2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları

Loading...
2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları, tüm ülkelerden başarılı uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki lisans ve lisansüstü eğitimleri için Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumları tarafından sağlanan burs programlarıdır. Türkiye Bursları başvuruları online olarak yapılmakta ve ücretsizdir. Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

     

Lisans Burs Programları Bölgesel Lisans Burs Programları İbni Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı Yunus Emre Türk Dili Burs Programı İlahiyat Burs Programı Sanat Burs Programı Spor Burs Programı

     

Lisansüstü Burs Programları Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı Yunus Emre Türk Dili burs Programı İlahiyat Burs Programı Sanat Burs Programı Spor Burs Programı

Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir. Türk üniversitelerindeki pek çok programın eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce yada Fransızca eğitim imkânı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların bir çoğu, GRE, GMAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar kayıt esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edebilir. Türkiye Burslarına yerleştirilen ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adayların (İngilizce ya da Fransızca eğitim verilen bir programa yerleştirilenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim alması zorunludur. Bu yıl başvuruya ilk defa açılacak olan Sanat ve Spor Burs Programları, sanat ve spor alanlarında tüm dünyadaki yetenekli öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Bursları imkânlarıyla lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl süreli burslu olarak Türkçe eğitimi alacaklardır. Ardından adaylardan başvuru yaptıkları alana göre ülkemiz üniversitelerinin sanat ve spor fakültelerinden kabul almaları beklenmektedir. Programa başvuran adayların, başvuru yaptıkları alana ilişkin başarılarını kanıtlayan belge (resmî sertifika, portföy vb.) sahibi olmaları beklenmektedir.

Bursun Kapsamı      

Aylık burs (lisans için 600 TL, yüksek lisans 850 TL, doktora 1200 TL) Üniversite harcı 1 yıl Türkçe dil eğitimi Ücretsiz yurt Gidiş-dönüş uçak bileti Sağlık sigortası

Başvuru Şartları Adayların lisans programlarına başvuru yapabilmeleri için; 

   Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır) Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması, Eğitim yılının sonu itibariyle lise veya dengi bir eğitim kurumdan mezun olması, Lisans başvurusu için 21 yaşın altında olması (01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmalı) Transkript notu, diploma notu, ulusal veya uluslararası sınav notu kriterlerinden en az birinden belirlenen (sağlık bilimleri lisans programları için % 90, diğer lisans programları için % 70) asgari başarıyı sağlamış olması, Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.

Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için; 

 

Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır) Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması, En geç 30 Temmuz 2015 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olması, Yüksek lisans başvurusu için 30 yaşın altında olması (01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmalı) Doktora başvurusu için 35 yaşın altında olması (01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmalı) İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.

Başvuru Belgeleri Lisans Başvuruları     

Online başvuru Adayın mezun ya da son sınıfta olduğunu gösterir belge/diploma, Adayın aldığı dersleri ve not ortalamasını gösteren not dökümü Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.) Vesikalık fotoğraf

Lisansüstü Başvurular  

  

Online başvuru Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası, Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın aldığı dersleri ve notları gösterir) Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.) Vesikalık fotoğraf

Adaylardan;  www.turkiyeburslari.gov.tr adresine girmeleri,  online başvuru formunu tıklamaları,  elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,  başvuru formunu okumaları,  sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,  gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri  ve son olarak başvurularını tamamlamaları beklenmektedir.

Türkiye Scholarships Undergraduate and Postgraduate Programmes Applications for 2015 Application Starting Date : 25 February 2015 Application Deadline : 31 March 2015 Türkiye Scholarships Postgraduate and Undergraduate Programmes are full government funded programmes for successful international students from all over the world for undergraduate and postgraduate studies in Turkey. The application to Türkiye Scholarships programmes is online and totally free process. Postgraduate and Undergraduate scholarships are:

     

Undergraduate Programmes Regional Undergraduate Scholarship Programmes Ibni Sina Medical Sciences Scholarship Programme Yunus Emre Turkish Language Scholarship Programme Islamic Theology Scholarship Programme Art Scholarship Programme Sport Scholarship Programme

     

Postgraduate Programmes Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship Programme İbni Haldun Social Sciences Scholarship Programme Yunus Emre Turkish Language Scholarship Programme Islamic Theology Scholarship Programme Art Scholarship Programme Sport Scholarship Programme

Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals. Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the same time. Applicants will be placed in a university and programme among their preferences specified in the online application form. Most programmes in Turkish universities are instructed in Turkish. However, some departments and universities offer programmes in English or French. The candidates who want to study in these languages need to have an internationally recognized certificate to prove their language proficiency. Also, most of these foreign language programmes may ask international admission test scores such as GRE, GMAT etc. Candidates can check the language of instruction while selecting the programmes. All Türkiye Scholarships winners who do not have C1 Level Certificate for Turkish Proficiency (including those who are placed into English or French-taught programmes) must attend 1-year Turkish Preparatory Course. Art and Sport Scholarship Programmes, available for the first time this year, is specifically designed to encourage the skilled international students in the fields of art and sport to study at undergraduate, master or PhD (proficieny in art) degree levels in the prestigious Turkish universities with opportunities of Türkiye Scholarships. Applicants selected to be funded take oneyear Turkish Language Course covered by scholarship. Subsequently, they have to receive an acceptance from the relevant faculties of Turkish universities. Applicants are expected to have documents (offical certificate, portfolio, etc.) to prove their success in the field they apply for.

The Scholarship Covers...  Monthly stipend (600 TL for undergraduate, 850 TL for master and 1200 TL for PhD )  Full tuition fee  Free 1-year Turkish language course  Free accommodation  Round-trip air ticket  Health insurance

Eligibility To be eligible for Undergraduate Programmes, applicants must; 

   be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply), not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying, be have graduated or are likely to graduate from a secondary education institution, be under the age of 21 (no earlier than 01.01.1994), have at least specified (% 90 for medical sciences, % 70 for other undergraduate programs) cumulative grade point average, diploma grade, national exam or international exam score, be in good health

To be eligible for Postgraduate Programmes, applicants must; 

    be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply) not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying. be a bachelor's or master's degree holder by 30th of July 2015 at the latest be under the age of 30 for master's programmes (no earlier than 01.01.1985) be under the age of 35 for doctorate programmes (no earlier than 01.01.1980) have at least 75 % cumulative grade point average or diploma grade over their maximum graduation grade or have at least 75 % success in any accepted national or international graduate admissions test. be in good health

Required Documents

 

  

Undergraduate Level Online application A copy of a secondary school diploma or document indicating that the candidate is secondary school senior student, A certified secondary school transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate) A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.) Passport photo

 

  

Postgraduate Level Online application A copy of a bachelor or master's diploma or document indicating that the candidate is bachelor or master's senior student A certified bachelor and/or master's transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate) A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.) Passport photo

Application Procedure Candidates are supposed to;       

go to www.turkiyeburslari.gov.tr click the online application form, create an account by entering an e-mail and password, read the application guide, log in to the system and fill out the application form, upload the required documents, and finally finish the application.

Loading...

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 ...

239KB Sizes 1 Downloads 0 Views

Recommend Documents

Yapirehberi.net Programlar-Yapi Analizleri
It is developed for structural engineers involved in the design and analysis of steel water pipes in accordance with AWW

Bilgisayarınız İçin Programlar ® - Kocbey
Convert Doc-Pdf 4.11 (Pdf den Word,html veya Word ten pdf ye Dönüştürme Programı). CPU-Z 1.76 (Bilgisayardaki ... Görevd

İşletme Lisans Programı
Haluk ÜÇKURT, ASAP CONSULTANCY. İrem EROL, TURKCELL. Melih ARAT,SIRA DIŞI ÖĞRENME HİZMETLERİ. Mevlüt BAYDAR, ,

İşletme Türkçe Yüksek Lisans Programı
Oct 24, 2008 - 24 2009 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun değerlendirilmesi: (bütçe kanun metni ve ekli bazı cetveller

yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz
Master, belirli bir meslek için gerekli özel beceriler kazandıran ve doğrudan çalışma hayatına yönelten ... Sosyal ve İk

5. Akademik Unvanlar: 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Özen, Hayriye, and Özen, Şükrü (2017) What makes locals protesters? A discursive analysis of two cases in .... Tran

Notice Lisans Tamamlama & User's Guide Manuals
Video LİSANS TAMAMLAMA. Besides pdf files, you can also find guide videos by searching with the following keywords: LİSA

Programlar - Bilgisayar Mühendisliği - İstanbul Şehir Üniversitesi
Cihaz/Yazılım Cihaz / Kullanıcı Sayısı Masalar, bilgisayarlar, ağ yazıcısı, tarayıcı / 20. ANSYS / 20. LS-DYNA / 20. MAT

Öğretmen Yetiştiren Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının E
Oct 17, 2017 - öğrencilerinin e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyine göre nasıl kümelendikleri incelenmiştir. ..... progr

and ve and ve - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
oyunlarından yoksunluk olarak belirlenirken eğitim aracı olarak tablet kategorisinin İngilizce öğrenme, el- ...... http: