Biografia - Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Loading...
Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura Numri i regjistrimeve të gjetura është 17841 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 17841. Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526

527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405

2406

2407 2408 2409 2410

2411

2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635

2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650

2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670

2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682

2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107

3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227

3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527

3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943

3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428

4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772 5773 5774 5775 5776 5777 5778 5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835

5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 5851 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5919 5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 5988 5989 5990 5991 5992 5993 5994 5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 7283 7284 7285 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332 7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348 7349 7350 7351 7352 7353 7354 7355 7356 7357 7358 7359 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769 7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7809 7810 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7824 7825 7826 7827 7828 7829 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7837 7838 7839 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7874 7875 7876 7877 7878 7879 7880 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889 7890 7891 7892 7893 7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 7991 7992 7993 7994 7995 7996 7997 7998 7999 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040 8041 8042 8043 8044 8045 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 8059 8060 8061 8062 8063 8064 8065 8066 8067 8068 8069 8070 8071 8072 8073 8074 8075 8076 8077 8078 8079 8080 8081 8082 8083 8084 8085 8086 8087 8088 8089 8090 8091 8092 8093 8094 8095 8096 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8168 8169 8170 8171 8172 8173 8174 8175 8176 8177 8178 8179 8180 8181 8182 8183 8184 8185 8186 8187 8188 8189 8190 8191 8192 8193 8194 8195 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8219 8220 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 8260 8261 8262 8263 8264 8265 8266 8267 8268 8269 8270 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8281 8282

8283 8284 8285 8286 8287 8288 8289 8290 8291 8292 8293 8294 8295 8296 8297 8298 8299 8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8320 8321 8322 8323 8324 8325 8326 8327 8328 8329 8330 8331 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8338 8339 8340 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 8350 8351 8352 8353 8354 8355 8356 8357 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8398 8399 8400 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417 8418 8419 8420 8421 8422 8423 8424 8425 8426 8427 8428 8429 8430 8431

8432 8433 8434 8435 8436 8437 8438 8439 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8450 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 8470 8471 8472 8473 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8480 8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489 8490 8491 8492 8493 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 8530 8531 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8546 8547 8548 8549 8550 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8559 8560 8561 8562 8563 8564 8565 8566 8567 8568 8569 8570 8571 8572 8573 8574 8575 8576 8577 8578 8579 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8589 8590 8591 8592 8593 8594 8595 8596 8597 8598 8599 8600 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8630 8631 8632 8633 8634 8635 8636 8637 8638 8639 8640 8641 8642 8643 8644 8645 8646 8647 8648 8649 8650 8651 8652 8653 8654 8655 8656 8657 8658 8659 8660 8661 8662 8663 8664 8665 8666 8667 8668 8669 8670 8671 8672 8673 8674 8675 8676 8677 8678 8679 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8686 8687 8688 8689 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717 8718 8719 8720 8721 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773

8774 8775 8776 8777 8778 8779 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839 8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859 8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869 8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879 8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889 8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899 8900 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 8909 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8918 8919 8920 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8928 8929 8930 8931 8932 8933 8934 8935 8936 8937 8938 8939 8940 8941 8942 8943 8944 8945 8946 8947 8948 8949 8950 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8963 8964 8965 8966 8967 8968 8969 8970 8971 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 8979 8980 8981 8982 8983 8984 8985 8986 8987 8988 8989 8990 8991 8992 8993 8994 8995 8996 8997 8998 8999 9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 9100 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121 9122 9123 9124 9125 9126 9127 9128 9129 9130 9131 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 9160 9161 9162 9163 9164 9165 9166 9167 9168 9169 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 9180 9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 9200 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230 9231 9232 9233 9234 9235 9236 9237 9238 9239 9240 9241 9242 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 9250 9251 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9268 9269 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9313 9314 9315 9316 9317 9318 9319 9320 9321 9322 9323 9324 9325 9326 9327 9328 9329 9330 9331 9332 9333 9334 9335 9336 9337 9338 9339 9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 9350 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 9360 9361 9362 9363 9364 9365 9366 9367 9368 9369 9370 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9377 9378 9379 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9392 9393 9394 9395 9396 9397 9398 9399 9400 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 9422 9423 9424 9425 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 9433 9434 9435 9436 9437 9438 9439 9440 9441 9442 9443 9444 9445 9446 9447 9448 9449 9450 9451 9452 9453 9454 9455 9456 9457 9458 9459 9460 9461 9462 9463 9464 9465 9466 9467 9468 9469 9470 9471 9472 9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 9480 9481 9482 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 9490 9491 9492 9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 9500 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9513 9514 9515 9516 9517 9518 9519 9520 9521 9522 9523 9524 9525 9526 9527 9528 9529 9530 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9539 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 9550 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 9570 9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 9600 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 9618 9619 9620 9621 9622 9623 9624 9625 9626 9627 9628 9629 9630 9631 9632 9633 9634 9635 9636 9637 9638 9639 9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 9700 9701 9702 9703 9704 9705 9706 9707 9708 9709 9710 9711 9712 9713 9714 9715 9716 9717 9718 9719 9720 9721 9722 9723 9724 9725 9726 9727 9728 9729 9730 9731 9732 9733 9734 9735 9736 9737 9738 9739 9740 9741 9742 9743 9744 9745 9746 9747 9748 9749 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 9760 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9767 9768 9769 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 9780 9781 9782 9783 9784 9785 9786 9787 9788 9789 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 9800 9801 9802 9803 9804 9805 9806 9807 9808 9809 9810 9811 9812 9813 9814 9815 9816 9817 9818 9819 9820 9821 9822 9823 9824 9825 9826 9827 9828 9829 9830 9831 9832 9833 9834 9835 9836 9837 9838 9839 9840 9841 9842 9843 9844 9845 9846 9847 9848 9849 9850 9851 9852 9853 9854 9855 9856 9857 9858 9859 9860 9861 9862 9863 9864 9865 9866 9867 9868 9869 9870 9871 9872 9873 9874 9875 9876 9877 9878 9879 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929 9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939 9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959 9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979 9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989 9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 10000 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 10043 10044 10045 10046 10047 10048 10049 10050 10051 10052 10053 10054 10055 10056 10057 10058 10059 10060 10061 10062 10063 10064 10065 10066 10067 10068 10069 10070 10071 10072 10073 10074 10075 10076 10077 10078 10079 10080 10081 10082

10083 10084 10085 10086 10087 10088 10089 10090 10091 10092 10093 10094 10095 10096 10097 10098 10099 10100 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10147 10148 10149 10150 10151 10152 10153 10154 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 10170 10171 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 10183 10184 10185 10186 10187 10188 10189 10190 10191 10192 10193 10194 10195 10196 10197 10198 10199 10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10231 10232 10233 10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 10248 10249 10250 10251 10252 10253 10254 10255 10256 10257 10258 10259 10260 10261 10262 10263 10264 10265 10266 10267 10268 10269 10270 10271 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10308 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323 10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 10341 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388 10389 10390 10391 10392 10393 10394 10395 10396 10397 10398 10399 10400 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10418 10419 10420 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429 10430 10431 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10438 10439 10440 10441 10442 10443 10444 10445 10446 10447 10448 10449 10450 10451 10452 10453 10454 10455 10456 10457 10458 10459 10460 10461 10462 10463 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470 10471 10472 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 10482 10483 10484 10485 10486 10487 10488 10489 10490 10491 10492 10493 10494 10495 10496 10497 10498 10499 10500 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512 10513 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520 10521 10522 10523 10524 10525 10526 10527 10528 10529 10530 10531 10532 10533 10534 10535 10536 10537 10538 10539 10540 10541 10542 10543 10544 10545 10546 10547 10548 10549 10550 10551 10552 10553 10554 10555 10556 10557 10558 10559 10560 10561 10562 10563 10564 10565 10566 10567 10568 10569 10570 10571 10572 10573 10574 10575 10576 10577 10578 10579 10580 10581 10582 10583 10584 10585 10586 10587 10588 10589 10590 10591 10592 10593 10594 10595 10596 10597 10598 10599 10600 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612 10613 10614 10615 10616 10617 10618 10619 10620 10621 10622 10623 10624 10625 10626 10627 10628 10629 10630 10631 10632 10633 10634 10635 10636 10637 10638 10639 10640 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652 10653 10654 10655 10656 10657 10658 10659 10660 10661 10662 10663 10664 10665 10666 10667 10668 10669 10670 10671 10672 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679 10680 10681 10682 10683 10684 10685 10686 10687 10688 10689 10690 10691 10692 10693 10694 10695 10696 10697 10698 10699 10700 10701 10702 10703 10704 10705 10706 10707 10708 10709 10710 10711 10712 10713 10714 10715 10716 10717 10718 10719 10720 10721 10722 10723 10724 10725 10726 10727 10728 10729 10730 10731 10732 10733 10734 10735 10736 10737 10738 10739 10740 10741 10742 10743 10744 10745 10746 10747 10748 10749 10750 10751 10752 10753 10754 10755 10756 10757 10758 10759 10760 10761 10762 10763 10764 10765 10766 10767 10768 10769 10770 10771 10772 10773 10774 10775 10776 10777 10778 10779 10780 10781 10782 10783 10784 10785 10786 10787 10788 10789 10790 10791 10792 10793 10794 10795 10796 10797 10798 10799 10800 10801 10802 10803 10804 10805 10806 10807 10808 10809 10810 10811 10812 10813 10814 10815 10816 10817 10818 10819 10820 10821 10822 10823 10824 10825 10826 10827 10828 10829 10830 10831 10832 10833 10834 10835 10836 10837 10838 10839 10840 10841 10842 10843 10844 10845 10846 10847 10848 10849 10850 10851 10852 10853 10854 10855 10856 10857 10858 10859 10860 10861 10862 10863 10864 10865 10866 10867 10868 10869 10870 10871 10872 10873 10874 10875 10876 10877 10878 10879 10880 10881 10882 10883 10884 10885 10886 10887 10888 10889 10890 10891 10892 10893 10894 10895 10896 10897 10898 10899 10900 10901 10902 10903 10904 10905 10906 10907 10908 10909 10910 10911 10912 10913 10914 10915 10916 10917 10918 10919 10920 10921 10922 10923 10924 10925 10926 10927 10928 10929 10930 10931 10932 10933 10934 10935 10936 10937 10938 10939 10940 10941 10942 10943 10944 10945 10946 10947 10948 10949 10950 10951 10952 10953 10954 10955 10956 10957 10958 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 10968 10969 10970 10971 10972 10973 10974 10975 10976 10977 10978 10979 10980 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10993 10994 10995 10996 10997 10998 10999 11000 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012 11013 11014 11015 11016 11017 11018 11019 11020 11021 11022 11023 11024 11025 11026 11027 11028 11029 11030 11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11038 11039 11040 11041 11042 11043 11044 11045 11046 11047 11048 11049 11050 11051 11052 11053 11054 11055 11056 11057 11058 11059 11060 11061 11062 11063 11064 11065 11066 11067 11068 11069 11070 11071 11072 11073 11074 11075 11076 11077 11078 11079 11080 11081 11082 11083 11084 11085 11086 11087 11088 11089 11090 11091 11092 11093 11094 11095 11096 11097 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112 11113 11114 11115 11116 11117 11118 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 11130 11131 11132 11133 11134 11135 11136 11137 11138 11139 11140 11141 11142 11143 11144 11145 11146 11147 11148 11149 11150 11151 11152 11153 11154 11155 11156 11157 11158 11159 11160 11161 11162 11163 11164 11165 11166 11167 11168 11169 11170 11171 11172 11173 11174 11175 11176 11177 11178 11179 11180 11181 11182 11183 11184 11185 11186 11187 11188 11189 11190 11191 11192 11193 11194 11195 11196 11197 11198 11199 11200 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217 11218 11219 11220 11221 11222 11223 11224 11225 11226 11227 11228 11229 11230 11231 11232 11233 11234 11235 11236 11237 11238 11239 11240 11241 11242 11243 11244 11245 11246 11247 11248 11249 11250 11251 11252 11253 11254 11255 11256 11257 11258 11259 11260 11261 11262 11263 11264 11265 11266 11267 11268 11269 11270 11271 11272 11273 11274 11275 11276 11277 11278 11279 11280 11281 11282 11283 11284 11285 11286 11287 11288 11289 11290 11291 11292 11293 11294 11295 11296 11297 11298 11299 11300 11301 11302 11303 11304 11305 11306 11307 11308 11309 11310 11311 11312 11313 11314 11315 11316 11317 11318 11319 11320 11321 11322 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11329 11330 11331 11332 11333 11334 11335 11336 11337 11338 11339 11340 11341 11342 11343 11344 11345 11346 11347 11348 11349 11350 11351 11352 11353 11354 11355 11356 11357 11358 11359 11360 11361 11362 11363 11364 11365 11366 11367 11368 11369 11370 11371 11372 11373 11374 11375 11376 11377 11378 11379 11380 11381 11382 11383 11384 11385 11386 11387 11388 11389 11390 11391 11392 11393 11394 11395 11396 11397 11398 11399 11400 11401 11402 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11409 11410 11411 11412 11413 11414 11415 11416 11417 11418 11419 11420 11421 11422 11423 11424 11425 11426 11427 11428 11429 11430 11431 11432 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439 11440 11441 11442 11443 11444 11445 11446 11447 11448 11449 11450 11451 11452 11453 11454 11455 11456 11457 11458 11459 11460 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11468 11469 11470 11471 11472 11473 11474 11475 11476 11477 11478 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 11490 11491 11492 11493 11494 11495 11496 11497 11498 11499 11500 11501 11502 11503 11504 11505 11506 11507 11508 11509 11510 11511 11512 11513 11514 11515 11516 11517 11518 11519 11520 11521 11522 11523 11524 11525 11526 11527 11528 11529 11530 11531 11532 11533 11534 11535 11536 11537 11538 11539 11540 11541 11542 11543 11544 11545 11546 11547 11548 11549 11550 11551 11552 11553 11554 11555 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11562 11563 11564 11565 11566 11567 11568 11569 11570 11571 11572 11573 11574 11575 11576 11577 11578 11579 11580 11581 11582 11583 11584 11585 11586 11587 11588 11589 11590 11591 11592 11593 11594 11595 11596 11597 11598 11599 11600 11601 11602 11603 11604 11605 11606 11607 11608 11609 11610 11611 11612 11613 11614 11615 11616 11617 11618 11619 11620 11621 11622 11623 11624 11625 11626 11627 11628 11629 11630 11631 11632 11633 11634 11635 11636 11637 11638 11639 11640 11641 11642 11643 11644 11645 11646 11647 11648 11649 11650 11651 11652 11653 11654 11655 11656 11657 11658 11659 11660 11661 11662 11663 11664 11665 11666 11667 11668 11669 11670 11671 11672 11673 11674 11675 11676 11677 11678 11679 11680 11681 11682 11683 11684 11685 11686 11687 11688 11689 11690 11691 11692 11693 11694 11695 11696 11697 11698 11699 11700 11701 11702 11703 11704 11705 11706 11707 11708 11709 11710 11711 11712 11713 11714 11715 11716 11717 11718 11719 11720 11721 11722 11723 11724 11725 11726 11727 11728 11729 11730 11731 11732 11733 11734 11735 11736 11737 11738 11739 11740 11741 11742 11743 11744 11745 11746 11747 11748 11749 11750 11751 11752 11753 11754 11755 11756 11757 11758 11759 11760 11761 11762 11763 11764 11765 11766 11767 11768 11769 11770 11771 11772 11773 11774 11775 11776 11777 11778 11779 11780 11781 11782 11783 11784 11785 11786 11787 11788 11789 11790 11791 11792 11793 11794 11795 11796 11797 11798 11799 11800 11801 11802 11803 11804 11805 11806 11807 11808 11809 11810 11811 11812 11813 11814 11815 11816 11817 11818 11819 11820 11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828 11829 11830 11831 11832 11833 11834 11835 11836 11837 11838 11839 11840 11841 11842 11843 11844 11845 11846 11847 11848 11849 11850 11851 11852 11853 11854 11855 11856 11857 11858 11859 11860 11861 11862 11863 11864 11865 11866 11867 11868 11869 11870 11871 11872 11873 11874 11875 11876 11877 11878 11879 11880 11881 11882 11883 11884 11885 11886 11887 11888 11889 11890 11891 11892 11893 11894 11895 11896 11897 11898 11899 11900 11901 11902 11903 11904 11905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 11916 11917 11918 11919 11920 11921 11922 11923 11924 11925 11926 11927 11928 11929 11930 11931 11932 11933 11934 11935 11936 11937 11938 11939 11940 11941 11942 11943 11944 11945 11946 11947 11948 11949 11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 11964 11965 11966 11967 11968 11969 11970 11971 11972 11973 11974 11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 11982 11983 11984 11985 11986 11987 11988 11989 11990 11991 11992 11993 11994 11995 11996 11997 11998 11999 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 12019 12020 12021 12022 12023 12024 12025 12026 12027 12028 12029 12030 12031 12032 12033 12034 12035 12036 12037 12038 12039 12040 12041 12042 12043 12044 12045 12046 12047 12048 12049 12050 12051 12052 12053 12054 12055 12056 12057 12058 12059 12060 12061 12062 12063 12064 12065 12066 12067 12068 12069 12070 12071 12072 12073 12074 12075 12076 12077 12078 12079 12080 12081 12082 12083 12084 12085 12086 12087 12088 12089 12090 12091 12092 12093 12094 12095 12096 12097 12098 12099 12100 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 12108 12109 12110 12111 12112 12113 12114 12115 12116 12117 12118 12119 12120 12121 12122 12123 12124 12125 12126 12127 12128 12129 12130 12131 12132 12133 12134 12135 12136 12137 12138 12139 12140 12141 12142 12143 12144 12145 12146 12147 12148 12149 12150 12151 12152 12153 12154 12155 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 12163 12164 12165 12166 12167 12168 12169 12170 12171 12172 12173 12174 12175 12176 12177 12178 12179 12180 12181 12182 12183 12184 12185 12186 12187 12188 12189 12190 12191 12192 12193 12194 12195 12196 12197 12198 12199 12200 12201 12202 12203 12204 12205 12206 12207 12208 12209 12210 12211 12212 12213 12214 12215 12216 12217 12218 12219 12220 12221 12222 12223 12224 12225 12226 12227 12228 12229 12230 12231 12232 12233 12234 12235 12236 12237 12238 12239 12240 12241 12242 12243 12244 12245 12246 12247 12248 12249 12250 12251 12252 12253 12254 12255 12256 12257 12258 12259 12260 12261 12262 12263 12264 12265 12266 12267 12268 12269 12270 12271 12272 12273 12274 12275 12276 12277 12278 12279 12280 12281 12282 12283 12284 12285 12286 12287 12288 12289 12290 12291 12292 12293 12294 12295 12296 12297 12298 12299 12300 12301 12302 12303 12304 12305 12306 12307 12308 12309 12310 12311 12312 12313 12314 12315 12316 12317 12318 12319 12320 12321 12322 12323 12324 12325 12326 12327 12328 12329 12330 12331 12332 12333 12334 12335 12336 12337 12338 12339 12340 12341 12342 12343 12344 12345 12346 12347 12348 12349 12350 12351 12352 12353 12354 12355 12356 12357 12358 12359 12360 12361 12362 12363 12364 12365 12366 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12375 12376 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12387 12388 12389 12390 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 12400 12401 12402 12403 12404 12405 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12414 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12422 12423 12424 12425 12426 12427 12428 12429 12430 12431 12432 12433 12434 12435 12436 12437 12438 12439 12440 12441 12442 12443 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461 12462 12463 12464 12465 12466 12467 12468 12469 12470 12471 12472 12473 12474 12475 12476 12477 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12486 12487 12488 12489 12490 12491 12492 12493 12494 12495 12496 12497 12498 12499 12500 12501 12502 12503 12504 12505 12506 12507 12508 12509 12510 12511 12512 12513 12514 12515 12516 12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 12531 12532 12533 12534 12535 12536 12537 12538 12539 12540 12541 12542 12543 12544 12545 12546 12547 12548 12549 12550 12551 12552 12553 12554 12555 12556 12557 12558 12559 12560 12561 12562 12563 12564 12565 12566 12567 12568 12569 12570 12571 12572 12573 12574 12575 12576 12577 12578 12579 12580 12581 12582 12583 12584 12585 12586 12587 12588 12589 12590 12591 12592 12593 12594 12595 12596 12597 12598 12599 12600 12601 12602 12603 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 12611 12612 12613 12614 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626 12627 12628 12629 12630 12631 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 12642 12643 12644 12645 12646 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12656 12657 12658 12659 12660 12661 12662 12663 12664 12665 12666 12667 12668 12669 12670 12671 12672 12673 12674 12675 12676 12677 12678 12679 12680 12681 12682 12683 12684 12685 12686 12687 12688 12689 12690 12691 12692 12693 12694 12695 12696 12697 12698 12699 12700 12701 12702 12703 12704 12705 12706 12707 12708 12709 12710 12711 12712 12713 12714 12715 12716 12717 12718 12719 12720 12721 12722 12723 12724 12725 12726 12727 12728 12729 12730 12731 12732 12733 12734 12735 12736 12737 12738 12739 12740 12741 12742 12743 12744 12745 12746 12747 12748 12749 12750 12751 12752 12753 12754 12755 12756 12757 12758 12759 12760 12761 12762 12763 12764 12765 12766 12767 12768 12769 12770 12771 12772 12773 12774 12775 12776 12777 12778 12779 12780 12781 12782 12783 12784 12785 12786 12787 12788 12789 12790 12791 12792 12793 12794 12795 12796 12797 12798 12799 12800 12801 12802 12803 12804 12805 12806 12807 12808 12809 12810 12811 12812 12813 12814 12815 12816 12817 12818 12819 12820 12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12830 12831 12832 12833 12834 12835 12836 12837 12838 12839 12840 12841 12842 12843 12844 12845 12846 12847 12848 12849 12850 12851 12852 12853 12854 12855 12856 12857 12858 12859 12860 12861 12862 12863 12864 12865 12866 12867 12868 12869 12870 12871 12872 12873 12874 12875 12876 12877 12878 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12885 12886 12887 12888 12889 12890 12891 12892 12893 12894 12895 12896 12897 12898 12899 12900 12901 12902 12903 12904 12905 12906 12907 12908 12909 12910 12911 12912 12913 12914 12915 12916 12917 12918 12919 12920 12921 12922 12923 12924 12925 12926 12927 12928 12929 12930 12931 12932 12933 12934 12935 12936 12937 12938 12939 12940 12941 12942 12943 12944 12945 12946 12947 12948 12949 12950 12951 12952 12953 12954 12955 12956 12957 12958 12959 12960 12961 12962 12963 12964 12965 12966 12967 12968 12969 12970 12971 12972 12973 12974 12975 12976 12977 12978 12979 12980 12981 12982 12983 12984 12985 12986 12987 12988 12989 12990 12991 12992 12993 12994 12995 12996 12997 12998 12999 13000 13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015 13016 13017 13018 13019 13020 13021 13022 13023 13024 13025 13026 13027 13028 13029 13030 13031 13032 13033 13034 13035 13036 13037 13038 13039 13040 13041 13042 13043 13044 13045 13046 13047 13048 13049 13050 13051 13052 13053 13054 13055 13056 13057 13058 13059 13060 13061 13062 13063 13064 13065 13066 13067 13068 13069 13070 13071 13072 13073 13074 13075 13076 13077 13078 13079 13080 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 13088 13089 13090 13091 13092 13093 13094 13095 13096 13097 13098 13099 13100 13101 13102 13103 13104 13105 13106 13107 13108 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116 13117 13118 13119 13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13127 13128 13129 13130 13131 13132 13133 13134 13135 13136 13137 13138 13139 13140 13141 13142 13143 13144 13145 13146 13147 13148 13149 13150 13151 13152 13153 13154 13155 13156 13157 13158 13159 13160 13161 13162 13163 13164 13165 13166 13167 13168 13169 13170 13171 13172 13173 13174 13175 13176 13177 13178 13179 13180 13181 13182 13183 13184 13185 13186 13187 13188 13189 13190 13191 13192 13193 13194 13195 13196 13197 13198 13199 13200 13201 13202 13203 13204 13205 13206 13207 13208 13209 13210 13211 13212 13213 13214 13215 13216 13217 13218 13219 13220 13221 13222 13223 13224 13225 13226 13227 13228 13229 13230 13231 13232 13233 13234 13235 13236 13237 13238 13239 13240 13241 13242 13243 13244 13245 13246 13247 13248 13249 13250 13251 13252 13253 13254 13255 13256 13257 13258 13259 13260 13261 13262 13263 13264 13265 13266 13267 13268 13269 13270 13271 13272 13273 13274 13275 13276 13277 13278 13279 13280 13281 13282 13283 13284 13285 13286

13287 13288 13289 13290 13291 13292 13293 13294 13295 13296 13297 13298 13299 13300 13301 13302 13303 13304 13305 13306 13307 13308 13309 13310 13311 13312 13313 13314 13315 13316 13317 13318 13319 13320 13321 13322 13323 13324 13325 13326 13327 13328 13329 13330 13331 13332 13333 13334 13335 13336 13337 13338 13339 13340 13341 13342 13343 13344 13345 13346 13347 13348 13349 13350 13351 13352 13353 13354 13355 13356 13357 13358 13359 13360 13361 13362 13363 13364 13365 13366 13367 13368 13369 13370 13371 13372 13373 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13380 13381 13382 13383 13384 13385 13386 13387 13388 13389 13390 13391 13392 13393 13394 13395 13396 13397 13398 13399 13400 13401 13402 13403 13404 13405 13406 13407 13408 13409 13410 13411 13412 13413 13414 13415 13416 13417 13418 13419 13420 13421 13422 13423 13424 13425 13426 13427 13428 13429 13430 13431 13432 13433 13434 13435 13436 13437 13438 13439 13440 13441 13442 13443 13444 13445 13446 13447 13448 13449 13450 13451 13452 13453 13454 13455 13456 13457 13458 13459 13460 13461 13462 13463 13464 13465 13466 13467 13468 13469 13470 13471 13472 13473 13474 13475 13476 13477 13478 13479 13480 13481 13482 13483 13484 13485 13486 13487 13488 13489 13490 13491 13492 13493 13494 13495 13496 13497 13498 13499 13500 13501 13502 13503 13504 13505 13506 13507 13508 13509 13510 13511 13512 13513 13514 13515 13516 13517 13518 13519 13520 13521 13522 13523 13524 13525 13526 13527 13528 13529 13530 13531 13532 13533 13534 13535 13536 13537 13538 13539 13540 13541 13542 13543 13544 13545 13546 13547 13548 13549 13550 13551 13552 13553 13554 13555 13556 13557 13558 13559 13560 13561 13562 13563 13564 13565 13566 13567 13568 13569 13570 13571 13572 13573 13574 13575 13576 13577 13578 13579 13580 13581 13582 13583 13584 13585 13586 13587 13588 13589 13590 13591 13592 13593 13594 13595 13596 13597 13598 13599 13600 13601 13602 13603 13604 13605 13606 13607 13608 13609 13610 13611 13612 13613 13614 13615 13616 13617 13618 13619 13620 13621 13622 13623 13624 13625 13626 13627 13628 13629 13630 13631 13632 13633 13634 13635 13636 13637 13638 13639 13640 13641 13642 13643 13644 13645 13646 13647 13648 13649 13650 13651 13652 13653 13654 13655 13656 13657 13658 13659 13660 13661 13662 13663 13664 13665 13666 13667 13668 13669 13670 13671 13672 13673 13674 13675 13676 13677 13678 13679 13680 13681 13682 13683 13684 13685 13686 13687 13688 13689 13690 13691 13692 13693 13694 13695 13696 13697 13698 13699 13700 13701 13702 13703 13704 13705 13706 13707 13708 13709 13710 13711 13712 13713 13714 13715 13716 13717 13718 13719 13720 13721 13722 13723 13724 13725 13726 13727 13728 13729 13730 13731 13732 13733 13734 13735 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 13743 13744 13745 13746 13747 13748 13749 13750 13751 13752 13753 13754 13755 13756 13757 13758 13759 13760 13761 13762 13763 13764 13765 13766 13767 13768 13769 13770 13771 13772 13773 13774 13775 13776 13777 13778 13779 13780 13781 13782 13783 13784 13785 13786 13787 13788 13789 13790 13791 13792 13793 13794 13795 13796 13797 13798 13799 13800 13801 13802 13803 13804 13805 13806 13807 13808 13809 13810 13811 13812 13813 13814 13815 13816 13817 13818 13819 13820 13821 13822 13823 13824 13825 13826 13827 13828 13829 13830 13831 13832 13833 13834 13835 13836 13837 13838 13839 13840 13841 13842 13843 13844 13845 13846 13847 13848 13849 13850 13851 13852 13853 13854 13855 13856 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863 13864 13865 13866 13867 13868 13869 13870 13871 13872 13873 13874 13875 13876 13877 13878 13879 13880 13881 13882 13883 13884 13885 13886 13887 13888 13889 13890 13891 13892 13893 13894 13895 13896 13897 13898 13899 13900 13901 13902 13903 13904 13905 13906 13907 13908 13909 13910 13911 13912 13913 13914 13915 13916 13917 13918 13919 13920 13921 13922 13923 13924 13925 13926 13927 13928 13929 13930 13931 13932 13933 13934 13935 13936 13937 13938 13939 13940 13941 13942 13943 13944 13945 13946 13947 13948 13949 13950 13951 13952 13953 13954 13955 13956 13957 13958 13959 13960 13961 13962 13963 13964 13965 13966 13967 13968 13969 13970 13971 13972 13973 13974 13975 13976 13977 13978 13979 13980 13981 13982 13983 13984 13985 13986 13987 13988 13989 13990 13991 13992 13993 13994 13995 13996 13997 13998 13999 14000 14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015 14016 14017 14018 14019 14020 14021 14022 14023 14024 14025 14026 14027 14028 14029 14030 14031 14032 14033 14034 14035 14036 14037 14038 14039 14040 14041 14042 14043 14044 14045 14046 14047 14048 14049 14050 14051 14052 14053 14054 14055 14056 14057 14058 14059 14060 14061 14062 14063 14064 14065 14066 14067 14068 14069 14070 14071 14072 14073 14074 14075 14076 14077 14078 14079 14080 14081 14082 14083 14084 14085 14086 14087 14088 14089 14090 14091 14092 14093 14094 14095 14096 14097 14098 14099 14100 14101 14102 14103 14104 14105 14106 14107 14108 14109 14110 14111 14112 14113 14114 14115 14116 14117 14118 14119 14120 14121 14122 14123 14124 14125 14126 14127 14128 14129 14130 14131 14132 14133 14134 14135 14136 14137 14138 14139 14140 14141 14142 14143 14144 14145 14146 14147 14148 14149 14150 14151 14152 14153 14154 14155 14156 14157 14158 14159 14160 14161 14162 14163 14164 14165 14166 14167 14168 14169 14170 14171 14172 14173 14174 14175 14176 14177 14178 14179 14180 14181 14182 14183 14184 14185 14186 14187 14188 14189 14190 14191 14192 14193 14194 14195 14196 14197 14198 14199 14200 14201 14202 14203 14204 14205 14206 14207 14208 14209 14210 14211 14212 14213 14214 14215 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14223 14224 14225 14226 14227 14228 14229 14230 14231 14232 14233 14234 14235 14236 14237 14238 14239 14240 14241 14242 14243 14244 14245 14246 14247 14248 14249 14250 14251 14252 14253 14254 14255 14256 14257 14258 14259 14260 14261 14262 14263 14264 14265 14266 14267 14268 14269 14270 14271 14272 14273 14274 14275 14276 14277 14278 14279 14280 14281 14282 14283 14284 14285 14286 14287 14288 14289 14290 14291 14292 14293 14294 14295 14296 14297 14298 14299 14300 14301 14302 14303 14304 14305 14306 14307 14308 14309 14310 14311 14312 14313 14314 14315 14316 14317 14318 14319 14320 14321 14322 14323 14324 14325 14326 14327 14328 14329 14330 14331 14332 14333 14334 14335 14336 14337 14338 14339 14340 14341 14342 14343 14344 14345 14346 14347 14348 14349 14350 14351 14352 14353 14354 14355 14356 14357 14358 14359 14360 14361 14362 14363 14364 14365 14366 14367 14368 14369 14370 14371 14372 14373 14374 14375 14376 14377 14378 14379 14380 14381 14382 14383 14384 14385 14386 14387 14388 14389 14390 14391 14392 14393 14394 14395 14396 14397 14398 14399 14400 14401 14402 14403 14404 14405 14406 14407 14408 14409 14410 14411 14412 14413 14414 14415 14416 14417 14418 14419 14420 14421 14422 14423 14424 14425 14426 14427 14428 14429 14430 14431 14432 14433 14434 14435 14436 14437 14438 14439 14440 14441 14442 14443 14444 14445 14446 14447 14448 14449 14450 14451 14452 14453 14454 14455 14456 14457 14458 14459 14460 14461 14462 14463 14464 14465 14466 14467 14468 14469 14470 14471 14472 14473 14474 14475 14476 14477 14478 14479 14480 14481 14482 14483 14484 14485 14486 14487 14488 14489 14490 14491 14492 14493 14494 14495 14496 14497 14498 14499 14500 14501 14502 14503 14504 14505 14506 14507 14508 14509 14510 14511 14512 14513 14514 14515 14516 14517 14518 14519 14520 14521 14522 14523 14524 14525 14526 14527 14528 14529 14530 14531 14532 14533 14534 14535 14536 14537 14538 14539 14540 14541 14542 14543 14544 14545 14546 14547 14548 14549 14550 14551 14552 14553 14554 14555 14556 14557 14558 14559 14560 14561 14562 14563 14564 14565 14566 14567 14568 14569 14570 14571 14572 14573 14574 14575 14576 14577 14578 14579 14580 14581 14582 14583 14584 14585 14586 14587 14588 14589 14590 14591 14592 14593 14594 14595 14596 14597 14598 14599 14600 14601 14602 14603 14604 14605 14606 14607 14608 14609 14610 14611 14612 14613 14614 14615 14616 14617 14618 14619 14620 14621 14622 14623 14624 14625 14626 14627 14628 14629 14630 14631 14632 14633 14634 14635 14636 14637 14638 14639 14640 14641 14642 14643 14644 14645 14646 14647 14648 14649 14650 14651 14652 14653 14654 14655 14656 14657 14658 14659 14660 14661 14662 14663 14664 14665 14666 14667 14668 14669 14670 14671 14672 14673 14674 14675 14676 14677 14678 14679 14680 14681 14682 14683 14684 14685 14686 14687 14688 14689 14690 14691 14692 14693 14694 14695 14696 14697 14698 14699 14700 14701 14702 14703 14704 14705 14706 14707 14708 14709 14710 14711 14712 14713 14714 14715 14716 14717 14718 14719 14720 14721 14722 14723 14724 14725 14726 14727 14728 14729 14730 14731 14732 14733 14734 14735 14736 14737 14738 14739 14740 14741 14742 14743 14744 14745 14746 14747 14748 14749 14750 14751 14752 14753 14754 14755 14756 14757 14758 14759 14760 14761 14762 14763 14764 14765 14766 14767 14768 14769 14770 14771 14772 14773 14774 14775 14776 14777 14778 14779 14780 14781 14782 14783 14784 14785 14786 14787 14788 14789 14790 14791 14792 14793 14794 14795 14796 14797 14798 14799 14800 14801 14802 14803 14804 14805 14806 14807 14808 14809 14810 14811 14812 14813 14814 14815 14816 14817 14818 14819 14820 14821 14822 14823 14824 14825 14826 14827 14828 14829 14830 14831 14832 14833 14834 14835 14836 14837 14838 14839 14840 14841 14842 14843 14844 14845 14846 14847 14848 14849 14850 14851 14852 14853 14854 14855 14856 14857 14858 14859 14860 14861 14862 14863 14864 14865 14866 14867 14868 14869 14870 14871 14872 14873 14874 14875 14876 14877 14878 14879 14880 14881 14882 14883 14884 14885 14886 14887 14888 14889 14890 14891 14892 14893 14894 14895 14896 14897 14898 14899 14900 14901 14902 14903 14904 14905 14906 14907 14908 14909 14910 14911 14912 14913 14914 14915 14916 14917 14918 14919 14920 14921 14922 14923 14924 14925 14926 14927 14928 14929 14930 14931 14932 14933 14934 14935 14936 14937 14938 14939 14940 14941 14942 14943 14944 14945 14946 14947 14948 14949 14950 14951 14952 14953 14954 14955 14956 14957 14958 14959 14960 14961 14962 14963 14964 14965 14966 14967 14968 14969 14970 14971 14972 14973 14974 14975 14976 14977 14978 14979 14980 14981 14982 14983 14984 14985 14986 14987 14988 14989 14990 14991 14992 14993 14994 14995 14996 14997 14998 14999 15000 15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 15022 15023 15024 15025 15026 15027 15028 15029 15030 15031 15032 15033 15034 15035 15036 15037 15038 15039 15040 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15049 15050 15051 15052 15053 15054 15055 15056 15057 15058 15059 15060 15061 15062 15063 15064 15065 15066 15067 15068 15069 15070 15071 15072 15073 15074 15075 15076 15077 15078 15079 15080 15081 15082 15083 15084 15085 15086 15087 15088 15089 15090 15091 15092 15093 15094 15095 15096 15097 15098 15099 15100 15101 15102 15103 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 15113 15114 15115 15116 15117 15118 15119 15120 15121 15122 15123 15124 15125 15126 15127 15128 15129 15130 15131 15132 15133 15134 15135 15136 15137 15138 15139 15140 15141 15142 15143 15144 15145 15146 15147 15148 15149 15150 15151 15152 15153 15154 15155 15156 15157 15158 15159 15160 15161 15162 15163 15164 15165 15166 15167 15168 15169 15170 15171 15172 15173 15174 15175 15176 15177 15178 15179 15180 15181 15182 15183 15184 15185 15186 15187 15188 15189 15190 15191 15192 15193 15194 15195 15196 15197 15198 15199 15200 15201 15202 15203 15204 15205 15206 15207 15208 15209 15210 15211 15212 15213 15214 15215 15216 15217 15218 15219 15220 15221 15222 15223 15224 15225 15226 15227 15228 15229 15230 15231 15232 15233 15234 15235 15236 15237 15238 15239 15240 15241 15242 15243 15244 15245 15246 15247 15248 15249 15250 15251 15252 15253 15254 15255 15256 15257 15258 15259 15260 15261 15262 15263 15264 15265 15266 15267 15268 15269 15270 15271 15272 15273 15274 15275 15276 15277 15278 15279 15280 15281 15282 15283 15284 15285 15286 15287 15288 15289 15290 15291 15292 15293 15294 15295 15296 15297 15298 15299 15300 15301 15302 15303 15304 15305 15306 15307 15308 15309 15310 15311 15312 15313 15314 15315 15316 15317 15318 15319 15320 15321 15322 15323 15324 15325 15326 15327 15328 15329 15330 15331 15332 15333 15334 15335 15336 15337 15338 15339 15340 15341 15342 15343 15344 15345 15346 15347 15348 15349 15350 15351 15352 15353 15354 15355 15356 15357 15358 15359 15360 15361 15362 15363 15364 15365 15366 15367 15368 15369 15370 15371 15372 15373 15374 15375 15376 15377 15378 15379 15380 15381 15382 15383 15384 15385 15386 15387 15388 15389 15390 15391 15392 15393 15394 15395 15396 15397 15398 15399 15400 15401 15402 15403 15404 15405 15406 15407 15408 15409 15410 15411 15412 15413 15414 15415 15416 15417 15418 15419 15420 15421 15422 15423 15424 15425 15426 15427 15428 15429 15430 15431 15432 15433 15434 15435 15436 15437 15438 15439 15440 15441 15442 15443 15444 15445 15446 15447 15448 15449 15450 15451 15452 15453 15454 15455 15456 15457 15458 15459 15460 15461 15462 15463 15464 15465 15466 15467 15468 15469 15470 15471 15472 15473 15474 15475 15476 15477 15478 15479 15480 15481 15482 15483 15484 15485 15486 15487 15488 15489 15490 15491 15492 15493 15494 15495 15496 15497 15498 15499 15500 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 15508 15509 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 15518 15519 15520 15521 15522 15523 15524 15525 15526 15527 15528 15529 15530 15531 15532 15533 15534 15535 15536 15537 15538 15539 15540 15541 15542 15543 15544 15545 15546 15547 15548 15549 15550 15551 15552 15553 15554 15555 15556 15557 15558 15559 15560 15561 15562 15563 15564 15565 15566 15567 15568 15569 15570 15571 15572 15573 15574 15575 15576 15577 15578 15579 15580 15581 15582 15583 15584 15585 15586 15587 15588 15589 15590 15591 15592 15593 15594 15595 15596 15597 15598 15599 15600 15601 15602 15603 15604 15605 15606 15607 15608 15609 15610 15611 15612 15613 15614 15615 15616 15617 15618 15619 15620 15621 15622 15623 15624 15625 15626 15627 15628 15629 15630 15631 15632 15633 15634 15635 15636 15637 15638 15639 15640 15641 15642 15643 15644 15645 15646 15647 15648 15649 15650 15651 15652 15653 15654 15655 15656 15657 15658 15659 15660 15661 15662 15663 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671 15672 15673 15674 15675 15676 15677 15678 15679 15680 15681 15682 15683 15684 15685 15686 15687 15688 15689 15690 15691 15692 15693 15694 15695 15696 15697 15698 15699 15700 15701 15702 15703 15704 15705 15706 15707 15708 15709 15710 15711 15712 15713 15714 15715 15716 15717 15718 15719 15720 15721 15722 15723 15724 15725 15726 15727 15728 15729 15730 15731 15732 15733 15734 15735 15736 15737 15738 15739 15740 15741 15742 15743 15744 15745 15746 15747 15748 15749 15750 15751 15752 15753 15754 15755 15756 15757 15758 15759 15760 15761 15762 15763 15764 15765 15766 15767 15768 15769 15770 15771 15772 15773 15774 15775 15776 15777 15778 15779 15780 15781 15782 15783 15784 15785 15786 15787 15788 15789 15790 15791 15792 15793 15794 15795 15796 15797 15798 15799 15800 15801 15802 15803 15804 15805 15806 15807 15808 15809 15810 15811 15812 15813 15814 15815 15816 15817 15818 15819 15820 15821 15822 15823 15824 15825 15826 15827 15828 15829 15830 15831 15832 15833 15834 15835 15836 15837 15838 15839 15840 15841 15842 15843 15844 15845 15846 15847 15848 15849 15850 15851 15852 15853 15854 15855 15856 15857 15858 15859 15860 15861 15862 15863 15864 15865 15866 15867 15868 15869 15870 15871 15872 15873 15874 15875 15876 15877 15878 15879 15880 15881 15882 15883 15884 15885 15886 15887 15888 15889 15890 15891 15892 15893 15894 15895 15896 15897 15898 15899 15900 15901 15902 15903 15904 15905 15906 15907 15908 15909 15910 15911 15912 15913 15914 15915 15916 15917 15918 15919 15920 15921 15922 15923 15924 15925 15926 15927 15928 15929 15930 15931 15932 15933 15934 15935 15936 15937 15938 15939 15940 15941 15942 15943 15944 15945 15946 15947 15948 15949 15950 15951 15952 15953 15954 15955 15956 15957 15958 15959 15960 15961 15962 15963 15964 15965 15966 15967 15968 15969 15970 15971 15972 15973 15974 15975 15976 15977 15978 15979 15980 15981 15982 15983 15984 15985 15986 15987 15988 15989 15990 15991 15992 15993 15994 15995 15996 15997 15998 15999 16000 16001 16002 16003 16004 16005 16006 16007 16008 16009 16010 16011 16012 16013 16014 16015 16016 16017 16018 16019 16020 16021 16022 16023 16024 16025 16026 16027 16028 16029 16030 16031 16032 16033 16034 16035 16036 16037 16038 16039 16040 16041 16042 16043 16044 16045 16046 16047 16048 16049 16050 16051 16052 16053 16054 16055 16056 16057 16058 16059 16060 16061 16062 16063 16064 16065 16066 16067 16068 16069 16070 16071 16072 16073 16074 16075 16076 16077 16078 16079 16080 16081 16082 16083 16084 16085 16086 16087 16088 16089 16090 16091 16092 16093 16094 16095 16096 16097 16098 16099 16100 16101 16102 16103 16104 16105 16106 16107 16108 16109 16110 16111 16112 16113 16114 16115 16116 16117 16118 16119 16120 16121 16122 16123 16124 16125 16126 16127 16128 16129 16130 16131 16132 16133 16134 16135 16136 16137 16138 16139 16140 16141 16142 16143 16144 16145 16146 16147 16148 16149 16150 16151 16152 16153 16154 16155 16156 16157 16158 16159 16160 16161 16162 16163 16164 16165 16166 16167 16168 16169 16170 16171 16172 16173 16174 16175 16176 16177 16178 16179 16180 16181 16182 16183 16184 16185 16186 16187 16188 16189 16190 16191 16192 16193 16194 16195 16196 16197 16198 16199 16200 16201 16202 16203 16204 16205 16206 16207 16208 16209 16210 16211 16212 16213 16214 16215 16216 16217 16218 16219 16220 16221 16222 16223 16224 16225 16226 16227 16228 16229 16230 16231 16232 16233 16234 16235 16236 16237 16238 16239 16240 16241 16242 16243 16244 16245 16246 16247 16248 16249 16250 16251 16252 16253 16254 16255 16256 16257 16258 16259 16260 16261 16262 16263 16264 16265 16266 16267 16268 16269 16270 16271 16272 16273 16274 16275 16276 16277 16278 16279 16280 16281 16282 16283 16284 16285 16286 16287 16288 16289 16290 16291 16292 16293 16294 16295 16296 16297 16298 16299 16300 16301 16302 16303 16304 16305 16306 16307 16308 16309 16310 16311 16312 16313 16314 16315 16316 16317 16318 16319 16320 16321 16322 16323 16324 16325 16326 16327 16328 16329 16330 16331 16332 16333 16334 16335 16336 16337 16338 16339 16340 16341 16342 16343 16344 16345 16346 16347 16348 16349 16350 16351 16352 16353 16354 16355 16356 16357 16358 16359 16360 16361 16362 16363 16364 16365 16366 16367 16368 16369 16370 16371 16372 16373 16374 16375 16376 16377 16378 16379 16380 16381 16382 16383 16384 16385 16386 16387 16388 16389 16390 16391 16392 16393 16394 16395 16396 16397 16398 16399 16400 16401 16402 16403 16404 16405 16406 16407 16408 16409 16410 16411 16412 16413 16414 16415 16416 16417 16418 16419 16420 16421 16422 16423 16424 16425 16426 16427 16428 16429 16430 16431 16432 16433 16434 16435 16436 16437 16438 16439 16440 16441 16442 16443 16444 16445 16446 16447 16448 16449 16450 16451 16452 16453 16454 16455 16456 16457 16458 16459 16460 16461 16462 16463 16464 16465 16466 16467 16468 16469 16470 16471 16472 16473 16474 16475 16476 16477 16478 16479 16480 16481 16482 16483 16484 16485 16486 16487 16488 16489 16490 16491 16492 16493 16494 16495 16496 16497 16498 16499 16500 16501 16502 16503 16504 16505 16506 16507 16508 16509 16510 16511 16512 16513 16514 16515 16516 16517 16518 16519 16520 16521 16522 16523 16524 16525 16526 16527 16528 16529 16530 16531 16532 16533 16534 16535 16536 16537 16538 16539 16540 16541 16542 16543 16544 16545 16546 16547 16548 16549 16550 16551 16552 16553 16554 16555 16556 16557 16558 16559 16560 16561 16562 16563 16564 16565 16566 16567 16568 16569 16570 16571 16572 16573 16574 16575 16576 16577 16578 16579 16580 16581 16582 16583 16584 16585 16586 16587 16588 16589 16590 16591 16592 16593 16594 16595 16596 16597 16598 16599 16600 16601 16602 16603 16604 16605 16606 16607 16608 16609 16610 16611 16612 16613 16614 16615 16616 16617 16618 16619 16620 16621 16622 16623 16624 16625 16626 16627 16628 16629 16630 16631 16632 16633 16634 16635 16636 16637 16638 16639 16640 16641 16642 16643 16644 16645 16646 16647 16648 16649 16650 16651 16652 16653 16654 16655 16656 16657 16658 16659 16660 16661 16662 16663

16664 16665 16666 16667 16668 16669 16670 16671 16672 16673 16674 16675 16676 16677 16678 16679 16680 16681 16682 16683 16684 16685 16686 16687 16688 16689 16690 16691 16692 16693 16694 16695 16696 16697 16698 16699 16700 16701 16702 16703 16704 16705 16706 16707 16708 16709 16710 16711 16712 16713 16714 16715 16716 16717 16718 16719 16720 16721 16722 16723 16724 16725 16726 16727 16728 16729 16730 16731 16732 16733 16734 16735 16736 16737 16738 16739 16740 16741 16742 16743 16744 16745 16746 16747 16748 16749 16750 16751 16752 16753 16754 16755 16756 16757 16758 16759 16760 16761 16762 16763 16764 16765 16766 16767 16768 16769 16770 16771 16772 16773 16774 16775 16776 16777 16778 16779 16780 16781 16782 16783 16784 16785 16786 16787 16788 16789 16790 16791 16792 16793 16794 16795 16796 16797 16798 16799 16800 16801 16802 16803 16804 16805 16806 16807 16808 16809 16810 16811 16812 16813 16814 16815 16816 16817 16818 16819 16820 16821 16822 16823 16824 16825 16826 16827 16828 16829 16830 16831 16832 16833 16834 16835 16836 16837 16838 16839 16840 16841 16842 16843 16844 16845 16846 16847 16848 16849 16850 16851 16852 16853 16854 16855 16856 16857 16858 16859 16860 16861 16862 16863 16864 16865 16866 16867 16868 16869 16870 16871 16872 16873 16874 16875 16876 16877 16878 16879 16880 16881 16882 16883 16884 16885 16886 16887 16888 16889 16890 16891 16892 16893 16894 16895 16896 16897 16898 16899 16900 16901 16902 16903 16904 16905 16906 16907 16908 16909 16910 16911 16912 16913 16914 16915 16916 16917 16918 16919 16920 16921 16922 16923 16924 16925 16926 16927 16928 16929 16930 16931 16932 16933 16934 16935 16936 16937 16938 16939 16940 16941 16942 16943 16944 16945 16946 16947 16948 16949 16950 16951 16952 16953 16954 16955 16956 16957 16958 16959 16960 16961 16962 16963 16964 16965 16966 16967 16968 16969 16970 16971 16972 16973 16974 16975 16976 16977 16978 16979 16980 16981 16982 16983 16984 16985 16986 16987 16988 16989 16990 16991 16992 16993 16994 16995 16996 16997 16998 16999 17000 17001 17002 17003 17004 17005 17006 17007 17008 17009 17010 17011 17012 17013 17014 17015 17016 17017 17018 17019 17020 17021 17022 17023 17024 17025 17026 17027 17028 17029 17030 17031 17032 17033 17034 17035 17036 17037 17038 17039 17040 17041 17042 17043 17044 17045 17046 17047 17048 17049 17050 17051 17052 17053 17054 17055 17056 17057 17058 17059 17060 17061 17062 17063 17064 17065 17066 17067 17068 17069 17070 17071 17072 17073 17074 17075 17076 17077 17078 17079 17080 17081 17082 17083 17084 17085 17086 17087 17088 17089 17090 17091 17092 17093 17094 17095 17096 17097 17098 17099 17100 17101 17102 17103 17104 17105 17106 17107 17108 17109 17110 17111 17112 17113 17114 17115 17116 17117 17118 17119 17120 17121 17122 17123 17124 17125 17126 17127 17128 17129 17130 17131 17132 17133 17134 17135 17136 17137 17138 17139 17140 17141 17142 17143 17144 17145 17146 17147 17148 17149 17150 17151 17152 17153 17154 17155 17156 17157 17158 17159 17160 17161 17162 17163 17164 17165 17166 17167 17168 17169 17170 17171 17172 17173 17174 17175 17176 17177 17178 17179 17180 17181 17182 17183 17184 17185 17186 17187 17188 17189 17190 17191 17192 17193 17194 17195 17196 17197 17198 17199 17200 17201 17202 17203 17204 17205 17206 17207 17208 17209 17210 17211 17212 17213 17214 17215 17216 17217 17218 17219 17220 17221 17222 17223 17224 17225 17226 17227 17228 17229 17230 17231 17232 17233 17234 17235 17236 17237 17238 17239 17240 17241 17242 17243 17244 17245 17246 17247 17248 17249 17250 17251 17252 17253 17254 17255 17256 17257 17258 17259 17260 17261 17262 17263 17264 17265 17266 17267 17268 17269 17270 17271 17272 17273 17274 17275 17276 17277 17278 17279 17280 17281 17282 17283 17284 17285 17286 17287 17288 17289 17290 17291 17292 17293 17294 17295 17296 17297 17298 17299 17300 17301 17302 17303 17304 17305 17306 17307 17308 17309 17310 17311 17312 17313 17314 17315 17316 17317 17318 17319 17320 17321 17322 17323 17324 17325 17326 17327 17328 17329 17330 17331 17332 17333 17334 17335 17336 17337 17338 17339 17340 17341 17342 17343 17344 17345 17346 17347 17348 17349 17350 17351 17352 17353 17354 17355 17356 17357 17358 17359 17360 17361 17362 17363 17364 17365 17366 17367 17368 17369 17370 17371 17372 17373 17374 17375 17376 17377 17378 17379 17380 17381 17382 17383 17384 17385 17386 17387 17388 17389 17390 17391 17392 17393 17394 17395 17396 17397 17398 17399 17400 17401 17402 17403 17404 17405 17406 17407 17408 17409 17410 17411 17412 17413 17414 17415 17416 17417 17418 17419 17420 17421 17422 17423 17424 17425 17426 17427 17428 17429 17430 17431 17432 17433 17434 17435 17436 17437 17438 17439 17440 17441 17442 17443 17444 17445 17446 17447 17448 17449 17450 17451 17452 17453 17454 17455 17456 17457 17458 17459 17460 17461 17462 17463 17464 17465 17466 17467 17468 17469 17470 17471 17472 17473 17474 17475 17476 17477 17478 17479 17480 17481 17482 17483 17484 17485 17486 17487 17488 17489 17490 17491 17492 17493 17494 17495 17496 17497 17498 17499 17500 17501 17502 17503 17504 17505 17506 17507 17508 17509 17510 17511 17512 17513 17514 17515 17516 17517 17518 17519 17520 17521 17522 17523 17524 17525 17526 17527 17528 17529 17530 17531 17532 17533 17534 17535 17536 17537 17538 17539 17540 17541 17542 17543 17544 17545 17546 17547 17548 17549 17550 17551 17552 17553 17554 17555 17556 17557 17558 17559 17560 17561 17562 17563 17564 17565 17566 17567 17568 17569 17570 17571 17572 17573 17574 17575 17576 17577 17578 17579 17580 17581 17582 17583 17584 17585 17586 17587 17588 17589 17590 17591 17592 17593 17594 17595 17596 17597 17598 17599 17600 17601 17602 17603 17604 17605 17606 17607 17608 17609 17610 17611 17612 17613 17614 17615 17616 17617 17618 17619 17620 17621 17622 17623 17624 17625 17626 17627 17628 17629 17630 17631 17632 17633 17634 17635 17636 17637 17638 17639 17640 17641 17642 17643 17644 17645 17646 17647 17648 17649 17650 17651 17652 17653 17654 17655 17656 17657 17658 17659 17660 17661 17662 17663 17664 17665 17666 17667 17668 17669 17670 17671 17672 17673 17674 17675 17676 17677 17678 17679 17680 17681 17682 17683 17684 17685 17686 17687 17688 17689 17690 17691 17692 17693 17694 17695 17696 17697 17698 17699 17700 17701 17702 17703 17704 17705 17706 17707 17708 17709 17710 17711 17712 17713 17714 17715 17716 17717 17718 17719 17720 17721 17722 17723 17724 17725 17726 17727 17728 17729 17730 17731 17732 17733 17734 17735 17736 17737 17738 17739 17740 17741 17742 17743 17744 17745 17746 17747 17748 17749 17750 17751 17752 17753 17754 17755 17756 17757 17758 17759 17760 17761 17762 17763 17764 17765 17766 17767 17768 17769 17770 17771 17772 17773 17774 17775 17776 17777 17778 17779 17780 17781 17782 17783 17784 17785

17786 17787 17788 17789 17790 17791 17792 17793 17794 17795 17796 17797 17798 17799 17800 17801 17802 17803 17804 17805 17806 17807 17808 17809 17810 17811 17812 17813 17814 17815 17816 17817 17818 17819 17820 17821 17822 17823 17824 17825 17826 17827 17828 17829 17830 17831 17832 17833 17834 17835 17836 17837 17838 17839 17840 17841

Portrete kineastësh / Leon Qafzezi; Vath Tabaku Terenzio Tocci, babai im : mendime e kujtime : përkth. / Rita Toçi Nga prangat në demokraci : meditime / Petrit A. Velaj; Faruk Myrtaj Al Bano dhe Romina Pauer / Laura Kule; Zenepe Luka Ernest Koliqi, poet e prozator / Anton N. Berisha; Giuseppe Faraco Mjeshtri i prapaskenave / Thoma Bezhani Ringjallje / Uran Butka; Gjergj Zheji Arbëria dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu : 1405-1468 : [përkth.] / Athanas Gegaj; Gjergj Gj. Gashi Zigur Lelo / Idajet Jahaj; Nasi Lera Vexhi Buharaja : njeriu, poeti, dijetari : 1920-1987 / Ahmet Kondo; Agim Mehqemeja Pater Emil Konduraqi / Kopi Kyçyku Lasgushi në Pogradec : (ditar) / Meri Lalaj; Bujar Hudhri Marije Shllaku : një jetë në istikame dhe vuajtje për atdhe / Ibrahim Meta Normalja në traditë / Kujtim Bevapi Jetë në pranga : monografi për Sami Dangëllinë / Sulejman Opoja; Genta Ibrahimi Plagët që flasin : kujtime Jeta ime si një ndeshje futbolli : përkth. / Michel Platini; Besnik Dizdari; Bashkim Gjergji Misticizma islame dhe bektashizma / baba Rexhepi Vepra : Naim Frashëri. Hi dhe shpuzë. Plagët tona / Mithat Frashëri; Nazmi Rrahmani; Sabri Hamiti; Nazmi Rrahmani Gjergj Kastrioti Skënderbeu : 1468-1968 / Edward A. Licho Skënderbeu-edukator i kombit shqiptar / Demë Mullaqi Kosova '75 / Selatin Novosella; Ismet Salihu Miftar Spahija, korife i Lumës : bisedë / Hasan Hasani; Jonuz Fetahaj Poetika e poemave të Jeronim de Radës / Emin Kabashi Muharrem Rushiti : 1860-1931 / Halil Shabani; Bardhyl Maliqi Fan Noli dhe çështja e Kosovës / Mensur Raifi; H. Hoxha Satia Sai Baba : Avatari që tani ndodhet mes nesh : antologji : përkth. / Howard Murphet; Peggy Mason; Ron Laing 16 Shekuj / Ramadan I. Sokoli; Ramadan Musliu Gjurmë në histori : Palok Traboini, mësues, poet e luftëtar / Kolec Traboini Kokëqethja : album / Maks Velo Zvicra dhe Dora d'Istra / Koli Xoxi Rexhep Qosja dhe çështja kombëtare shqiptare / Moikom Zeqo; Llazar Vero Kujtime dhe mendime / Gregorij K. Zukov; Vangjush Gambeta; Gjergj P. Titani; Proletar Hasani Usta Isuf Myzyri : epoka, vepra, jehona / Alfons Balliçi; Sulë Dedej; Flutura Açka Tarikati islamik "Saadi" El-Xhibbavi / Ismail H. Aga; Ismail H. Aga Që të bëhej Shqipëria / Tol S. Arapi Jeta ime në figura / Maks Velo Kush ishte Enver Hoxha / Agim Musta; Mexhit Kokalari; Hashim Shala Viktor Lamani : monografi / Paskal Koto Sekretet e VIP-ave : intervista / Mentor Hoxha; Ilir Bushi Kur kujtojmë Eshref Gjonçën : monografi / Zihni Haskaj; Agim Xhelili; Merita Alimuçaj (Gjonça) Tropoja, Malësia e Mirë : Dardania Alpine, Pult, Altun, Malësia e Gjakovës / Ramiz Lushaj Imamët dëshmorë-shehidë në luftën e fundit në Kosovë 1989/1999 : monografi / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti; Agim Gashi; Naim Tërnava Hoxhë Kadri Prishtina, mendimtar islam / Qemajl Morina Mulla Iljaz Broja e Qamil Hoxha / Fazli Kajtazi; Qemajl Morina Haxhi Rrystem Ef. Shporta : jeta dhe vepra : (1864-1937) : monografi / Resul Rexhepi; Sadik Mehmeti; Isa Bajçinca Jetë të skalitura në zemër : monografi / Ervehe Çumani; Albert Zholi Rishkrimi i historisë dhe figura e Mustafa Krujës : (1887-1958) : konferencë shkencore përkujtimore : Tiranë, 27 dhjetor 2008 / Ardian Ndreca Histori e Labërisë / Bardho Hysenaj; Lirim Deda V.1 : Pranë Isa Boletinit : 1892-1916 Kirurgu me duar të arta / Flamur Tartari Namik Delvina : monografi / Apostol Pango; Gazmend Shpuza Gjergj Kastrioti Skënderbeu [album] / Niko Xhufka Ali Riza Kosova / Vangjel Kasapi; Arben Prendi Michael Jackson : kthim në mit / Pino Caffarelli Guzman Kryqi i kuq, shqiponja e zezë : biografi e shkollës teknike shqiptaro-amerikane të Tiranës : monografi për Evropën Lindore / Joan Fultz-Kontos; T. Morcka Udhëtim me Fan Nolin : nga Traka në SHBA / Nasho Jorgaqi; Kujtim Ymeri Udhëve të mërgimit : udhë përshkrime dhe meditime / Nasho Jorgaqi Jeta e Mihai Emineskut / George Câlinescu; Tamara Gjikondi; Kopi Kyçyku Kur gjurmët e historisë rrezatohen : Ismail Qemal Vlora : 1844-1994 : përmbledhje ligjeratash / Shoqata "Ismail Qemali" Doktor Ibrahim Temo : jeta dhe vepra : 1865-1945 / Kristaq Prifti; Fehmi Rexhepi Njëzet vjet të Institutit Albanologjik : 1967-1987 Vlerësime të letërsisë shqiptare / Isak Shema Maska e komandimit : traktat për thelbin e lidershipit ushtarak : përkth. / John Kigan; Proletar Hasani Reshat Osmani dhe kënga qytetare e Vlorës / Bardhosh Gaçe Dom Ndre Zadeja / Çesk Zadeja; Tefë M. Topalli Diplomacia e mbretit Zogu I-rë : 1912-1939 / Ilir Ushtelenca Skënderbeu, strateg dhe komandant legjendar / Shahin Leka; Shefqet Vangjeli Elez Isufi / Xhafer Martini; Xhemil Abazi Anton Harapi i redimensus / Aurel Plasari Plagët që flasin : kujtime Misteret e një ministri : vitet e fundit të Mirash Ivanajt / Lazër Radi; Orlando Laperi Të edukosh si Don Bosko-ja : aktualiteti i "sistemit parandalues" të tij / Gianni Sangalli; M. Ballata Jeta e Jezu Krishtit / Zef Simoni Një dritare burgu / Petrit A. Velaj; Fatos Arapi Tereza e Kalkutës, lapsi i Zotit : përkth. / Franca Zambonini Erasimi Roterdam dhe Helena Gjika / Koli Xoxi Shkrime publicistike / Hamit Lumi Daut Boriçi, personalitet i shquar i historisë i kulturës dhe i arsimit shqiptar : simpozium shkencor me rastin e 100-vjetorit të vdekjes : (1896-1996) / Islam Dizdari Me jetue në shekullin e sotshëm : botohet me rastin e 100-vjetorit të Lindjes të NM Tij, Zog I-Mbret i Shqiptarëve / Safet Sadiku Fishta i dashuruari : (një aventurë e kritikës) / Aurel Plasari; Ardian Marashi Muhammedi edukator : përkth. / J.R. Gulick; Robert L. Hafiz Ali Korça : poet e atdhetar / Faik A. Hoxha Jeta e të dërguarit Muhammed (S.A.V.) : përkth. / Leila Azzam; Aisha Gouverneur Muhammeti, Profeti ynë / Muhammed Ali E Lemja dhe Jeta e të Madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu Kërkuesi i së vërtetës : Selman-El-Farisi-një shok i Profetit, A.S. / Vehbi Ismaili Muhammedi në 20 tregime : përkth. / Abdet-tev-wab Jusuf Mrekullia e Madhe : (Israja e Miraxhi) : përkth. / Muhammed M. Sha'ravi Muhammedi, Profeti i islamizmës : një përshkrim i shkurtën : përkth. / Muhammed Ali Muhammedi-profeti njeri / Teufik El-Hakim Muhamedi dhe mësimet e tij / Vehbi Ismaili Heroi si Profet Muhamedi dhe islamizma / Thomas Carlyle Disa fetar patriot musliman shqiptarë Said Najdeni-Hoxho Voka, veprimtar i Lëvizjes dhe Rilindjes Kombëtare / Mahmud Hysa Disa fetar patriot musliman shqiptarë Një përshkrim i shkurtë i jetës së Profetit t'islamizmës / Muhammed Ali Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili Muhammedi, Profeti islam / Vehbi Ismaili Shkrime të mbledhur mbi Fan S.Nolin : shqip dhe anglisht / Peter R. Prifti Mbretëria e Talias : lindja dhe shkëlqimi i teatrit "Sandër Prosi" të Mitrovicës : historiku i tij në periudhën kohore 1978-1996 / Halit Barani Kosova në dritën e katolicizmit ose për lirinë e Kosovës / Isak Ahmeti Faik Konitza : 1876-1976 : seminar studimesh me rastin e qindvjetorit të lindjes Ahmed Dakli, patriot i shquar dhe gazetar trim e përparimtar i "Ura e Shkuminit" : gazetë politike letrare e ekonomike / Hilmi Dakli; Petrit Bidoshi Shqiptarët në Perandorinë Osmane : monografi / Necip P. Alpan; Nesip Kaçi Plagët që flasin : kujtime Ismail Qemal bej Vlora : mendimi dhe veprimtaria nga dokumentet italiane / Renzo Falaschi; Nermin Falaschi (Vlora) Memorje / Gjon Muzaka; Dhori Qiriazi Deep Purple story Ilia Xhokaxhi : katalog Motive shqiptare [album] / Mirela Kumbaro; D. Shkopeta Kush ishte Enver Hoxha / Agim Musta; Mexhit Kokalari; Hashim Shala Vol.1 : Dokumenti 1-27 : At Mati- Luigji Sopaj-Paliq, OFM-Martir Vol.2 : Dokumenti 1-39 : Imzot Lazer Mjeda : 1869-1935 "Martir i gjallë" dhe Arbëria në kohën e tij Pjesë të zgjedhura nga vepra / Mithat Frashëri Hysni Lepenica : monografi / Albert Habazaj; Enver Memishaj (Lepenica) Autorë të strategjisë moderne : përkth. / Muharrem Dardha Napoleon Bonaparti : 1769-1821 strategu i madh : jeta dhe vepra e tij : përkth. / Ilia Kampanas; Pasho Baku Shkëlqimi i meteorëve / Luan Rama; Bashkim Kuçuku Ahmet Bejtaga / Zyhdi Shehi Mbi kultin e individit të Stalinit dhe pasojat e tij : raporti sekret në Kongresin XX të PK të BS : 25 shkurt 1956 / Nikita S. Hrusev; Ndreçi Plasari; Luan Malltezi Krijimtaria aktoriale e Aleksandër Moisiut / Selman Vaqari Beteja të Skënderbeut / Rakip Sinani Kapedan At Stath Melani me shokë = Captain Father Stath Melani and Co. / Apostol Kotani Ali Riza Kosova / Vangjel Kasapi; Arben Prendi Frat Françesko da Duraco "I Bekuari" = Frate Francesco da Durazzo "Il Beato" / Pasquale Spina; Aida Myrto Kosova lindore nën dritën e fakteve dhe shifrave : publicistikë / Skënder Latifi; Sevdail Hyseni Bedri Pejani : një jetë e një vdekje për Shqipëri etnike : 1885-1946 / Hakif Bajrami; Tahir Abdyli Kapiteni që luante me vdekjen / Vasil Premçi; Tatjana Haxhimihali Dashuria në vepër : Nëna Terezë / Lush Gjergji Kushëriri i engjëjve / Ismail Kadare Personalitete ushtarake shqiptare në vite : 1912-dhjetor-1997 / Gjergj P. Titani; Proletar Hasani; Hasan Çipuri Bota ime nëntokësore : kujtime të një inxhinieri / Rushan Koçibelli; Nasi Lera Të zotërosh situatat : Sorosi për Sorosin : [intervista] / George Soros Petro Cani : babai i kirurgjisë shqiptare / Lluka P. Heqimi; Gjergj P. Titani Figura të shquara ushtarake të kombit tonë / Vangjel Kasapi Musolini : përkthim / Denis Mek Smith; Artian Guskiqi Pjesë të zgjedhura nga vepra / Mithat Frashëri; Uran Butka Diplomacia e mbretit Zogu i-rë : 1912-1939 / Ilir Ushtelenca Matisse / Bernard Noël; Eleni Laperi; Kozeta Mamaqi Muharrem Bajraktari në vitet 1945-1946 / Petrit Palushi; Ramadan Musliu Eduard Liri-piktor-poet-udhëtar : 1812-1888 / Afrim Q. Karagjozi Djathi dhe krimbat : Bota e një mullisi të shekullit XVI : përkth / Carlo Ginzburg; Reshat Konçi Fundi i sekretit 'Titanik' : sekrete dhe mistere për ngjarje dhe personalitete : tregime të vërteta / Thoma Papagjika; Nexhat Myftiu Kush i vrau? Përse i dënuan?! : historia e eleminimit të kuadrove të Ushtrisë Shqiptare në vitet 1944-1990 / Elmas Leci Vrasja e Trockit : përkth / Ûuri Paparov; A. Duka Punime të viteve 1990, 1997 / Thoma Thomai; Nikolin Pici Pasardhësi i Moisiut : Artisti i Popullit Naim Frashëri : monografi / Miho Gjini; Gaqo Bushaka; Petrit Ymeri Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX / Ramiz Zekaj; Dilaver Sadikaj Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare / Bardhosh Gaçe; Gazmend Shpuza Panteoni iranian dhe iranologët shqiptarë / Shefik Osmani Pano, "mbreti" i golit / Dëfrim Methasani; Dëfrim Cani Me kryq dhe pendë : studime-intervista / Klajd Kapinova Trashëgimi social-pedagogjik : motrat Qiriazi / Shefik Osmani; Gjergj Zheji Misticizma islame dhe bektashizma / baba Rexhepi Rifat L. Berisha figurë e shquar kombëtare / Shaban Braha; Xhelal Gjeçovi Në Shkodër të gjithë këndojnë... : hyrje në tempullin e këngës shkodrane / Isa Alibali; Petrit Kovaçi Monsinjor Zef Skana / Nikollë Loka; Ndue Dedaj; Nikoll Doda Hoxhë Hasan-Tahsin Efendiu : të tjerët për të / Ibrahim D. Hoxha Nënë Tereza / Navin Kaula; Gëzim Hadaj; Eshref Ymeri Preng Marka Prenga (Bajraktari i Oroshit) / Ndue Dedaj; Nikoll Doda; Nikollë Loka Ahmet Zogu : jeta dhe puna e tij për Shqipërinë / Adil N. Biçaku; Ramiz Lushaj Veledin Haskaj, trim i trimave : monografi / Hysni Berdaj; Enkela Xhamaj Ndihmo Zot e Ora e Shalës : mbresa / Ndue Cukeli; Paulin Shtjefni Jezusi : jetë e shkurtër e Jezu Krishtit, Zot e Njeri Shpëtimtar i Njerëzimit / Frano Illia Letra dhe dokumente nga arkivi i Kongregatës "de Propaganda Fide" si dhe nga Arkivat Sekrete të Vatikanit / Pjetër Bogdani; Odette Marquet; Stefan Çapaliku Monografi për Vithkuqin dhe Naum Veqilharxhin / Dhori Koti; Albert Riska Hysen Elez Ndreu (Cen Elezi) : 1884-1949 / Moisi Murra Sipërore / Shaban Sinani; Albana Velia Universi bogdanian / Asllan Selmani; Zeqirja Naziri Dukati ynë / Axhem Çapo; Hasan Muçostepa Theodore Rex / Edmund Morris Open wide the freedom gates : a memoir / Dorothu I. Height Noli : jeta në Amerikë : monografi / Avni Spahiu; Ali Podrimja Njerëz të shquar të lashtësisë / Plutarchus; Shpëtim Çuçka Panariti : gjurmë në histori : monografi / Muharrem Meço; Petrit Zeneli Edgar Allan Poe në letërsinë shqipe : studim / Luljeta Krasniqi Amerikan Tony Bler : Bler dhe Bush, marrëveshja për Irakun / James Naughtie; Enkeleida Haxhinasto Eriku në sytë tanë / Servet Tartari; Skënder Hasko Ditari sekret : 1836-1837 / Aleksandr S. Puskin; Rexhep Hida Arti ushtarak i gjeneral Boletinit : në 80-vjetorin e vdekjes / Fehmi Pushkolli Salih Gjinofci : 1916-1989 : sekretar i Shtabit të Brigadës së Drenicës në Ushtrinë Kombëtare për Mbrojtjen e Pavarësisë së Kosovës / Fehmi Pushkolli Piktura italiane : mjeshtrit dhe kryeveprat e gjithë kohërave : përkth. / Silvi Zylfo Eqrem Çabej, personalitet i shquar i shkencës dhe kulturës shqiptare : në 90-vjetorin e lindjes / Tomor Osmani; Simon Pepa Mihal Popi (Artist i popullit) : monografi / Miho Gjini Një jetë për jetën... / Shefqet Ndroqi; Tarik Llagami Zeqë Vërbani dhe koha e tij : monografi / Mujë S. Berisha; Mehmet Halimi; Daut Bislimi Tahir Minxhozi : një jetë me mirënjohje / Kolë Ndreka Gjergj Kastriot Skënderbeu / Flamur Hadri The Reagans : portrait of a marriage / Anne Edwards The Presidency of George Bush / John Robert Greene Arti ushtarak i gjeneral Boletinit : Në 80-vjetorin e vdekjes / Fehmi Pushkolli Salih Gjinofci, sekretar i Shtabit të Drenicës në Ushtrinë Kombëtare për Mbrojtjen e Pavarsisë së Kosovës : 1916-1989 / Fehmi Pushkolli Ismail Qemal Bej Vlora : mendimi dhe veprimtaria nga dokumentet italiane / Renzo Falaschi Ajetja e Demë Ahmetit : 1791-1811 / Fehmi Pushkolli Nuhi Gashi patriot dhe mësues / Fehmi Pushkolli; M. Ferati Robëria, iluzionet, shqiptarët : ese / Emin Kabashi; Ibrahim Berisha W.E.B. Du Bois : biography of a race : 1868-1919 / David L. Lewis Barbara Jordan, American hero / Mary Beth Rogers Positively 4th street : the lives and times of Joan Baez, Bob Dylan, Mimi Baez Farina and Richard Farina / David Hajdu Sfida e gjeniut : Kadare, ekzili, Kosova / Shaip Beqiri; Adem Demaçi; Teki Dërvishi American realism / Edward Lucie-Smith An hour before daylight : memories of a rural boyhood / Jimmy Carter Dosja Trebeshina dhe prapaskenat e lidhjes / Nuri Dragoj; Ilir Bushi Viktor Gjika [album] / Ilia Xhokaxhi; Flori Slatina; Petraq Pojani Pakashtica (Albona) : monografi / Gani I. Mehmeti; Besnik Mehmeti Vehbi Dibra, personalitet dhe veprimtar i shquar i lëvizjes kombëtare / Qazim Xhelili; Nexhat Myftiu Franca sipas Dora D'Istrias / Koli Xoxi Drita e kujtimeve : antologji aktoreske e teatrit "Migjeni" Shkodër / Xhahid Bushati Kalendar enciklopedik / Aristidh Plaka; Ibrahim Xhamaj; Jorgji Doksani 55 X 2 : portrete artistesh / Flori Slatina Krenari mirditore : studim / Nikollë Toma Çelentano, artisti i shekullit : 60 vjet jetë / D. Banaj; F. Borishi Historia e albanologjisë / Xheladin Gosturani Ibrahim Kolçi, mësues e patriot / Abdullah Vokrri; Abdyl Ramaj Gezim Kaceli : monografi / Terezina Vasia; E. Shijaku Kolë Toma i Velës : monografi / Gjin Gjini Edgar Kejsi / Aleksej Prijma; Elda Ymeri; Loredan Bubani Gëte : jeta dhe vepra / Herman Grimm; Injac Saraçi Kureshti nga jeta e njerëzve të shquar / Iljaz Gogaj; Rina Grasset (Çela) Isa Boletini dhe koha e tij : materiale nga sesioni shkencor kushtuar 80-vjetorit te rënies së Isa Boletinit, mbajtur në Prishtinë më 23.XI.1996 / Fehmi Rexhepi Histori e bektashizmit si sekt mistik islam / Selim R. Kaliçani; H. Alia Shopeni në vendlindje / Antoni Grudzinski; Albert Grudzinski; Qevqep Kambo La Creazione del mondo sino al diluvio / Nicolo Chetta Në shërbim të Zotit e kombit : nga veprimtaria e Dom Nikë Ukgjinit / Hasan Hasani; Lush Gjergji Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në Kosovë : 1945-1947 / Sabile Keçmezi (Basha); Masar Kodra Fati i një dijetari : skicë jetëshkrimi e Patër Ambroz Marlaskajt / Pal Doçi Plagët që flasin Ukshin Kovaçica Bajgora : 1904-1947 / Fehmi Pushkolli Zalldardha / Çerçiz Loloçi; Shaqir Skarra Nektari i vulosur i xhennetit : studim mbi jetëshkrimin e Resulull-llahut alejhis-selam : përkth. nga boshnjakishtja / Safijurrahman El-Mubarekfuri Shqiptari që krijoi mbretërinë egjiptiane / Aleksandër Xhuvani; Filip Rrumbullaku Leonardo Di Caprio / Philippe Durant; Tamara Gjikondi; Gaqo Bushaka Imzot Prend Doçi, abati i Mirditës : jeta dhe vepra / Pal Doçi Pezë-besë dhe pabesi : historia tragjike e vrasjes se Xhemal Hasan Hidrit (Rapi) / Fadil Çaushi Bernardin Palaj : jeta dhe veprat : monografi / Alfred Çapaliku Dhimiter Beduli / Kristofor Beduli Histori e Baballarëve të Teqesë së Martaneshit / Selim R. Kaliçani Në rrugën e diturisë : shkolla shqipe në Prefekturën e Kosovës (Kukësit) nga gjurmët e para të shkrimit deri më 1944 : vështrim i shkurtër / Isa Halilaj; T. Bela Abedin Dino : monografi / Ahmet Mehmeti Emra të mëdhenj / Filip Rrumbullaku; Fuat Çeliku Gjenealogjia e fisit Shehu : (Teqe e Haxhi Osmanit, Peshkopi) / Mynyr F. Shehu; Ulvi Shehu Unë, gardiani i Ramiz Alisë / Besnik Meta; Jani Malo Figura të shquara të mjekësisë shqiptare / Flamur Tartari; Odhise K. Grillo Udhëtimi im amerikan / Colin Powell; Astrit Gjunkshi; Sejdin Cekani Kapedan Sali Vranishti : monografi / Agron Metaj; Bardhosh Gaçe Neroni / Caius Suetonius Tranquillus; Aleks Gjinaj Toka e katedraleve : Rava e Krishtërimit në Mirditë / Ndue Dedaj Edip Tërshana / Gafur Zoto; Xhafer Martini Exploits heroiques de Scanderbeg, Roi d'Albanie / Jean Nicolas Duponcet Atatürk ve Milliyetçilik / Hamza Eroglu L' Albania e Scanderberg nel piano generale di crociata di Callisto III : ( 1455-1458) / Matteo Sciambra; Giuseppe Valentini; Ignazio Parrino Spiritual discourse : learning with an Islamic master / Frances Trix Terenzio Tocci, mio padre : (ricordi e pensieri) / Rita Toçi Ismail Kemal Bey Vlora : il pensiero e l'opera attraverso i documenti italiani = Ismail Kemal Bey Vlora : mendimi dhe veprimtaria nga dokumentet italiane = Ismail Kemal Bey Vlora : his thought and work from Italian documents / Renzo Falaschi; Nermin Falaschi (Vlora) Biografi : a traveller's tale / Lloyd Jones Titos Erbe : die Hypothek der alten Richtungskämpfe ideologischer und nationaler Fraktionen / Slobodan Stankovic Dalla Massoneria al movimento Garibaldino : (note spezzanesi) / Giuseppe Acquafredda Giuseppe Angelo Nociti : attraverso poesie e documenti inediti / Giuseppe Acquafredda Bd. 3 : L - P Der Mann, der Enver Hodscha war / Lloyd Jones; Yvonne Badal La Corona di Scanderbeg / Gino Valori The Man who was Greenmantle : a biography of Aubrey Herbert / Margaret Fitzherbert Disputed barricade : the life and times of Josip Broz-Tito marshal of Jugoslavia / Fitzroy Maclean Biografi : an Albanian quest / Lloyd Jones Geraldine of the Albanians : the authorised biography / Gwen Robyns Terez anya / Lush Gjergji Türk düsünce tarihinde felsefe hareketleri / Ibrahim Agâh Çubukçu Atatürk : the founder of Modern Turkey / Salâhi R. Sonyel Basile Ier empereur de Byzance ( 867 - 886 ) et la civilisation byzantine à la fin du IXe siècle / Albert Vogt Dialogue avec Alain Bosquet / Ismail Kadare; Alain Bosquet; Jusuf Vrioni Bolenë bëre dyfek me mbrenë... / Aqif Tartari; Ibrahim Gani Shtëpanët e Shëngjergjit në rrjedhën e shekujve : origjina e mbiemrit, gjenealogjia, ngujimet dhe miqësitë në gjithë Shqipërinë : nga viti 1610 deri 1990 / Reshit Shtëpani; Ali Xhiku Ismail Haki Kuçi (Levend Myftar Mahmutaj-Kondi) : monografi / Hasan Luçi; Petrit Bezhani Dashuria e të vërtetit / Bardhyl Ylli; Kujtim Ahmataj Portierë të mëdhenj : një libër për portierë të shquar botërorë e shqiptarë dhe veçanërisht për Qemal Voglin e Perlat Mustën / Ismet Bellova Labirinthi Borges : dëshmi, imazhe, ese, dialogë, kritikë / Feride Papleka Arshi Pipa : njeriu dhe vepra / Uran Kalakulla Bd. 2 : Alexander der Grosse / Wolfgang Will Mustafa Kemal / Paul Dumont; Zeki Çelikkol Atatürk ile yazismalar : (1920-1923) / Bilâl N. Simsir Atatürk / Jorge Blanco Villalta; W. Campbell Atatürk hayati ve üstün kisiligi / Hamza Eroglu Atatürkün dis politika ilkeleri ve diplomasisi / Aptülahat Aksin Les Voyageurs dans l'Empire Ottoman (XIVe-XVIe siècles) : bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités / Stéphane Yerasimos O Georgios Kastriotis-Skentermpeis sta neoellinika grammata : (me trianta dyo eikones ektos keimenou) / Titos P. Giochalas Albanian literature / Namik Resuli; Eduard Liço Byron : the flawed angel / Phyllis Grosskurth Women in modern Albania : firsthand accounts of culture and conditions from over 200 interviews / Sussan E.Pritchett Post Géraldine, reine des albanais / Joséphine Dedet Diplomacia e Ismail Qemalit / Afërdita Tafaj; Marie Mato Portrete patriotësh të qarkut të Korçës : studime bibliografike / Albert Gora; Hamza Koçiu; Niko Faber Miltiadh Papa, kërcimtari fluturues : monografi / Nexhat A. Agolli Lazy B : growing up on a Cattle Ranch in the American Southwest / Sandra O'Connor (Day); H. Alan Day Një jetë në shërbim të kombit : monografi kushtuar Rushit Didani / Ibrahim Didani; Hajredin Didani; Bardhyl Maliqi Dino, shtegtari i portës sublime : piktori i madh me origjinë shqiptare / Luan Rama Interviews with American artists / David Sylvester Kundëradmirali Abdi Mati : monografi / Petrit Myftiu; Halim Maloku Skënderbeu dhe Dibra / Qeram Lleshi Kuteli prozator, poet, kritik / Sali Bashota; Blerina Suta; Ibrahim Berisha Muham'medi i dërguari i All'llahut : ( jetëshkrim) / Sej'jid Hashim el-Musauij; Selim Stafa; Hajri Shehu Avvinto dallo spirito : la testimonianza d'amore del sacerdote Ettore Cunial / Carmelo La Rosa Vepra : Për Kishën Orthodhokse Shqiptare; Në Kuvendin e Shqipërisë; Për jetën dhe veprën / Visarion Xhuvani; Nos Xhuvani; Pavli Haxhillazi; Kasem Biçoku Ataturku dhe ataturkizmi në këndvështrimin shqiptar : përmbledhje kumtesash / Gazmend Shpuza Tempulli i shpresave : një histori jo letrare / Eglantina Mandia; Drita Siliqi Napoleoni / Emil Ludwig; Kristofor Grillo; Petraq Risto Yje të pashuar / Resul Bedo Stefan Cvajg : me vetë dëshmi dhe dokumente fotografikë / Hartmut Müller; Elda Boriçi (Gjana); Afrim Koçi Naim Frashëri : pikëpamjet edukative-arsimore / Xheladin Murati Autorë dhe tekste nga letërsia e vjeter shqiptare / Mahmud Hysa Shikime nga skena / Naxhi Ndoci; Resul Shabani Shna Rroku prej Montpellier / Mikel Prenushi Historia dhe gjenealogjia e familjes se Muzakajve / Gjon Muzaka; Mark Gjergji Vera / Nermin Falaschi (Vlora) Ali Ibra dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit / Xheladin Gosturani Kisha katolike shqiptare : 1944 nëntor1990 : humbje dhe fitore / Ndoc Nogaj Le Savoir grec : dictionnaire critique / Jacques Brunschwig; Geoffrey Lloyd; P. Pellegrin; M. Serres Leben des würklich grossen, Helden und Königs in Epire, Georgii Castrioti insgemein Scanderbeg genannt. Aus dem Lateinischen des Marini Barletii / Marinus Barletius Enciclopedia artistilor români contemporani / Alexandru Cebuc; Vasile Florea; Negoita Laptoiu Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita / Vladimir Dedijer; R. Rizman Isa Boletini, integristi i parë i të gjitha trojeve etnike shqiptare / Ahmet Maloku Historical dictionary of Albania / Raymond Hutchings Dëshmi po-Prask jo / Ahmet Maloku Agnes Gonxhe Bojaxhiu, Nënë Tereza / Genc Leka; Denisa Kaltani Indianismul lui Eliade / Mircea Itu Mihai Eminescu : (1850-1889) / A. Cosâceanu Skenderbej / Grigor Prlicev; M. Popovski Decabal, regele dacilor = Decebalus, king of the dacians / Constantin C. Petolescu Matka Teresa [album] : obrazy zycia / Roger Royle; Gary Woods; D. Urbanek The Emperor Constantine / Michael Grant Je parie sur l'espérance : Mélina Mercouri et l'UNESCO / Katérina Stenou Kujtime e shënime pak edhe si historike / Hysen Myshketa; Hysen Kordha; Sali Hidri Kozmai nga Etolia / Fani Mihallopullu; Dhimitër Beduli; Kristofor Beduli Të vërteta e të pathëna për Lasgushin / Tomi Mato; Fahri Muço; Flori Slatina Hysen Ndreu i Dardhës / Hysen Çera; Beshir Cala Mehmet Pavari, figurë padrejtësisht e mohuar / Novruz Muhametaj; Stilian Adhami The history of Alexander / Quintus Curtius Rufus; J. Yardley; W. Heckel Peintres macédoniens contemporains [album] / Boris Petkovski; Katarina Lucic; Dzoni Leonardo Vita di Scanderbeg / Vincenzo Talarico The Viennese scholar who almost became King of Albania : Baron Franz Nopcsa and his contribution to Albanian studies / Robert Elsie Lucian Blaga sau fascinatia diplomatiei / Constantin I. Turcu Komentar i luftërave të turqve kundër Skënderbeut / Dhimitër Frangu; Hysen Hidri Hamza Isai- një jetë në shërbim të Kombit... : monografi / Bardhosh Gaçe; Luan Zelka Azem Hajdari në sy dhe në zemër / Daut Doda Mëhalla e Dede / Ali Xhakaj; Kozeta Mamaqi Sulejman Vuçiterna, viktimë e sllavokomunizmit : monografi / Bardhyl Vuçiterna; Kostaq Xoxa Kush ishte Vllas Arapi / Fatos Arapi Letërkëmbim i dhimbshëm : 1957-1959 / Mita Jakova; Tuk Jakova; Katerina Goshi; Sadije Agolli Nora e Kelmendit : monografi / Nikë Bunjaj; Odhise K. Grillo Dialog me artistë / Nexhat A. Agolli Geraldina, mbretëresha e shqiptarëve : biografi letrare / Joséphine Dedet; Lazam Koldashi Gjaku që humbëm në mars... / Afrim Imaj; Sejdin Cekani Bij të shquar të Shkodrës në shekuj : shënime, kujtime, mbresa... / Bilal Parruca; Merita Kalaja; Petrit Kovaçi Gra që më kanë frymëzuar : biseda / Kozeta Zavalani; Hamit Boriçi Berisha nuk ka gabuar : shmangie nuk do të thotë gabim : 1992-1997 / Leka Borshi Isuf Bushi "Mëmëdhetari" : monografi / Aqif Tartari; Bardhosh Gaçe Ivo Andric : sa vie / Radovan Popovic; Madeleine Stevanov Eminescu si Blajul / Ion Buzasi Letërkëmbime / Mithat Frashëri; Syrja Xhelo; Kimete Qosja Yje të pashuar / Resul Bedo; Lekgjon Gurra Gjeniu i Kombit / Uran Butka; Remzi Zeqja Episkop Irine Banushi-Martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë / Kristofor Beduli Ne jemi nga Labova / Thoma Noti Pyrrhos / Pierre Lévèque Mustafa Kemal Ataturk et la Turquie nouvelle / Jean-Louis Bacqué-Grammont; Jean-Paul Roux Matthias Flacius Illyricus- Leben & Werk : Internationales Symposium, Mannheim, Februar 1991 / Josip Matesic Hristianike Makedonia : o apo Thessalonikes Oikoumenikos patriarhes Ioakeim G' Megaloprepes Mustafa Kémal ou la mort d' un empire / Jacques Benoist-Méchin Intervista / Artan Kristo; Stavri Kristo Figures byzantines / Charles Diehl Figures byzantines / Charles Diehl Poezi / Jorge Luis Borges; Anton Papleka; Korab Hoxha Gjeneral Spiro Moisiu / Vangjel Kasapi; Shefqet Vangjeli Jan Kukuzeli : jeta-vepra / Loro Sata Ernesto Che Guevara : heroi i mitologjisë revolucionare / Dhimitër T. Shtëmbari; Jovan Ll. Jano Hafiz Ali Korça : jeta dhe vepra / Ismail Ahmedi Arti i Rilindjes Shqiptare : 1883-1945 : artikuj dhe studime / Ferid Hudhri Çapitjet e mia nëpër Shqipëri : (nga jeta e një gjermaneje për 37 vjet në këtë vend) / Waltraud Bejko (Tunger); Vali Xhixha; Korab Hoxha Sultan Djem : un princ ottoman dans l'Europe du XVe siècle d'après deux sources contemporaines : Vâkiât-i sultân Cem, oeuvres de Guillaume Caoursin / Nicolas Vatin La Mort d'un roi : la vérité sur l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie / Roger Colombani; Jean-René Laplayne Syméon le Grand : (893 - 927) / Christian Gérard Lettera ai filippesi. Martirio / Polycarpos; Clara Burini Genocidi gjysëm shekullor në Shqipëri = The half century genocide in Albania / Tomor Aliko; Najada Skuka Gjenerali De Gol / Nikolaj Molcanov; Jorgji Doksani Volteri : jeta dhe vepra e tij / André Maurois; Hysen Sinani Figura të shquara të mjekësisë / Mikel Nakuçi; Gëzim Xhepa Studentët shqiptarë në Austri : roli i tyre në pavarësinë, konsolidimin e zhvillimin e shtetit shqiptar / Uran Asllani Pedagogët e mëdhenj / Jean Chateau; Mumtaz Shehu; Adem Jakllari; Jolanda Kostari Mesazhi i zgjimit : jeta e imam Homejnit / Hamid Ensari Andrea Ekonomi (Mësues i Popullit) / Zyhdi Shehi Bijtë e shpatës shqiptare / Mexhit Kokalari Roli udhëheqës : shtatë portrete në qeverisjen lokale / George Clack; Stavri Pone Heronjtë e mi : biseda me gazetarin francez Pierre Sipriot / Nikos Kazantzakis; Pierre Sipriot; Leonard Mero; Bujar Hudhri Shtëpia e shkrimtarit : triptikë / Demir Gjergji; Bujar Hudhri Rikthim i Nologus : (krijime letrare, publicistikë) / Anton Logoreci Mati Logoreci : jeta dhe vepra / Musa Kraja Stories of the great operas and their composers / Ernest Newman The Life of Debussy / Roger Nichols Richard Strauss : new perspectives on the composer and his work / Bryan Gilliam Bethoven / Boris Kremnev; Jorgo Mato; Loredan Bubani Bisedë përmes hekurash / Ukshin Hoti; Ismail Kadare; Rexhep Hoti Porosia e madhe : monografi mbi krijimtarinë e Naim Frashërit / Rexhep Qosja; Xhevat Lloshi Vullneti për pushtet : (pjesë të zgjedhura) / Friedrich Nietzche. Friedrich Nietzsche / Willi Durant / Friedrich Nietzsche; Will Durant; Gazmend A. Bakiu Gjolekajt e Kuçe në breza : (monografi kronologjike) / Hasan Luçi; Hasan Luçi Tefta Tashko-Koço dhe koha e saj : dëshmi gojore, shënime kritike, letërkëmbim, biografi, diskografi, fotografi, programe koncertesh, etj. / Eno Koço; Nasi Lera Lufta për të mbetur njeri : intervista, artikuj, fjalime për demokracinë në Shqipëri dhe lirinë në Kosovë : 1990-2000 / Pjetër Arbnori; Mujo Buçpapaj Trebeshina, një jetë para gjyqit / Nuri Dragoj; Ilir Bushi Ismail Kadaré, gardien de mémoire : actes du 2é Colloque International Francophone du Canton de Payrac organisé par l' Association des écrivains de la langue française ( A.D.E.L.F. ) à Payrac ( Lot ) du 11 au 13 septembre 1992 / Jacques Augarde; Simone Dreyfus; Edmond Jouve; Maurice Druon Naimit : studime, artikuj, kujtime, letërkëmbim, faksimile / Arian Leka; Kaliopi Naska; Kujtim Nuro; Nuri Çuni; Shaban Sinani LPK-ja dhe UÇK-ja-një emblemë, një qëllim / Fazlli Veliu; Shaban Sinani Monografi me artistë shqiptarë të shekullit XX / Ylli Drishti; Suzana Kuka (Varvarica); Rudina Memaga; Gazmend Muka Kush e vrau Moxartin? Kush ia preu kokën Hajdenit? : mistere vrasjesh dramatike dhe intriga nga më interesantet në botën e muzikës / E. W. Heine; Albana Sopa (Balliu) Reis Hasho, figurë e shquar e nacionalizmit shqiptar / Kostaq Xoxa Vol. 1 : L' Uomo in preparazione e nella diocesi delle sette bandiere Shtjefën Gjeçovi, nderi i kombit / Ruzhdi Mata Madre Teresa di Calcutta : una grande missione d'amore / Annalisa Borghese; Camillo Ruini Posljednij god Dostojevskogo : istoriçeskie zapiski / Igor Volgin Enrico Fermi ou le Christophe Colomb de l'atome / Pierre de Latil Les Vainqueurs de la défaite / Jean-Marc Pottiez L' Affaire Wennerström / H.K. Rönblom; Raymond Albeck Familja Cana / Zekeria Cana Zonja sekretare : autobiografi / Madeleine Albright; Bill Woodward; Engjëllushe Shqarri; Sejdin Cekani Tara mea = Mon pays / Emil Cioran; Gabriel Liiceanu; Vlad Russo Doktor Temo'nun Atatürk hakkindaki imaji / Gazmend Shpuza Arthur Tashko [album] : vida y ombra = Life and painting / Mariela Pena Ali Kastrati në ring : monografi / Novruz Xh. Shehu; Ethem Brahimi Ceni, mjeku i pesëqindmijë pacientëve : jeta dhe vepra e ortopedit popullor, Hysen Kazazi / Haki I. Arbana; Sokol Jakova Nga epistolari i Ibrahim Shytit në Vlorë / Bardhosh Gaçe Kristo Frashëri : jeta dhe vepra : me rastin e 80-vjetorit të lindjes / Muzafer Korkuti Berisha, prijësi popullor : publicistikë / Musa Tartari; Eda Zylfaj Në lulishten e këngës shkodrane dhe të këngëtarëve / Ferid Bala; Selami Tabaku Arnavutlugun bagimsizligi ve avlonyali Ismail Kemal / Necip P. Alpan Figura të shquara të mjekësisë shqiptare / Flamur Tartari; Adem Jakllari Kur çelnin shkronjat / Idajet Jahaj Ökonomenlexikon / Werner Krause; Karl-Heinz Graupner; Rolf Sieber Le Notti di un eremita. Zibaldone scientifico e letterario / Antonio Ranieri Ndriçime / Thoma Kacorri Autostrada në fundin e natës / James Riordan; Jerry Procknicky; Vitmar Basha; Shkëlqim Basha Syri i tretë : Naim Frashëri dhe bektashizmi / Moikom Zeqo; Dritëro Agolli Dritë e pashuar / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha; Agron Tufa Monteskjë : (1689-1755) / Louis Desgraves; Albana Bizhga; Marie Dede Hija që më ndoqi pas : kujtime / Xhemal Imeri; Petrit Bezhani Një miqësi evropiane / Faik Konica; Guillaume Apollinaire; Remzi Përnaska; Luan Starova; Bashkim Kuçuku Martin Luter King / Jovan Ll. Jano; Julian Jano The First five hundred : at the new millennium Leon BattisTA sqerti : architettura e cultura : atti del Convegno internazionale : Mantova, 16-19 novembre 1994 Francesco Crispi e le sue memorie / Capitano Mario Crispi / Nicolo Inglese Presidentët e SHBA / Petrit Berhami; Loreta Berhami Frontières éclatées Lirizmi i Fishtës tek "Lahuta e Malcis" / Ana Yzeiri; Flori Slatina Ali Çera-Kryetar i Dheut / Hysen Çera; Dukagjin Hata Eshref Dano Boçari : 1886-1961 : monografi / Zenel Merjo; Skënder Hasko Vështrim historik i organeve drejtuese të shëndetësisë shqiptare : 1912-2000 / Andrea Gudha; Flamur Tartari; Rozeta Bezhani; Emil Cimbi; Auron Cara Për Fan Nolin e të tjerë : studime dhe portrete letrare / Nasho Jorgaqi; Sejdin Cekani Fan S. Noli në 100-vjetorin e lindjes : 1882-1982 / Idriz Ajeti; Odette Marquet Xhuzepe Garibaldi / Vladimir E. Nevler; Klio Evangjeli Shqiptarët dhe Garibaldi / Koli Xoxi; Nazmi Rrahmani Kastriot Gjini - magjistari i këngës / Fluturak Gërmenji Kadri Roshi, njeriu që preku lavdinë / Josif Papagjoni; Adem Jakllari Spiunët e kuq : nga Richard Sorge te Kim Philby dhe Misha Wolf / Fabio Giovannini; Vladimir Bregu; Bujar Hudhri Dostojevski / Leonid Grossman; Bujar Hudhri Kel Sata, interpretues i këngës popullore qytetare shkodrane : monografi / Loro Sata Gjenerali Prenk Pervizi në faqet e shtypit të përditshëm : artikuj të marrur nga gazetat "Liria-A", "Bulevard", "Gazeta shqiptare", "Dielli", etj. O Antonio Bellusci kai i mageia tis laikes paradosis / Aristidi P. Kollia Who's Who in sociology : A to Z / Fatos Tarifa Enciclopedia artistilor români contemporani / Alexandru Cebuc; Vasile Florea; Negoita Laptoiu 50 vjet kujtime : (në atdhe e në mërgim) / Lekë Harapi; Petrit Kovaçi Testamenti : 50 vjet në skenë : kujtime / Skënder Thaçi; Flori Slatina Them se e njoh Kadarenë : intimitete, refleksione / Fatbardh Rustemi; Faslli Haliti Më të mëdhejtë e sportit shqiptar... / Kastriot Ahmati Letërsia bashkëkohore shqiptare : (pas Luftës së Dytë Botërore) / Ali Aliu; Shaban Sinani; Stefan Çapaliku; Tonin Çobani; Rita Petro Vullneti për pushtet : (pjesë të zgjedhura) / Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche / Will Durant / Friedrich Nietzsche; Will Durant; Gazmend A. Bakiu Gjenocid mesjetar në shekullin e XX : kronikë / Gjovalin Zezaj; Arben Prendi Muharrem Bajraktari gjatë pushtimit italian : (1939-shtator 1943) / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Nikolla Iorga dijetari pa frikë e pa njollë : (1871-1940) / Koli Xoxi; Filip Rrumbullaku Veçoritë e narracionit dhe përshkrimit në prozën rrëfimtare të Bilal Xhaferrit : (studim monografik) / Roland Zisi; Nonda Varfi Sharl dë Gol : studime dhe referate mbajtur në kolokiumin "Fillimi i Republikës V dhe Gjenerali dë Gol" : Tiranë, më 11 dhjetor 1998 / Nexhat Myftiu Jetë artistësh : kujtime, mbresa, biseda, shënime kritike / Miho Gjini; Josif Papagjoni Nga jeta private e yjeve të kinemasë / Urij M. Slavic Haki Sharofi : kumtesa, shkrime origjinale, përkthime / Tarik Llagami Yje të pashuar / Resul Bedo; Lekgjon Gurra Muharrem Bajraktari e misionet britanike : (1943-1944) / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Napoleoni dhe femrat / Gertruda Kirheizen; Sokrat Gjerasi; Lili Bare Agim Zajmi - poet i skenës : monografi / Kudret Velça; Adriatik Kallulli; Qirjako Meniko Punëtorë të shquar të shkollës shqiptare / Iljaz Gogaj; Sali Hamzai Peshkopi i Arbërisë / Rifat Hoxha; Vangjel Moçi Në Brigadën e Shtatë Sulmuese : kështu ka ndodhur / Hysni Daja Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në Kosovë : 1945-1947 / Sabile Keçmezi (Basha) Golëmi i Labërisë në ujëvarën e jetës : vështrim i shkurtër gjeografik, historik e etnografik, si dhe gjenealogjia e fiseve të tij në dy shekujt e fundit / Veledin Golëmi; Izmet Isufi; Izmet Isufi La Grèce monarcho-fasciste, danger pour la paix dans les Balkans : documents Bios tou Papa Flesa / Fotakos; S. Kalkande Krijues dhe bartës të tregimeve popullore në Drenicë / Mehmet Rukiqi Arti i Talies në podiumet dibrane : historiku i teatrit në Dibër / Arben Jajaga Sulejman Vuçitërna, martir i demokracisë, Komandant i Ushtrisë Kombëtare / Bardhyl Vuçiterna; Islam Dobra; Kostaq Xoxa Naim Frashëri 100 vjet pas : (konferencë shkencore, Prishtinë, 14-15 tetor 2000) / Ali Aliu; Enver Gjerqeku; Ali Podrimja Muslim Mulliqi : jeta dhe krijimtaria artistike / Hivzi Muharremi; Rauf Dhomi Korba, na u vranë djemtë : poezi / Mustafa Hoxha; Hysni Ymeri; Gëzim Hoxha Pjetër Arbnori njeri, shkrimtar, politikan : për të pestën herë deputet Bushat, Laç-Vau Dejës, Hajmel, Vig-Mnelë Come si é fatto re d'Albania Ahmet Zogu / Camillo Libardi Nutuk [Fjalime] / Mustafa Kemal Atatürk Naim Frashërit! vjershëtorit dh'edukatorit kombëtar : kushtuar me rrastin e mbushjes së 25 vjetve pas vdekjes së tija (20.X.1900) nga një grup studentësh të Austrisë Elogio di Marco Mala alunno del Coll. Pontificio Albanese / Luigi Lucchini Kur ishim në luftë... : kujtime / Zylyftar Veleshnja; Rushan Dosti Flakërimat e Iljaz Kapxhiut / Zylyftar Hoxha; Ferik Lamaj Babai im Mihal Zallari / Rita Petro Isuf Qosja i Shpatit / Nos Shpati; Besim Shyti Vaçe Zela... magjia e këngës shqiptare : monografi / Nexhat A. Agolli Avni Fortuzi - Rilindas kombëtar i gjuhës shqipe : monografi / Agim Fortuzi; Flori Slatina Maria Kraja Paluca : monografi / Spiro Kalemi; Loredan Bubani Trimi plumbin e fundit e ruan për vete : biografi e letrarizuar e patriotit nacionalist Mustafa Deliallisi të fisit të "Deliallisëve" që përjetoi egërsisht kalvarin e diktaturës / Agim Faja; Loredan Bubani Individualitete : qasje kritike për aktorët Kadri Roshi, Naim Frashëri, Mihal Popi... etj. / Josif Papagjoni Gli Stratagemmi / Sextus Julius Frontinus; Roberto P. Vaglia Phototographs & recollections [album] / Gjon Mili Anthologji historike : shkrime e përkthime / Mustafa Kruja; Bashkim Merlika; Roland Sejko 100 personalitetet më të shquara në histori / Michael H. Hart; Ilinden Spasse; Përparim Xhixha Çarls Darvin dhe evolucioni / Steve Parker; Erinda Duraj; Erald Bezhani Kolonel Arben Zylyftari : biografi, dokumente, album / Mehmet Gëzhilli; Ilinden Spasse; Liri Gëzhilli Jeta ime me Enverin : kujtime / Nexhmije Hoxha Temistocle, Aristide, Annibale, Catone. Storia della Repubblica Romana / Cornelius Nepos; Eutropius; Francesco Marinelli L' Albania del 1939 : pagine della vigilia di Terenzio Tocci / Oreste Camillo Mandalari Memorie / Pietro Rota; Massimiliano Franzini Një zjarr që mbeti ndezur : monografi / Natasha Lushaj Nëpër vendlindje : kujtime dhe mbresa / Selim Pira; Agim Cerga Njeriu që luftoi me vdekjen / Shpëtim Cami; Ylli Dylgjeri Il Sagro leggendario della vita di Gesù Cristo, di Maria Vergine e de' Santi, distribuito per ciascun giorno dell'anno, secondo il rito della Chiesa Romana : ora migliorato, correto, e più esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto dagli Atti de' Santi pubblicati da' Padri Bollandisti e da altri autori e diviso in tredici tomi. Opera d'un Padre dell'Oratorio di Venezia. Vita mirabile e dottrina celeste di Santa Caterina Fiesca Andorna da Genova. / Cattaneo Marabotto; Ettore Vernazza; Alessandro Maineri Frauen in Kosova : Lebensgeschichten aus Krieg und Wiederaufbau / Elisabeth Kaestli; Alexander Kornhuber Komploti i Katilinës / Cajus Sallustius Crispus; Nermin Basha; Jup Kastrati Aerodromeve të Atdheut / Lulëzim Bilbili; Ilinden Spasse Muhammedi A.S. Profeti islam / Vehbi Ismaili; Agim Abazi Marguerite Duras / Laure Adler; Fatos Kongoli; Marie Dede Kurbini : kultura, tradita / Vlash Prendi; Zef Pjetri; Çezar Rica Masakra e Gjilanit : kujtime / Shaban H. Demaliaj; Skënder Demaliaj Figura dhe ngjarje historike / Skënder Demaliaj; Halil Katana Korbi dhe Migjeni : (studim krahasues) / Rifat Hoxha; Vangjel Moçi Njeriu ëndërr : Dr. Përparim Tepelena : (jeta, vepra) / Novruz Xh. Shehu; Anesti Kondili Djaloshi guximtar : (monografi e dëshmorit Ndriçim Shehu) / Besim Shyti; Besar Shkëmbi Ata erdhën nga Stebleva!... : nga blloku i gazetarit / Kujtim Boriçi; Eduard Abazi V.1 : 1885-1912 V.2 : 1912-1925 Mahatma Gandi / Jovan Ll. Jano; Julian Jano Riza Spahiu e shkolla e Kolesjanit : (1911-1951) / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Vepra / Faik Konica; Nasho Jorgaqi; Sejdin Cekani Njerëzit e mirë të luleve : (historia e gjelbërimit shqiptar) / Tomson Nishani; Elvana Bilali Bistrovica dhe bijtë e saj : në kujtim të patriotit dëshmor Xhaferr Ahmet Veçani dhe figurave të shquara të krahinës / Ahmet Veçani; Sadik Murraj Një letrar idealist : (Miftar Spahija-Thaçi) / Shefqet Hoxha Shkrime për Tahir Kolgjinin (alias Lok Limthi) / Shefqet Hoxha Jeta e Tolstojit / Romain Rolland; Albert Lulushi; Loredan Bubani Le Vite degli uomini illustri / Plutarchus; Girolamo Pompei D' Estournelles de Constant dhe Shqipëria : trajtesë dhe dokumente = D'Estournelles de Contant et l'Albanie : étude et documents / Kaliopi Naska; Aida Karanxha; Olti Naska; Blerina Mehmeti 46 dëshmorët e atdheut të qytetit të Libohovës / Luto Haxhi; Besnik Ismailati Yje të pashuar të Mirditës : (1939-1953) / Ndue Dodbiba Malli për nënën / Bernard Zotaj; Bardhosh Gaçe Oxhaku i Zote në Smokthinë / Bernard Zotaj; Bardhosh Gaçe Vepra / Faik Konica; Nasho Jorgaqi; Sejdin Cekani Lule që nuk vyshken kurrë : 15 maturantët e Malishevës / Mehmet Gëzhilli; Safet Thaçi; Liri Gëzhilli Eliminimi i lidershipit ushtarak shqiptar : (1944-1990; 1992-2001) : monografi e zgjeruar / Elmas Leci; Gjergj P. Titani An Encyclopedia of German women writers : 1900-1903 : biographies and bibliographies with exemplary readings / Brian Keith-Smith An Encyclopedia of German women writers : 1900-1903 : biographies and bibliographies with exemplary readings / Brian Keith-Smith Women artists : an illustrated history / Nancy G. Heller Manzoni scrittore e lettore europeo Tom 2 : Carlo V e Mercurino di Gattinara suo Gran Cancelliere : convegno internazionale : Malta, Forte Sant'Angelo-9-11 giugno 2000 Bajram Hazir Rrogami : monografi : sipas kujtimeve të Rrustem Rrogamit / Halil Z. Hajdaraj; Arta Hajdaraj Pablo Ruiz Picasso / Pablo O'Brian; Amik Kasoruho Nga Ishmi në Brera : kujtime / Ibrahim Kodra; Robert Anastasi; Bujar Hudhri Ditët kur këndonte dyfeku / Islam Poçi Jetëshkrimi i Fatime Zahra (s.a) / Fatjon Kolldani; Brunilda Mata Golloborda në optikën e kohës / Velo S. Cfarku; Eduard Abazi; Kujtim Boriçi Portrete patriotësh të qarkut të Korçës : studime bibliografike / Albert Gora; Hamza Koçiu; Niko Faber Kalendar ditësh të zjarrta : episode partizane / Muharrem Xhufi; Anila Xhufi Përjetësi / Kostandin Boçova; Hysen Emiri Doktor Musa Ohri, mjek i përkushtuar dhe veteran i LANÇ / Stilian Adhami; Viron Andrea Kapedan Llazar Bozo : monografi / Hilli Liko Ramë Avdyli dhe bashkëluftëtarët e tij / Hysen Terziu; Sulejman Dërmaku Skënderbeu në historiografinë frënge / Ymer Jaka Beqir Kastrati- legjendë e arsimit kosovar / Ali Llunji; Abdullah Vokrri 100 vjet luftë / Rexhep Dedushaj Qazim Bajraktari-prijës i Bajrakut të Astrazupit / Jetish Kadishani Traseja e mendimit / Sinan Gashi Alush Smajli-Qerrataja : (1899-1946) : (monografi) / Jetish Kadishani Letra të vjedhura / Gerard Depardieu; Herman Havari; Besnik Rrapi Për çfarë fajsohet Skënderbeu / Marin Sirdani Naim Frashëri dhe kultura shqiptare / Besa Vila Selim Rusi : (1821-1905) / Moisi Murra Kryengritja e Malësisë e vitit 1911 / Gjergj Nikprelaj; Fran Gjokaj; Gjovalin Shkurtaj Nebi Shaban Malaj, bir i nderuar i Tërbaçit / Dino Malaj; Enkela Xhamaj Njerëz të shquar për fenë islame / Remzi Sh. Gani Kush ishte Said Sermedi Toptani? / Niko Nishku Osama Bin Laden / Ksenofon Ilia; Afroviti Stefa Skënder Sallaku ose si qeshnim nën diktaturë / Pëllumb Kulla; Teodor Laço Zekeria Rexha patriot humanist, intelektual emotiv / Vehap Shita; Sadri A. Kelmendi Koha e një psherëtime / Anne Philipe; Nasho Jorgaqi; Sejdin Cekani Pushteti i G. G. Markesit / Jon Lee Anderson; Faruk Myrtaj; Loredan Bubani Il Cardinale Alojzije Stepinac : una vita eroica nella testimonianza di quanti con lui sono stati vittime della persecuzione nella Jugoslavia comunista / Gianpaolo Mattei [Jetëshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim] / Kadhi Ajadhi Gabriel Garcia Marquez / Dagmar Ploetz; Lavdimir Marku; Nexhat Myftiu Simfonia e bjeshkëve (Ndue Shyti) : biografi, shkrime, kujtime / Riza Tafilaku; Hasan Leka Mahomet et les grandes conquêtes arabes / Francesco Gabrieli; Claude Carme Néron / Georges-Roux Mussolini, petit bourgeois / Paolo Monelli Mahomet / Francesco Gabrieli Marcel Proust et le jockey club / Louis de Beauchamp; Lévis Mirepoix Mussolini sans masque / Rachele Mussolini; Albert Zarca Atatürk : the rebirth of a nation / John Patrick D.B. Kinross Hitler chef de guerre : l'armée Allemande sous le IIIe Reich / Gert Buchheit; Jacques Mordal; Robert Delort; Jacques Mordal Një jetë në shërbim të atdheut : monografi për Sabri Sevranin / Vetëtim Bejko; Dhimitër T. Shtëmbari Simfonia e një jete : Kardinal Mikel Koliqi / Gjon Simoni Skrapari, gjurmë në harresë / Engjëllushe Braçellari; Suat Braçellari Babë Dudë Karbunara : monografi / Viktor Papa Gra që më kanë frymëzuar : mbresa e biseda / Kozeta Zavalani; Fitnete Gashi Yje të pashuar / Resul Bedo; Lekgjon Gurra Women who have inspired me : impessions and interview / Kozeta Zavalani; Gjergj Zavalani Kush e ka drejtuar Ushtrinë Shqiptare / Proletar Hasani; Proletar Hasani Baba Rexhebi, ky shenjt / Syrja Xhelaj; Shkëlqim Basha; Kimete Qosja Selam Mamani një jetë me këngë / Naxhi Kasoruho; Engjëllushe Serjani [Historia e profetit Jusuf sipas Kuranit] [dorëshkrim] [Histori e profetëve] [dorëshkrim] Plagët që flasin / Sadik Muraj Dibranët në ngjarje dhe fakte / Ahmet Ndreu; Mevlud H. Buci Jorgo Bukas : mbresa, kujtime, artikuj / Kristaq F. Shabani; Harillaq Koxhjoni; Çerçiz Mingomataj Ali Pashë Tepelena tiran apo reformator? : rrëfime, dokumente dhe këngë historike / Llambro Ruci Shqipëria dhe shqiptarët / Sami Frashëri; Zyber H. Bakiu; Nexhat Myftiu Kudusi Lama, Gjenerali i luftës : divizioni i Kukësit gjatë luftës së Kosovës / Halil Katana; Sadik Muraj Asdreni : jeta dhe vepra e tij : monografi / Rexhep Qosja Portrete e syzime atdhetarësh / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha [Përshkrimi i Profetit Muhamed] [dorëshkrim] Dora d'Istria për çështjen kombëtare shqiptare / Ahmet Kondo; Vera Ibrahimi Françeskanët e mëdhaj / Zef Pllumi; David Luka Kazanxaqis dhe Zorba : miniantologji / Teuta Hoxha; Nasho Jorgaqi Ahmet Haxhiu : një jetë të tërë në lëvizjen ilegale / Ibish Neziri; Adem Demaçi Maska shkodrane (Kur lindej teatri) : studim / Lec Shllaku; Primo Shllaku Mig-ët shqiptarë : 50 vjet punë, 10 vjet debat / Agustin Gjinaj; Përparim Xhixha Drizarasit....në historinë e luftrave për liri dhe pavarësi / Bajram I. Merko; Besim Shyti Kuçi i Labërisë ndër shekuj / Seit Alikaj; Bardhosh Gaçe Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë : nga lashtësia deri 1939 / Stilian Adhami; Viron Andrea Maria Dembowska : w kregu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej : ksiega jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej / Jadwiga Sadowska Musa Demi dhe qëndresa çame : 1800-1947 / Hajredin Isufi; Sejdin Cekani Schreiben und illustrieren für Kinder : das aktuelle Kinderbuchschaffen in der Schweiz = Ecrire et illustrer pour les enfants : qui fait quoi en Suisse? / Verena Rutschmann C. D. Nenitescu : viata si opera / Mircea D. Banciu; Alexandru T. Balaban An Encyclopedia of German women writers 1900-1933 : biographies and bibliographies with exemplary readings / Brian Keith-Smith Familja Mbretërore Shqiptare / Fluturak Gërmenji Jacques Bourcart (1891-1965) et les fondements de la géologie alpine de l'Albanie / Asti Papa Majka Tereza : svetilkata se uste gori / Jasmina Mironski Teil 1 : Aa - Heinisch / Ralph Hübner Teil 3 : Pötsch - Zywietz / Ralph Hübner Gabriel Fauré / Charles Koechlin Jean -Luc Godard : monografi / Leon Qafzezi; Muharrem Fejzo Konstandin dhe Athanas Zografi , piktorët mesjetar korçarë, në Malin e Shenjtë Athos : 1750-1783 / Koço Zheku Doruntina kërkon Ukshin Hotin : ditar / Sefer Pasha; Yllka Avxhi Mjeshtrat e monumenteve muzikore / Zana Shehu; Maklena Çabej Ditët e fundit të Duçes / Piro Karamuça; Hajri Nuhu Beethoven : légendes et vérités / Edmond Buchet Clément Marot / C .A. Mayer Hippocrate / ; Robert Baccou Galilée / Vilma Fritsch Michel Simon / Jacques Fansten Newton / Avram Hayli Monge : biographie par Arago. Essai sur les travaux scientifiques de Monge, par Charles Dupin. Portraits / François Arago; Charles Dupin Alfred de Vigny / Marc Eigeldinger [Mrekullitë e Profetit Muhamed] [dorëshkrim] [Jeta dhe vepra e imam Ebi Hanifes] [dorëshkrim] / Nuh Ibn Mustafa Talleyrand / Evgenij V. Tarle Les voies du pouvoir / Bernard Law Montgomery; Anik Hardin L' art et la révolution : réflexions à partir du muralisme mexicain / David A. Siqueiros; Raquel Tibol; Georges Fournial Gide / Jean-Jacques Thierry Giuseppe Verdi : biographie / Jacques Bourgeois Klassiker der Religionswissenschaft : von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade / Alex Michael Mirënjohje : ngjarje nga jeta e artistëve tanë / Isa Alibali; Petrit Kovaçi Léonora Galigaï : un procès desorcellerie sous Louis XIII / Georges Mongrédien Descartes, théoricien géant et solitaire / Paul Dupont L' Ére de Trujillo : anatomie d' une dictature latino-américaine / Jesus de Galindez; J. Grignon Dumoulin Ignace de Loyola fonde la Compagnie de Jésus / André Ravier Band 15 : Chronik zu Nietzsches Leben. Konkordanz. Verzeichnis der Gedichte. Gesamtregister / Friedrich Nietzsche Le Maréchal galant : Louis, François, Armand Duc de Richelieu / Marcel Pollitzer Personenlexikon Religion und Theologie / Martin Greschat Dalai Lama - Fall eines Gottkönigs / Colin Goldner Wie ich die Pfaffen versohlte : antiklerikale Schriften / Friedrich Hecker; Marvin Chlada Über die Religion : Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799) / Friedrich Schleiermacher; Günter Meckenstock Philolog und Kultfigur : Friedrich Nietzsche und seine Antike in Deutschland / Hubert Cancik; Hildegard Cancik-Lindemaier Kurbini, tradita -kultura / Vlash Prendi; Çezar Rica Entdecken und Verraten : zu Leben und Werk Friedrich Nietzsches / Andreas Schirmer; Rüdiger Schmidt [V.] 1 : Venu de ma montagne Ismail Terziu, mbeti shqipe n' palë të flamurit / Ferit Këputa Perandorët ilirë (249-392) : jeta dhe vepra e tyre / Qazim Lleshi Madame Roland : l'idole des Girondins / Miss Wilcocks Nicolas Gogol De quoi vivait Tolstoï / Boris Metzel Roland Dorgelès : de Montmartre à l' Académie Goncourt Victoria : Reine d'Angleterre, Impératrice des Indes / Elizabeth Longford; Denise van Moppès Les secrets d' une reddition / Allen Dulles; Yves Brainville L' Espoir change de camp : carnets de guerre / Alan Francis Brooke Alanbrooke; Arthur Bryant; P.A. Cousteau Lénine / Louis Fischer; Serge Bricianer Les Dernières années de Napoléon : sa captivité à Sainte-Hélène / Ralph Korngold; Henri Delgove Panaritasit e dëgjuar / Engjëll Bushi; Vangjush Ziko Mid'hat Frashëri figurë madhore e diplomacisë shqiptare / Sherif Delvina; Astrit Daci Lavdia dhe tragjedia e artistit Jashar Nazifi : monografi / Tomi Mato; Flori Slatina Gjurmë në celuloid : Vladimir Prifti / Nexhat Myftiu Saint Louis Roi de France / Lévis Mirepoix Le roi de Rome / Octave Aubry Les Ides de mars : l'assassinat de César ou de la dictature? / Robert Étienne Acta martyrum albanesium [dorëshkrim] : dok. nr. 220 (3) Gli albanesi in Calabria e S. Basile : con un saggio storico, topografico, archeologico su ruderi di Sassone di A. Miglio / Franco Campilongo Albania The Education of a Canadian : my life as a scholar and activist / Harold Gordon Skilling The violinist and pianist : Géza de Kresz and Norah Drewett : the life and music on two continents / Mária Kresz; Péter Király Addiction by prescription : one woman's triumph and fight for change / Joan E. Gadsby Heart and soul : thw story of Florence Nightingale / Gena K. Gorrell Shkrime historike : ngjarje, fytyra dhe shqyrtime / Esat Bilali; Petrit Palushi The edible man : Dave Nichol, President's Choice and the making of popular taste / Anne Kingston Gaspër Pali, jeta dhe vepra : monografi / Alfred Çapaliku; Gjon Shllaku The gold cross : one man's window om the war / David M. Dorward Bromley, tireless champion for just causes : memoirs of Bromley L. Armstrong / Bromley L. Armstrong; Sheldon Taylor A gentleman and a scholar / Sharen McDonald Hito Sadik pas një ëndrre : jeta ,vepra / Novruz Xh. Shehu; Mehmet Isai Friends in high places : politics and patronage in the Mulroney Government / Claire Hoy Progeny of light / vanished in darkness / Eva Brewster Walk alone together : portrait of a French-English marriage / A. Margaret Caza Who's who in the Writers' Union of Canada : a directory of members / Writers' Union of Canada Blackouts to bright lights : Canadian war bride stories / Barbara Ladouceur; Phyllis Spence Canadian Who's who : 2000 Kristina Koljaka, skulptorja e parë shqiptare e shek. XX : monografi / Suzana Kuka (Varvarica); Ardian Klosi Whittaker's Theatricals / Herbert Whittaker Women overseas : memoirs of the Canadian Red Cross Corps : (Overseas Detachment) / Frances Mrtin Day; Phyllis Spence; Barbara Ladouceur Who's Who in the Writers' Union of Canada : a directory of members : twentieth anniversary issue 1973 to 1993 Looking back / Bess Burrows Rivett My dearest wife : the private and public lives of James David Edgar and Matilda Ridout Edgar / Maud J. McLean; Robert M. Stamp Stjepan Radic, the Croat Peasant Party, and the politics of mass mobilization : 1904-1928 / Mark Biondich Before the sunset : a memoir of Grenada / Eileen Gentle E=mc2 : a biography of the world's most famous equation / David Bodanis The Lights of Lancaster : letters to Romé / J. Euclide Caza; A. Margaret Caza My year before the mast / Annette Brock Davis Girl in the CBC studio : with experts from the Canadian Broadcasting Corporation programme, Tea & Trumpets, 1958-1965 / Mary Peate She answered every call : the life of public health nurse, Mona Gordon Wilson (1894-1981) / Douglas O. Baldwin A stolen life : searchng for Richard Pierpoint / Peter Meyler; David Meyler York Wilson : his life and work, 1907-1984 / Lela M. Wilson Carica Katerina Alekseevna : Anna i Villim Mons. 1692-1724 / Mihail I. Semevskij Okolo carskoj sem'i / Aleksej A. Volkov Gibel' carskoj sem'i : mify i real'nost' (Novye dokumenty o tragedii na Urale) / Veniamin V. Alekseev Puskin v 1833 godu : hronika / Stella Abramovic 1812 god : izbranhye proizvedeniâ / Evgenij V. Tarle Salâpin. Vstreci i sovmectnaâ zizn' / Konstantin Korovin Galina : istoriâ zizni / Galina P. Visnevskaâ Albert Ainshtain : monografi / Karl Zeelig; Muhamet Muço; Loredan Bubani Çamëria denoncon / Albert Kotini Një jetë mbi tastierë : Lola Gjoka (Aleksi) / Hamide Stringa; Skënder Hasko Kordhëtari Selam Hasani : sipas dokumenteve dhe këngëve popullore / Shero Shanaj; Bardhosh Gaçe Rikthimi i dhimbjes : historia e Zahos dhe e Ramizesë / Sofokli Lazri; Odhise K. Grillo; Skënder Hasko Aqif Elbasani, figurë e ndritur e kombit shqiptar / Kadri Musai Pesë autorët më të vjetër në gjuhën shqipe / Selman Riza; Ali Dhrimo Copëza jete / Nikolla Sudar Diktatorët, burra të pangopur me gra : Lenini, Stalini, Musolini, Hitleri, Mao, Tito, Milosheviçi, jeta e tyre e fshehtë / Rajna Kovaçi Alia / Nikolla Pano Black Lambs and Grey Falcons : women travellers in the Balkans / John B. Allcock; Antonia Young Teresa dei poveri : a colloquio con la Madre di Calcutta / Renzo Allegri Kavalali Mehmet Ali Pasa isyani : Misir Meselesi 1831 - 1841 / Sinasi Altundag Jeanne d' Arc / Régine Pernoud Baba Mustafa Xhani (Martaneshi) / Apostol Kotani; Fehim Goxha Gilbert Romme : histoire d' un révolutionaire (1750-1795) / Alessandro Galante Garrone; Claude Manceron; Anne Manceron Musiciens d' aujourd'hui : Berlioz, Wagner, Saint-Saens, Vincent d' Indy, Claude Debussy, Hugo Wolf, Richard Strauss. Le renouveau de la musique française depuis 1870 / Romain Rolland Rabelais secret : une religion de la joie / Claude Mettra Les Amoureux de l' Impératrice Joséphine / André Gavoty Le Pape et le Prince : les Borgia / Marcel Brion Aliénor d' Aquitaine / Régine Pernoud De Gaulle / Jean Lacouture La Découverte et la conquête du Pérou : d'après les sources originales / Albert Garcia De Gaulle / François Mauriac De Gaulle / Jean Lacouture Edebiyatimizda Mimor Sinan / Fâtih Andi Përjetësi / Thoma Noti Fisi Meksi nga Labova : personalitete dhe figura të shquara / Thoma S. Meksi; Thoma Noti; Thoma G. Meksi; Fedhon Meksi; Thoma Noti Gjurmë në vite : përmbledhje artikujsh / Pal Doçi Skentermpeis o vasilevs ton ipeiroton : drama eis meri pente / Antonios Io. Antoniadis Arbanites agonistes tou 1821 Plaku i këngës : Demir Zyko / Nuri Çuni; Xhevahir Spahiu; Arian Leka; Hasan Çuni; Xhevahir Spahiu Neoshqiptarizma, një model i braktisur : studime / Ndriçim Kulla Le Poesie albanesi di Antonio Argondizza / Cosmo Laudone Mimar Kasim hakkinda / Semavi Eyice Durad Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XV veku : (istoriska grada ) / Jovan Radonic I Alvania kai e Ipeiros sta tili tou ie' kai stis arches tou Ith' Aiona : ta dytikobalkanika Pasalikia tis Othomanikis Autokratorias / Grigor L. Ars; Vasilis Panagiotopoulos; Antonia Dialla Teoria kuantike (korpuskulare) e impulsit nervor : përpjekjet për të pranuar dritën / Stef Staku Gheorghe Asachi = Georges Asachi : studii / Marin Aiftinca; Al. Husar Mehmet Aliu, Dhelpra dhe Luani i Lindjes / M. Sabry; Miço Gubera; Xhevahir Lleshi Asmatiki akolouthia tou agiou endoxou ieromartyros Astiou : episkopou Dyrrachiou / Iakovos (Moschonisiou) Atatürk Atatürkçü düsünce Atatürk'ün milli dis politikasi : (Cumhuriyet dönemine ait 100 belge) : (1919 - 1923) Historia e doganave : politikat doganore të shtetit shqiptar në vitet 1912-2002 / Jovan Ll. Jano; Julian Jano Mustafa Kemal : invente la Turquie moderne / Paul Dumont Atatürk / Yakup Kadri Karaosmanoglu; Atilla Özkirimli Kiyafet ve lâiklik / Mehmet Saray Pionierët e veterinarisë / Agim Neklaj; Bardhyl Maliqi Mustapha Kemal of Turkey / H. E. Wortham Nobelistët e shkencës ekonomike / Aristotel Pano Kleri katolik shqiptar dhe letërsia / Isak Ahmeti Gustav Majeri dhe albanologjia : në 100 vjetorin e vdekjes / Begzad Baliu Pishtarët e parë të normales së Shkupit : mësues veteran të arsimit kombëtar / Murat Gecaj; Murat Gecaj Zef Gjidoda - jeta dhe veprimtaria atdhetare / Lush Culaj Nikolla N. Naço - Korça (1843 - 1913) : apostull i shqiptarizmit / Ismet Dërmaku; Ramiz Bunjaku Mehmed der Eroberer : Weltenstürmer einer Zeitenwende / Franz Babinger Suppliche di calabresi, arrestati per il tentato regicidio di Agesilao Milano / Antonio Basile Ares Belouhiotes / Kostas Basileiou Rasputini / Vadit Telicin; Sokrat Gjerasi; Loredan Bubani Hermann Wendel als Südosteuropa-Publizist / Roswitha Bauer Georg Skanderbeg und Amurath / D.G.W. Becker Costantino Kavafis / Vincenzo Belmonte Bd. 1 : A - F Hristo Tatarcev : spomeni, dokumenti, materiali / C. V. Bilarski Kolonja e Kurveleshit / Adem Gjika; Kristaq F. Shabani L' Anti de Gaulle / Louis Vallon Gary Cooper le Cavalier de l'Ouest / Lucienne Escoube De Léopold a Constance, Wolfgang Amadeus / Maurice Barthélemy Pietro Bogdani e l'Albania del suo tempo : con la riproduzione fotografica di centotrentadue documenti / Luigj Marlekaj Loro Kovaçi 1903-1966 : monografi / Lec Shllaku; Primo Shllaku Bratâta i sestrite na Hristo Botev : ocerci / Cvetan Cenov Hristo Botev = Christo Botev : novi izsledvaniâ / Milena Caneva Napoléon reprend Paris : (20 mars 1815) / Claude Manceron Epitomi tis istorias Georgiou tou Kastriotou tou eponomasthentos Skentermpe vasileos tis Alvanias / Joannes Bailas Salvatore Braile : poeta italo-albanese (1872-1961) : saggio introdutivo, l'opera poetica, manoscritti e documenti / Giuseppe Faraco Engjëll vuajtjeje dhe shprese / Klajd Kapinova; Tomë Mrijaj Constantin Brâncoveanu = Konstantin Brynkovânu / Paul Cernovodeanu; F. Constantiniu Dom Anton Kçira shërbestar i zotit e i atdheut : monografi / Tomë Mrijaj; Klajd Kapinova; Martin Ndoja Tome 2 : 1870 - 1910 Eroe di scena fantasma d'amore : (Moissi) / Mario Brandolin Engjëjt rebelë / Malko Zaçe; Afrim Imaj Lumturi Toptani : jeta peng e një mbiemri : monografi / Kolë Ndreka; Skënder Hasko Të jetosh gjatë një jetë të shkurtër : Kastriot Gjini përmes kujtimeve / Përparim Kabo; Fluturak Gërmenji Sa kam shpirt, kam shpresë... U.M. Dr. Jani Basho : dokumente, publiçistikë, rrëfime, korespondencë, analizë... etj. / Jovan Basho; Zef Rakacolli Finché uccisero il vescovo Bugliari : (un giallo storico nella Calabria Albanese di oltre centottant'anni fa / Sharo Gambino Moissi / Svetlana K. Busueva Aleksandër Moisiu : mes Triestes dhe Durrësit : epistolae / Sali Hidri; Hasan Ulqini Tri jetë : Koloneli Tomson, Ismail Qemali, Isa Buletini / Skënder Luarasi; Angjelina Ceka Vol. 1 : Istoria - tehni kai arhaiologia Vol. 2 : Theologia kai filologia Armand Calinescu, omul de otel al României / Nicolae Chivulescu; D. Mihalache Constantin Cantacuzino stolnicul : istoria tarii românesti / Damaschin Mioc; Damaschin Mioc; Eugen Stanescu Dimitrie Cantemir : contributii documentare la un portret / Ecaterina Taralunga Një jetë në shërbim të fesë / Faik Luli; Islam Dizdari Lulishta e dritave / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Hajri Shehu Gjeneral Prenk Pervizi : monografi / Pjetër Hidri; Hasan Çipuri Portrete dhe gjurmime : artikuj dhe studime letrare / Nasho Jorgaqi; Frederik Jorgaqi Michael Choniates : metropolit von Athen : (ca. 1138-ca 1222) / Georg Stadtmüller Aleksandër Moisiu, aktori që tronditi skenat e botës / Bardhyl Kosova; Xhevat Beqaraj New documents concerning Hasan Prishtina Former Prime Minister of Albania : (1873 - 1933) / Panagiotes Hristopoulos Mati në shekullin XX / Ferit Këputa Fjalor etnofolklorik / Fadil Podgorica; Selami Tabaku [V.] 2 : Envers et contre tous : 7 Mars 1936 - 16 Juin 1940 Tom. 1 : Introduction générale. Chronologie - Bibliographie. Notices - Notes. Comment je devins auteur dramatique. : Ivanhoë; La chasse et l'amour; La noce et l'enterrement; Fiesque de lavagna;. Henri III et sa Cour Mbreti Zog siç e kam njohur : kujtime të një diplomati / Hugh G. Grant; Ramiz Lushaj Malësia e madhe / Kolë P. Berishaj; Afërdita Onuzi; Hamit Boriçi; Gjovalin Gjeloshi; Frano Kulli Mbreti Zog kallxon historinë e tij : kujtime të një diplomati / Herman D. Bernstein; Ramiz Lushaj Turkey : with a supplementary chapter of recent events by Wifred C. Lay / Edson L. Clark Gide / Jacques Vier Tomorriada. Baba Aliu. Bektashinjtë / Novruz Xh. Shehu; Koli Xoxi Giuseppina Knorr / Gerardo Conforti Krahina e Lopësit në rrjedhën e historisë / Kadri M. Shametaj; Dhimitër T. Shtëmbari Stanley Kubrick : monografi / Leon Qafzezi; Briseda Arapi Drita e shpirtit : Baba Fejzë Bulqiza / Lutfi Hanku; Agim Hila Mustafa Qemal Ataturku themeluesi i Turqisë së re / Dagobert Von Mikusch; Irfan Çela; Magdalena Çabej Vivre dans la paix et l'amitie! : le séjour du Président du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. N. Khrouchtchev aux U.S.A. du 15 au 27 septembre 1959 Metternich / Henry Vallotton Fan S. Noli : antologji fotografike / Nasho Jorgaqi; Kristina Jorgaqi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, jeta dhe vepra (1405 -1468) / Kristo Frashëri; Vjollca Dhimolea (Noti) Socrate / André Jean Festugière Daumier et son monde / Raymond Escholier Ideali dhe forca : jeta dhe veprimtaria e Sotir Pecit / Gaqo S. Peçi; Teodor Laço Diokleciani, perandor i famshëm nga Iliria / Nako Bezhani; Pasho Baku Mata Hari : gruaja mit : dashnorja fatale ose historia e gruas spiune / Julie Wheelwright; Qamil Bedhia; Loredan Bubani Kukësi në sofrën e Arsimit Kombëtar : zhvillimet arsimore në qarkun e Kukësit ( Kukës, Has, Tropojë) :1944-2000 / Isa Halilaj; Petrit Palushi Un Grande nell'ombra : la vita e le opere di Gabriello Dara / Erminia Tuttolomondo Edward Lear : landscape painter and nonsense poet : (1812 - 1888) / Angus Davidson L' Arpa d'un italo-albanese / Leonardo De Martino L' Albania e l'opera di Girolamo De Rada / Michele Marchianò The Odyssey of De Radas manuscripts / Arshi Pipa Goce Delcev : jubilejno izdanie 120 godini od reganeto na Goce Delcev (1872 - 1992 god.) / Dimitar Dimeski Adem Jashari legjendë e legjendave / Bedri Tahiri; Berat Luzha Elena Gjika dhe shqiptarët e Rumanisë / Cristia Maksutovic; Baki Ymeri; Alush Kamberi Virtytet e të dërguarit / Abu Isa Muhammad Tirmidi; Talha Kurtishi Harabati teqe e Tetovës dhe veprimtaria në të në periudhën e kaluar : monografi / Ali Vishko Drenica një shekull trimërie / Bedri Tahiri; Nuhi Pacarizi Shungullon gryka e Kaçanikut : Dëshmorët e kombit / Hajrush Krutaj Sali Lisi : monografi / Nexhat Abazi; Ferid Ramadani Détails pour faire connaître Aly Pache La France en général : une certaine idée de de Gaulle et des Français / André Frossard The Rise of Iskander / Benjamin Disraeli Benjamin Disraeli in Spain, Malta and Albania 1830 - 32 : a monograph / Donald Sultana Apostol Margarit si problema balcanica : (intr-un studiu de la 1886) / Marius Dobrescu Le Monde infernal de Branwell Brontë / Daphné Du Maurier; Jane Fillion Ndreko Rino ( Hero i Popullit) : jeta dhe vepra / Vangjel Kasapi; Nexhat Myftiu Utrillo : la bohème et l'ivresse a Montmartre / Jean-Paul Crespelle Les dernières annes de la Cour de Tzarskoïe-Selo : avec 59 photographies hors texte / Aleksander Spiridovic; Jeanson. M. Auprès de Lyautey / Wladimir d' Ormesson Barrès / Pierre Moreau Xhafer Deva në dritën e letrave të veta dhe zbulesa të tjera të mërgatës / Idriz Lamaj Marc - Aurèle ou l'Empereur de bonne volonté / Jules Romains Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Gegenwart : Schweiz / Anne-Lise Delacrétaz Pravo lice Ismaila Kadare / Kapllan Resuli; Veselin Dinic Le Vrai visage d'Ismail Kadare / Kapllan Resuli; Pero Altomanovic; Eva Delvina Njegos i albanci : studije / Kapllan Resuli; Veselin Dinic Akademik Burovic na raspecu / Xhevdet Resuli; Veselin Dinic Julien Green par lui même / Robert de Saint Jean Filologë që nuk harrohen : nderim për pedagogët e Fakultetit Histori - Filologji, në Universitetin e Tiranës / Murat Gecaj Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare / Bardhosh Gaçe; Gazmend Shpuza Ismail Qemali : përmbledhje dokumentesh 1888-1919 / Teuta Hoxha La guerre inconnie / Otto Skorzeny; Saint-Pauelin Atatürk und die Türkei in der deutschen Presse : (1910-1944) / Eris Ülger Zarathustra / Tatjana Dubrovina; Elena Raskarjeva; Sokrat Gjerasi; Loredan Bubani Lettres de Dora d'Istria / Nicolae Iorga King Bhumibol : strength of the land / Richard Williams Jones Nonchalance / Christoph Doswald; Andreas Meier Iakobos : kontá stó laó / Eirenes Dorkofike Iakobos : miá zoé kontá stá paidá / Eirenes Dorkofike Iakobos stó Neó Kósmo / Eirenes Dorkofike Dosarul unei crime politice : N. Iorga / Gheorghe Macovescu; M. Stoian; A. Hoaja Moissi / Adriano Dugulin; Grazia Bravar Beautés de l'histoire de Turquie : comprenant les faits les plus remarquables de l'histoire musulmane, depuis Mahomet, les califes, ses successeurs, et les souverains de l'Empire Ottoman jusq'à nos jours : avec six belles gravures / Jean René Durdent Bellezze della storia di Turchia : che comprende i fatti più notabili dell'istoria musulmana, dopo Maometto, i califfi suoi successori, e i sovrani dell'Impero Ottomano sino a' giorni nostri : adornata di sei belle figure / Jean René Durdent; G. Olivier Edith Durham, traveller and publicist / John Hodgson Miss Edith Durham / Eugenio Vaina Skanderbeg [dorëshkrim] : schita istorica / Viktor Eftimiu Elogio di Alessandro Cardinale Albani : offerto alle felicissime nozze de' signori barone Luigi de' Calboli Paulucci ciambellano di Sua Maestà Imperiale e Reale e donna Maria Beatrice de' principi Albani / Dionigi Strocchi Benjamin Disraeli and Scanderbeg : the novel "The rise of Iskander" (1833) as a contribution to Britain's literary discovery of Albania / Robert Elsie Gjergj Fishta : the voice of the Albanian nation / Robert Elsie Kasem Trebeshina, prophet / Robert Elsie Hommage a George Sand / L. Cellier Victor Hugo et l'Allemagne / Charles Dédéyan La Vie de Antonio Gramsci / Giuseppe Fiori; Claude-Antoine Ciccione La vie d'Ernest Renan : sage d'Occident / François Millepierres Oriana : takimet dhe pasionet e një italianeje të madhe / Maria Giovana Malie; Yllka Beshirja; Sejdin Cekani Ali Kelmendi : 3 nëntor 1900 - 7 shkurt 1939 / Myslim Islami; Sami Çabej Personalitete të shquar shqiptarë në çështjet ushtarake Dukati në shpalljen e pavarësisë 1912 / Mustafa Hoxha A doni më për...? : jetëshkrim / Fran Ukcama; Kristaq Shtëmbari; Teuta Gjokrushi (Boçi) Yje të pashuar / Resul Bedo; Lekgjon Gurra Gratë e Hitlerit dhe Marlena / Guido Knopp; Sabina Dhrimo; Sejdin Cekani Baba Islam : kujtime / Mehdi Luca; Beshir Cala Zandonai musicista : catalogo / Alberto Petrolli Rosmini prete filosofo : saggi scelti / Alberto Petrolli La Treccani compie 70 anni : 1925-1995 :mostra storico -documentaria / Giovanni Treccani Banishing god in Albania : the prison memoirs / Giacomo Gardin Jeronim De Rada : poetika e poemave : studim / Emin Kabashi; Xhevat Beqaraj L' Opera e la personalita di S. Agostino nei fondi dell' "Angelica" : mostra bibliografica Balajt e Dudasit : historik / Smajl Bala; Hasan Lekaj Vajza që u kthye në legjendë : me aktoren e madhe suedeze Greta Garbo / Abaz T. Hoxha Dr. Shpëtimi, shpëtimtar jete : monografi / Iljaz Metaj; Ali Llunji; Elvis Ahmedi Luftëtar mirditas të lirisë / Gjon M. Ndoj Sër Vidiadhar Surajprasad Najpol / Blendi Kraja Feniksët e lirisë : Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës : monografi / Sinan Aliaj Ndriçime të historisë, të kulturës dhe të artit shqiptar / Marin Sirdani; Anton N. Berisha Fadil Hoxha, një jetë në shërbim të atdheut Ndér e burrni ndër malet tona : kangë epike / Kolë P. Berishaj; Gjekë Gjelaj; Ndue Gjergji Me vellon e lirisë : kushtuar dëshmores 17-vjeçare, Anife Kiçaj : monografi / Natasha Lushaj; Hamdi Çanaj Shtatori i përgjakur : monografi për Besim Çerën / Shaqir Skarra; Hajri Mandri Monografi e Shaban A. Gani klerik e atdhetar vlonjat / Remzi Sh. Gani Ollga Plumbi, personalitete e shquar e gruas shqiptare / Stilian Adhami; Donika Thaka Pranvera e Vangjushit / Flori Slatina; Kostaq Xoxa Arifi në gjurmët e fisit : monografi / Qani Bizhga Skënderbeu më 1465 / Hasan Qatipi Haxhi Gjyli, një jetë për shkollën : monografi / Demir Gjergji; Ruzhdi Gole Xha Sherifi firma si një "dekret" : monografi / Natasha Lushaj; Gjylso Binaj Misioni i Zigmund Frojdit : analizë e personalitetit dhe e ndikimit të tij / Erich Fromm; Agim Doksani; Gentian Vyshka Njeriu me shpirt te blerte -MR.PH Blerim Dema : jeta - vepra - dëshmi. / Sabit Alidema; Pandeli Koçi Language, arts, and social studies / Robert O. Zeleny James Joyce : with 124 illustrations / Chester G. Anderson The hidden Wordsworth : poet, lover, rebel, spy / Kenneth R. Johnston LANÇ në Gramsh e më gjërë / Kadri Musai; Kastriot Hasa; Fatos Daci The Brontës : with 140 illustrations / Phyllis Bentley Magjia e artit - letra vëllait Teo / Vincent Van Gogh; Jorgji Doksani; Pandeli Koçi Don Shtjefën Kurti : kronikë e një jete në amshim : monografi / Vlash Prendi; Çezar Rica Nikoll Kaçorri nënkryetar i qeverisë së Vlorës 1912 / Sali Ajazi; Hajri Shehu Muharrem Bajraktari në kujtimet e mia : deshmi dhe vleresime historike / Neshat Bilali; Petrit Palushi Zadrima dhe bijtë e ndritur të saj / Simon Pepa; Tefë M. Topalli; Tonin Çobani Kronikë vitesh : vështrim historik, etnografik e folklorik / Qemal H. Gegollari; Skënder Balla Princi i përfolur Lekë Dukagjini : monografi / Tonin Çobani; Ndue Zef Toma; Tefë M. Topalli Mit dhe realitet / Alcide De Gasperi; Kostaq Xoxa Spahiu i Lumës / Ibrahim Spahiu; Nexhat Majollari Le "Prince d'Albanie" : un aventurier au siècle des Lumières / Roland Mortier 200 vjet me trungun e Myftar Sevranit / Hysni Daja; Shefqet Vangjeli Fan S. Noli : (6 janar 1882 - 13 mars 2003): 120 vjet jetë dhe veprimtari / Mehmet Gëzhilli Ne, Debatikasit : kujtime / Agim Fortuzi; Flori Slatina Ömer Kalesi : Balkan drami [album] / Omer Kaleshi; Nedim Gursel; Luan Starova; Jordan Plevneš; Jacques Lacarriere Figura të shquara të fshatit Delvinë : historia dhe delvinjotët e Shqerisë së Përmetit / Apostol Kotani; Besim Shyti Nexhmije Pagarusha Bilbili i Kosovës / Shaqir Foniqi; Skënder Hasko Rrëfimet e nënë Zybës... : monografi / Bernard Zotaj; Bardhosh Gaçe Fjalor muzikor enciklopedik / Albana Sopa (Balliu); Loredan Bubani Les Papes de la Renaissance : du concile de Constance au concile de Trente / Fred Bérence Haxhi Zeka Byberaj / Halil Buçpapaj; Halil Katana Tel fut Wagner : une vie dramatique / Zdenko von Kraft Kapiteni që luante me vdekjen / Vasil Premçi; Tatjana Haxhimihali Kujtime për Ali Pashën / Ibrahim Manzour; Miço Gubera Vrapi drejt vetes / Joschka Fischer; Elda Boriçi (Gjana); Perikli Jorgoni Ramadan Çejku, "Trim drangue" : 1840-1951 / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Buhali dhe Buhaliotët : kujtime / Arqile Th. Lipe Në pragun e misticizmit / Faik A. Hoxha; Tarik Llagami Rexhep Qosja dhe mesazhet e vllazërimit Labëri - Kosovë / Nimet Balili; Ibrahim Gani; Pavllo Gjidede Una bella e grande rosa : piccolo diario di guerra di un italiano d'Austria (dal fronte dei Carpazi : 1916/18) / Riccardo Muner; Suela Nurishmi Beria : Shkelqimi dhe rënia e shefit të policisë së fshehtë të Stalinit / Amy Knight; Çlirim Mukli; Xhevahir Lleshi; Llazar Fype Taleirani / Evgenij V. Tarle; Rexhep Purrizo; Frida Koleci Plagët që flasin Lumjanë në Perandorinë Osmane / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Kjo është historia... : Celentano në muzikë, në kinema dhe në televizion / Aldo Fittante; Arion Hysenbegasi Gloire de Molière : pour le tricentenaire de sa mort 1673-1973 L' Albania ed il principe Scanderbeg / Felice Cuniberti Il Re degli albanesi : con 20 illustrazioni fuori testo e una cartina / Terenc Toçi Le livre de Marco Polo ou le devisement du monde : texte intégral / Albert T'Serstevens Benjamin Franklin et ses contemporains français : traduction de l'auteur / Alfred Owen Aldridge Henri VIII : Prince de la Renaissance = Henrich der Achte / Félix Grayeff; Jacqueline Lancrey-Javal; Lydia Waintraub Stavisky : les secrets du scandale / Jean-Michel Charlier; Marcel Montarron Ahmed Ben Bella / Robert Merle Musset et le théatre intérieur : nouvelles recherches sur "Lorenzaccio" / Bernard Masson Intervista e fundit / Lukë Kaçaj; Kadri Ujkaj; Flori Slatina Scanderbeg / Harry Hodginson; Bejtullah Destani; Westrow Cooper; David Abulafia Hamit Imer Manaj, mitralieri trim : monografi / Petrit Koçiaj; Hase I. Manaj; Bardhosh Gaçe Legjendarët e Kuçit të Kurveleshit / Sheme Shega; Sheme Shega Pesë mendimtarët më të vjetër të kulturës sonë kombëtare : M. Barleti, Gj. Buzuku, P. Budi, F. Bardhi, P. Bogdani / Zija Xholi Poetikë regjisoriale : Pirro Mani / Josif Papagjoni Alimehmetajt e Kuçit / Duro B. Aliaj; Skënder Hasko Kontribute shqiptare në visarin e përbashkët të popujve / Stilian Adhami; Barie Këreci (Meçollari) Thomas Mann : Leben und Werk / Eberhard Hilscher Români în stiinta si cultuta occidentala Il linguaggio della biblioteca : scritti in onore di Diego Maltese / Mauro Guerrini Çe Guevara, personifikimi i politikanit të pakorruptueshëm / Jovan Ll. Jano; Julian Jano Les Karageorges rois de Serbie et de Yougoslavie / Thomas Foran de Saint-Bar Adem Selimi (Gllavica) / Gani D. Ratkoceri; Astrit Daci Tereza e të varfërve : bisedë me Nënën e Kalkutës / Renzo Allegri; Emil Cimbi; Anida Kosti Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi Kapo Lena (1893 -1996) : kujtime dhe mbresa për të / Skënder Lena Mbreti i kurorëzuar nga engjëjt Skënderbeu - rrëfim romanesk / Hamdi Meça; Dalan Shapllo Dinosaurët e fundit / Riza Lahi; Thanas Tane Himmler et son empire / Edouard Calic Franco : la conquête du pouvoir / Philippe Nourry Dante ou la passion de l'immortalité / Jacques Madaule Jean-Richard Bloch Les méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau / Henri Gouchier E papërsëritshmja Vaçe Zela / Violeta Kadzadej (Librazhdi); Brikena Kadzadej Histoire d'un éditeur : P.-J. Hetzel (Stahl) / A. Parménie; C. Bonnier de la Chapelle Eluard : livre d'identité / Robert D. Valette Le duc de Chiseul : (la politique et les plaisirs) / Henri Verdier Histoire des Papes / Fernand Hayward La Maison de Savoie : Amédée VIII le duc qui devint Pape / Marie José Aldo Moro e il problema della pena / Giuseppe Bettiol; Mino Martinazzoli; Francesco Tritto; Giuliano Vassalli Postera crescam laude. Orazio nell'età moderna : catalogo della mostra Biblioteca Nazionale Centrale Roma : 27 ottobre - 27 novembre 1993 Tome 6 : Liberté et dignité des peuples Tome 4 : La Sécurité et l'indépendance de la France Detour : a Hollywood story / Cheryl Crane; Cliff Jahr Tregime luzatare / Ymer Kaziu; Eva Gavani Konaku i Habil Laçes në Tragjas / Bernard Zotaj; Bardhosh Gaçe; Lirim Deda; Ajet Nuellari Xhaferi i Ismail Qemalit : monografi / Viron Ferati; Bardhosh Gaçe Ahmet Fetah Cami : autobiografi e shkruar me gjak nga pjesëmarrësi i dy luftrave botërore / Moisi Cami; Tefta Cami; Majlinda Cami Break on through : the life and death of Jim Morrison / James Riordan; Jerry Prochnicky Elton John / Philip Norman Les Borgia / Ivan Cloulas Qui étaient Madame de Tencin ... et le Cardinal? / René Vaillot; Roland Desné Les assassins de Ben Barka : dix ans d'enquête / Daniel Guérin Joseph de Maistre : prophète du passé, historien de l'avenir / C. J. Gignoux Foch ou la volonté de vaincre / A. Grasset MicheletS.l. / Jean Gaulmier Attila et les huns / Louis Hambis Les Staline vus par les hôtes du Kremlin / Lilly Marcou Musset ou la difficulté d'aimer / Yves Lainey L' Italie de Mussolini : vingt ans d'ère fasciste / Max Gallo Aristide Briand : discours et écrits de politique étrangère : la paix, l'Union européenne, la Société des Nations / Achille Elisha L' U.R.S.S. après Staline = (Rusia after Stalin) / Henry Shapiro; Patrick Luneau Les complots contre Hitler : (1938-1945) / Maxime Mourin Les grands / Emmanuel d' Astier Les amours de Benjamin Constant : lettres et documents avec un opuscule inédit / Maurice Levaillant Harold Lloyd / Roland Lacourbe La vie quotidienne a Montmartre au temps de Picasso : 1900-1910 / Jean-Paul Crespelle Racine : essai / Lucien Goldmann Maria Mancini : (il primo amore di Luigi XIV) / Enrico Bordeaux; Elena Tosti Jules Romains : l'unanimisme et les hommes de bonne volonté Souvenirs, notes et pensées intimes / Gustave Flaubert Shtegut jetësor të Josif Brozit / Vilko Vinterhalter; Ali Rexha Le vrai Salazar / Louis Megevand Pierre Laval devant la mort : 15 octobre 1945 / Jacques Baraduc Metternich et son temps / Guillaume de Bertier de Sauvigny Pascal et Teilhard : témoins de Jésus-Christ / Maurice Pontet Emma Goldman : épopée d'une anarchiste : New York 1886 - Moscou 1920 / Emma Goldman; ; Annette Levy-Willard Dhomëzat e zemrës / Sevo Tarifa; Dhimitër T. Shtëmbari Gjurmë të mjekësisë shqiptare / Flamur Tartari; Dorian Nepravishta; Kozma Vasili Lura nga lashtësia në ditët tona / Ahmet Përleka; Moisi Murra Haxhi Mihal Daliani pema gjigande e Shqipërisë në Kretë, heroi legjendar i botës Atlas / Myslim Hotova; Myslim Hotova Osman Haxhiu : monografi / Bardhosh Gaçe; Luan Zelka Muhamedi alejhi selam profeti i së vërtetës / Ermal Bega; Muhamed Elifi Renato Guttuso oggi e sempre : grandi formati / Rafael Alberti Gjelosh Gjokaj : unë për të tjerët, të tjerët për mua / Shaqir Foniqi Neotera kalvika / Nikos K. Kourkoumeles Vento. Terra. Pioggia. Fuoco : elementi / Leandro Tonino Mirandi Agjenti i sigurimit : polemikë / Kapllan Resuli; Gëzim Dini Büyük önder Atatürk çesitli ülkelerde de coskuyla aniliyor / Necip P. Alpan Istoriâta na knigata - nacin na zivot : zbornik v cest na prof. D. F. N. Ani Gergova / Krasimira Daskalova Edmund Veesenmayer : Agent und Diplomat der nationalsozialistischen Expansionspolitik / Igor Philip Matic Gumilevskie cteniâ : materialy mezdunarodnoj konferencii filologov-slavistov : Sankt-Peterburg 15-17 aprelâ 1996 goda Ataturku, rilindja e një kombi / John Patrick D.B. Kinross; Vladimir Marku; Admir Nake; Xhevahir Lleshi Kjara e Asizit / Pietro Rossi; Ferdinand Ndocaj; Silvio Bellotto Mentor Xhemali : një zë dhe një zemër bubullimë : monografi / Dhimitraq Lole; Kristina Lole Three poets of the golden age of Scutarine catholic literature in Albania / Robert Elsie Visar Zhiti : victim of the surrea / Robert Elsie Emerologio 1986 : arbanites zografoi tes neoteres Elladas Arberia : storia, cultura, folklore / Demetrio Emmanuele; G. Laviola; S. Rotondaro Për Sefulla Malëshovën / Niko Tyto; Zenel Sina; Haxhi Kalluci Ali Pashë Tepelena 1740 - 1822 : me rastin e 180 vjetorit të rënies së Ali Pashë Tepelenës = Ali Pasha Tepelena 1740 - 1822 : on the occasion of the 180 anniversary of the fall of Ali Pasha Tepelena / Natasha Beluli; Irakli Koçollari The Muslim Bonaparte : diplomacy and orientalism in Ali Pasha's Greece / Katherina Elizabeth Fleming Marco Foscari : (1477-1551) ; l'attività politica e diplomatica tra Venezia, Roma e Firenze / Giuseppe Gullino Aleksandër Moisiu : legjenda e një aktori : nga Triestja në Berlin e Nju - Jork / Rüdiger Schaper; Sabina Dhrimo; Sejdin Cekani Kreshta historie në Kelmend / Halil Buçpapaj; Ilir Buçpapaj Dizionario biografico degli uomini illustri di Terra d'Otranto / Francesco Casotti; Luigi De Simone; Sigismondo Castromediano; Luigi Maggiulli; Gianni Donno Pretash Kaçaj : një jetë me dinjitet: me rastin e 80- vjetorit të lindjes / Irfan Rama; Tonin Çobani Intellettuali albanesi nel rinascimento italiano / Mikel Prendushi Lule Sofo, lule djalë / Thoma Noti Armëtari Jakup Haxhi Isuf Dibra (1878 - Shkodër - 1952) konstruktori i parë i armëve të zjarrit të fantazisë në Shqipëri / Riza T. Drishti; Ilias Fishta Giulio Variboba e la sua opera poetica albanese / Giuseppe Ferrari Shtypi katolik shqiptar për martirët : 1999 - 2003 / Ndoc Nogaj One man in his time : the life of Lieutenant-Colonel NLD ("Billy") McLean, DSO / Xan Fielding Gramsci et le bloc historique / Hugues Portelli Shën Siluan Athoniti / Arkimandrit Sofroni (Saharov); Joan Pelushi Le loup et le léopard : Ibn - Séoud ou la naissance d'un royaume / Jacques Benoist-Méchin Le conquerant du monde : vie de Gengis-khan / René Grousset Mon père m'a dit ... = As he saw it / Elliott Roosevelt Picasso King Zog and the struggle for stability in Albania [dorëshkrim] / Bernd J. Fischer Écrits et discours politiques / Benjamin Constant Écrits et discours politiques / Benjamin Constant Charles Gounod / Henri Busser Villiers de l'Isle-Adam : un tableau de sa vie et de ses oeuvres et des principaux événements contemporains / Jean-Paul Gourevitch Alfred de Vigny Guy de Maupassant Pietro il Grande / Karl Bartz Gramsci vivo nelle testimoianze dei suoi contemporanei / Mimma P. Quericioli; Giuseppe Fiori Maeterlinck / Jean-Marie Andrieu Le courage dans la politique : quelques grandes figures de l'histoire politique américaine / John F. Kennedy Pierre Mendès Frane / Jacques Nantet De Gaulle entre deux mondes : une vie et une époque / Paul-Marie de La Gorce La Russie de Krouchtchev / Antoine Wenger La politique étrangère du gaullisme / Paul Reynaud Auguste et Néron : le secret de l'Empire / Gilbert Charles-Picard Valery Giscard d'Estaing : de Chamalières à l'Élysée / François Lancel Savonarole et Florence : prophétie et patriotisme a la Renaissance / Donald Weinstein L' humanisme de Diderot / Jean Thomas Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l'obstacle suivi de sept essais sur Rousseau / Jean Starobinski François Rabelais Simenon / Francis Lacassin; Gilbert Sigaux L' univers tragique de Kleist : essai / Jacques Brun Raymond Lefebvre et les origines du communisme français / Shaul Ginsburg Pranë Isa Boletinit (1892-1916) dhe Përballë sfidave të kohës (1916-1963) : kujtime / Tafil Boletini; Marenglen Verli L' age d'or de la diplomatie : Machiavel et les vénitiens / Philippe Amiguet Histoire de Vidocq : écrite d'après lui-meme par M. Froment du Cabinet particulier du Préfet 1829 / M. Froment; Georges Neveux Romanet e Jakov Xoxës / Edmond Çali Miti shqiptar për Bajronin / Afrim Q. Karagjozi; Nora Malaj Dizionario biografico degli italiani Historia e bujqësisë dhe agroindustrisë shqiptare / Teki Tartari Noka i Dibrës : monografi / Dali Noka; Halil Rama; Andon Andoni Lili në mbretërinë e pianos : monografi / Nexhat A. Agolli; Zamir Këlliçi; Petraq Risto A Scutari con p. Fishta il grande poeta albanese / Alessandro Serra Rruga historike e Azizave të Tiranës / Muamer Pazari Mémoire raisonné sur l'état présent des affaires de l'Épire, et sur la conduite d'Aly Pacha envers nous et sa Cour / George Florys Rrahim Gjika : një jetë për jetën e të tjerëve / Xhafer Martini; Anila Bregu Epirus / Arthur Foss Kurthi i fjalës : ese, intervista, kritikë letrare / Kadri Ujkaj Mustafa Pajenga në kujtesën e matjanëve : monografi / Kolë Ndreka Tonin Harapi / Spiro Kalemi Naim Beg Frashëri : (traduzione dall'albanese) / Mithat Frashëri Semsettin Sami Bey : hayati ve eserleri / Hikmet Turhan Bonaparti mysliman : diplomacia dhe orientalizmi në Greqinë e Ali Pashës. / Katherina Elizabeth Fleming; Venera Domi; Dritan Egro De martyribus albanensibus anno 1846 in odium fidei damnati : tesi di laurea : Roma, 1981 / Gjergj Gj. Gashi Rrugës luftarake të Titos / Milorad Madic; Milan Kavgic; Nehat Islami Milioni / Marco Polo; Stathi Kostari Vuk Karazhiqi / Golub Dobrasinovic; Zenun Çela Aleksandër Moisiu / Bardhyl Kosova L' Importanza della letteratura italo-albanese per la storia letteraria dell'Albania : a proposito di Francesco Antonio Santori / Titos P. Giochalas O Georgios Kastriotes-Skentermpees eis ten neoelleniken istoriografian kai logotehnian / Titos P. Giochalas Artistë të teatrit botëror / Bardhyl Kosova Kohëra dhe profile / Jovan Ll. Jano; Julian Jano Mirëbërësit shqiptarë të arsimit / Iljaz Gogaj; Agim Sinani Le Dernier Sultan : roman Ibrahim Rugova : " le frêle colosse du Kosovo " / Jean Yves Carlen; Stève Duchêne; Joël Ehrhart Gl' Italo-albanesi nelle lotte dell'indipendenza : Bari, giugno 1912 / Serafino Groppa Nëpër gjurmët e Fishtës / Kolec Çefa; Gjon Çuni Përtej dashurisë / Terezina Tërshana (Vasia); Violeta Kadzadej (Librazhdi) Ditët e fundit të Lev Tolstoit / Vladimir Certkov; Agron Tufa Romanian writers of the '80s and 90s : a concise dictionary / Ion Bogdan Lefter; Georgeta Moarcas Historia e jetës sime / Hillary Clinton (Rotham); Pranvera Xhelo; Sejdin Cekani Bardi i shpirtit dhe i natyrës / Jorgo Bllaci; Aleks Gjinaj; Eva Bllaci Personalitete brilante : mozaik : Gjergj Fishta, Ndrekë Luca, Vaclav Havel...,etj. / Nikolin Paloka; Besim Shyti Zhaklinë Kenedi : biografi / Christopher Andersen; Helena Kadare Nënë Tereza : bibliografi / Liliana Verdho; Moikom Zeqo Mirënjohje për njerëzit që kanë ikur : monografi / Bashkim Frangu; Petrit Frangu; Hamdi Hysuka V.2 : (I loughi e gli uomini) / Giuseppe Carlo Siciliano; Donatella Laudadio Gjuha shqipe : probleme dhe disa figura të shquara të saj / Shaban Demiraj; Petrit Bezhani; Xhevat Beqaraj Aventura dashurie të grave të famshme / Ilia A. Moromov; Qamil Bedhia; Loredan Bubani V. 2 : Rilindja Kombëtare, koha e re dhe e sotme / Kristaq Prifti Prengë Lëkunda një jetë për artin ... / Ndue Bushkola; Bardhok Pulaj Diftesat mbi xanjen, mundime e dekë t'atë Luz Paliqit, O.F.M....[dorëshkrim] / Shtjefën K. Gjeçovi Aleksandër Moisiu / Vangjel Moisiu; Iskra Thoma; Valentina Moisiu Midis vëllezërve dibranë / Sami Gega; Dhimitër T. Shtëmbari Eine Personenenzyklopädie mit rund 2.120 Neueintragungen,7000 Änderungen und ca.25.0000 Namensnennungen, teilweise mit foto, von Persönlichekeiten in Österreich : supplementwerk / Ralph Hübner Salomon le Magnifique / Henri Gaubert Policier de Staline / Pierre Deriabine; Frank Gibney; Pierre Copin Staline / Jean Benoît Ung sprogforsker pa rejse : breve fra og til Holger Pedersen : 1892-1896 / Ruth Bentzen "Pasaporta" e shkollës / Sami Domni; Reshit Koburja Arthur Honegger : l'homme et son oeuvre / Jacques Feschotte Magda Goebbels : compagne du diable / Hans-Otto Meissner; Erich Brermeyer Schiller : un tableau synoptique de la vie et des oeurevs / Victor Hell Gracchus Babeuf / Josette Lépine Les grands rôles du théatre de Corneille : ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique / Maurice Descotes Georges Pitoëff : A. C. Léonard, a Jean Nepveu-Degas, a Jean de Rigault / André Frank Polscy pisarze wspótczesni 1939-1991 : leksykon / Lestaw M. Bartelski David Hume : approche phénoménologique de l'action et théorie linguistique du temps / Maryvonne Nedeljkovic Picasso dit ... / Hélène Parmelin Les Apprentis sorciers : Haber, von Braun, Teller / Michel Rival Kötet 19 : Kiegészito kötet : A-Z Centenaire de Marcel Proust Ma vie racontée à Albert E. Kahn / Pablo Casals; Albert E. Kahn; Jean-Bernard Blandenier Jean-Jacques Rousseau en France après la Révolution 1795 - 1830 : lectures et légende / Jean Roussel Safet Butka / Uran Butka Luther : 1483 - 1546 / Edwin Booth; Raoul Patry Zenel Bastari dhe vepra e tij / Ibrahim Hasnaj In Memorian Stavro Skendi / Armin Hetzer Ali Pashë Tepelena : tiran apo politikan i talentuar / Tasos Vurnas; Harilla Leska Sainte-Hélène / Baron Thiry Théophile Gautier : une tableau synoptique de la vie et des oeuvres / Bernard Delvaille Zogu i furtunës : (jetëshkrimi i dëshmorit Ibrahim Dinçi) / Besim Shyti; Besar Shkëmbi Zogu I, Mbreti i Shqiptarëve = Zogu I King of Albanians : [album] Hitler et ses généraux : les secrets de la guerre / Raymond Cartier Dedë Gjo' Luli / Pal Doçi Le siècle d'Elizabeth / André D. Tolédano Benjamin Constant : par lui - même / Georges Poulet A Journey through Albania / John C. Hobhouse L' Empire chrétien du IV siècle / Léon Homo Personalitete të artit shqiptar / Baxhul Merkaj; Dukagjin Hata Enver Hodja : le sultan rouge / Thomas Schreiber Sharl de Goli-një legjendë e gjallë / Luan Rama; Sejdin Cekani Panoramë matjane : publicistikë / Hamdi Hysuka; Xhevdet Shehu Gjurmë të një patriotizmi të lartë / Lluka Pashko; Fatos Daci Le Royaume du Marechal : histoire de la Zone libre / Jacques Delperrié de Bayac Napoleon / Evgenij V. Tarle; Jean Champenois Capitaine Henri : Fabien en Franche-Compté 1942 / Jean-Guy Modin Bismarck / Werner Richter; Marguerite Senil Victor Hugo, cet inconnu... / Raymond Echolier Literaturnye vospominaniâ / Pavl V. Annenkov Dragonjtë e Anamoravës / Sabit Alidema; Mehmet Halimi Adem Jashari legjendë e legjendave / Bedri Tahiri; Berat Luzha Mehë Uka madhështor : monografi / Fehmi Pushkolli Ibrahim Banush Hoxha : 1909 - 1946 / Fehmi Pushkolli; Haxhire Godeni; Osman Zeka Arrestimi i gjeneral-major Rrustem Mustafa - Remi / Fehmi Pushkolli Ndue Përlleshi trimi i Dukagjinit : monografi / Jetish Kadishani; Iljaz Metaj Matka Teresa : kiedy modlitwa staje sie zyciem / Reider Huseby; A. Marciniakówna; E. Derelkowska Flaubert par lui-même / Gustave Flaubert; Jean de La Varende Correspondance : 1888-1891 / Arthur Rimbaud; Jean Voellmy Napoléon / Emil Ludwig; Alice Stern Les Batailles de la liberté : (mémoires d'un optimiste) / Julio Alvarez del Vayo; Fanchita Gonzales Mahomet : 571-632 / Mohammed Essad; Jacques Marty Antologia della letteratura albanese contemporanea / Nasho Jorgaqi Mémoires sur la Grèce et l'Albanie pendant le gouvernement d'Ali Pacha : ouvrage pouvant servir de complément à celui de M. de Pouqueville / Ibrahim Manzour Idris-i Bitlisi ve Sükri-i Bitlisi / Ahmet Ugur Kështu foli Tahir Zemaj / Arbër Ahmetaj; Sefedin Krasniqi; Shefqet Strofci (Jashari) Kështu foli Tahir Zemaj : një rrëfim për luftën / Arbër Ahmetaj; Sefedin Krasniqi; Shefqet Strofci (Jashari) Prespa dhe zhvillimi i arsimit në gjuhën shqipe / Zihni Osmani; Ali Aliu Zahir Pajaziti Hero i Kombit / Fehmi Pushkolli Voltaire et Frédéric II au temps de la Marquise du Châtelet : un trio singulier / Henri Bellogou Verlaine Heroi i Popullit Kajan Karafili / Sali Verdha; Skënder Hasko De Radës : me rastin e 100-vjetorit të vdekjes : (përmbledhje studimesh) / Jorgo Bulo; Klara Kodra; Kristaq Jorgo; Laura Smaqi Përmes patriotizmit dhe atdhedashurisë gorishjote / Sami Kapaj; Skënder Hasko Franklin : premier savant américain : suivi de eloge de Franklin par Condorcet, choix de textes, ... etc / Jacques Ahrweiler Charles Baudelaire / Clément Borgal Lénine / Henri Arvon V.1 : 1969-1976 Të vërtetat e një njeriu : bashkëbisedim me Jani Veshin : monografi / Gaqo Veshi; Nase Jani Vangjel Zhapa mirëbërës i madh labovit / Qirjako Hila; Novruz Xh. Shehu Krijime dhe flijime / Ramadan I. Sokoli; Ramadan Musliu; Fatos Kola Paul Eluard par lui-meme / Raymond Jean Voltaire et sa nièce Madame Denis / Jean Stern Le Siècle de Louis XV / Pierre Gaxotte Edwin Huble : njeriu që zbuloi shpërthimet në gjithësi : jeta dhe vepra / A.S. Sharov; I.D. Novikov; Minella Papakostandini Les Hommes du Bunker / Uwe Bahnsen; James P. O'Donnell; Frank Sirnich Dritë e pashuar : Hz.Muhammedi (s.a.v.) / M. Fethullah Gülen; Mithat Hoxha Luigj Gurakuqi për shkollën shqipe dhe arsimin kombëtar : monografi / Vehbi Hoti; Tomor Osmani In ricordo di papas Gaetano Petrotta Qëndresa e popullit të Dukatit në luftë kundër sundimit turk : 1800-1852 / Mustafa Hoxha; Demir Korita William James et l'attitude pragmatiste / Andrew J. Reck 20-vjet nga historia e një gazete : permbledhje artikujsh, botuar në gazetën " Mësuesi" : 1983-2003 / Ilir Kanini; Taras Begeja Visarion Xhuvani Apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare : ( 1.6.1887 - 15.12.1965) / Nos Xhuvani; Pavli Haxhillazi; Kasem Biçoku Petro Sota : monografi / Demir Korita; Liri Sota Bibliografi e vëllezërve Ivanaj [dorëshkrim] / Maksim Gjinaj Istoria Georgiou Kastriotou tou metonomasthentos Skentermpei, igemonos tis Alvanias : metafrastheisa ek tou Italikou me pollas simeioseis : prosetethi de kai ekthesis ton symbanton meta ton thanaton tou Skentermpei kai ton en to Vasileo ton dyo Sikelion Alvanikon apoikeion Prof. Kostaq Cipo : studime monografike dhe shkrime të tjera / Robert Cipo; Gëzim Luca Sulejman Luzati / Myfit Kaziu; Vera Ibrahimi Trimi i vegjëlisë Tafil Buzi : (1792-1844) / Mexhit Kokalari Gjirokastra (Pirrokastra e dikurshme) qyteti i "dymijë shkallëve" : me rastin e 2300 vjetorit të themelimit të qytetit / Mexhit Kokalari; Bashkim Abazi Rinia dibrane në Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare / Hajri Hoxha Rrënjët gjenealogjike të fizikantit Xhankarlo Vallauri : studim / Ilia V. Ballauri Vëllezër jashtë traditës : (roman i një lloji tjetër) / Kostaq At Papa Omer : shtërgu nga Ballkani / Luan Rama; Virgjil Muçi Aranitasi në ujëvarën e jetës / Guri Rrokaj; Skënder Hasko Shqiponjat e Tepelenës : pjesëmarrësit në LANÇ dhe dëshmorët e atdheut të rrethit të Tepelenës / Kadri M. Shametaj; Dhimitër T. Shtëmbari Il V centenario della nascita di Giorgio Kastriota-Skanderbegh : (1404-1904) : commemorazione storica / Gaspër Jakova Ashtu si e pashë Faik Konicën / Dhimitër Fullani; Nazmie Benusi Profeti Muhammed (A.S.) dhe rruga e tij : nga përmbledhja " Risale-i Nur" / Said Nursi; Abdylkadir Haktanër Fishta dhe françeskanët : simpozium në 130-vjetorin e lindjes së At Gjergj Fishtës / Kolec Çefa Profesor Arkitekt Kristo Sotiri : jeta dhe vepra / Koço Miho V.3 : M - Q V.4 : R - Z Fshati i martirizuar : historia e fshatit Viçisht të Dibrës që ka më shumë dëshmorë se sa shtëpi / Sakip Cami; Hasan Çipuri Përkthyesi i Stalinit : kujtime / Valentin Berezkov; Sokrat Gjerasi Un Rhapsode albanais : Ismail Kadare / Anne-Marie Mitchell Kadare "profugo" per convenienza / Besnik Sopoti E vërteta mbi Rikard Sorgen / Sergei Goliakov; Vladimir Ponizovski; Astrit Telegrafi; Sejdin Cekani Dr. Ibrahim Temo - osnivac mladoturskog Komiteta "Ujedinjenje i napredak, POF / Hasan Kaleshi Daoud Ammoun et la création de l'état libanais / Lyne Lohéac Naujocks, l'homme qui déclencha la guerre / Gunter Peis; Gérard Mézières Sami Raça, figurë e shquar e arsimit shqip / Mehmet Gjevori; Fazli Hajrizi Akademik Burovic : biografija / Rudin Kapetanovic; L. Perastanin Ligjërime për Nënë Terezën : konferencë shkencore : 3 tetor 2003 / Moikom Zeqo Jaurès et le socialisme des intellectuels : histoire du travail et de la vie économique / Georges Lefranc Adam Mickiewicz : ses affinités juives / Samuel Scheps Je, Gauguin : récit / Jean-Marie Dallet Gandhi et l'Inde nouvelle / Camille Drevet La Pensée politique de Gramsci / Jean-Marc Piotte Jouer avec le feu : entretiens / Haroun Tazieff; Jean Lacouture; Martine Barrére Dreri i bukur i Ramicës : monografi / Bernard Zotaj; Bardhosh Gaçe; Lirim Deda Note albanesi : il principe Aladro Kastrioti : l'Albania e l'Italia : un poeta albanese in Sicilia : canti popolari dell'Albania ; una colonia albanese alle falde dell'Etna / E. Portal Jeta e Shën Françeskut (e para dhe e dyta) dhe Traktati i mrekullive / Tommaso da Celano; Blerta Topalli Kastrióta Györgynek másik neván Szkander Bégnek a keresztény világ másik bajnokának élete és cselekedeté Studi etnologici di Nicolò Chetta : pubblicato nella rivista Sicula / Giuseppe Spata V.1 : Memuaristikë / Div Monti Lawrence d'Arabia / Anthony Nutting; Hélène Pasquier Léon Daudet / Pierre Dominique Armiâ i reformy : osmanskij oput modernizacii / Galina A. Klejnman; M. S. Mejer Kliment Ohridski = Kliment Ohridskij : zivot i tvorcestvo / Krasimir Stancev; Georgi Popov Histoire d'une amitié : nombreux textes inédits / Romain Rolland; Alphonse de Châteubriant Anastas Lula disidenti i parë në PKSH / Muharrem Dezhgiu Arratisja e Xhorxh Bllejkut : agjenti i shekullit / Shon Bjork; Rushan Birko; Skënder Hasko Don Shtjefën Kurti : kronikë e një jetë në amshim : monografi / Vlash Prendi; Çezar Rica Kënga karakteristike korçare / Eno Koço; Xhevat Lloshi Mozaik kujtimesh të disa atdhetarëve / Nikolin Paloka; Gjystina Paloka Napoleon / Evgenij V. Tarle; Javer Malo; Andrea Varfi Philosophes anglais et américains d'aujourd'hui / Paul Ginestier Gjiganti i kirurgjisë : Petro Cani : kujtime / Areteo Konomi; Flora Konomi Shumbati : histori dhe tradita : monografi / Shaqir Skarra; Hajri Mandri Frédéric II / Pierre Gaxotte Stalingrad : vie du Feldmaréchal : lettres et documents / Friedrich Paulus; Walter Gorlitz; R. Moreigne Wellington : 1769-1852 / Jacques Chastenet La Grande Catherine / Ian Grey; Andrée Picard La Reine Elizabeth : 1533-1603 / Katherine Anthony; Suzanne Campaux Le Monde de Thomas mann / Michel Deguy Aventura dashurie të burrave të famshëm / Ilia A. Moromov; Qamil Bedhia; Loredan Bubani Takime dhe kujtime / Rodoljub Colakovic; Stathi Kostari; Mehmet Gjevori V.3 : Historia e Skënderbeut, Kryezotit të Arbërisë (1405-1468). Gjergj Kastrioti Skënderbeu (1405-1468) Sami Frashëri në letërsinë dhe filologjinë turke / Hasan Kaleshi La Vita di Giuseppe Di Vittorio / Felice Chilanti V.2 : 1977-1989 Le Tsar Alexandre I-er / Henry Vallotton Pj.1, T.1 : Depuis la naissance de Metternich jusq'ua Congrès de Vienne : 1773-1815 Pj.1, T.2 : Depuis la naissance de Metternich jusqu'au Congres de Vienne : 1773-1815 Pj 2, T.4 : L' Ére de paix : (1816-1848) Abd el-Krim et la République du Rif : actes du colloque international d'études historiques e t sociologiques : 18-20 janvier 1973 Nikita Krusciov / Roy MacGregor-Hastie; Luciano Bianciardi Vauban / Alfred Rebelliau Périclès l'Athénien / Rex Warner; Geneviève Hurel Spiuni që erdhi nga deti / J.Bernard Hutton; Piro Koçi; Pandeli Koçi Marcel Proust Martiri i ujrave : monografi në përkushtim të Ukshin Deli Gjongecit / Dashamir Cacaj; Div Monti Figura të shquara dhe dëshmorë të krahinës së Oparit / Qemal H. Gegollari; Mevlud H. Buci Naim Frashëri (1846-1900) [dorëshkrim] : tesi di laurea in letteratura albanese : anno accademico 1940-1941 / Musine Kokalari Far yet near Albania / Ekrem Bardha; Robert Elsie; Donika Bardha Femrat dhe bukuria / Sophia Loren; Nikolla Sudar; Nexhat Myftiu Mémoire / Douglas MacArthur; M. Brault The lost treasures of Troy / Caroline Moorehead Garibaldi / Indro Montanelli; Marco Nozza; Claude-Antoine Ciccione Bashkëluftëtarë në çlirimin e atdheut / Kadri Musai Kushëriri i engjëjve / Ismail Kadare Messer Filippo Neri, Santo : l'Apostolo di Roma : Roma, Biblioteca Vallicelliana : 24 maggio - 30 settembre 1995 Marinetti e il futurismo / Maurizio Calvesi; Claudio Salaris; Gino Agnese Marinetti e il futurismo a Napoli : Biblioteca Nazionale di Napoli : 6 maggio - 6 giugno 1996 / Matteo D'Ambrosio Marinetti e il futurismo a Firenze : qui non si canta al modo delle rane : Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 19 dicembre 1994 - 21 gennaio 1995 / Gloria Manghelli Marinetti e il futurismo a Milano : la grande Milano tradizionale e futurista : Milano, Biblioteca Nacionale Braidense 10 ottobre - 18 novembre 1995 Pierre Leroux / Henri Mougin Souffrances et grandeur de Richard Wagner / Thomas Mann; F. Bertaux Napoléon se rend aux Anglais / Gilbert Martineau Katër përkthyesit / Ismail Kadare; Denis Fernandez Récatala; Haki Shtalbi Mémoires du Maréchal Montgomery, Vicomte d'Alamein / Bernard Law Montgomery; Jean R. Weiland Feniksi i Himarës Neço K. Muko : monografi / Janko Ll. Pali; Petraq J. Pali; Spiro Dede Pétain : Géneral en chef : 1917-1918 / Guy Pedroncini Fragmente nga jeta e sahabëve / Enes Ahmed Kerzun; Mehrie Kastrati; Alban Kodra Abbas - Mirza / Emineh Pakravan Nikita Sergueevitch Khrouchtchev / Christian Pineau Paul Eluard Héloïse et Abélard / Régine Pernaud C'est pour rire / Pierre Roger; Jean-Marc Thibault; Éric Laurent Cavour et l'epopée du risorgimento / Alfredo Panzini; Jean Humbert Frédéric Barberousse / Marcel Pacaut Betejat e reja nuk fitohen me armët e vjetra! / Esat Bilali; Frano Kulli Les Débuts de l'enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans : la vie et l'oeuvre de Théophile Corydaleé : (1575-1646) : avec 28 planches hors texte / Kleovylis Tsourkas Le Roi et le prince : Les Poniatowski : 1732 - 1812 / Claude Pasteur Annibal / Jean Pernoud Scliemann a la décoverte de Troie / Lynn Poole; Gray Poole; T. Renaud Fernandel / Christian Plume La vie de Toulouse-Lautrec / Henri Perruchot Palissy / Jacques Nicolle Trite bitolski vojvodi / Gorgi Kotevski Tino / Tino Rossi Ce que Napoléon a vraiment dit / Patrick Ravignant Liszt / Sacheverell Sitwell; F. Vernan Journal de Spandou / Albert Speer; Dominique Auclères; Michel Brottier Sandër Prosi në film [album] / Flori Slatina Sträusse für Strauss : Vater und Sohn Ludvik Kuba : zakladatel slovanske hudebni folkloristiky / Josef Stanislav Peri tis Thavmatourgou Eikonos tis Yperagias Theothrou tis legomenis Koukkoukselissa, kai evriskomenis en ti megisti Lavra tou Oisou Patros emon Athanasiou To Pasaliki Ioanninon stin epohi tou Ali Pasa Tepelenli : (1788-1822) / Miltos Kyrgiannis Hasan Prishtina në lëvizjen kombëtare e demokratike shqiptare : 1908-1933 / Tahir Abdyli; Hakif Bajrami Të tjerët për veprën e Anton Harapit / Anton N. Berisha Fati i luleve : rruga jetësore e shkrimtarit dhe atdhetarit Jusuf Gërvalla / Kadri F. Rexha; Teki Dërvishi San Francesco d'Assisi patrono d'Italia. San Benedetto da Norcia patrono d'Europa / Massimo Stefanetti Rëndësia e veprës së Gustav Majerit për studimet albanologjike : sesion shkencor kushtuar 100 vjetorit të botimit të këngës kreshnike shqiptare, Prishtinë, më 15.XII.1997 / Zymer U. Neziri; Rrustem Berisha; Rexhep Doçi; Begzad Baliu Jetë kushtuar lirisë : monografi për Hajrullah Tërpezën / Rrahim Sadiku; Sali Bashota Ali Khan : la vie d'un séducteur / Leonard Slater; Jane Fillion San Giorgio Albanese ieri ed oggi : breve monografia : 1099-1989 / Cosmo Laudone Dante Aligieri : jetëshkrim dhe komente mbi veprën "Komedia" / Leonardo Orsini; Gent Osmani; Erion Kristo Jul Çezar : histori, dokumente, ilustrime / John Gunther; Fernand Nathan; Dikter Mustafaraj; Erion Kristo Uinston Çërçill : histori, dokumente, fjalime, foto / Robert Blake; Albana Kozeli; Korab Hoxha Eqrem Çabej dhe kultura shqiptare : konferencë shkencore ndërkombëtare me rastin e 95-vjetorit të lindjes së Prof. Eqrem Çabejt : Gjirokastër, më 23 maj 2003 / Thoma Dhima; Vasil Bici Si shkruaj / Umberto Eco; Vehbi Miftari Bibliografija Dositeja Obradovica : kniga 1783-1988 / Ksenija Lazic; V. Brguian Bashkëkohësit për Agim Ramadanin / Ali Podrimja; Sali Bashota Eminem / Nick Hasted Leonard Ajkun Mère Teresa : biographie / Frédéric Lenoir; Estelle Saint-Martin Le Testament politique de Hitler / Martin Bormann Mannerheim e il dramma della Finlandia / Amedeo Tosti Hoxhë Kadriu (Kadri Prishtina) / Eqber Skëndi; Vasfi Baruti Eminescu i panjohur dhe ideologjia e tij popullore - atdhetare : një studim gjenetik me një përqasje të veçantë të marrëdhënieve ndaj kulturës gjermane / Lasgush Poradeci; Arif Kutleshi Tepedelenli Ali Pasa / Mufit Libohova Personalitetet shqiptare në Kâmûs al-a'làm / Sami Frashëri; Mehdi Polisi Jasharët : histori e rrëfyer / Bardh Hamzaj; Faik Hoti Zef Jubani-Artist i Popullit : monografi / Lec Shllaku Dritë e re për kryetarin e parë të Shqipërisë etnike : tribunë shkencore në 115 vjetorin e martirizimit të Ymer Prizrenit : 12 qershor 1887-12 qershor 2002 / Muhamet Pirraku Timotei Cipariu : cores pondentà primita / Liviu Botezan Portraits / Emmanuel d' Astier Una Geografia dell'altrove : l'Atlante d'Africa di Arcangelo Ghisleri : mostra documentaria : Cremonia 6-20 settembre 1997 : Bergamo 22 settembre - 12 ottobre 1997 / Emanuela Casti Moreschi; Giorgio Mangini Ungaretti : la biblioteca di un nomade Umanesimo e Padri della Chiesa : manoscritti e incunaboli di testi patristici di Francesco Petrarca al primo Cinquecento : Biblioteca Medicea Laurenziana 5 febbraio - 9 agosto 1997 / Sebastiano Gentile Cultura classica e italiana nel Dalmata Ante Tresic-Pavicic : 1867-1949 / Fedora Ferluga-Petonio Napoléon a-t-il été empoisonné? " une enquête judiciaire / Sten Forshufvud; E. Maupoix Kuteli : prozator, poet, kritik / Sali Bashota; Nazmi Rrahmani Nermin Vlora Falaski : biseda / Hasan Hasani; Nafije Latifi Le Président Thomas Woodrow Wilson : portrait psychologique / Sigmund Freud; William C. Bullitt; Marie Tadié La Vie de Jean Jaurès ou la France d'avant 1914 / Marcelle Auclair Tom. 3 : 1841 - 1846 Saint François d'Assise / Elizabeth Goudge; P. Singer Ajnshtajni dhe makina e kohës / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Albert I-er : le Roi sans terre / Carlo Bronne Allende : un itinéraire sans de tours / Jean-Claude Buhrer-Solal Mark Tirta ky etnolog / Fran Lleshi; Nebi Bardhoshi Vigan në Krisht e vatan : monografi kushtuar Mons. Dr. Zef Oroshit, prelat i kishësh katolike "Zoja e Shkodrës" në New York / Zef Përgega; Ndue Dedaj Ben Gourion le prophète armé / Michel Bar-Zohar Massent / P. Bessand-Massent Vasile Lupu, domn al Moldovei : (1634-1653) = Vasile Lupu, prince of Moldavia : (1634-1653) / Constantin Serban Beethoven / Hector Berlioz Benjamin Constant et Napoléon : avec une lettre du général Catroux / Jean Baelen Babeuf et les problèmes du babouvisme Pj. 1 : La Corte di Ferrara Ces dames de l'Ouest / Dee Brown; Nina Godneff La Vie de Berlioz / Hector Berlioz; Jean Roy Alexandre Dumas ou cent ans après / Maurice Bouvier-Ajam Isa Boletini : 1864-1916 / Fatmira Musaj Njerëz të shquar të Antikitetit / Ralda Forzin; Beverley Tavio; Sonila Meksi; Nexhat Myftiu Tango me Jorge Luis Borges : intervistë / Jorge Luis Borges; Alina Diacono; Mira Meksi; Silvana Leka Shkrimet e Shën Françeskut të Asizit / San Francesco d'Assisi; Blerta Topalli; Tefë M. Topalli Marie-Antoinette intime : mémoires / Jeanne Louise Henrietté Campan L' Ardeur / Jacques Chaban-Delman Clausewitz / Paul-Marie de la Gorce Claude Bernard et la médecine experimentale / Robert Clarke Faqe nga traditat e Kuçit ( Kurvelesh) / Veledin Abazi Tom. 2 : 1840 Tom. 1 : 1836 - 1839 Resulbegoviqët dhe shqiptarët / Kapllan Resuli; Gëzim Dini Picasso : les femmes, les amis, l'oeuvre / Jean-Paul Crespelle Calvin : sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie / Jean Cadier Isocrate et son temps / Paul Cloché George Sand Adolf Hitler / Pierre Gosset; Renée Gosset Arkimedi dhe makinat e tij luftarake / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Un correspondant très particulier : Blowitz du "Times" / Frank Giles; Monique Thies Darvini dhe historia e vërtetë e dinosaurve / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Hasimja; Batril / Miftar Spahija Les documents du Caire / Mohamed Hassanein Heikal; H. Parisot César Franck ou concert spirituel / Alfred Collind Le Chotés mystérieux de l'affaire Dreyfus : fac-similés de sept documents secrets ou inédits / Armand Charpentier Fernandel m'a raconté / Raymond Castans Louis XIII : roi cornélien / Pierre Chevallier Indira Gandhi : nourrir, apaiser, défendre, éduquer un demi milliard d'êtres hummains / Anne Cublier Mirash Ivanaj personalitet i shquar i universit shqiptar : monografi / Iljaz Gogaj; Agim Sinani Ptoleme Xhuvani dëshmor i Pojskës / Besim Shyti; Zana Papajani Ilias Vrioni / Asllan Sulo; Çlirim Mukli Hollywood aujourd'hui : une legende americaine : de Brando a Redford / Guy Abitan Un homme d'influence : Sir Siegmund Warburg : (1902-1982) / Jacques Attali Médecins et ingénieurs ottomans à l'âge des nationalismes / Méropi Anastassiadou-Dumont Thorstein Veblen and lis America / Joseph Dorfman Anton Tchekhov Jean Racine : l'enfant du désert / Charles Baudouin Në gjerdan të Atdheut : Fatos Kalemi (Dëshmor i Atdheut) : monografi / Islam Kalemi; Duro Shehu Ramadan Sokoli : jeta dhe vepra / Osman Xhatufa; Enver Kushi; Arta Gruda Buonarroti / Samuel Bernstein; M. Gilles Il debutto rinviato : vita ed opere del musicista Igino Robbiani : 1884-1966 / Raffaella Barbierato Beitrage zur Nachmärz - Forschung : Christian Gottfried Nees von Esenbeck, Carl Georg Allhusen. Dokumentation zur Bibliothek von W. Wolff / Günther Höpfner Georgios Kastriotis (Skentermpeis) / Alex H. Mammopoylos Richelieu / Auguste Bailly Dardha turistike. Figurat sportive të saj / Pandi Balli Henri IV / Pierre de Vaissière George Washington : Fondateur des États - Unis : 1732 - 1799 / Woodrow Wilson Studentët shqiptarë të Francës dhe veprimtaria e tyre / Uran Asllani Albert Kamy : njeriu, mendimtari, artisti / Ardian Marashi; Rita Petro Wielcy humanistyki polskiej / J. Górskij Néron / Arthur Weigall; M. Gerin Vol. 1 : La confession de Claude; Le voeu d'une morte; Les mystères de Mareseille; Thérèse Raquin; Madeleine Férat; precédés de Zola par Armand Lanoux / Armand Lanoux Giuseppe Angelo Nociti : la difficile esistenza di uno studioso arbëresh / Francesco Marchianò Actes du Congres International sur l'histoire du Roi Abdulaziz Ibn Abderrahman Al Saoud : tenu à : l'Université Islamique al - 'Imâm Mohamed Ibn Saoûd à Riyad : 19-23 Rabiâ / 1406 h (1-5 Décembre 1985) / El Hannach Mohamed Nelle mani del nemico / Arturo Colombi Marcia di un albanese verso la libertà : autobiografia / Zef Margjinaj Enciclopedia artistilor români contemporani / Alexandru Cebuc; Vasile Florea; Negoita Laptoiu Charles de Gaulle / M. Cazenave "Me Dritën për Dritën" : album letrar-arkivor i Klubit të Shkrimtarëve Shqiptarë në Greqi "Drita" : 2000-2002 / Thanas Jani Lasgushi dhe ëngjëjt e pikturës / Moikom Zeqo; Vllasova Musta Tafil Buzi kryekënga e trimave / Limo Paza; Valter Memisha Patriotizmi i Lopësit = The patriotism of Lopes / Mystehak Ormëni; Alma Dudushi; Rrapo Ormëni Historia e Ministrisë së Financave : botim enciklopedik / Jovan Ll. Jano; Gjikë Kurtiqi; Kristo Mërtiri Mademoiselle de Sombreuil : héroine de la Révolution Française / Robert Christophe Amours et secrets de Marie Stuart / Philippe Erlanger Soixante témoins se Jésus-Christ : Christianisme au XX-e siècle / Frederic Delforge La Folie au pouvoir / François R. Dumas Itinerari i magjisë : (mbreti i guzhinës) / Kristaq F. Shabani; Pandeli Suli; Viktor Dërvishi Hugo, roi de son siècle / Raymond Escholier L' Amiral de Coligny / Claire-Éliane Engel Édouard Benes : un grand européen / Louis Eisenmann Shqipëria dhe Kosova historia e një aspirate : (artikuj, kumtesa, dokumente, publicistikë historike, intervista, recensione dhe ilustrime) / Marenglen Verli Dama e Bardhë e Habsburgëve / Paul Morand; Klio Evangjeli; Loredan Bubani Le Kaiser / Virginia Cowles; M.de Motke-Huitfeld L' honneur de vivre : témoignage / Robert Debré Ot Galipoli do Lepanto : Balkanite, Evropa i osmanskoto nasestvie : 1354-1571g. / Hristo L. Matanov; Rumâna Mihneva La Vie de César Borgia / Clemente Fusero Rimbaut : mystique contrarié / Stanislas Fumet Napoléon tel quel / Henri Guillemin Vol. 1 : L' Indochine dans la tourmente Danco Zografski : spomenica / Tashko Georgievski Franz Liszt / Émile Haraszti Ivan Pavlov / Hilaire Cuny Montaigne et son oeuvre / Roger Judrin Max Vasmer zum 100. Geburtstag / Norbert Reiter Martyr for a forgotten country / James C. McGowen Myzeqarë që i përkasin historisë / Kliti Nushi; Dhimitër T. Shtëmbari Pashai i Janinës : 1744-1822 / Gabriel Remerand; Miço Gubera Musa Bajram Lala / Moisi Murra; Inajet Shehu La dernière année / Erika Mann. Esquisse de ma vie. Essai sur Kleist. Essai sur Tchékhov / Thomas Mann / Erika Mann; Thomas Mann The Chiftliks of Ali Pasha / William W. McGrew Konrad Adenauer : souvenirs, témoignanes et documents / Paul Weymar; Jacques Delpeyrou Adolf Hitler, mon ami d'enfance / Auguste Kubizek Pierre Brisson : le journaliste, l'écrivain, l'homme : 1896-1964 / André Lang Le Destin de Madame du Barry / Jacques Levron Léonard de Vinci : l'union de l'art et de la science : avec choix de textes / Jacques Nicolle Agesilao Milano e la conspirazione antiborbonica del 1856 / Michelangelo Mendella Spiunët më të mëdhenj të botës / Charles Whiton; Nikolla Sudar Jean Moulin l'unificateur / Henri Michel Olivier Cromwell / Jean Matrat Mirabeau, l'homme à la vie brûle / Anne Manceron; Claude Manceron Lenin vo Francii, Bel'gi i Danii / Pavel V. Moskovskij; Viktor G. Semenov Njeriu skofiar : jeta dhe vepra e Haxhi Krasniqit / Mehmet Halimi; Adem Zejnullahu; Daut Bislimi; Naser Pajaziti Nektari i vulosur i xhenetit : jetëshkrim i të dërguarit të All-llahut / Safijurrahman El-Mubarekfuri; Muhamed I. Dolaku Shkolla teknike e Tiranës - e Fullcit : 1921-1933 : monografi shkollore / Mehmet Gjevori; Vehap Shita Dhuna dhe krimet serbe në shkollat e komunës së Prishtinës : (mars-qershor 1999) / Zijadin Gashi; Fehmi Rexhepi Eqrem Çabej : sesioni shkencor " Rëndësia e veprës së Prof. Eqerem Çabej për studimet albanologjike" : 25-26 dhjetor 1998 / Zymer U. Neziri; Begzad Baliu Bota iraniane në veprën e Sami Frashërit / Gazmend Shpuza; Besa Vila Historia e Skënderbeut, Kryezotit të Arbërisë (1405-1468) / Fan S. Noli; Gent Arianiti Perëndimi i një kohe / Luman H. Caka; Elsa Vakëflliu Mozaik shqiptar : publicistikë-portrete -studime-recensione-pjesë teatrale / Peter R. Prifti Uragani i meteorëve : Bilal Xhaferi dhe Ismail Kadare ballë për ballë / Fatime Kulli; Fadil Kraja; Ramadan Musliu Le Secret de Darlan : 1940-1942 : le vrai rival de De Gaulle / Pierre Ordioni Hier et aujourd'hui : des hommes, des idees et des faits : 1974 / Gaston Palewski Why expanding earth? : proceedings of the 3rd Lautenthaler Montanistisches Colloquium : held in Lautenthal, on May 26, 2001 : a book in honour of Ott Christoph Hilgenberg / Giancarlo Scalera; Karl-Heinz Jacob Présence de Jean-Jacques Rousseau : entretiens de Genève 1962 Bokassa I-er / Pierre Péan Monsieur de Saint-Simon / Georges Poisson Edmond Rostand : sa vie et son oeuvre / Émile Ripert Një maskë për pushtetin : Ismail Kadare-shkrimtar në diktaturë : ese / Piet de Moor; Zhaneta Bogdani Un Héros Albanais : Scanderbeg, le Prince Alexandre / Germain Lefèvre-Pontalis Siro [album] : genesi ed evoluzione di un artista europeo = Siro : genesis and evolution of an european artist / ; Giancarlo Bonomo; Nikolin Baba Iphigénie ou La vie de Marie-Louise / Mark-Éli Ravage; Jean Talva Napoléon : scenes et figures / Maurice Rat Shqiptarët e Amerikës / Vehbi Bajrami; Dalip Greca Sadguru Sridhara Swami Charitam : trasns. Napoléon et Joséphine : leur roman : originaux et contenant de nombreux inédits des lettres de Napoléon à Joséphine / Jean Savant De quoi vivait Bonaparte / Bernard Simiot Fundi tragjik i Romanovëve : 13 vjet në Oborrin e Rusisë / Pierre Gilliard; Jordan Haxhinikolla; Emil Cimbi; Perikli Jorgoni Migjeni, il poeta della povertà / Besnik Sopoti Golda Meir : la femme qui a permis la naissance d'Israäl / Marie Syrkin; Jacqueline Hardy Oliver Cromwell : 1599-1658 / George Robert Stirling Taylor; G.M. Drucker 5 : Mârturii Lincoln / Louis de Villefosse Bd.2 : Mec-Z Bd.1 : A-Laz Bd.2 : Le-Z Bd.1 : A-Maz Dans l'ombre de Gomulka / Erwin Weit; Dorothee Tiocca Bisedë përmes hekurash / Ukshin Hoti; Ismail Kadare; Rexhep Hoti Lamartine ou L'amour de la vie / Maurice Toesca De Gaulle vivant / Louis Terrenoire Magyar királyné a Tiranai tronon / Gárdos Miklós Vita di Agesilao Milano Kisha ungjillore : si dallohet nga Kishat ortodokse dhe katolike Përballë të vërtetës : Kristo Dako : jeta dhe vepra / Dhimitër Dishnica; Artan Selenica Aleksandri i Madh / Arthur Weigall; Injac Saraçi Vol. 1 : A-K Vol.2 : L- Z Aleksandri i Madh : histori dhe rrëfime / Llambro Ruci; Xhevat Beqaraj Ajet Rushiti : aderues i ideve të Ballit kombëtar dhe i Lidhjes kosovare / Riza Sadiku Eroe di scena fantasma d'amore (Moissi) : due tempi / Giorgio Pressburger Pandeli J. Evangjeli (1859-1949) , atdhetar dhe burrë shteti i shquar / Hysni Myzyri Vackra Vilda Balkan / Hákan Mörne Nderim Dhimitër Shuteriqit / Koço Bihiku; Besa Vila Antologji trimërie : nderim për Adem Cane Xhakën : monografi / Albert Habazaj; Bardhosh Gaçe Fakulteti i mjekësisë : 50 vjet histori : (1952-2002) / Andrea Gudha; Kristo Pano L' Opera di Girolamo De Rada : discorso pronuncito a S. Demetrio Corone (Cosenza) in occasione del 50-o anniversario della morte del poeta / Francesco Bugliari Policia sekrete e Ali Pashës / Irakli Koçollari; Ferit Duka Policia sekrete e Ali Pashës / Irakli Koçollari; Ferit Duka V. 1 : Rinia : 1866-1888 / Selami Tabaku Namik e Lejla Mehqemeja : dy jetë një poezi / Lejla Mehqemeja; Namik Mehqemeja; Agim Mehqemeja Asllan Gurra : patriot e komandant trim / Qemal H. Gegollari; Mevlud H. Buci Shah Veliullah Dehlevi / Orhan Zarshati Stefan Kaçulini në lëvizjen politike durrsake / Sali Hidri; Hysen Hidri; Elda Kelo Nuk është për biçikletën kthimi im në jetë / Lance Armstrong; Sally Jenkins; Sokol Lulgjuraj; Gentiana Lulgjuraj Një shekull dritë : arsimi në Tropojë në shek. e XX-të / Selim Matoshi; Hamit Aliaj Asketet më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra Ligjërueset më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra Luftëtaret më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra Dijetaret më të njohura / Gentian Bodlli; Alban Kodra Poetet më të dëgjuara / Gentian Bodlli; Alban Kodra Gra dëshmore / Gentian Bodlli; Alban Kodra Gratë më të shquara / Gentian Bodlli; Alban Kodra Artistë shqiptarë në Akademitë italiane = Artisti albanesi nelle Accademie italiane / Ylli Drishti; Leon Çika Nënat e besimtarëve / Muhamed Abdulkerim; Gentian Bodlli; Alban Kodra Nënat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra Vajzat e Profetit Muhamet a.s. / Gentian Bodlli; Alban Kodra Condottieri dei nostri tempi / Amedeo Tosti Ali de Tébélene : trilogie / Paul-François Morucci Maupassant le Bel-Ami / Armand Lanoux Les morts mystérieuses de l'histoire contemporaine / Jacques de Launay Leopold Carl Müller : 1834 - 1892 : Briefe und Dokumente / Herbert Zemen Tirana e përgjakur : poeme dhimbjeje për ata , që nuk duhet të ishin vrarë. Masakra e terrorit komunist në Tiranë : ( 28 tetor 1944-16 nëntor 1944) / Bedri Alimehmeti; Sokol Jakova Something beautiful for god : Mother Teresa of Calcutta / Malcolm Muggeridge Pierre Lazareff à la une / Jean-Claude Lamy Mon ami Onassis / Jacques Harvey Ney : le brave des braves / François-Guy Hourtoulle Ligjërata për etnologjinë shqiptare / Andromaqi Gjergji; Flora Koka Universi i vlerave të munguara : mjedisi intelektual në Elbasan në gjysmën e parë të shek. XX : studime / Tomor Plangarica Le second empire / Pierre Labracherie Croat and Albanian great viziers of the Ottoman Empire / Vatro Murvar Filozofia e Teodor Anastas Kavaliotit / Alfred Uçi Gasi Mustafà Kemal : il fondatore della nuova Turchia / Dagobert Von Mikusch; Paolo Milano Hasan Berisha : një jetë në mërgim : monografi / Bedri Myftari; Rexhep Polisi Othon III ... : la merveille du monde : rénovateur de l'universalisme romain unificateur de l'Europe de l'an 1.000 / Ernest Huant Oscar Wilde : les années maudites / Montgomery Hyde; P. Kyria Mehmet Shpendi, i pari i djelmnisë së Shalës / Pal Doçi Legjenda Gjinishi përballë së vërtetës : jetë heroike, vdekje tragjike, harresë mizore : monografi / Astrit Kaziu; B. Lundra Kralica e Malësorëvet : Brenga e Ballkanit dhe Edith Durham = Queen of the Mountains The Balkan Adventures of Edith Durham / Gill Trethowan; Juliana Goga; Genc Lamani; John Hodgson Aide - de - camp to freedom / Teodoro M. Kalaw; M.K. Kataigbak Plutarchus Leven van Pyrrhus : Historische Commentar / Arie Bastiaan Nederlof Le Testament de Varga : suivi de textes inédits de Lénine Njeriu mal, apo mali njeri : Çajupi : prozë e shkurtër, poezi, ese te zgjedhura / Ilia Laska; Enver Kushi Daut Sefer Gjikondi luftëtar i lirisë, pishtar i diturisë : monografi / Veledin Gjikondi; Sadik Muraj Voltaire le conquérant : naissance des intellectuels au siècle des Lumières : essai / Pierre Lepape Memorie intorno alla mia vita, studi ed impieghi : le vicende autobiografiche di un erudito cremonese ed intellettuale milanese, tra antico regime e restaurazione : 1766-1851 / Vincenzo Lancetti Leonide I. Brejnev : pages d'une vie L' assassinat de Hitler / Henri Ludwigg; René Jouan Camille Desmoulins : grandeur et misère d'une âme ardente / Pierre Labracherie Nikita Sergueievitch Khrouchtchev : ascension et chute d'un homme d'état soviétique / Wolfgang Leonhard; B. Cornuz; J. Cornuz Lamartine - Le livre du centenaire / Paul Viallaneix On the shores of the Mediterranean / Eric Newby Sure Ajazi, ky kreshnik i kohës tonë / Beqir Ajazi; Ismail Belloshi Bijat e Rozafës : gra të shquara të hapësirës shkodrane / Zenepe Dibra; Hasan Lekaj Bibla shqip dhe tradita : akte te seminarit shkencor, ( Tiranë, 24.05.04) / Enver Hysa; Gjovalin Shkurtaj; Nikë Ukgjini Thellësia e thjeshtësisë : njeriu dhe poeti Ndoc Gjetja / Kujtim Dashi; Moikom Zeqo Scanderbeg / Fan S. Noli; Alessandro Laporta; Halil Myrto Nopcsa Ferenc-Emlékszám / József Hála Notions sur Aly Visir de Gianina Sinan Tare Lekdushi : jetëshkrim / Delo Serjani; Gentjana Brahimi Krutja e Sipërme në rrjedhën e historisë / Nesti Gjermëni; Dhimitër T. Shtëmbari Antologji e mendimit shqiptar : 1870-1945 / Ndriçim Kulla; Maklena Çabej Njeriu me zemër njeriu : Gogo Nushi : grimca kujtimesh / Ilia Plaku; Margarita Plaku A jemi shqiptarë apo do bëhemi / Ndriçim Kulla Hapësira të kulturës Islame : Berati / Qeramudin Durdia; Agim Mehqemeja; Bedri Telegrafi; Agim Mehqemeja Të orientohemi nga demokracia amerikane / Sokrat Plaka; Robert Vullkani Alcide de Gasperi formulë e suksesit politik : në 50 vjetorin e vdekjes : konferenca kombëtare, 29 maj 2004 / Ardita Repishti Lotët e shpirtit tim : një histori e vërtetë / Kim Hyun Hee; Lefteri Hito; Adriatik Kallulli Me Bizant të zu inati : 900 vjet këngë labërie / Fitim Çaushi; Nexhat Myftiu Sami Frashëri / Agâh Sýrrý Levend; Genciana Abazi (Egro); Nelson Qirjako Legjislatura XVI : 2001 - 2005 : manual / Kuvendi i Shqipërisë Dostojevski nuk ndihej i vetmuar / Andrea Llukani Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitetet në Shqipëri / Bernd J. Fischer; Brikena Çabej; Krenar Hajdëri Dolani : një copëz historie e atdheut / Agron Agolli; Nexhmije Neziri Shahin Leka : biografia / Pjetër Hidri; Maksim Husi; Hasan Çipuri Lumo Pavari luftëtari për liri : monografi / Nuri Dragoj; Arbër Dragoj Sharl dë Fuko : në gjurmët e Jezusit të Nazaretit / Petite Soeur Annie de Jésus; Odette Marquet Jeta dhe vdekja e Adolf Hitlerit / James Cross Giblin; Arlinda Mulosmanaj Gustav Flober : jeta dhe vepra / Henri Troyat; Riza Ibrahimi; Tatjana Ibrahimi Hysen Çino - sorkadh Çike mbi lëndina : monografi / Stefan Martiko; Bardhosh Gaçe; Kozma Vasili Xhevdet Doda Dëshmori - Hero : 1906-1945 : monografi / Shaban Braha; Petrit Bezhani Takim me vetveten / Nane Kutra; Violeta Gudha (Kutra); Thoma Noti Simfonizimi në muzikën e Çesk Zadesë / Klement Kole; Josif Papagjoni Islam Spahia i Lumës : jeta dhe veprimtaria / Azis Bulica; Afërdita Onuzi Bir i denjë i Mallakstrës / Tashko Lako; Vasil Prifti Mëmëdhetari, luftëtar për paqe e progres, kleriku i shquar Paisi Vodica : 1882-1966 / Vasil K. Thanasi; Thoma Vasili Kalo Brahim Xhaferaj një jetë në këmbë për mëmëdhenë / Zihni Haskaj; Bektash Zite; Leno Luci Kalo Brahim Xhaferaj në kujtimet e dy brezave / Zihni Haskaj; Bektash Zite Xhagjikajt / Andrea Llukani; Ylli Xhagjika Labova : arsimi dhe arsimtarët e saj / Foto Toti; Kristaq Nanushi Pj. 1 : Janar - qershor / Venian Mile Josif Rela : jeta dhe krijimtaria letrare / Isak Shema; Eqrem Basha Marcel Proust / Thierry Laget La France et l'olympisme / Patrick Clastres; Paul Dietschy; Serge Laget George Sand / Béatrice Didier V.1 : Historia e Tiranës si qytet, deri më 1920 / Fatjon Balliu Vol. 1 : Aachen-Bylica 50 Jahre Papierrestaurierung in Österreich. 80 Jahre Hofrat Prof. Mag. Otto Wächter Les quatre interprètes / Ismail Kadare; Denis Fernandez Récatala Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut / Marin Barleti; Stefan Prifti; Henrik Lacaj Kinematografia shqiptare = The Albanian cinematography / Abaz T. Hoxha V.2 : 1985-2005 / Elda Kelo Zhysten Godar dhe miqtë e tij për Shqipërinë dhe shqiptarët / Koli Xoxi Aleksandr' i Madh dhe Maqedonij' e hershme deri te Aleksand'i Madh (336 p.K.) / Mustafa Kruja; Bashkim Merlika V.3 : 1990-1995 Ana Ahmatova : një shtegtim poetik / Amanda Haight; Meri Lalaj; Vali Xhixha Diversioni i akademikut Resuli / Xhevdet Resuli; Sajo Urovi Esad Mekuli : memoarë / Kapllan Resuli; Gëzim Dini Mandela i Shqipërisë : epizodar ngjarjesh të vërteta / Gëzim Dini Babai i Kosovës Republikë : e vërteta e dokumentuar / Shani Burovi; Gëzim Dini Koha lind vigaj : monografi për Hysen Malë Arifi / Tahir Bezhani; Jonuz Fetahaj Jeta dhe vepra e Idriz Seferit / Jusuf Bajraktari Ringjallje / Uran Butka; Ali Podrimja Flakadanët e lirisë / Bedri Tahiri; Rasim Selmanaj; Ernest Luma Xhevat Avdalli dhe Laver Bariu : përpjekje për një libër për Polifoninë dhe Sazet / Thanas Dino; Odhise Çerkezi Shotë Galica Heroinë e kombit / Jusuf Bajraktari Milush Kopiliqi, serb apo shqiptar? / Ahmet Qeriqi; Muhamet Tërnava Fisi Dema : kontributi i tyre neper breza për liri, pavarësi e demokraci / Kadri M. Dema; Bardhosh Gaçe Vlerësime, preokupime, përimtime : shkrime për letërsi, art e kulturë / Sinan Gashi Çelo Sinani, Hero i Popullit : monografi / Kastriot Hadëri; Izet S. Çulli Scanderbeg un eroe moderno : (multimedial hero) / Gennaro Francione Gani Mal Daci : monografi / Jashar Dacaj; Astrit Daci Në prushin e vllazërimit : publicistikë / Servet Tartari; Lirim Deda Le Vite degli uomini illustri / Plutarchus; Girolamo Pompei Le Vite degli uomini illustri / Plutarchus; Girolamo Pompei Eqrem Bukali, dëshmori Libohovit : (1927 - 1944) Portretet e një shpirti [album] / Moikom Zeqo Bashkim Ahmeti : vepra të fundit [album] / Bashkim Ahmeti; Era Ahmeti; Ylli Drishti; Vangjush Valla; Flutura Açka; Kurt Westergard Faik Konica : (1876 - 2004) / Edmond Çali; Albana Çali Testamenti : vjersha, shkrime, dokumente,kujtime / Tefik Sfiri; Syrja Xhelo Shtypi katolik shqiptar për kishën katolike shqiptare martire / Ndoc Nogaj Yje të pashuar / Resul Bedo; Lekgjon Gurra Klerikë e Limjanit : monografi / Shaqir Skarra; Musa Rriçku; Hajri Mandri Dino Malo Islamaj, mësuesi atdhetar i Dhëmblanit / Zihni Haskaj; Bektash Zite; Hamit Kaba Tom. 9 : Biografie per corredo alla Storia universale Zeqir dhe Xhemal Halil Mustafaj : monografi / Mujo Buçpapaj Politika ime në Shqipëri : 1916 - 1920 / Mufit Libohova; Xhevat Beqaraj; Mexhit Prençi Bilbilat e këngës popullore / Albert Zholi; Gazmend Agai Për Kosovën e lirë : kujtime të një antari të Ballit Kombëtar-Kosovë / Kadri B. Gashi; Bardhyl A. Selimi Shtypi katolik shqiptar për martirët : 1999 - 2003 / Ndoc Nogaj Jehona e Topojanit / Naim Manaj; Mexhit Hajdari Skrapari në LANÇ dhe në progresin shoqëror / Izet Dyrmishi; Veli Hoxha Veterani që flet me gurin / Kolë Ndreka Zambakët e kuq të Fterrës / Bajram Sadikaj Ndërlidhja nga ëngjëlli e profeti tek interneti / Ibrahim Shametaj Sali Hallkokondi dhe "Historia e Shqipërisë së Re" : monografi / Bardhosh Gaçe; Skënder Hasko Misionari i dijes : Sejat Qerim Bihuci / Limoz B. Bihuci; Kristaq F. Shabani Libri 2 : Filozofia katolike Elena Ghika a Girolamo De Rada : lettere di una principessa : studim / Dora D'Istria; Merita Bruci (Sauku) Me Komandantin : kujtime / Tare Isufi; Lirim Deda Vite që bënë epokë : kujtime dhe shkrime për LANC / Stilian Adhami; Donika Thaka I lindur sërish / Charles W. Colson; Blerina Pasha; Blerta Rrapi Kush e vrau Aristidh Kolën : monografi / Kastriot Kaçupaj; Esmeralda Isufi Vullneti, përkushtimi dhe modestia e një studiuesi : kushtuar Stilian Adhamit / Donika Thaka; Gjergji Thaka Kuvendim për Danten : ese Sali Verdha njeri i mirë dhe i shquar / Luan Babameto Scanderbeg : eroe della indipendenza albanese / Gino Pallotta Dibra dhe dibranët në faqet e historisë / Rakip Sinani; Fatos Daci Dibra sportive / Ismet Bellova; Ali Lleshi Prof.Dr. Elmaz Leka, një jetë me përkushtim / Maksim Husi; Çobo Skënderi Dr. Milan pl. Sufflay : hrvatski aristokrat duha / Darko Sagrak The Miss Stone affair : America's first modern hostage crisis. / Teresa Carpenter Marie Shllaku bijë e Shkodrës martire e Kosovës : jetëshkrim / Tomë Mrijaj; Klajd Kapinova Jeta dhe vepra e këshilltarit të shekullit Bediuzzaman Said Nursiut / Ramazan Ballxhë; Abdylkadir Haktanër Kristaq Rama : monografi / Suzana Kuka (Varvarica); Perikli Jorgoni; Zamir Marikaj; Benet Koleka Prekë Cali, piramidë e kufijve të Shqipërisë : me rastin e 60-vjetorit të pushkatimit / Gjekë Gjonaj; Nikë Ukgjini V. 2 : Personalitetet shqiptare në Kamus al -alam / Mehdi Polisi Figura të ndrituna të Rilindjes Kombëtare / Jup Kastrati Luani i Janinës, Ali Pashë Tepelenasi / William Palmer; Demir Alizoti; Bardhyl A. Selimi Enciklopedia e Tepelenës / Novruz Xh. Shehu; Ethem Ruka; Petrit Koçiaj Enver Hoxha's world : Hoxha's Memoirs shed light on Albanian policies during the last four decades / Nikolla Pano O Ellinikos kosmos tou Antoninou Kapustin (1817-1894) : symvoli stin politiki tis Rosias sti hristianiki Anatoli to 19o Aiona / Konstantinos K. Papoulidis Gjurmë të mjekësisë shqiptare / Flamur Tartari; Emil Cimbi A e di kush jam unë? : dhjetë As'habë të shquar / Muhammed Hamza Es-Sa'davi; Ismet Abazi Vepra / Selman Riza; Idriz Ajeti; Besim Bokshi; Rexhep Ismajli Arsimi në Bllacë në rrethinë : 1929-2003 / Adem Derguti; Rexhep Shahu Urat / Blerim Shala Hajrulla Muhametaj : monografi / Nuri Dragoj; Arbër Dragoj Histori e shkruar me pushkë e penë / Fatos Daci; Kastriot Hasa Jeta dhe veprimtaria e Sheh Ahmed Shkodrës : monografi / Faik Luli; Bujar Shehu; Brixhitë Shehu Një vështrim i shkurtër për veprimtarinë atdhetare të vëllezërve Ferid dhe Gafur Jegeni [dorëshkrim] / Tefik Jegeni Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno : un umanista serbo-dalmata del tardo quattrocento : vita e opere / Agostino Pertusi La Memoria di Martino Segono "De provisione Hydronti et de ordine militum Turci et eius origine" in rapporto al trattatello di Feliks Petancic 'Quibus itineribus Turci sint aggrediendi" / Agostino Pertusi Figura historike iliro-shqiptare : artikuj studimorë / Valter Shtylla Dibra dhe Dibra e Madhe në luftë / Xheladin Krifca; Aleks Gjinaj Mehmet pushtuesi : botësulmuesi në kapërcyell kohe / Franz Babinger; Afrim Koçi Dinastitë iliro - shqiptare me famë botërore : prej djalit të Akilit tek familja e Ahmet Zogut / Nikollë Loka; Ndue Dedaj Qazim Dervishi : Mesues i Popullit / Elnar Dervishi; Valbona Qehaja Çdo sekondë vlen / Lance Armstrong; Sally Jenkins; Sokol Lulgjuraj; Gentiana Lulgjuraj Nderim për Malëshovën / Niko Tyto; Fatmir Gjestila V.1 : Njeriu në formim dhe në Dioqezën e Shtatë Bajrakëve / Ilirjana Angoni; Zimo Krutaj Shkodra në shekuj : seminari i katërt ndërkombëtar : 20-22 nëntor 2000 / Paulin Perja Xhanfranko Fini : kronika e një lideri / Federico Giuglia; Enrico Para; Kostaq Xoxa Bariu i mirë : (Episkop Kozmai) / Spiro Bulika In morte di Giuseppe Schirò / Gaetano Petrotta Risveglio albanese / Orazio Irianni Scanderbeg (Georges Castriota) : essai de bibliographie raisonnée : ouvrages sur Scanderbeg écrits en langues française, anglaise, latine, italienne, espagnole, portugaise, suédoise et grecque et publiés depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours / Georges T. Pétrovitch Correspondance d'Orient : 1830-1831 / Joseph-François Michaud; J. Poujoulat Islam Spahiu në vargjet e këngës popullore / Ibrahim Spahiu; Afërdita Onuzi Portrete e ngjarje krenarie / Bako Dervishaj; Selim Beqiri Grimca jete / Bako Dervishaj; Selim Beqiri Prenkë Jakova : jeta dhe veprimtaria muzikore / Isa Alibali; Petrit Kovaçi Midis nesh Dino Kalenja / Qani Duraj; Sevo Tarifa Istoria tis voreioipeirotikis : logotehnias / Kosta Nasi Të tjerët për Toninin : kushtuar fotoreporterit T. Gega / Mehdi M. Bushati; Andi Cungeli Marco Aurelio e la fine del mondo antico / Ernest Renan; Angelo Ferrari Jeta dhe vepra e piktorit Guri Madhi = The painter Guri Madhi : the life and works. / Abaz Hado; Zyhdi Dervishi V.7 : Bashkëkohësit / Jusuf Shpuza Rilindje... : me rastin e 70-vjetorit të lindjes së kryeshenjtërisë së Tij Haxhi Dede Reshat Bardhi [album] I Monaci basiliani d'Italia in Albania : appunti di storia missionaria : secoli XVI-XVIII / Nilo Borgia Skanderbeg : historische Studie / Julius Pisko Bubulina : roman historik / Michel de Grèce; Luan Rama; Saverina Pasho Scanderbeg / Alessandro Cutolo Muhameti (A.S.) në profeci dhe realitet / M.A. Rahim; Esat Myftari; Alban Kodra Ata që nuk harrohen / Maliq Sadushi The Life and work of Mother Teresa / Paul Williams We were there, too! : young people in U.S. history / Phillip M. Hoose John Adams and the founding of the Republic / Richard Alan Ryerson In the footsteps of George Washington : a guide to sites commemorating our first President / William G. Clotworthy Benjamin Rush : Signer of the Declaration of Independence / David Barton Churchill : il nemico degli italiani / Antonio Spinosa Churchill's military histories : a rhetorical study / Algis Valiunas Fetah Ekmekçiu përballë historisë / Petrit Ekmekçiu; Suzana Kotherja Histori e shkurtër e fashizmit : me dy esse: "Çështja e identitetit kombëtar dhe Nga trashëgimia e Aduas te ndërhyrja" / Renzo De Felice; Alba Kokalari; Ana Sheldia Profesor Ahmet Gashi, rilindasi i fundit, "Mësues i Popullit" / Gani D. Ratkoceri; Bardhyl A. Selimi V.4 : 1996-2001 Kurora e një karriere ushtarake : idealet, jetë-veprimtaria dhe kontributet ushtarako-kombëtare të Hito Isa Goxhit : monografi / Vangjel Kasapi; Albert Hitoaliaj Profesor Jup Kastrati për Kosovën / Jup Kastrati; Begzad Baliu; Baki Svirca; Qazim Namani Biseda me Molotovin : 140 intervista me ish krahun e djathtë të Stalinit / Vâceslav M. Molotov; Feliks I. Cuev; Pranvera Hoxha; Flora Koka Selim Brahja i Saukut, shenjtori i lirisë : libër historiko-letrar / Mevlud H. Buci; Vath Gruda Hoxha i Blliçës / Xhafer Martini; Anila Bregu Kavaja : figura të shquara / Zyhdi Shehi Mendjendriturit e njerëzimit : enciklopedi / Nuri Domi Artur Muharremi [album] : Mezuraj Muze / Artur Muharremi; Eduard Mezuraj; Moikom Zeqo; Sokrat Ahmataj; Besim Fusha Biri i Kaninës : idealet, jeta, veprimtaria dhe kontributet ushtarake e kombëtare të Kanan Zenel Hysenit : monografi / Sheme Shega Studentët shqiptarë të Robert Kolegjit Amerikan të Stambollit dhe veprimtaria atdhetare e tyre / Uran Asllani Desha të çmallesha me ty ... : monografi e letrarizuar kushtuar Dëshmorit Haki Sevrani / Vetëtim Bejko; Flora Dervishi (Gjondedaj) V.1 : Kuzhina gjirokastrite : 101 receta gatimi : historia, mjeshtërit dhe gatimet karakteristike të Gjirokastrës Jashar Menzelxhiu : jeta dhe vepra : monografi / Vangjel Kasapi; Nexhmi Menzelxhiu Sulë Harri, kalorës i arsimit kombëtar shqiptar / Iljaz Gogaj; Agim Sinani Kadri Mahmud Shametaj : treçerek shekulli në këmbë / Zihni Haskaj; Bektash Zite; Hamit Kabaj Bujana dhe disidenca e Resulit / Anton Burovi; Gëzim Dini Presidenti Uillson / Sigmund Freud; William C. Bullitt; Edit Dibra; Rexhep Hida Danish Jukniu : intervista e fundit / Danish Jukniu; Gazmend Krasniqi; Flori Slatina Hoxha Kadri Prishtina : jeta dhe vepra / Pal Doçi Mehmet pushtuesi : botësulmuesi në kapërcyell kohe / Franz Babinger; Afrim Koçi Trashëgimia : besa e besëlidhjet : Tërbaçi- fjalorth historiko-gjeografik / Selim Beqiri 13 biseda me nënën (Bana) / Selim Beqiri Zivot i vitezka voevanâ slavnog kneza Epiroskoga Djorda Kastriota Skenderbega / Jovan St. Popovic Kushëriri i engjëjve / Ismail Kadare Abedin Çaushi në gjurmët e traditës elbasanase : monografi / Sulë Dedej; Abedin Çaushi Mësuesi ynë : buqetë kujtimesh për Dhimitër Farmaqin / Fuat Memelli; Demir Gjergji Kuçova : enciklopedi / Shkëlqim S. Ago; Mehmet Gëzhilli; Ilinden Spasse Giorgo Fishta : commemorazione tenuta il 9 marzo 1941 nella Reale Accademia d'Italia / Francesco Ercole Kelmendi në mjegullnajën e historisë / Nikollë Shyti; Preng Baloj Gazetarë dhe publicistë shqiptarë : fjalor enciklopedik / Hamit Boriçi; Sejdin Cekani Breza në shërbim të dijes dhe vendlindjes : përkushtimi i hoxhajve të Gurit të Bardhë për mësimin dhe shkollën shqipe / Aqif Ymeri; Zenel Anxhaku Shën Nektari, shenjtor i kohëve tona / Sotos Hondropulos; Teodor Bendo Shahin Toçi, një jetë për flamur : monografi / Fatmir Gjestila; Anila Dori Per le ricerche della tomba di Scanderbech : della nuova storia / Cosmo Serembe V. 1 : L' Uomo in preparazione e nella diocesi delle sette bandiere Album mbi Fan S. Nolin : (1882-1965) : me shkrime, kujtime, fotografi etj. / Peter R. Prifti Biographical writings-portraits of people : writings about Albanians in America = Shkrime biografike-portrete personash : shkrime mbi shqiptarët e Amerikës / Peter R. Prifti Presidenti Uillson / Sigmund Freud; William C. Bullitt; Edit Dibra; Rexhep Hida Idhulli i mallkuar : ditar / Sefer Pasha; Haki Kasumi Marlena : jeta e Marlene Ditrihut / Charles Higham; Pranvera Xhelo; Arlinda Dudaj (Hovi) Vajza e Stalinit për Stalinin / Svetlana Alilueva; Dorel Mela; Përparim Xhixha Genis Illvrici : dyzet e dy perandorë ilirë të Romës / Nikollë Loka Ata ishin ... : bedena të sportit gjirokastrit / Sokrat Papadhopulli; Joana Papa Georgi Stojkov Rakovski : dokumentalen letopis : 1821-1867 / Veselin N. Trajkov Georgios Theotokis : o politikos tou metrou / Georgios I. Rallis Rruga 90-vjeçare e shkollës së Tërbaçit : 1913-2003 / Tofik Deda; Albert Habazaj Portrete me dritë : (fletëza kujtimesh) / Shaqo Gjini; Albert Habazaj Faik Konica : jeta dhe vepra : sesion shkencor, mbajtur në Prishtinë, më 28 prill 1995 / Sadri Fetiu; Instituti Albanologjik i Prishtinës Aleksandër Xhuvani themelues i gjuhësisë shqiptare / Shefqet Riza; Qerim Gashi Emra që nuk harrohen : arsimtarët veteranë : 1941-1951 / Tahir Z. Berisha; Vehap Shita Qëndrimi i diplomacisë italiane ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve : (1930 - 1941) / Izber Hoti; Fehmi Rexhepi Epitafi i dëshmorëve / Vedat Memedaliu; Laurie Ibrahimi (Aliti); Salajdin Salihu Katarina Josipi (Kati) : monografi / Frrok Kristaj; Nikollë Kërhanaj Me Hasan Mekulin / Bajram Kabashi Kolë Ndrecë Mirdita : (një jetë e shkrirë për lirinë) / Mikel Gojani; Frrok Kristaj Nëpër rrathët e ferrit serb / Kadrush Radogoshi; Bajram Kosumi Këtu i thonë Drenicë : Tahir Meha : monografi / Mehmet Bislimi; Kadri F. Rexha Kalliri i plotë : shënime bio-bibliografike dhe shkrime të tjera për Odhise Grillon (1933-2003) / Sabit Jaha Murat Koçiu " Mësues i Merituar" / Petrit Koçiaj; Siasi Koçiu; Skënder Hasko Skënderbeu dhe lufta shqiptare-turke në shek. XV : burime dokumentare shqiptare : (në origjinal dhe në përkthimin shqip) / Kristo Frashëri; Afërdita Sharxhi Commentario de le cose de tvrchi, et del S.Georgio Scanderbeg, Principe di Epyrro. Con la sva vita, et le vittorie per lui fatte, con l'aiuto de l'altissimo dio, et le inestimabili forze, & virtu di quello, degne di memoria / Dhimitër Frangu Qyteti i Vlorës dhe ndërtuesit e tij / Vangjel Loli Industria ushqimore në Shqipëri / Dashamir Hajdëri; Muharrem Frashëri; Hilmi Bimbashi Pishtarë të lirisë / Resul Bedo; Kreshnik Vukatana Buzuku dhe gjuha e tij / Enver Hysa Ahmet Zogu, mbreti dhe komandanti i ushtrisë shqiptare / Novruz Zejnati Yje të pashuar : flasin Heronjtë e Popullit / Resul Bedo; Lekgjon Gurra Monografi për Vala Frashërin (Gjeçi) luftëtare e orëve të para : sipas kujtimeve të V. Frashërit dhe bashkëshortit të saj / Rushan Dosti Yje të pashuar : yjet ndrisin më shumë kur janë pranë njëri-tjetrit / Resul Bedo; Kreshnik Vukatana Në kërkim të dijes dhe të lirisë : dëshmorët dhe viktimat e Universitetit të Prishtinës : 1997-1999 = Searching for knowledge and freedom : martyrs and victims of the University of Pristina : 1997-1999 / Hajrullah Koliqi; Vesel Nuhiu; Binak Hoti Hafiz Ali Ulqinaku : jeta dhe vepra / Faik Luli; Islam Dizdari Biobibliografi e magjistrave dhe e doktorëve të shkencave dhe arteve të Anamoravës / Bahtijar Kryeziu Kushëriri i engjëjve / Ismail Kadare Shën Kozmai i Etolisë : jeta, predikimet dhe profecitë e tij / Shën Kozmai; Nikodhim Karkashina Një legjendë e Hollivudit : biografi e Elisabet Tejlorit / Larissa Branin; Meri Lalaj; Artan Miraka Communication de A. Frederic Robert [dorëshkrim] : relative a l'opera de Rebel et Francoeur sur le livret de Houdart de la Mothe / A. F. Robert Njoftim i A. Frederik Rober në lidhje me operan e Rebelit dhe Frankërit sipas libretit të Hudar dë la Mot [dorëshkrim] / A. F. Robert Prekë Cali : Kelmendi dhe kelmendasit / Luigj Martini; Hasan Lekaj Përtej famës / Marlon Brando; Robert Lindsey; Timo Flloko Histori e shtypit shqiptar : 1848-2005 / Blendi Fevziu Rinia në liri fetare : Shkodër 1990-2005 / Ndoc Nogaj Ministrat e financave 1912- 2005 [album] : album historik kushtuar Ministrave të Financave në vite / Jovan Ll. Jano Haki Rushiti me derte... : monografi / Halil Shabani; Shpresa Dine "Pengu i qiellit" : Fari Bubësi : monografi / Gëzim Voda; Shpëtim Shehu Rifat Prençi : mbijetesë me lavdi : monografi = Rifat Prençi : survival and glory : monography / Guxim Alimani; Arben Çejku Spiro Mantho Vasili : jeta letrare / Ilia S. Vasili; Thanas Jani Rrëfej Nermin Vlorën : ishim tri / Zenepe Luka Familje me yll / Sevo Tarifa Half world : women who have inspired me : impessions, biographies and interviews / Kozeta Zavalani Jetari : Intelekt 2001..."4 / Kristaq F. Shabani Qazim Fortuzi : 1883-1976 : portret patrioti / Hasan Korbi; Rifat Hoxha Mustafa Çelkupa : një jetë me sportin për sportin / Qemal Shalsi Enciklopedia e Dukatit / Axhem Çapo; Dukagjin Hata Ali Këlcyra, aristokrati kuqezi / Tanush Frashëri E vërteta përvëluese e Aristidh Kolias : esse / Kolec Traboini; Lindita Agolli Azbi Seranaj : përjetësisht në kaltërsi : monografi / Qirjako Dhima; Sadik Muraj Kur shpirti vallëzon : monografi / Zyba Bashmili; Bexhet Asani; Bardhosh Gaçe Figura të shquara dhe dëshmorë të krahinës së Oparit / Qemal H. Gegollari; Skënder Balla Historia e Gjergj Kastriotit Skanderbeut : shkruar me dorën e tij nga Dhimiter Frangu, bashkëkohës dhe bashkëpunëtor i heroit legjendar : me një shtesë biografike mbi Skanderbeun nga Peshkopi i atëhershëm i Noçerës / Dhimitër Frangu; Paolo Giovio; Lek Pervizi; Abaz Veizi Hulumtuesi i bukurisë shqiptare : Stavro Thoma Frashëri : 1900-1965 / Sali Hidri; Agron Xhagolli Shqiptaro - amerikani dëshmor në Normandi : monografi kushtuar Jorgji Josifit / Lluka Pashko; Kastriot Hasa Veprimtaria individuale e specialistëve të fushave të gjeologjisë shqiptare / Teki Biçoku; Marie Koçi Bezhani / Vangjush Ziko Vepra : publicistikë, studime dhe tekste / Giuseppe Valentini; Ksenofon Krisafi; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari; Adriatike Lami Vepra : publicistikë, studime dhe tekste / Giuseppe Valentini; Ksenofon Krisafi; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari; Adriatike Lami Trebeshina-ajsbergu i letrave shqipe : studim / Behar Gjoka; Ramadan Musliu Veteranët në 60-vjetorin e Çlirimit të Atdheut : fjalime e kumtesa / Sheme Shega Histori e tjetërsuar = An alienated history / Myslim Islami; Eqerem Mete; Mamica Nemërçka; Susana Kolonja Galileo dhe lufta e parë e yjeve / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo 60 vjet Teatri Kombëtar : 1945-2005 / Flori Slatina Tre shokë dhe një alibi : sipas kujtimeve të Myftar Katanës, ish oficer i sigurimit të shtetit / Halil Katana; Myftar Katana; Skënder Demaliaj Libr II : 1944 - 1990 Libri I : 1922 - 1944 Libri III : 1990 - 2005 Zonja e zezë Nexhmije Hoxha / Fahri Balliu; Aurel Plasari; Ismail Kadare Biografitë e eurofizikantëve të shquar / Pëllumb Berberi Vol. IX : Palffy-rénes forint Ecce Homo. Si bëhet njeriu ai që është / Friedrich Nietzsche; Taulant Hatia Si e njoh Dervish Hekalin : monografi / Novruz Sulaj; Bashkim Sulaj Më mirë zjarr e gjak se armikun në prak / Halim I.B. Muço Iliria biblike : shenjtorët iliro-shqiptarë : nga Konstandini i Madh te Nënë Tereza / Gjet Kola; Nikollë Loka Tahsin Elezi : (1894-1967) Detyrë mbretërore / Paul Burrell; Pranvera Xhelo; Arlinda Dudaj (Hovi) Legjenda Gjinishi përballë së vërtetës : (një jetë heroike, vdekje tragjike, harresë mizore) / Astrit Kaziu; Behije Lundraxhiu Misteri i Krishlindjes / Edith Stein; Arian Shkurti; Bora Logu Im vëlla Ramizi : shënime e meditime mbi dokumentet arkivore / Zylyftar Ramizi; Vladimir Meçaj Dëshmorë të Kolonjës / Lluka Pashko; Kastriot Hasa Profeti Muhamed, vlera dhe urtësi / Mustafa Sibai; Gentian Fejzullaj; Ilir E. Haxhiaj Skënderbeu dhe Shqipëria në kohën e tij / Kasem Biçoku; Pavli Haxhillazi Për Skënderbeun / Kasem Biçoku; Pavli Haxhillazi Who is Who Magyarországon : magyarország vezetö személyiségeinek életrajzi enciklopédiája : kiegészitö kötet / Ralph Hübner Who is...? (v Ceske republice) : zivotopisna encyklopedie prednich zen a muzu Ceske republiky : dodatkové dilo / Ralph Hübner Who is who v Slovenskej republike : zivotopisna encyklopédia vyznamnych zien a muzov Slovenska : dodatkové dielo / Ralph Hübner Who is who w Polsce : encyklopedia biograficzna z zyciorysami znanych Polek i Polakow : uzupelnione / Ralph Hübner Who is Who in Österreich : Supplementwerk der biographoischen Enzyklopadie führender Frauen und Männer Österreichs / Ralph Hübner Nobelisti Ferid Murati krenaria jonë / Halil Zendeli Revolutionary scripts : revolutionary proclamation Human Rights the constitution Thourios- Rousing song / Rigas Velestinlis; Vassilis K. Zervoulakos; Dimitrios Karaberopoulos Omer Kalesi [album] / Omer Kaleshi; Alain Bosquet; Ismail Kadare; Jacques Lacarriere; Kaya Özsezgin Dhuna dhe krimet serbo-malazeze në arsimin shqip të komunës së Gjakovës : (1990-1999) / Besim Muhadri; Nexhat Çoçaj; Feti Dashi; Zef Osmani Azem Bejtë Galica : monografi / Bedri Tahiri; Jonuz Fetahaj Të anatemuar : shënime letrare / Nazmi Rrahmani Shqiptarët në gjysmën e parë të shekullit XX / Lush Culaj; Qamil Gexha; Daut Bislimi Nijazi Sulça-mall Kosove që djeg / Nazmi Rrahmani Flakadanët e lirisë / Bedri Tahiri; Rasim Selmanaj; Ernest Luma Gjergji i maleve të Shalës : monografi kushtuar Faruk Beqirit / Riza Greicevci Agron Aliaj artisti që thuri legjendë : arti dhe jeta / Dedin Suli; Ferdinand Ndocaj Hasan Reçi : 1904-1948 : monografi / Kristo Frashëri Çeta partizane " Hasan Mëhilli" e fshatit Dukat të rrethit Vlorë / Mustafa Hoxha; Demir Korita 2005-viti i Ajnshtajnit : viti botëror i i fizikës / Petrit Muka; Petro Lati Albania : 1936-1939 Nektar Tërpo voskopojari dhe mendimi i lashtë grek në veprën e tij (1732) / Ilia V. Ballauri Vëllezërit Koto / Paskal Koto; Sadik Muraj Zenel Hoxhë Mehaj : një jetë për të tjerët : opinione, kujtime / Sulejman Sula; Nexhat Myftiu Fjalor enciklopedik i politikës / Dashnor Kokonozi Palokë Kurti : 1860-1920 : dirigjenti e kompozitori i parë shqiptar i Kohës së Re / Lec Shllaku; Tonin Zadeja Tirana-personalitete : shkencë / Ismail Demneri; Shyqyri Rreli; Tarik Llagami Gjeniu Ajnshtajn, cili ishte? / Lydra Biçoku; Dëshira Shehu; Mirsida Kujunxhiu Ismail Golemi : kujtime / Bajram Golemi; Avdulla Kënaçi Kërkime për besimet fetare në Lumë : paganizmi, krishtërimi, islamizmi / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Mitros Troukis : (arvanitis tis poiitis tou 19ou aiona) / Nikos Io. Saltaris Teatri Kombëtar : (udhë-prirje-shfaqje-profile) : maj 2001-nëntor 2005 / Josif Papagjoni; Edmond Cane Slovenica Balcanica : zgodovinske studj / Ignacij Voje Ilegalcki - vojna Ljubjana 1941 - 1945 : iz zapuscine Ade Krivic / Milena Strajnar; Tanja Velagic; Damijan Gustin; Igor Harb V. 1 : 1869 - 1872 V. 2 : 1880 - 1892 V. 3 : 1894 - 1906 V. 4 : 1907 - 1919 V. 5 : 1919 - 1936 V. 6 : 1936 - 1948 V. 7 : 1974 - 1976 V. 8 : 1980 - 1995 Mësuesit e vegjël bëjnë kombet e mëdhenj : vepra, studime, kujtime, korrespondenca, etj... : nga arkivi i Mësuesit të Popullit, Jani Nushi / Ptoleme Nushi; Kozma Gjini Band 1 : Aal - Bremeneck / Bruno Berger; Heinz Rupp Poesie di Giuseppe Gangale : Rraderi i Europes/Il ramingo d'Europa : con testi in italiano, romancio, arbyresh, francese, tedesco / Giovanni Giudice; Giusseppe Cangale Gjergj Fishta : jeta dhe vepra / Daniel Gjeçaj Shqiptarët e Italisë / Kolë Kamsi Shekulli kinez : ngjarje për njerëz, qytete dhe para nga fabrika e botës / Federico Rampini; Agim Doksani; Sejdin Cekani Kristale në errësirë : fakte. dëshmi, përjetime / Ibrahim Vasjari; Sadik Bejko Epoka e Napoleonit / Alistair Horne; Florenc Mene; Sejdin Cekani SH.A.P Kosova : 1991-2006 / Murat Gjonbala; Daut Doda Sekretet e VIP-ave : foto e intervista intime dhe portrete me personazhe publikë / Mentor Hoxha; Haki Manuka; Shaqir Skarra Kompozitori i madh Antonin Dvorzhak : jeta dhe vepra / Otakar Szhurek; Dikter Mustafaraj; Matilde Dovana Padre Pio, Shenjti i mrekullive / Renzo Allegri; Amik Kasoruho; Andi Kasoruho; Arlinda Dudaj (Hovi) Tish Daija, i veçanti : publicistikë / Marash Hajati; Dëshira Shehu Grigorios o Argyrokastritis o metafrastis tis kainis diathikis eis to alvanikon : itoi ai vaseis tis alvanikis filologias kai glossis i Akadimia tis Moschopoleos : epimetron i istoria tis Moschopoleos kai o politismos aytis / Evlogios Kourila-Layriotou Vrionasit ndryshe / Marela Guga (Laçka); Petro Lati Bektash Çorrushi / Hajredin Elmazi; Namik Mane Angela Merkel / Gerd Langguth; Elda Boriçi (Gjana); Afrim Koçi Nach 450 Jahren : Buzukus "Missale" und seine Rezeption in unserer Zeit : 2. Deutsch-Albanische kulturwissenschaftliche Tagung in München vom 14. bis 15. Oktober 2005 / Bardhyl Demiraj Salih Myftar Kolgeci : një jetë për atdheun e arsimin tonë kombëtar / Murat Gecaj Kundërshpifografi : ( jetëshkrimore politike historike) / Abdi Baleta Sinan Pasha i Topojanit / Nazif Dokle Trois sultans : d'Abdul-Aziz a Abdul-Hamid / H. de Schwiter Nonda Bulka dhe Përmeti : artikuj, ese, kujtime, vlerësime / Nonda Bulka; Stilian Adhami Scrieri / Ilarie Chendi; Dumitru Balaet; Ion Spatan Shën Françesk Saveri, Apostull i lindjes së largët : (1506-1552) / Georg Schurhammer; Olta Çakçiri; Etleva Shiroka Qëndresë dhe bashkëpunim në Shqipëri : 1939-1944 : një analizë historike e gjedhes kulturore të mikut dhe armikut / Hubert Neuwirth; Afrim Koçi Nisozestvo v dospehita na velicie / Pet'r Semerdziev Mircea cel Mare : (1386-1418) : 600 de anii de la urcarea pe tronul tarii romanesti : carte tiparita cu binecuvintarea prea fericitului parinte : teoctist Patriarhul Bisericii Ortodokxe Române / Niculae Serbanescu; Nicolae Stoicescu Careshat : gratë që bënë Rusinë / Vladimir Fedorovski; Gëzim Qëndro Kënga që shtegtoi në shekuj / Fitim Çaushi; Nexhat Myftiu Les Relations entre l'Empereur Napoléon Ier et Ali Pacha de Janina : (1806-1814) : une proposition d'études / Georges A. Siorokas Saqellar At Petro Doçi : (1909-1983) / Kristofor Beduli Selanik hatiralari / Hasan Tahsin Pasha; Mustafa Balci Giorgio Castriota Skanderbeg e i romani pontefici nel secolo XV / Lorenzo Tacchella Vol.2 : 1925-1965 Dialoghi nel regno de'morti : dialogo primo fra Giorgio Castrioto altrimenti detto Scanderbeg re d'Albania, e d'Epiro e l'imperatore romano Carlo Magno nel quale si contegono le vite, e gesta di questi due celebri personaggi / Lorenzo Ignazio Thjulen Fisi Valteri në shekuj / Vokërr Valteri; Hajri Mandri Ndihmesa e ish nxënësve dhe mësuesve të Shkollës Teknike të Tiranës për zhvillimin e vendit dhe në luftën për çlirim e demokraci / Hiqmet Gonxhe; Iljaz Gogaj; Shkëlqim Bumçi Eminescu si Transilvania / D. Vatamaniuc Descoperirea pamintului / Jules Verne; G Nicolae Dimitrios Bentoulis dia ton grafon / Kristofor Beduli Fjalor enciklopedik futbolli / Skënder Dedja; Bexhet Shehu; Bashkim Delia; Ali Lleshi Fatmir Haxhiu [album] : 1927-2001 : "Piktor i Merituar", "Mjeshtër i Madh i Punës" / Ylli Drishti; Sonila Sadikaj Stefan Stambolov i negovoto vreme : nepublikuvani spomeni / Elena Statelova; Radoslav Popov Buzëqesh mes ngjyrash / Lejdi Shqiponja; Pozaet Qose The Double life of Stephen Crane : a biography / Christopher Benfey Women of the left bank : Paris, 1900-1940 / Shari Benstock Women of the beat generation : the writers, artists and muses at the heart of a revolution / Brenda Knight Në Mashkullorë te Rrapi / Sevo Tarifa Sokol Meshi, njeriu i punës : monografi / Zef Doda Nga skëterra në dritën e lirisë / Memisha Stepa; Vangjel Kasapi Emra të skalitur në qiell / Mirdash Agolli; Stefan Martiko Soldier under three flags : the prsonal memoirs [dorëshkrim] / Lev P. Sukacev Shkolla ime, mësuesi im : monografi / Hasan Korbi; Skënder Hasko Meteorë lirie : Halil e Teuta Alidema / Sabit Alidema; Mehmet Halimi Njerëz, ju dua : publiçistikë / Arqile Daulle; Toli Shabani Apostujt, etërit e kishës & shkrimtarët kishtarë / Andrea Llukani Pj. 2 : Korrik - dhjetor / Venian Mile Histori fisnore / Ilia Th. Llakmani; Naum K. Mile; Afroviti Gusho Ujitja në Tropojë : (legjendat dhe realiteti) : studim historik / Mehmet I. Doçi; Avdyl Sula Letrat e Muhammedit a.s. / Profeti Mohammed; Ahmed Kureshi; Mimoza Sinani; Qemal Murati Opinione për libra, ngjarje, njerëz / Faik Luli Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed duke festuar ditëlindjen e Tij / Dritan Hoxha; Redi Shehu; Edvin Cami; Klodian Shehi The Oxford companion to women's writing in the United States / Cathy N. Davidson; Linda Wagner-Martin Dictionary of American history : from 1763 to the Present / Peter Thompson Merriam-Webster's biographical dictionary V. 1 : A-K V. 2 : L-Z V. 3 : Indexes The International Who's Who 2000 Congress : A to Z / David R. Tarr; Ann O'Connor The Concise Oxford companion to African American literature / William L. Andrews The Almanac of women and minorities in American politics / Mart Martin Richard Wright : critical perspectives past and present / Henry Louis Gates; Anthony Appiah Insa [dorëshkrim] / Efendi Hayret A Journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810 / John C. Hobhouse Filozofët : filozofët më të mëdhenj të kohës sonë : 50 të pashmangshmit / Edmund Jacoby; Nasi Lera; Sejdin Cekani Tom 2 : Logoi kai dokimia / G. Baletas Në emër të jetës / Shpëtim Cami Instituti Shqiptaro-Amerikan i Kavajës dhe Charles Telford Ericksoni / Iljaz Gogaj; Agim Sinani Lauresha e kullave mirditore / Mark Dodani Historia e shërbimit shëndetësor ushtarak shqiptar / Veli Toto; Bernard Zotaj Bregdeti dhe Ali Pashë Tepelena : vështrim historik / Minella Gjoni; Irena Gjoni (Papa) Documente diplomatice / Nicolae Titulescu; Gheorghe Macovescu; Dinu C. Giurescu Në kujtesën e historisë / Isa Halilaj; Izet Duraku Histori dhe vlera / Maksim Zarka; Violeta Hoxha Portrete dëshmorësh të LANÇ të Shkodrës / Vehbi Fishta; Skënder Temali Rugova : modeli i tij politik : shënime për një sprovë politike / Arbër Ahmetaj Ari i Shevës : fjalët dhe sekretet e një kampioni / Luca Serafini; Aida Musai; Arsen Musai; Bahir Avdiko Konispoli : historik i shkurtër dhe kujtime / Jonuz Kuçuku; Dhimitër T. Shtëmbari Lufta e Dytë Botërore : kujtime / Winston S. Churchill; Dolores Alipirgu (Dhima); Rexhep Hida Sinanaj - lavdia jonë : shënime historike dhe etno-kulturore për brezat / Mystehak Ormëni; Bektash Zite; Zihni Haskaj Shkolla e Ramicës : (1918-2004) : monografi / Fuat T. Kokallaj; Ruzhdi Bajrami Silvester Stalone, në kinema dhe në jetë / Ulli Weiss; Nikolla Sudar Jetoj mes kujtimeve e dhimbjes... / Nevruz Dedaj; Zihni Haskaj; Bektash Zite Mendimet / Blez Paskal; Elda Budo Lëvizje dhe ikje [album] / Hasan Nallbani; Andi Nallbani; Zamir Marikaj; Albes Fusha Gratë dhe burrat më çnjerëzorë në historinë njerëzore / Miranda Twiss; Linda Mulosmani; Nazire Veizi The Historians of Greece and Rome / Stephen Usher Enciklopedia e Dibrës / Fatos Daci; Hasan Leka Atenagora, Profet i bashkimit (1886 - 1972) / Lush Gjergji; Kostaq Xoxa Libri 3 : Penë dhe pushkë për mëmëdhenë / Arbër Dragoj Nji Uliks që s'mbërriti kurrë në Itakë (Martin Camaj) / Primo Shllaku; Lec Shllaku Kush e vrau dashurinë : portrete, shënime letrare, esse / Lirim Deda; Hamza Malaj Rigas un patriot grec din Principate / Leandros Vranoussis; A. Papapanu Ëndrra dhe realitete : monografi kushtuar artistes shqiptare Jorgjie Truja (Filçe) / Hamide Stringa; Loredan Bubani Institucionet islame dhe hoxhallarët e Shkodrës / Smajl Bala; Arben Halluni Vallja e çmendur e Merlin Monrosë : përmbledhje shkrimesh dhe fotografish integruese / Dashamir Malo; Bardhyl Maliqi Jetë paralele / Petro Lati; Dhori Qiriazi Engjëjt e detit Jon / Ndoc Bjeshka; Dodë Mehmetaj Pjesë kombi e humbur : 1990-2005 / Kudret Kraja; Remzije Taranaj Mangalemi, bukuria dhe krenaria e Beratit : kujtime / Vangjel Myzeqari; Ali Lleshi Lura : trashëgimi historike dhe etnokulturore : monografi / Xheladin A. Tollja; Fatmir Gjarri Hakik Hysa i Dardhës : monografi : veprimtaria e fisit në dy brigjet e Drinit të Zi dhe në Shqipërinë e Mesme / Shaqir Skarra; Ismail Hysa; Hajri Mandri Zogu i shqiptarëve : një histori e jetuar / Çatin Saraçi; Virgjil Muçi; Aurel Plasari Kronikat skandinave : shënime nga Finlanda / Liliana S. Verdha Akademiku Prof. Mentor Përmeti : monografi / Fetah Elezi; Bujar Bejkollari Pasioni i fundit dhe vdekja e Princeshës Diana : hetimi / Thomas Sancton; Scott Macleod; Raimonda Vuçini Writers from Eastern Europe / Celia Hawkesworth Një hap drejt së panjohurës : përshkrimi i një jete që ndryshoi krejt papritur / Mbretëresha e Jordanisë Noor; Aurel Manushi; Sabina Dhrimo Nëntë biseda për Kosovën / Jonuz Fetahaj Ligjërime nga Labëria / Mustafa Luçi; Hasan Luçi; Lena Canaj; Bardhosh Gaçe; Skënder Hasko Të vërteta e të pathëna për Lasgushin / Tomi Mato; Fahri Muço; Flori Slatina Çidhna : monografi / Ali Koçeku; Zyber Gjoni; Fatos Daci Mildren Minturn : a biography / Leslie Minturn Allison Na rabovih ciste teorije prava = An den Grenzen der reinen Rechtslehre / Leonid Pitamic; Marijan Pavcnik; Vera Lamut Ahmed Dogan and the bulgarian ethnic model / Ivan Placev; Maâ Penceva Frang Bardhi dhe relacionet e tij / Tonin Çobani; Frang Bardhi; Tefë M. Topalli Abhaziâ posle dvuh imperij XIX - XXI vv. / Stanislav Lakoba Paul Claudel / Michel Autrand; Pascale Alexandre-Bergues; Yvan Daniel; Pascal Dethurens Maurice Merleau-Ponty / Claude Imbert Saint-John Perse / Henriette Levillain Shqiptarët në Detroit : intervista, reportazhe, skica, ..., te mërgatës shqiptare në Detroit të Amerikës / Pjetër Jaku Teqeja e Frashërit, monument historie / Nuri Çuni; Xhevahir Spahiu Alexander the Great / Jacob Abbott Diaspora e rilindur : studime, shkrime të ndryshme / Agron F. Fico Bedin Myftar Demiraj, Këshilltar nderi i Kuçit : monografi / Asllan Zemani; Bernard Zotaj; Ajet Nuellari Jetë pa hije : monografi / Zeqir Cama; Resul Bedo History of Pyrrhus / Jacob Abbott Pyrrhus / Jacob Abbott Voyage du Sultan Abdul- Aziz de Stamboul et Caire / L. Gardey La Politique du Sultan / Victor Bérard Abdul-Hamid / S. N. de Biscuccia; Alfred E. Baudouin Abdul-Hamid intime / Georges Dorys; Pierre Quillard Abdul-Hamid intime / Georges Dorys Constantinople aux derniers jours d'Abdul-Hamid / Paul Fesch La Ruine d'un empire : Abd-ul-Hamid ses amis et ses peuples / Georges Gaulis; Victor Bérard Nicolò I e Abd-ul-Megid : schizzi storico-aneddotici relativi alla questione orientale : prima traduzione italiana con note / Adriano Gilson Nicolò I ed Abdul Medjid : loro vita privata e loro pubbliche imprese : con un appendice: I turcchi in Europa, loro incremento e decadimento : versione dall'inglese / Adriano Gilson Ikinci Abdulhamid'in hatira defteri Life of Abdul Hamid / Edwin Pears Abdul Hamid II : seine Familie und sein Hofstaat / Bernhard Stern Il Sultano rosso : vita intima di Abdul-Hamid / G. Rizas Abaz Dojaka : mjeshtër i kulturës popullore / Namik Selmani; Yllka Selimi Sa Majesté Imperiale Abd-ul-Hamid Khan II : sultan réformateur et réorganisateur de l'Empire Ottoman / N. Nicolaïdès Tarihi müsahibeleri / Abdurrahman Seref Sultan Abdul-Hamid II sureti hal'i / Abdurrahman Seref Dyer të hapura : nëpër vite fshatrave të Gjirokastrës / Sevo Tarifa Dhora Isak, ky shpirt i palodhur human : monografi / Anton Boçi; Zef Rrozhani Perandorët e Romës : jetët e dymbëdhjetë Çezarëve / Caius Suetonius Tranquillus; Miço Gubera; Xhevahir Lleshi Pasioni për artin-dashuri për njerëzit : monografi kushtuar Artistit të Popullit Pandi Raidhi / Spiro Dhimitri; Miço Samara Në gjurmët e një didakti : nga veprimtaria dhe trashëgimia e didaktit Shefik Osmani / Njazi Kazazi; Ilir Kanini V. 1 : Dai tempi primitivi a tutto il secolo XV V.2 : Secoli XVI e XVII V. 3 : Secolo XVIII : (dal 1701al 1763 V. 4 : Secoli XVIII e XIX : (dal1764 ai defunti nel 1877) Prongjia dhe banorët e saj / Xhevat M. LLuri; Sadik Muraj Bukurosh Sejdini : mësuesi, piktori, qytetari : monografi / Xhemal Xh. Lufta; Sami Domni Herman Gëring : njeriu i hekurt / Gustavo Corni; Agim Doksani; Kujtim Gjonaj Baba Fetahu (Xhelaj) / Mufit Çeli; Jorgo S. Telo Jetë e pa jetuar / Neim Pasha; Zenel Gapaj Me fizarmonikën e Shyqyri Selimit : monografi / Nuredin Nurçe; Ylli Hoxhaj Dy nëna një komb, dy drejtime politike / Krisafia Zeqo Poeti disident Trifon Xhagjika / Andrea Llukani; Ylli Xhagjika Tregim mbi jetën e veprat e Gjergj Kastriotit Skanderbeut / Dhimitër Frangu; Paolo Giovio; Lek Pervizi Gjeniu i Kombit / Uran Butka; Remzi Zeqja Për kauzën e UÇK-së / Muhamet Pirraku Prima verba (1977-1979) / Laurentiu Ulici; Eugen Dorcescu Cazul Nichita Dumitru : încercare de reconstituire a unui proces comunist : 29 august - 1 septembrie 1952 / Doina Jela ...pas udhëkryqit... / Resul Llogo; Valbona Malkaj Muhamedi : një biografi e Profetit / Karen Armstrong; Sali Aga; Gentian Fejzullaj O Makaristos Geron Iakovos o Vodiniotis / Nikodhim Karkashina Samuel l'Arménien roi des Bulgares / Nicolas Adontz Çaparenjtë : Refo Çapari / Refo Çapari; Ibrahim D. Hoxha Veprimtaria individuale e specialistëve të fushave të gjeologjisë shqiptare / Teki Biçoku; Marie Koçi Struktura politike e ilegales së Kosovës / Ethem Çeku; Shaban Sinani Të zgjedhurit... / Simon Kaca Drumul sperantei : o cronica a coloniei albaneze din România, pvestita de ea însasi / Marius Dobrescu Aventura e artit në shek. XX / Edmond Gjikopulli; Ani Ruci Konferencë shkencore për Faik Konicën : Prishtinë , 8.12.2005 / Eqrem Basha Gjon P. Nikollë Kazazi dhe "Doktrina" e tij = Gjon P. Nikollë Kazazi and his "Doctrine" / Bardhyl Demiraj; Gjon N. Kazazi; Eqrem Basha Artistët Akademikë [album] : 6 artistë figurativë, anëtarë të AKASH = 6 fine arts artists member of KASA / Rauf Dhomi; Rexhep Ferri; Eqrem Basha Semsettin Sami / Agâh Sýrrý Levend Thuamë se më dashuron... : letra / Erich Maria Remarque; Marlene Dietrich; Vullnet Muço; Rexhep Hida Arsimi në Mirditë : arritje e probleme / Mark Lazri Sadik Laçi, emër i përveçëm i arsimit dibran : monografi : (me rastin e 30 vjetorit të vdekjes) / Sali Ajazi; Dhori Qiriazi Romani i Napoleonit / Dimitrij S. Merezkovskij; Nasi Lera Gjuetari i spiunëve : kujtime të një oficeri të KGB : historia e vërtetë e njeriut që rekrutoi Robert Hansenin dhe Olldrixh Ejmsin / Viktor I. Cerkasin; Gregory Feifer; Margarita Sulaj (Skënderi); Sejdin Cekani Muhoci i Bujanocit : monografi / Azem Veseli; Nezir Selmani Halifetur-tyesa / Ahmet bini Ibrahim Muhamedi i dërguari i Allahut / Abdurrahman Al-Sheha; Rubin Hoxha; Leonard Xhemani Anton Prokesch von Osten (1795-1876) : ein Diplomat Österreichs in Athen und an der Hohen Pforte. Beiträge zur Wahrnehmung des Orients im Europa des 19. Jahrhunderts / Daniel Bertsch Heroi i pashpallur Kristaq Capo : monografi / Jani Capo; Shpëtim Shehu Tarihi Ata / Ahmet Ata Haradinaj dhe Haga : artikuj, qëndrime, publicistikë politike : nga shtypi i Tiranës / Mehmet Gëzhilli; Rasim Selmanaj; Shaban Sinani Muhamedi / Mohammed Essad; Bashkim Elbasani Mahmut Dac Kalisi : përmbledhje tregimesh gojore / Mina S. Noka Muderriz Haki Efendiu : (1914-1948) : një jetë për fe e atdhe / Aliriza Selmani; Avni Aliu; Sabile Keçmezi (Basha); Qemajl Morina Jeta ime në luftën e madhe / Aleksandr M. Vasilevski; Vladimir Poçari; Alma V. Poçari Küprililer : Küprili Mehmed Pasa : hajat ve tabajiji / Ahmet Refik Küprililer (Mehmet Pasa) / Ahmet Refik Nga Kosova për Kosovën : profile biografike personalitetesh dhe luftëtarësh të shquar : (studime, skica, publicistikë, dokumente, ilustrime) / Marenglen Verli Osmanli kumandanlari / Ahmet Refik Sokuli : (911-987 H.) / Ahmet Refik Klithma e një shqiponje : çështja "Ivezaj" sfidë dhe shpresë / Fran L. Ivezaj; Nikollë Rr. Camaj; Mark Gjokaj Dialog për paqen e pamundur : publicistikë / Hysen Haxhiaj; Shefki Hysa; Dylbere Dika Vuk'ayi Sultan Abdul-Aziz / Ahmet Saib Vuk'ayi Sultan Abdul-Aziz / Ahmet Saib Mbreti Leka I i panjohur / Fluturak Gërmenji Syllogi anekdoton syngramaton tou aoidimou Evgeniou tou Boulgareos kai tinon allon metatypothenton / Georgios Ainianos Rron gjate ai që lë emër të mirë : monografi / Ago Nezha; Veli Hoxha Çkallov- piloti që tronditi botën / Georgij F. Bajdukov; Qirjako Dhima; Sadik Muraj Tepedelenli Ali Pasa / Ali K. Aksüt Veprat e mëdha politike : nga Makiaveli deri në ditët tona / Jean-Jacques Chevallier; Ives Guchet; Bajram Muça; Ilda Loci Misto Mame, Hero i Popullit (bir i Lunxherisë) : një emër që nuk harrohet / Kleanth Dedi; Vangjel I. Nano; Vjollca Dhimolea (Noti) Fterra, kasabaja labe, fjalëholla, argjendare... : shkrime, kujtime, portrete, skica për Fterrën e fterjotët / Dilaver Shkurti; Besa Dusha Brezni të Kelmendit : Hasanajt e Selcës / Gjovalin Gjeloshi; Ndue Zef Toma V.1 : Gjurmë personalitetesh në historinë ushtarake shqiptare Ismail Sllamniku : veteran i LNDSH-së dhe bashkëveprimtarët e tij / Sabit Uka; Jusuf Osmani; Mehmet Halimi Vepra e Bogdanit : 1675-1685 : (Coneus Prophetarum) / Ibrahim Rugova; Nazmi Rrahmani Kanaris, Admirali kryespiun : 1935-1944 / Karl Bartc; Nikolla Sudar I Monaci basiliani d'Italia in Albania : appunti di storia missionaria : secoli XVI-XVIII / Nilo Borgia Unë, familja, fshati Ujmisht, Luma dhe historiku : 1939-1943 : shënime historike / Sabri Domi; Aida Tota Ali Rakip Manaj : vullneti që lartëson njeriun. / Zihni Haskaj; Bektash Zite; Bektash Zite Internet za akademika Burovica / Anton Burovic; Veselin Dinic Optuzujem : studije i clanci / Kapllan Resuli; Veselin Dinic Bojana : zastava disidencije / Anton Burovic; Veselin Dinic Storia di Scanderbeg (Giorgio Castriotta) : re d'Albania : (1442-1468) / Fan S. Noli; Francesco Argondizza Il Pitré / Giorgio Maria Di Giorgio Në histori mes ëndrrës dhe kujtesës / Hasan Alia; Halil Buçpapaj Fani e bijt e tij / Preng Vorfi; Fatbardha Alanaj The Trial of Dragoljub-Draza Mihailovic : stenographic record and documents from the trial... L' Albanie et l'invasion turque au XV-e siècle / Athanas Gegaj Il Missionario albanese sul campo di bataglia : ovvero ricordi della vita di P. Alberto Cracchi O. M. vescovo di Pulati in Albania / Camillo Libardi Per le ricerche della tomba di Scanderbech / Cosmo Serembe Të heqësh udhë... / Dhurata Shehri Lufta e maleve : Palok Traboini : ese / Kolec Traboini Vite që shkuan... : Jakov Xoxa / Kristaq Shtëmbari; Mirela Manaj Pasaporta e Majemalthit : monografia e monografive / Asllan Osmani; Halil Katana Vilsoni dhe Genci : jeta dhe vepra / Sadik Bejko Nikolla Zoraqi : jeta dhe vepra e tij : kujtime / Kastriot Zoraqi; Jani Gusho Gratë spiune / Vitalij Pavlov; Vladimir Bregu; Kujtim Gjonaj Madamë de Pompadur / Massimo Grillandi; Agim Doksani; Kujtim Gjonaj Sali Ormëni : pesha e varrit të munguar : monografi / Xhemal Imeri; Halit Çitozi Estref Gjoshi : monografi / Zef Vladi; Ilir Bodini Napoleoni dhe Mari Luiza : gruaja e dytë e Perandorit : biografi / Alan Palmer; Stavri Pone V.1 : Lashtësia dhe Mesjeta / Julian Qilleri; Elton Tahirllari; Arian Leka Mirëmëngjes, zoti mësues! / Qirjako Hila; Tonine Hido La Hora del horror : poesia de guerra en Croacia : 1991-1994 : antologia / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Francisco Javer Juez Galvez In acesta clipa de oroare : antologia poeziei croate contemporane de rasboi / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Petar Krstic; Milja Radan W tej strasznej chwili : antologia wspolczesnej wojennej liryki crowackiej / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Muriel Kordowicz Vo ovoj strasen cas ; antologija na sovremenata covremenata hrvatska lirika / Ivo Sanader; Ante Stamaç V tozi strasen cas : antologiâ na s'ovremennata h'rvattska voenna lirika : prevod ot h'rvatski / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Ivan Kalcev V tem strasnem casu : antologija sodobne hrvaske vojne lirike : [përkth. në slloven.] / Ivo Sanader; Ante Stamaç U ovom strasnom casu : antologija suvremene hrvatske ratne lirike / Ivo Sanader; Ante Stamaç V tejto strasnej chvili : antologia sucasnej chrovatskej vojnovej lyriky / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Marian Kovacik; Jan Jankovic At this terrible moment : an anthology of Croatian war poetry : 1991-1994 / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Miyenco Kovacicek; Hilda Hewit V eto ctrasnoe vremâ : antologiâ sobremennoj horvatskoj boennoj liriki / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Leonid Talalaj U ovom strasnom casu : antologija suvremene hrvatske ratne lirike : [përkthime në japonisht] / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Fujimura Hiroyuki In der Stunde höchster Not : kroatische Lyrik im Krieg / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Viktor Zmegac; Irena Vrkljan Nehez oran : kortars horvat haborus lira / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Gabor Csordas En ces temps du terrible : anthologie de la poésie croate de guerre : 1991-1994 / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Djurdja Sinko-Depierris; Jean-Louis Depierris Non e terra bruciata : antologia di poesie della guerra in Croazia : 1991/1994 : [trad. dal croato] / Ivo Sanader; Ante Stamaç Mësuesi i mësuesve / Qazim Dushku; Mithat Hoxha V. 2 : Albanologu : (1888-1899) / Mentor Quku; Jusuf Shpuza Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës : jetëshkrime nga George Washington te George W. Bush / Gazmend Krasniqi; Pasho Baku Tirana-personalitete : sport / Shyqyri Rreli; Ismail Demneri; Tarik Llagami V. 2 : Le Lotte del gigante nel grande triangolo cattolico del Nord : Scodra, Pulatum, Uskub (Scòpia) Goudas (Gudha) familje e madhe dhe e vjetër .... : shqip, frëngjisht, anglisht / Andrea Gudha; Vasil Gudha; Shpëtim Doda; Xhevahir Spahiu; Violeta Kutra V.3 : Da Alessio a Oroshi, per le amarissime prove di Durazzo, con la potenza purificatrice della persecuzione-rivolto uno sguardo verso l'Oriente a la gloria della fine Dallgët e shpirtit / Rrapo Dervishi; Lirim Deda Fishtologji : studim / Tonin Çobani; Ndue Zef Toma; Tefë M. Topalli Lidhja e shqiptarëve me Shën Petërburgun në rrjedhat e historisë / Vladimir Misja; Jani Malo Skënderbeu, një hero modern : (Hero multimedial) / Gennaro Francione; Tasim Aliaj; Donika Aliaj Internimi dhe jeta me klerikë / Riza Dervishi; Dëfrim Cani Alim Ribaj, mjeshtër i kërrabës baritore : monografi / Velo Gjikondi; Sadik Muraj Për Migjenin : tri esse / Arshi Pipa; Agron Tufa Alphonce V, roi d'Aragon et de Naples, et l'Albanie de Scanderbeg / C. Marinesco Histoire de la régénération de la Grèce : comprenant le précis des événements depuis 1740 jusqu'en 1824 / François Pouqueville Rrënjët e një fisi : monografi e fshatit Domaj / Ymer Domi; Besim R. Cengu Prenkë Jakova / Spiro Kalemi; Keti Dibra Istoria della Grecia dal 1740 al 1824 / François Pouqueville Bujar Kaloshi : monografi / Xhafer Martini; Bilbil Cami Krijimtaria letrare e Sterjo Spasses në vitet '30 / Republika Çulli E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike : kumtesa, materiale, recenzione,... nga Sesioni Shkencor i mbajtur më 11-12 Dhjetor 2005, në Klinë me temën:"Nacionalistët shqiptarë në mbrojtje të Shqipërisë Etnike (1939-1954)" / Mark Krasniqi Ta Tufla paidia zografizoyn [album] = Blind children paint / Anna Laoutari-Gritzala Gratë e përndjekura politikisht gjatë periudhës së diktaturës komuniste : studim Antologjia e krimit komunist Shkrime e burime biografike të Kjarës së Asizit / Chiara d'Assisi; Flavio Cavallini; Blerta Topalli; Tefë M. Topalli Historie de Scanderbeg ou turks et chrétiens au XV e siécle / Camille Paganel Histoire de la régénération de la Grèce : comprenant le précis des évènements depuis 1740 jusqu'en 1824 / François Pouqueville Storia del risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824 / Mario Pieri Batalioni kosovar i rinisë : 1944-1945 : (monografi) / Muharrem Bajrami; Mehmet Halimi Skanderbég története vagy a törökök es keresztények a tizenötödik században / Camille Paganel; József Hager 30 vjet me malësorë : intervistë / Anton Kçira; Pjetër Jaku; Dodë Gjergji Carlo d'Angiò nei rapporti politici e comerciali con Venezia e l'Oriente / Francesco Carabellese Gjashtë vjet të paharruar me Iljaz Larashin / Artur Shkurti Njëmbëdhjetë pyetje Zef Brozit në Amerikë / Zef Brozi; Pjetër Jaku; Ndoc Gjetja Studime historike : (tekste të zgjedhura) / Aleks Buda; Hivzi Islami Botëkuptimi i Dostojevskit / Nikolaj A. Berdjaev; Ferdinand Leka; Arian Shkurti Namik (Mustafa) Luci / Leno Luci; Esat Myftari; Shefqet Kelmendi Historia, o sia vero, e distinto raggvaglio dello stato presente della città di Costantinopoli, et del serraglio delle sultane : con i riti de'turchi, e grandezze dell'Ottomano Imperio, con la vita di Mehmet IV, imperator regnante, & il suo ritrato / Pietro Pittoni I lumnuari At i madh Jakov Caliqi / Stylianos Papadopulos; Nikodhim Karkashina John Adams / David McCullough Jack : straight from the gut / Jack Welch; John A. Byrne George W. Bush : the family busines / Daniel Cohen Grant / Jean Edward Smith Undaunted courage : Meriwether Lewis, Thomas Jefferson and the opening of the American West / Stephen E. Ambrose Stefë Curani : jeta dhe vepra : 1865-1941 : monografi / Vladimir Misja; Lec Shllaku; Alfred Çapaliku Appetite for life : the biography of Julia Child / Noël Riley Fitch Walter Lippmann and the American century / Ronald Steel Woody Guthrie : a life / Joe Klein Lindbergh / Andrew Scott Berg V.3 : Master of the senate You cannot be serious / John McEnroe; James Kaplan Truman / David McCullough Goldwyn : a biography / Andrew Scott Berg Vicente Fox Quesada : entervistas sobre los programas y resultados del gioberno del cambio 2001-2006 / Vicente Fox Quesada Walt Whitman : a life / Justin Kaplan Frames of reference : looking at American art, 1900-1950 : works from the Whitney Museum of American Art / Beth Venn; Adam D. Weinberg Will you miss me whwn I'm gone? : the Carter family and their legacy in American music / Mark Zwonitzer; Charles Hirshberg Abraham Lincoln / Thomas Keneally Jesse James, last rebel of the Civil War / T. J. Stiles King of the world : Muhammad Ali and the rise of American hero / David Remnick Louis Armstrong, an American genius / James Lincoln Collier Dwight D. Eisenhower / Tom Wicker Lincoln reconsidered : essays on the Civil war era / David H. Donald The Life of Andrew Jackson / Robert V. Remini Hard drive : Bill Gates and the making of the Microsoft empire / James Wallace; Jim Erickson The Rise of Theodore Roosevelt / Edmund Morris The Great experiment : George Washington and the American Republic / John Rhodehamel The Wright brothers and the invention of the aerial age / Tom D. Crouch; Peter L. Jakab Nor for ourselves alone : the story of Elisabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony : an illustrated history / Geoffrey C. Ward; Ken Burns; Paul Burnes V.1 : The Path to power I Mistiki zoi toy Chitler / Konstantinos Tsopanis L.Ron Hubbard : a profile Hoxhajt, sofra e madhe e mikpritjes / Rushan Dosti; Gafur Hoxha W.E.B. Du Bois : the fight for equality and the American century : 1919-1963 / David L. Lewis Greek as a treat : an introduction to the classics / Peter France Milosevic : the people's tyrant / Vidosav Stevanovic; Zlata Filipovic The Classical Greeks / Michael Grant Vicente Fox Quesada : ideas del cambio democratico en Mexico / Vicente Fox Quesada Aksionistja e përjetëshme Anton P. Cehov : jeta e tij në kujtimet e bashkëkohësve / Nasho Jorgaqi Familje të vjetra voskopojare (të periudhës 1550-1890) të mbetura në harresë dhe të lëna mënjanë prej kohës / Ilia V. Ballauri Lezha : kontributi në LANÇ dhe konsolidimin e fitoreve të saj / Hyda Osmani; Andon Koleka Cokajt, udhëheqes të denjë të luftës së malësorëve të Nënshkodrës / Mark Uci; Shefqet Gjika Dhimitër Anagnosti [album] : 70 vjetori i lindjes / Ilia Xhokaxhi; Flori Slatina; Gjergji Pano; Erjona Vyshka Aktualiteti dhe rëndësia e mendimit dhe e veprimtarisë praktike të Karl Marksit : tubim shkencor me rastin e 100-vjetorit të vdekjes së Marksit : më 5 e 6 maj 1983 / Jashar Rexhepagiq Isuf Karahasani : monografi / Iljaz Kaca; Moisi Murra Sokrati i shekullit : esse = Socrates of the century : essay / Novruz Xh. Shehu; Martin Cukalla Aleks Stavre Drenova (Asdreni) [album] : 110 vjetori i lindjes : 1872-1982 Aleksander Matrashov dhe Ivan Bogatyr : heronj të Bashkimit Sovjetik Aleksandër Xhuvani : me rastin e 100-vjetorit të lindjes / Dhora Lloja Bajram Shabani : monografi / Ramiz Abdyli Ali Kelmendi / Kërsta Al. Aleksiq Grabova në breza / Trifon Zyba; Harilla Zyba Alexander Moissi / Vangjel Moisiu; Mimoza Gjika Jehona skënderbegiane në agimrendjen e shekullit XXI : artikuj, përshkrime, ngjarje, portrete, etj. / Rozi Theohari; Niko Dako Marrëdhëniet ndërkombëtare në vorbullën e diplomacisë / Gjon Boriçi; Migena Boriçi Ali Demi, Hero i Popullit : 20 dhjetor 1943-1978 / Muzeu Historik Ali Kelmendi : militant i shquar i lëvizjes komuniste shqiptare / Sotir Manushi Dosje nën zinxhirë : analiza, fakte, dokumente / Mirdash Agolli; Anita Sevo An address to the meeting commemorating the 10-th anniversary of the death of J.V.Stalin / Ramiz Alia Der Leninismus-Kampf-und Siegesbanner : rede, gehalten auf der feierlichen Sitzung anlässlich der Hundertjahrfeier der Geburt Lenins / Ramiz Alia Discours prononce a la reunion commemorative consacree au 10-e anniversaire de la mort de J.V.Staline / Ramiz Alia Discurso tenido en la reunion conmemorativa, organizada en ocasion del X aniversario de la muerte de J.V.Stalin / Ramiz Alia Enver Hoxha : drapeau de la lutte pour la liberte et le socialisme : discours prononcé à la Conférence nationale sur l'oeuvre immortelle du camarade Enver Hoxha : 15 octobre 1985 / Ramiz Alia Enver Hoxha : semaia tou agona gia leyteria kai sosialismo : lógos sten Ethnike Syndiáskepse afieremere sto athánato Ergo tou syntrofon Enver Hoxha : 15 ohtobre 1985. / Ramiz Alia Enver Hoxha : the banner of struggle for freedom and socialism : speech at the National Conference dedicated to the immortal Work of Comrade Enver Hoxha : 15 october 1985. / Ramiz Alia Enver Hoxha : flamur i luftës për liri e socializëm : fjala në Konferencën Kombëtare kushtuar Veprës së pavdekshme të shokut Enver Hoxha : 15 tetor 1985 / Ramiz Alia Enver Hoxha and his work live and will live for ever : address delivered by Comrade Ramiz Alia, First Secretary of the Central Committee of the Party of Labour of Albania and President of the Presidium of the People's Assembly of the People's Socialist Republic of Albania, at the memorial meeting on the occasion of the burial of Comrade Enver Hoxha : 15 april 1985. / Ramiz Alia Enver Hodzha i ego delo zhivut i budut zhit v vekah : reç pervogo Sekretarja Centralnogo Komiteta Albanskoi partii Truda i Predsedatelja Prezidiuma Narodnogo Sobranija Narodnoi Socialistiçeskoi Respubliki Albanii, Tovarishçea Ramiza Alia, na traurnom mitinge, ustroennom po sluçaju pohoron tovarishça Envera Hodzha : 15 aprelja 1985 g. / Ramiz Alia El Leninismo, bandera de lucha y de victorias : discurso pronunciado en la reunion solemne con motivo del Centenario del nacimiento de V.I.Lenin. / Ramiz Alia Enver Hoxha dhe vepra e tij rron e do të rrojë përjetë : fjala e shokut Ramiz Alia, Sekretar i Parë i Komitetit Qëndror të PPSH dhe Kryetar i Presidiumit të Kuvendit Popullor të RPSSH, në mitingun e përmotshëm të varrimit të shokut Enver Hoxha : 15 prill 1985. / Ramiz Alia Aisheja / Mëhill Gjinaj; Dukagjin Hata Enver Hoxha et son oeuvre vivent et vivront toujours : discours prononcé par le camarade Ramiz Alia, Premier secrétaire du Comité central du Parti du Travail d'Albanie et président du Présidium de l'Assemblée populaire de la République populaire socialiste d'Albanie, au meeting organisé à loccasion des funérailles du camarade Enver Hoxha : 15 avril 1985. / Ramiz Alia Enver Hoxha y su obra viven y viviran para siempre : discurso pronunciado por el camarada Ramiz Alia, Primer Secretario del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania y Presidente del Presidium de la Asamblea Popular de la R.P.S. de Albania, en el mitin organizado con motivo de los funerales del camarada Enver Hoxha : 15 de abril de 1985. / Ramiz Alia Enveri ynë / Ramiz Alia Fjalime e biseda : 1985 / Ramiz Alia Il Leninismo bandiera di lotta e di vittorie : discorso pronunziato nella riunione solenne dedicata al centenario della nascita di V.I.Lenin / Ramiz Alia Hafiz Qamil Tresi. Në gjurmët e një biblioteke që sfidon heshtjen e kohës... : monografi / Muhamed Sytari; Xhahid Bushati Faik Luli : jeta dhe veprimtaria : monografi / Islam Dizdari; Njazi Kazazi; Irida Hoti; Anila Mesi; Vehbi Hoti Le Leninisme etendard de lutte et de victoires : discours prononcé à la reunion solennelle consacrée au centenaire de la naissance de V.I.Lénine / Ramiz Alia Leninism, the banner of struggle and victoires : speech at the solemn meeting commemorating the centenary of Lenin's birth / Ramiz Alia Leninismus prapor boje a vitezstvi : projev, proneseny na slavnostni schuzi, vënovanesténu vyroci narozeni V.J.Lenina / Ramiz Alia Leninizm, znamja borbi i pobed : rec na torzhestvennom sobranii po sluçaja 100-ljetnei godovshçini so dlja rozhdenija V.I.Lenina / Ramiz Alia Leninizmi, flamur lufte dhe fitoresh : fjala e mbajtur në mbledhjen solemne me rastin e 100-vjetorit të lindjes së V.I.Leninit / Ramiz Alia Letërkëmbim : (1947 - 1958) / Mustafa Kruja; Paulin Margjokaj; Gjovalin Çuni Nderimi për Enver Hoxhën është nderim për socializmin : fjala në mitingun e organizuar në Tiranë me rastin e 80-vjetorit të lindjes së shokut Enver Hoxha dhe përurimit të monumentit të tij : 16 tetor 1988 / Ramiz Alia Notre Enver / Ramiz Alia Nuestro Enver / Ramiz Alia Pse e vranë Azem Hajdarin? / Ferdinand Dervishi; Alfred Peza O Leninismos, Symaia pales kai nikon : logos tou syndrofou Ramiz Alia sta ekatondachrona tes genneses tou V.I.Lenin / Ramiz Alia Our Enver / Ramiz Alia Anthologia ; vorioipioritikis piisis Reç na torzhestvennom sobranii organizovannom po sluçaju 10-oi godovshçini so dnja smerti J.V.Stalina / Ramiz Alia Rede in der sitzung Gewidmet dem Andenken an den 10.Jahrestag des Todes I.W.Stalins / Ramiz Alia Riunione commemorativa dedicata al X anniversario della morte di J.V.Stalin / Ramiz Alia Stalini dhe vepra e tij, flamur lufte për të gjithë revolucionarët : fjala e mbajtur më 20 dhjetor 1979 në mbledhjen solemne me rastin e 100-vjetorit të lindjes së J.V.Stalinit / Ramiz Alia Stalin i ego delo, znamja borbi dlja vseh revoljucionerov : reç, proiznesennaja 20 dekabrja 1979 goda na torzhestvennom sobranii, posvjashçennom 100-let so dnja rozhdenija I.V.Stalina / Ramiz Alia Stalin and his work, a banner of struggle for all revolutionaries : speech delivered on the 20th December 1979 at the commemorative meeting on the occasion of the centenary of the birth of J.V.Stalin / Ramiz Alia Staline et son oeuvre, drapeau de combat pour tous les revolutionnaires : discours prononce le 20 décembre 1979 á la reunion solennelle organisée á l'occasion du centenaire de la naissance de J.V.Staline / Ramiz Alia Kështu foli Nietzsche : drejt një kuptimi hiperhermeneutik dhe vitalist te mendimit të Nietzsche-s / Ledian Rusta Zëmërim i detyruar : dokumente, analiza, letra, poezi, dhe foto / Fiqri Shtëpani Kadri A. Hoxha, luftëtar i paepur për liri dhe demokraci : artikuj, intervista dhe shkrime të tjera / Avni Alcani Shahin Zharri : 1915-1991 : monografi. Kënga e Gjorg Golemit...., Vepra të fjetura / Shahin Zharri / Avni Alcani; Naim Sinani; Zana Zharri Bijtë e Dukatit të rënë në luftë për mbrojtjen e trojeve shqiptare / Mustafa Hoxha; Demir Korita Skëndërbeu dhe Evropa : përmbledhje kumtesash / Ferit Duka; Vjollca Dhimolea (Noti) Who is who v Slovenskej Republike : zivotopisná encyklopédia vyznamnych zien a muzov slovenska : obsahujica viac ako 5820 novych zivotopisov osobnosti zo Slovenskij republiky, 1885 zmien a priblizne 5829 zivotopisov uvedenych na CD-ROM-e bezo zmeny, niektoré s fotografiou : dodatkové dielo : A-Z / Ralph Hübner Who is ...? (V Ceske republice) : zivotopisna encyklopedie prednich zen a muzu Ceské republiky : obsahujici vice nez 4098 novych zivotopisu osobnosti z Ceské republiky, 5389 zmen puvodnich hesel a cca. 14812 hesel uvednych na CD-ROMu beze zmeny, nekteré s fotografii : dodatkové dilo : A-Z / Ralph Hübner Enciclopedia personalitatilor din România : enciclopedia biografica a femeilor si barbatilor contemporani cu cariera de succes din Romania : cu circa 4550 noi intregistrari partial cu fotografii ale personalitatilor : A-Z / Ralph Hübner Czesc 1 : A - Mak Czesc 2 : Mal - Z Teil 1 : A - Las Teil 2 : Lat - Z Who is who stin Ellada : mia egkyklopaideia prosopikotiton me peripou 4739 vees syngrafes, kai merikes fotografies prosopikotiton stin Ellada / Ralph Hübner Moxart : dritëhijet e një gjeniu / Bernhard Paumgartner; Dritan Koka; Vladimir Bako Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj; Bexhet Shapati; Vexhi S. Demiraj Indrit Cara, "Ushtar Kavaja" / Zyhdi Shehi Publiçistikë / Agim Boçari; Stavri Sharxhi; Maksim Husi Plejada e olimpistëve : profile / Ahmet Golemi; Mikel Janku Qëndresa e 7 prillit 1939, vepër e shtetit kombëtar shqiptar të mbretit Zogu I : studime / Bajram Xhafa; Muharrem Dezhgiu Alqi Kondi Adolf Hitler : prijsi i Evropës së Re Mjeku i tri kontinenteve : biografi / Ted Allan; Sidni Gordon; Klio Evangjeli Shpirt i dashuruar : jeta dhe kënga e Aleks Vinit / Eduard Hoxholli; Rakip Zhguni Kosova, vendorigjina e Skënderbeut / Fehmi Kaloshi; Bilbil Cami Hysni Muka, kuvend e pushkë / Xhemal Aliaj; Bejo Aliaj; Mato Hasamataj Anna Bolena / Eucardio Momigliano; Petrit A. Velaj; Bardhosh Gaçe J. V. Stalini strateg i madh ushtarak / Spiro Adhami Mjeku i tri kontinenteve : biografi / Ted Allan; Sidni Gordon; Klio Evangjeli Mjeku i tri kontinenteve : biografi / Ted Allan; Sidni Gordon; Klio Evangjeli Lidershipi i gjeneralisimit shqiptar : monografi / Vangjel Kasapi Përtej mjegullës : biografi e letrarizuar kushtuar Vasil Talos / Ilmi Bani; Albert Habazaj Shefqet Hekali : jeta e një atdhetari të devotshëm / Alem Duraj; Xhevdet Shehu; Hajdar Sulaj Shpirtëra në hapësirë : poezi, intervista, etj. / Maria Dvorani (Medicina) Shna Prendja : virgjir e martin / Adone Aldegheri Adem Reka / Bardhyl Agasi L' Albania nell'opera di Anselmo Lorecchio / Oreste Camillo Mandalari Girolamo De Rada : precursore della nuova Albania / Oreste Camillo Mandalari Jeta në letërsi : artikuj dhe shënime / Dritëro Agolli; Isuf Nelaj Ismail Kadareja dhe vepra e tij / Thoma Dhima; Republika Çulli Shishtaveci : historia dhe tradita : monografi / Zenulla Bala; Behudin Murati Rodzina Szkól im. Jana Pawla II : w pierwsza przejsica Jana Pawla II do Dommu Ojca / Zbigniew Guminski Andon Zako Çajupi [material grafik] : 1866-1930 : 100-vjetori i lindjes Heroi i Mezhgoranit : të njohim traditat patriotike dhe luftarake të popullit tonë / Andon Andoni Militanti komunist Themo Vasi / Andon Andoni; Akile Vasi Dashuri & plumba / Pavllo Gjidede; Nimet Balili La Derniere mission divine / Mujtaba Musavi Lari; F. Khodaparasti The Narrative of awakening : a glance at Imam Khomeini's ideological, intellectual and political biography : from birth to heavenly departure / Hamid Ansari; Manoochehr Moosavi The Life of Imam Khomeini / Ali Qaderi; Mohammad Jafar Khalili; Salar Manafi Anar Father! O standard bearer of Islam! : an article by Haj Seyed Ahmad Khomeini about his noble father is holiness Imam Khomeini (s.a) / Ruhollah Khomeini Nga jeta private e yjeve të kinemasë / Urij M. Slavic; Nikolla Sudar; Antela Vouli (Spaho) Dashuri diktatorësh : hulumtime historike / Lev S. Bellousov; Aleksandr I. Petrusev; Guri Shyti Perëndeshat e spiunazhit / Igor Damaskin; Sokrat Gjerasi Një histori për Sulë Durmishin : Sylë Zhitia : 1917-1945 / Berat Luzha; Avni Dehari Shpërblesa e përplotë : një episod dramatik në jetën e Abraham Linkolnit / Mary R. Sh. Andrews; Kostë Çekrezi Gora dhe bijtë e saj / Besim Shyti; Agron Agolli Kapedan Kajo Babjeni : legjenda e Gorës / Besim Shyti; Dita Shyti Bodini : një shkëndijë në errësirë : monografi / Eduard Hoxholli; Rudian Zekthi Biografia e armës së tankeve të ushtrisë shqiptare / Petrit V. Fico; Zana Shuteriqi Fole shqiponjash / Dilaver Bajraktari; Besim R. Cengu Petale në bardhësinë korçare : figura të shquara sportive / Klito Fundo; Sokrat Sheperi Rebiul-Evvel 1428 : fjalë zemre me rastin e ditëlindjes së Profetit Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist = Genocide on the intellectual elite of the albanian nation under the communist terror. / Tomor Aliko; Andrea Llukani Anja e shekullit të njizetët Marija Goretti 1980-1902 / Domenico Mondrone Who's Who in World War II / David Mason Mussolini : a study in power / Ivone Kirkpatrick Thoma Nassi : portreti mediatik / Kristaq Balli; Pandi Bello Aqif Ramadani, legjenda e qëndresës dibrane / Aqif I. Ademi; Dukagjin Hata Myftar Grabocka dhe rrënjët e një fisi : biografi / Petrit Zeneli Veçori të metodës krijuese në prozën e Mitrush Kutelit / Mariglena Meminaj; Bardhosh Gaçe Nëpër labirintet e historisë së arumunëve (vllehëve) : artikuj dhe shkrime të ndryshme të botuara në shtypin e shoqatës dhe organe të tjera / Valentin Mustaka; Jani Gusho Nëpër labirintet e historisë së arumunëve (vllehëve) : artikuj dhe shkrime të ndryshme të botuara në shtypin e shoqatës dhe organe të tjera / Valentin Mustaka; Jani Gusho Historiku i dhëmbëtarëve në Shkodër : breznia Kaduku : monografi / Musa Bizaku; Fadil Kraja Mustafa Kaçaçi / Haxhi Goci Episode me dritë : duke kujtuar Dyrr Këlliçin / Xhevdet Shehu Hasi, Tedeli i kastriotëve / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Zef Kolombi, Piktor i Merituar [album] : 1907-1949 / Zef Kolombi; Ylli Drishti; Suzana Kuka (Varvarica); Zef Paci; Heldi Pema Dy dyer të mëdha në Has : Bogdani, Mazreku / Shefqet Hoxha; Hyrije Sh. Hoxha Sheperi : ç'kam parë, ç'kam dëgjuar, ç'kam studiuar / Dhame Çapi; Stefan Bulo Dukagjini në rrjedhat e historisë / Zef Mila Matjanët në luftën e dytë botërore : fakte, dokumenta, dëshmi / Ferit Këputa Bakita : zemra i rrihte në kraharor : nga ditari i një skllave që u bë shenjte. : shembull faljeje... / Josephine Bakhita; Roberto Italo Zanini; Albana Caka; Qerim Isaku Shenjtja Madalena e Kanosës : nga markeze fisnike, në shërbëtoren e të varfërve / Modesto Giacon; Albana Prendi; Qerim Isaku Të lumturohemi që e kemi patur : monografi : [Faik Çinaj] / Novruz Xh. Shehu; Dukagjin Hata Asim Zeneli, Heroi i popullit : 1916-1943 Asim Zeneli, Hero i popullit : 1913-1943 Pjetër Zarishi dhe krijimi i rruzullimit : monografi / Tonin Çobani; Tefë M. Topalli Kështu ecën njeriu : jeta dhe vepra e akademikut Ali Aliu / Kim Mehmeti; Faruk Myrtaj Sulajt e Kuçit : monografi familjare / Sami Kapaj; Skënder Hasko Yje të pashuar / Resul Bedo Prolog i një pranvere... / Eduard Hoxholli; Eduard Hoxholli Ata e nisën rrugën nga shkolla tregtare / Astrit Xhelili; Jeta Hoxha; Natasha Mborja Ata nuk vunë kurora me lule të freskëta në altarin e lirisë, por gjakun dhe jetën e tyre (Enver) [material grafik] Ata rrojnë në zemrat tona Ata rrojnë në zemrat tona Ata rrojnë në zemrat tona / Moisi Zaloshnja Ata rrojnë në zemrat tona Ata rrojnë në zemrat tona / Fuat Saraçi; Moisi Zaloshnja Ata rrojnë në zemrat tona / Fuat Saraçi Atë Frano Genovizzi S.J. : 1864-1937 At Gjergj Fishta : 1871-1940 : numër përkujtimuer, botue nëpër kujdes T'A.Benediktit Dema O.F.M [At Gjergj Guzzetta] Georgij Dimitrov i albanskoe demokraticeskoe i kommunisticeskoe dvizenie (1920-1939) / Elena Atanasova Mbretëresha Susana / Fluturak Gërmenji Vol. II : Calcagnini-Fakoner Vol. III : Falkonéta-Halászat Vol. IV : Halételek-Jordán Vol. V : Jordánszky-Kòdex-Kolostorépìtészet Vol.VI : Kolostorhálòzat-Lestyán Shqiponja dhe pëllumba të vrarë / Luman H. Caka; Besnik Caka Jeta e Napoleonit / Stendhal; Viron Koka; Flora Koka Jetë paralele / Plutarchus; Sotir Papahristo; Olimbi Yzeiri Smolica, bastion i lirisë / Tahir Bezhani; Ali D. Jasiqi Kontribut për të mësuarit aktiv, kritik dhe krijues në matematikë / Bukurie Vuji; Qazim Dushku Heroi i shtangës : monografi / Shpëtim Cami Ömer Kalesi, la cigogne des Balkans / Luan Rama; Fatime Nezirovski; Luan Rama Femra dhe eunukë në Bizant : (pushtet, intriga dhe orgji) / Charles Diehl; Miço Gubera Dukuri të arsimit në Myzeqe : (deri në vitin 1944) / Jorgji Velo; Agim Sinani Ndregjonët : monografi / Xhafer Martini; Dukagjin Hata Faraoni i fundit : Mehmet Aliu me origjinë shqiptare, i mbiquajturi Napoleoni musliman / Gilbert Sinoue; Luan Rama Fjala e djallit : në gjurmë të ish diktatorëve / Riccardo Orizio; Vladimir Bregu; Kujtim Gjonaj Cili jeni ju zoti Sorge ? / Jurij M. Korolkov; Vladimir Bregu; Vangjush Saro Gjeni të muzikës : Bethoven : përkth. Shopen : jetëshkrim / Romain Rolland; Afërdita Tartari; Afërdita Tartari; Burbuqe Tartari Urmele unui architect : Kristo Sotiri : viata si opera / Koço Miho; Kopi Kyçyku Raskovja Guxenko / Viktor Avdejev Një kolonel midis Tiranës dhe Prishtinës / Ylli Polovina Avni Rustemi : patriot i madh demokrat revolucionar : dokumenta dhe materiale / Mihallaq Pela; Hidajete Luga (Bejtja) Avni Rustemi, Hero i popullit : (1895-1985) : me rastin e 90-vjetorit të lindjes / Feride Papleka Violeta Manushi, kryezonja e skenës / Zenepe Luka Album der Dresdner Galerie [album] Who is who in Österreich : Suplementwerk der biographischen Enzyklopädie führender Frauen und Männer Österreichs / Ralph Hübner Who is who v Rossii : enciklopediâ personalij / Ralph Hübner Who is who Türkiye : Türkiye' deki kisisel ansiklopedi / Ralph Hübner Who is who Magyarországon : magyarország vezetö személyiségeinek életrajzi enciklopédiája. / Ralph Hübner The Voice of human justice / George Jordac Historia del magnanimo, et valoroso signor Georgio Castrioto, detto Scanderbego, dignissimo principe de gli Albani Dal latino in lingua Italiana, per Pietro Rocha nouamenta tradotta / Marinus Barletius; Pietro Rocha Histoire de Georges Castriot, svrnommé Scanderbeg, Roy d'Albanie contenant ses illustres faicts d'armes, & memorables victoires à l'encontre des Turcs, pour la foy de Iesus Christ : recveillie, dressée, et povrsvive ivsques à la mort de Mahomet II... De nouueau a esté adioustée en ceste Édition vne chronologie Turcique, en laquelle sont, sommaiement représentés les principaux exploits des Sultans Baiazet II. Selim I. Solyman II. Selim II. Murat III. & Mahomet III en l'espace de CXVII ans / Jacques de Lavardin Një zë i çiltër i vertikales së atdheut : recension / Gëzim Ajgeraj Kontribute shqiptare në visarin e përbashkët të popujve / Stilian Adhami; Barie Këreci (Meçollari); Donika Thaka Kostaq Stefa "Martir i demokracisë" : (1905 -1948) : (zinxhirët e turpit) / Eleni Stefa; Zhuliana Jorganxhi Fshat i bukur, i ndarë : Koshovica / Aleks Llambro; Kristaq F. Shabani Vehap Bezhani, një jetë me dinjitet : kujtime dhe mbresa te miqve dhe të afërmve / Sulejman Mato Maturantët e parë të medreses Alauddin : gjenerata 1967 / Feti Mehdiu; Shahe Memishi Sataniziranje akademika Burovica / Svetlana Kapetanovic; Savo Resulbegovic Flakadanët e lirisë / Bedri Tahiri; Rasim Selmanaj Sfidë ndaj kufijve [album] = Challenging the limits / Arben Theodhosi Prania e Shenjtes Joana de Lestonnac / Carlo Mazzei; Laura Leka; Jozita Shkreli Aristidh Kola dhe shtypi shqiptar : (kujtime, shkrime publicistike, poezi) / Arben P. Llalla; Teuta Llalla Haradinaj, njeriu i rendit të ri botëror / Rajmonda Maleçka; Dëfrim Cani Presidenti Ibrahim Rugova : ... memento për Rugovën / Sabri Hamiti Lumturia kur bëhesh gjysh... : kujtime e mbresa në tre breza / Ali Manaj; Zihni Haskaj; Bektash Zite Meteori El Greko : jeta dhe arti / Gjergj Ruci Kryengritësi kundër mbretit : novelë / Kolë Ndreka Njerëz të lirë : kujtime, publicistikë, poezi / Fatbardh Çoniku; Ylli Bajraktari Marikaj dhe marikasit në shekuj / Xheladin Sh. Subashi; Islam Subashi; Xheladin Sh. Subashi Toka e katedraleve : Rava e Krishtërimit në Mirditë e më gjërë / Ndue Dedaj Litet e Lumës : dy portrete atdhetarësh : Mustafë Man Lita (1848-1912); Osman Mustafë Lita (1875-1946) / Shefqet Hoxha Lec Zadeja, gazetar dhe publicist : monografi / Ludovik Shllaku; Frano Kulli Antropologji e fotografisë / Xhyher Cani; Teuta Toska Ditaret dhe letrat e Aleksandrit të Madh / Pietro Citati; Francesco Sisti Gjeneral Prenk Pervizi në faqet e shtypit shqiptar : 110 vjetori : 1897-2007 Maratonomaku nga Shkodra / Riza Lahi; Eglantina Nasi Sopiku i Sarandës / Stavri Jorgji Artistja e madhe Violeta Manushi : monografi / Nase Jani; Eglantina Kume Jeta e Sceitit Sc'Filip Nerit prei Firenzet : themeluesi i kongregazionit t'rrezzatorit / Pietro Giacomo Bacci; Lorenc Nenshati Arianit Komneni, vjehri i Skënderbeut : kumtesë mbajtur në Konferencën e Parë të Studimeve Albanologjike, 15-21 nëntor 1962 / Franz Babinger Tonin Guraziu, një jetë në piano / Filip Guraziu; Robert Radoja; Paulin Perja Një jetë me këngë / Myrteza Leka Bajram Çukovci-Curri, luftëtar i guximshëm i nacionalizmit shqiptar / Jetish Kadishani; Skënder Rracaj Der Älteste Verlag Albaniens und sein Beitrag zu Nationalbewegung, Bildung und Kultur : die "Buchdruckerei der Unbefleckten Empfängnis" zu Shkodra : (1870-1945) / Markus W. E. Peters V.3, Lib.1 : Alfabeti : (1899-1912) / Jusuf Shpuza Toto Riina : rënia e "korleonezëvë" / Angelo Vecchio; Zamir Poda Sadik Rama-Gjurgjeviku : (1872-1944) : (jeta dhe vepra) : monografi / Jetish Kadishani; Iljaz Metaj; Ali Llunji Pal Mark Deda : drama e një jete : monografi / Ymer Keta; Ndue Dedaj The Afeida mystery [album] / Abdulla Tafa; Afeida Meta Heroi i dy kontinenteve : monografi / Ndue Hila; Nexhip Ejupi Fran Vorfi, bilbili i këngës mirditore / Bardhok Sulejmani; Bardhok Pulaj Linde si ylber mbi Çikë / Rrapo Dervishi; Sevo Tarifa Gjyzepina Kosturi, zonja me shpirt e operës shqiptare / Zamir Këlliçi; Nexhat A. Agolli; Aleks Gjinaj Robert Schwartz ose dritaret e qytetit tim = Robert Schwartz die Fenster meiner Stadt / Ardian Klosi Alikajt e Malasit Tepelenë / Skënder Alikaj Tragjedia dhe lavdia e kishës katolike në Shqipëri / Pjetër Pepa; Ardita Repishti; Marjan Lumçi Tragjedia dhe lavdia e kishës katolike në Shqipëri / Pjetër Pepa; Ardita Repishti; Marjan Lumçi Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re / Thanas Gjika; Stavri Sharxhi Hysnije Shehu vajzë, nuse, mësuese, nënë dhe gjyshe / Dragua Shehu; Petrit Koçiaj Karli i Madh / Gianni Granzotto; Agim Doksani; Kujtim Gjonaj Fjalor i udhëheqësve shtetërorë homoseksualë ose biseksualë / Didier Godart; Persida Asllani Alberto Moravia dhe letërsia italiane / Gëzim Rredhi; Nexhip Gami Mustafa Qemal Ataturku themeluesi i Turqisë së re / Dagobert Von Mikusch; Irfan Çela; Magdalena Çabej Ein britischer Journalist im des faschistischen Italien : Joseph Swire als Korrespondent in Albanien in den Jahren 1930/31 : drei Briefe / Stefan Troebst Skanderbeg reitetnwieder : die Wiederfindung und Erfindung eines (National-) Helden im balkanischen und gesamteuropäischen Kontekst : (15.-21. Jahrhundert) / Oliver Jens Schmitt Le role des forteresses de sebaste et de Daulle dans la guerre de Skanderbeg contre les envahisseurs Ottomans : résumé / Luan Bajo Bajram Curri, Hero i popullit : 55 vjetori i rënies Bajram Curri : patriot dhe demokrat revolucionar : bibliografi me rastin e 55 vjetorit të rënies / Liljana Bushati; Shpëtim Mema Bajram Curri : trajtesa e dokumente / Burhan Çiraku; Muin Çami Roza Luksemburgu dhe Karl Libknehti / Izet Bajramaj Kjo rrugë pa fund : shënime / Izet Dyrmishi; Veli Hoxha Essay sur l'histoire générale, et sur les moeurs et l'esprit de nations, depuis Charlemagne jusqu'à nos jours / Voltaire La Vita del padre Paolo Segneri Juniore della Compagnia di Gesú... S'aggiongono alcune Operette Spirituali composte dal medesimo religioso : dedicata al Merito dell'illustrissimo signore il signor Don Onofrio Arici Merittissimo Prevosto di Alzano, Dottore in ambi le Leggi, Protonotaro Apostolico, e Vicario del S. Officio / Lodovico Antonio Muratori Vita del venerabile padre Luigi della Ponte della Compagnia di Gesú : descritta in Spagnuolo dal Francesco Cachupin della Compagnia e portata in italiano da un sacerdote della Compagnia stessa / Francesco Cachupin Dictionaire néologique : a l'usage des beaux Esprits du Siécle : Avec l'éloge historique de Pantalon-Phoebus Dhërmiu : dhrimadhet e akrokeraunëve / Foto Bixhili; Bardhosh Gaçe Histoire du prince François Eugene de Savoye : Generalissime des Armées de l'Empereur et de l'Empire : Enrichie de Figures en Taille-Douce / Éléazar de Mauvillon Histoire du prince François Eugene de Savoye : Generalissime des Armèes de l'Empereur et l'Empire : Enrichie de Figures en Taille-douce / Éléazar de Mauvillon Heidegger : një hyrje e shkurtër / Michael Invood; Albana Kozeli; Erion Kristo; Silvana Leka Kleopatra : sharmi i pushtetit / Chiara Melani; Erjona Vyshka; Manjola Ali Dostojevski / Janko Lavrin; Islam Spahiu; Kujtim Gjonaj Çikago e Al Kapones / Elisabetta Vezzosi; Agim Doksani; Manjola Ali Jeta ime përballë dy epokave : (kujtime dhe meditime të një veterani dhe mjeku ushtarak) / Agim S. Gonxhja; Pajtim Bejtja Kaq shumë gurë u hodhën mbi mua : roman historik me protagonist Halil Aline / Xhafer Martini; Agron Tufa Dialogët me Kafkën / Franz Kafka; Gustav Janouch; Ike Muka; Besnik Rrapi Histoire du prince François Eugene de Savoie : Generalissime des Armées de l'Empereur et de l'Empire : Enrichie des Plans de Batailles & des Médailles nécessaires pour l'intelligence de cette Histoire / Éléazar de Mauvillon Histoire de Charles XII Roi de Suede. Par Mr. de V***. Neuviéme édition de Christophe Revis, plus ample & plus correcte que toutes les précédentes, augmentée des Critiques de la Motraye, & des réponse à ces Critiques / Voltaire Vita della Beatiss.ma Vergine Madre di Dio. Nella quale si contiene quel tanto, che fin hora si è scritto da graui Autori; Intorno alle gratie belleza, priuilegij, virtudi, Antifone, Orationi, Hinni, Imagini, Miracoli, Chiese, e grandeza di lei : Et in particolare, & separatamente si pone la Vita del felicissimo Sposo Gioseppe. Composta per il Rever. P. Lorenzo Maselli da Napoli Sacerdote Teologo della Compania di Gesù / Lorenzo Maselli Ju, o djem, do më kujtoni : Koto Hoxhi, simbol i heronjve... / Leko Mako; Shpresa Leka Histoire de l'art de l'antiquité par M. Winkelmann / Johann Joachim Winckelmann; Michael Huber Jeta e Elena Gjikës (Dora d'Istrias) / Vehbi Bala Udhëtim në vite : (përmbledhje shkrimesh, artikujsh, përshëndetjesh, ...) / Odhise Porodini; Thoma Noti Pashko Vasa : portret-monografi / Vehbi Bala Viktor Eftimiu : portret-monografi / Vehbi Bala Migjeni : portret : monografi / Vehbi Bala; Musa Kraja; Nazmi Rrahmani; Rrahman Dedaj Migjeni : portret : monografi / Vehbi Bala; Musa Kraja; Rrahman Dedaj V.8 : Bibliografi e zgjeruar e veprave të Sami Frashërit : veprat, përmbajtja e tyre me shënime dhe veprat e artikujt mbi të në gjihën shqipe e turqishte / Zyber H. Bakiu; Nazmi Rrahmani; Fahredin Gunga Bibliografi e zgjeruar e veprave të Sami Frashërit : veprat, përmbajtja e tyre me shënime dhe veprat e artikujt mbi të në gjuhën shqipe e turqishte / Zyber H. Bakiu; Frida Idrizi Me Tano Banushin dhe humorin e tij : jeta dhe veprimtaria artistike / Isa Alibali; Jusuf Shpuza Jeta e Elena Gjikës (Dora d'Istrias) / Vehbi Bala Migjeni : portret-monografi / Vehbi Bala V.3 : Bota moderne / Alfred Uçi Kryeveprat e mendimit politik : hyrje në teorinë e politikës / Gerard Mere; Edit Dibra Le Vite di Tutti i Santi, e Beati Contenute nelle Lezioni proprie del Secondo Notturno del Breviario Romano, di varie Diocesi, e di tutti gli Ordini Regolari : Con varie Note, Moralità, Tavole Sinottiche e Notizie Ecclesiastiche... / Bernardino Pianzola La Vita dell' Infanta d'Austria Suor Margherita della Croce Monaca Scalza di Santa Chiara del Sagro Ordine Serafico scritta dal Padre Longaro Degli Oddi della Campagnia di Gesù e Dedicata a Sua Eccellenza la Signora D. Ippolita Ludovisi Buoncompagni Principessa di Piombino ec. / Longaro Degli Oddi Vita del B. Lvigi Gonzaga della Compagnia di Giesv'. Primogentio di D. Ferrante Gonzaga Prencipe dell'Imperio, Marchese di Castiglione, &c. Scritta dal Padre Virgilio Cepari della medesima Compagnia. Alla M. Illustre, & M. Reu. Signora Svor Lavra Vico, Monaca nel Monasterio d'Ogni Santi di Padoua. / Virgilio Cepari "Të njëmijët" : kujtime për Garibaldin / Xhuzeppe Bandi; Hariz Thanasi; Moisi Zaloshnja Il Sagro leggendario della vita di Gesù Cristo, di Maria Vergine e de' Santi, distribuito per ciascun giorno dell'anno, secondo il rito della Chiesa Romana : ora migliorato, correto, e più esteso di quello dato in luce dal M. R. P. D. Alfonso Villegas. Raccolto dagli Atti de' Santi pubblicati da' Padri Bollandisti e da altri autori e diviso in tredici tomi. Opera d'un Padre dell'Oratorio di Venezia. Vendorigjina e Kastriotëve është Mati : (fakte, dokumenta, dëshmi) / Ferit Këputa V. 6 : Letërkëmbimi / Nasho Jorgaqi Mallakastra partizane / Gjon Banushi; Jeton Ostreni Relazione della Vita, e Martirio del Venerabil padre Ignazio de Azevedo Ucciso dagli Eretici con altri trentanove della Compagnia di Gesù, Cavata da' Processi autentici formati per la loro Canonizzazione dedicata alla Sacra Real Maestà di D. Giovanni V. Re di Portogallo / Giulio Cesare Cordara Kiti Harris, spiunia me shtatëmbëdhjetë emra / Igor Damaskin; Geoffrey Elliot; Florenc Mene; Sejdin Cekani Vasil Gudha, luftëtari epiriot i 1821-shit, zv. gjeneral dhe sekretar i Marko Boçarit dhe Anastas Gudha mjek, politikan, shkrimtar, "Plutarku i Ri" : jeta dhe vepra e tyre / Stefanos Betis; Stavri Llazo; Andrea Gudha; Xhevahir Spahiu; Violeta Gudha (Kutra) Jetë shënjtorësh / Andrea Llukani; Pavli Haxhillazi Të lindur me këmishë : (copëza jete nga historia e presidentëve amerikanë) / Malko Zaçe; Elmas Leci Damari i gjelbërimit : monografi : nderim për fisin Ristaj të Tërbaçit : 1760-2007 / Dhimo S. Rista; Albert Habazaj "Psikologjia" e Hasan Tahsinit / Nuri H. Abdiu; Hajri Mandri; Artan Fida Jetë në shërbim të shkencës : monografi / Skënder Xhika; Hamdi Hysuka Introduction à l'Homere traduit du Grec & commentè par Madame Dacier contenat Les deux Préfaces de cette Dame, l'une pour l'Iliade, & l'autre pour l'Odyssée, suivies de la Vie d'Homere &c. De plus La Préface de Mr. Pope sur l"Iliade; son Essai sur la Vie & les Ecrits d'Homere, & autres de ses Pièces, de même que de Mr. l'Abbé Banier : Avec des Figures qui servent de Preuves / Anne Dacier; Alexander Pope; Antoine Banier Skënderbeu : apologji / Frang Bardhi; Stefan Prifti Skënderbeu : apologji / Frang Bardhi; Stefan Prifti Skënderbeu : apologji / Frang Bardhi; Stefan Prifti Klasikë të mendimit ekonomik : nga fillimet deri në ditët tona / David Henderson; Dritan Thomollari Kujtime të jetës sime nga Shqipëria / Maximiliano I de Mexico; Etleva Sofroni (Sakajeva) Një jetë në dashuri / Mynever Shuteriqi; Zana Shuteriqi Fjalët e Ajnshtajnit : gjuha e shkencës midis përpikërisë dhe poezisë / Daniele Gouthier; Elena Ioli; Mariana Ymeri; Agim Doksani Pena të arta franceze për shqiptarët : (1332-2007) : antologji, udhëpërshkrime, portrete, letërsi, art, kulturë / Fotaq Andrea; Merita Musai Diplomacia e Ismail Qemalit / Afërdita Tafaj; Marie Mato Kush ishte Enver Hoxha / Beqir Ajazi; Kostaq Xoxa Historia e jetës dhe e vepravet të Skënderbeut / Marin Barleti; Stefan Prifti; Nazmi Rrahmani Historia e jetës dhe e veprës së Skënderbeut / Marin Barleti; Stefan Prifti Historia e jetës dhe e vepravet të Skënderbeut / Marin Barleti; Stefan Prifti Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut : burime dhe materiale për Historinë e Shqipërisë / Marin Barleti; Stefan Prifti Durazzo-t, dozhët e purpurt të Republikës së Gjenovës / Luan Rama Frojd : një hyrje e shkurtër / Anthony Storr; Erion Kristo; Silvana Leka Makiaveli : një hyrje e shkurtër / Quentin Skinner; Julian Qineti; Erion Kristo; Silvana Leka Larg dhe mes njerëzve : kujtime internimi 1973-1990 / Liri Lubonja Filozofia : një hyrje e shkurtër / Edward Craig; Shpëtim Doda; Erion Kristo; Silvana Leka Pj. 1 : Nga Buzuku tek arbëreshët e Greqisë : 1462-1878 / Namik Resuli; Ernest Koliqi Xhionxhis Khani : stuhia nga Azia / Mihael Pravdin; Sokol Mici Romanet më të mëdha të shekullit XX : 50 klasikët / Joachim Scholl; Nasi Lera; Sejdin Cekani Gjenerali legjendar : roman historik / Hysni Milloshi; Mylazim Gura Bijtë e pavdekshëm të Shkollës së Bashkuar të Oficerëve / Kadri M. Shametaj; Sadik Muraj Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani Naim be Frashëri / Mithat Frashëri Enigma e jetës / Skënder Malaj; Demir Korita Udhëtoj në visaret e këngëve : jetëshkrim pë këngëtaren Sofika Hodo / Fran Ukcama; Adelina Rista Legjislatura XVII : (2005-2009) : manual / Diana Estrefi; Kuvendi i Shqipërisë Vëllezërit Frashëri dhe vendlindja e tyre : antologji / Nasho Jorgaqi Një nga të pagjumët / Arshi Z. Dolla; Lirim Deda Gjysmëbota : mbresa, biografi, intervista / Kozeta Zavalani Rilindja e besimit halvetian / Muamer Pazari Lojtari i "klasit" dhe"topi i artë" / Skënder Dedja; Mehmet Spahiu; Nexhat Gjuzi Vajza uragan : Musine Kokalari / Novruz Xh. Shehu Shaban Palluzha dhe personalitetet e lëvizjes, 1941-1945 : (dëshmi dhe kujtime të kronistit të luftës) / Azem Hajdini; Tafil Duraku Shaban Palluzha : (dëshmi dhe kujtime të kronistit të luftës) / Azem Hajdini; Mehmet Kajtazi Shoqata "Atdheu" në Bad Ragaz : monografi / Qemal Musliu; Halit Naxhaku; Nehas Sopaj Shaban Palluzha : lëvizja për çlirim dhe Bashkim Kombëtar, 1941-1945 : (dëshmi dhe kujtime të kronistit) / Azem Hajdini; Tafil Duraku Lufta e Artakollit, Prellovcit, Skënderajt dhe plani serbo-malazez për likuidimin kolektiv të shqiptarëve, prill 1941 : (dëshmi dhe kujtime të kronistit të luftës) / Azem Hajdini; Hajro Ulqinaku Masakra e Tivarit : (memoare) / Azem Hajdini; Bedri Hysa Një kullë në histori : "Qeveria e Kimzës" 1911-ngjarje e Pavarësisë / Mark Mesuli; Ndue Dedaj Montale dhe Dante : një monografi kritike / Arshi Pipa; Çapajev Zëre; Agron Tufa Enveri dhe të tjerët në jetën time : (kronikë, brazda në shpirt, gjykime dhe emocione) / Novruz Abilekaj; Bardhosh Gaçe Legjendat nuk vdesin : Lukë Lukë Kaçaj : "Aliej " Bajzë Kastrat 24.02.1924-Shkodër 07.09.2001 / Loro Sata Midis dy dashurive : Nina dhe Avni Mula / Mustafa Gërcaliu; Anila Ferizaj Bylbyla të shastisun : pasione etnomuzikologjike : krijimtari me këngë të reja : gazmore, anekdota, bejta, portrete këngëtarësh e artistësh popullor nga Shkodra e trevat shqiptare.: Shkodër 1960-2000 / Xhemal Uruçi; Selami Tabaku; Gazmend Kraja Fisi im / Miti Nito; Entela Nito Historia e avokatisë shqiptare : 1912-1967 / Petrit Sinani; Agim Sinani Të pavdekshmit : jetëshkrime / Murat Murati; Vasilika Manuka Velçotë trima e patriotë / Shero Shanaj; Petrit Koçiaj; Arjan Beqari Jetë me kujtime / Ramadan Cena; Aqif Hoxha Levani Cirua / Namik Hyseni; Enkelejda Jaupi Misioni amerikan në Shqipëri : operacionet sekrete të OSS-it dhe bashkëpunimi me partizanët komunistë gjatë Luftës së Dytë Botërore / Peter Lucas; Xhevdet Shehu; Kujtim Gjonaj Refik Refat Kasimati "Kardiaku" : 1902-1944 / Myslim Islami; Mamica Nemërçka Të pathënat e Titanic / Serxhio Prelashi Jeta e njeriut, si tingujt e kitarës : monografi për Kujtim Spahivoglin, Artist i Popullit / Skënder Spahivogli; Xhevahir Lleshi Pjetër Bogdani e Shqipnia e kohës së tij : me riprodhim fotografik të 132 dokumentave / Luigj Marlekaj; Vili Kamsi Topullarët e Gjirokastrës Bajua e Çerçizi, pararendësit e pasardhësit e tyre..... / Bajo J. Topulli Dine Hoxha një filozof popullor në oborrin mbretëror : (referime historike, burime arkivore, poezi) / Halil Rama; Shaqir Skarra; Sakip Cami Usta Laver Bariu, i fundit nga mjeshtrat e mëdhenj të Sazeve / Vasil S. Tole; Stefan Koçi Shqiptarët : nga Mesjeta deri në ditët tona / Peter Bartl; Afrim Koçi Rrënjë e degë / Sabit Alidema Fytyra e vërtetë e Haxhi Qamilit : kujtime për vitet e mbrapshta 1914-1915 / Thanas Floqi; Kastriot Dervishi Ndarjet / Michael Darmon; Yves Derai; Nasi Lera Ujku i murrmë : jeta e vepra e Mustafa Qemal Ataturkut / Heaton Armstrong; Zana Harxhi (Baroni); Rudi Bobrati Biseda me muzat : studime dhe artikuj kritikë / Miho Gjini; Mihallaq Qilleri Miho Gjini " Mjeshtër i Madh" : një jetë me teatrin dhe për teatrin / Skënder Demolli Njerëz dhe ngjarje : (Mbrezhani) / Fore A. Dorri; Liri Gëzhilli Frashëri në historinë e Shqipërisë / Alfred Frashëri; Neki Frashëri; Alba Frashëri Jetë me brengë : (monografi) / Xheladin Sh. Subashi; Abana Xh. Subashi Çerçiz Topulli me shokë Në muzeun e vëllezërve Frashëri / Kastriot Bezati Vetvrasja serbe : si u vra Kryeministri Xhinxhiç në Beograd / Milan St. Protic; Etleva Sofroni (Sakajeva) Gruaja është si dielli : fjalë të urta, legjenda, gra të famshme / Myslym Baburi; Bardhosh Gaçe Lule në gur : jetëshkrimi i Todo Gjermanit / Resmi Osmani Një jetë mes jush : monografi / Kapllan Cuka Hamit Matjani midis legjendës dhe të vërtetës : (qëndresa e armatosur kundër komunizmit) / Tanush Kaso; Migena Elezi Zinxhiri i anktheve : (radiografi e çiltër për vete dhe për të tjerë) : intervistë / Kopi Kyçyku; Hiqmet Meçaj Na flet Visarion Xhuvani / Nos Xhuvani; Pavli Haxhillazi; Pavli Haxhillazi Kolonjë e bukur Kolonjë : (Kolonja, qendra e saj Erseka, kolonjarët e mij) / Lluka Pashko; Kastriot Hasa Uiliam Shekspir / Entoni Bërxhës; Shpëtim Çuçka; Helena Kadare Heroi i shtangës : monografi kushtuar peshëngritësit Aleksandër Kondo / Shpëtim Cami Shpalimet e vitit 2007 / Shefqet Hoxha Tungjatjeta diasporë! : dhjetë vjet jetë mbarësi-veprimtari-mbresa dhe kujtime / Namik Shehu; Prenja Imeraj Jetë-shkrimi i Konstandin Kristoforidhit : rrieshtuar në gjuhë të përbashkëme dhe në mënyrë që të përdoret në rent të parë të mësimorevet të dyta / Simon Shuteriqi Zërat e një qyteti : shkrimtarë, vepra e krijimtari / Ramazan Hushi; Josif Doja; Ylli Resuli Orët e fundit të Çe Guevarës : kapja dhe vdekja në raportet deri tani sekrete të CIA-s / Fabio Giovannini; Vladimir Bregu; Manjola Ali Qazim Lika : jeta dhe vepra : monografi / Fejzulla Gjabri; Izet Duraku Niman Sylë Doçi / Niko Nishku; Maxhun Doçi; Halil Buçpapaj Gjeneral Esat Pashë Toptani / Novruz Zejnati Bistrovica / Izet H. Velcani; Kujtim Drizari Gjaku i tyre në damarët tanë : Heronj të Popullit dhe dëshmorë të trevës së Malësisë së Gjakovës : album enciklopedik / Selim Musaj; Halil Katana; Halil Katana Atdhetarizmi në krijimtarinë e At Mihal Dhosit / Apostol Kotani Shtegtari i dritës Sadik Tafarshiku : monografi / Rrahim Sadiku Dhimbje / Fatbardha Saraçi (Mulleti); Endrita Mulleti Mihal Prifti, diplomat i shquar i Shqipërisë : monografi / Vangjel Kasapi; Skënder Hasko Mbi dallgët e jetës : monografi mbi Halil Lelin / Ruzhdi Bajrami; Bardhosh Gaçe Xhafer Meto Peçi, njeriu që nuk u lodh kurrë : monografi / Skënder Hasko Malësia e Gjakovës (Tropoja) në rrjedhën e historisë kombëtare / Elez Qerimaj; Hamit Aliaj Cakrani në rrjedhat e kohës : monografi historike / Asqeri Llanaj; Halil Bregasi; Agur Mehmetaj; Bardhosh Gaçe Historia é Shcypniis : ch' me fillése e déri më kohë kur ra në dorë të turkut / Ndoc Nikaj Gëzim Erebara [album] : 19 maj 1928-12 shkurt 2007 / Flori Balliu; Ermelinda Troqe Në emër të lirisë : kujtime dhe mbresa / Tase Çorri; Çobo Skënderi Dashuri & plumba / Pavllo Gjidede; Eneida Truja Yje që ndriçojnë trevën / Selami Leka Ferri i të gjallëve : (kujtime nga internimi, hetuesia dhe burgjet komuniste) / Shefqet Gjana; Dukagjin Hata Koha e një psherëtime / Anne Philipe; Nasho Jorgaqi Jeta e sceitit Stanislao Kostka t'scocniis Jezus, paitorit t'riive Historia e shqiptarëve të Argjentinës gjatë viteve 1907-1968 / Sadik Bleta Shkëlqimi i meteorëve : ese / Luan Rama Misërgjonajt e Kallaratit : (jo vetëm Misërgjonajt) / Namik Z. Abazi; Ahmet Banushi Pasuria ime / Sevo Tarifa Al Bano dhe Albania / Zenepe Luka; Tefta Radi Mbi pikturën : traktat estetik / Leon Battista Alberti; Cecil Grayson; Irena Buzi; Primo Shllaku Hafiz Ibrahim Dalliu : jeta dhe vepra : (1878-1952) / Xhemal Balla; Lira Musollari Historiku i arbitrave shqiptarë të futbollit / Mikel Shestani; Jani Malo Asdreni-poet dhe koha e tij : me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Asdrenit / Koço Bihiku Fan S. Noli dhe kultura shqiptare / Koço Bihiku Fan S. Noli : 1882-1965 / Koço Bihiku Or' e fundit : proza letrare dhe dokumentare / Mithat Frashëri; Nasho Jorgaqi Hedhje drite rreth shtrembërimesh historike / Mërgim Korça Maksimilian Lamberci si studiues dhe popullarizues i letërsisë shqiptare / Koço Bihiku Tropoja-djep kulture / Selim Matoshi; Hamit Aliaj Partizani shqiptar, gjeneral i ushtrisë sovjetike / Jani K. Lufi; Gjergj P. Titani; Robert Vullkani Qyteza dhe njerëzit e saj : antologji e ilustruar / Kostaq Duka Georgi Dimitrov : biografi e shkurtër / Stela Blagoeva Planet e Nolit për botimin e veprave të veta poetike : dokumenta dhe materiale / Koço Bihiku Plagët e një shekulli : gurbeti në Trevën e Strugës dhe të Ohrit : 1903-2003 / Kaim Murtishi; Emil Lafe Ajet Gërguri dhe Lëvizja Nacional Demokratike Shqiptare : (1945-1947) / Mehmet Gërguri The Ottoman Empire in the reign of Süleyman the Magnificent / Ministry of Culture and Tourism of the Turkish Republic The Ottoman Empire in the reign of Süleyman the Magnificent / Ministry of Culture and Tourism of the Turkish Republic Proza e Migjenit / Koço Bihiku Hashim Thaçi dhe beteja e fundit / Rajmonda Maleçka; Dëfrim Cani Histori e një organizate politike dhe demostratat e vitit 1981 / Mehmet Hajrizi Kujtime : autobiografi / Qazim Kondi; Skënder Hasko Rrugët e jetës më shpien në Labovë / Thanas Hoda; Qirjako Hoda Historia e Filozofisë të së Drejtës / Irakli Koçollari; Aleks Luarasi; Aurela Anastasi; Shefqet Muçi Letër Arnisës për Sabat Zevin / Moikom Zeqo Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi Biri i partisë : letra, reportazhe, vjersha Erol Güngör / Murat Yilmaz Sabri Fehmi Ülgener : küresellesme ve zihniyet dünyamiz / Murat Yilmaz Fuat Babani / Ilo Bodeci Mendimtarët për edukimin : visari i arsimit dhe pedagogjisë botërore / Jonisa Angoni Mëno Gjoleka : memorial / Bardhosh Gaçe; Eqrem Canaj; Halo Abazi Njerëz të zemrës sime : publicistikë / Sulo N. Gërbi; Jorgo S. Telo Shqiptarët në kinematografinë botërore : disa aktorë dhe regjisorë shqiptarë ose me origjinë shqiptare / Abaz T. Hoxha M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad familliaris libri XVI / Marcus Tullius Cicero Q. Curtii Rvfi historiarum libri / Quintus Curtius Rufus Autoportreti : rrëfim për jetën e piktorit që nuk e lanë të buzëqeshë / Ruzhdi Keraj; Mjaftore Keraj Beyond the Orchard / Azize Ethem From the steeple to the minaret : living under the shadow of two cultures / Hughette Eyüboglu Vita di S. Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù scritta dal p. Virgilio Cepari della Medesima Compagnia coll' aggiunta di varie notizie spettanti all'accrescimento del culto del Medesimo Santo. Con in fine la Vocazione del Santo alla Compagnia. Opera Scenica dedicata a Monsignor Giovanni Castiglione / Virgilio Cepari Ney'in sirri : deneme / Besir Ayvazoglu Mawlana Jalal Al-din al-Rumi : his life and his path / Osman Behçet; Ihsan Günes Mevlana Celâleddin Rümi : hayati ve yolu / Osman Behçet Vita del Patriarca Sant'Ignatio di Loiola fondatore della Compania di Gesù Raccolta già per opera di D. Vigilio Nolarci Poscia in questa quarta editione dal medesimo riueduta et avmentata / Luigi Carnoli Mevlana / Osman Horata; Adnan Karaismailoglu; Rahim Acar Vita di S. Filippo Neri fiorentino fondatore della Congregazione dell' Oratorio, scritta dal P. Pietro Giacomo Bacci prete dell'istessa Congregazione, Ed accresciuta di molti Fatti, e Detti del' istesso Santo, cavati da' Processi della sua Canonizzazione / Pietro Giacomo Bacci V. 1 : Jeta dhe vepra / Ismail Ahmedi Nënë Tereza : vendimi final / Aroup Chatterjee Ëndrra dhe zhgënjime / Agim Mero Lavdari - zemra e Oparit : (në kujtimet e veteranit) / Ligor K. Ngjela Mustafa Kemal Atatürk [album] / Ilhan Aksit; Ethem Tem Bü mülkün sultanlari : 36 osmanli padisahi / Necdet Sakaoglu A Biography of Atatürk, the founder and the first President of the Republic of Turkey : his reforms and principles / Mustafa Zeki Cingöz Atatürk : his life-revolutions- memories / Çetin Tüzüner; Mehmet Remzi Gökhan; Nurdan Tüzüner Gündogdu Fytyra e kujtesës : studime mbi artin skenik / Xhahid Bushati; Ikbal Kalaja Selim Alliu gjithmonë mes nesh / Sami Shehu; Hajri Shehu Le Cas d'Ukshin Hoti ou la politique sous les verrous Tamo-na Kosovo! : dokumenta i cinjenice / Kapllan Resuli; Svetlana Kapetanovic Pse dergjet në burg Adem Demaçi? / Xhaferr Shatri Rrita e familjes Vatoci në Bujan dhe Novolan 1697-1997 / Jusuf Vatoci Leksikon i magjistrave dhe i doktorëve të shkencave në trojet shqiptare jashtë Shqipërisë 1430-1995 / Jusuf Vatoci Burovici : porodicna istorija / Kapllan Resuli Rrumpalla / Peter Lucas; Alfred Lela; Kujtim Gjonaj Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente / Duro Shehu; Xhevdet Shehu Mjeshtër të shquar të skenës dhe të ekranit : (portrete artistësh) / Vangjush Furrxhi; Stavri Sharxhi Jani Minga / Zeko Braho Yje të pashuar / Resul Bedo Muharrem Dino Hyseni : monografi / Zenel Gapaj Skënderbeu në shtypin e lëvizjes kombëtare (1880-1912) / Liliana Verdho; Pavli Haxhillazi; Skënder Blakaj Idriz Seferi : kreshniku i Karadakut Lenini ynë : kujtime / Vladimir Dmitrievic Bonc-Bruevic; Faire Tabaku Bijtë e qytetit të Durrësit : ( nga lashtësia deri në ditët tona) / Abedin Çetaku; Ariola Kondakçi Urani Rumbo punëtore e shquar e shkollës shqiptare / Iljaz Gogaj; Agim Sinani Ngjarje historike të ndime, të pame e të jetueme / Nikoll Mëlyshi Gli Arcivescovi di Giezno, primati di Polonia / Jan Wladyslaw Wos Il Generale Wladyslaw Anders contributo per un ritratto / Jan Wladyslaw Wos Il Tipografo Samuel F. Tyszkiewicz nel cinquantenario della morte : (1954-2004) / Jan Wladyslaw Wos Sant'Adalberto di Praga, benedettino, vescovo, missionario, martire : (956-997) / Jan Wladyslaw Wos Fonti per la storia della nunziatura polacca di Annibale di Capua (1586-1591) / Jan Wladyslaw Wos Studi in onore di Jan Wladyslaw Wos per il suo 60 compleanno / Paolo Bellini Alessandro di Masovia, vescovo di Trento : (1423-1444) : un profilo introdutivo / Jan Wladyslaw Wos András Dudith (1533-1589) : un contributo per la storia della Riforma nell'Europa centro-orientale / Jan Wladyslaw Wos La "Vita Minor" di S. Stanislao Vescovo / Wincenty z Kielc; Jan Wladyslaw Wos Polacchi a Firenze / Jan Wladyslaw Wos I Santi Adalberto (997) e Stanislao (1079), patroni della Polonia / Jan Wladyslaw Wos Il Card. Józef Glemp, primate di Polonia : (1981-2001) / Jan Wladyslaw Wos Die Polnische Exildiplomatie gegen die britisch-russische Annäherung : 1840-1842 : das Parlament als Tribüne zur Wahrung des Völkerrechts / Lothar Maier Omaggio a Adam Mickiewicz nel bicentenario della nascita : 1798-1998 : catalogo della mostra / Jan Wladyslaw Wos Discorso commemorativo per Adam Mickiewicz nel bicentenario della nascita : (1798-1998) / Jan Wladyslaw Wos Polacchi a Firenze / Jan Wladyslaw Wos Il Generale Wladyslaw Anders, un abbozzo di ritratto / Jan Wladyslaw Wos Sarajat : vështrim historiko-letrar, kushtuar Derës Princore Mirditore të Gjonmarkut / Zef Përgega; Marash Mirashi; Dedë Shkurti Who is Who stin Ellada : egkyklopaideia viografion ton simantikóteron prosopokotiton tis Elládas / Ralph Hübner Who is ...? (v Ceské republicé) : zivotopisná encyklopedie prednich zen a muzu Ceské republiky : dodatkové dilo / Ralph Hübner Who is Who Magyarországon : magyarország vezetö személyiségeinek életrajzi enciklopédiája / Ralph Hübner Who is who v Slovenskej Republike : zivotopisna encyklopédia vyznamnych zien a muzov Slovenska : dodatkové dielo / Ralph Hübner Lufta dhe paqja në jetën time / Azmi Tato; Juliana Doda Teil 1 : A-Lai Teil 2 : Lak-Z Czesc 1 : A-Mar Czesc 2 : Mas-Z Enciclopedia personalitatilor din Romania : enciclopedia biografica a femeilor si barbatilor contemporani cu cariera de succes din Romania / Ralph Hübner Nasalca, vatër e arsimit : monografi / Jonuz Fetahaj; Abdulla Bektashi Agjah Libohova (Ismailati) : jeta dhe vepra e tij / Uran Asllani Shkurtë Ademja në kujtesën time / Halil Katana V.3, Lib 2 : Liria : (1899-1912) / Jusuf Shpuza Vittorio Emanuele III : con 32 illustrazioni e facsimili / Gioacchino Volpe La Grèce moderne : héros et poètes / Eugène Yemeniz Crispi / Arturo Carlo Jemolo Alessandro il Grande / Johann Gustav Droysen; Luigi Alessio Francesco Crispi / Giuseppe Ardau Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : tradotta dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Atdheu në zemrën e një mërgimtari : jetëshkrim / Pjetër K. Smajlaj; Tomë Mrijaj Stafetë brezash / Ndre Picaku; Alda Gega Monsinjor Dr. Zef Oroshi, një jetë e shkrirë për fe e atdhe : jetëshkrim / Tomë Mrijaj; Klajd Kapinova Gjekë Marinaj, më shumë se poet / Adnan Mehmeti Ana tjetër e pasqyrës : intervista / Gjekë Marinaj; Natasha Këlliçi Tashko Lako, një jetë në krijimtari / Nuri Plaku Liri Gero "Heroinë e Popullit" : monografi / Selfo Allkaj; Lirim Deda Jetë në vallëzim : kushtuar valltarit dhe koreografit Ibrahim Roçi / Josif Doja; Rifat Hoxha Vlora në rrjedhën e shekujve : monografi për shëndetësinë / Hito N. Jaze; Andrea Gudha; Vrikla Dhefto (Jaze) Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Vol. 9 : Biografie per corredo alla Storia universale Dom Nikollë Kaçorri / Hajredin Isufi; Pëllumb Xhufi Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Figures byzantines / Charles Diehl Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Il Profeta Muhammad un mensajero de Dios para la humanidad / Shefik Osmani Myftinia e Dibrës dhe Ruzhdi Lata : (libër publicistiko-letrar) / Mevlud H. Buci; Çelik Petriti Naum Veqilharxhi - jeta dhe vepra e tij : tryezë shkencore, 24 maj 2007 Dialog me kalanë heroike Treblovë : një jetë luftë e përpjekje / Ferjat Ç. Hoxhaj; Shpresim Kasaj Kujtime nga burgu / Muhamet Rogova; Besim Muhadri Keri i Sadri Bardhit : jeta dhe veprimtaria atdhetare / Lush Culaj Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : tradotta dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : tradotta dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier [Vol.] 24 : Biografie per corredo alla Storia universale [Vol.] 23 : Biografie per corredo alla Storia Universale Ringjallja e gjyshit : Tefik Sfiri, udhëheqës i rezistencës antifashiste në Mallakastër : 1909-1945 / Aurora Velaj; Loredan Bubani Flakadani i rezistencës karadakiane : monografi historiko-publicistike kushtuar Sulë Holtës / Sevdail Demiri; Burhanedin Xhemaili; Qerim Lita Bajram Mema (1843-1918) : një jetë e shkrirë për çlirim kombëtar e drejtësi shoqërore : (monografi) / Idriz Halili Jeta e Sh. Jozefit : fati i Nanës së Zotit : ati i kujtuem i të birit të Zotit mprojsi i Kishës Katolike : përkth. prej italishtes / Giovanni Bosco D. Bosco [Don Gjon Bosco], ma i madhi e i dashtuni edukatar i kohës s'onë kanonizue me 1 prill 1934 Monografi / Hysni Aliaj; Zana Numani Mihal Duri / Fane Boshnjaku Alqi Kondi / Vaso Boshnjaku Misto Mamo / Vaso Boshnjaku Edhe unë në Rotary : si të sjellësh ndryshime në karrierën tënde, në komunitetin tënd dhe në botën tënde duke u bërë anëtar në Rotary / Frank J. Devlyn; David C. Forward; Gjergji Çiço; Xhevat Lloshi Kuçi i Labërisë ndër shekuj / Seit Alikaj; Lirim Deda Doktor Hajdar Sulo : 1866-1936 / Asllan Sulo; Agim Mehqemeja Vithkuqi 100 krojeve dhe 24 kishave / Gjikë Kurtiqi; Jola Kurtiqi Mark Legisi një jetë mes nxënësve : monografi / Gjon Marku; Bardhok Pulaj Libohova një shekull me arsim shqip : 1908-2008 / Agim Demi; Xhemal Koca Aleksandër Xhuvani, personalitet i shquar i arsimit, i shkencës dhe i jetës politiko-shoqërore : konferenca e II-të kombëtare e studimeve shoqërore : referat / Tefta Cami Dimitrije Tucoviqi : koha dhe vepra / Zekeria Cana; Hakif Bajrami Jeta e Zonjës Çurre / Myslim S. Canaj Ömer Kalesi [album] / Omer Kaleshi; Jacques Lacarriere; Babür Kuzucuoglu Myslim Peza dëshmitar dhe protagonist në historinë e shqiptarëve : 1912-1939 / Hazis Gjergji; Rami Memushaj; Zyber Sinani Shqipëria, Dibra, Aliajt dhe Halil Alia / Asllan Loka; Lili Prifti Elbasani për demokracinë : (shënime historike) / Dhimitër Tavanxhiu; Safet Sadiku Përjetësia e dyfishtë : Fehmiu dhe Xheva, një jetë e jashtëzakonshme / Bedri Islami Mustafa Matohiti, Hero i popullit : monografi / Xhafer Matuka; Halil Qëndro Lufta shqiptare-turke në shek. XV : burime bizantine / Koço Bozhori Ky populli im, një këngë djepi : poezi. Përse nuk plaket "Kapedani" : intervista / Fehmi Hoshafi; Skënder Hasko Rrok Gera : jeta dhe vepra : (1901-1969) : monografi / Vladimir Misja; Alfred Çapaliku Heroj dhe dëshmorë sportistë / Enver Bushati Mësonjëtorja e parë shqipe në Myzeqe : 1908-2008 : studime, esse, dokumente / Naun Kule; Koli Xoxi; Iljaz Gogaj Islam Spahia në vargjet e këngës popullore / Ibrahim Spahiu; Afërdita Onuzi Dardha dhe njerëzit e saj / Vangjo S. Ilo Naim Frashëri një shëmbëll për Djalërinë Shqiptare : nxjerrë nga libra Naim be Frashëri prej një grupi studentësht të Austrisë (Graz) / Safet Butka Testamenti i një xhenieri ose Kodi jetik i çminuesit / Besnik Alibali; Vasil Premçi Udhëheqësi që bëri epokë / Muharrem Xhafa Jetë me Nënë Terezën : miqësia ime tridhjetëvjeçare me Nënën e të varfërve / Sebastian Vazhakala; Aurela Gjeçi; Odeta Hasaj Teki Muka-njeriu fisnik : monografi biografike / Mato Kollozi; Bardhosh Gaçe Imazhi i gruas nga mitologjia në botën reale : studim / Eleonora Koka (Gjoka) Zef Kolombi / Kujtim Buza Për ty Dishnicë / Ilo Kotelli; Skënder Rusi Asim Aliko, legjendë / Servet Tartari; Bektash Zite Dramë, regjisurë, aktrim / Mexhit Prençi; Loredan Bubani Kaceli : 1914 - 2000 : monografi / Eli Xoxa; Arben Xoxa Vangjel Heba artist i merituar : 1933 - 2007 / Flori Slatina; Erjona Vyshka; Ermelinda Troqe; Marjeta Kotani Thoma Karamelo : (Shef i Kundërzbulimit Shqiptar) : jetë e tretur në persekutim / Gjergj P. Titani; Efigjeni Karamelo "Ndrojtja" dhe shpërthimet e saj / Saimir Xhafo; Nasi Lera Prapaskenat kobzeza të Enver Hoxhës / Ernest Jakova; Pal Doçi Doktor Mehdi Cani misionar i mjekësisë shqiptare : kujtime / Tefta Cami Flijimi i një maturanti : monografi për dëshmorin Ismail Mehmeti : (27.06.1982-17.08.2001) / Isuf Sherifi; Mehmet Selmani Centenario del nacimiento de J.V.Stalin Centenary of the birth of J.V.Stalin Cila ka qenë N.M. e Saj Sadije Zogu? : historija e jetës së të ndjerës N.M.S. mbretneshës nanë / Anastas Frashëri Mistiçizma islame dhe bektashizmi / baba Rexhepi Bajram Tresova, nga Gora erdhi në histori / Kolë Ndreka; Brixhilda Xhaferi Një nga ata / Vangjo S. Ilo Abaz Aliu, Paqja qoftë mbi të! / Badr Shahin; Genc Mlloja; Xhevdet Shehu Nga Lindja në Perëndim : aspekte të mendimit kritik shqiptar : 1913-1944 / Resmije Kryeziu Mençuria iliro-shqiptare nëpër botë / Sinan Gashi; Gjergj Gj. Gashi; Muhamet Shatri Mozaiku artistik : (1930-1939) / Sinan Gashi Conférence scientifique sur la pensée théorique marxiste-leniniste du Parti duTravail d'Albanie et du camarade Enver Hoxha 3-4 Octobre 1983 Confererencia scientifica sobre el pensamiento teorico marxista-leninista del Partido del Trabajo de Albania y del camarada Enver Hoxha : 3-4 Octubre 1983 Conferenza scientifica sul pensiero teorico marxista-leninista del partito del lavoro d'Albania e del compagno Enver Hoxha 3-4 ottobre 1983 Çajupi : (1866-1930) : me rastin e 20 vjetorit të vdekjes së tij Dera e madhe e Skëndajve-trungu me rrënjë të thella atdhedashurie / Hydai Skëndaj; Lirim Deda Mendimtar e revolucionar i madh marksist-leninist : konferenca kombëtare kushtuar veprës së pavdekshme të shokut Enver Hoxha, Tiranë, 15-16 tetor 1985 : referat / Foto Çami Më shumë se një jetë : rekuiem për mjekun Viktor Theohari / Rozi Theohari; Niko Dako Kristaqi e Gjika : dy syzime / Jusuf Alibali Pikëpamjet politike e shoqërore të Themistokli Germenjit në vitet 1915-1916 / Muin Çami Djaloshi me këmishë të kuqe : jeta dhe veprimtaria e dëshmorit Manush Alimani / Vehbi Çanga Vita di S. Pietro d'Alcantara : Riformatore e Fondatore d'alcune prouincie de' Frati Scalzi di S. Francesco nella Spagna : raccolta dalli processi fatti per la sua Canonizazione. Da Francesco Marchese... : Aggiuntoui nuoui Miracoli, & il Tratatto dell'Orazione, e Meditazione composta dall'istesso Santo... / Francesco Marchese Opere spirituali della Santa Madre Teresa di Gesù fondatrice delle monache e padri carmelitani scalzi. Divise in due tomi : Aggiuntavi in questa nuova impressione la seconda parte delle Lettere con le annotazioni : tradotte dalla Lingua Spagnuola nell' Italiana, ed un copioso Indice delle cose più notevoli / Shën Teresa di Gesù Shqipëria dhe shqiptarët = Albania and the albanians / Ismail Qemali; Darling Vlora; Evis Golja Histoire generale de la religion des tvrcs : avec la naissance, la vie et la mort de leur Prophete Mahomet, et les actions des quatre premiers Caliphes qui l'ont suiui : celles du Prince Mahuuias et les rauages des Sarrafins en Europe aux trois premiers siecles de leurs loy... / Michel Baudier Letra të panjohura të Fan Nolit : (1906-1913) / Fan S. Noli; Shpëtim Sala; Azem Qazimi Mbrezhani në rrëzë mali : kujtime dhe tregime për fshatin dhe më gjerë / Ligor K. Sevo; Fore A. Dorri Bombë në ambasadën sovjetike / Uran Butka Mehmet Shehu siç e kam njohur : kujtime / Maliq Sadushi Ragguaglio della vita del Beato Giovanni Marinoni cherico regolare / Ignazio Lodovico Bianchi Universi i mirësisë : jeta dhe vepra letrare e Ymer Elshanit / Xhevat Syla; Agim Deva Gavril Dara (i Riu) : jeta dhe vepra / Nazmi Rrahmani Hasan Hasani në sytë e kritikës : shënime kritike / Skënder R. Hoxha; Xhavit Aliçkaj Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay segneur du Plessis Marly, &c. : contenant outre la Relation de plusieurs evenemens notables en l'Estat, en l'Eglise, és Covres, & és Armées, divers advis politiqs, ecclesiastiqs & militaires sur beaucoup de l'Europe; sovs Henry III. Henry IV. & Lovys XIII De vita B. Aloysii Gonzagae, e Societatis Jesu, Ferdinandi S.R.I. Principis, Marchionis Castilionensis, Fratris natu maximi, libri III... / Virgilio Cepari Pjetër Budi : (kumtesa dhe artikuj) / Seit Mansaku; Meliha Balla Zemra të mëdha : Zhapa, rrënjët dhe degët / Apostol Duka; Sofokli Duka Në gjurmët e vlerave / Ibrahim Hamza; Tila Kuka Puka, vazhdimësi vlerash / Sulejman Sula; Nexhat Myftiu Hysni Çiço, devolliu që nuk i trembej vdekjes : monografi / Bedri Çiço; Rexhep Polisi Guximi për të shpresuar : refleksione për rikthimin e ëndrrës amerikane / Barack Obama; Diana Ndroqi (Dibra); Erion Veliaj Në malet kryengritëse : kujtime / Ago F. Çeli Rugova, vizioni nacional / Vehbi Miftari; Kujtim Rrahmani Mësues në Kosovë e në Shqipëri : personalitete të shquara të arsimit tonë kombëtar / Abdullah Vokrri; Bajram Shatri Diplomati i pavarur : depeshet e elitës së papërgjegjshme / Carne Ross; Flaka Surroi; Brikenda Rexhepi Kanunorja e Lëvizjes "Besëlidhja Kombëtare Demokratike Shqiptare" (BKDSH) Shtegtimi i rrugëve të ngrira / Rifat Klaiqi; Ganimet Klaiqi Stuart Manni, admirues i madh i shqipes dhe i shqiptarëve / Shykrane Gërmizaj Në mes jetës dhe vdekjes : (fletëza ditari lufte) / Izet Abdyli Ambasadorët dhe shërbëtorët : libër për refugjatët shqiptarë në qytetin Uddevalla të Suedisë / Fetah Bahtiri; Adem Zejnullahu Më të mirët ndër vite : (kushtuar mësuesve më të dalluar të Lezhës) / Qazim Dushku; Mithat Hoxha Leonardo dhe pena që vizatoi të ardhmen / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Mendeli dhe vërshimi i OMGJ-ve / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Libër i hapur : ruset në Shqipëri / Vera Isaku; Loredan Bubani Rasëll : një hyrje e shkurtër / Anthony C. Grayling; Julian Qineti; Erion Kristo; Silvana Leka Zhan Zhak Ruso : një hyrje e shkurtër / Robert Wokler; Julian Qineti; Erion Kristo; Silvana Leka Loku : një hyrje e shkurtër / John Dunn; Erion Kristo; Shpëtim Doda; Silvana Leka Habermas : një hyrje e shkurtër / James Gordon Finlayson; Elton Tahirllari; Silvana Leka Hobsi : një hyrje e shkurtër / Richard Truck; Erion Kristo; Silvana Leka Flota detare dhe arkivat sekrete : kujtime / Myfit Qorduka; Skënder Hasko V. 1 : Fëmijëria, lufta, shkollimi, fillimi i punës : 1929-1958 Riza Kodheli / Haxhi Çemerica; Ilir Buzali Skënderbeu / Oliver Jens Schmitt; Ardian Klosi Parisi letrar / Luan Rama Admiral Yi Sun-Sin : a brief overview of his life and achievements King Sejong the Great : the everlasting light of Korea Muhammad, le sceau des Prophètes, de l'hégire a sa mort / Ali Shariati Një violinë në panteonin e Orfeut : biografi artistike / Riza Lahi; Flutura Açka Drejt Zagories, në shtëpinë time ... : (mbresa, kujtime, dokumente, vlerësime) / Akile Vasi; Kozeta Mamaqi; Stefan Bulo Mos i prekni shqiptarët e trojet e tyre : studime, qëndrime e protesta për disa ngjarje e figura historike për vitet 1800-2008 / Myslim Islami; Mamica Nemërçka Krenaria e njerëzimit, Profeti Muhamed / Dritan Hoxha; Klodian Shehi Aleksandri i Madh / Stefania Stefani; Piero Cattaneo; Tereza Basho; Petrit Ymeri Xhoni Athanas, njeriu dhe artisti ... : publicistikë / Anxhelo Xhaçka; Mira Topi Dardha dhe njerëzit e saj : (dokumenta dhe kujtime për dëshmorin Kristo Isak) / Vangjo S. Ilo Vexhi Buharaja pa mite e mjegull / Yzedin Hima; Jolanda Lila Hekali në vitet e luftës antifashiste nacionalçlirimtare [album] : 1939 - 1945 / Novruz Sulaj; Ahmet Velçani Balkan strongmen : dictators and authoritarian rulers of South Eastern Europe / Bernd J. Fischer Jesus is my all in all : praying with the "Saint of Calcutta" / Nënë Tereza; Brian Kolodiejchuk Mendimi iluminist i Sami Frashërit / Shaban Çollaku Serbia in the Shadow of Miloševic : the legacy of conflict in the Balkans / Janine N. Clark Për Shqipërinë : emigracioni i ushtarakëve në Athinë : portrete / Nase Jani Kujtimet e një kirurgu / Arqile Andrea; Mihallaq Qilleri Përballë klithmave të korbave : (polemikë me komunistët) / Enver Memishaj (Lepenica); Petrit Bezhani Imzot Frano Illia : 1918-1997 / Kolec Çefa Shkolla e Koshtanit 1908 : Baba Hamet Resuli, Brahim Selimi, Qamil Rustemi / Novruz Xh. Shehu Zana dhe "Pax Dei" i saj : monografi / Zamir Këlliçi; Agron Gashi; Etleva Domi Teoria sociologjike / George Ritzer; Douglas J. Goodman; Bojken Abazi; Amanda Hysa; Blendi Lami; Olsi Lelaj; Roland Lami; Varfi (Sanxhaku) Engjëllushe Triptik mediatik : ju drejtohem, ju përgjigjem, ju shkruaj / Ermir Dobjani; Artur Lazebeu Dilemat për bashkimin kombëtar! / Qerim Pllana Gjaku ynë : të njohim e respektojmë familjen, lidhjet e saj, miqësitë / Mevlud Hoxha; Asllan Saraçi Gra, edhe sa vjet doni të prisni? : Mishlinë Kalmi-Reji për barazinë e mirëfilltë gjinore / Yvonne-Denise Köchli; Naim Kryeziu; Sali Bashota; Naser Mrasori Kristo Luarasi, vizionar i shtetit shqiptar / Lavdosh Ahmetaj; Qemal Velija; Laurant Bica Vitet që rrodhën në histori / Arshin Dyrmishi; Demir Dyrmishi Eqrem Çabej, një jetë kushtuar shkencës / Shaban Demiraj; Arshin Xhezo Sarah : si arriti një mama hokeiste të përmbysë ngrehinën politike të Alaskës / Kaylene Johnson; Skënder Shkupi; Kujtim Gjonaj Oroshi kujtesë historike për krahinën e Mirditës / Llesh Pjetri; Fatos Daci Beqir Spahiu, "Mësues i Popullit" dhe "Dëshmor i Luftës për Çlirim" / Isuf Spahiu; Shkëlqim Spahiu Në vorbullën e jetës : (kujtime) / Maman Saliu; Shaban Sinani ZP (Zëri i Popullit) : 18,17 apo 16 kryeredaktorë? : shënime dhe refleksione / Albert Shala; Anila Ferizaj Kryqëzimi i Havzi Nelës / Petrit Palushi Diktatorët e Ballkanit / Bernd J. Fischer; Virgjil Muçi Çiftet : historitë më të famshme të dashurisë / Barbara Sichtermann; Nasi Lera; Artemisa Bushi Hasan Dosti, një jetë për çështjen shqiptare / Ylli Molla Kështu foli At Zef Pllumi me gazetarët / Zef Pllumi; Agron Gjekmarkaj; Aurel Plasari Kur "Skënderbeu" nuk asht historia e Skënderbeut : dy fjalë rreth librit "Skënderbeu" të Oliver Jens Schmitt / Ardian Ndreca Aleksandri i Madh : aventura e papërsëritshme e një heroi të ri që bëri të vetën botën / Georges Radet; Sokol Marku Shoku ynë Alqi Kondi / Spiro Dede; Kujtim Ymeri Josip Broz Tito : jetëshkrim për brezin e ri / Vladimir Dedijer; Dragoš Stevanovic; Mikel Ndreca; Rifat Kukaj Zheni Marks, viktima e përjetshme / Françoise Giroud; Ferdinand Leka Ne donim të vrisnim Hitlerin : i mbijetuari i fundit i komplotit të 20 korrikut 1944 / Philipp Freiherr fon Boeselager; Florence Fehrenbach; Jérôme Fehrenbach; Nasi Lera Gjenerali Kallugin : të eliminohet : bota me sytë e KGB-së / Eugen Strigin; Nikolla Sudar Janko Hunyadi mbrojtës i Krishtërimit / Camil Muresan; Virgjil Muçi; Aurel Plasari Imer Bara : (shënime jetëshkrimore) / Lutfi Hanku; Arian Kadia Mozaik shënimesh : (për pavarësinë dhe identitetin kombëtar shqiptar) / Nikolin Paloka; Gjystina Paloka Shqipëria e viteve 1912-1964 në kujtimet e Spiro Kosovës / Spiro Kosova; Marenglen Verli Qyprylinjtë dhe Mimanët e Roshnikut : materiale historike dhe kujtime / Fetah Mimani; Agim Mehqemeja Diplomacia e vetëmohimit : (zhvillime të çështjes çame) : publicistikë / Shefki Hysa; Hysen Sinani Litajt një histori lufte e sakrifice / Beqir Meta; Shefqet Hoxha Shtëpia në amfiteatrin e pemëve / Ago Nezha; Veli Hoxha; Jani Gusho V. 7 : Studime mbi Fan Nolin / Nasho Jorgaqi Aleks Dani, personalitet i shquar i arsimit dhe i leksikologjisë shqipe / Kozma Gjini; Aleks Dani; Koli Xoxi Le Vite di Tutti i Santi, e Beati Contenute nelle Lezioni proprie del Secondo Notturno del Breviario Romano, di varie Diocesi, e di tutti gli Ordini Regolari e le Orazioni proprie : con note cronologiche, geografiche, istoriche, critiche, apologetiche, e ascetiche, con una Moralità in fine di ciascuna Vita, e con varie Tavole sinottiche di molte materie Ecclesiastiche con un' appendice De' Santi, e Beati... / Bernardino Pianzola La storia della vita del martirio, e de' miracoli di San Giovanni Nepomuceno canonico di Praga : con gli atti della sua canonizzazione scritta da Bartolomeo Antonio Passi canonico di Trento, e Secretario di Sua Maestà Cesarea... / Antonio Bartolomeo Passi Memoires sur la vie de mademoiselle De Lenclos/ par M. B*****. Lettres de Mademoiselle de Ninon Lenclos au Marqui de Sévigné / Antoine Bret; Ninon de Lenclos Pashko Vasa / Christian Gut; Remzi Përnaska; Eqrem Basha Kujtime nga lufta A.N.Ç., rindërtimi i vendit dhe ndërtimi i ekonomisë popullore / Shahin Ruka Gjurmëve të kohës : (përmbledhje shkrimesh publicistike) / Gjekë Gjonaj; Hysni Hoxha Babai ynë Medari / Ylli M. Shtylla Reshat Zano Ramaj, Komandant i batalionit partizan të rinisë "Baba Fejzo" : mongrafi / Bektash Zite; Selman Elmazi Dardha dhe njerëzit e saj / Vangjo S. Ilo; Gaqo Stefani Luçiano Berio dhe "Folk Songs" : "gjeografi" e hapur e tingujve / Mikaela Minga; Fatmir Hysi; Aleko Minga Jeta e fshehur e Enver Hoxhës / Kastriot Myftaraj V.2 : Betejat e trekëndëshit gjigant katolik të Veriut : Shkodra-Pulati-Shkupi / Ilirjana Angoni Një jetë në klon... : ditar / Ilia Bllaci; Stefan Bulo "Skifteri" i Munellës : monografi kushtuar Pal Nikollë Markut / Mark Mesuli; Ndue Dedaj Ali Demi, Hero i Popullit / Nekiu Demi Kabashi / Xhemal Meçi; Rexhep Zenuni Rreze drite : 1945-2008 / Myfit N. Nexhipi; Fredi Korçari Poeti i Kabashit Prendush Gega, "Artist i merituar", në shkrime dhe kujtime / Xhemal Meçi; Agron Xhagolli; Miaser Dibra Hafëz Musa Haxhi Ali (Basha), njeriu që predikoi fenë, mirësinë dhe atdhetarinë, që me petkun fetar hyri në xhami, në bashki dhe në luftën për liri : 1 mars 1892-7 korrik 1977 : monografi / Hamdi Basha; Vedat Islami Plumba politikës : historitë e përgjakjes së politikanëve shqiptarë / Kastriot Dervishi; Rudina Dahri Sarkozi, pranvera e Francës : biografi / Catherine Nay; Miço Gubera Njeriu që përcolli vlera : Enrrik Çoba, drejtori i parë i Shkollës së Riedukimit të Fëmijëve : monografi / Agim Nallbani; Sherif Murati Mihail Lermontov : jeta dhe vepra / Aleko Ballauri Shpirtra shtegtarë : mbresa / Waltraud Bejko (Tunger); Zylyftar Hoxha Dhuna ndaj revolucionit shqiptar : (kujtime) / Panajot Plaku; Resul Shabani Faqe të munguara : (Tirana, kinematë, filmat) : ese / Spiro Mëhilli; Ilenja Mëhilli Shpërblesa e përplotë : një episod dramatik në jetën e Abraham Linkoln-it / Mary R. Sh. Andrews; Kostë Çekrezi A .Z. Çajupi : jeta dhe vepra / Floresha Dado Për Shkodrën dhe njerëzit e saj : (monografi) / Filip Gjergji Vol. 2 : Biri i Peshtanit përmes shkrimeve / Ylli Xhagjika V.4 : Jeronim De Rada : jeta dhe veprat / Jup Kastrati; Nazmi Rrahmani Bernhard Zeller zum Gedächtnis Shtatë komisarët që ranë përtej kufirit / Hysni Daja Dushman-Temali në rrjedhje të kohëve : studim / Ndoc Ndoja; Kolec Çefa Në tridhjetëvjetorin e vdekjes së Nobert Joklit / Eqrem Çabej Maximilian Lambertz : 1882-1963 / Eqrem Çabej V.5 : Gjuhë. Folklor. Letërsi. Diskutime V.5 : Gjuhë. Folklor. Letërsi. Diskutime / Ahmet Kelmendi; Sulejman Drini; Mehmet Gjevori Gjysma e harruar e Skënderbeut / Ylli Polovina Historia e cirkut shqiptar / Vitore Sallaku; Anila Ferizaj Deuxieme Conference des etudes albanologiques : a l'occasion du 5 e centenaire de la mort Georges Kastriote Skanderbeg, Tirana, 12-18 janvier 1968 / Androkli Kostallari; Kolë Luka Deuxieme Conference des etudes albanologiques : a l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote Skanderbeg, Tirana, 12-18 janvier 1968 / Androkli Kostallari; Kolë Luka Deuxime Conference des etudes albanologiques : a l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote Skanderbeg, Tirana, 12-18 janvier 1968 / Androkli Kostallari; Kolë Luka; Spiro Floqi Industria ushtarake shqiptare : studim / Fatosh Voshtina; Lila Guxholli (Plasari) Historia e Dibrës / Haki Sharofi; Islam Sharofi 12 Gusht 1943-1981 : [dëshmorët e Batalionit Partizan "Kajo Karafili"] Shënime historike nga jeta dhe vepra e Nalt Madhërisë së Tij Zogu i Parë Mbreti Shqiptarvet : me një letër të zotit Terenc Toçi. / Kristo A. Dako Lame Xhama "Mësues i Popullit" : kujtime e dokumente / Bardhyl Xhama; Agron Xhama 468 ditët e një emigranti : (1992-1993) / Ilia Bllaci; Kastriot Caka Një tronditje botërore pas një gëzimi shqiptar : (monografi për 4 shtatorin 2004, kushtuar Shqipëris dhe Gramoz Palushit) / Haxhi Palushi Diftime t'sckurta permî jet P. Jak Junggut S.I Antologji historike : themele të ruajtura të një shtëpie europiane të shembur / Gjet Ndoj Anton Mazreku, fjala dhe heshtja / Anton Mazreku; Adelina Mazreku; Shefqet Xhiku Grabjani rrëzë kodrave : (skena, personazhe, historira nga fshati i internimit në vitet '70-'80) / Lekë Tasi; Anila Haruni (Konomi) Poeti martir Havzi Nela : (rëmime në veprën e tij) / Shefqet Hoxha Avni Rustemi / Lefter Dilo Avni Rustemi / Lefter Dilo Avni Rustemi, mësues / Lefter Dilo Ismail Qemali dhe pavarësia e Shqipërisë / Lefter Dilo E lemja dhe jeta e të madhit Muhammed Alejhisselam / Ibrahim Dalliu Cara në trojet e moçme arbërore / Hysni Cara; Fatos Daci Të vërtetat e një fajtori pa faj : Shaban Zereci / Gaqo Veshi; Vjollca Spaho Për atdhe, për flamur / Cane Rama; Bashkim Fifo Who is who v Slovenskej Republike : zivotopisna encyklopédia vyznamnych zien a muzov Slovenska : dodatkové dielo / Ralph Hübner Enciclopedia presonalitattilor din România : enciclopedia biografica a femeilor si barbatilor contemporani cu cariera de succes din Romania / Ralph Hübner Who is who Magyarországon : magyarország vezetö személyiségeinek életrajzi enciklopédiája : kiegészitö kötet / Ralph Hübner Who is who v Rossii : biograficeskaâ ènciklopediâ uspešnyh lûdej Rossi : osnobnoe izdanie / Ralph Hübner Who is who in Österreich : Supplementwerk der biographoischen Enzyklopadie führender Frauen und Männer Österreichs / Ralph Hübner Czesc 1 : A-Mar Czesc 2 : Mas-Z Teil 1 : A-Mas Teil 2 : Mat-Z Naimi në Kostandinopojë / Laurant Bica; Andi Bica Naimi në Kostandinopojë / Laurant Bica; Andi Bica; Qemal Velija Fisi ynë Shahu / Haxhi S. Shahu; Irena Shahu; Marjola Shahu Ide të gjalla nga ekonomistë të vdekur : një hyrje në mendimin ekonomik modern, krejtësisht i rishikuar dhe përditësuar / Todd G. Buchholz; Selami Xhepa; Adrian Civici Kastriot Koçi, fisniku, besniku / Mehmet A. Dume; Ilmi S. Qazimi; Zylyftar Hoxha Një këngë trimërie / Muhamet Hoxha; Lirim Deda Xhemal Punavia, ushtarak-akademist i shquar / Kolë Ndreka; Brixhilda Xhaferi Historia e Shpatit : i pesti komandant në Shpat, Isuf (Jorgji) Qosja / Pren Qosja; Florenc Drizari Miqtë e mi të deklasuar : (ngjarje nga lufta e klasave) / Illo Foto; Jani Gusho Osmanët : me personalitetet dhe institucionet e tyre monumentale / Osman Nûri Topbas Disa materiale kushtuar 500-vjetorit të vdekjes së Skënderbeut Derjani, një histori e pambaruar / Qamil Xhetani; Merita Xhetani (Vila) Trupa e valleve të ushtrisë dhe Adriatik Metuli / Ferdinand Ndocaj Gora dhe bijtë e saj / Besim Shyti; Agron Agolli Ditët e jetës sime... : kujtime / Xhanfize Keko; Ilir Keko; Teuta Keçi; Filip Rrumbullaku Dedë Gjo Luli / Pal Doçi Malcori i madh Dedë Gjo'Luli : 1840-1915 / Pal Doçi Mehmet Shpendi : i pari i djelmënisë së Shalës / Pal Doçi Një nga të tetët : skicë jetëshkrimi e heroit të popullit, dëshmorit Xheladin Beqiri (Karadaku) / Pal Doçi Jean Moréas, poeti i Moresë / Luan Rama Gurë në themelet e arsimit kombëtar : (tradita arsimore në Zagorie) / Evien Peri Vol. 4 : Jetë shenjtorësh. Himnologjia / Pavli Haxhillazi Fluturim i dhimbshëm : homazh për poetin Simon Kaca / Romina Selita; Mimoza Keçi Míalt é mblétese a Fare-faresh viershash, kenge, te-thena, njera-tiatra, dhe fytyra shqipetaresh mé jeten e tyre / Vissar Dodani Udhë dhe monopate : rrëfime / Spiro Xhavara Pa rrënjë nuk ka degë / Isuf S. Çela; Lirim Deda Stërnipërit e Pirustëve : gjeologët dhe minatorët e Mirditës e Matit / Pjetër Tarazhi; Gjin Kaçorri; Ndue Dedaj V. 4 : Mjeshtër i fjalës : publicistika / Hamit Boriçi Dimitrovi kundër Geringut : sipas materialeve të Gj. Dimitrovit mbi procesin e Laipcigut 1933 / Th. Naçi Një jetë e jetuar : poeti dhe përkthyesi Prokop M. Gjergo / Sali Hidri; Jorgji Çerepi; Matish Gjeluci Gjigandi Arben Minga : jeta dhe veprimtaria sportive e Arben Mingës, futbollistit të shquar të Tiranës dhe ekipit kombëtar / Bedri Alimehmeti; Alba Kepi Fletët : vepra poetike e plotë / Mehmet Akif Ersoy; Mithat Hoxha; Mehdi Polisi; Husamedin Abazi Bisedë me shokët / Resmi Osmani Për prozën e Kadaresë : (studime dhe artikuj) / Shaban Sinani; Naim Zoto Eminesku i injoruar dhe ideologjia e tij popullore-atdhetare : (studim gjenetik duke pasur parasysh lidhjet me kulturën gjermane) : tema e dizertacionit, mbrojtur në Graz, më 23 maj 1933 / Lasgush Poradeci; Koço Bendo; Perikli Jorgoni; Afrim Koçi Skënderbeu i shpërfytyruar nga një historian zviceran dhe nga disa analistë shqiptarë : vështrim kritik / Kristo Frashëri; Fatjon Balliu Aranitasit dhe Mallakastra midis legjendës dhe të vërtetës / Bujar Muçaj; Nuri Plaku Gjin Gazulli, astronom dhe diplomat i shek. XV / Jahja Drançolli; Nazmi Rrahmani Shtegtim në jetën dhe veprën e Mitrush Kutelit / Spiro Gjoni; Thanas Feka Teoria e Frojdit : madhështia dhe kufizimet / Erich Fromm; Fatmir M. Dibra; Rexhep Hida V. 9 : Themelues i madh në sportin shqiptar / Besnik Dizdari Dukaj, shkëmb i lavdisë / Selfo Allkaj; Demir Korita; Nuredin Qato Optika e Schmitt-it për Skënderbeun : kritikë / Xhafer Martini; Ramiz Gjini Ndoc Dedë Marku po na vjen ... : (monografi) / Zef N. Kola; Nikollë Paçuku Shqipëria e viteve 1912-1964 në kujtimet e Spiro Kosovës / Spiro Kosova; Marenglen Verli Le Vite di Tutti i Santi, e Beati Contenute nelle Lezioni proprie del Secondo Notturno del Breviario Romano, di varie Diocesi, e di tutti gli Ordini Regolari : Con varie Note, Moralità, Tavole Sinottiche e Notizie Ecclesiastiche...con apendicci Contenenti il Compendio della vita de'Santi... / Bernardino Pianzola Le Vite di Tutti i Santi, e Beati Contenute nelle Lezioni proprie del Secondo Notturno del Breviario Romano, di varie Diocesi, e di tutti gli Ordini Regolari : Con varie Note, Moralità, Tavole Sinottiche e Notizie Ecclesiastiche / Bernardino Pianzola Vita di Suor Maria Crocifissa Satellico : Monaca francescana nel Monastero di Monte Novo; nata in Venezia li 9 gennaio1706. Morta lì 8 novembre 1745 / Giovanni Battista Scaramelli Lo Spirito di s. Francesco di Sales vescovo e principe di Ginevra raccolto da diversi scritti di Monsignor Gio : Pietro Camus vescovo di Belley. Opera che contiene i più bei passi de'suoi Scritti, ed Istruzioni proprie per ogni sorta di persone del signor N. N. dottore di Sorbona : tradotto dal franzese in vulgare italiano / Jean-Pierre Camus; Pierre Collot Bajram Curri / Skënder Drini; Helena Kadare Bajram Curri / Skënder Drini; Helena Kadare Vëmendje femre : portrete / Flamur Bërdëllima; Perikli Jorgoni 50 udhëheqësit ushtarakë që ndryshuan botën / William Weir; Alina Karaulli; Artemisa Bushi 44 Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës : biografi e shkurtër / Klaus Xhaxhiu; Kasem Seferi Liceu artistik "J. Misja" në vitet 1946-1991 / Gjovalin Lazri; Xhezair Abazi Historiku i futbollit Mat / Ferit Hysa; Halit Çitozi Antologji e mendimit të sotëm për Mirditën : intervista / Gjon Marku; Ndue Dedaj Trebeshina një jetë para gjyqit / Nuri Dragoj; Ilir Bushi Ilo Mitkë Qafëzezi (5.XI.1889 - 16.IV.1964) / Mahir Domi Justin Rrota (17.II.1889 -- 20.XII.1964) / Mahir Domi Le Professeur dr. Aleksandër Xhuvani une figure eminente de la linguistique albanaise / Mahir Domi Mbi veprimtarinë shkencore të prof. Eqrem Çabejt : me rastin e 70-vjetorit të lindjes / Mahir Domi Pjetër Budi (1566-1622) / Mahir Domi Prof. Dr. Nerbert Jokl (1877-1942) dhe epistolari i tij : me rastin e 30-vjetorit të vdekjes / Mahir Domi Prof. Eqrem Çabej : figurë e shquar e shkencës shqiptare (7.VIII.1908 - 13.VIII.1980) / Mahir Domi Stefan Prifti : 1910-1975 / Mahir Domi T'Dukunit e Zois Lurd : kalzue t'divocemve t'sai Nga jeta dhe vepra e Jovan Adamit : 1892-1951 / Jovan Adami; Donika Omari Dhjetë gratë personalitetet më të mëdhaja të botës / Emil Ludwig; Koço Semini Të marrim mësim prej Leninit / Al. Dorohov Të marrim mësim prej Leninit / Al. Dorohov Petro Marko, personalitet i shquar i letërsisë moderne : konferencë shkencore / Bardhosh Gaçe Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi Shënime historike nga jeta dhe veprat e Nalt Madhërisë së Tij Zogu i Parë, Mbret i shqiptarëve / Kristo A. Dako Vol. VII : Lethenyei - mügyüjtemeny Vol. VIII : Mühely-paleografia Zlatoústy : najväcši kazatel' v dejinách Cirkvi : (zivotopis) / Jozafát V. Timkovic Timkovic Andrej : (1919 - 1987) : pribeh zvycajného zenatého farára / Gorazd A. Timkovic Pena të arta franceze për shqiptarët : 1332-2007 : antologji e ilustruar : udhëpërshkrime, portrete, letërsi, art e kulturë / Fotaq Andrea; Merita Musai ... stërvitëm edhe Adem Jasharin / Hysen Ymeri; Halil Katana Dyqani i mendjes : shkrime publicistike / Zeqir Lushaj; Sadri Rrahmani V. 12 : Vizionar i shkencave teknike : veterinari / Agim Nelaj V. 14 : Mëkëmbja e bujkut / Bardhyl Narazani V. 22 : Evlia Çelebiu mbi Beratin : (4 shekuj më parë) / Laurant Bica; Qemal Velija V. 27 : Njeri, dijetar, punëtor / Ergjin Samimi; Hamit Boriçi Nikolla Zoraqi : (1929-2009) : jeta mbaron vepra vazhdon / Zhani Ciko; Kastriot Zoraqi Kërçovarët për Kërçovën / Feti Mehdiu Kastriotët në Dardani / Kasem Biçoku; Pavli Haxhillazi; Skënder Blakaj Udha e rritjes : publicistikë / Bektash Zeneli Baladë për birin e tokës / Bernard Zotaj; Lirim Deda Udhëtim në Mesaplik / Ali Xhakaj; Bernard Zotaj Hierarkia e një ushtaraku madhor : monografi / Ndue Ndoci; Nikollë Gj. Lleshi Një jetë mes dibranëve / Velo S. Cfarku; Kujtim Boriçi Njeriu vlen aq sa i vlen puna që bën... : monografi : homazh për mjekun Gëzim Kotorri / Ylli Hoxhaj Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas / Ibrahim Rr. Gashi Globalizmi....ante portas / Adrian Civici 40 [Dyzet] vjet "Hero i Popullit" Koçi Bako : 1903-1941 Një jetë për jetën : Ilir Gjylbegu / Astrit Bimbashi; Elona Malosmani Te rrapi në Mashkullorë / Flamur Çani; Sevo Tarifa; Lirim Deda Te Rrapi në Mashkullorë / Flamur Çani; Sevo Tarifa; Lirim Deda E lumëja Maria Crocifissa Di Rossa themeluese e Kongregacjonit "Të shërbëtorëvet të Dashtënis në Brescia" : jetëshkrim i shkurtër / Frano Karma Lura në udhën e diturisë dhe të kulturës / Kasem Hoti; Fatos Daci Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë : 1912 - 2009 : zhvillimet kryesore politike, institucioni i Parlamentit shqiptar, jetëshkrimi i deputetëve të Vlorës, 1912-2009 / Bujar Leskaj; Anila Bisha Scanderbeg or, The knight of the eagle / Halit Daci Me Sali Berishën një epokë e re : vlerësime, vështrime, ravijëzime / Ramiz Lushaj Vol. 1 : 1912-1944 Vol. 2 : 1945-2007 Misioni i Zigmund Frojdit : analizë e personalitetit dhe e ndikimit të tij / Erich Fromm; Fatmir M. Dibra; Rexhep Hida Emz. Françesk Melchiori O.F.M. : arqipeshkev i Durrsit : ligjiratë e majtne nder salikime të tija 2.XI.1928 / Anton Harapi Mjeshtër i intrigës, bisht' i dreqit / Agim Musta; Thoma Note Ndihmesa të Ernest Koliqit në mendimin teoriko - letrar shqiptar / Enver Muhametaj; Rami Memushaj Karl Marksi. Fjalim mbi varrin e Marksit / Friedrich Engels Karl Marksi. "Kapitali" i Marksit. Fjalim mbi varrin e Karl Marksit / Friedrich Engels Nëpër rrugët e jetës sime / Skënder Alikaj; Xhevat Beqaraj; Petrit Bezhani Gjystja jonë e paharruar / Mark Mrisha; Sadik Muraj Fisnikëri myzeqare : kujtime, ese, shënime publicistike / Jovan Ll. Jano; Zylyftar Hoxha Njerëz të mëdhenj, ideale të mëdha : Ernesto Çe Guevara, Martin Luter King, Mahat'ma Gandi / Jovan Ll. Jano; Zylyftar Hoxha Mustafa Bodini këngët e një zemre... / Eduard Hoxholli; Meleq Shopi Perandorët e krenarisë : (enciklopedi) / Mirdash Agolli; Anita Seva V. 1 : Në rrjedhën e jetës / Hamit Boriçi; Qemal Velija V. 2 : Life & work / Artur Hadaj; Hamit Boriçi; Michael Ross V. 20 : Sami Frashëri studiues, dijetar / Laurant Bica; Qemal Velija V. 25 : Krijime letrare / Abdulkadir Hayber; Ëngjëll Muskaj; Qemal Velija V. 26 : Gjurmime në shtypin turk / Ëngjëll Muskaj; Abdulkadir Hayber; Agron Stina V.28 : Vepra dhe personaliteti : bibliografia / Maksim Gjinaj; Aleks Gjinaj Nji seminar papnor në vorbull të përndjekjes komuniste : Shkodër, 1945-1946 = Un seminario pontificio nel vortice della persecuzione comunista : Scutari, 1945-1946 / Vili Kamsi; Loreta Toma; Mario Imperatori Ringjallet rilindja e Lasgushit, po unë? / Petro Prifti; Odhise K. Grillo; Petro Prifti Si e njoha Vlorën / Agim Hametaj Shën Pali dhe Nëna Tereza : qasje besimit-dashurisë për Hyjin, për Jezu Krishtin dhe për njeriun / Anton N. Berisha Zbulimi i vetvetes n'pasqyrë t'letravet : (proza e shkurtër e Ernest Koliqit) / Laura Smaqi; Adelina Çerpja Ernest Radherford : njeriu që shikoi thellësitë e atomit / Mehdi Shkreli Semantika e fjalësit : monografi për veprën gjuhësore të Zenun Gjocajt / Begzad Baliu Libri i gjeneratës : (monografi për gjeneratën e dytë të studentëve të Degës së gazetarisë në UP) / Demir Reshiti; Lindita Tahiri Gody v bol'šoj politike / Evgenij M. Primakov Dukagjini : historiku, gjeografia, kultura, burimet njerëzore, materiale, aktiviteti ekonomik dhe mundësitë e zhvillimit / Zef Gjeta; Ahmet Osja; Mark Bobnaj; Isak Tema Shtegut të vendlindjes : me krijuesit e Bregdetit / Josif Papagjoni; Miho Gjini Karli XII, mbret i Suedisë / Voltaire; Luan Omari Xhelë Dema / Sulejman Meta; Iljaz Metaj Ali Sutaj, korife i gazetarisë kosovare / Ali D. Jasiqi; Sabit Jaha Pasioni i një artisteje [album] : Jorgjia Truja (Filçe) : 1909-2009 / Flori Slatina Intelektualizmi kavajas / Hasan Korbi; Ramazan Hushi Beethoven and the French revolution / Fan S. Noli; Nasho Jorgaqi; Bahri Myftari Dervish Luzha, një yll drite / Nuredin Lushaj; Hamit Aliaj Vepra / Musine Kokalari; Novruz Xh. Shehu Dy plenume misterioze : për një varr të munguar e një shpirt të pranguar : kushtuar ushtarakëve të lartë Sali Ormëni dhe Beqir Ndou / Xhemal Imeri; Kostaq Xoxa Të tregosh për Gjirokastrën dhe gjirokastritët ... : kujtime, mbresa, shënime / Bajo J. Topulli Picari im / Muharrem Xhaferi; Roland Lelaj Ali Kondi (Artist i merituar), mjeshtër i këngës dhe i valles popullore : monografi / Natasha Dhoska; Gentjana Itellari Pjetër Gjoka, 52 vjet në skenë : monografi / Gjovalin Çuni; Gjovalin Gjoka; Brixhilda Xhaferi Historia e shkencës islame / George Sarton; Hamid A. Ead; Ermal Bega Abdulkadër Arnauti : një histori e shkurtër e jetës së tij (1878-2004)? : (vështruar nga pikëpamja e një prej nxënësve të tij) / Mahmud Muhamed Xhemil el-Kesr; Azem Xheladini; Ermal Bega Annales ecclesiastici ab anno quo desinit Card. Caes. Baronius M.C.XCVIII; usque ad annum M.DXXXIV... / Odoricus Raynaldus Estref Caka, Hero i Popullit / Bardhyl Ylli Skënderbeu i vërtetë : origjina, vendlindja, datëlindja e Gjergj Kastriotit / Fatos Daci; Hasan Çipuri Arte in Grotta [album] : galleria permanente d'arte contemporanea, Grotta di Bossea / Enrica Noceto Arte-Forma-Gesto [album] : opere in ceramica di Carlos Carlè, Roberto Gaiezza, Sandro Lorenzini, etc. : mostra in Palazzo di Citta, Cairo Montenott (SV), 20 dicembre 200811 gennaio 2009 / Francesco Dufour Vendi që zë Skënderbeu në historinë e Shqipërisë / Abaz Ermenji Nafiz Përlepnica, hero në mes të heronjve / Hysen Këqiku; Muharrem Bajrami Skënderbeu nga M. Barleti tek O. Schmitt / Qamil Alushi; Mexhit Demiri; Naim Zoto Preng Gjok Deda i Selitës : monografi / Gjet Doda; Terezina Gjeçi Picasso / Gertrude Stein; Çelo Hoxha Në luftë me jetën : monografi / Mustafa Lagji; Mato Kollozi V. 4 : Identitet : (1912-1925) / Jusuf Shpuza Evarist Galua Fisi Koliqi ndër stinët shqiptare : shënime historike / Kolec Çefa; Tonin Koliqi Islam Gashi, babai im, mësuesi i juaj / Sinan Gashi; Frrok Kristaj V. 3 : Midis Nanos dhe Berishës : 2002-2007 Ndërtimet e hershme hidraulike shqiptare : monografi / Valter Shtylla; Behar Gjoka Histori të aventurave alpinistike / Aleksandër Bojaxhi; Vasil Vreto Rilindasi i Vlorës, Ibrahim Abdullahu : monografi / Bardhosh Gaçe; Lirim Deda Kështu e njoha unë Panajot Kanaçin / Albert Janku; Ferdinand Ndocaj Fahri Ramadani, Hero i Popullit : 14 shkurt 1944 Kalendar Sportiv Kombëtar u : Qamil F. Hoxha "Drini" : (2 tetor 1919 - 6 janar 1945) : monografi / Shani F. Hoxha; Hasan A. Arllati [V.] 1 : Lincoln / Alqi Jani Karol Estreicher : (1827-1908) : bibliograf, bibliotekarz, historyk teatry : sesja jubileuszowa w 100. rocznice smierci : Warszawa, 22 pazdziernika 2008 / Joanna Tarasiewicz Quo vadis letërsi shqipe? dhe shkrime të tjera kritike (1937-1944) / Vedat Kokona; Kornelja Sima Profesor Rexhep Ramaj, model i intelektualit të përsosur : 1920-2006 / Qemal Shalsi; Gudar Beqiraj Në kërkim të një fisi / Qatip Cala; Beshir Cala Vol. 9 : Dostojevski nuk ndihej i vetmuar. Urtësia e shekujve / Gaqo Bushaka Familja Curri / Niman Ferizi Fjalor enciklopedik i trashëgimisë shpirtërore / Fejzulla Gjabri; Petrit Palushi Ujëvara e tingujve : proza / Namik Selmani; Fejzulla Gjabri Vithkuqi larg dhe afër / Gjikë Kurtiqi; Zylyftar Hoxha Frantisek Bakule e vepra e tij edukatore / Adolphe Ferrière; Kolë Kosmaçi Vepra e Migjenit dhe kritika e saj / Sefedin Fetiu Fëmijëria e Shokut Tito : fotofilm / Sasha Bezetic; Rifat Kukaj "Fiamuri i Arbërit' : çështja kombëtare / Ahmet Kondo Biseda me Gëten / Johann Peter Eckermann; Afrim Koçi; Bujar Doko Deri në orën e fundit : kujtime të sekretares së fundit të Hitlerit / Traudl Junge; Melissa Müller; Abdulla Sollaku Edi Rama, politikani pop(ulist)-star / Belina Budini; Nexhat Myftiu Stalin : the court of the red tsar / Simon Sebag Montefiore Art music for the piano : twentieth century composers, masterworks and styles / Mira Kruja Shkruar me lotin e mallit / Lluka Pashko; Dhimitër T. Shtëmbari Imam Aliu, zëri i drejtësisë njerëzore / George Jordac; Selim Stafa; Jerida Kulla Kristo P. Luarasi : jeta, vepra dhe familja e tij / Uran Asllani; Kastriot Frashëri Endri & Xhanfise Keko, Artistë të popullit, in memoriam [album] / Teuta Keçi; Ilir Keko; Filip Rrumbullaku Tefta Tashko Koço / Hysen Filja Tefta Tashko Koço : jeta, aktiviteti, interpretimi / Hysen Filja Në vorbullat e jetës : Sevo Tarifa : monografi / Izet S. Çulli; Kastriot Hadëri; Vasil Premçi Të jetosh me veprën që lë pas : (monografi) / Qirjako Hila; Tonine Hido Naim Frashërit : Vjershëtorit dh'edukatorit kombëtar :150 vjet të lindjes / Rexhep Ismajli Bajroni në Shqipëri dhe takimet me Ali Pashë Tepelenën (vjeshtë 1809) : me rastin e 200 vjetorit të vizitës / Kristo Frashëri; Fatjon Balliu Aleksandër Xhuvani, themelvënës i pedagogjisë shqiptare / Sotir Temo; Rola Vesho Kadare i rilexuar : studim / Behar Gjoka Dukati enciklopedi / Axhem Çapo; Jani Gusho Shqiptarët në qytetërimin perëndimor / Bardhyl Ukcama; Myftar Gjana Pak dritë në Durrës : (kujtime, refleksione) / Ramazan Beja; Halim Maloku Rekordet e jetës sime : monografi / Evis Qaja; Davjola Ndoja Mati : vështrim etnomuzikor : gjurmime, studime dhe vlerësime / Esat Ruka; Erzen Muça; Xhavit Ujkani Ky dhe bakri një lidhje e pazgjidhshme! : Dodë Tusha : jetë, ngjarje, shifra, ... / Bardhok Sulejmani Vangjel Rusku, "Gajtani", dëshmor : jetëshkrim / Demir Korita; Sokrat Konomi Gryka e madhe, vatra e dijes / Destan Rama; Enkelejda Jaupi Luzha dhe luzhjanët gjatë shekujve XVI - XX : (nderim për të parët, mesazh për ata që vijnë) / Uk Balaj; Ismet Balaj; Qamil Balaj; Sami Balaj; Berat Luzha Enigmat e sundimit të Enver Hoxhës / Kastriot Myftaraj Kujtimet e Korçës ringjall : skica, esse, portrete letrare, motive greke, nostalgji poetike rinore / Klito Fundo; Ilir Buzali Helmimi i Sokratit në Athinë dhe të gjallët në Tiranë : publicistikë / Nuredin Boriçi; Niko Tanini Bicaj në këndvështrimin etnografik / Tonin Ymeri; Gjon Gjoni Niçe / Stefan Zweig; Vullnet Muço; Rexhep Hida Rumania : studentët shqiptarë në vite : (formimi intelektual dhe veprimtaria) / Eqrem Beci; Zhani Canco; Alma Pulake Lord Bajroni-shtegtari i lirisë / Dionis Qirzidhi; Lluka Qafoku; Xhevahir Spahiu Kasem Durrësi - atdhetar dhe demokrat : monografi / Genc Durrësi Gjergj Fishta : nën kujdesin e revistës "Shkëndija" Kadare ndryshe : [intervista] / Ismail Kadare; Mimoza Çika (Kelmendi); Naim Zoto Tirana - personalitete : intelektualë të hershëm / Ismail Demneri; Shyqyri Rreli; Arben Tafaj Fjalime dhe letra të Skënderbeut : botohet me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut / Stefan Prifti Njëmendësi e brezave / Mehmet Hoxha; Hajri Shehu 100 familje shqiptare / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku; Syrja Xhelaj; Kasëm Saliasi Mizoritë serbe në Vushtrri dhe rrethinë : (1918-1956) / Fahri S. Buçinca; Ferid B. Dibrani; Izber Hoti Gruaja ndër shekuj : arsimimi dhe emancipimi i saj / Hajrullah Koliqi; Jashar Rexhepagiq Dhimitër Halqeu, voskopojari (afrs.1682 - 1740) dhe traktati teologjik "Ankthi i shpirtit" / Ilia V. Ballauri Kanarina Liri Rasha, identiteti i vlerave / Fatos Daci; Gëzim Bara Biseda / Jorge Luis Borges; Osvaldo Ferrari; Urim Nerguti; Jerina Zaloshnja Flamuri i ri në rrjedhën e fuqishme të revolucionit Flamuri i ri në rrjedhën e revolucionit Flamurtar i kombit : Theofan S. Noli, 1882-1982 : seminar studimesh me rastin e 100-vjetorit të lindjes / Eduard Liço Qemal Hate kapiteni që "pushtoi" oqeanet : jetëshkrim / Demir Korita; Vasil Prifti Vigani ynë : jetëshkrim / Demir Korita; Violeta Hoxha Historia e Skënderbeut (Gjerq Kastriotit) mbretit të Shqipërisë : 1412-1468 / Fan S. Noli Hipokrizija suživota / Savo Zmaji; Luka Tomovic 101 [Sto jedan] djelo akademika Burovic / Ajka Ajtic; Svetllana Resulbegovic Tërë jetën mjek : '74-'09 = Full-life physician : '74-'09 = Mia xoi iatros : '74-'09 / Nikolla A. Gjikopulli Denigrime anti-aromune / Kapllan Resuli; Svetllana Buro Fan Noli në rrjedhat politike të shoqërisë shqiptare : 1905-1945 / Masar Kodra; Nazmi Rrahmani Dekarti : një hyrje e shkurtër / Tom Sorell; Shpëtim Doda; Silvana Leka Bibliografi e arsyetuar për jetën dhe veprën letrare të Lasgush Poradecit / Ilir Shyta; Ilir Buzali Kierkegaard : një hyrje e shkurtër / Patrick Gardiner; Elton Tahirllari; Shpëtim Doda Niçe : një hyrje e shkurtër / Michael Tanner; Shpëtim Doda; Silvana Leka Wittgenstein : një hyrje e shkurtër / Anthony C. Grayling; Shpëtim Doda; Erion Kristo; Silvana Leka Figurat kryesore të Luftës së Dytë Botërore / Mustafa Xhemalaj; Bernard Zotaj; Zaho Golemi Këndvështrime për historinë dhe figurat e Malësisë së Gjakovës / Isuf Sadiku; Halil Katana Vepra / Genc Leka; Sadik Bejko Mirënjohje për mësuesit e nderuar të qytetit tim [album] : me rastin e 100-vjetorit të Normales / Sami Domni; Anila Haruni (Konomi) Brenda dhe jashtë...Parlamentit : maj 2007- maj 2009 / Bujar Leskaj; Gëzim Llojdia; Harilla Koci Marsi i vrarë : vepër historiko-letrare për Baba Faje Martaneshin / Lutfi Hanku; Zenel Sula Bulqiza në udhën e historisë / Aqif Karaj; Fatos Daci Publicistika / Sali Nivica; Eqber Skëndaj; Veli Hodaj Bukureshti i shqiptarëve / Adrian Majuru; Luan Topçiu I përjetshmi Majkëll Xhekson : monografi / David L' Hermitte; Xhimi Lazri Luftar Paja : shënime, të dhëna , kronika, opinione mbi një artist të rrallë / Albert Zholi; Pëllumb Kulla Pj.1 : Jeta Alush Shima [album] : grafika, vizatime dhe piktura mbi letër : 1960-1990 / Alush Shima; Suzana Kuka (Varvarica) Besoni dhe lexoni provat dhe argumentet që flasin se kush është karieristi Agim Çeku / Gani Thaci Spiuni i shekullit / Edward H. Cookridge; Piro Koçi; Leonard Veizi Të rritesh në Menkulas = Growing up in Menkulas : an Albanian Childhood / Sulejman Kadia; John Nash Do not hesitate to knock on people's advocate door... : I address to you, I respond to you, I write to you / Ermir Dobjani; Artur Lazebeu; Kastriot Ziflaj Profesor arkitekt Kristo Sotiri : jeta dhe vepra / Koço Miho Kjo është jeta ime / Albano Carrisi; Roberto Allegri; Laura Kule; Zenepe Luka Sa bukur të jesh femër! : (esse dhe kuriozitete për gratë) / Ramazan Sherja; Ilir Shordja Vepra / Ismail Kadare; Nexhat Myftiu Hasim Yzeir Hadaj, burrë fisnik e atdhetar : monografi / Veli Llakaj; Jonlinda Hada Zemra e madhe, botë e ngushtë : (publicistikë artistiko-muzikore) / Zamir Këlliçi Diamanti i jetës sime : kujtime / Rexhep Doda; Inajet Shehu Hitler's private library : The books that shaped his life / Timothy W. Ryback Mussolini's Italy : life under the dictatorship : 1915 - 1945 / R. J. B. Bosworth European dictatorships : 1918 - 1945 / Stephen J. Lee Institucione, autorë, vepra, intervista / Mehmet Çeliku Engjëj të polifonisë : artikuj, esse, letra, refleksione dhe një poezi / Lefter Çipa; Zimo Krutaj Skandal! : ese për moralin shqiptar / Ylli Pango Sokrati : një hyrje e shkurtër / Christopher Taylor; Elton Tahirllari; Shpëtim Doda; Silvana Leka Të shkruash në liri ... : Shpend Topollaj- poeti, prozatori, kritiku, njeriu / Gladiola Busulla Psherëtima fati : kujtimet e një europiani / Jusuf Vrioni; Eric Faye; Viktor Kalemi 101 lisat e Dibrës : figura të spikatura të trevës së Dibrës; mbresa udhëtimi nëpër Europë / Garip Troci; Luan Rama Nga Fajeo në Karava [album] = From Fajeo to Karava / Jorgji Gjikopulli; Jorida Vila Lahe Nuro, burri i besës ndaj shqiptarisë / Musa Tartari Si punonte Vladimir Iliç Lenini / L.A. Fotieva Foto-ekspozita V.I. Lenin / Drejtoria e Muzeumeve të Tiranës Fran Ndue Ivanaj : Hero i Popullit, 1975-1985 : me rastin e 10-vjetorit të rënies Mborja ndër vite / Engjëllush Pupa; Jetnor Fetah (Qyra); Petrika Thëngjilli Dosja e diktaturës / Pjetër Pepa; Beniamin Kaprata Pse erdhi Jezusi në tokë? / John Blanchard; Lefter Roko; Afërdita Cesula Tirana - personalitete : intelektualë të hershëm / Ismail Demneri; Shyqyri Rreli; Arben Tafaj Udha kutaliote : vështrim historiko shoqëror : (nga viti 1939 deri nëvitet 60-të të shekullit XX-të) / Kiço Kutali; Sadik Muraj Piramidat financiare : (krimi dhe ndëshkimi) / Aristotel Pano; Ilir Hebovija Kuçi i Labërisë ndër shekuj / Seit Alikaj; Lirim Deda Fisi Bruçi i Lukanit të Dibrës : monografi / Faik Bruçi; Sakip Cami; Halil Rama Letra prej Franklinit / Beniamin Franklin; Veli Panariti Shkëmbi i mësuesit : portrete / Flamur Bërdëllima; Perikli Jorgoni Mësuesi normalist : (monografi) : botohet me rastin e përvjetorit të lindjes dhe vdekjes të mësuesit normalist Mustafa Z. Shahinaj (1914-1984), 95 vjetorit të shkollës shqipe të Trebishtit (15 prill 1914) dhe 100 vjetorit të hapjes së Normales së Elbasanit (1 dhjetor 1909) / Hasan M. Shahinaj; Lulzim M. Shahinaj; Velo S. Cfarku Abdyl Frashëri : 1839-1892 / Kristo Frashëri; Helena Kadare Tre vëllezër pishtarë : Abdyl Frashëri, Naim Frashëri, Sami Frashëri : botuar me rastin e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit : (album) / Kristo Frashëri; Vasil Koçi Selman Riza : gjuhëtar dhe atdhetar i shquar / Engjëll Angoni Naim Be Frashëri / Mithat Frashëri Mendimi shqiptar dhe shkolla shqipe : aktet e konferencës shkencore mbarëkombëtare mbajtur në Tiranë, më 29 maj 2009 / Ardian Marashi; Ndriçim Kulla Ata ngritën lart lavdinë e atdheut : gusht 1949 / Resul Bedo Alush Shima [album] : graphics, drawings and paintings on paper : 1960-1990 / Alush Shima; Suzana Kuka (Varvarica); Leon Çika; Edwin Schwartz Leksioni i fundit / Randy Pausch; Irma Vuci Midis emigrantëve shqiptarë në Amerikë / Hysë Xh. Hasa; Ivzi Çipuri Qesh e ngjesh : skica humoristike dhe tregime të jetuara / Rako Qose; Dhimitër T. Shtëmbari George Kastrioti-Scanderbeg : the national hero of the Albanians : (1405-1468) / Kristo Frashëri Gjergj Kastrioti-Skanderbeg, Nacia Heroo de Albanio : (1405-1468) / Kristo Frashëri; Gafur Muço; Vasil Pistoli Georgij Kastriot-Skanderbeg : 1405-1468 / Kristo Frashëri [Fotografi të veçanta nga rilindasit dhe nga heronj të luftës të futura në dosje] Pse do të rrëzohet komunizmi = Why communism will collapse / Pjetër Arbnori; Novruz Xh. Shehu; Uk Zenel Buçpapaj Ishte! Darzeza e re / Fatmir Miraka Shkolla, start i shanseve të barabarta / Mark Lazri; Adelina Nikollaj Fjalor bio-bibliografik iliro-shqiptar (nomenklator) / Giuseppe Valentini; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari Brumi prej guri : publicistikë / Thanas Dino; Odhise Çerkezi Papa Kalisti III, Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzata : (1455-1458) / Matteo Sciambra; Giuseppe Valentini; Ignazio Parrino; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari [Ekspozitë në mbrëmjen përkujtimore : me rastin e 25-vjetorit të vdekjes së Aleksandër Moissiut] Midis qiellit e tokës mëmë : kujtime e mbresa / Flamur Micko; Lirim Deda Kur dëgjoj një këngë labe / Beqar Skënderi; Lirim Deda Socialdemokracia - ideali që frymëzoi reformimin / Daut Hoxha Kontribute shqiptare në visarin e përbashkët të popujve / Stilian Adhami; Gentian Thaka Eagle's voices : anthology with poetry / Fatmir Terziu Zërat e kujtimeve : në kilometrin e 76-të të jetës / Halo H. Sinani; Idajet Jahaj Interesanti Ramize Gjebrea : nega totum (asgjë e vërtetë) : (sociohistori) / Vasfi Baruti Teqeja e Shëmbërdhenjit-vatër atdhetarie / Petrit Basha Pir Haxhi Bektash Veli / Irène Mélikoff; Sali Metani; Agim Zeka; Syrja Xhelaj Udhëkryqe të historisë : rrëfyer nga miqtë dhe armiqtë e Enver Hoxhës / Apostol Duka; Sofokli Duka Udhëkryqe të historisë : njerëz në udhëkryq : rrëfyer nga miqtë dhe armiqtë e Enver Hoxhës / Apostol Duka; Sofokli Duka Abaz Salihi : kujtime për babain / Sulejman Madani; Avni Mustafaj Andrea Mano, skulptor i merituar : 1919-2000 : monografi / Suzana Kuka (Varvarica); Ferid Hudhri; Albes Fusha Në shërbim të atdheut tim : kujtimet e një gjenerali / Halim Ramohito; Apostol Duka Burri i madh i Bulqizës : (mongrafi historiko-letrare kushtuar Mehmet Duriçit) / Fatos Daci; Bashkim Lami 100 vjet : (100 vjetori i lindjes së Enver Hoxhës) / Hysni Milloshi; Qemal Cicollari; Fatmir Kodra Plagët që flasin : kujtime / Shoqata Kombëtare e Invalidëve të LANÇ Plagët që flasin : kujtime / Shoqata Kombëtare e Invalidëve të LANÇ Plagët që flasin : kujtime / Sadik Muraj; Shoqata Kombëtare e Invalidëve të LANÇ Vita del P. Pietro Canisio della Compagnia di Gesv'. Composta dal P. Giacomo Fuligatti della medesima Compagnia... / Giacomo Fuligatti Besimi e Atdheu : vjersha / Meleq Shëmërdhenji Vendi që zë Skënderbeu në historinë e Shqipërisë / Abaz Ermenji Alexander the Great : journey to the end of the earth / Norman F. Cantor; Dee Ranieri One hit wonderland / Tony Hanwsk Be not afraid, for you have sons in America : how a Brooklyn roofer helped lure the US into Kosovo war / Stacy Sullivan La Vita del Beato Gio. Francesco Regis della Compagnia di Gesù scritta in Francese dal R. P. Daubenton Consessore di Sua Maestà Cattolica...dedicata all'Altezza Realedel Sereniss. Cosimo III Granduca di Toscana / Guillaume Daubenton; Sebastiano Maria Zefferini Histoire de Charles XII roi de Suede, avec les pièces qui y sont relatives / Voltaire Della vita di S. Ignazio Fondatore della Compagnia di Gesù. Libri cinque scritti al Serenissimo Federigo Cristiano principe reale di Pollonia ed elletorale di Sassonia dedicati da Anton Francesco Mariani della predetta Compagnia / Anton Francesco Mariani La Santità e la pietà trionfante. Parte prima In cui s'espongono le Vite in compendio d'alcuni Santi, & Huomini piamente vissuti in ogni Stato, Posto, Impiego, Mestiero...Dedicata Alla Santità di Nostro Signore Clemens XI...Parte seconda In cui s'espongono le Vite in compendio d'alcune Sante, e Donne piamente vissute inogni Stato, Posto, Impiego, Mestiero...Dedicata Alla Sacra Cesarea, e Reale Maestà D'Amalia Wiglielmina Imperatrice Augusstissima... / Giovanni Fontana Kujtime dhe meditime : në tre vëllime / Gregorij K. Zukov; Gjergj P. Titani; Maliq Sadushi Kujtime dhe meditime : në tre vëllime / Gregorij K. Zukov; Gjergj P. Titani; Maliq Sadushi Kujtime dhe meditime : në tre vëllime / Gregorij K. Zukov; Gjergj P. Titani; Maliq Sadushi Ymer Prizreni (1820-1887), themelues i shtetit të parë autonom shqiptar / Qemal Mataj; Parim Kosova Mulla Rasim Zapodi : (monografi) / Qemal Mataj Shuaip Fejzullah Spahiu : (1816-1886) : monografi / Qemal Mataj Hoxhë Mehmeti : 1867-1927 : monografi / Qemal Mataj Valët e jetës : monografi dhe kujtime / Zeqir Selimi; Ilmi Veliu Myslim Peza dhe Mbreti Zog / Hazis Gjergji; Rami Memushaj; Shyqyri Galica Personalitete të artit shqiptar / Baxhul Merkaj; Enkelejda Merkaj; Shpëtim Bozha; Dukagjin Hata Shëtitje me Azemin / Smajl Smaka Ali Tepelena ose pjesa e parë e librit "Historia e ringjalljes së Greqisë me një përshkrim të ngjarjeve nga 1740-1824" / François Pouqueville; Ardian Klosi Shqipëria kujton : 1944-1991 : antologji / Ardian Klosi; Elsa Demo Teatri i Shkodrës / Josif Papagjoni Majkëll Xhekson [album] : 1958-2009 : jeta e një legjende / Michael Heatley; Maniela Hoxholli; Vjollca Lubonja Xhorxhi Robo, një jetë me histori / Jovan Bizhyti; Liri Bizhyti Muxhedidja Aishe : ripërtëritësja e fesë islame dhe populli shqiptar në rregjimin komunist në shekullin e njëzetë : fakte për të diturit, urtësi për të devotshmit, mësime për të paditurit dhe kritika për të pabindurit / Ymer Aga Juristët libohovitë : shek. XVIII-XXI / Uran Asllani Takim fatal me diktatorin : dëshmi dhe kujtime / Gjet Vocaj Dinastia shqiptare që sundoi Misirin (Egjiptin) : (1805-1952) / Faruk Borova Vëllazëri dhe dashuri : (Çaushajt e Fratarit) / Tomorr Çaushi; Aurora Kallupi Arkitekt Qemal Butka / Emin Riza; Ali Dhrimo Bektash Bej Cakrani : historia flet vetë ... : monografi / Asqeri Llanaj; Bardhosh Gaçe Tërbaçi realitete vlerash historike : portrete / Tofik Deda; Erminioni Kiçaj Ditari im / Gjokë Petoku; Fran Laska Shkodra dhe motet : (traditë, ngjarje, njerëz...) / Hamdi Bushati; Nexhmi Bushati; Bora Bushati Skënderbeu, heroi i Shqipërisë / Cuk Simoni; Bardhyl A. Selimi; Tatiana Cenko Një jetë për shkencë e atdhe : Dr. Bilal Golemi / Manxhar Taka; Veli Hodaj Jeta, veprimtaria dhe fetvatë e Shejh Abdulkadir Arnautit / Bledar Sulejmani; Mustafa Tërniqi; Xhevat Malltezi; Arian Koçi Një jetë me integritet : Uilliam Uilberfors dhe fushata heroike për t'i dhënë fund skllavërisë / Eric Metaxas; Florenc Mene; Zefjan Nikolla Vetëm e vërteta na bën njerëz të lirë ... : kujtime / Flora Dervishi (Gjondedaj); Driada Jani Chanel : një jetë si në përrallë / Alfonso Signorini; Albana Nexhipi; Sejdin Cekani V.5 : Në sytë e kritikës Qemal Haxhihasani folklorist dhe mësues i rrallë : ( përmbledhje artikujsh të kolegëve) / Jeta Bejko (Haxhihasani) Disa visare të pikturës shkodrane / Fatmir Juka; Pauli Pero [V.] 2 : Xhon F. Kenedi, kampion i paqes dhe i lirisë / Alqi Jani Nuk ka engjëj në këtë botë / Sally Becker; Riza Lahi; Tafil Duraku Në gjunjë para të rënëve për liri : (referate, përshëndetje, letra, ...) / Kadri M. Shametaj; Dhimitër T. Shtëmbari Gashi i Gurit / Halil Z. Hajdaraj; Arta Hajdaraj Vladimir Alekseevic Mosin : zivoten pat i naucno delo / Gorgi Pop-Atanasov Një jetë për të tjerët : (monografi kushtuar Mëno Limaj) / Shezai Shyti Lirika nga Europa : Greqi, Francë, Belgjikë, ... / Mentor Hoxha; Eglantina Alliaj Një jetë me Bujen / Skënder Alikaj; Xhevat Beqaraj Koçi i madh i Shënmërisë : kushtuar njerëzve të mi të një gjaku / Lulëzim Koçi; Elmas Leci Xhemal Ibrahim Koçi, Mësuesi i popullit pa dekret : monografi / Elmas Leci Shkolla teknike dhe Harry Trevlye Fultz / Iljaz Gogaj; Eshref Ymeri Edhe kaq, mirë ! / Abdulla Bregu; Hil Kamani Petrit Murzaku, krenaria e sportit shqiptar : 110 takime ndërkombëtare nga të cilat 57 fitore / Servet Tartari; Vasil Premçi Mirdita midis dy kohëve / Kolë Ndreka; Alda Gjoni Historia e arsimit shqip në Dibër / Fatos Daci; Ibrahim Daci Profesor Stanisllav Zuber : jeta dhe vepra / Arqile Teta; Aneta Teta Krenari dhe mall për Erietën : në 10 vjetorin e vrasjes : (2000-2010) Shahu shqiptar në vite / Kristaq Andoni; Muharrem Ibrahimi; Adriatik Kallulli Yjet e lirisë : (biografi e dëshmorëve të UÇPMB-së) / Halim Hasani; Arben Veselaj; Milaim Shefkiu Ide të trazuara : (intervista me shkrimtarë) / Bilall Maliqi; Sevdail Hyseni Gjurmë të gdhendura në kujtesë : jetëshkrimore / Ymer Keta Fahri Berberi, pishtar i arsimit në Kavajë : (monografi) / Ramazan Hushi Në udhëtim ... : personalitete të padiskutueshme kur luhej fati i Kombit... / Etien Dilo Në një botë që lind e nuk lind dot : një zë atje ku nuk kishte më zë / Etien Dilo Jeta ime ... : intervistë me Blendi Fevziun / Blendi Fevziu; Besa Vila; Nexhat Myftiu Ismail Mal'Osmani, njeriu i librit / Spiro Mëhilli; Pandeli Koçi Barack H. Obama : the unautthorized biography / Webster Griffin Tarpley Përballjet e historisë së Kishës Katolike në Shqipëri : 1919-1993 / Markus W. E. Peters; Klaudia Darragjati George Bush : the unauthorized biography / Webster Griffin Tarpley; Anton Chaitkin Osman Pengili, njeriu e sportisti model : jeta dhe veprimtaria sportive e Osman Pengilit, futbollistit të Shpresës, Shprefes, Partizanit dhe Tiranës / Bedri Alimehmeti; Alba Kepi Pak ndryshe / Astrit Lulushi Princi i rapsodisë shqiptare : monografi kushtuar Artistit të Merituar Frrok Haxhia / Mark Mesuli; Ndue Dedaj Gjashtë muaj mbretërimi në Shqipëri : nga Vilhelm Vidi tek Esad Pasha, nga Durrësi në Vlorë / Italo Sulliotti; Dritan Thomollari Aktorja, regjisorja dhe pedagogia Drita Pelinku "Mjeshtre e Madhe e Punës" [album] / Flori Slatina Trimi i Labërisë Sinan Belul Topi : (1897-dhjetor 1924) : monografi / Zenel Merjo; Ilir Balili Mati dhe Skënderbeu : (fakte-dokumenta-dëshmi) / Ferit Këputa Trimi i mirë me shokë shumë : atdhetari Sulejman Aliko Kuçi / Mexhit Kokalari; Seit Alikaj; Bardhosh Gaçe; Thoma Çomora Saim Kokona "Artist i merituar" : [album] / Flori Slatina; Erjona Vyshka; Marjeta Kotani; Ermelinda Troqe Dinastia e parasë : Rotshildët / John Coleman; Artan Meçi; Alfred Cako Një zemër në mërgim / Nexhat Peshkëpia Vasil Kamami, drejtori im / Qemal Gugushi; Çelik Petriti Dëshmorët dhe veteranët e komunës së Kutallisë : portrete / Nezir Vrapi; Elham Pasha Nuk e harrova Malësinë e Gjakovës / Mustafë Elezi; Ndue Ukcama Nga dashuria për njerëzit : publicistikë / Meri Lalaj; Manjola Alizoti Pamje nga puna 24-vjeçare në fidanishten lule-gjelbërim në Vlorë : 1959-1983 [album] / Zako Mustafaraj; Flutura Subashi Revolta e Përmetit : 6 mars 1919 : kushtuar patriotit Sihat Bega (1885-1919) / Zenel Merjo; Ilir Balili Me Benin, një jetë një dashuri : in memoriam / Linda Mjalti; Dhurata Hamzai Shtigjeve të kohës : mozaik shkrimesh : histori, ese, refleksione e vlerësime / Isa Halilaj; Teuta Halilaj Labova e Madhe dhe labovitët : gjurmime në vite / Fedhon Meksi I speak Albanian [album] : a portrait of the Albanian community in the USA = Portret i komunitetit shqiptar në SHBA / Roland Tasho; Ben Andoni; Edwin Shwartz Shkodra në shekuj : seminari i 4-t ndërkombëtar : (20-22 Nëntor 2000) / Paulin Perja Figura e Skënderbeut në poezinë e Grigor Perliçevit : konferenca II e Studimeve Albanologjike : 12-17 Janar 1968 / Vladimir Georgiev Garcia Moreno : përkth. prej frengishtes / J. M. Villefranche Historia e patriotit Zako Mustafaraj në vitet 1921-2009 / Zako Mustafaraj Bibliografi e zgjeruar e veprave të Sami Frashërit : (veprat, përmbajtja e tyre me shënime, si dhe artikujt mbi të në gjuhën shqipe dhe turqishte) / Zyber H. Bakiu; Qemal Velija Shyqyri Rreli, një jetë për futbollin shqiptar / Bedri Alimehmeti Shëlliu dhe Gjoka i Skënderbeut : monografi / Ali Gjoka; Hamdi Hysuka Miftar Ramadan Fana, 75 vjet me dorë në tasto e kufje në vesh : monografi / Zihni Haskaj; Bektash Zite Dy martiret e Steblevës : kushtuar dëshmoreve nënë e bijë, Xhemile e Rabije Abazi / Kujtim Boriçi; Eduard Abazi Ngrehja e një mbretërie Zog I dhe populli i tij / Gaqo Gogo Jeta e një presidenti / Tomson Nishani; Elvana Bilali Kreshnikët e maleve / Miftar Alia Martir i dijes : duke kujtuar Mark Z. Markun : monografi / Mark Vuji; Pashk Luka; Kujtim Dashi 33 : tranzicioni në intervistë / Sokol Balla; Gladiola Bendaj Aleksandri i Madh i Maqedonisë : miti dhe njeriu / Resmi Osmani; Salushe Kasëmi Motra e vogël Madëlenë e Jezusit : eksperienca e Betlehemit deri në skajet e botës : histori / Petite Soeur Annie de Jésus; Odette Marquet; Lluka Qafoku Mbi historinë e mendimit psikologjik shqiptar (deri më 1939) / Nuri H. Abdiu; Artan Fida Mark Preng Dudi : monografi / Mark Dudi; Dhimitër T. Shtëmbari Berati enciklopedi : një galeri njohurish për historinë, gjeografinë, florën, faunën, artin, kulturën, sportin, e personalitetet nga Berati, Kuçova dhe Skrapari (Prefektura e Beratit) / Zylyftar Plaku; Hysen Kordha Gjurmë jete ... / Fatmir Riza Nënë Tereza : nata e besimit / Renato Farina; Iris Çurri; Maja Çurri Krokodil Kladha, kryengritësi i dy popujve / Irakli Koçollari Lin Delija-rrugëtime paralele [album] = Lin Delija-percorsi paralelli : katalog në kuadër të ekspozitës së hapur në Tiranë, qershor 2010 / Lin Delija; Ardian Ndreca; Persida Asllani Polemika për Kastriotët / Preng C. Lleshi; Mark Tirta Fletët e jetës : historiku i shkollave në "Rus", sot "Skënderbej" / Fiqiret Hoxha; Arbana Bekteshi Profeti Muhamed / Yakup Üstün; Mehdi Gurra; Ervin Hatibi Fiori e colori [album] : i colori del vento / Leandro Tonino Mirandi; Caterina Sidari; Gabriella Granieri Historical dictionary of Albania / Robert Elsie The Living Skanderbeg : the Albanian Hero between myth and history / Monica Genesin; Joachim Matzinger; Giancarlo Vallone Tempulli brenda dhe jashtë / Bardhyl Londo Bernardin Palaj sipas vrojtimit tim / Sinan Gashi Arbneshi i Zarës, oazë shqiptare / Sinan Gashi Zëri i arbërorëve të Greqisë : Aristidh (Pango) Kola : 1944-2000 / Sinan Gashi Mesapliku (fshat) : punim enciklopedik : histori, portrete, kulturë / Idajet Jahaj Projekti përkujdesjes sociale ndaj 100 fëmijëve jetimë = Project social assistance for the 100 orphan children / Shoqata "ALSAR" Serenata shkodrane : pasione etnomuzikologjike / Xhemal Uruçi; Oleg Gjergo Emblema e një epopeje : të panjohurat e Komitetit "Mbrojtja Kombëtare" që ideoi, organizoi dhe udhëhoqi drejt fitores Luftën e Vlorës, më 1920 dhe vendosi fatin e Shqipërisë / Enver Memishaj (Lepenica); Petrit Bezhani Jam shqiptar / Namik Selmani; Nuri Dragoj Jakup Ferri dhe lufta për mbrojtjen e Plavës e të Gucisë / Xheladin Gosturani; Helena Kadare Shqipëria : çmimi / David M. Young; Florenc Mene Radiografija jedne mržnje / Ašim Revic; Svetlana Kapetanovic Ambasadori shqiptar : reportazha / Kapllan Resuli; Savo Zmaji Rezistenca kosovare mes dy zjarresh : (kujtime) / Sabri Maxhuni (Novosela) Historiku i Kallaratit / Enver Strati; Rami Memushaj Mësime / Naim Frashëri; Dhimitër Berati Xhemajl Abria, pleqnar i Kosovës : monografi / Xhemajl Bajrami; Daut Demaku Luftëtari i lirisë Rasim Guri : monografi / Ahmet Guri; Isa Halilaj Monografi për Vithkuqin dhe Naum Veqilharxhin / Dhori Koti; Albert Riska; Afroviti Gusho Gjergj Basta dhe kapedanët e Senicës / Thodhori Miho; Bujar Muçaj V.7 : Kâmüs Al-A'Lam : (enciklopedia - pjesë të zgjedhura) / Sami Frashëri; Feti Mehdiu; Fahredin Gunga Beyond Jupiter : the story of planetary astronomer Heidi Hammel / Fred Bortz Strong force : the story of physicist Shirley Ann Jackson / Diane O'Connell Robo world : the story of robot designer Cynthia Breazeal / Jordan D. Brown Georgia O'Keeffe / Ruth Thomson Eleanor Roosevelt : activist for social change / Allison Lassieur Marie Curie : a scientific pioneer / Allison Lassieur Gene hunter : the story of neuropsychologist Nancy Wexler / Adele Glimm Extraordinary women athletes / Judy L. Hasday The Colonel and Little Missie : Buffalo Bill, Annie Oakley, and the beginnings of superstardom in America / Larry McMurtry Gregor Mendel : genetics pioneer / Della Yannuzzi Extraordinary women journalists / Claire Price-Groff Igor Stravinsky / Mike Venezia Jimmy Carter : builder of peace / Linda George; Charles George Andrew Carnegie : builder of libraries / Charnan Simon Bill Gates : software king / John Wukovits Madeleine Albright : she speaks for America / Suzanne Freedman Oprah Winfrey : a voice for the people / Philip Brooks Eleanor Roosevelt : First Lady of the 20-th century / Ted Gottfried Soccer stars / Therese Shea Basketball stars / Therese Shea Hockey stars / Therese Shea Football stars / Virginia Buckman Extreme sports stars / Philip Abraham Invincible Louisa : the story of the autor of "Little women" / Cornelia Meigs Lost star : the story of Amelia Earhart / Patricia Lauber The World at her fingertips : the story of Helen Keller / Joan Dash The First woman doctor : the story of Elisabeth Blackwell, M.D. / Rachel Baker; Evelyn Copelman Helen Keller / Sean Dolan Steven Spielberg / Wil Mara Rachel Carson / Justine Fontes; Ron Fontes Davy Crockett / George Sullivan The Greatest Muhammad Ali / Walter Dean Myers Benjamin Franklin / Peter Roop; Connie Roop Christopher Columbus / Peter Roop; Connie Roop Rosa Parks : my story / Rosa Parks; Jim Haskins All shook up : the life and death of Elvis Presley / Barry Denenberg Thomas Edison / George Sullivan Extraordinary women of medicine / Darlene R. Stille Extraordinary people in Jazz / Marvin Martin Martin Luther King, Jr. : (1929-1968) / Stephen B. Oates; Joseph Feisthauer Xtreme sports : cutting edge / E. J. Maxwell Martin Luther King, Jr. : a life / Marshall Frady Playing for keeps : Michael Jordan and the world he made / David Halberstam Motown : music, money, sex and power / Gerald Posner Harry Houdini, master of magic / Robert Kraske Abraham Lincoln / George Sullivan Helen Keller / George Sullivan Majkëll Xhekson : magjia, çmenduria, e gjithë historia, 1958-2009 / J. Randy Taraborrelli; Maniela Hoxholli; Yllka Avxhi First ladies women who called the White House home / Beatrice Gormley George Gershwin / Mike Venezia Njerëz, data, ngjarje : (Poro, Zhukë, Delisuf, Dëllenjë) / Llazi Hajdini; Vita Stefa America's champion swimmer : Gertrude Ederle / David A. Adler; Terry Widener Harvesting hope : the story of Cesar Chavez / Kathleen Krull; Yuyi Morales Remember the ladies : 100 great American women / Cheryl Harness Girls who rocked the world : heroines from Sacagawea to Sheryl Swoopes / Amelie Welden; Jerry McCann Përgjithmonë, Beni ynë / Agim Zylyftari; Dukagjin Hata Pashko Vasa mes historisë dhe letërsisë / Kiti Toska; Henri Toska Monument gruas : monografi FGLDK 1990-2009 / Melihate Tëmkolli Profesor Hasan Tahsini / Laurant Bica Profesor Hasan Tahsini / Laurant Bica Profesor Hasan Tahsini / Laurant Bica Haxhi Sherif ef. Ahmeti. : jeta dhe vepra : (1920-1998) : (përmbledhje kumtesash nga sesioni shkencor, Prishtinë, 17 prill 2008) / Ramadan Shkodra; Sadik Mehmeti Gjergj Kastrioti Skënderbeu : (1405-1468) / Skënder Blakaj; Albulena Blakaj; Avni Spahiu Vareni kryengritësin e shenjtëruar : (Qosja, Nobeli, Kadare...) / Begzad Baliu Historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut, Princit të Epirotëve... / Marin Barleti Institucioni për edukimin dhe arsimimin parashkollor të fëmijëve "Gëzimi ynë" në Mitovicë, hallkë e arsimit deri në atë superior : 1943-qershor 2008 : monografi / Selman Mehaj Zemra e patriotit : si gjeta kurajë t'i mbijetoj Vietnamit, Walter Reed dhe Karl Rove / Max Cleland; Ben Raines; Etleva Sakajeva Njerëzit e Stalinit : një tiran, bashkëfajtorët e tij dhe viktimat e tij / Simon Sebag Montefiore; Abdulla Sollaku Portrete ndërtuesish kuksianë : monografi / Ymer Domi; Besim R. Cengu Njeriu i mirë : iluzionisti dhe mjeku popullor Sami Matoshi / Sakip Cami; Sami Neza 100 familje shqiptare / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku; Syrja Xhelaj; Kasëm Saliasi V.5 : Gjuhëtari : (1925-1937) / Jusuf Shpuza Lavuazie dhe misteri i elementit të pestë / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Hipokrati babai i mjekësisë / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo 36 vjet në armatën e Enverit : 1950-1986 : kujtime dhe mbresa / Myzafer Malile Drama e Minush Jeros : eseistikë dhe bibliografi / Flora Dervishi (Gjondedaj) Gani Jashari (Zhepova) / Xhafer Sadiku; Shaban Qesaraku Shqipet e maleve : jeta e shqiptarëve në zonat malore në Malin e Zi / Gjekë Gjonaj; Gjovalin Shkurtaj Kalvari i jetës së Hasan dhe Ismail Sakollarit : (kujtime të familjes Sakollari nga Fratari i Përmetit) / Ismail H. Sakollari; Nevila Nallbani Portrete të anatemuarish / Enver Zhinipotoku; Ismet Aliu Çeta e Gostivarit, Xhelë Kalishtës, Plakut të maleve / Halit Elshani; Muhamet Rogova Çeta e Brukselit : (mendime dhe opinione) / Halit Elshani; Nexhat Ballanca V. 2 : Means of ascent Xha Selimi i Bratajt / Bardhosh Gaçe; Agim Shehu; Nexhmije Muça The Castle diaries : 1964-1976 / Barbara Castle Colleagues : Richard B. Russell and his apprentice, Lyndon B. Johnson / John Goldsmith Dede Ahmeti, shërbëtor i shërbëtorëve [album] / Kujtim Ahmataj Yje të pashuar / Resul Bedo; Kreshnik Vukatana Enemies by design : inventing the war of terrorism / Greg Felton Obama-the postmodern coup : making of a Manchurian candidate / Webster Griffin Tarpley Episode lufte në Kosovë : (prill 1943 - prill 1945) : (kujtime) / Halil Xhuka; Bora Kola Enciklopedi e fotografëve korçarë : (nga fillimet e deri në Luftën II Botërore) / Niko Kotherja Ylberet e Shejzave : vështrim letraro- historik / Zef Përgega; Marash Mirashi; Luigj Pepaj Abraham Lincoln / Sam Wellman; Andi Losha; Teuta Toska Aleksandër Xhuvani : jeta dhe veprat / Bardhyl Graceni 30 vjet pranë shokut Enver : kujtime / Sulo Gradeci; Spiro Dede 30 vjet pranë shokut Enver : kujtime / Sulo Gradeci; Spiro Dede Nënë Tereza [album] : nderimi në trevat shqiptare = Mother Teresa : gratitude from Albanians / Ndue Ballabani; Tonin Çobani; Ylli Drishti; Mimoza Çobani Unë kam gjithçka : 18 vitet e Chiara Luce / Michele Zanzucchi; Nikolin Sh. Lëmezhi Poslanik Muhammed, Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani Shtatoret e përjetësisë : Jeta e familjes Gojçaj mes Malësisë dhe Amerikës / Lekë Gojçaj Aytos einai o Profitis Moameth, o apestalmenos toy Theoy gia oli tin anthropotia / Shefik Osmani Selman Riza, gjuhëtar i shquar : në 100-vjetorin e lindjes / Tomor Osmani; Rezarta Murati Treva : Sheqishte, Zharrës, Novoselë, Frashër, Verbas, Belinë / Maksim Zarka Martin Camaj : shkrimtaria e tij / Behar Gjoka Kryeveprat / Dino Buzzati; Dritan Çela Rrëfimet e oficerit të sigurimit të burgut të Burrelit : tregime të jetuara / Piro Nuredini; Sofokli Duka Dibra në udhën e historisë : traditë, kanun, luftë histori / Hazis Ndreu; Moisi Murra Burrat e kullës Canit : (monografi historiko-letrare) / Fatos Daci; Ibrahim Daci Personalitete elitare të artit shqiptar / Baxhul Merkaj; Enkelejda Merkaj From neolithic naturalness to tristes tropiques : the emergence of Lévi-Strauss's new humanism / Albert Doja Shfaqja e antropologjisë heroike në historinë e ideve / Albert Doja; Smoki Musaraj The Shoulders of our giants : Claude Lévi- Strauss and his legacy in current anthropology / Albert Doja The Kind of writing : anthropology and the rhetorical reproductionof postmodernism / Albert Doja Kallinj gruri nga ara e kujtimeve : (rrënjët dhe degët e familjes Kolonja) / Myslim Islami Hafizët tanë gjatë historisë : (shekulli XVIII-2010) : leksikon / Feti Mehdiu Kujtime : (automonografi) / Hyrije Hana; Ramadan Mysliu Kaleidoskop i letërsisë shqiptare : (libër letraro-publicistik) / Vera Pelaj; Klara Kodra; Anila Haruni (Konomi) Muharrem Xhediku (1917-1959), kompozitori i tangos shqiptare / Halil Rama; Sakip Cami; Shaqir Rexhvelaj; Mujë Buçpapaj Kuteli dhe letrarja : studim / Behar Gjoka; Pandeli Koçi Gjurmë brezash : monografi / Ferit Kozeli 100 vjet Republika e Shqipërisë (1912-2012). Albania / Gjon Gjeci Familja ime & Një jetë me vuajtje : autobiografi / Ferit Myrteza La mia vita / Nadir Murra Kohë dhe njerëz.... : ( një mjek flet për veten dhe të tjerët) / Evriviadhi Goro Barleti apo Beçikemi? : një pështjellim në shkencën shqiptare / Ilia S. Karanxha; Stavri Sharxhi Topova e Zagorisë / Milo Dilo; Apostol Pango Arsimi ndër vite në trevën e Kurbinit : ( për kolegët e mi : shënime, kujtime, ditare, intervista, fotografi...) / Reshit Bara; Aida Bido; Batisha Hoxha Lufta kundër pavarësimit të Shqipërisë : (kujtime historike për lëvizjen kombëtare në Qarkun e Dibrës) / Ismail Strazimiri; Shaban Sinani Relacione diplomatike ndërmjet Ali Pashës dhe Napoleonit : (1797-1814) / Veli Veliu Kushtrimi i gjakut : monografi, intervistë, letër e hapur, ... / Fiqri Shahinllari Shna Ndou i Padovës, mik i të gjithë botës / Sheilah Ward Ling; Vilma Pali; Luket Hasaj At Gjergj Fishta, O.F.M. : 1871-1940 / Benedikt Dema Dibra e Madhe dhe një vështrim në Dibrën e Vogël : monografi / Arian Kadiu; Inajet Shehu Zvarishti : vështrim historik / Nexhip Bashllari Gjergj Bubani i harruari i përkohshëm : ese monografike / Kliton Nesturi; Loredan Bubani Gjahu i malësorëvet. (Hieja e Tomorrit) : në versionet toskërisht dhe gegërisht / Kostandin Kristoforidhi Edisoni : të shpikësh çdo gjë, e më shumë... / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Sulejmant në Perlat / Zef Sulejmani Volta dhe shpirti i robotëve / Luca Novelli; Teuta Mati; Dolores Cipo Nga ditari i një mësuesi : meditime = Meditation from a teacher's diary / Agim Kazazi; Lavdim Kazazi; Ihsan Lezha Yje të pashuar / Resul Bedo; Kreshnik Vukatana A je me të vërtetë ti, zot? : të dëgjosh zërin e Perëndisë / Loren Cunningham; Jenis Rogers; Elvana Kurti; Afërdita Cesula Vepra të zgjedhura / Luigj Gurakuqi; Rexhep Qosja Vepra të zgjedhura / Luigj Gurakuqi; Mark Gurakuqi Në Kinën e largët : (ditar) / Xhevair A. Shegaj; Ilir Balili Jeta dhe vepra e poetit të shquem demokrat Ndre Mjeda / Mark Gurakuqi Shqiptarët dhe Garibaldi / Koli Xoxi Labova e Kryqit : kujtime dhe mbresa / Andrea Miçi; Nexhat Myftiu Viktor Stratobërdha, 13 muaj kineast [album] / Kristaq Dhamo; Flori Slatina Njeriu i hapësirave të gjelbra : Bedri Dule ramicioti / Bernard Zotaj; Marenglen Kasmi Preng Bibë Doda i Mirditës : dritëhijet e një burrështetasi, kandidat për fronin Mretëror të Shqipërisë e dy herë zëvendëskryeministër dhe dy herë ministër / Nikollë Loka; Ndue Gjika Etje e pashuar : poezi të zgjedhura nga krijuesit e Dardanës / Hysen Këqiku; Nexhat Rexha; Sinan Sadiku; Faik Shkodra Doajenët e gazetarisë gjilanase : monografi / Islam H. Osmani; Nexhmedin Ymeri Fejtullah Gylen, ura mes të shkuarës dhe të ardhmes : skicë e një portreti / Ali Ünal; Edlira Llukaçej; Adriatik Kallulli Arsimi shqip në Kosovë : 1990-1999 : shtëpitë-shkolla : sfidat, arritjet dhe aspiratat / Bajram Shatri; Halim Hyseni Ditari i Ernesto Çe Guevarës : ditët më dramatike të jetës në shënimet personale; takimi sekret i tij në Tiranë dhe me delegacionin shqiptar në Kubë. / Ernesto "Che" Guevara; Piro K. Andoni; Ylli Molla; Antela Vouli (Spaho) Një princ në bregun e kaltër / Gunnar Riebs; Kostaq Xoxa; Sulejman Q. Gjanaj Mësuesi Rrahim Gashi me brezat në trojet arbërore / Fazli Hajrizi; Ibrahim Rr. Gashi; Ibrahim Rr. Gashi Nexhmije Hoxha, the lady of darkness / Fahri Balliu; John Nash; Morelle Smith Prof. Bedri Dedja, Akademik, "Mjeshtër i Madh", në 80-vjetorin e lindjes : (kujtime e shënime nga kolegë, ish studentë e dashamirës) / Murat Gecaj Frederik Shopen, udhërrëfyes për jetën dhe krijimtarinë / Antoni Grudzinski; Leonard Zissi; Hamide Stringa; Elvira Theodhosi War & destiny : how the Bush revolution in foreign and military affaire redefined American power / James Kitfield Mediat shqiptare në periudhën e pushtimit nga Italia fashiste / Arben Muka; Ana Lalaj Në dallgët e jetës / Llaqi Janko; Jani Gusho Gjysëm shekulli muzikë : (1945-1995) : mbresa dhe kujtime / Spiro Kalemi; Keti Dibra Bibla shqip dhe Filipaj : (studime) / Nikë Ukgjini; Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Historisë Kosova për Ndrecë Ndue Gjokën = Kosovo for Ndrecë Ndue Gjoka / Pjetër Nikolla; Natali Ndoci; Ledia Ndoci Lajmëtari i lirisë : monografi e dëshmorit Syrja Arif Sakollari / Tomorr Çaushi; Nuri Bundo; Nuri Dragoj Xhorxh Bajroni / Afrim Q. Karagjozi Arshi Pipa : njeriu dhe vepra / Uran Kalakulla; Florika Bushi Shkrime të fshehura / Bardhyl Kosova Oi Ellines zografoi tou Argyrokastroy [album] : (apo ton 17 o aiona) / Panajot Barka Atë Dhimitër Kokoneshi figurë e shquar e kombit / Andrea Llukani; Moikom Zeqo Talejrani / Evgenij V. Tarle; Jorgji Doksani; Xhevahir Lleshi Shkrimtarë të mëdhenj të huaj / Jorgji Doksani; Agim Doksani; Xhevahir Lleshi E bekuar qofsh mësuesi! : kujtime të një jete / Evanthi Ciko; Agron Sejamini Jeta dhe vepra ime : mësues e qëmtues i visareve popullore : (1908-1989) / Qamil Hoxha; Shefqet Hoxha Kanuni i përkitur : esse / Fatmir Minguli Buzëqeshja e yjeve / Luigj Temali; Paulin Shtjefni Familja dhe jeta : evokim / Eno Koço Gjurmë në histori : Riza Runa : ditari i Rizait, dokumente, kujtime, faksimile, këngë, fotografi, etj. / Hulusi R. Runa; Lirim Deda Leon Rey ... dhe gurët filluan të flasin / Luan Rama Vetëvrasje poetësh : Pushkini, Esenin, Majakovski, Fadajev / Razi Brahimi Dhimitër S.Shuteriqi / Feride Papleka; Albana Velianj Aleks Buda në 100-vjetorin e lindjes : in memoriam / Albana Velianj; Akademia e Shkencave e Shqipërisë Eqrem Çabej dhe vendi i tij në shkencat albanologjike : konferencë shkencore në 100 vjetorin e lindjes së tij Gjashtë të dielet e Sh' Luigjit me Ndandçen e festën e Shéjtit / Ndre Mjeda 60 [Gjashtëdhjetë] vjetori i ditëlindjes së udhëheqësit të popullit, Partisë dhe forcave të armatosura, shokut Enver Hoxha : material për biseda Qemal Ataturku dhe themelimi i Turqisë Moderne. Njerëzit e fortë të Ballkanit / Feroz Ahmad; Bernd J. Fischer; Virgjil Muçi Ahmet Zogu, mbreti Shqiptar mes dy luftrave. Njerëzit e fortë të Ballkanit / Bernd J. Fischer; Virgjil Muçi Rasti i jashtëzakonshëm i Josif Broz Titos. Njerëzit e fortë të Ballkanit / John Van Antwerp Fine; Bernd J. Fischer; Virgjil Muçi Enver Hoxha dhe diktatura staliniste në Shqipëri. Njerëzit e fortë të Ballkanit / Bernd J. Fischer; Virgjil Muçi Milosheviç, misteri i pushtetit. Njerëzit e fortë të pushtetit / Lenard J. Cohen; Bernd J. Fischer; Virgjil Muçi Vepra / Pashko Vasa; Ymer Jaka; Besa Vila Gjergj Antoniu : një jetë me violonçel : studim monografik / Iliriana Dema; Lila Guxholli (Plasari) Miliarderët : roman dokumentar për ata që sundojnë Rusinë / Il'â Stogoff; Mustafa Hoxha Portrete shenjtërish / Antonio Maria Sicari; Loreta Tomaj Piloti i katër presidentëve / Riza Lahi Hasani i Zyko Kamberit : vepra dhe jeta / Valter File; N. Skënderi Bilal Xhaferri-poeti i shpirtrave njerëzorë : (ese për veprën letrare të Bilal Xhaferrit) / Resmi Osmani; Dylbere Dika Plovishti, pjesë e Gorës / Koçi Tahiri V.3 : Polemikë : Shqipërime : Nga letërkëmbimi : Album V.4 : Studime : monografi / Ramiz Kelmendi; Fahredin Gunga Madhështia e thjeshtësisë / Gjergj Luca Atdhetari Fehim Bej Zavalani përmes dokumenteve : monografi / Meri Lalaj; Enver Kushi Rrugëtimi i mbramë i Arthur Rimbaud / Luan Rama Kazinoja e djallit : prapaskenat dhe rënia e bankës "Lehman Brothers" dhe fillimi i krizës së fundit ekonomike botërore / Vicky Ward; Erinda Malaj; Odeta Muharremaj; Enkelejda Jaupi Bota e guximtarëve : Kapedan Çelo Picari : monografi / Mete Peçi; Kristaq F. Shabani Gjerasim Qiriazi : jeta dhe vepra / Skënder Luarasi Kur kemi një Dritëro... : në vend të një poeme / Izet S. Çulli; Hysni Milloshi; Lirim Deda Ditari i një emigranti / Thoma Duka; Arbenila Shundi V.8 : Album / Jusuf Shpuza Stalini i ri / Simon Sebag Montefiore; Blendi Lami Autism / Vera Kurti; Vullnet Mato Mihal Gramenoja publicist demokrat : monografi / Thanas Gjika Identity's architect : a biography of Erik H. Erikson / Lawrence J. Friedman Jeta seksuale e Hitlerit dhe akti i tij i fundit / Kristo Qendro; Aleksandra Janaqi Portrete të ekonomistëve shqiptarë në vite / Vladimir Misja; Ilia Kristo Letrat / Shën Teresa di Gesù; Regjina Mirashi; Mimoza Gjoka; Vjollca Lleshi The American political tradition and the men who made it / Richard Hofstadter Veritas : Kolegji Harvard dhe përvoja amerikane / Andrew Schlesinger; Elona Kana; Lorena Robo; Nermin Aga; Zimo Krutaj Gju më gju me popullin Kujtim Peçi, intelektual i shquar erudit : monografi / Albert Habazaj; Lirim Deda Vezullime festivalesh : 10 portrete artistësh / Marash Mëhilli; Anton Papleka Gora dhe bijtë e saj / Besim Shyti; Agron Agolli Koleksioni "Jan Dibbets" / Henk G.C. van den Dool; Rubens Shima; Alban Hajdini; Genti Gjikola; Stiven Turner Unë dhe filmi : kujtime / Liri Brahimi; Skënder Hasko Thimi Mitko (1820 - 1890 ) / Qemal Haxhihasani An American legacy, a gift to New York [album] : recent acquisitions from the board of trustees / Marla Prather; Dana A. Miller; Whitney Museum of American Art Lance Armstrong's war : one man's battle against fate, fame, love, death, .... / Daniel Coyle Life in the treetops : adventures of a woman in field biology / Margaret D. Lowman Life connections : pioneers in ecology / Linda Leuzzi V.5 : Kujtime, kritika, studime për veprën / Bashkim Kuçuku Hasi mes luftës dhe lirisë / Rajmonda Maleçka; Dëfrim Cani Eye contact : modern American portrait drawings from the National Portrait Gallery / Wendy Wick Reaves One writer's beginnings / Eudora Welty Writing was everything / Alfred Kazin Alice James : a biography / Jean Strouse Nelson Mandela and the quest for freedom / Brian Feinberg To wake the nations : race in the making of American literature / Eric J. Sundquist Wallace Stevens : words chosen out of desire / Helen Vendler Gjergj Kastrioti - Skënderbeu dhe epoka e tij në historiografinë shqiptare / Flamur Hadri Bad boy : a memoir / Walter Dean Myers Eminent Bostonians / Thomas H. O'Connor Sigmund Freud, pioneer of the mind / Catherine Reef Vol.2 : March 1786-December 1788 Twelve famous americans : reading and listening skills text for students of English as a foreign language : high intermediate/advanced level / Thomas Kral Seven of note : brief biographies of famous American authors with language development exercises The Republican Roosevelt / John Morton Blum Vol.4 : From disunionism to the brink of war : 1850-1860 / Louis Ruchames Tom Cruise / Rod Smithe Julia Roberts / Nancy Taylor Leonardo Di Caprio / Brent Furnas Kontributi i Aleksandër Xhuvanit në fushën e folkloristikës / Qemal Haxhihasani Kontributi i Maksimilian Lambercit në fushën e folkloristikës shqiptare / Qemal Haxhihasani Kontributi i prof. Eqerem Çabej në studimin e kulturës popullore shqiptare / Qemal Haxhihasani Esenca dhe ekzistenca e Isuf Luzajt / Mimoza Hysa Arkitektët e mendimit shkencor në qytetërimin islam : vula nga biografitë e dijetarëve muslimanë në periudha të ndryshme / Halima Al-Ghrari; Ermal Bega Gia tous Schoriadites synchorianous mou / Kristofor Beduli; Jani Dede Hasan Prishtina dhe lëvizja patriotike e Kosovës : Të njohim traditat patriotike dhe luftarake të popullit tonë / Ajet Haxhiu Hasan Prishtina dhe lëvizja patriotike e Kosovës : të njohim traditat patriotike dhe luftarake të popullit tonë / Ajet Haxhiu Shota dhe Azem Galica / Ajet Haxhiu; Polikron Tamburi Shota dhe Azem Galica / Ajet Haxhiu Lone star rising : Lyndon Jones and his times : 1908-160 / Robert Dallek Fireboat : the heroic adventures of the John J. Harvey / Maira Kalman The Librarian of Basra : a true story from Iraq / Jeanette Winter Vol.6 : To rouse the slumbering land : 1868-1879 / Walter M. Merrill; Louis Ruchames Martin Luther King Jr. Day / Dana Meachen Rau Rachel Carson and the Environmental Movement / Elaine Landau Martin Luther King Jr. / Wil Mara Michael Jordan / Lisa Wade McCormick Neil Armstrong / Dana Meachen Rau John F. Kennedy / Veda Boyd Jones Alexander Graham Bell / Wil Mara Oprah Winfrey / Wil Mara Myzafer Spaho : monografi / Vangjel Kasapi; Fuat Çeliku Sulejman Sefer Cenameri- Dëshmor i Atdheut : 1916-1943 / Bashkim Cenameri; Petrit Bezhani Kur e vërteta flet ndryshe / Kolec Çefa; Zef Gurakuqi Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarvm principis. Petrus Regulus Vicentinus ad Lectorem. Hic Hostes fidei Sanctae Victricibus Armis Sedis Apostilicae Succubuisse leges, Per claros hic Bella Duces mirabere, Belli Miranti Scanderbeg Tibi fulmen Erit, Magnanimi tum Marte Ducis Te Nosse iuuabit Saepe feros Turcas Stragibus esse datos, Vt Veneto fidus ferret quandóq; leoni Dulcis opem gratum Munus Amicitiae, Nam Sonat Id Nomen Turcarum interpreta lingua Magnus Alexander, Lector Amice Vale. D[ome]nicus de Alzegnano Patauius. Grandiloqum Si lector opus percureris alto Ingenio, auctoris Nomen ad astra feres, Hic Scanderbegum praeclaro sanguine natum Magnanimi cecinit fortia facta ducis, Non fuit inferior magno non iste Camillo, Caesaris inuicti uiribus imparar erat, Gaudeat Epirus magnus tot clara triumphis, Principis extollat gesta superba sui / Marinus Barletius Pastëri dhe veprat e tij / Hulo Hajdëri; Stefan Cikla Dr. Bilal Golemi / Hulo Hajdëri; Vasfi Samimi 25 kryelule / Sevo Tarifa; Izet S. Çulli Skënderbeu : një histori politike / Aurel Plasari; Ramazan Vozga Nëpër rrugët e jetës : kujtime / Myftar Thana; Hasan M. Shahinaj Sokol Prela i Mëziut : monografi / Gjon N. Markokaj; Haki Zllami Pema e jetës : monografi / Theodhori Proko; Kleo Lati Vjeshta e hidhur e një rezistence : monografi kushtuar Kolë Dedë Totës / Vlash Prendi; Çezar Rica Kur shuheshin yjet : njerëz dhe kujtime : Luma në vite, përshtypje / Isuf Spahiu; Spartak Spahiu Teuta, specialistja mbresëlënëse e arsimit parashkollor / Qemal Gugushi; Çelik Petriti Nazmi Rushiti / Lutfi Hanku Nëpër gjurmët e heroit : kushtuar Heroit të Popullit Nazmi Rushiti / Lutfi Hanku Francis Fukuyama and the end of history / Howard Williams; David Sullivan; E. Gwynn Matthews Vagoni i mallrave : kritika letrare, intervista, portrete / Shpend H. Topollaj; Kostaq Xoxa Aristidh P. Kola udhëheqës shpirtëror dhe simbol i Arvanitisë : Arvanitia dhe arvanitët tokë dhe popull të mohuar / Kostaq At Papa Studime dhe tekste kritike dhe letrare / Giuseppe Valentini; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari Studime dhe tekste për Lindjen e Krishterë / Giuseppe Valentini; Dritan Thomollari; Vladimir Bregu Heronj të heshtur Heronj të heshtur Heronj të heshtur Heronj të heshtur Heronj të heshtur Heronj të heshtur / Polikron Tamburi Heronj të heshtur / Polikron Tamburi Heronj të heshtur / Feride Papleka Heronjtë e popullit Misto Mame 1921 - 1942, Mihal Duri 1916 - 1942 Profile / Pëllumb Kurti; Skënder Karriqi 100 familje shqiptare / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku; Kasëm Saliasi Gjurmë të mjekësisë shqiptare / Flamur Tartari; Kozma Vasili; Plator Nesturi Sarkozy, emri i ç'gjëje është? / Alain Badiou; Elvis Hoxha Flamurtari i Kosovës Isa Buletini / Sulejman Haxhija Hasan Prishtina 1873 - 1933 / Sami Ferizi; Françesk Ziri; Petrit Bezhani Hasan Prishtina : përmbledhje dokumentash (1908 - 1934) / Kujtim Nuro; Nezir Bata; Fatmira Aliaj Hasan Tahsini : patriot dhe dijetar i shquar Dervish Hekali : të njohim traditat patriotike dhe luftarake të popullit tonë / Shefqet Hekali Borje dhe borjanët : monografi / Elmaz Dokle Sadi Pejani dhe mendimi pedagogjik / Besim Shyti; Dita Shyti Murat Baki Abazi (Selenica) : (ditar, mbresa, kujtime, histori jete) / Murat B. Abazi; Elidiana Canaj Hysni Milloshi, poet i madh i krenarisë kombëtare / Ndoc Logu; Qemal Cicollari Ky është Profeti Muhamed (a.s.) i dërguari i Zotit për mbarë njerëzimin / Shefik Osmani Han er Profeten Muhammed, Guds sendebud til mennesket / Shefik Osmani This is Prophet Muhammad : messenger of God for Mankind / Shefik Osmani Planet e Hitlerit për Ballkanin : nga Londra në Moskë: për herë të parë dëshmia për shkaqet e vërteta të Luftës së Dytë Botërore dhe prapaskenat e Stalinit e Çambërlenit dhe Daladierit kundër Rajhut të Tretë : kujtime / Joachim von Ribbentrop; Eqerem Gaxholli; Antela Vouli (Spaho) Poslanik Muhammed Bozji vjerovjesnik za cijeli svijet / Shefik Osmani El Profeta Muhammad un Mensajero de Dios para toda la umanidad / Shefik Osmani Il Profeta Muhammad un messaggero di Dio per l'umanita / Shefik Osmani Das ist der Prophet Muhammad der Gesandte Gottes für die ganze Menschheit / Shefik Osmani Voila qui est Mohammed l'envpyé de Dieu pour l'humanité tout entiere / Shefik Osmani Aytos einai o Profitis Moameth o Apestalmenos touy Theo gia tin Anthropotita / Shefik Osmani Ova e Pratenikot Muhamed bozjot Verobesnik za celoto covesto / Mersiha Smailovik; Jasmin Rexhepi; Shefik Osmani Velça : figura historike / Lilo D. Nuraj; Vera Ibrahimi Kiço Mustaqi, Ministër i Mbrojtjes midis dy sistemeve : monografi / Kiço Mustaqi; Albert Zholi; Petrit Ruka Historia e Napolon Bonapartit : perandorit të Frenqvet i mbiemëruar Napolon i math / Ilo Mitkë Qafëzezi Alexander's Empire / John Pentland Mahaffy; Arthur Gilman Faik Konica : jeta në Uashington / Ilir Ikonomi Kuvende shkencore në Frashër : (2004-2010) / Kastriot Bezati; Alfred Frashëri Geghyseni në historinë e Malësisë së Gjakovës : mesi i shek. 18-të -fundi i shek. 20 / Elez Qerimaj; Isa Mulgeci; Hamit Aliaj The Life of Luther : with the special reference to its earling periods and the opening scenes of the reformation / Barnas Sears Rexhep Ferri : monografi / Gëzim Qëndro; Rexhep Ferri; Tahir Emra Mustafa Kruja si njeri kulture e si gjuhëtar / Ernest Koliqi; Giuseppe Valentini; Mustafa Kruja Që historia shqiptare të mos mbesë në kurthin serbo-sllav : njëzetë autorë për tre librat e Sabri Maxhunit-Novosellës / Dëfrim Cani The Life of our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ : and the lives and sufferings of his Holy Apostles and Evangelists : added The lives and labors of Christian and... and A history of the Jews, from the earlest ages to the present time / John Fleetwood; J. Newton Brown The Life of Christ : retold in words of one syllable / Jean S. Rémy; Julius Schnorr The Life of Jesus / William B. Forbush The Life and epistles of St.Paul / W. J. Conybeare; J. S. Howson Reminiscences of present-day Saints / Francis G. Peabody The Beautiful life of Frances E. Willard : a memorial volume / Anna A. Gordon The Life and message of George Fox : 1624-1924 : a tercentenary address : given at Haverford College, May 17, 1924 / Rufus M. Jones Yankee from Olympus : justice Holmes and his family / Catherine D. Bowen Qëndresë dhe krenari : familja Iljazi dhe histori familjesh nacionaliste kolonjare / Petrit Zeneli; Teki Iljazi; Uran Kostreci Stebleva : natyrë e virgjër, tokë e përgjakur, njerëz të mrekullueshëm / Mersin Hoxha; Sakip Cami Në valët e jetës politike : (shënime, mbresa, kujtime) / Shefqet Hoxha Heroines of modern progres / Elmer C. Adams; Warren D. Foster Arti i shtatë në Tiranë : (kinematë-filmat) : ese / Spiro Mëhilli; Ilenja Mëhilli Një rrugëtim / Tony Blair; Petraq Pojani; Eduard Sulo Zemra çeliku, kulla të blinduara : monografi, portrete tankistësh, kujtime : 1946-2011 / Petrit R. Gjoka Dhora Leka, fenomeni i papërsëritshëm artistik shqiptar / Gjergj P. Titani; Vasil Premçi Vjershëtorë dhe këngëtarë popullorë të Smokthinës : informatika, portrete, studime / Idajet Jahaj Esat Menzelxhiu : (mësues dhe baba) / Bukurie Shala (Menzelxhiu) Emma Willard, daughter of democracy / Alma Lutz New creations in plant life : an authoritative account of the life and work of Luther Burbank / W. S. Harwood Yjet e pashuar në zemër të Labërisë : dëshmorët e Atdheut, Kuç-Kurvelesh / Hasan Luçi; Fatmir Toçi Frashëlliu akademik Stefanaq Pollo : (jeta dhe vepra) : 7 mars 1923-15 maj 1997 / Qatip Mara; Ndriçim Mehmeti Ka thënë Pal Kokrri (Neçaj)!... : monografi / Pjetër Meta; Kujtim Dashi Një kinema, një familje, një qytet : në kujtim të Jusuf Beshirit / Zenel Anxhaku Lindje-vdekje-...përjetësi : (1956-1999) / Hysen Terziu Polikron Trebicka, një emër në vakëfet e Korçës : 1927-2006 : krijimtaria historiko-letrare / Polikron Trebicka; Petrit Zeneli Letër Anilës për Nënë Terezën / Zef Rakacolli Martin Camaj për kulturën shqiptare. Shkrimtari dhe albanologu : konferencë shkencore me rastin e 85-vjetorit të lindjes : 26 korrik 2010 / Tomor Osmani; Ledri Kurti; Mimoza Priku Katër plagë plumbi : një jetë e shkurtër, një vepër e pavdekshme : (monografi) / Muhamet Hoxha; Lirim Deda Bernardin Palaj - Donat Kurti, kodifikuesit e parë të eposit të kreshnikëve & Vizioni i elitës françeskane në fillimshekullin XX : monografi / Ledri Kurti Dukla : studime e recensione / Kapllan Resuli; Savo Zmaji Ndërgjegjësohuni! : diskutim publik / Kapllan Resuli; Savo Zmaji [V.] 4 : 1941-1950 Fusha e Arbërit : (vështrim i shkurtër historik dhe gjeografik) / Idriz H. Xaka; Zef N. Kola Adorno : eine Bildmonographie / Gabriele Ewenz Günther Anders zur Einführung / Konrad Paul Liessmann Literarische Gesellschaften in Deutchland : ein Handbuch / Christiane Kussin Hannah Ardendt : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt / Wolfgang Heuer [Bd] 1 : Die Zweideutigkeit des Himmels. Eröffnung der Möglichkeit einse Kopernikus [Bd] 2 : Typologie der Frühen Wirkungen. Der Stillstand der Himmels und der Fortgang der Zeit [Bd] 3 : Der Kopernikanische Komparativ. Die kopernikanische Optik Philosophie im Schatten von Auschwitz : Edith Stein; Theodor Lessing; Walter Benjamin; Paul Ludwig Landsberg / Karl Albert Bd.8 : Subjekt-Objekt : Erläuterungen zu Hegel Verzeichnis der Nobelpreisträger : 1901-1997 : mit Preisbegründungen, Kurzkommentaren, literarischen Werkbibliographien und einer Biographie Alfred Nobels / Werner Martin Hannah Arendt : Leben, Werk und Zeit / Elisabeth Young-Bruehl; Hans Günter Holl Günther Anders : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt / Elke Schubert Hoffnung kann enttäuscht werden : Ernst Bloch in Laipzig : dokumentiert und kommentiert / Volker Caysa; Petra Caysa; Klaus-Dieter Eichler; Elke Uhl Der Hintern des Teufels : Ernst Bloch : Leben und Werk / Peter Zudeick Günther Anders antwortet : Interviews & Erklärungen / Günther Anders; Elke Schubert Johann Gottlieb Fichte : mit Selbstzeugnissen und Bildddokummenten / Wilhelm G. Jacobs Epikur / Malte Hossenfelder Denken, das an der Zeit ist / Florian Rötzer Hans Blumenberg zur Einführung / Franz Josef Wetz Über Ernst Cassiers Philosophie der symbolischen Formen / Hans Jürg Braun; Helmut Holzhey; Ernst W. Orth Bloch zur Einführung / Detlef Horster Robert Havemann : Dokumente eines Lebens : zsgest. und eingeleitet / Dirk Dreaheim Habermas zur Einführung / Detlef Horster Husserl zur Einführung / Peter Prechtl Jürgen Habermas : und es gibt sie doch-Zur kommunikationstheoretischen. Begründung von Vernunft bei Habermas / Helga Gripp Jürgen Habermas : mit einer Bibliographie / Detlef Horster; René Görtzen Oficerë Gorarë / Zyhdi Kroj; Agron Agolli Avdyl Bizhga përmes kujtimeve / Resul Bedo; Besim Shyti Schelling : Grösse und Verhängnis / Karl Jaspers [Bd.] 6 : Nietzsche [Bd.] 8 : Heidegger-Denker in dürftiger Zeit L zur Stellung der Philosophie im 20. Jahrhundert Immanuel Kant / Günter Schulte Immanuel Kant / Otfried Höffe Kants Welt : eine Biographie / Manfred Geier Nietzsche / Martin Heidegger Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933 : ein Bericht / Karl Löwith Nietzsche / Martin Heidegger Nietzsche : Philosoph, Psychologe, Antichrist / Walter Kaufmann; Jörg Salaquarda Nietzsche : Einführung in das Verständnis seines Philosophierens / Karl Jaspers Friiedrich Nietzsche : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt / Ivo Frenzel Friiedrich Nietzsche / Volker Gerhardt Arthur Schopenhauer : Leben und Werk in Text und Bildern / Angelika Hübscher Schopenhauers Vermächtnis / Konrad Dietzfelbinger Schopenhauers und Die wilden Jahre der Philosophie : eine Biographie / Rüdiger Safranski Die Wahrheit im Gewande der Lüge : Schopenhauers Religionsphilosophie / Alfred Schimdt Bd.15 : Chronik zu Nietzsches Leben. Konkordanz. Verzeichnis der Gedichte. Gesamtregister Theodor W. Adorno / Rolf Wiggershaus Homazhe dhe mesazhe / Orhan Sakiqi; Anila Ferizaj Portretizimi i veteranëve të arsimit të shkollave në Komunën e Pejës : 1941-1965 / Shyqri Pajaziti; Murat Morina; Musa Nushi; Musa Nushi Dëshmorët e pranverës shqiptare '81 / Selatin Novosella; Ethem Çeku Wittgesteins frühe Jahre / Brian MacGuinnes; Joachim Schulte Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen von Adorno bis v. Wright / Julian Nida-Rümelin Ludwig Wittgestein / Kai Buchheister; Daniel Steuer Ludwig Wittgestein / Kurt Wuchterl; Adolf Hübner Fromm zur Einführung / Helmut Wehr Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Jochen Kirchhoff Herbert Marcuse / Heinz Ludwig Arnold Hegel / Charles Taylor; Gerhard Fehn Immanuel Kant / Heiner F Klemme Notizen zu Martin Heidegger / Karl Jaspers; Hans Saner Historia e kulturës dibrane : (rite, zakone, doke, data, ngjarje, suksese, institucione kulturore e protagonistë) / Fatos Daci; Mehmet Hasani Der Denkweg Martin Heideggers / Otto Pöggeler Heidegger und der Nationalsozializmus / Victor Farias; Klaus Laermann Hans Jonas, Erkenntnis und Verantwortung : gespräch mit Ingo Hermann in der Reihe "Zeugen des Jahrhunderts" / Hans Jonas; Ingo Hermann Grundzüge und Entwicklung der Luhmannschen Systemtheorie / Gàbor Kiss Lichtenberg : mit Selbszeugnissen und Bilddokumenten / Wolfgang Promies Wilhelm von Humboldt / Tilman Borsche Max Horkheimer : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Helmut Gumnior; Rudolf Ringguth Horkheimer zur Einführung / Willem van Reijen Georg Christoph Lichtenberg : der ketzer des deutschen Geistes / Anacleto Verrecchia; Peter Pawlowsky Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Wilhelm Friedrich Katzenbach Deutsche Philosophie / Peter Hindler Vëllezërit Tasi e Mimi Dëma / Demir Korita; Miti Nito; Sokrat Ikonomi Hermeneutik / Friedrich Schleiermacher; Heinz Kimmerle Babai im, Riza Veipi (me rastin e 110 vjetorit të lindjes) / Gëzdar Veipi Erich Fromm : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Rainer Funk Anna Freud : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Wilhelm Salber King Zog of Albanians [dorëshkrim] : the inside story : the memoirs / Çatin Saraçi Shpirt i zjarrtë në orën e hijeve : rreth jetës heroike të Dino Martikos / Petraq Pali; Shpresa Dine Në luftrat e jetës... : autobiografia dhe shkrime të tjera / Janko Ll. Pali; Petraq J. Pali Berisha përmes Kasandrave.... / Fahri Balliu Beqir Ndou : për luftën antifashiste nacionalçlirimtare në Malësinë e Gjakovës, në Kosovë dhe për Konferencën e Bujanit : dokumente arkivi, komente dhe shënime memorjale / Mark Palnikaj Emigrant në moshën e tretë / Qemal Mandija; Shqipe Abdihoxha Latif Fodulli : monografi e shkurtuar, nga goja e atyre që e kanë njohur dhe lexuar / Ilmi S. Qazimi; Ilva Qazimi Evoluimi ynë kërkon njohjen dhe dënimin e fajit : (artikuj, portrete, letra, kujtime) / Thanas Gjika; Kristaq Nanushi Fishta : poeti dhe mendimtari kombëtar : konferencë shkencore-përkujtimore në 70-vjetorin e vdekjes së poetit kombëtar / Ledri Kurti Zoga Dega, partizania shqiptare që mori pjesë në çlirimin e Beogradit : monografi / Halil Katana; Halil Buçpapaj Akademiku Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes : konferenca shkencore, Korçë, 20-21 maj 2010 : (përmbledhje materialesh) / Ali Jashari; Elona Biba Omejt e Rusit : ( kushtuar gjithë fisit Omi) / Xhavit Omi; Flori Slatina Nëpër vitet sportive lushnjare : (Lushnja sportive e shekullit XX-të) : 1925-2000 / Vergjil B. Xhafa Alizot Emiri : njeriu, librári e gázet fisnike / Shpëtim Emiri; Liljana Emiri; Ibrahim Emiri; Bashkim Emiri Një jetë e shkrirë në valle / Fran Ukcama; Adelina Rista Ibrahim Shtëpani i Shëngjergjit të Tiranës / Fiqri Shtëpani Një verë me Migjenin : (kujtime, shënime) / Lazër Radi; Jozef Radi Dan Rrahmani, trim mes trimash ishmakë : monografi / Hashim Kërtusha; Vesel Kërtusha Oazi i artë i Gjuhadolit : vështrim panoramik historik / Gjon Stefa (Missagli); Dashamir Cacaj Kujtime / Jorgji V. Vllaho; Ermira Vllaho Jetët tona midis dy shekujsh : kujtime studentore, nostalgji / Maksim Begeja; Agim Maluka Vjershëtarë të hershëm çamër / Ibrahim D. Hoxha; Enver Kushi Profeti im i dashur / Ebtesam Bogari; Eris Koliqi; Bledar Komina; Majlinda Shala Socializmi, skllavëri e sofistikuar! : ditar / Musa Tartari Familja e sekreteve : dinastia Bush, ana e padukshme e qeverisë amerikane dhe historia sekrete e pesëdhjetë vjetëve të fundit / Russ Baker; Sokol Haxhimusai; Mimoza Backa; Jonida Hoxha; Johana Karapataqi; Artemisa Bushi Mahir Domi, personalitet i gjuhësisë shqiptare : përmbledhje e kumtimeve në konferencën shkencore për nder të prof. Mahir Domit : Elbasan, dhjetor 2010 / Shezai Rrokaj; Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë; Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Jehu i Talias : monografi për Teatrin e Prizrenit / Salajdin Krasniqi; Skënder Zogaj Albania : the rock garden of Southeastern Europe and other essays / Faik Konica; Qerim Panariti Peripecitë shqiptare dhe UÇK-ja : (Z.O. e Pashtrikut) / Hamëz Asllani; Enver Batiu Karakteri i pathyeshëm : Vesel S. Krasniqi : (1928-1993) / Sinan Gashi Shqiptarësia e Vincentivs Zmajevichu-t / Sinan Gashi At Giuseppe Valentini, abanologu më i madh i shekullit XX : biografi e shkurtër / Ndriçim Kulla Çarçanët e Fushëbardhës, stërnipërit e kapedanëve Gjikaj të Qeparoit dhe Çelo Picarit : gjeanologjia e fisit Çarçani / Parim Çarçani; Ahmet Mehmeti Në dallgët e jetës : (kujtime) / Selfo Allkaj; Kastriot Hadëri Zgodovinski spomin kranjske : zivljenje in delo Petra Pavla Pl. Radicsa : (1836-1912) / Tanja Zigon; Miha Preinfalk Pandeli Cale në 135 vjetorin e lindjes : 1874-1923 / Viron Prodani Tunja pranë kalasë / Petrit Basha; Pirro Verushi Historia e ÿets e veprave t'Gerg Kastriotit, emnue prei Osmanllivet Skander Bheg, i pari ndër Szotnï t'Schkgiûptariis, Kgiûsch ne mòt 1441 [dorëshkrim] / Zef Jubani Perlati dhe fisi Ndrejaj : histori, ekonomi dhe etnokulturë / Llesh Gjon Ndreja; Marie Dodaj Shkolla, jeta ime / Mark Lazri; Adelina Nikollaj Nderim e mall për nënë Neslien : monografi / Nuredin Nurçe; Tare Kaso; Tomorr Çaushi Përgjigje për dashurinë : in memoriam për Dritan Çelën. Florilegium : përkthime / Dritan Çela / Dritan Çela Mynyr Sadikaj në shtigjet e kujtesës : monografi / Sherif Sadikaj; Zihni Haskaj Bejo Stefani : monografi / Hasan Luçi; Fatime Kulli Rrënjët e një fisi : fisi "Luçi" i Kuçit të Labërisë : monografi / Hasan Luçi; Fatime Kulli Agim Gjakova, shkrimtari i të dy anëve të kufirit / Behar Gjoka Ëndrra në një thes të shpuar : poezi, portrete / Munir Hoxha; Jahe Delia (Selmani) Pranë Isa Boletinit (1892-1916) dhe Përballë sfidave të kohës (1916-1963) : kujtime / Tafil Boletini; Marenglen Verli Mark Arapi, me vepra e virtyte u qëndroi dallgëve : monografi / Ndue Tusha; Eni Fizi Oxhaku Dimraj në Tiranë : Ali Qazimi : monografi / Petrit Koçiaj; Albana Izeti (Dimraj) Essais sur Anton Tchekhov : 1860-1960 / Aleksei Sezeman Mazzini, profeta di una nuova Europa / Gwilym O. Griffith; Bice Magliano Pareto Saggio di una biografia del Fon-Vizin / Leone Savoj Mësuesia, jeta ime / Shuaip Halilaj; Nazif Dokle Dodë Prengë Nikolli i Rrëshenit / Dodë Gj. Doda; Gjet Doda Fédor Dostoievski : 1821-1881 : trad. du russe / Vladimir Ermilov I. Pavlov : sa vie et son oeuvre / Ezras A. Asratân Roberto Ardigò / Giuseppe Tarozzi Valerio Marziale / Concetto Marchesi Ilia Shyti : monografi / Kristaq Papa Kujtime nga jeta ime në fshatin tim të dashur, Sulin, deri më 1957 / Fahri Perona Enver Hoxha : e para biografi e bazuar në dokumente të arkivit personal dhe në rrëfimet e atyre që e njohën / Blendi Fevziu; Aurel Plasari Ils trahissent la paix / Jean Cathala Historia e pedagogjisë / N. C. Enescu; Mihal Ekonomi; Halim Maloku Kujtime / Hamit Kokalari; Loredan Bubani Nicolae Balcesco : combattant pour la liberté / Nicolae Balcescu Islam T. Spahia i Lumës (Baba Lam) : (1838-1928) / Dritan Spahiu Kulari, bukuria që s'është më / Llazi Gjeko; Zamira Dëllenja Dhimitër Lala në 80 vjetorin e lindjes [album] / Flori Slatina Semih Pashallari, arkitekti i heshtur / Ismihan Pirgu (Pashallari); Meri Lalaj The Grand Turk : Sultan Mehmet II : Conqueror of Constandinople, Master of an Empire and Lord of Two Seas / John Freely Georges Kastriote-Scanderbeg, heros national des albanias : 1405-1468 / Kristo Frashëri Të parën kemi Dibrën... : (vështrim retrospektiv) / Velo S. Cfarku; Hasan M. Shahinaj Fisi Fezolli dhe ditari / Bexhet Fezolli; Sokol Nebiu 100 familje autoktone tiranase / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku Simposiumi kushtuar 500-vjetorit të Skënderbeut : 9-12.V.1968 : rezimetë = Simpozijum posvecen 500-godišnijici Skenderbega : rezimei Pesë vëllezër në pranga : Lleshajt e Rremullit, Mat / Tanush Kaso Liza Vorfi [album] : epoka e harruar e një artisteje / Flori Slatina; Oneda Andoni; Emilia Andoni Dervish Bojka, arratisje drejt lirisë : monografi me rastin e 88-vjetorit të lindjes dhe 37-vjetorit të lamtumirës / Flori Slatina; Kostaq Xoxa Dinjitet përballë intrigës : monografi për Shaban Dervishin / Faik Xhani; Ilmi Dervishi; Fatime Kulli Tropoja, Malësia e Mirë : Dardania Alpine, Pult, Altun, Malësia e Gjakovës / Ramiz Lushaj Aranitasit dhe Mallakastra midis legjendës dhe të vërtetës / Bujar Muçaj; Nuri Plaku Bullgaria dhe studentët shqiptarë / Llukan Tase; Abdurrahim Myftiu; Nexhat Myftiu Shembja e Jugosllavisë dhe rrëfime të tjera politike : dialog i Shkëlzen Maliqit me Baton Haxhiun / Shkëlzen Maliqi; Baton Haxhiu; Irma Vuci Akademik Shaban Demiraj dhe kontributi i tij në arsimin dhe shkencën shqiptare : konferencë shkencore / Universiteti "Ismail Qemali" Everjetë nga Palasa, portrete fisnikërie / Pavllo A. Koka; Andrea Petromilo Gjurmë e dritë ... : figura të shquara të Smokthinës : portrete, jetëshkrime / Idajet Jahaj; Novruz Dervishaj Koli Allkanjari, figurë e ndritur e arsimit në Myzeqe : monografi / Kozma Gjini; Bardhyl Xhama Steve Jobs, njeriu që ndryshoi botën : (stay hungry, stay foolish) / Megi Llubani; Tonin Beçi; Jorgji Qirjako Princi i Shqiptarëve, Wilhelm von Wied [album] = Prince of Albanians / Artan Lame; June Taylor Shtigjeve të traditës dhe kulturës sonë : studime / Vlash Prendi; Gjergj Shyti Përlati / Gjin K. Dodaj; Ndrecë Dodaj Dy trëndafila bektashian nga Martaneshi : monografi kushtuar Haxhi Baba Selman Grrica (Martaneshi) & Hafuz Baba Hysen Mali (Rama) / Zenel Gjoni Muzat e qëndresës : nëpër libra të kryqëzuar / Bujar Leskaj; Eridian Leskaj Luani i Janinës, Ali Pashë Tepelena / William Palmer; Demir Alizoti; Bardhyl A. Selimi Gjergj Kastrioti Skënderbeu - Kryqtari i fundit / Virgjil Kule; Zimo Krutaj; D. Kule Institucionet islame të Shkodrës / Smajl Bala; Blendi Alushi; Qani Sulku Një jetë dhe ëndërr me pikturën / Llazar Myzeqari; Orjeta Myzeqari Migjeni, arkitekt i nëndheshëm i qiellit / Moikom Zeqo; Anton Papleka Dimensione të mendimit kritiko-estetik shqiptar në kohë dhe tipologji : (Konica, Fishta, Koliqi, Harapi, K. Ashta) : monografi / Ledri Kurti; Alfred Çapaliku Dan Cami : (1875-1933) / Gafur Zota; Nexhat Myftiu Portret instrumentisti : Ymer Skënderi, violonçelist, pedagog dhe krijues : 1926-1975 / Gjovalin Lazri; Anxhelo Xhaçka Luftar Paja, Artist i Popullit [album] / Flori Slatina Sociologjia shqiptare dhe profili i studiuesit Fatos Tarifa : Festschrift / Jay Weinstein; Bavjola Shatro; Klementin Mile Ju kam dashur dhe ju dua... : mbi krijimtarinë e Teodor Kekos : studim monografik / Luljeta Bora (Bejleri); Ymer Çiraku Fjalor historik i Shqipërisë / Robert Elsie; Eva Bani; Xhevahir Lleshi Shkolla qendrore e Zagorisë, Nivan dhe Dhiogjen Harito : monografi / Evien Peri The Philby conspiracy / Bruce Page; David Leitch; Phillip Knightley Çfarë mendon Kina? / Mark Leonard; Kujtim Ymeri; Suzana Tabaku Dëshira të vrara / Fatbardh Çoniku Kohë e pamjaftueshme : kujtime / Helena Kadare Kuvendi i Fanit dhe pamundësia e Piemontit shqiptar / Nikollë Loka; Anton Boçi Ushtarakët, spiunët dhe "Shtegu i minjve" : lufta e padeklaruar e Amerikës kundër Bashkimit Sovjetik / James V. Milano; Patrick Brogan; Minella Papakostandini; Erblina Kërçishta; Flutura Mezini Mësuesi humanist Hasan Vogli : monografi / Fatrije Alimehmeti; Petrit Mënaj Enveri i Lepenicës në 65 vjetorin e lindjes / Alqi Naqellari; Novruz Xh. Shehu Dom Prek Ndrevashaj / Ndrek Ded Guri; Tefë M. Topalli V.3 : [Nga Lezha në Orosh...] / Ilirjana Angoni Benjamin Franklin : an American life / Walter Isaacson Washington : a life / Ron Chernow Kur lexojmë Odhisenë : jeta dhe vepra e Odhise Grillo : monografi letrare / Milaim Nelaj; Pandeli Koçi Përsiatje... letrare, shoqërore, historike, njerëzore / Eugjen Merlika; Loredan Bubani Shkrime historike : (nga Egjypt'i vjetër deri tek shpallja e Pamvarsis së Shqipnis) / Mustafa Kruja; Viola Robo Gjeniu i madh Edgar Kejsi, Nostradamusi i kohëve moderne / Aleksej Prijma; Eshref Ymeri; Loredan Bubani Ahmet Zogu, politikan apo ushtarak? / Novruz Zejnati Unë dhe Vlora : (kujtime, mbresa, refleksione) / Cane Rama; Bardhosh Gaçe Vaçe Zela, je lulja më e bukur e jetës / Lavdie Bisha; Novruz Abilekaj Armeni në rrugën e dritës : (1700-2000) / Shpresim Kasaj Mbrëmje vere me Muço Delon : monografi / Bardhosh Gaçe; Hamdi Çanaj Petriti i shkrepave : Remzi Ademaj, Hero i Kombit : monografi / Nexhat Çoçaj; Hasan Ulqini; Halim Maloku Loti i vrarë [album] / Kujtim Ahmataj Dom Nikollë Kaçorri, nënshkrues i Pavarësisë / Hajredin Isufi; Pëllumb Xhufi Personalities missionaries of peace : publicistic / Paulin Rranzi; Haim Reitan; Shefki Hysa Correzioni ed aguinte alla prefazione del Compendio dell' istoria di Giorgio Castriotto soprannominato Scanderbeg : con note critico-bibliografiche su varij celebri autori dello stesso traduttore / Andreas Papadopoulos-Vretos Personalitete misionarë të paqes : publicistikë / Paulin Rranzi; Shefki Hysa Jetë plot dallgë : kujtime / Mira Kaçi; Ismet Elezi Krenohem me vendlindjen / Hazis Pasho; Majlinda Dema Një njeri për të tjerët : Maksimilian Kolbe, "shenjti i Aushvicit", sipas fjalëve të atyre që e kanë njohur / Patricia Treece Vol.1 : 1789-1824 Vol.2 : 1828-1844 Vol.3 : 1848-1868 Vol.4 : 1872-1888 Vol.5 : 1892-1908 Vol.6 : 1912-1924 Vol.7 : 1928-1940 Vol.8 : 1944-1956 Vol.9 : 1960-1966 Vol.10 : 1972-1984 Vol.11 : 1988-2001 Ushtarakët e Gollobordës / Kujtim Boriçi; Eduard Abazi; Agim Gjini Lufta jonë çlirimtare : kujtime, dokumente dhe letra / Nexhmije Hoxha; Teuta Hoxha; Pranvera Kolaneci Aishja, gruaja më e dashur e Muhametit / Kurt Frischler; Albert Grabocka; Stavri Sharxhi Për bashkëvuajtësit e mi nën komunizëm : kujtime / Uran Kalakulla; Myftar Gjana Kam penën e mprehtë, mendjen e kthjellët : 50 vjet intervista, polemika, esse / Dritëro Agolli; Mehmet Gëzhilli Një jetë e tërë me sakrifica për sportin / Nijazi Lleshi; Sadedin Limani Haxhi Bektash Veliu dhe Tefsiri i Fatihasë, vepra e humbur e gjetur në Angli / Hüseyin Özcan; Edvin Cami; Syrja Xhelaj Le Cardinal Alberoni pacifiste / Milenko R. Vesnic Përkujdesja sociale për fëmijët jetim : 2008-2011 = Social care for orphan children : 2008-2011 / Petrit Bezhani; Shoqata "ALSAR" Udhëtim në vite : (nga vegjëlia në pleqëri) / Marash Kola; Dedë Kola Jeta ime / Qemal Poçi Njerëz që meritojnë respekt / Haki Kullolli; Pirro Verushi Sinanajt e Staraveckës : monografi / Servet Sinani; Petrit Zeneli Ismail Kadare-shkrimtari dhe diktatura : 1957-1990 / Peter Morgan; Ilir Shameti Camaj i paskajuar : rreth tipologjisë së llojeve në veprën e Camajt : studim monografik / Shaban Sinani; Evalda Paci Pasqyrat e narcizit : simbolika mitike dhe semiotika e tekstit : studim / Edlira Tonuzi (Macaj); Enton Bido Tropoja, Malësia e Mirë : Dardania Alpine, Pult, Altun, Malësia e Gjakovës / Ramiz Lushaj Autorë elbasanas : studime dhe analiza : [punime të nxënësve të gjimnazit "Dhaskal Todri"] / Milianov Kallupi Shën Pelini, shqiptari ipeshkëv e martir / Antonio Masci; Angelo Melchiorre; Francesca Romana Letta; Tonin Frani; Doreta Frani Shoshi : gjeografia, gjenealogjia, historia / Prelë Milani; Lazër Kodra Biri i Seferanit : monografi kushtuar Estref Gjoshit / Fatos Daci; Osman Vladi Xhelal Berberi, (Mësues i Popullit), flamurtar i shqipes / Jasin Berberi Kujtime nga jeta ime / Vjollca Tafaj; Nexhmije Muça Mësuesit elbasanas në Gramsh... / Shpëtim Haxhihyseni; Astrit Bishqemi Profesor Birçe Hasko "Mjeshtër i Madh" : [album] / Flori Slatina Orion Shima [album] : [ekspozitë e hapur në Galerinë Kombëtare të Arteve, 7 mars-8 prill 2012] / Francesco Poli; Riccardo Caldura; Daniele Capra; Erion Kabo; Edvin Shvarc; Aurel Plasari; Genti Gjikola; Orion Shima Rroj për të shkruar : kujtime / Hysni Pëllumbi; Llazar Lëngu Dinastia e Qyprillinjve në ish-Perandorinë Osmane / Grup autorësh; Naim Zoto; Shoqata "Mehmet Qyprilli Roshniku" Troje të mbrojtur me gjak / Syrja Dalipi; Bektash Zite Muhamet Uruçi, babai im / Dashamir Uruçi; Nexhat Myftiu Një shekull, dy dashuri : krijime historiko-letrare / Kujtim S. Pinderi; Petrit Zeneli Njeriu i bukur, Xhemil Çela - zbuluesi ushtarak / Bashkim Qeli; Bernard Zotaj; Ajet Nuellari Leksikoni i nobelistëve të letërsisë / Hasan Hasani; Nazmi Rrahmani Sfidat historiografike në librat e Sabri Maxhunit - Novosellës / Abdi Baleta; Myrteza Nura Bajrush Doda, një jetë e shkrirë në këngë : monografi / Hasan Hasani; Nazmi Rrahmani Vilajet name i Haxhi Bektash Veliut : i vjershëruar / Shefqet Bajo Limani i fundit : monografi / Qemal H. Gegollari; Alba Janaqi [Album fotografish të Viktor Eftimiut] Rrjedha e ndryshimeve / Gjokë Petoku; Malbora Nika Copëza historie kombëtare : (shënime historike) / Fran L. Ivezaj; Nikoll Kurti; Zef Gj. Kola Portrete miqsh / Luan Çipi; Irfan Bregu Vrasja Tellini : nga Janina deri në pushtimin e Korfuzit : (gusht-shtator 1923) / Andrea Giannasi; Guri Pashaj; Dritan Agaraj Les Commencements de l'indépendance bulgare et le prince Alexandre : souvenirs d'un français de Sofia / Eumène Queillè; Étienne Lamy Alecu Russo : studii si articole Biographie des Wesirs Ali-Pacha von Janina : bearbeitet nach französischen und englischen Quellen / Carl Graf von Alcaini Jaho Sinan Islami, flamurmbajtësi i "Vatrës" shqiptare të Amerikës dhe i Luftës së Vlorës : monografi / Malko Zaçe; Sakip Cami Historiku i arsimit në zonën e Bushatit : studim / Kujtim Shimaj; Palok Rrotani Refat Rexhep Greshica / Hajredin Elmazi; Qani Duraj The History of Alexander / Quintus Curtius Rufus; John Yardley; Waldemar Heckel Raspad imperii Aleksandra Makedonskogo / Arkadii Semenovich Šofman Pohod Aleksandra / Flavius Arrianus; M. E. Sergeenko Istoriâ Aleksandra Makedonskogo : sohranivšiesâ knigi = Historiarum Alexandri regis Macedonum: libri qui supersunt / Quintus Curtius Rufus Personaliteti i mësuesit dhe pedagogut. Etika profesionale e tyre / Musa Kraja Maliq Muço, Hero i popullit : monografi / Muço Xhuveli; Luftar Petoshati Kleanthi Koçi, emblemë e drejtësisë shqiptare : in memoriam / Milo Dilo; Apostol Pango; Suzana Koçi; Elida Miti Vie d'Alexandre le Grand / Alphonse De Lamartine Alexandre le Grand : roi de Macédoine / Léo Joubert Udha e ëndrrës së thyer... / Halit Nezaj; Hamit Aliaj Malo Beqari, një jetë me shkrepëtimë : monografi / Bardhosh Gaçe; Arjan Beqari; Hamdi Çanaj Ruçajt në vite : monografi / Selfo Allkaj; Nuredin Qato Mihal Grameno : jeta dhe vepra : 1871-1931 / Thanas Gjika; Halim Maloku Lulet e një zonje : kujtime / Ervehe Çumani; Albert Zholi Todor Alexandroff / Meli M. Sismanova Naš najveci kral : 17. XII. 1888 - 9. X. 1934 / Dušan M. Šijacki Documenti intorno ad Andrea Alessi / Giuseppe Praga Ellinikos kathreptis : itoi syntomos viografia ton achri tou IE' aionos akmasanton Ellinon kai tinon Ekklisiastikon syngrafeon kata chronologikin proodon metà tis perigrafis ton sozomenon kai typois ekdedomenon syngrammaton kai ton ariston ekdoseon / Dimitrios Alexandridis Petro Nini Luarasi, mendimtari martir i Rilindjes Kombëtare : 1865-1911 : jetëshkrimi, studime, vepra / Alfred Uçi Alexander the Great and his time / Agnes Savill Fürst Alexander von Bulgarien : Mittheilungen aus seinen Leben und seiner Reigerung nach persönlichen Erinnerungen / Adolf Koch Bujar Lako [album] : një gjigand në ekranin shqiptar / Nexhati Tafa; Taulant Tafa; Eri Tafa Fjalor historik i Kosovës / Robert Elsie; Majlinda Nishku L' Amore albanese per Al Bano / Zenepe Luka; Laura Kule; Zenepe Luka Rrugëtimi i policisë shqiptare (1912 - 1945) / Hilë Lushaku; Shyhrete Brahaj Alemdar Mustafa Pasa Nicolae Iorga : a Romanian historian of the Ottoman Empire / Maria Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru; Maria Lazarescu Monadologjia / Gottfried W. Leibniz; Astrit Cani Të dënuarit e pafajshëm : ditar / Musa Tartari Philosophy in the United States / John Lachs; Robert B. Talisse V.2 : Means of ascent It's not about the bike : my journey back to life / Lance Armstrong; Sally Jenkins First in his class : the biography of Bill Clinton / David Maraniss Personal history / Katharine Graham All the best, George Bush : my life in letters and other writings / George Bush Look homeward : a life of Thomas Wolfe / David H. Donald Përballja / Petrit Dedej; Ajlida Selimi Lushnja ime / Niko Ferro; Eriselda Sefa African-American concert dance : the Harlem Renaissance and beyond / John O. Perpener Hija që më ndoqi pas : kujtime / Xhemal Imeri; Çobo Skënderi Dëshmorët e Nivicës së Kurveleshit / Zenel Merjo Histori dhe vizion "Stefani & Co" : monografi / Marash Hajati; Meri Hajati Tudor Vladimirescu '821 / Andrei Otetea Bashkë sot dhe nesër : matura A 2012 : Rrëshen, maj 2012 / Mark Kalaj; Bardhok Pulaj Imam Khomeini : (udhëheqësi mistik dhe politik) / Ruhollah Khomeini; Perikli Jorgoni; Xhevahir Spahiu Skënder Selimi : dritëhijet e artistit / Roberta Mone (Ndokaj); Adriatik Kallulli Midhat-Pacha : sa vie - son oeuvre / Ali Haydar Mithat; Jean Marie Antoine de Lanessan The Life of Midhat Pacha : a record of his services, political reforms, banishment, and judical murder: derived from private documents and reminiscences : with portraits / Ali Haydar Mithat Ali Hissas Pacha' di Giannina, nato in Tepeleni verso il 1750 Midhat-Pacha : sa vie - son oeuvre / Ali Haydar Mithat; Jean Marie Antoine de Lanessan Filozofia politike dhe nacionale e Ibrahim Rugovës / Enver Bytyçi; Nazmi Rrahmani Lexikon : krijues të Durrësit : histori, arkeologji, letërsi, ... / Halim Maloku; Fatmir Minguli Cuza Voda in memoriam / L. Boicu; Gh. Platon; Al. Zub; Vasile Suvaiala The Lost city of Z : a tale of deadly obsession in the Aamazon / David Grann Nicolae Iorga-istoric al bizantului : culegegere de studii / Eugen Stanescu Les Pays roumains à l'époque de Michel Le Brave : (l'union de 1600) / Stefan Olteanu Out of exile : the abducted and displaced people of Sudan / Craig Walzer; Valentino Achak Deng; Dave Eggers; Emmanuel Jal Vrulle dhe brenga të jetës : (kujtime) / Arqile Daulle; Ramadan Brakaj Vranoci në përthyerje historike : etnomonografi / Sherif D. Krasniqi; Sulejman Dërmaku Bd. 1 : Die Byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvolker Segmente të gërshetuara historike / Haki Kasumi; Jusuf Bajraktari Midis jetës dhe vdekjes : (përkujtesë) / Shaban Braha; Petrit Bezhani Luigj Gurakuqi në një optikë të re / Kolec Çefa; Jusuf Bajraktari Mësuesi i shekujve : monografi : (portret i mësuesit Shaban Sfishta) / Muhamet Reçica; Nazmi Rrahmani Hasan Remniku, luftëtar për etninë shqiptare / Ramadan Asllani; Daut Bislimi Ismail Dumoshi : (1939-1988) / Izber Hoti; Nazmi Rrahmani Nismë e ndërprerë që në fillim : (Adem Ismaili) / Izber Hoti A Star in Raven's Shadow : János Vitéz and the begginings of humanism in Hungary : exhibition organized by National Széchényi Library : 14-th march-15-th june 2008 / Ferenc Földesi; Eszter Timar Hermira Gjoni : a life in sounds / Takuina Adami; Andis Gjoni; Jonathan Hull Sokol prej Zhupe : monografi kushtuar Preng Pjetër Gjergjit (Krezezit) / Gjin Gjeta; Dukagjin Hata Hermira Gjoni : jetë në tinguj / Takuina Adami; Flora Nikolla Simfonia e numrave të thjeshtë / Marcus de Sautoy; Aleko Minga Çmimet Kult 2011 : 31 tetor 2011 Biseda me Kafkën : shënime dhe kujtime / Gustav Janouch; Gëzim Qëndro; Jeta Hamzallari Ramiz Cernica-simbol i bashkimit kombëtar / Ibrahim Kadriu; Mehmet Halimi I izoluar : rrëfime nga tunelet e tmerrit / Ibrahim Osmani Fadil Hoxha në veten e parë / Fadil Hoxha; Veton Surroi; Vehap Shita; Vahide Hoxha Woodrow Wilson, world statesman / Kendrick A. Clements The Presidents and their wives : from George Washington to George Herbert Walker Bush With Malice toward none : the life of Abraham Lincoln / Stephen B. Oates Christopher Columbus, Mariner : the epic story of the great seafarer told by America's foremost naval historian / Samuel Eliot Morison; Erwin Raisz Having our say : the Delany sisters' first 100 years / Sarah L. Delany; A. Elizabeth Delany; Amy Hill Hearth Udhëtimi sufist i Baba Rexhebit : për ata që ndjekin rrugën e Baba Rexhebit / Frances Trix; Nita Lleshi; Flaka Surroi Një gur për varrin e ushtarit që e vranë / Metë Shatri; Xhaferr Shatri; Flaka Surroi Shqiptaro-amerikanët e UÇK-së : kronikë e batalionit "Atlantiku" / Uk Lushi; Flaka Surroi; Ramiz Gjini Mos kij frikë, se i ke djemtë në Amerikë : si e futi pullazxhiu Amerikën në luftë në Kosovë / Stacy Sullivan; Evliana Berani; Behar Zogiani; Flaka Surroi Vitet kuq-gjelbër : politika e jashtme gjermane-nga Kosova deri më 11 shtator / Joschka Fischer; Arsim Buxhovi; Beqë Cufaj Legislature XVIII of Albania Assembly : (2009-2013) : handbook / RSH. Kuvendi Popullor Legjislatura XVIII e Kuvendit të Shqipërisë : (2009-2013) : manual / RSH. Kuvendi Elena Gjika dhe kultura shqiptare : (materialet nga Konferenca Shkencore e mbajtur më 27 maj 2011, kushtuar Elena Gjikës) / Emin Kabashi Krimineli monstruoz Bahri Brisku / Dushi Burovi; Boro Jugovic Mehmet Gega (1921-2006), simboli i qëndresës kombëtare / Nebi Dervishi; Ismet Jonuzi; Daut Bislimi Bunker : orë pas ore drejt fundit fatal / Uwe Bahnsen; James P. O'Donnell; Piro Koçi; Kujtim Gjonaj Shqiptari dinak Enver Hoxha / Jon Halliday; Besian Petriti Zyber (Ali) Alliu : (23.07.1888-23.09.1940) : monografi / Dashamir Alliu; Shpëtim Golemi Nga Filadelfia në Tiranë : (mbresa, përsiatje e vlerësime) / Hysë Xh. Hasa; Izet Duraku Jasin Sadiku, kapedani çam : monografi / Hajredin Isufi; Naim Zoto The Man who cycled the world / Mark Beaumont Jetë dhe kujtime / Mark Çuni Hoxhë Hasan Moglica, klerik dhe luftëtar i shquar për lirinë dhe gjuhën shqipe : monografi / Valbona Ramçi; Sakip Cami Shkrime publicistike historike me rastin e 100-vjetorit të pavarësisë / Gani D. Ratkoceri; Violeta Allmuça Si breshka në shpinë mbaj një varr : tregime, poezi, roman, dramë, shënime, vëzhgime, opinione, intervista,... / Teodor Keko; Teuta Keçi; Ilir Keko; Filip Rrumbullaku Vëllai im Hydri Shyti : kujtime / Besim Shyti; Dita Shyti Viset e preme : monografi për Gjergj Komninon / Flora Dervishi (Gjondedaj); Veronika Dafa Tefta Tashko Koço : miti i sopranos / Pandi Bello Gjurmë të arta të familjeve shqiptare / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku V.2 : Galeria e artit të martirizimit : faqe nga tragjedia e krishtenimit në Shqipni Struga për Kosovën 1999 / Zejnulla Qyra; Nebi Dervishi Gjimnazi "Sami Frashëri", Prishtinë : 1941-1944 / Hamdi Thaçi; Sheremet Krasniqi Kush janë Ruzhdi Ushaku dhe kolegët e tijë? / Kapllan Resuli; Savo Zmaji Istinom protiv lazi / Luka Tomovic Tuzba : protiv koga? / Kapllan Resuli; Savo Zmaji Vepra : poezia & proza = Opere : poesia & prosa / Vincenzo Stratigò; Nicola Bavasso; Giovanni Belluscio; Francesco Altimari Historical dictionary of Kosovo / Robert Elsie Faleminderit Amerikë / Shaqir Gashi; Muhamet Mjeku A Biographical dictionary of women's movements and feminisms : Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries / Francisca de Haan; Krassimira Daskalova; Anna Loutfi Dioclecijan, tetrahija i Dioklecijanova palaca o 1700. obljetnici postojanja : zbornik radova s mezdunarodnog simpozija odrzanogod 18. d0 22. rujna 2005. u Splitu= Dioklecijanova, tetrarchy and Diocletian `s palace on the 1700th anniversary of existence : Procedings of the International Conference held in Split from September 18th to 22nd 2005 / Nenad Cambi; Josko Belamaric; Tomislav Marasovic Destan Bajraktari folklorist, letrar dhe atdhetar / Naxhije Doçi; Sali Bashota Velikij syn Albanii : istoriko-biograficeskij roman / Jani K. Lufi Qytetari e traditave shkodrane / Angjelin Kumrija; Skënder Temali Heroes of the nations / Herman S. Alshouse Fotografia si ritual : Marubi = Photography as ritual : Marubi / Zef Paci; Arben Bushgjokaj; Ferid Hudhri Beethoven zieht um : eine heitere Dokumentation berichtet und mit zeiner Zeittafel, einem Verzeichnis der Wohnungen und Personen versehen / Chris Stadtlander Zhgënjimi i ambasadorit amerikan : ese / Kolec Traboini; Diana Kasa Kristo Kirka / Uran Butka; Remzi Zeqja The Dawn of aviation : the story of the Wright brothers / Tamra Orr Elizabeth Cady Stanton : the right is ours / Harriet Sigerman Nga Boris Godunovi deri te Mishel Romanovi : biografi / Henri Troyat; Elvira Beshaj; Sonila Kapo; Majlinda Toçi Michelle Obama : an American story / David Colbert Zbuluesi, syri i pagjumë i mëmëdheut ! : mbresa dhe kujtime / Eqerem V. Osmëni; Lirim Deda Rrëfime shpirti : (mbresa, shkencë, fantazi) / Kostandin M. Leka; Zhuliana Jorganxhi Në gjurmët e jetës : 20 vjet komuna Kashar : publicistikë / Veledin Durmishi; Perikli Lleshi Books reviwed / John C. Squire The Sketch book of Geoffrey Crayon gent. / Washington Irving Far from home : Latino baseball players in America / Tim Wendel; Luis Villegas Il Rinascimento danzante : Michele Greco da Valona e gli artisti dell' Adriatico tra Abruzzo e Molise / Lucia Arbace; Daniele Ferrara Th Life & times of Leigh Hunt : paper deliverad at a symposium at the University of Iowa, April 13, 1984, commemorating the 200th anniversary of Leigh Hunt's birth / Robert A. McCown The Great and the only Barnum : the tremendous, stupendous life of showman P.T.Barnum / Candace Fleming; Ray Fenwick Almost astronauts : 13 women who dared to dream / Tanya Lee Stone Una Santa albanese di nome Madre Teresa / Visar Zhiti; Ylli Polovina; Pamela Eringi L. Ron Hubbard [album] : a profile Martirët e Shqipërisë etnike nga derë e Stak Mark Mirditës në kujtesen historike / Muhamet Pirraku L' Opera di Sergio Bettini / Michela Agazzi; Chiara Romanelli 100-vjetori i Pavarësisë, 100 portrete qytetarësh të nderuar beratas : 1912-2012 : antologji / Agim Mehqemeja; Josif Mio Vrasje idealesh / Gani Qarri Nikolla Koperniku / N.I Idelson; S.D Skazkin; Petro Zheji Ndre Mjeda / Rinush Idrizi; Helena Kadare The Bushes : portrait of a dynasty / Peter Schweizer; Rochelle Schweizer Colin Powell : a biography / Richard Steins Booker T. Washington : the wizard of Tuskegee : 1901-1915 / Louis R. Harlan Lincoln at home : two glimpses of Abraham Lincolm's family life / David H. Donald The Modern American presidency / Lewis L. Gould Children of the roojme : a family's journey from Lebanon / Elmaz Abinader Promises to keep : how Jackie Robinson changed America / Sharon Robinson Lorenc Antoni : jeta dhe vepra / Akil Koci; Tefë M. Topalli Morgan : American financier / Jean Strouse Pocahontas / George Sullivan Laura Ingalls Wilder / Wil Mara Dare to dream : Coretta Scott King and the civil rights movement / Angela Sh. Medearis; Anna Rich Vllaznit Ignatov / P.K Ignatov Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e Mëvitjes së Dit-lindjes të H. Muhammedit, A.S. Botim i posaçëm i "Kulturës Islame" : me rastin e mëvitjes së Dit-lindjes të Haz. Muhammedit A.S. The Pursuit of happyness / Chris Gardner; Quincy Troupe Soul on ice / Eldridge Cleaver The Boy who drew birds : a story of John James Audubon / Jacqueline Davies; Melissa Sweet Exstraordinary American writers / John Tessitore Alexander Graham Bell, inventor and visionary / Kendall Haven The Louis Armstrong You never knew / James Lincoln Collier F.Scott Fitzerald : the American dreamer / John Tessitore Shkoza dhe baba Arshi Bazaj / Tartar Bazaj; Minella Gjoni Omaggio a Girolamo De Rama : atti del V seminario internacionale di studi italo-albanesi : (2-5ottobre 2003) e altri contributi albanologici / Francesco Altimari; Emilia Conforti Rreth veprës letrare të Dushko Vetmos : studim = Sull' opera letteraria di Dushko Vetmo : studio / Anton N. Berisha; Giuseppe Schiro di Modica; Vincenzo Belmonte In memoriam : një portret i paautorizuar në dhjetëvjetorin e ndarjes nga jeta të shkrimtarit dhe publicistit Teodor Keko / Henri Çili; Teuta Keçi; Ilir Keko; Filip Rrumbullaku Kalvari i jetës : kujtime / Kajtaz Çelo; Alltun Çela Doktor Ymer Dishnica : (1912-1998) / Myslim Islami Cheaper by the dozen / Frank B. Gilbreth Jr.; Ernestine G. Carey Stan Lee, comic book superhero / Martin Gitlin Crazy horse : a life / Larry McMurtry Reshat Arbana, Nderi i Kombit [album] / Flori Slatina From face to face : portraits of Marie Curie fellows / European Commission Imam Hasan and Caliphate / Muhammad Qurrat-ul-Ain Abidiy; Sibtul Hasan Hansvi; Zahir Davadani 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH Gryka e vogël : monografi / Fatos Daci Krerët fetarë në lëvizjen kombëtare shqiptare në Vilajetin e Kosovës : (1878-1912) / Nuredin A. Ahmeti; Gazmend Rizaj Libri 3 : Shkëndijë e lirisë / Basri Musmurati; Skënder Kastrati; Fehmi Rexhepi Libri 5 : Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë : [kushtuar jetës dhe veprës së Kadri Halimit] / Drita Statovci (Halimi); Emine Arifi (Bakalli); Sadri Fetiu; Mehmet Halimi Masakra në burgun e Dubravës : (skenarët e masakrës) = The Dubrava prison massacre : (massacre scenario) / Ukë Thaçi; Fatmir Ramadani; Ilirian Bytyçi; Haki Kasumi Një jetë për një universitet / Drita Statovci (Halimi); Rexhep Gashi Halim bej Jakova Gostivari (arkitekti i policisë shqiptare) : 1878-1927 / Hilë Lushaku Tiger Woods : driving Force / Mark Stewart When Maria sang : the true recital of Marian Anderson, the voice of century / Munoz Ryan; Brian Selznick The Cotton gin / Nancy Robins Masters Bearing the cross : Martin Luther King Jr. and the Southern Christian Leardership Conference / David J. Garrow Dr. Selahedin Velaj, legjenda vlonjate në Amerikë / Pandeli-Pierre Simsia; Albert Zholi V. 2 : Hegeli dhe Marksi [V.] 1 : Për pavarësinë e Republikës së Kosovës Hamit Bislim Buçaj : (1918-1945) / Jetish Kadishani; Jonuz Fetahaj Almanah na Sofijskija Universitet Sv. Kliment Ohridskizivotopisni i knigopisni svedenija za propodavatelit 2-ro izd. za petdesetgodisninata na Universiteta 1888-1939. Hajnrih Hajne, poet i lirisë dhe i dashurisë / Naim Kryeziu; Osman Gashi Një burrë i bardhë : monografi në nderim të Muharrem T. Baçit / Albert R. Abazi; Seit Seitaj Fole e nacionalizmit / Gafur Zota; Halim Maloku Shtëpinë e kam në një pikë lot : monografi kushtuar shkrimtarit Nase Jani, në 65 vjetorin e jetës / Festim Liti Mësuesi i popullit Ibrahim Kushta : monografi / Bardhosh Gaçe; Iljaz Gogaj King Zog and the struggle for stability in Albania / Bernd J. Fischer Ç'ka kjo portë që troket : poezi, skica, tregime, publicistikë / Akile Vasi; Stefan Bulo; Ilirjan Agolli 1912 dhe Ungjilli / James Clarke; Laura Clarke Blerimi i një fushe me krijime të bukura : përmbledhje artikujsh studimore, kritikë dhe vlerësime për krijimtarinë letrare të shkrimtarit Viron Kona / Ibrahim Hajdarmataj Hafiz Mustafa Doraçi : 1894-1974 / Xhemal Balla; Lira Musollari Arti e kultura në Grykë të Vogël / Sulejman Xhepa; Fatos Daci Sultan Abdülhamid : Tahsin Pasa' nin yildiz hatiralari / Tahsin Pasa Tarihi gerçekler isiginda belgelerle : Mustafa Kemal Atatürk / Yusuf Koç; Ali Koç Ibni Sina bibliyografyasi : (yrt içi Yayinlari) : Ibni Sina haftalari için bibliyografik hazirlik çalismasi Armiq të popullit : udhëtimi i familjes sime për në Amerikë / Kati Marton; Nikolla Langore Në shërbimin e fshehtë të Stalinit / Val'ter G. Krivickij; Skënder Shkupi Momentet vendimtare / George W. Bush; Blendi Lami Neroni / Eugen Cizek; Miço Gubera Rexhep Tajjip Erdogan : lindja e një lideri / Hüseyin Besli; Ömer Özbay; Rubin Hoxha Parajsa në shtetin pa Zot / Gaspër Gaspri Geraldina e shqiptarëve : biografi e autorizuar / Gwen Robyns; Xhilda Dervishi; Alfred Lela; Irma Vuci Një jetë në pavdekësi : (libër publicistiko-letrar kushtuar martirit të demokracisë Mark Tom Rrozhani) / Mevlud H. Buci; Faik Xhani E vërteta është detyrim : publicistikë / Islam M. Rama; Besnik Rama Gjon Muzaka i Beratit përballë Skënderbeut / Ylli Polovina; Thimi Nika Albanët : shqiptaret me famë botërore / Elena Kocaqi Gli albani / Elena Kocaqi; Romina Hushi; Skënder Hushi; Erin Hushi Petro Nini Luarasi, mendimtar martir i Rilindjes Kombëtare : 1865 -1911 : jetëshkrimi, studime, vepra / Alfred Uçi Shqipëria ime : unë dhe Ramiz Alia / Januz Januzaj; Ramiz Alia Kujtime për Arif Shalën / Rexhep Ajazi; Sheremet Ajazi; Xheme Karadaku Instituti shqiptaro-amerikan i Kavajës : 1925-1939 : monografi / Rifat Hoxha; Hasan Shkreli Antonio Gramshi : jeta dhe vepra e antifashistit të madh : homazh për italianin e madh me origjinë shqiptare / Jovan Ll. Jano; Gjikë Kurtiqi Ataturku. Enver Hoxha : për jetën, veprën dhe personalitetin e tyre / Nikolin Paloka; Gjystina Paloka I përkushtuari... : monografi për mësuesin Ismail Erebara / Faik Xhani; Hatixhe Erebara; Lutfi Hanku Zhejoti fisnik që sfidoi kalvarin / Kiço Kapetani Tom. 10 : Contenant le première Partie des Mémoires composée des Consessions & de Rêveries du Promeneur solitaire Tom. 11 : Contenant la second Partie de Mémoires, ou Rousseau Juge de Jean-Jaques [sic], en troi dialogues Historia e fshehtë e kapitalizmit italian : 50 vjet të ekonomisë, financës dhe politikës të treguar nga një protagonist i madh / Cesare Romiti; Paolo Madron; Adrian Beshaj Kuteli, kalvari i një jete plot brenga / Tomi Mato; Dhimitër Gegprifti Ali Iber Nezhaj / Hamit Aliaj; Beskida Aliaj Migjeni në kujtimet e bashkëkohësve : kujtime / Nasho Jorgaqi; Myftar Gjana Oi voyleytes tis ethnikis ellinikis meionotitas sto alvaniko koinovoylio : (1920-2011) / Thanas Vaso Leksikon : gjuhëtarë shqiptarë dhe albanologë : një kurs albanologjie / Artan Haxhi; Tefë M. Topalli; Tomor Osmani; Gjovalin Shkurtaj Gjyshi Zihni Abas Kanina / Zamir Mati; Oriana Osmani Pavarësia : udhëtimi i paharruar i Ismail Qemalit / Ilir Ikonomi; Besa Vila Shtigjeve të jetës : kujtime / Skënder Malindi; Zylyftar Hoxha Kryeministrat dhe ministrat e shtetit shqiptar në 100 vjet : anëtarët e Këshillit të Ministrave në vitet 1912-2012, jetëshkrimet e tyre dhe veprimtaria e ekzekutivit shqiptar / Kastriot Dervishi; Rudina Dahri Mbretërit e vrarë / Philippe Delorme; Skënder Shkupi Jezusi i Nazaretit / Joseph A. Ratzinger; Ferdinand Leka; Arian Shkurti; Ferdinand Leka Svetski rat protiv jednog coveka : akademik Burovic - disident br. 1 / Radovan B. Milic Blendi Fevziu : biografia e tij dhe lidhja nga gjyshja me Enver Hoxhën / Kastriot Myftaraj Gjovalin Luka : reflektime, bisedime, divergjenca, debate me Enver Hoxhën : 28 nëntor 1944-18 qershor 1955 : studim / Agron Luka; Adrian Luka Burri i madh Hasan Moglica : (1854-1915) : biografi / Elliott H. Moglica; Sakip Cami Pranvera dy hapa pranë / Luan Rama Léon Rey à la découverte d'Apollonie / Luan Rama; Solange d' Angély; Luan Rama Kualifikimi shkencor në Forcat e Armatosura : 1974-2012 / Agron Agolli; Ajet Nuellari Respekt për figurat dhe personalitetet e shquar të qytetit të Elbasanit që kontribuan në shpalljen e Pavarësisë / Drita Cankja; Manjola Hatellari Kol Idromeno, arkitekt [album] = Kol Idromenio, architetto / Kolë Idromeno; Skënder Luzati; Gazmend Hamiku Në zemrat besimtare / Nuredin Lushaj Dëshmorët e atdheut të shpallur në Tropojë : (libër historik për krahinën e Tropojës) / Qazim Zeqa; Zeqir Hasanpapaj Slobodan Milosevic and the destruction of Yugoslavia : with a new afterword by the author / Louis Sell A Biographical dictionary of Albanian history / Robert Elsie Dokumentet tregojnë... : 1939-1944 : përmbledhje-dokumente-kujtime / Gëzim H. Juka; Skënder Temali The Presidency of Bill Clinton : the legacy of a new domestic and foreign policy / Mark White Andreas Papandreou : the making of a Greek democrat and political maverick / Spyros Draïnas King Zog : self-made monarch of Albania / Jason Tomes Sharrajt në jetën e kombit / Zyba Hysa; Bexhet Asani Le Petit Robert des noms propres dictionnaire illustre / Alain Rey Ymer Distafa, pishtar i arsimit në zonën e Shëngjergjit dhe Qarkun e Tiranës dhe veprimtar i shquar shoqëror / Halit Y. Distafa; Naim Distafa Tregoj për Prishtën / Bashkim Koçi Gjon Mhilli (Gjinaj) : aventurat e një komiti / Mëhill Gjinaj; Dukagjin Hata Baseball stars / Virginia Buckman Flamuri në Deçiq : publicistikë dhe poemë 1910-1911 / Palok Traboini; Kolec Traboini Mozaik nga jeta dhe arti : triptik / Frederik Ndoci; Albert Zholi Black leaders of the Nineteenth Century / Leon Litwack; August Meier Martin Luther King, Jr. Day / Trudi Strain Trueit Days of Grace : a memoir / Arthur Ashe; Arnold Rampersad Përkthimi i V. Meksit dhe redaktimi i G.Gjirokastritit : 1819-1827 / Xhevat Lloshi Kushëriri i ëngjëjve / Ismail Kadare Shqipëria e rigjetur : zbulim gjurmësh shqiptare në kulturën dhe artin e Venetos në shek. XVI = Albania ritrovata : recuperi di presenze albanesi nella cultura e nell'arte del cinquecento Veneto / Lucia Nadin; Pëllumb Xhufi; Anila Omari Monarkët e shahut / Semi Numani Futbollistët shqiptarë nëpër botë : vështrim historiko-statistikor / Florent L. Hoxha; Gjergj Marku Esat Pasha dhe Shqipëria : 1912-1920 / Idriz Basha; Angjelina Ceka Lincoln : a photobiography / Russell Freedman Kongresi arsimor i Lushnjës / Engjëll Zerdelia Black pioneers of science and invention / Louis Haber What it is like to go to war / Karl Marlantes Skënderbeu, ideator i Bashkimit Europian / Gjon Keka; Dhurata Agalliu Gjeneral De Gol / Éric Roussel; Eqerem Gaxholli; Adem Mezini Zhama ime : (kujtime dhe përshkrime) / Osman Qystri; Luan Mema Shënime historike / Hysen Myshketa; Hysen Kordha; Sali Hidri Llesh Nik Daka dhe lufta patriotike e malësorëve : monografi / Mark Uci; Majlinda Zorba Mati, në kulmet e historisë kombëtare / Ferit Këputa 100 Vjet Pavarësi, 100 figura dibranësh / Arian Kadiu; Lutfi Hanku Jeta e Shën Françeskut : Legenda Major / shën Bonaventura da Bagnoregio; Luket Hasaj; Mikel Pllumaj Teodor Ipen dhe Shqipëria në fokusin e Perandorisë Austrohungareze / Annelise Wernicke; Eridan Imami Aristidh Rruci dhe koha e burrave / Pirro Loli; Zimo Krutaj Shkolla e disidencës dhe Trebeshina : ese dhe dokumente / Gjovalin Kola Si u bë mbret i Shqipërisë Ahmet Zogu : kujtime historike 1918-1940 / Camillo Libardi; Valbona Gurra; Naim Zoto Elbasani për demokracinë : tetë vite opozitë dinjitoze : 1998-2005 : (shënime historike) / Dhimitër Tavanxhiu Përpjekjet e patriotëve elbasanas për historinë e librit, bibliotekën dhe kulturën në Elbasan / Drita Cankja Në kërkim të Eldoratos : (mikroenciklopedi) / Kozma Gjini; Qemal Sakajeva Benjamin Franklin / Carl Van Doren Qëndrestarët e flamurit : ( libër studimor-letrar për epikën e flamurit dhe figurat kombëtare) / Mevlud H. Buci; Faik Xhani Abati i Mirditës Prend Doçi : 1846-1917 / Luigj Martini; Blend Martini Hysen Laçi, një jetë për arsimin : dossier / Rakip Lasku; Fatmir Gjestila Major Ahmet Lepenica, komandant i përgjithshëm i trupave kombëtare në Luftën e Vlorës, 1920 / Enver Memishaj (Lepenica); Bardhosh Gaçe; Petrit Bezhani; Kujtim Nuro Bibë Doda : 1820-1868 / Luigj Martini; Blend Martini Zef Dedë Macaj, mësues i shquar / Mark Lazri Njeriu ynë i mirë Nikollë Zef Gjikolaj / Bardhok Sulejmani; Bardhok Pulaj Dëshmorët e Skraparit / Taip Çela; Enver Cakaj Portrete të ekonomistëve shqiptarë në vite / Vladimir Misja; Ilia Kristo Rrugë e përgjakur : (në kujtim të Alush Stojkut) / Bajram A. Stojku; Naim Plaku Naum Veqilharxhi-Bredhi : dimensionet e vërteta të ideologut të Rilindjes / Fedhon Meksi; Emil Lafe Malli për Ulqinin në këngë : album letraro- muzikor / Zyhni M. Beqiraj; Andi Bajraktari; Isuf Fani Ngjitja e Putinit : autokrat? diktator? demokrat? : një biografi e presidentit enigmatik të Rusisë, Vladimir Putin / Peter Truscott; Artan Meçi; Erinda Malaj Historiku i Vokopolës, fshati Qytezë i Beratit / Lluka P. Heqimi; Anila Haruni (Konomi) Nikola Tesla : biografia e gjeniut më të madh të shkencës / John J. O'Neill; Ilir Krasniqi; Alfred Cako Life of Mohamet / Washington Irving Simbol i punës dhe i korrektësisë / Astrit Bishqemi; Shpëtim Haxhihyseni; Ilirian Ibrushi Buron gjuha shqipe, buron / Persiana Treni The Story of my life with her letters (1887-1901) and a supplementary account... / Helen Keller; John A. Macy The Many Mizners / Addison Mizner Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare / Bardhosh Gaçe; Muin Çami V. 2 : Vitet e punës, jeta në ushtri : 1958-2002 Sketches of America and Americans / George I. Haight George Eliot and her times : a victorian study / Elizabeth S. Haldane Albanian excellence : 100 histori suksesi në 100 vjetorin e Pavarësisë / Flora Nikolla; Klodiana Shehu Steve Jobs / Walter Isaacson; Taulant Hatia; Miranda Haxhia Veprimtaria atdhetare dhe pedagogjike e Jani Mingës / Rudina Petanaj; Bardhosh Gaçe Historiku i dentistrisë Vlorë / LLuke Gjidede The Real Mary Baker Eddy / Clement Wood Skënderbegasit : kujtime / Nase Jani Tamerlane, the earth shaker / Harold Lamb The Seven ages of Washington : a biography / Owen Wister Four American pioneers : Daniel Boone, George Rogers Clark, David Crockett, Kit Carson : a book for young Americans / Frances M. Perry; Katherine Beebe The Pirates own book, or Authentic narratives of the lives, exploits and executions of the most celebrated sea robbers Shpirti i brezit të gurtë / Bernard Zotaj; Lirim Deda My life with the Eskimo / Vilhjálmur Stefánsson Onward to fame and fortune, or Climbing life's ladder / William M. Thayer Adventures in interviewing / Isaac F. Marcosson Tirana - personalitete : politikë / Ismail Demneri; Shyqyri Rreli; Arben Tafaj Burton Holmes tavelogues : with illustartions from photographs by tha author / Burton Holmes Papers 3 : Youth and manhood of George Washington : the boyhood and His rules of conduct, travels, pursuits and ideals Mary Edith Durham / Afrim Q. Karagjozi; Jeta Hamzallari Profesor Sefulla Malëshova / Niko Tyto; Themistokli Todhe Life of William McKinley our martyred President : with short biographies of Lincoln and Garfield, and a comprehensive life of President Roosevelt : containing the masterpieces of McKinley's eloquence, and a hisrory of anarchy, its purposes and results / Samuel Fallows Abraham Lincoln, the Boy and the Men / James Morgan Vitelia, gadishulli në perëndim : nga boreit, pellazgët, hitët, ilirë, thrakët, etruskët, albanët, shqiptarët / Myrteza Minxhaj; Selman Mëziu Petrit Dume, biri i madh i Shqipërisë : roman biografiko-historik / Jani K. Lufi; Mehdi Ramohito; Marina Skorik Skënder Xhiku, i heshturi që foli me punë : kujtime / Arben Xhiku Brenga ime shqiptare : roman / Aldo Renato Terrusi; Elvana Zaimi; Agron Tufa Pyrrhus / Jacob Abbott Histoire des expéditions d`Alexandre : rédigée sur les mémoires de Ptolémée et d'Aristobule, ses lieutenans / Flavius Arrianus; Pierre-Jean-Baptiste Chaussard Historiku i fshatit Krahës, Tepelenë : gojëdhëna, ngjarje, fakte, dokumenta, kujtime / Reit Ramaj; Selam Ramaj The Life of George Washington, Commander in Chief of the American Forces, during the war which established the indipendence of his country and firts President of the United States : compiled from original papers : in two volumes / John Marshall The Life of George Washington, Commander in Chief of the American Forces, during the war which established the indipendence of his country and firts President of the United States : compiled from original papers : in two volumes / John Marshall The Albanian Përtej madhështisë : personalitete të artit dhe kulturës shqiptare / Agron Sejamini; Anila Ferizaj Letërkëmbimi i Fan S. Nolit / Fan S. Noli; Nasho Jorgaqi; Anila Haruni (Konomi) Historic girlhoods / Rupert S. Holland 100-vjet Pavarësi : flamuri që ringjalli një komb : 1912-2012 / Moikom Zeqo; Dëshira Jazexhiu; Anila Haruni (Konomi) Lionel Andres Messi, monument kulture ruhet nga UEFA dhe FIFA / Ermal Shehu; Kreshnik Shehu; Edlir Poda Kristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, futbollisti më i famshëm në botë / Ermal Shehu; Kreshnik Shehu; Edlir Poda The Who- when- what book : containing five hundred carefully prepared biographical sketches of the world's most famous and notable men and women... who they are, when they lived, what they did Histoire des expéditions d'Alexandre; rédigée sur les mémoires de Ptolémée et d'Aristobule, ses lieutenans / Flavius Arrianus; Pierre-Jean-Baptiste Chaussard Artistë të shquar të interpretimit koreografik shqiptar : (1950-2012) / Dedin Suli; Josif Papagjoni; Aleks Gjinaj Tirana e vjetër : një histori e ilustruar / Gazmend Bakiu Pyrrhus / Jacob Abbott Mustafa Kemal : avec quatre croquis / Harold Courtenay Armstrong Jean Moréas, poeti i Moresë / Luan Rama Një poligrafi filozofike / Dritan Karadaku Prekaz, pokoljenje junaka : hronologija / Dibran Fylli Prekaz, Generation der Mutigen : Kronologie / Dibran Fylli; Ganimete Musliu Prekaz, a legacy of the brave : chronology / Dibran Fylli; Avni Spahiu Prekazi, brezni trimash : kronologji / Dibran Fylli Fisi "Kuka" i Bastarit me gjurmë në histori / Besim Kuka; Ramazan Sherja Prekaz, generation des bravoures : chronologie / Dibran Fylli; Shqipe Hyseni Gjergj Kastrioti Skënderbeu : poemë / Andrija Kacic Miošic; Smajl Smaka; Xhevahir Lleshi Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz Üstad Ali Ulvi Kurucu : hatiralar / Ali Ulvi Kurucu; Ertugrul Düzdag; Seref Yilmaz Kujtime nga Diaspora : intervista / Sokol Demaku; Ibrahim Abedini Kapiteni Rifat Manjani, lulja e trimërisë : monografi / Faik Xhani; Ramazan Ilnica; Velo S. Cfarku Orphan train rider : one boy's true story / Andrea Warren 100 vite dituri nga shkolla Ishëm : histori, kujtime, vlerësime për mësuesit e Ishmit (1913-2013) / Vesel Dervishi Fisi Lleshi i Zogjeve të Dibrës / Bashkim Lleshi; Qeram Lleshi; Zabit Lleshi Bisedat e mia me Kafkën / Gustav Janouch; Petrit Sulaj; Roland Lushi Etika e sjelljes ndaj dijetarëve / Abdurahman ibn Muala Al-Luejhik; Eduart Thartori; Arsen Muskuri; Roald A. Hysa Autobiografia / Fan S. Noli; Xhuliana Cjapi Shqiponja e Malësisë : monografi kushtuar jetës tragjike të mësueses atdhetare Rukije Rama / Sami Gega; Dhimitër T. Shtëmbari Përkujdesja sociale për fëmijët jetim = Yetimler için sosyal yardim projesi social = Social care for orphan children / Petrit Bezhani; Shoqata "Alternativa e së ardhmes" Argjëndi i gurit : e paharruara Gjirokastër / Agim Shehu; Zana Shehu Zëra nga Mallakastra / Pertef Muçaj Gjenerali me shajak / Xhafer Martini Lavdia e vdjekjes së bukur / Gjovalin Gjeloshi; Vlash Prendi; Pjetër Marku; Gjergj Shyti Frrok Pjetër Gega, njeriu i një kohe : shënime dhe kujtime / Vasil Pashko; Ndue Dedaj Jetë me gjurmë / Sulejman Sula; Nexhat Myftiu Histori të prangosura / Isuf Spahiu; Blerina Elezi (Spahiu) V.1 : A-Ç Perandori / Ryszard Kapuscinski; Astrit Beqiraj Në gjurmët e heroit : kushtuar gjeneral Teki Kolanecit / Besim Shyti; Agron Agolli Drejtorët e Përgjithshëm të Policisë Shqiptare : 1913-2013 / Hilë Lushaku E vërteta për Vehip Runën / Violeta Runa (Alvora); Aleks Gjinaj Aleks Buda një jetë për Albanologjinë : konferencë shkencore / Albana Velianj; Akademia e Shkencave e Shqipërisë Mjek në dy shekuj, në dy sisteme : (autopsi psiko-social-mjekësore) / Hito N. Jaze; Sotir Vangjeli; Vrikla Dhefto (Jaze) Zigur Lelo : monografi / Idajet Jahaj; Bardhosh Gaçe; Eshref Ymeri Për Shqipërinë : kujtime - portrete : emigracioni i ushtarakëve në Athinë / Nase Jani Unë, Ti dhe Teatri : ( dje, sot, nesër) : publicistikë / Andon Qesari; Erjona Vyshka Mbretëri dhe mbretër Ilirë : shqyrtim monografik / Qemal Velija; Azem Qazimi; Moikom Zeqo; Hysen Sinani Me njerëz që bënë kohë... / Tonine Hido; Thanas Dino; Odhise Çerkezi Bijtë e kësaj toke / Flamur Çani; Lirim Deda Ali Kopaçi, personalitet dhe njeri fisnik : ( monografi) / Kujtim Boriçi; Eduard Abazi 100 familje autoktone tiranase / Zenel Anxhaku; Donika Anxhaku Në gjurmët e fisit Dyrmyshi : vështrim historik / Idris Dermyshi; Abedin Dermyshi Zhvillimet arsimore në rrethin e Fierit : (1945-1963) / Jani Sota; Fatmira Rama Nelson Mandela / Ilir Hashorva Korbi korbit nuk ia nxjerr sytë : mbi librin e Todi Lubonjës "Nën peshën e dhunës" / Mihal Luarasi; Nexhat Myftiu Muzgu vjen papritur : poezi / Pano Taçi; Pandeli Koçi; Dukagjin Hata; Bujar Karoshi Naum Veqilharxhi-Bredhi : dimensionet e vërteta të ideologut të Rilindjes / Fedhon Meksi; Emil Lafe Kris Kristi : rruga drejt pushtetit / Bob Ingle; Michael Symons; Lavdimir Marku; Leonard Doka Qyteti që magjepsi udhëtarët : Berati në veprat e udhëtarëve dhe studiuesve të huaj të viteve 1810-1940 / Dhimitër T. Myzeqari Gratë e Kuçit në rrjedhën e viteve / Veledin Abazi; Edlira Abazi Ditë të patreguara : shënime biografike / Agron Agolli; Hasan Çipuri Kristoforidhi : një vështrim rinjohës : monografi dhe dokumente / Fatbardha Nërgjoni; Naim Zoto; Albert Riska; Zhuljeta Daja Këshilltarët : monografi / Bekim M. Arapi; Dhimitër T. Shtëmbari Jo gjithë të vdekurit prehen në paqe : (jetëshkrim i një familje nga Zëmblaku i Korçës) / Pëllumb Kulla; Agim Shehu Me bashkëshorten, kujtime në udhën e vështirë të jetës... / Zef Doda; Nikollë Toma Prefektët e Qarkut të Vlorës : 1912 - 2012 / Enver Memishaj (Lepenica); Petrit Bezhani Esmeralda Uruçi sërish me ju [album] : mars 1961-mars 2013 : ...një dhuratë prej zotit dhe prindërve që e sollën në jetë... / Dashamir Uruçi Ndue Dodbiba, ky regjisor fisnik i bujqësisë së Mirditës : monografi / Nok Noka; Fran Lleshi Ali Pasha dhe Shqipëria në arkivat britanike / Irakli Koçollari; Ilinden Spasse; Anesti Furxhi Kadaré entre mythe et roman : monographie / Saverina Pasho; Ilia Lëngu; Mirela Kumbaro Sistemi ndërkombëtar i koncertit të Evropës : epoka e Meternikut : monografi / Joana Kosho; Adriana Todi The Story of Ruby Bridges / Robert Coles; George Ford Piqerasiotët : një vështrim letraro-historik për vendlindjen / Miho Gjini; Vasil Gjivogli; Aleks Vranaj Vëllezërit Gjika / Bahri Myftari; Albert Zholi Jeta dhe një zemër e lënduar / Shaban Dervishi; Dukagjin Hata Një jetë për ëndrrën dhe lirinë : (Murat Protoduari) / Namik Selmani Çarlz Dikens / Refik Kadija; Ramazan Vozga Margaret Theçer dhe fundi i komunizmit në Europën Lindore / Diana Skrapari; Xhuliana Cjapi Zenel Demiri, picarioti i tri periudhave historike : monografi / Ëngjëll Fino Feniks i dashur, lamtumirë : regjimenti "23 Peza", regjimenti i parë i aviacionit shqiptar / Petro Dudi Andon Zako Çajupi : jeta politike dhe veprat letrare : monografi / Floresha Dado Tirania e tranzicionit : publicistikë / Elida Buçpapaj; Mark Krasniqi Handbook of the George Washington appreciation course for the two hundredth anniversary celebration of the birth of George Washington Fighting years : memoirs of a liberal editor / Oswald G. Villard Biographies of distnguished scientific men / François Arago; Baden Powell; Robert Grant Vol.4 : Patriotism of the East and West : 1820 -1845 Bare souls / Gamaliel Bradford Kosova dhe bijtë e saj / Gjon Marku; Bardhok Pulaj Pishtarët e dritës së Myzeqesë / Vangjel U. Lushi; Ana Abdurahmani Atdheu, Nënë Bija dhe familja : (monografi për Bije Vokshin) / Hanëmshahe Iliazi; Jusuf Bajraktari Eroi au fost, eroi sint inca ... : evocari si portrete istorice / Dumitru Almas; Constantin Popovici Decebal eroul stramosilor, stramosul eroilor / Dumitru Almas Miron Costin cronicarul / Dumitru Almas Zëra kavajas në Tiranë / Hasan Korbi; Kimete Bizhuta Trokitje në portat e Dibrës : reportazhe-publicistikë-portrete-intervista / Shaqir Skarra; Fejzulla Gjabri Tek frankët : shqiptarët-itinerare emigrimi... / Luan Rama Gjergjova / Nevruz Gërxhani; Alma Kushova Vlera që jetojnë / Ilir Bala Contemporary American playwritights / Christopher Bigsby The Cambridge companion to American women playwrights / Brenda Murphy The Life and death of Adolf Hitler / James Cross Giblin Free at last : a documentary history of slavery, freedom and the Civil War / Ira Berlin Atatürk' ün en basarili büstlerini yapan heykeltras Prof. Odhise Paskali ile söylesi / Necip P. Alpan The Portable Arthur Miller / Arthur Miller; Christopher Bigsby Ardian Greca përherë mes nesh / Nuredin Dushani; Dhimitër T. Shtëmbari Luan Guri-shtegtar i lirisë / Ramadan Asllani Miku i madh i shqiptarëve Ullmar Qvick : (monografi) = Albaneras store vän Ullmar Qvick : (monografi) / Fetah Bahtiri; Besnike Bahtiri Ismail Kadare - verehrt und umstritten / Thomas Kacza Arnavutlugun bagimsizligi ve avlonyali Ismail Kemal / Necip P. Alpan Publicistika ime / Selfo Allkaj; Kastriot Hadëri; Nuredin Qato Lekë Matranga : njeriu, koha, vepra : me botimin kritik të varianteve dorëshkrim e të shtypur të veprës "E mbsuame e krështerë, 1592" / Matteo Mandalà Sadulla Zendeli-Daja, në aventurë me drojën e një emigranti "pa atdhe" / Sokol Demaku; Baki Ymeri V.1 : Sprovë, panoramë Shërbimi shëndetësor në Devoll dhe punonjësit e shëndetësisë në vite / Sinan Agolli; Kosta Nake Storia universale sacra e profana : continuata e proseguita sino a' tempi nostri : tradotta dal francese in italiano / Jacques Hardion; Simon Nicolas Henri Linguet Mirënjohje / Sami Z. Sakaj; Selman Elmazi Antikomunisti dhe misionari : kapidan Ndue Pjetër Gjomarkaj / Nikollë Toma Shkencë dhe dashuri / Raq Paskal; Bardhyl Xhama Luani i Epirit : Ali Pasha dhe Suli në prag të 1821 / Spiro Mela; Kristo Pulla; Foto Bixhili; Majlinda Toçi Berati, histori suksesi / Flora Nikolla; Gëzim Podgorica; Nini Mano; Alketa Myftiu; Albanian Excellence Durrësi dhe italianët : kujtime-refleksione / Xhod Beja; Halim Maloku Nga Sukat në Maja : jeta dhe vepra e Lucë Agrajës : (monografi) / Kadri Fikaj; Dashamir Cacaj Paper 7 : George Washington the Christian Çadra e kuqe : histori fatesh austro-shqiptare në shekujt XIX -XXI / Fatos Baxhaku; Erina Qajalliu; Jutta Benzenberg Uomini e folle rappresentative (1793 - 1890) : saggi storici / Angelo Gatti Fatet e shkollës shqipe nëpër vite / Musli Marevci; Ismet Aliu Blendi Fevziu dhe e vërteta për Enver Hoxhën / Sabri Maxhuni (Novosela); Driton Dibra Bolena, mozaik drite / Servet Tartari; Bardhosh Gaçe; Bernard Zotaj; Ruzhdi Barjami Pranvera dhe dimri i aviacionit shqiptar / Fillota Koruni; Çobo Skënderi; Klement File; Sadik Muraj Servet Tartari me zemër e mendje, në vepra e në kuvende / Hektor Veshi Lettere dall' esilio 1850 -1860 / Francesco Crispi; Tomaso Palamenghi-Crispi Onoranze a Francesco Crispi nel suo ottantesimo genetliaco Papers 6 : George Washington, the man of action in military and civil life Dostojevski / Stefan Zweig; Jorgji Doksani Esad Toptani : t'i japim gjeneralit atë që i përket / Novruz Zejnati; Aleks Kalemi Njerëz me kontribute në historinë e Beratit / Marela Guga; Natasha Lushaj Shqipëri-Austri, reflektim historiografik : aktet e konferencave shkencore: Shkodër, maj 2012 dhe Tiranë, tetor 2012 / Ardian Marashi; Albert Rakipi; Mimoza Priku; Nikë Ukgjini; Sabina Dhrimo Vita di Giorgio Lord Byron / Giuseppe Nicolini Filippo il Macedone : saggio sulla storia greca del IV secolo A.C. / Arnaldo Momigliano Astrit Leka, një jetë e stuhishme : monografi / Kopi Kyçyku Gaqo Çako, legjenda e gjallë e tenorit / Eno Koço Kujtimet e jetës sime politike : 1891-1921 / Fejzi Alizoti; Kastriot Dervishi Zambakët e lirisë : (ese, tregime, skica, portrete) / Besim Shyti; Dita Shyti Prindërve të mi të dashur / Dhimitër T. Myzeqari Skënderbeu dhe Papati : 1442-1467 : (studime dhe tekste historike) / Giuseppe Valentini; Ilirjana Angoni Studime dhe tekste kritike dhe letrare / Giuseppe Valentini; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari; Ilirjana Angoni Studime dhe tekste historike / Giuseppe Valentini; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari; Ilirjana Angoni Vepra : publicistikë, studime dhe tekste / Giuseppe Valentini; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari Zërat e mbijetesës : intervista / Nebil Çika (i riu); Çelo Hoxha; ISKPK Kalvari i grave në burgjet e komunizmit / Fatbardha Saraçi (Mulleti); Paulin Perja; ISKPK Marie Logoreci = Maria Logoreci / Mexhit Prençi; Klara Kodra; Nestor Nepravishta Rikthimi i mitit në veprën e Ismail Kadaresë / Viola Isufaj; Eliana Paço Mbi të ashtuquajturën "Një histori e jetuar" të Çatin Saraçit / Tanush Frashëri Ritratto di Giuseppe Gradilone filologo, critico, storico / Brunilda Dashi Claude Levi-Struss (1908-2009) : the apotheosis of heroic anthropology / Albert Doja Der Titokult : charismatische Herrschaft im socialistischen Jugoslawien / Marc Halder Naum Cere shqiptar i kthjellët, kombëtar i palodhur / Llazar Llazari; Llambro Ruci Populli i Gramshit është thesar për mua : përmbledhje e shkrimeve të botuara në gazetën "Shpresa" dhe në organe të tjera të shtypit / Petrit Basha; Pirro Verushi Shkenca e konstruksioneve përgjatë historisë së saj : mekanika racionale, rezistenca e materialeve & teoria e elasticitetit ; ... / Niko Pojani Shkenca e konstruksioneve përgjatë historisë së saj : mekanika racionale, rezistenca e materialeve & teoria e elasticitetit ; ... / Niko Pojani Zonja Ataturk / Ipek Çalislar; Sadedin Limani; Rexhep Hida Përjetë me Shefikun : biografi / Urti Osmani; Skënder Osmani; Fatmiroshe Xhemalaj (Shehaj); Sali Hamzaj Veçori të poetikës në prozën romanore të Kasëm Trebeshinës / Anila Mullahi; Ymer Çiraku; Bashkim Kuçuku Shkollat shqipe të trevave shqiptare në shekujt XVI-XVIII / Evalda Paci; Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Historisë Benussët : Luigj Benussi, 1904 -1986, themeluesi i mikrobiologjisë shqiptare : jeta dhe vepra / Lluka P. Heqimi; Anila Haruni (Konomi); Esat Duraku; Robert Andoni Familja Qerimaj në sfidat e pentagramit / Nuri Dragoj; Alqi Lepuri [V.] 2 : Për pavarësinë e Republikës së Kosovës Poezia e Jakup Cerajës : (autori-teksti-lexuesi) / Miftar Kurti; Agim Vinca Një jetë në shërbim të lirisë : kushtuar Naser Hanit / Xhevat Hasani; Ibish Neziri Fisi Ibrushi dhe të afërmit nga ky fis : monografi / Ibrahim R. Ibrushi; Astrit Bishqemi Azouz Begag : la revoluzione culturale della banlieue francese / Lorenzo Dugulin Ngjarje dhe personalitete historike / Xheladin Shala; Emine Arifi (Bakalli); Muhamet Shatri; Hysen Matoshi Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' Imperatori romani da Augusto sino a Costantino : a quale serve dicontinuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' Imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Kruna : studije i clanci / Kapllan Resuli Kurora pikëllimi... : mbresa / Basir Bushkashi Një jetë në shtjelljet e krijimtarisë / Kostandin M. Leka; Zhuliana Jorganxhi Shqiponja e Fushëbardhës / Vezir Kondi; Arben Gramshi Tahir Hoxha i Tërbaçit : monografi / Albert Habazaj; Lirim Deda Bariu biznesmen : monografi letrare / Kristo Stoja; Ëngjëll Fino Gruaja ëngjëllore : mbresa, meditime nga veprimtaria e jashtëzakonshme e Engjëllushe Mërtiraj : monografi / Afërdita Balili Gjurmë të arta të familjeve shqiptare / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku Eleanor Roosevelt për lirinë dhe dinjitetin e njeriut / Vita Adami Shyqyri Sako "Artist i merituar" [album] / Ergys Sako; Shyqyri Sako Emblema e këngës qytetare fierake / Fran Ukcama; Ramadan Brakaj Dërmaku : monografi / Ismet Dërmaku; Hasim Dërmaku; Sulejman Dërmaku; Sami Dërmaku Bota e mendimit : (shënime letrare dhe intervista) / Mikel Gojani; Prend Buzhala; Hajdin Morina Emra që reflektojnë dritë : (mësues të Mësonjëtores së Zllakuqanit nga Lugu i Drinit) / Mikel Gojani; Pal Canaj; Ernestina Ndrecaj Marjan Cubi-njeri urëlidhës mes Kosovës dhe Amerikës / Mikel Gojani; Lush Gjergji; Jeton Thaqi Prekë Brahimi-shembull i veprimtarit dhe atdhetarit në diasporë : (rruga jetësore dhe veprimtaria politike, kulturore dhe atdhetare) / Mikel Gojani; Gjon Keka; Zef Ndrecaj; Vilson Culaj Storia degl` Imperattori romani da Augusto sino Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Ai rronte me artin : monografi kushtuar Spiro Sotës / Andrea Petromilo Latif Jata dhe vllaznit e tij / Fejzulla Gjabri; Petrit Palushi Djali i falun : (kujtime, portrete, fjalë të arta nga njerëz të mençur) / Mark N. Gjoni Si e pësoi Selita nga komunizmi : 1944-1990 / Mark Përgjoni; Bardhok Pulaj Shqiponjat e kreshtave të veriut / Fatos Daci; Ibrahim Daci Historia e fisit Bombaj / Ilia Bombaj; Valentin Mustaka Pj.2/3 : Nga 1960 deri në vitin 2012 Pyetje në albanologji : autorë dhe teza / Shaban Sinani; Naim Zoto; Teuta Toska; Adem Jakllari Një jetë përmes ditarit : (njerëz dhe ngjarje në vite) : shënime dhe kujtime / Mark Mesuli; Ndue Dedaj Ata ishin një / Idriz Mehmeti; Lebit Murtishi Ali Pascha von Janina und die Griechische Nation : biographie dieses merkwürdigen Satrapen, nebst einer uebersicht der neusten Ereignisse in Griechenland Miku ynë i mirë, Gjergji Sholla : monografi antologjike / Pashk Alia Një jetë...një eksperiencë / Gaqo Kane; Izet S. Çulli Amanetet e poetit / Ndoc Logu; Lirim Deda Historiku i Prefekturës së Tiranës : 1912-2007 : nënprefektët dhe prefektët =The historic of Tirana's Prefecture : 1912-2007 : vice/prefects and prefects / Kastriot Dervishi Enver Hoxha në optikë të re : 12 maj 1908-28 nëntor 1944 : biografi / Vasfi Baruti; Xhevahir Lleshi Plaku i shqipes, Babë Dudë Karbunara : monografi / Xhevahir Lleshi; Eris Rusi Berati, Betlehemi shqiptar / Xhevahir Lleshi; Eris Rusi Portrete shenjtërish / Antonio Maria Sicari; Dritan Ndoci; Loreta Tomaj Sokulli Mehmet Pasa / Ali Seydi Sali Mustafai - Jahaj : monografi / Idajet Jahaj Abaz Muçaj : monografi / Asqeri Llanaj; Ago Trushaj Teta Xhano [album] : kujtime e mbresa të aktorëve të vegjël në filmat e regjisores Xhanfise Keko / Teuta Keçi; Ilir Keko; Filip Rrumbullaku Një jetë mes këngës e valles, fjalës e humorit / Petrit Hidri Njerëz-ngjarje-data historike... : publicistikë / Anastas Arbëri; Rushan Dosti Për arumunët = Tra armanamea / Andon Kristo Vitet me Tony Blair : ditari i zëdhënësit të kyeministrit britanik / Alastair Campbell; Besa Vila; Alfred Lela; Ina Xhani; Xhilda Dervishi Duhen kujtuar : familja vlonjate Veshi : (kujtime jetësore) / Mato Kollozi Thanas Floqi, firmëtari i pavarësisë kombëtare / Asqeri Llanaj; Ago Trushaj Ali Rrapaj, Nuredin Aliu- atdhetarizmi i familjes cakranjote : monografi / Asqeri Llanaj; Ago Trushaj Gjëmat e komunizmit në trevën e Vlorës / Aranit Hoxha; Shpresim Kasaj Les Maitres de la peinture roumaine : Theodor Aman [album] Spedizione in oriente di Amedeo VI conte di Savoia : provata con inediti documenti dall'avvocato Pietro Datta / Pietro Datta Nga fëmijëria deri te liria : (kujtime) / Jashar Alia; Nezir Myrtaj Arti letrar si terapi shpirtërore / Sinan Gashi Përjetësi artistike : Bekim Fehmiu : (1936-2010) / Sinan Gashi Pa mëri : publicistika e jetës sime / Amik Kasoruho; Alfred Lela Genéalogie de la famille Anagnosti Ndrenika / Elie L. Anagnsoti (Ndrenika) Ivan Sergiev : (Biograficen ocerk) / Kosta Ananiev Ibrahim Kodra : giorno dopo giorno da Brera a Sciacca-Terme / Virgilio Anastasi Zef Pllumi / Sabri Hamiti; Natasha Pepivani Duke rrëmuar në kujtimet e fëmijërisë : një libër për fëmijë, të rinj dhe të tjerë / Ilo Manushi; Vaskë Çifligu Prof. Mustafë Dervishi : studim monografik për jetën dhe veprën / Mentor Quku; Hamza Dervishi Kultura e Komanit dhe komanasit / Ndoc Selimi; Ndoc Ndoja Marilyn : të jetosh e të vdesësh për dashurinë / Alfonso Signorini; Beti Njuma; Lindita Bubësi; Ajlida Selimi Pasardhësit e Skënderbeut, si u mbajtën fshehur : (Italia, atdheu tjetër i Kastriotëve) / Ylli Polovina Viti i mbarë : ngjarjet dhe personazhet që shënuan rotacionin paqësor të pushtetit në vitin 2013 në 13 intervista / Sokol Balla; Zimo Krutaj Secilit Shqipërinë e tij : 146 profile / Alfred Lela; Lila Guxholli (Plasari) Veli Abedin Vasjari, atdhetar dhe shtetar : monografi / Xhezo G. Cana; Ibrahim Vasjari Bosët e rinj : Komorra, Ndrangeta dhe Mafia, kush komandon sot / Vincenzo Ceruso; Pietro Comito; Bruno De Stefano; Xhimi Lazri; Kujtim Gjonaj Poetë beratas në shekuj : shekujt XVI - XXI : antologji poetike / Agim Mehqemeja; Simon Vrusho; Yzedin Hima Antenat e epokës sime : duke udhëtuar brenda një dhome me 33 shkrimtarë të shquar / Antaios Christostomidis; Romeo Çollaku Piktorë ikonografë nga Dardha : studim monografik = Icon painters from Dardha : monographic study / Kristaq Balli; Kristofor Naslazi; Odeta Balli; Roger Michael Alexandru Macedonski / Fanus Bailesteanu Jeta e Muhammedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të / Bashiruddin Mahmud Ahmad; Samad Ghori; Muhamet Peci; Rexhep Hasani Filozofia e krrokamës : Rexhep Qosja në pasqyrë / Sylejman Aliu; Agim Gjakova Besim Sahatçiu [album] : nje jetë për ekranin dhe skenën / Kopi Kyçyku; Edib Agagjyshi Dëshmorët e Kombit : (UÇK 2001) / Minir Ademi; Avni Avdiu Abdyl Frashëri : jeta, veprimtaria dhe shkrimet : (1839-1892) / Kristo Frashëri; Abdyl Frashëri; Hysen Uka Ukshin Hoti, mendimtar i thellë politik / Gjon Keka; Dhurata Agalliu Ngritja dhe rënia e Partisë Fashiste Shqiptare : 1939-1943 : misioni i Pasquale Luginit në Shqipëri ndërmjet Kryqit të Kuq dhe drejtuesit të lartë fashist : cilët ishin krerët e fashizmit shqiptar / Andrea Di Nicola; Petrit Zambaku; Ylli Molla Edhe 100 figura dibranësh : enciklopedi / Arian Kadiu; Besnik Rama Një jetë që s'u thanë të gjitha... / Kleanth Dedi; Theodhos Margariti; Aurora Kallupi Sulejmani i Madhërishëm / André Clot; Lorena Dedja; Tomi Nakuçi; Zija Vukaj Me fytyrë nga Perëndimi : historia e arsimimit të ushtarakëve shqiptarë në Perëndim : (1913-1944) / Proletar Hasani; Edit Kane; Bernard Zotaj; Gjergj P. Titani Bisqet e gjakut : (copëza historie kosovare) / Xhevahir Cirongu Visaret e sportit shqiptar / Lluka P. Heqimi; Anila Haruni (Konomi) Mësuesit që lanë gjurmë në shkollën shqipe : 1945-2012 : emra të njohur të Komunës së Shtimës / Banush Imeri; Ilaz Metaj; Bajram Shatri; Halim Hyseni Me Mitrush Kutelin / Petraq Kolevica; Atalanta Pasko Miqësia ime me Lasgush Poradecin / Petraq Kolevica Alexandru Cel Bun 1400-1432 / Emil Diaconescu; Dumitru Matei Malajt e Grisë : jetëshkrimi i vëllazërisë Malaj / Ibrahim K. Malaj; Asllan Osmanaj Tropoja, galeri vlerash natyrore dhe njerëzore / Ramë Ismailaj; Avdyl Sulaj Manajt e Velçës në shek. XIX / Hase I. Manaj; Bardhosh Gaçe Gjysmëshekulli larg : (1963-2013) : (biografi, homazhe, foto) / Naun Kule; Bahir Isufi Ezopi i Dibrës : Haziz Ndreu : jeta dhe arti i tij / Xhezair Abazi; Moikom Zeqo; Shaban Sinani Mihal Ciko...një zë nga fillesa / Thimi Çollaku Nelson Mandela [album] : portrete në foto e fjalë / Anxhela Çikopano; Brikena Liko Prof. Kolë Prela, deputeti historik i Dukagjinit : monografi historike / Prelë Milani; Tefë M. Topalli V. 9 : Përmbledhje e dhjetë vëllimeve të monografisë eseistike "Mjeda" / Elinda Ramadani Vlerësime për Prof. Dr. Shefik Osmani / Urti Osmani; Tomor Osmani; Fatmiroshe Xhemalaj (Shehaj) Familja ''Juka'' Shkodër : përmbledhje dokumente e kujtime / Gëzim H. Juka; Kastriot Dervishi Binjaku i Nënë Terezës : një biografi e plotë e At Giuseppe (Zef) Valentinit, misionarit kulturor jezuit në Shqipëri : Si e njoha dhe e kuptova unë atë / Ndriçim Kulla Sulë Harri, kalorës i arsimit kombëtar shqiptar / Iljaz Gogaj; Astrit Bishqemi; Astrit Bishqemi; Agim Sinani Ylli i shkrimtarit : biografi e Ismail Kadaresë, nga koha e tiranisë deri më sot / Ndriçim Kulla Udhëheqja e John F. Kennedy : mësimet dhe trashëgimia e një presidenti / John A. Barnes; Evarist Beqiri; Natasha Lushaj Rrëfimi i Hamit Perollit / Hamit Perolli; Shyrete Perolli; Petrit Palushi Qeveria e Përkohshme e Vlorës : 4 Dhjetor 1912- 22 Janar 1914 : (jetëshkrimet e ministrave) / Hilë Lushaku Rifat (Osman) Krasniqi : 1940-2002 : monografi / Habib Zogaj; Refki Reshitaj Spomenica : posvetena na Gorgi Cupona, redoven clen na Makedonskata Akademija na Naukite i Umetnostite / L'upco Kocarev Spomenica : posvetena na Krum Tomovski, redoven clen na Makedonskata Akademija na Naukite i Umetnostite / Lupco Kocarev Jetë e ndershme : Zenel Hila i Progonatit / Demir Gjergji Të paharruarit.... : (kujtime) / Miftar Fana; Faik Xhani Fjalë zemre : studim letrar për krijuesit e Sarandës të artit jonian / Minella Gjoni; Agim Vinca; Irena Gjoni Mozaikë nga lashtësia / Fane Tarifa Dervish Hima, një apostull i shqiptarizmit / Stilian Adhami; Gentian Thaka Tanket e Saukut : monografi, portrete tankistësh, kujtime / Petrika Trajani; Nigela Liçi (Trajani); Liliana Konomi Homazh librave : kritika letrare, portrete / Shpend H. Topollaj; Kostaq Xoxa Udhëtim në gjurmë të zhvillimeve arsimore / Veledin Abazi Susajt e Nikajve të Pultit : (origjina dhe lidhjet e gjakut) / Lush Susaj; Elisabeta Susaj Pjesë të zgjedhura korale / Suzana Turku; Roland Çene Kujtime të përjetuara / Fatosh Voshtina; Luan Çipi Amaneti : monografi / Eqrem Canaj; Bardhosh Gaçe Mbi historinë e Korçës : studime historike, trajtesa, shkrime / Niko Kotherja Arrëni dhe arrënorët : monografi / Petrit H. Dunga; Hysen Sefa Krenaria për vendlindjen / Xhevair A. Shegaj; Pavllo Gjidede Rasim Kiçina, pamje e lirisë / Ismail Syla; Jakup Krasniqi Karl Gega : biografi / Wolfgang Straub; Sejdi Demiri; Shoqata Mbarëkombëtare e Gjeodetëve "Karl Gega" Udhët e fisnikërisë : (libër publicistiko-letrar me figura të ndritura që rrezatojnë fisnikëri njerëzore) / Mevlud H. Buci; Dukagjin Hata Doracak për Nënën Tereze / Anton N. Berisha; Gjergj Gj. Gashi Mustafai, miku i të gjithëve : monografi / Fatmir Gjestila; Behar Gjoka Bilal Kola, golgota e një martiri / Dukagjin Hata; Mevlud H. Buci E mbijetuara / Gjelok Marko; Afroviti Gusho Hetem (Teme) Bregu : gjurmë në histori : monografi / Demir Korita; Nuredin Qato Një jetë në luftë : kujtimet e një gjenerali / Halim Ramohito; Apostol Duka Figura të shquara të kombit tonë : kujtime të jetuara / Gjovalin Lazri; Anxhelo Xhaçka Ali Pacha de Tébelin : économiste et financier / André Andreades Theodore Roosevelt's Arizona Boys : cowboys and politics in the Old West / Marty F. Feess Panajot Pipkov / Andrei Andreev Bulgarskite hanove i care VII - XIV vek : istoriko - hronologicen spravocnik / Jordan Andreev Lojë me armikun : Nelson Mandela dhe loja që shpëtoi një komb / John Carlin; Krenar Hadëri; Aida Baro; Brikena Liko Miho Xhani : (1913-1993) : jeta dhe veprimtaria / Thanas Xhani; Enver Isufi Kakodiki & kakodikiotes : istoriki matia / Thoma Mandi Zapiski kinooperatora : iz opita raboti nad filmon "Velikii voin Albanii Skanderbeg" / Evgenij Andrikanis Boumpoulina i (I Alosis tis Tripolitsas) Arkadion i (Ai en Kriti sfagai) : dramata / Georgios Andrikopoulos Dr. Fuad Asllani : jeta dhe veprimtaria : politikan vizionar, pushtetar i përkushtuar, diplomat i shquar / Uran Asllani; Edi F. Asllani; Hysen Kordha V.5 : Çështja e Kosovës në veprën e Gazmend Zajmit / Gazmend Zajmi Migjeni-fryma moderne në letërsinë shqipe : estetika migjeniane / Alfred Uçi Zani i shpirtit të lirë : (dinastia Doçi) / Nikoll Kola; Anton Boçi Roshanji i Kolonjës : prejardhja dhe degët e fisit Islami / Syrja R. Islami; Fatmir Islami I never promised you a goodie bag : a memoir of a life through events- the ones you plan and the ones you don't / Jennifer Gilbert Surely you' re joking, Mr. Feynman! : adventures of a curious character / Richard P. Feynmann; Ralph Leighton; Edward Hutchings It worked for me : in life and leadership / Colin Powell; Tony Koltz Imperfect : an improbable life / Jim Abbott; Tim Brown Gjurmë në kohë / Llambi P. Gegprifti; Dhimitër Gegprifti Traum und Leben einer Königin / Königin Maria von Rumänien Grimca Gjirokastre / Theodhor Qirka; Urania Qirka Edip Ohri, legjenda e aviacionit : monografi / Agustin Gjinaj; Astrit Jaupi; Mehmet Latifi; Brikena Liko; Kujtim Boriçi Surpriza : publicistikë / Kristo Bllani; Llambi Bllani Re Ladislao d`Angiò - Durazzo / Alessandro Cutolo Gjergj Kastrioti Skënderbeu : 1468-1968 : [album] Profesor Mustafa Demiri, botanisti më i shquar shqiptar / Miti Koçi Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe lufta shqiptaro-turke e shek. 15 What do you care what other people think? : further adventures of a curious character / Richard P. Feynmann; Ralph Leighton Making a difference : stories of vision and courage from America's leaders / Chesley Sullenberger; Douglas Century Rrënjët e lirisë : Prekazi dëshmi luftërash / Sabit Istogu; Sali Bashota; Bashkim Jashari; Prend Buzhala Fragile innocence : a father's memoir of his daughter's courageous journey / James Reston Galileo's daughter : a historical memoir of science, faith, and love / Dava Sobel Angela's ashes : a memoir / Frank McCourt Wild swans : three daughters of China / Jung Chang The Boy who harnessed the wind : creating currents of electricity and hope / William Kamkwamba; Bryan Mealer Great American speeches / Gregory R. Suriano Beyond the four corners of the world : a Navajo woman's journey / Emily Benedek Dashuria e fundit e Franc Kafkës : misteri i Dora Diamantit / Kathi Diamant; Perikli Jorgoni; Alda Bardhyli Aleksandri i Madh nga Heladha në Lindje / Pierre Briant; Thoma K. Kardhashi The Citizen action encyclopedia : groups and movements that have changed America / Richard S. Halsey Growing up Amish : a memoir / Ira Wagler Shkrimtarët e shekullit : 31 intervista në bibliotekën e botës / Rudina Xhunga; Arlinda Dudaj (Hovi) Petar Pop Arsov : vo nacionalno-revolucionernoto dvizenje na makedonskiot narod (1868-1919) / Petar Stojanov Portrete, komente dhe përshkrime / Luan Çipi; Arta van der Wouden Sitting Bull : his life and legacy / Ernie LaPointe Kongresi Kombëtar i Lushnjës / Engjëll Zerdelia; Agim Bakushi Giorgio Castriota detto Skanderbeg : una grande pagina d' epopea albanese (1404 - 1467) / Giuseppe Antonelli Il Maresciallo Antonescu "conducator" della Romania Same kind of different as me / Ron Hall; Denver Moore; Lynn Vincent This boy's life : a memoir / Tobias Wolff Hillary Clinton's race for the White House : gender politics and the media on the campaign trail / Regina G. Lawrence; Melody Rose Familja Kolziu : monografi / Martin Dedaj; Viktor Gjikolaj; Alma Ndoj Kënga e pa ndërprerë : (në gjurmët e tim vëllai) : kujtime, mbresa, portrete, skica / Jorgji Davidi; Lirim Deda Bojka, më e vogla Shanto, luftëtare e paepur / Ferit Fixha; Kujtim Boriçi; Diana Gaqi Këtu flasin të mëdhenjtë / Xhelil Aliu It's complicated [album] : the American teenager / Robin Bowman; Robert Coles Rather outspoken : my live in the news / Dan Rather; Digby Diehl Ivan Gebešev (Biograficen ocerk) / Kristo Apostolov; Dimit"r Kostov; Slavho Sotirov Dritat dhe hijet e Faik Konicës : (shqyrtim kritik) / Fitim Çaushi; Razi Brahimi; Nexhat Myftiu Kant, Schopenhauer, Nietzsche / Will Durant; Gazmend Bakiu Me ndërtuesit duarartë të qytetit tim / Sotir Mantho [V.] 2 : Jeronim De Rada / Abdurrahim Myftiu; Primo Shllaku Udhëve të historisë : të pathëna për shqiptarët e famshëm / Klara Çelo (Mitrushi); Afroviti Gusho Zogu i Zi / Ylli Pango; Besa Vila Decision point / George W. Bush A Chance in the World : an orphan boy, a mysterious past, and how he found a place called home / Steve Pemberton Mjedologji : aktet e konferencave shkencore : Shkodër, 8 dhjetor 2007 dhe Bushat, 1 gusht 2012 / Nikë Ukgjini; Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Historisë; Qendra Muzeore "Ndre Mjeda" Viografiki syllogi logion tis tourkokratias / Panagiotis Aravantinos; K. Th. Dimara Shkolla shqipe e Selanikut : mësuesit, këta rilindës çudi / Abdurrahim Ashiku; Valbona Hystuna Odiseja arbëreshe : Terenc Toçi midis Italisë dhe Shqipërisë / Francesco Caccamo; Mariana Ymeri; Jeta Hamzallari Archbishop Fan Stylian Noli (1882 - 1965) : second apostle of the albanians Medioevo albanese : ''L'Albania e gli Albanesi'': un saggio poco conosciuto di p. Marin Sirdani O.F.M. (1885-1962) / Attilio Vaccaro Studi storici su Giorgio Castriota Scanderbeg, eroe cristiano albanese nella guerra antiturca = Studime historike mbi Gjergj Kastriot Skënderbeun, hero shqiptar i krishterë në luftën kundër turqve / Attilio Vaccaro; Griselda Doka; Chiara Rizzelli Martella Vol. 1 : Documente externe / Ion Ardeleanu; Vasile Arimia; Hilda Mazilu Vol. 2 : Cronicari si istorici straini. Secole XVI-XVIII : texte alese / Ion Ardeleanu; Vasile Arimia; Hilda Mazilu Vol. 3 : Istoriografie straina din secolul al XIX-LEA : texte alese / Ion Ardeleanu; Vasile Arimia; Hilda Mazilu Vol. 4 : Relatari si presa / Ion Ardeleanu; Vasile Arimia; Hilda Mazilu Dëshmorët e Kurbinit / Zef N. Kola; Nikollë Paçuku I Dotti bizantini e le origini dell'umanesimo : Giovani Argiropulo / Giovanni Cammelli Pasioni i biznesit / Nini Mano; Ornela Liperi; Qendra e Medias Ekonomike dhe Sociale O Makedonikos agonas : apomnimonevmata Ballëndriturit : yje të pashuar, dëshmorë që ranë në betejën për çlirimin e Tiranës / Resul Bedo Frashëri në historinë e Shqipërisë / Alfred Frashëri; Neki Frashëri; Oriana Osmani E papërsëritshmja Vaçe / Violeta Kadzadej (Librazhdi); Brikena Kadzadej Mimar Sinan Bibliografyasi Athanasios Diakos : drama eis praxeis treis / Leon Melas Në udhëkryqet e historisë shqiptare / Lush Culaj; Muhamet Shatri; Daut Bislimi Frang Bardhi : punime nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtinë, më 23 nëntor 2006, me rastin e 400-vjetorit të lindjes / Shefkije Islamaj Enciclopedia istoriografiei românesti / Adolf Armbruster; Dan Berindei; Nicolae Bocsan; Stefan Stefanescu Komandanti Maqo Zoto / Avni Skënderaj; Qani Duraj Girolamo ( Jeronim ) De Rada (1814-1903) / Thomas Kacza Azem Galica në traditën popullore / Mehmet Rukiqi; Adem Zejnullahu; Lush Culaj Grigor P"rlicev : harakteristika i beležki / Mihail Arnaudov Jusuf Gërvalla : jeta dhe vepra / Myrvete Baliu; Rexhep Qosja; Emin Kabashi; Agim Vinca Ivan" Vazov" : život" i delo / Mihail Arnaudov Paisij Hilendarski : licnost - delo - epoha / Mihail Arnaudov; Bonu Angelov Poeti i geroi na b"lgarskoto v"zraždane / Mihail Arnaudov B"lgarski pisateli : život" - tvorcestvo - idei / Mihail Arnaudov B"lgarski pisateli : život" - tvorcestvo - idei / Mihail Arnaudov B"lgarski pisateli : život" - tvorcestvo - idei / Mihail Arnaudov B"lgarski pisateli : život" - tvorcestvo - idei / Mihail Arnaudov Tom 1 : P"rvi v"zroždenci Anton Çetta figurë poliedrike e kulturës shqiptare : (materialet nga sesioni shkencor i mbajtur më 25 nëntor 2010, me rastin e 90-vjetorit të lindjes dhe 15 vjetorit të vdekjes së prof. Anton Çettës) / Adem Zejnullahu; Instituti Albanologjik i Prishtinës Lûben Karavelov život, delo, epoha 1834 - 1879 / Mihail Arnaudov Vepra letrare e Esad Mekulit dhe kritika e saj / Fadil Grajçevci; Rexhep Qosja; Hysen Matoshi Albaniâ i Epir v konce XVIII- nacale XIX v. (Zapadno balkanskie pašal"iku Osmanskoi Imperii) / Grigor L. Ars Tahir Berisha, mendimtar popullor / Mehmet Rukiqi; Adem Zejnullahu; Enver Mehmeti Bogdani si nuk e njohim / Mahmud Hysa; Xhevat Gega; Fadil Grajçevci Leksikon i arteve dramatike / Luljeta Isaku; Nebi Islami; Remzi Nesimi; Fadil Hysaj; Salajdin Salihu Mimar Sinan hayati, eseri : Mimar Sinanin hayatina, eserlerine dair metinler / Rifki Melûl Meriç Art dhe erudicion : krijimtaria letrare e Rexhep Qosjes : proza dhe drama / Bashkim Musliu; Isak Shema; Liman Matoshi; Agim Vinca Biographie Universelle, Ancienne et Moderne : Co-De Intelektuali emblematik i Gollobordës : (monografi kushtuar Velo Cfarkut) / Dukagjin Hata; Faik Xhani Avokati... : kujtime, mbresa, përvojë / Fazlli Zanaj; Ilir Balili Zef Shkorreti, mësuesi hero i kohës së tij / Nikollë Loka; Gjovalin Ndoja; Ilvana Marku Zog, pse ike / Ylli Polovina Ekrem Bej Vlora : (Vlorë, 1 dhjetor 1885-Vjenë, 30 mars 1964) : in memoriam me rastin e 50-vjetorit të vdekjes / Darling Vlora; Hana Këlcyra Asalt la redute : eroi ai razboiului pentru independenta / Gheorghe Bejancu; Ilie Ceausescu; T. Mutascu Notes on the Development of the Scanderbeg Theme / B. B. Ashcom Dhimbje / Fatbardha Saraçi (Mulleti); Meritan Spahija Profesor arkitekt Kristo Sotiri : jeta dhe vepra / Koço Miho Labëria në kuvende : (boshti i historisë kombëtare) / Servet Tartari; Leonard Veizi Fieri, histori suksesi / Flora Nikolla; Gëzim Podgorica; Efrosina Papa; Albanian Excellence Vlora, histori suksesi / Flora Nikolla; Gëzim Podgorica; Efrosina Papa; Harilla Koci; Klodiana Shehu; Albanian Excellence Nusja që nuk nusëroi / Tasim Aliaj; Donika Aliaj Portretizime eseistike / Arsim Halili; Prend Buzhala Sveti ratnik : studije i clanci / Kapllan Resuli; Nada Burovic Bumerang titoista : dokumenta, cinjenice i argumenta / Ivan Lovrencic Murgjit bazilianë të Italisë në Shqipëri : shënime mbi misionet në Himarë : shek. XVI-XVIII / Nilo Borgia; Mimoza Hysa; Shaban Sinani; Matteo Mandalà; Pëllumb Xhufi Gjelosh Rama (i Currajve Epër) : kujtime e histori / Col A. Qokaj; Nuredin Lushaj Shqipëria e konsullit August Dozon / Luan Rama; Tomor Plangarica Të pathënat e vrasjes së Riza Cerovës / Syrja Laze; Roland Qafoku Kënga dhe këngëtarët shkodranë : monografi enciklopedike / Ferid Bala Resul Taipi, misionar i çështjes çame : biografi jo si të tjerat / Nexhat Merxhushi; Enver Kushi Rexhep Çeliku, valltari fluturues (Mjeshtër i Madh) : monografi / Dedin Suli; Aleks Gjinaj ...E megjithatë qëndruam / Besnik Dushaj; Ndue Ukcamaj Jeta dhe trashëgimia e Gjon P. Nikollë Kazazit / Bardhyl Demiraj Ashti i Kombit : analiza, komente, opinione, deklarata... / Azgan Haklaj; Ramiz Lushaj Luftëtarë të Tepelenës, të pushkës e të penës / Sevo Tarifa; Izet S. Çulli Në rrjedhat e jetës : kujtime / Imer B. Gjana; Dhimitër T. Shtëmbari Shpirti i fjalës / Jorgo Bulo; Shaban Sinani Ndershmëria dhe burrëria e fshatit ''Gjuras'' / Rasim Teta; Nevila Nallbani Princesha e të varfërve : shenjtorja Elisabeta e Hungarisë / Gianpietro Zatti; Iris Peçi [Pj.] 2 : Transliterimi dhe fjalësi shqip / Shpëtim Sala; Pavli Haxhillazi Figura të shquara të arsimit dhe të pedagogjisë / Shefik Osmani; Urti Osmani; Tomor Osmani Parlamentarët e Mirditës në njëqind vjet shtet / Nikollë Toma Duke i kujtuar më dridhet zemra : nëpër kampet e internimit komunist / Neriman Hoxha 100 vjet në 36 shkronja / Emrie Skuka; Moisi Murra Figura të historisë kineze : përkthyer nga gjuha kineze / Artan Goga Rreth dosjes Bilal Xhaferi : një enigmë me disa të panjohura : dëshmi nga bashkëkohësit; dokumente arkivore; një bisedë me Ismail Kadarenë / Aida Tuci; Afërdita Cesula Çidhnakë në shekuj / Zyber Gjoni; Moisi Murra Ndërmend / Niko Face Grimca jete : tregime bazuar në ngjarje të vërteta / Liri Bele (Pone); Kozma Gjini Ndihmesa shkencore të prof. Rami Memushajt / Bardhosh Gaçe; Universiteti "Ismail Qemali" Berisha si Albania democraticâ / Fahri Balliu Epos '' Skendermpeis'' / Grigor Prlicev; Nikos Stylos; Ioannis Kouzas Publio Elvio Pertinace : imperatore romano 126-193 d.C. / Stephen Fox; Massimo Pomponi Haxhi Lleshi në 100 vjetorin e lindjes / Bashkim Lleshi; Qeram Lleshi; Zabit Lleshi V.6 : Said Najdeni - Hoxhë Voka dhe Hafiz Sherif Langu : studim monografik Nëpër shtigjet e jetës : monografi / Xhelal Mema; Isa Halilaj Poeti shqiptar sipas studiuesve të huaj dhe vendas : studime mbi krijimtarinë e Jeton Kelmendit / Irena Gjoni; Salajdin Salihu; Anton Gojçaj; Ndue Ukaj Isuf Luzaj, një shtizë diell mbi atdhenë : optikë biografike, ese, refleksione, opinione... / Zyba Hysa; Gjekë Marinaj Ali Pashë Tepelena / Gabriel Meksi; Vangjel Meksi; Fisnik Sina V.1 : 1807-1927 V.2, Pj.1 : 1928-1957 V.2, Pj.2 : 1928-1957 Flutura, shpirti i Allamanit : monografi / Sefer Pasha; Haki Kasumi Dodë Tahiri erdhi e iku si meteor : gardiani i parë kuqezi : monografi historike / Prelë Milani; Zef Gjetja Në Sinicë e kudo gjetkë / Andrea Themeli; Selami Toro Bik Pepa, mjeshtër i madh i satirës, humorit e aktrimit : raporti i artistit e poetit me diktaturën / Marian Shestani; Megan Gjuraj; Eugen Gjuraj Matura e Gjimnazit ''28 Nëntori'' : 2013-2014 / Kejsi Barkiçi; Amena Halili; Ardis Cani Veliu ynë : monografi / Sulo N. Gërbi; Zenel Gapaj Personalitete të kulturës fetare e atdhetare në Tiranë / Xhemal Balla; Andrin Rasha Njerëz të thjeshtë me zemër të madhe : publicistikë dhe krijime letrare / Petrit Braçe Në emër të jetës : gjurmë të mjekësisë shqiptare në vite : (Durrës-Kavajë-Shijak) / Flamur Tartari; Sonila Isaku; Ibrahim Shima Në emër të jetës : gjurmë të mjekësisë shqiptare në vite : (Durrës -Kavajë - Shijak) / Flamur Tartari; Sonila Isaku; Ibrahim Shima Beharja dhe dimri i Andarteve greke / Gaqo Veshi Studime për De Radën / Jup Kastrati; Ali Xhiku; Tomor Osmani; Safet Hoxha Këtu jam për t'i luftuar armiqtë : monografi për dëshmorin e kombit - Xhemajl Fetahaj / Ibish Neziri; Kudusi Lama; Kadri F. Rexha; Hasan Ukëhaxhaj Mësueset e Drenicës në sofrën e arsimit kombëtar : (1941-1971) / Qerim Zariqi; Sala Ahmetaj; Fazli Hajrizi; Bajram Shatri Shkolla dhe arsimi në Drenicë gjatë shekullit XX / Qerim Zariqi; Sinan Gashi; Bajram Shatri Seit Alikaj i Kuçit të Labërisë, një jetë me plot veprimtari të vlefshme / Agim Gjoleka Kujtimet e një piloti shqiptar / Hamza Koçi; Drita Koçi Mestan Ujaniku, legjenda e maleve të Skraparit : monografi / Dule Kalemi; Zylyftar Hoxha Malli për Ulqinin në këngë : album letraro-muzikor / Zyhni M. Beqiraj; Andi Bajraktari Cilt 3 : Alp arslan ve zamani Tek Abaz Aliu / Nuri Çuni; Petrit Bezhani Erzurum`dan ölümüne kadar Atatürk` le beraber / Mazhar Müfit Kansu Erzurum`dan ölümüne kadar Atatürk` le beraber / Mazhar Müfit Kansu Vol.1 : A - Es / Ihsan Isik; Nisan Çeviri Hizmetleri Vol. 2 : Es - Mum / Ihsan Isik; Nisan Çeviri Hizmetleri Vol. 3 : Mun - Zor / Ihsan Isik; Nisan Çeviri Hizmetleri Një jetë për teatrin : Drita Pelinku : publicistikë / Nuredin Boriçi; Niko Tanini Mësuesi atdhetar Ibrahim Selimi : monografi / Bardhosh Gaçe; Lirim Deda Spiro Dhiamandi, një lunxhot i nderuar : monografi / Spiro Xhavara Thoma J. Pali : monografi / Dhimitër L. Gjoka Cilt 2 : Nisan - Aralik 1920 Katip Çelebi / Bilal Yurtoglu Nutuk 1919 -1927 / Mustafa Kemal Atatürk Cilt 1 : Ünlü devlet adamlari / Ihsan Isik; Abdülkadir Doganay; Ismet Arasan Cilt 2 : Ünlü bilim adamlari / Ihsan Isik; Abdülkadir Doganay; Ismet Arasan Cilt 3 : Ünlü fikir ve kültür adamlari / Ihsan Isik; Abdülkadir Doganay; Ismet Arasan Cilt 4 : Ünlü edebiyatçilar / Ihsan Isik; Abdülkadir Doganay; Cengiz Aslan Cilt 5 : Ünlü sanatçilar / Ihsan Isik; Abdülkadir Doganay; Ismet Arasan Cilt 6 : Ünlü kadinlar / Ihsan Isik; Ismet Arasan; Abdülkadir Doganay I shtrenjti, Novi ynë... : libër homazh për poetin Milianov Kallupi / Fatmir Musai; Astrit Bishqemi Baçua ynë.... : monografi për Baftjar Dobin / Namik Selmani Padisah portreleri = Portraits of ottoman empire's sultans / Tülây Duran; Ertugrul Zekâi Ökte; Burak Eke Simpozium shkencor me rastin e 200-vjetorit të lindjes së filozofit Soren Kierkegaard : përmbledhje e studimeve / Universiteti "Fan S. Noli" Kallmeti : fakte dhe gojëdhëna / Evaristo Coli; Carlo Calero; Mark Gj. Zefi Një jetë me dedikimin ndaj familjes e Atdheut : Llukan Nika / Kiço Kapetani Positive stories of integrated Roma in the society / Shoqata INSOC; Misioni Emanuel Tregimet pozitive romëve të integruar në shoqëri / Shoqata INSOC; Misioni Emanuel Pozitivni prikazni na integrirani romi vo opstestvoto / Shoqata INSOC; Misioni Emanuel Said Nursi'nin egitim felsefesi Medresetüzzehra : Van, 12-14 ekim 2012 / Kadir Aytar Risale-i nur egitim çalistaylari / Kadir Aytar Behcetüt tevârih : tarihin aydinliginda / Sükrullah; Hasan Almaz; Ali Sözer Palimpsesti i ideve : (intervistë me Sali Bashotën, poezia e tij dhe shkrime kritike për të) / Gëzim Arifi; Xhemajl Avdyli; Arben Januzi Mazllom Mejzini : jeta, vepra dhe roli i tij në traditën muzikore gjakovare / Behar Arllati; Pajazit Nushi; Ferid Bala; Migena Arllati Sali Bashota i vlerësuar nga shkrimtarët rumunë = Sali Bashota pretuit de scriitorii români / Mircea Petean; Baki Ymeri V.1 : A - C Haci Bayram Veli sempozyumu bildirileri : 16 kasim 1999 Çagimizda bir havari : Zübeyir / Hüseyin Kara Dogumunun 800, yilinda Haci Bektas Veli : sempozyumu (Nevsehir, 17-18 Agustos 2009) / Filiz Kiliç Hilmi Kolgjegja, një vend në panteon : studim monografik / Xhafer Martini; Ramiz Gjini Far në male : Shkolla Normale e Qestoratit : përmbledhje dokumentare / Kristaq Mandi; Arben Bllaci U shua një engjëll : në kujtim të Jonad Hoxhës / Bajram Hoxha Aristidh Kola, arvaniti që ringjalli gjuhën e perëndive : ese / Kolec Traboini; Pandeli Koçi Liria e të shkruarit : Shpend Topollaj- poeti, prozatori, kritiku, njeriu / Kostaq Xoxa Bajraktar Prengë Marka Prenga, flamurtari i Mirditës / Nikollë Loka; Dedë Shkurti Mehmet Âkif ve cemiyetimiz / Faruk K. Timurtas Atatürk par Lui-Même / Emel Dilman Niyazî-i Misrî ve tasavvuf anlayisi / Mustafa Askar Shpirti artistik : homazhe, profile, studime / Miho Gjini; Grigor Jovani Gjeniu i çiftelisë : (monografi kushtuar "Artistit të Popullit" Ndue Shyti, "Nderi i Kombit") / Mark Mesuli; Pashk Leka; Ndue Dedaj Ali Ibra, zëri i Atdheut : antologji / Ganimete Thaçi; Dukagjin Hata; Ndue Malaj Tunuslu Hayreddin Pasa / Atilla Çetin Kâtip Çelebi / Orhan Saik Gökyay Milli bütünlügümüz ve Haci Bektas Veli / Ethem Ruhi Figlali Süleyman Nazif : hayati, eserleri, edebî kisiligi ve eserlerinden açiklamali, sadelestirilmis seçmeler / Önder Göçgün Koca Yusuf : büyük Türk pehlivani / Atif Kahraman Nurs'tan dünya'ya Said Nursi ve Bitlis / Erol Öztürkci Hizir Bey / Said Yazicioglu Misto Treska [poster] : (1914-2014) : ekspozitë në Bibliotekën Kombëtare, 19-23 prill 2014 / Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë Artistë të famshëm pararendës të zhvillimeve artistiko-intelektuale të arteve pamore, gjatë shekullit të XX- të : Henri Matisse, Piet Mondrian, Paul Klee, ... / Vlash Prifti V.2 : Përjetime Bekë Hysen Galica, Plaku i Çetës : (jetëshkrim historik) / Azem Hyseni; Afrim Morina LDK-ja e Rugovës në Rahovec : monografi / Fetah Berisha; Skënder Zogaj Poeti idealist Fazli Greiçevci : 1935-1964 / Sinan Gashi Mimar Sinan / Osman Özbagçe Ziya Osman Saba / Mustafa Miyasoglu Gjithmonë mes nesh : refleksione dhe kujtime nga miq e të afërm me rastin e 1 vjetorit të ndarjes nga jeta / Zef Gjeta; Myzafer Kapidani; Albert Kopali S'e harrojmë : Ramiz Ramazan Voga : (20 maj 1926-22 shtator 2005) : monografi / Afërdita Nuellari; Ajet Nuellari Ridimensionimi i Rilindjes / Zamira Çavo; Gerta Sinoimeri Ambasadorët tanë : pikëtakime të diplomacisë me krijimtarinë / Valbona Nathanaili Kujtesa e Rugovës : kujtesa, dijetari, prijësi / Kujtim Shala Jeta ime flet : ndodhi, meditime / Eqerem Pllaha; Bujar Balliu Çidhna e Kastriotëve / Fatos Daci; Jordan Daci Rose Wilder Lane dhe shqiptarët / Eleni Laperi; Rose Wilder Lane; Varfi (Sanxhaku) Engjëllushe Pasionet dhe pësimet e Selman Rizës / Rexhep Ismajli; Mehmet Kraja Mitrush Kuteli në 100-vjetorin e lindjes : tryezë shkencore, 8 qershor 2007 / Enver Gjerqeku; Ali Podrimja; Eqrem Basha Tahir Emra [album] : (monografi) = Tahir Emra : (monography) / Tahir Emra; Modest Emra; Zeqirija Ballata Lajmëtarët e vrarë : antologji : portrete, poezi e prozë / Visar Zhiti; Loredan Bubani Spiro Jorgo Koleka, 1879-1940 dhe fati tragjik i atdheut : monografi / Bardhosh Gaçe; Stavri Sharxhi Lekëljotët të lashtë sa Lekli / Miltiadh M. Muçi; Irakli Koçollari; Ivan Koli Epoka e Konstandinit të Madh / Gjon Keka; Dhurata Agalliu Inxhinieri Jani (Xhuf) Koljaka. Diplomati Stavro Stavri / Zyhdi Shehi Shqipëria në gjurmët e kohës : (përmbledhje artikujsh historik) / Rasim Bebo; Vullnet Mato Geheimnisse des Konak : interessante Enthüllungen aus dem Belgrader Hofleben / Burghard Assmus Shtigjeve të jetës : kujtime / Zef Loka; Nikollë Loka Dy Tomorrë ballet tek qielli, njëri mal tjetri Enveri : ballafaqime politike / Mehmet A. Dume Hide Kaloshi (Ndreu) : (1890-1989) / Xhafer Martini; Anila Bregu Rrahman Parllaku, një legjendë në kufirin e dy kohëve / Halil Rama; Sakip Cami; Fejzulla Gjabri; Shefqet Hoxha Testamenti i atdhedashurisë : refleksione, profile, kritikë letrare / Halil Rama; Fejzulla Gjabri; Sakip Cami Ahmet Zogu-Presidenti që u bë Mbret / Blendi Fevziu Copëza kujtimesh të ëmbla e të hidhura / Todi Bozo; Luljeta Bozo Në dallgët e 50 viteve : shënime social-biografike / Besim Kuka; Ramazan Sherja Ibrahim Keli, trajneri i 5 dekadave / Vlash Pambuku Burri i tri luftrave dhe Zhulati në histori / Qamil Muho; Kristo Stoja Sokrat Plaka, personalitet shumë dimensional i diplomacisë shqiptare nëpër botë / Vangjel Kasapi; Eqerem Gaxholli Im atë gjeneral Pervizi : një jetë në shërbim të Atdheut : kujtime / Lek Pervizi Princi pa fron i Mirditës : Mirdita përmes liderëve / Luigj Martini; Pauli Pero Ismet Sylejmani, njeriu me kontribute të shquara atdhetare / Ndue Dodaj; Pëllumb Shkëmbi Tregoj për Prishtën / Bashkim Koçi Përmeti një pëllëmbë, populli përherë në këmbë! / Sevo Tarifa; Izet S. Çulli Matura '54 : jetëshkrime, kujtime, përsiatje / Eden Babani Heroi i Mirditës / Kolë Ndreka Ju flet njëqindvjeçari mirditor... Frrok Dodë Krosi : (monografi) / Ndue Lleshaj Të krijosh duke krishtëruar : "Thjeshtësia e thjeshtësisë" sipas Ndoc Gjetjes : një libër si amanet / Kujtim Dashi Muharrem Bajraktari : (1895-1989) : monografi / Nazif Dokle Patrioti i shquar Brahim Halim Miho : monografi / Dhimitër T. Shtëmbari Duro Kopo : 1929-1997 : përmbledhje materialesh / Gëzim Kopo; Kudret Kopo Koha për kujtesë : dëshmi dhe personazhe / Mihal V. Xhamo; Liljana Ziso Bethoven / Maria João Costa; Viola Dona; Manuel Morgado; Sevi Lami Kristofor Kolombi / Fernando Garcés Blázquez; Viola Dona; Òscar Julve Gil; Sevi Lami Xhon Lenon / Carmen Gil Martinez; Sofiana Filipi; Luisa Vera Guardiola; Sevi Lami Tereza e Kalkutës / Carmen Gil; Sofiana Filipi; Merecè Galí; Sevi Lami Leonardo da Vinçi / Antonio Tello; Viola Dona; Johanna A. Boccardo; Sevi Lami Albert Ainshtajn / Luis Culgota; Viola Dona; Gustavo Roldán; Sevi Lami Faruk Begolli / Jeton Neziraj; Fadil Hysaj Faruk Begolli / Jeton Neziraj; Fadil Hysaj; Fadil Bajraj Ali Ntino Bei skitsografos [album] : (1890-1938) / Ali Dino Tomas Myler, futbollisti më madh i botës / Ermal Shehu; Kreshnik Shehu Manuel Neuer, portieri më i madh i botës / Ermal Shehu; Kreshnik Shehu De Rada- rishpikja e Arbërisë : sprovë kritike për një lexim të ri / Moikom Zeqo; Anila Haruni (Konomi) Personalitete të gjeodezisë shqiptare / Bledi Stefa Ligjërata për majat e stuhishme / Elisabeta Luli (Anxhaku); Zenel Anxhaku Preveziani Abedin pasha Dino : poezitë e tij dhe Dinot e tjerë / Nikos Stylos; Iliaz Bobaj; Ahmet Mehmeti Një orë për të jetuar, një orë për të dashuruar : historia e vërtetë e dhuratës më të bukur të bërë ndonjëherë / Richard Carlson; Kristine Carlson; Oriola Pampuri Xhafer Merdini në sofrën e madhe të arsimit shqip / Shaqir Skarra; Hajri Mandri; Mentor Hoxha; Fejzulla Gjabri Margaritari : kampioni Simsalubin / Agim Nallbani; Ivan Koli Shtylla e Korçës : histori e fshatit, familjeve dhe personaliteteve të saj : (1873-2013) / Petrit Zeneli Do të rrëfej për Babë Gjonin / Ndue Gj. Tarazhi; Bardhok Sulejmani Jeronim De Rada dhe shtypi shqiptar 1887-1944 / Persida Asllani; Bedri Zyberaj Gjeçovi : tradita dhe qytetërimi shqiptar / Viktor D. Sopi; Mikel Sopi; Ndue Ukaj E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike : kumtesa, materiale, recensione,... nga sesioni X shkencor, i mbajtur më 26 nëntor 2011, në Kllokot me temën "Aspektet qenësore të Shqipërisë Etnike midis viteve 1878-1990", organizuar nga shoqata "Trojet e Arbrit" / Mark Krasniqi; Shoqata "Trojet e Arbrit" Az islám Prófétája / Martin Lings; Kiss Zsuzsanna Rako S. Gjermeni- hero e gjeneral i gjysmuar : monografi / Andrea Liko V.1 : Studime, artikuj, ese Shën Pali punoi edhe në brigjet e Adriatikut / Thanas Gjika; Loredan Bubani Vangjush Mio, Piktor i popullit [album] : Korçë, 05.03.1891-Tiranë, 30.12.1957 / Suzana Kuka (Varvarica); Vangjush Mio; Ferid Hudhri; Dhurata Agalliu Vangjush Mio, People's painter [album] : Korça, 05.03.1891-Tirana, 30.12.1957 / Suzana Kuka (Varvarica); Vangjush Mio; Ferid Hudhri; Jona Kuka; Giada Kuka; Dhurata Agalliu Studime historike-reçensione-publiçistikë / Nikollë Loka; Ramiz Lushaj Vargmali i letrave : kritika letrare dhe portrete / Shpend H. Topollaj; Mehdi Ramohito Pietro Marubbi, "modestia" që lodh përtejkohën... : sprovë cvajgiane / Besim Fusha Vepra / Vilson Blloshmi; Sadik Bejko Petro Marko si ai ... : vështrim biografik dhe letrar / Foto Malo Pushkini në kulturën ruse / Leonid Grossman; Eshref Ymeri; Xhemile Zykaj Faleminderit Zan Rragami ! : ese panagjerike / Fadil Kraja; Lekë Imeraj Skënderbeu / Oliver Jens Schmitt; Ardian Klosi Nënëmadhja e fëmijëve : kushtuar mësueses Lumturi Vladi / Bardhyl Xhama E kaluara dhe era e ndryshimit : këndvështrim qytetar / Isuf Xhakaj; Kosta Raka Çorraj, traditat dhe njerëzit e tij / Jorgo Melica Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl' imperatori romani da Augusto sino a Costantino : la quale serve di continuazione alla Storia romana del signor Rollin : traduzione dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Storia degl`Imperatori Romani da Augusto sino del Costantino continuazione alla Storia romana del signor Rollin : tradotta dal francese / Jean Baptiste Louis Crevier Abaz Shehu : Hero i Popullit : me rastin e 45-vjetorit të rënies :1902-1943 / Gjolek Jupi; Muzeu Historik Tepelenë V.1 : 1949-1971 Simon Çapeli- kirurg [album] / Gjergj Denelli; Skënder Temali Libri 1 : Nga lashtësia deri në vitin 1940 / Fatos Daci Në studion time : ngjarje & dibranë të shquar : (intervista, portrete, studime) / Mentor Hoxha; Hajri Mandri Zef Lush Marku / Ramiz Abdyli; Nazmi Rrahmani Hamitologji : (pseudoteoritë, konceptet çapraz dhe plagjiatet e S. Hamitit) / Sali Bytyçi Jeta e një historiani / Kristo Frashëri; Fatjon Balliu Kujtimet e një arsimtari / Hasan Spahiu Atatürk, the Great / Sedat Törel Atatürk : sein leben und sein werk: herusg. aus Anlass des 100. Geburtsjahres von Kemal Atatürk Atatürk biography : published of the Centenary of Kemal Atatürk's birth by the Turkish National Commission for UNESCO with the assistance of the Co-ordinating Council for the commemoration of the Centenary of Ataturk's birth Une "declaration" faussement attribuee a Mustafa Kemal Atatürk / Türkkaya Ataöv Die Rolle der Persönlichkeit Kemal Atatürks im nationalen Befreiungskampf der Volker des Nahen Ostens; Das Verhältnis Mustafa Kemals zur Sowjetmacht und zu den Ideen des Leninismus (1918-1923) / Johannes Glasneck; Ernst Werner Kemal Atatürk und die moderne Türkei : mit 22 abbildungen und 4 Karten / Johannes Glasneck Atatürk ve büyük zafer ( nutuk, beyanname, demeç ve telgraflar) Aziz Atatürk = Atatürk le venerable = The eminent Atatürk / Ismet Inönü; Tahsin Saraç; Deger Durukan Ataturk : a biography of Mustafa Kemal, father of modern Turkey / Patrick Balfour Kinross Gazinin Hayati ve munevverlerimizin ve mesahirimizin intibaat ve mulahazati Kemal Atatürk leader de la liberation nationale et du développement dans la paix : text des Conférences á l"Academie Diplomatique Internationale (Paris) ... / Turhan Feyzioglu Citations de Mustafa Kemal Atatürk / Akil Aksan Atatürk : vie et oeuvre: publié à l'occasion du centenaire de la naissance de Kemal Atatürk Gazi Mustafa Kemal / Bürhan Cahit Atatürk : the ribirth of a nation / Patrick Balfour Kinross Mustafa Kemal çanakkaleyi anlatiyor / Rusen Esref Atatürk için Gözyasi döken yabancilar Semsettin Sami / Necip P. Alpan Balkan Birligi ve Atatürk'un Baris ideali / Necip P. Alpan Rrëfim mbi jetën time / Zydi Meçaj; Ornela Grabocka Historia e një trimi / Myzafer Malile Llesh Zef Doçi i Lurës- forca e mendjes, pesha e fjalës / Nikollë Loka; Ramiz Lushaj; Ruta Doçi (Legisi) Po vjen Noli... / Rahim Ombashi; Bashkim Jahollari Nderim Katalonjës : kujtime nga Lufta Civile e Spanjës. Ç'është socializmi : ese / George Orwell; Klodian Briçi; Alfred Cako; Mirela Minga Kronika e dhimbjes : Si dhe përse u vra Azem Hajdari? Procesi gjyqësor për vrasjen e shekullit / Ismet Haxhia Mehmet pushtuesi : botësulmuesi në kapërcyell kohe / Franz Babinger; Ali Llunji; Nazmi Rrahmani Një jetë që dua ta kujtoj : përmbledhje shkrimesh e artikujsh historikë, kulturorë, pedagogjikë e shoqërorë... / Belul Hasanbelliu; Dhimitër T. Shtëmbari Dukagjini- Shqipëria ime aty : refleksione / Ndue Sanaj; Lazër Kodra Mitologjia skënderiane : Skënderbeu legjendar : studim / Dhosi Liperi; Ylian Liperi; Ornela Liperi; Arlinda Baçi Ta Grammata sti Divri : (laiki kai logotechniki dimiourgia, meletes, ekdoseis) / Thanas Vaso Kujtimet e një labi shkodran... / Masar Dervishi Veli Niman Doçi, militant i lëvizjes antifashiste nacionalçlirimtare, komandant i njësive të ushtrisë nacionalçlirimtare / Maxhun Doçi; Halil Buçpapaj Tungj Miftari, bajraktari i Mërturit / Mark Palnikaj Qëndresa heroike e të burgosurve, të internuarve dhe të ekzekutuarve politikë shqiptarë nga pushtuesit nazifashistë e kolaboracionistët : 7 prill 1939-29 nëntor 1944 / Arqile Veshi; Kristaq Laka; Organizata e Veteranëve të LANÇL Midis njerëzve që ndërtuan Shqipërinë : (dëshmi dhe materiale për historinë e Trebishtit dhe Gollobordës) / Agim Bekteshi; Alketa Bekteshi Dibranë dhe tiranas 100 vjet së bashku : (gëzime dhe zhgënjime pa fund) / Faruk Borova; Qani Sulku Tungjatjeta Shyqyri : (shënime për njerëz të mirë...) / Anxhelo Xhaçka; Anduena Elezi Kavaja, shkëndia e parë e demokracisë shqiptare / Rexhep Rrugeja; Blerta Rrugeja 95 vjet Kongresi Kombëtar i Lushnjës [album] : 21 janar - 31 janar 1920 / Andrea Liko; Eriselda Sefa; Niko Ferro; Bashkia e Lushnjes Atatürku reformator i Turqis moderne / Necip P. Alpan Albania Yjet e gjeneralëve : historia e drejtuesve më të shquar të ushtrisë, nga krijimi i shtetit shqiptar deri në ditët e sotme / Vangjel Kasapi; Dhurata Agalliu Turcija. Aktual'nie problemi novoj i novejsej istorii / A. F. Miller Mustafa Kemal çanakkaleyi anlatiyor / Rüsen Esref Ünaydin Mustafa Kemal Atatürk et la Turquie nouvelle / Jean-Louis Bacqué-Grammont; Jean-Paul Roux Helmut Kohl : kancelari gjerman / Werner Maser; Gaqo Karakashi Atatürk Milliyetçiligi / Sfrafettin Turan Atatürk'ün "Ahmet Çavus"- u / Said Arif Terzioglu Die Türkei von heute / Stephan Ronart Quotations from Mustafa Kemal Atatürk / Yilmaz Öz; Akil Aksan Un dittatore asiatico : Mustafa Kemal il vittorioso / Fernando Perrone di San Martino Ebu Bekër Essiddiku : figurat më të shquara islame Crispi : per un antico parlamentare ; col suo diario della Spedizione dei Mille Përtej heshtjes : jeta dhe vepra e Skënder Drinit / Sadedin Limani; Entela Bineri; Nereida Limani Vite di uomini illustri / Plutarchus; Girolamo Pompei; Bartolammeo Chiappa Përjetë mirënjohje : Rexhep Baliaj një ''Migjen-mësues'' në Malësinë e Gjakovës / Zenel Baliaj; Murat Gecaj Ramazan Njala (1922-1982) : mjeshtër i madh në sport dhe në art : jeta mes kujtimeve / Bashkim Hoxha Histoire de l'Égypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly, ou récit des evenemens politiques et militaires / Félix Mengin; Joseph Agoub Vite e ritratti di uomini celebri di tutti i tempi e di tutte le nazioni Histoire de l'Égypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly, ou récit des evenemens politiques et militaires / Félix Mengin; Joseph Agoub Rilind... ti mundesh : publicistikë / Ervehe Çumani; Albert Zholi Dritë-hijet e jetës / Hysen Tabaku; Brunilda Meno Libofsha dhe fshatrat përreth : (rrëfime, dokumentime, skicime dhe reportazhe) / Hilli Veruari; Bashkim Sanxhaku Dëshmitar i kohës : jetëshkrim / Dan Sh. Salaj; Qemal Cenaj Kryetarët e Bashkisë së Vlorës : 1912-2012 : (një histori e shkurtër e Vlorës) / Enver Memishaj (Lepenica); Bujar Leskaj; Petrit Bezhani Vrasja e Stalinit : komploti i Berias / Abdurahman Avtarkhanov; Demir Alizoti; Petrit Ymeri Kujtimet e ish sekretarit të Stalinit / Boris G. Bazanov; Lili Bare Norbert Elias : sociologji e qytetërimeve / Julian Bejko Jeta e dërguarit Muhammed / Leila Azzam; Aisha Gouverneur Bota u përket guximtarëve : (skica dhe portrete) / Resul Bedo Shkodra në "Triumfin e Legalitetit" / Gëzim H. Juka Raif Kadiu i Dibrës : monografi / Arian Kadiu; Muharrem Dezhgiu; Besnik Rama Milioneri i kuq, Willi Münzenberg : biografi politike e carit të propagandës sekrete të Moskës në Perëndim / Sean McMeekin; Edlira Hoxholli; Bashkim Shehu Xhemë Hasa-ushtarak demokrat : monografi artistike-dokumentare / Begzat Begzati; Ahmet Pere Xhemë Hasa-ushtarak demokrat : monografi artistike-dokumentare / Begzat Begzati; Ahmet Pere Jeta ime / Çarli Çaplin; Ramazan Hysa; Fatmira Aliaj Nevruz Taçi-patriot dhe atdhetar : monografi / Xhezo G. Cana; Veli Hodaj Nikoll Lleshaj-aristokrat në mendje dhe në shpirt / Nikollë Loka; Albert Gjoka Bisedë përmes hekurash / Ismail Kadare; Ukshin Hoti Veledin Haska, trim i trimave : monografi / Hysni Berdaj; Enkela Xhamaj Teatri i Pirandelos : monografi / Vinçens Marku; Arben Prendi; Lisandri Kola V.1 : Brigjeve të Drinit / Dëfrim Cani; Gjon Neçaj Mehmet Beci dhe lufta për mbrojtjen e Ulqinit : (1878-1880) / Eqrem Beci; Iliola Stana Zogu I, Mbreti i shqiptarëve [album] = Zogu I, King of Albanians Emra që nuk harrohen : arsimtarët veteranë 1941-1951 dhe arsimi shqip në Kosovë / Tahir Z. Berisha Mbreti Zog kallxon historinë e jetës së tij : historia e Zogut të Parë, Mbret i Shqiptarëve, siç e kallxue ai vetë në përgjigje të pyetjeve të z. Bernstein / Herman D. Bernstein; Reshat Agaj; Ramiz Lushaj At Anton Luli s. j. : ne e dinim martir... : [intervistë] / Anton Luli; Cesare Giraudo; Gjergj Laca; Ferdinand Ndocaj Xhafer Deva : jeta dhe veprimtarija / Rexhep Krasniqi Mia zoi pou den xechnietai : (afigima) / Lampis Oikonomou At Gjergj Suli, atdhetar dhe klerik i shquar : (1893-1948) / Jeta Suli; Llukan S. Stavro; Ilir Stavro; Vasil Rapi Durrësi deri në vitin 1938 : album me foto dhe kujtime / Aristidh Mima; Adriana Mima Vol.2 : 1925-1965 Eqrem Çabej : një jetë kushtuar shkencës / Shaban Demiraj; Arshin Xhezo Das Land Kamâl Atatürks : Der Werdegang der Modernen Türkei / August Ritter von Kral Universalite de la pensee D'Atatürk / Gürbüz D. Tüfekçi; Marcelle Grammont (Bracqué) Atatürk hayati, devrimleri ve anilari / Kemal Köktürk Millet ve Milli birlik bilinci / Sükrü Kaya Seferoglu; Hayri Basbug Atatürk / Jorge Blanco Villalta; W. Campbell I miei colloqui con Atenagora I / Giuseppe Ferrari I Teleftaia imera tou Ali Pasa / Atenagora (patriark) Sako dhe Vanceti / John Roderigo Dos Passos; Ramazan Hysa; I. Kekezi Dostojevski, bashkëshorti im / Anna G. Dostoevskaâ; Nafiz Bezhani Jeta dhe veprat e Gjergj Fishtës / Daniel Gjeçaj Themistokli Gërmenji : kujtime / Petraq Pepo; Elton Pepo; Drita Kaleshi Polic në dy kohë : refleksione / Besnik Meta; Sokol Jakova Faleminderit për këtë çast : një histori dashurie, pushteti dhe tradhtie / Valérie Trierweiler; Marjeta Thomaj; Nora Sula The Governance of China / Xi Jinping Giorgio Castriota detto lo Scanderbeg (Paravia, Torino 1940) / Angiolo Biancotti Kultura letrare bashkëkohore / Isak Shema; Shyqyri Galica Parisi letrar : Parisi i njëmijë bardëve / Luan Rama Faik Konica : monografi / Jup Kastrati; Helena Kadare; Leonard Fox Makedonya'dan ortaasya'ya Enver Pasa : (1860-1908) / Sevket Süreyya Aydemir Constantin Mille : tineretea unui socialist / Tiberiu Avramescu Epitomos viografiki istoria ton soultanon tis othomanikis aftokratorias : pros chrisin ton scholeion amfoteron ton fylon / Avraam Vaporidis Marigo Posio / Zeko Braho; Helena Kadare Vidric / Antun Barac Mažuranic / Antun Barac Muhamedi : kush është ai? : biografi dhe udhëzues i ilustruar : dëshmi nga mendimtarët perëndimorë Bab' Tahiri i Kosovës : (Tahir Curran Kerrnaja) / Halil Z. Hajdaraj; Miranda Goleci Dünyca paylasilmayan bin sima : Semsettin Sami / Necip P. Alpan Mehmed der Eroeberer und seine Zeit : weltenstürmer einer Zeitenwende / Franz Babinger Maometto il Conquistatore e il suo tempo / Franz Babinger; Evelina Polacco; Delio Cantimori Atdhetari Sheh Hamid Kraja : ''Qytetar Nderi'' i Kavajës : 1870-1926 : monografi / Muharrem Shqarri; Mirkena Palluqi (Shqarri); Hasan Bello; Lediona Shqarri Bajram Ndreu i Zall Dardhës, bir i shquar i një familje të madhe : monografi / Halil Rama; Sakip Cami; Hajri Mandri Ein erdichtetes Werk über Skanderbeg / Franz Babinger Fahri Ramadani : Hero i Popullit : 1920-1944 / Gazmend Hanku Dhetë vjet burg në Shqipni : (1945-1955) / Giacomo Gardin; Zef Nekaj Dhjetë vjet burg në Shqipni : (1945-1955) / Giacomo Gardin; Simon Filipaj Viktor Hygo : jeta dhe vepra e gjeniut të Francës / Sandrine Filipetti; Eqerem Gaxholli Specialët-elita e policisë shqiptare / Hilë Lushaku; Bajram Ibraj Misioni holandez : Koloneli Tomson / Fluturak Gërmenji Georgia O'Keeffe- piktorja që sfidoi kohën / Robert Baird Shuman; Pirro Dollani Spätmittelalterliche fränkische Briefschaften aus dem grosherrlichen Seraj zu Stambul / Franz Babinger Fatos Nano : kryetar i partisë Socialiste të Shqipërisë Pejkamberi Muhammedi (a.s.) : jeta dhe vepra / Vehbi S. Gavoçi Georges Kastrioti Scanderbeg : [libër kujtimi] At Benedikt Dema : monografi / Nikolla Spathari; Gjergj Vlashi Bahri Omari : jeta dhe veprimtaria / Donika Omari; Luan Omari; Fatos Omari Njeriu, familja, atdheu / Besim Shyti; Dita Shyti Zambakët e lirisë : (ese, tregime, skica, portrete) / Besim Shyti; Drita Shyti Oficerë gorarë / Zyhdi Kroj; Besim Shyti Historia e Patosit / Lindita Qalliaj; Moikom Zeqo; Fiqirete Muçaj Absurdi mbretëror : artikuj kritikë, ese, këndvështrime për krijimtarinë e Shefki Karadakut / Bardhyl Ajazi Annuario della Reale Accademia D'Italia : X-XI-XII: 1937-1940-XVI-XVII Operacioni "Ujqërit e errësirës" / Osman Qystri; Zylyftar Plaku Sadik Zeneli : (1888-1945) / Haki Kasumi; Sabile Keçmezi (Basha); Mehmet Rukiqi; Bedri Muhadri; Izber Hoti Nicolae Balcescu (1819-1852) : ein rümanischer revolutionärer demokrat im Kampf für soziale und nationale befreiung / Werner Bahner Vdekja e një guruje : historia mbresëlënëse e një njeriu në kërkim të së vërtetës / Rabindranath R. Maharaj; Bledar Kurti Lotët e Françeskut dhe rrëfimet e Mrisë = The tears of Francis and the stories of Mri / Ndue Ukcamaj Padre Pio-shenjti i mrekullive / Renzo Allegri; Andi Kasoruho; Amik Kasoruho; Arlinda Dudaj (Hovi) Ali Pasha and Great Britain / John W. Baggally Simon Vizental / Ilir Hashorva Sead Kazanxhiu [album] / Sead Kazanxhiu Ilegalët / Demir Korita; Miti Nito Mbreti Zog ashtu siç e kam njohur : kujtime të një diplomati / Hugh G. Grant; Pëllumb Troci Imazhi dhe proza të tjera të shkurtra / Samuel Beckett; Idlir Azizaj Nënprefekturat e Tepelenës dhe Kurveleshit / Xhezo G. Cana; Ibrahim Vasjari Kur thinjëm rininë : monografi / Maliq Vreka; Albert Habazaj Mikelanxhelo / Herman Grimm; Ramazan Hysa; Helena Kadare Nga Fushëbardha në Ushtrinë Popullore : kujtime, refleksione e mbresa në udhën e jetës : (ditari i një ushtaraku në jug të Shqipërisë) / Fero Golemi; Zaho Golemi Fletore për Konicën Shën Niketa, ipeshkëv i Remesianës : jeta, veprat, teologjia dhe jeta e krishterë / Marjan Marku Elegji për djalin tonë të zemrës Ardian / Ndriçim Greca Zhozef Fushe : portret i një njeriu politik / Stefan Zweig; Sokrat Gjerasi; Robert Shvarc Albert Ajnshtajn : jeta dhe epoka / Filip Frank; Riza Ibrahimi; Halil Sykja Abdyl Frashëri : 1839 -1992 / Kristo Frashëri V.3 : Jeta dhe vepra e Luigj Gurakuqit / Piro Tako; Ibrahim Rugova Mjeshtër të pikturës / Eduard Guxholli; Tamara Gjikondi Moisiu dhe Moisiu : Aleksandër Moisiu në shkrime dhe arte / Shaqir Foniqi Një monument nën dhe / Fritz Radovani; Albert Zholi Dritare kohe në mençurinë kuksiane / Hysë Xh. Hasa; Murat Gecaj; Gëzim Onuzi V.1 : Portrete ushtarakësh kuksianë / Ruzhdi Ramadani; Kudusi Lama Hapësira të jetës sime : (kujtime) / Gjon N. Markokaj; Dashamir Ibrahimi Bardhok Biba, me jetën dhe veprën e tij i jep kombit pavdeksi / Ndue Dodaj; Pëllumb Shkëmbi Gjok Doçi-Hero i Popullit : 1920-1943 / Muzeu Historik Dibër Shkrolaria e shqypes : pjesa teorike dhe praktike / Salih Gjuka; Feti Mehdiu Një mendje, hiç mendje : copëza nga jeta ime / Theofil Haxhijani; Bardhyl Xhama Në hap me Rugovën : rrëfime autentike dhe ilustrime të Rugovizmit / Adnan Merovci; Arif Demolli; Avni Spahiu; Rexhep Ukeli Jeta ime : kujtime / Xhelal Mema Migjeni / Rinush Idrizi; Fatmira Aliaj V.9 : Personalitetet shqiptare në Kâmûs al-a'lâm të Sami Frashërit Edhe 100! : studime në nderim të prof. Francesco Altimarit me rastin e 60-vjetorit të lindjes = Studi in onore del prof. Francesco Altimari in occasione del 60-o compleanno / Bardhyl Demiraj; Matteo Mandalà; Shaban Sinani; Gëzim Gurga Muhammedi, profeti islam / Vehbi Ismaili Mësonja fëmijëve tuaj dashtuninë për Profetin Muhammed (a.s.s.) / Muhammed A. Jemani; Vehbi S. Gavoçi Udhëtim me Fan S. Nolin : (nga Traka në SHBA) / Nasho Jorgaqi; Kujtim Ymeri Skënderbeu = Skanderbeg : në 500 vjetorin e vdekjes / Paolo Giovio Kronologji e artistëve dhe muzikantëve korçarë / Sotiraq Vangjeli; Loreta Samara Ardhja e Migjenit në letërsinë shqipe / Ismail Kadare; Arshin Xhezo Hapat e një brezi : 1964-1994 / Ibrahim Kadriu; Berat Mustafa; Sadri Shkodra Enveri në kujtimet e mia / Teuta Hoxha; Nexhat Myftiu Revolta e Spaçit : 21-23 maj 1973 / Bedri Blloshmi Në gjurmët e historisë / Franceska Ragaini; Ermal Nikolli; Natali Ndoci Mall e dashuri : (nga Devolli në Denver) : shënime jete / Kadri Kadi; Demir Gjergji An Inquiry concerning Al-Mahdi and the last luminary / Muhammad Baqir Sadr Lincoln / Xhevat Kallajxhi Dulezotajt : Smokthinë : (gjeneza e Mahmute) / Maliq Sulçaj; Shkëlqim Sulçaj Xhevahir Rexhepi-një jetë e prerë në mes... : monografi / Bardhosh Gaçe; Aleks Trushaj O Archiepiskopos Achridios Zosimas (1686-1746) kai i ekklisiastiki kai politiki drasis aftou / Sotirios L. Varnalidis Shefit Memisha Liçaj : shtatë plagë e... prapë në këmbë : monografi / Sulçe Çela; Bardhosh Gaçe Sofia Loren : vajzëria tragjike, karriera si yll i kinematografisë botërore dhe dashuria e saj... : historia e saj e treguar nga ajo vetë / Aaron Edward Hotchner; Pranvera Xhelo Luani i Epirit : Ali Pashai, Suli dhe Himara / Spiro Mela; Foto Bixhili; Bardhosh Gaçe Studii si referate despre Nicolae Balcescu I : Règne de Bibesco : Correspondance et documents : 1843-1856 / Georges Bibesco Bd. 2 : G-K II : Règne de Bibesco : lois et décrets, 1843-1848 : insurrection de 1848 : histoire et légende / Georges Bibesco Notizie della vita e degli scritti di tre illustri perastini / Antun Bašic 100 personalitete shqiptare të kulturës islame : shekulli XIX-XX : enciklopedi / Genti Kruja; Andrin Rasha; KMSH Heronjtë e pushkës dhe të fjalës burrërore / Gani Qarri; Kujtim Dashi Bd. 4 : R-Z Enciklopedi pa fund : Qytetarët e nderit të Tiranës / Valter Gjoni; Elisa Gjepali Hasan Prishtina : vështrim i shkurtër atdhetarie / Xheladin Shala; Muhamet Shatri; Lulezim Lajçi Essai sur l'histoire de la littérature ottomane / Krikor Jacob Basmadjian Stare srpske biografije / Mllivoje Bašic Stare srpske biografije / Mllivoje Bašic Jeta si histori dhe përvojë : kujtime dhe refleksione / Dedë Lala; Nikollë Loka Yjet shkojnë majave : tregime, kujtime, dokumente e përjetime nga ngjarja e 14 shtatorit / Haki Liçaj; Sefer Pasha Jashar Zeneli (Bllaca) / Zabit Lleshi; Moisi Murra Berisha, prijësi popullor : publicistikë / Musa Tartari; Eda Zylfaj Ujku Gri : arratisja e Adolf Hitlerit / Simon Dunstan; Gerrard Williams; Çapajev Zëre Sotrudniki Instituta Slavânovedeniâ Rossijskoj Akademi Nauk : biobibliograficeskij slovar' / Mihail A. Robinson; Andrej N. Gorâinov; Institut Slavânovedeniâ RAN Dallgët e jetës time : monografi / Behar Koçibelli; Dhimitër T. Shtëmbari Sali Sala dhe familja e tij : histori e familjes Sala, një bashkëudhëtim me historinë e Shqipërisë / Fatmira Sala; Shpëtim Sala; Fregis Sala Stegopuli : rrënjët e familjes Çano : kujtime / Aleko Çano; Jovan Bizhyti Vilsoni dhe Genci : jeta dhe vepra / Sadik Bejko Ali Pashë Tepelena dhe fillesat e nacionalizmit shqiptar / Fedhon Meksi Kryetari i Himarës Jeorji Bollano / Priamo Bollano Roli politik dhe ushtarak i shtetit të Arbërit : qeverisja e urtë e Gjergj Kastriotit / Gjon Keka; Dhurata Agalliu Lleshajt në dëshmitë e kohës : historik / Mark Zef Lleshaj Me dëshmorin Selman Lajçi nëpër Sanxhak / Xhevat Hasani; Zymer U. Neziri; Isa Bica; Lush Culaj Një jetë e tërë në përballje me padrejtësi / Hajdin H. Berisha; Afrim Mustafa; Qazim Berisha Trima e të vendosur : nga jeta e pionierëve dëshmorë / Kostandin Leli; I. Kekezi Velko Vllahoviqi për edukatën dhe arsimin : përkthim / Djura Kneževic; Abdyl Ramaj Poezia e De Radës / Klara Kodra Bijtë e shpatës shqiptare / Mexhit Kokalari; Kostandin Grillo Veprat / Faik Konica; Nasho Jorgaqi; Xhevat Lloshi; Rozeta Uçi Vëllezërit John dhe Jim Belushi / Abaz T. Hoxha Plaku i Anxhakëve : kushtuar patriotit Islam Anxhaku : monografi / Gëzim Voda; Kujtim Mateli Kontributi i Nexhmedin B. Sezairit në organizatën "Nacional Demokratike Shqiptare" / Hamdi Mediu; Qerim Lita; Zeqirja Idrizi Martirizimi i Kishës Katolike Shqiptare : 1944-1990 / Kolec Çefa A Force of nature : the frontier genius of Ernest Rutherford / Richard Reeves Strength in what remains / Tracy Kidder Matura '64 : shkolla ''Naim Frashëri'' : kujtime, refleksione dhe jetëshkrime / Zyhni M. Beqiraj; Vasil Gjordeni 610-vjetori i lindjes së Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu : (Maj 1405-Maj 2015) : sesion shkencor organizuar nga Shoqata Patriotike Kulturore "Mati" : Tiranë, 6 maj 2015 / Ferit Këputa Gostivari, vend i shenjtëruar i Abdylhaqim Doganit / Musa Kraja; Sejfedin Haruni Mësuesit për kombin shqiptar / Musa Kraja Zona e Malit të Thatë dhe çeta partizane : vështrim historik / Besim Shyti; Dita Shyti Pishtari që nuk shuhet : Pandeli Jano Vangjeli (Shalësi) / Jani Papandile; Llazar Llazari; Ivan Koli; Çelik Petriti Unë dhe Korkutajt : kujtime / Rebi Korkuti; Agron Xhama Përtej madhështisë : personalitete të sportit shqiptar / Agron Sejamini; Anila Ferizaj (Avdia) Rikthim në Shalës të Kolonjës / Jani Papandile Amazonat e Shkodrës / Fadil Kraja Konferencë shkencore kushtuar akademik Idriz Ajetit / Shkëlqim Millaku; Universiteti "Ukshin Hoti" Tradita muzikore në Gjakovë / Behar Arllati; Vasil S. Tole; Ferid Bala; Meriton Ferizi; Feim Komoni Eskiyaliktan devlet adamligina Kandirali Mehmet Pasha / Atilla Çetin Tarihçilik mesleginde 40 yil : üstadimiz prof. dr. Atilla Çetin : (hayati, anilari, eserleri) / Yahya Aydin; Ümit Basak Mustafa Kaçaçi / Shpëtim Kurti; Petrit Bezhani Mustafa Qemal Ataturku / Kopi Kyçyku; Riza Ibrahimi Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le Beraber / Mazhar Müfit Kansu Mimar Sinan / Osman Özbagçe Ünlü selçuklu komutanlari : Afsin, Atsiz, Artuk, ve Aksungur / Ali Sevim Ebüzziya Tevfik hayati ; dil edebiyat, basin, yahin ve matbaaciliga katkilari / Alim Gür Basta si Mihai - Viteazul / Nicolae Iorga Discours de Ghazi Mustafa Kemal Atatürk / Ikram Saraç Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le Beraber / Mazhar Müfit Kansu Duke kujtuar artisten Marie Logoreci / Pjerin Logoreci Pema e Dafaj dhe fotografi / Trifon Dafa; Kristaq Dafa; Skënder Braka Ethem Osmani, Mësues i popullit : monografi / Vehbi Hoti; Shefik Osmani; Urti Osmani Mehmet pushtuesi dhe koha e tij / Franz Babinger; Ali Lunji; Nazmi Rrahmani Faradei, Maksuell, Kelvin : përkthim / Dian McDonald; Violeta Shallo L' anima dell'Albania nel canto Giorgio Fishta / Gino Bottiglioni; Jakob Marleka Müslüman bilim adamlari : 8.yüzyildan 19.yüzyila / Mahmut Karakas Byroniana : the archives of the London Greek Committee / E. S. de Beer; Walter Seton Kiyâfetü' l - Insâniyye fi Semâili' l - 'Osmâniyye Giorgio Castriota Skanderbeg e l'identità nazionale albanese : atti del Convegno Internazionale di Studi Albanologici Palermo-Santa Cristina Gela 9-10 febbraio 2006 / Matteo Mandalà Nicolò Chetta : nel bicentenario (1803-2003) / Matteo Mandalà Testi letterari in albanese / Nicolo Chetta; Matteo Mandalà Liriche / Trifonio Guidera; Matteo Mandalà; Giuseppe Schirò Di Maggio Kirurgu duarartë : (kushtuar doktor Et'hem Kapllanit) / Asqeri Llanaj; Bardhosh Gaçe Fejzo Lepenica jetoi dhe vdiq për Shqipërinë : një yll që u shua në heshtje : dëshmor i Çamërisë martire që fshihej pas pseudonimit Krivova / Enver Memishaj (Lepenica); Kaliopi Naska; Petrit Derraj Një trung me shumë jetë / Serjan S. Cacaj; Dorina Cacaj Pena e Shkodrës / Skënder Temali; Shoqata e Shkrimtarëve Shkodër Ahmet Kutsi Tecer : dogumunun 100. yildönümünde / Ridvan Çongur Mirogled't na d-r Pet'r Beron / Mihail B'cvarov Bea, zaginaa, ostanaa : spomen kniga na zaginatite borci vo NOV i žrtvite na fašizmot Halim Begeja-zemra që rrahu përjetësisht për shqiptarizmin / Leka Bezhani Vie d'Ali Pacha, visir de Janina, surnommé Aslan, ou le Lion / Alphonse de Beauchamp Malësia e përgjakur kundër komunizmit në vitin 1945 / Fran Xhajaj; Gjokë Luli Duaje emrin tënd : publicistikë / Luigj Shyti; Gjyste Shyti Fanolistët martirë të Pukës dhe Dukagjinit : monografi / Prelë Milani; Lazër Kodra Dinastia Marubi siç e njoha unë / Tonin Vasa; Alfred Çapaliku Historija e Shqypnis' / Ndoc Nikaj; Nikë Ukgjini Ite - Italicum ... I. / P. O. Kristeller " Opere" / Pietro Bembo Nikolae Titulesku / Vasile Netea; Kopi Kyçyku; I. Kekezi Hristo Botev : biografija / M. Dimitrov Christo Botev : sbornik Po Slucaj Sto Godini Ot Rozdenieto Mu / Michail Dimitrov; Pet'r Dinekov Mirogledt na Hristo Botev / Asen Kiselincev Hristo Botev / Donka Petkanova Brailskijat Voivoda Istoriceski razkaz / Hristina Stojanova Udhëtare me pranverën : antologji e poezisë matjane / Hamdi Hysuka Bot'o Petkov i Hristo Botev narodni uciteli / Stojan Stojanov Hristo Botev kato publicist / Vasile Hristu Stogodisninata ot rozdenieto na Hristo Botev 1848 - 1949 Bitëllsat / Siegfried Niedergesäss; Iris Peçi; Alfred Sejdia Le Janissaire Békir - Agha, maître de Baghdad (1619-1623). D'après un document inédit / Ch. Huart Rrugëtim në Alpe : histori-letërsi-gazetari : (botime e dorëshkrime) / Ramiz Lushaj V.4 : Shkrime historike / Pranvera Bogdani; Selami Pulaha V.5 : Bethoveni dhe revolucioni francez; Introduka; Artikuj, ese, biseda, etj. / Nasho Jorgaqi; Xhevat Lloshi V.5 : Autobiografia; Bethoveni dhe revolucioni francez V.7 : Jeta dhe vepra : (studime dhe materiale për një monografi) / Fahredin Gunga Artisti i Popullit Nikolin Xhoja : monografi / Miho Gjini; Josif Papagjoni; Mihal Luarasi; Haxhi Rama Guxim Mukli dhe futbolli beratas : monografi / Spiro Xhavara Rroj me ty, vendlindja ime... / Kleanth K. Çuci; Spiro Xhavara Një përkujtim në 100-vjetorin e lindjes së Luigj Gurakuqit Scanderbeg nell'arte musicale albanese ed europea / Tonin Tarnaku Ismail Kemal Vlora artefice dell'independenza dell'Albania / Renzo Falaschi Kapllan Resuli : biografija / Etleva Minxalli; Z. Mali Ligjërata për majat e stuhishme / Elisabeta Luli (Anxhaku); Zenel Anxhaku Ideale dhe iluzione : në memorje dëshmorët Sadush Çunaj dhe Mejdi Taka / Manxhar Taka; Xhemil Çela Një jetë aktive / Arqile Daulle Bibliografi për jetën dhe veprën e Aleksandër Xhuvanit : separat / Nikoleta Mita Trima e të vendosur : nga jeta e pionierëve dëshomre / Ludmilla Pajo; Odhise K. Grillo Lufta e Drenicës dhe Shaban Polluzha / Muhamet Mjeku Omer Kaleshi : shtërgu nga Ballkani / Luan Rama Spanja Pipa : la canzone urbana di Korça / Mikaela Minga; Nicola Scaldaferri Shqiptarët në Rumani : historia e princërve Gjika në shekujt XVII, XVIII, XIX : përkthyer nga italishtja / Elena Gjika; Bartolomeo Cecchetti Beležiti Bulgari. Izbrani ocerki v / Simeon Mitev Dritë mbi vlerat shqiptare / Klara Çelo (Mitrushi); Dhimitër Gegprifti Luftëtarë të penës dhe të pushkës / Apostol Pango; Muzeu Historik Sarandë Kostaq Cipo-personalitet i gjuhësisë shqiptare : përmbledhje e konferencës shkencore ndërkombëtare : Elbasan, 22 qershor 2012 / Teuta Toska; Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Papa Vojtila / Artan Bizhga; Xhyher Cani; Stefan Çapaliku Të mos harrojmë : intervista, biseda, refleksione... / Xhelil Aliu; Anila Haruni (Konomi) Këtu flasin të mëdhenjtë : intervista e biseda me aktorë e regjisorë të shquar shqiptarë / Xhelil Aliu; Anila Haruni (Konomi) Visaret e sportit shqiptar : Durrësi / Sotiraq Gjordeni; Lluka P. Heqimi; Anila Haruni (Konomi) Agnes Gonxhe Bojaxhiu-Nënë Tereza / Lutfi Alia; Jorgo Bulo Muhamed Ali, mbreti i ringut / Lluka P. Heqimi; Kreshnik Shehu; Andon Andoni; Dhurata Agalliu La mission de Stanislas Bellanger dans l'Empire Ottoman / Georges Cioranesco The Bomb and the Soviet Embasy in Tirana : (a historical and legal study) / Uran Butka; Uk Zenel Buçpapaj Tropojani dhe kaçaku Baftjar Kollovozi kundër Serbisë / Mehdi Allaraj Studije albanske knizevnosti / Isak Shema Qamil Grezda [album] : 1917-1992 / Qamil Grezda; Suzana Kuka (Varvarica); RSH. Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Leksikon i Magjistrave e Doktorëve të shkencave dhe të arteve në trojet shqiptare në Ballkan dhe jashtë tij : (1430-2000) / Jusuf Vatoci; Pajazit Nushi; Isuf Dedushaj Triptik historik : Nivice-Bubar : 1544-1659 : një shikim mbi figurat Gjergji Basta, Neofit Rodino, Meksi Buba / Fatmir Minguli; Pirro Minguli Kadare i denoncuar : dokumente të panjohura arkivore... analiza, kritika, dëshmi, raporte, relacione, akuza, sulme e denoncime ndaj shkrimtarit Ismail Kadare, të gjitha të pa publikuara më parë / Dashnor Kaloçi; Valbona Nathanaili Otkrivaneto na balkanite : nonfiction / Georgi Grozdev Marko Polo / Núria Barba; Xavier Salomó; Sidita Gjipali; Sevi Lami Pikaso / Eva Bargalló; Sidita Gjipali; Violeta Monreal Në livadhet shpirtërorë të një poeti : studim për veprën ''Kur kemi një Dritëro...'' të Izet S. Çullit / Hysni Milloshi; Lirim Deda Kleopatra / Carmen Gil; Sidita Gjipali; Teresa Herrero; Sevi Lami Grimca jete / Selim Kortoçi; Rustem Kortoçi Mari Kyri / Luis Culgota; Sidita Gjipali; Luisa Vera; Rudina Çupi I dyti është i pari i humbësve : Enzo Ferrari me fjalët e tij / Enzo Ferrari; Pino Allievi; Agim Doksani; Sokol Duma Faktori Çërçill : si një burrë e bëri historinë / Boris Johnson; Xhevat Lloshi; Desada Metaj Rilindja e Moisiut-shtatorja shqiptare në Evropë / Isak Guta; Xhevdet Fetahaj Jezerci nga rëngat tek epopeja / Isak Guta; Ahmet Selmani Pa këtë botë s'fitohet tjetra / Isak Guta; Ramadan Asllani I madhi midis të mëdhenjve / Isak Guta; Xhemsi Berisha Pranvera shqiptare e Moisiut / Isak Guta; Sabit Jaha Taip Madani-korifeu i valles çame : monografi / Halil Shabani Dhimitër Beduli përmes shkrimeve / Kristofor Beduli; Jani Dede Dimitrios Bentoylis dia ton grafon / Kristofor Beduli; Jani Dede Lef Nosi filolog : studim historiko-letrar, arkeografik dhe filologjik : monografi / Edelajda Cenaj (Çepa); Albert Riska; Evalda Paci; Shaban Sinani Historia e 33 kryeministrave të Shqipërisë : nga Ismail Qemali te Edi Rama / Roland Qafoku Uragani i ndërprerë : ardhja e Migjenit në letërsinë shqipe : sprovë / Ismail Kadare Muharrem Hudënishti-atdhetar fisnik, në rrënjë e në shpirt : monografi / Haki Balliu; Flori Slatina Rrëfimet e nënkolonelit e inxhinierit shqiptar dhe ëndrra amerikane / Petrit Demaliaj; Maximillien de Lafayette; Robert Kodra; Agustin Gjinaj Le Loup et le Léopard : Mustapha Kémal ou la mort d'un empire / Jacques Benoist-Méchin Les Golesco : une famille de Boyards lettrés roumains au XIXe siècle / Georges Bengesco Praviteli epohi ellinizma / G. Bengston Diaspora si krah shqiponje : esse, refleksione & reportazhe / Këze (Kozeta) Zylo Flakadanë të historisë : 1847-1920 : portrete figurash të shquara të Lumit të Vlorës / Idajet Jahaj; Çaush Sinani Transmetimi i historisë në breza / Nuri Draçi Ata rrojnë në zemrat dhe mendjet tona / Vangjel Bello; Albana Çela Epoka e luftëtarëve të lirisë / Zoi N. Strori; Rushan Dosti La Speranza dell' Albania : (Albanesi di Trieste) = Shpnésa e Shcypeniis : (Shqiptarë të Trieshtit) / Paolo Muner; Albana Nexhipi Asdreni : jeta dhe vepra e tij : monografi / Rexhep Qosja; Fahredin Gunga Porosia e madhe : monografi mbi krijimtarinë e Naim Frashërit / Rexhep Qosja; Nazmi Rrahmani; Sabri Hamiti Porosia e madhe : monografi mbi krijimtarinë e Naim Frashërit / Rexhep Qosja; Jorgo Bulo Xhevdet Xhafa : ekspozitë inauguruese në mjediset e ASHAK : nëntor 2015 = Xhevdet Xhafa : inauguration exhibition at the premices of KASA : november 2015 / Xhevdet Xhafa; Fadil Bajraj Mandela i Mirditës : Major Preng Ded Gjomarkaj / Nikollë Toma; Agron Tufa Në Amerikë flakëron prushi atdhetar dibran / Fatos Daci; Petrit H. Dunga; Ibrahim Daci Fan Noli dhe çështja e Kosovës / Mensur Raifi; H. Hoxha Athanas Tashko : (1863-1915) / Eno Koço; Athanas Tashko Leopold Graf Berchtold : grandseigneur und Staatsmann / Hugo Hantsch Inteligjenca e Leninit / Curzio Malaparte; Islam Spahiu; Alfred Cako Arshi Shehu dhe të bijtë : nder për Tepelenën / Xhezo G. Cana; Bardhosh Gaçe Frrok Gjet Kola i Përndojt / Zef Sulejmani Enriko Fermi : jeta ime me Enriko Fermin / Laura Fermi; Petrit Koçiaj; Alfred Cako O Vasilevs Fuat O A-os kai i anagennomeni Aigyptos : meta synoptikis istorias tou Mochamet Ali kai tou Chedivou Ismail / Rados G. Radopoulos Shpirti im në arsim / Lumturi Vladi; Kujtim Meta Simeone Orazio Capparelli : poeta popolare arbëresh (italo-albanese) / Giovanbattista Rennis Zef M. Harapi & teatri i viteve '30 / Stefan Çapaliku; Lisandri Kola; Kastriot Marku Xhemal Balla studiues dhe mendimtar islam / Shpëtim Beqiri Letërsia dhe kultura arbëreshe : Jeronim De Rada në 200-vjetorin e lindjes : [konferencë shkencore ndërkombëtare, mbajtur në Elbasan, më 4-5 qershor 2014] / Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Remzi Përnaska- personalitet i gjuhësisë shqiptare : [konferencë shkencore ndërkombëtare, mbajtur në Elbasan, më 24 prill 2015] / Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Fati i luleve : rruga jetësore e shkrimtarit dhe atdhetarit Jusuf Gërvalla / Kadri F. Rexha; Teki Dërvishi Artur Miler mes traditës dhe modernes : monografi / Marsela Turku; Vangjeli Alla Kujtesa e popullit të trevës së Semanit : 1887-2015 : kujtime, ese, refleksione, monografi / Kozma Ll. Ndoni; Kriseida Hoxha (Verria) Les Mystères du Liban sous Wassa Pacha et Kupelian 1883-1891 / G. Berthaut; H. Farès Curiosità storiche ed artistiche : Scanderbeg, Mattia Corvino re d'Ungheria, la Regina di Bosnia, ed altri despoti della Morea, Serbia ecc. / A. Bartolotti Nicolae Iorga / M. Berza Emocione dhe meditime letrare / Fitim Çaushi Spiro Lengo-njeriu me ideale të mëdha / Fitim Çaushi; Thanas Dino Vepra e Bogdanit : 1675-1685 : Coneus Prophetarum / Ibrahim Rugova; Fatmira Aliaj Shprefeja- kuqezinjtë e Tiranës : ata që nuk mund të harrohen / Skënder Begeja; Skënder Dedja; Musa Fagu Nikolla Teslla-zbulues shkencor apo mjeshtër e konstruktor i mirë / Njazi Tafilaj Zbatuesit e elaboratit të Qubrilloviqit / Sabri Maxhuni (Novosela); Myrteza Nura Mitizmi i Milladin Popoviqit nga stalinisto-enveristët shqiptarë / Sabri Maxhuni (Novosela); Resmije Kryeziu Isa Demaj : jeta dhe veprimtaria atdhetare / Zymer U. Neziri; Sadri Fetiu; Binak Ulaj; Ramiz Kelmendi Avdi Kelmendi : jeta dhe veprimtaria atdhetare / Zymer U. Neziri; Ismail Gashi; Sherif Konjufca; Afrim Demiri Letërsia shqipe e diasporës : 1944-1990 : një historiografi / Leka Ndoja; Dhurata Shehri; Ymer Çiraku; Kristaq Jorgo; Adem Jakllari Mémoire sur la vie et la puissance d'Ali Pacha, visir de Janina / J. Bessier Dritëro Agolli, ''Doctor Honoris Causa'' : përmbledhje e materialeve të konferencës kushtuar shkrimtarit dhe akademikut Dritëro Agolli me rastin e dhënies së titullit ''Doctor Honoris Causa'' nga Universiteti " Fan S. Noli" i Korçës në 80-vjetorin e lindjes / Ali Jashari; Anyla Maxhe; Universiteti "Fan S. Noli" Mozaik përmetar / Niko Tyto Jetëshkrimi i Sylë Kopernicës / Sabit Rrustemi; Beqir Musliu V.3 : Midis dy luftërave botërore : (veprimtari atdhetare dhe politike) Skënder Dema, thesar i mençurisë shkodrane / Nikoll Kola; Fatos Daci John Kennedy, Presidenti : historia e gjatë e një jete të shkurtër / Gianni Bisiach; Helios Billa; Marita Mako Hekali në histori / Hajdar Sulaj; Safet Sadiku Transkriptuesi i ''Mesharit'' Namik Resuli dhe ndihmesa e tij në letrat shqipe / Ana Haxhi Shqiptarët e Léon Gérôme = Les albanais de Léon Gérôme / Luan Rama; Jean-Léon Gérôme Besëlidhja Gorare-1906 : pregatitur me rastin e 110-të vjetorit : (nënkomiteti i fshehtë krahinor i Gorës për "Lirinë e Shqipërisë) / Koçi Tahiri; Zenun Fero Gandi / Lara Toro; Sidita Gjipali; Mariona Cabassa; Sevi Lami Çarli Çaplin / Luis Luque; Sidita Gjipali; Carles Arbat; Sevi Lami The Idea of nation during the Albanian national movement : (1878-1912) / Artan Puto; Valentina Duka; Ajet Shahu Ballë për ballë : Enver Hoxha-Ismail Kadare / Astrit Tahiraj; Nexhat Myftiu Jani Vreto dhe Rilindja Kombëtare / Alfred Uçi; Emil Lafe; Ymer Çiraku; Albana Velianj Jeronim De Rada : (1814-1903) : konferencë shkencore ndërkombëtare me rastin e 200-vjetorit të lindjes / Albana Velianj; Akademia e Shkencave e Shqipërisë 100 figura të shquara të rrethit Lushnjë në100-vjetorin e Pavarësisë : 1 shekull shtet shqiptar : 28 nëntor 1912-2012 / Vangjel U. Lushi Rruga për tek njerëzit : ese për librin "Ëmbëlsira me piper" të Sevo Tarifës / Hysni Milloshi; Izet S. Çulli Jetoj në kujtimet tuaja : monografi për Adem Metën / Shpend H. Topollaj Abraham Linkoln / Karl Sendberg; Lili Bare; Kiço Blushi At Shtjefën Gjeçovi : (konferencë shkencore) / Vitor Demaj; Gjovalin Çuni Një kështjellë e shpirtit shqiptar : (Canollarët e mirënjohur të Dëshnicës) / Lulo Xh. Canollari; Zenel Anxhaku Xheladin Allidri- figurë e shquar e nacionalizmit / Kujtim Stojna; Flori Slatina Musai : portret i njeriut fisnik : monografi / Shaqir Skarra; Bujar Karoshi Në përballje me krimin : Agron Dragoj, dëshmor i atdheut / Nuri Dragoj; Kadri Muka The Albanian Operation of CIA and MI6, 1949-1953 : conversations with participants in a venture betrayed / Nicholas Bethell; Robert Elsie; Bejtullah Destani Magnet... : rrëfime autobiografike / Vlashi N. Fili Kosovë është deri te Molla e Kuqe : (monografi për Xhevat Ajvazin) / Hysen Këqiku; Ukshin Zajmi; Jonuz Fetahaj Krisma që pati jehonë : monografi : (kushtuar Muharrem Thaçit) / Deli Thaçi; Sedat Sahitaj; Jusuf Osmani Dinjitar i penës dhe i pushkës : (kushtuar dëshmorit Hamdi S. Berisha) / Deli Thaçi; Ahmet Qeriqi Yje gjaku / Sevo Tarifa; Izet S. Çulli Martin Camaj në kulturën shqiptare : aktet e konferencës shkencore ndërkombëtare në 85-vjetorin e lindjes : Tiranë, 24 shtator 2010 / Ardian Marashi; Laura Smaqi; Ilirjan Martiri; Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë 26 Marsi '90 & djemtë e Lagjes ''Kushtrimi'' : shkëndija e parë e demokracisë në Shqipëri / Fisnik Gjoni Aleksandër Xhuvani dhe kontributi i tij në arsimin shqiptar / Ledio Xhoxhi Në emër të dashurisë : poezi / Albert V. Nikolla Mehmet Çeliku-personalitet i gjuhësisë shqiptare : përmbledhje e materialeve të konferencës shkencore ndërkombëtare : Elbasan, më 30-31 tetor 2015 / Albert Riska; Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Vrasjet në Kosovë : 1998-1999 / Ilir Ulaj; Ismet Salihu Histori e Zojës së Lurdit / Pashk Bardhi Ali Tepelena ose pjesa e parë e librit "Historia e Ringjalljes së Greqisë me një përshkrim të ngjarjeve nga 1740-1824" / François Pouqueville; Ardian Klosi 42 kryetarët e Tiranës : album fotografik dhe biografik : 1912-2015 / Valter Gjoni; Elisa Gjepali Antikomunisti Shahin Doçi : monografi / Bajram Canameti; Agron Sejamini Kadare, leximi dhe interpretimi : (ese dhe studime në tetëdhjetëvjetorin e lindjes) / Ardian Ndreca Vëllazëria Aliaj, Lapardha, Vlorë : monografi / Sezai Aliaj; Bardhosh Gaçe Robert Shuman-ati i Evropës / René Lejeune; Pëllumb Nako; Eris Rusi Shtëpia botuese më e vjetër e Shqipërisë dhe kontributi i saj për Lëvizjen Kombëtare arsimimin dhe kulturën : ''Tipografia e Zojës së Papërlyeme'' në Shkodër (1870-1945) / Markus W. E. Peters; Edmond Malaj; Shega Mirashi Druri gjeneologjik i familjes Vorpsi / Ahmet O. Vorpsi; Nini Insani 200 vjet me De Radën : konferencë shkencore ndërkombëtare : Shkodër, 3 qershor 2014 / Universiteti "Luigj Gurakuqi" Jetë në qiell... : monografi kushtuar aviodrejtuesit Shyqyri Balla, Dëshmor i Atdheut / Kujtim Boriçi; Migena Balla Borxhe të harruara : publicistikë / Bashkim Koçi; Zylyftar Hoxha Emocione / Uvil Zajmi; Loredan Bubani Izbrani dela : (kažuvana) / Ksente Bogoev; Taki Fiti Spomenica : posvetena na Ilija Vaskov redoven clen na makedonskata Akademija na naukite i umetnostite Konferencë shkencore kushtuar jetës dhe veprës së Athanas Tashkos : Korçë, 13 nëntor 2015 : (përmbledhje materialesh) / Olger Brame; Universiteti "Fan S. Noli"; Akademia e Shkencave e Shqipërisë O Skanderbegu Macedonie albanskim ksiazeciu / Marcin Bielski Un Aventurier au XVIII-e siècle. D'après de documents des archives d'Amsterdam : Stiépan, Annibale, Prince d'Albanie / Eduard van Biema Magjia e Rilindjes Kombëtare : studime / Albert Frashëri Hasimja : Batril / Miftar Spahija Thaçi Ilia Dilo Sheperi / Foni M. Dilo; Naim Zoto Agjentë perandorakë : një familje shqiptare në botën mesdhetare të shekullit të gjashtëmbëdhjetë / Noel Malcolm; Kastriot Myftiu; Sejdin Cekani Lutfi Vata, frymëzim për ardhmërinë / Ruzhdi Jata; Petrit Palushi Rezidenca : brenda botës private të Shtëpisë së Bardhë / Kate A. Brower; Anila Çobo; Pranvera Palushi Përshkrim i shkurtër nga jeta dhe aktiviteti revolucionar i gjeneral-armate Enver Hoxha 50 vjet klub sportiv Dinamo : 1950-2000 : histori, foto, statistikë / Sotir Seferaj; Mikel Janku Leksikon i autorëve shqiptarë në Zvicër : autorë dhe vepra, artistë dhe grupe / Besnik Camaj; Shefqet Dibrani; Prend Buzhala Zbulimi i eposit shqiptar në Harvard : Albert B. Lord / Agron F. Fico Tempulli i shpresave : (një histori jo letrare) / Eglantina Mandia; Drita Siliqi Dr. Osman Jonuzi dhe bashkëpunëtorët e tij / Flamur Tartari; Dorian Nepravishta Skënder Sallaku : monografi / Vitore Sallaku (Rasha); Lila Guxholli (Plasari) Mulla Idris Gjilani dhe mbrojtja kombëtare e Kosovës Lindore : 1941-1951 / Muhamet Pirraku Turdiu, familje e hershme tiranase / Zydi Ali Turdiu; Tarik Llagami Pjetër Bogdani : me rastin e 300-vjetorit të vdekjes : 1989-1989 / Shefqet Hoxha Studime për epokën e Skënderbeut / Selami Pulaha; Luan Malltezi; Përparime Huta Studime për epokën e Skënderbeut / Selami Pulaha; Luan Malltezi; Përparime Huta Studime për epokën e Skënderbeut / Selami Pulaha; Luan Malltezi; Përparime Huta Demnerët : kronikë e një fisi tiranas / Ismail Demneri Një familje, një fis : monografi / Izet S. Çulli; Rezo S. Çulli; Bardhosh Gaçe Përjetësisht mirënjohje : publicistikë / Shefik Koka; Bardhosh Gaçe Spinoza, Voltaire, Spencer / Will Durant; Gazmend Bakiu Maksim Gorki / Spiro Mëhilli; Veli Hodaj Hasan Masurica hoxhë e inovator / Kadrush Sulejmani; Vehap Shita Historia e Skénderbeut-Kryezotit té Arbérise : (1405-1468) / Fan S. Noli Elvisi dhe unë / Priscilla Presley; Eldon Gjika; Petrit Ymeri Përballë tablosë : ese / Luan Rama Një stinë me Prustin : kujtime / René Peter; Fotaq Andrea Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës / Irakli Koçollari; Pëllumb Xhufi Bardhosh Gaçe- etnologu, studiuesi dhe pedagogu / Ilinden Spasse; Faik Shkodra; Xhevat Syla; Nexhip Mërkuri; Pandeli Koçi; Hamit Xhaferi Faqe të panjohura nga vepra e Pjetër Budit (1618-1622) / Blerina Suta; Rexhep Ismajli Hamit Guta : (1900-1983) : monografi / Isak Guta; Dibran Fylli Zlatni lik njegoša : zbornik radova / Kapllan Resuli Akademiku Resuli : jeta dhe vepra / Besa Munella; Mark Arbënija Gjigandë të artit botëror : Shekspir, Tolstoj, Dostojevski, ... etj. / Bardhyl Kosova Presidentët amerikanë në memorialin e Malit Rushmore : portrete historike / Aristotel Mici Jeta ime : Berluskoni i rrëfehet Fridmanit / Alan Friedman; Agim Doksani; Xhevahir Lleshi Pirro : njerëzit që bënë histori / Jacob Abbott; Sotiraq Prifti Qafëzezi në rrjedhën e shekujve / Ilir Kaso Sulejman Delvina : (monografi) / Gentian Kuke; Kaliopi Naska Vepra e Naum Veqilhaxhit / ; Nazmi Rrahmani Kodra një univers / Abdulla Tafa; Nexhati Tafa Jeta dhe vepra e humanistit shqiptaro-amerikan Sami Repishti : me rastin e 90 vjetorit të lindjes (5.VII.1925) : e shtunë, 18 korrik 2015, New York City = The life and work of the Albanian-American humanist Sami Repishti : on the occasion of his 90th birthday (5.VII.1925) : Saturday, 18 July 2015, New York City : symposium / The AlbanianAmerican group "Friends of Sami Repishti" Gjeniu : monografi kushtuar prof. dr. Hasan Çipuri / Enver Kaloshi; Xhafer Martini Margaritari i kurorës : monografi kushtuar myftiut Ahmet Çaushi / Osman Xhili; Bujar Karoshi Vëll.2 : Nëntor-dhjetor / Anastas Bendo; Eleni Pani; Thoma Dhima; Rozeta Baba Kur ngjyra di të kumbojë si fjala : monografi për Piktorin e Popullit Abdurahim Buza / Tahir Tahiraj; Selami Nazifi; Andon Andoni Themistokli Gërmenji / Piro Tako; Helena Kadare Noli e Konica / Anton Çefa Faik Konica : "Për shpirtin e Vatrës jam responsible unë" / Anton Çefa Gjashtë ditë sa një jetë / Apostol Duka; Sofokli Duka Udhëtim në mjekësinë korçare / Gaqo Kane; Izet S. Çulli Testamenti shkencor i profesor Jup Kastratit : (në 90-vjetorin e lindjes) / Begzad Baliu; Faton Krasniqi Dinosaurët e fundit / Riza Lahi; Astrit Jaupi Kujtimet e mia nga studimet : 1936-1958 / Fatosh Voshtina; Përparim Hysi Lavdi dhe përjetësi : (kushtuar atyre që kontribuan e dhanë jetën për atdheun e lirë) / Hysë Xh. Hasa; Murat Gecaj; Fejzulla Gjabri Gjurmë personalitetesh ushtarake lumjane : (nga perandoria osmane deri në vitin 1944) / Hysë Xh. Hasa; Shefqet Hoxha; Fejzulla Gjabri Vlera intelektuale kuksiane : (portrete intelektualësh kuksianë të fushave të ndryshme) / Hysë Xh. Hasa; Shefqet Hoxha; Gëzim Onuzi Ligjërata për majat e stuhishme / Elisabeta Luli (Anxhaku); Zenel Anxhaku Syri i zemrës humane : mirënjohje për Shefqet Hidërmuçën : jetëshkrim / Bashkim Baroti; Zenel Anxhaku Dervish Hima : 1872-1928 / Kristaq Prifti Trebicka në rrjedhën e jetës / Polikron Trebicka Writings in connection with Noli / Peter R. Prifti Hakmarrja e Trojës : aspektet e panjohura të Fatih Sulltan Mehmetit dhe të çlirimit të Stambollit / Erhan Afyoncu; Florida Kulla; Rexhep Hida The Life and wisdom of Confucius Masters on masterpieces of Chinese painting / ZhaoYushan; Zhao Xiaoxue Zonjat shqiptare në Nju-Jork / Flora Nikolla; Gëzim Podgorica; Këze (Kozeta) Zylo; Albanian Excellence Adem Gllavica (Selimi) tregon : [kujtime] / Adem Gllavica (Selimi); Bardhyl A. Selimi; Nevila Nallbani Identitete letrare / Isak Shema; Hysen Matoshi; Bashkim Kuçuku Durazzo-t : Dozhët e purpurt të Republikës së Gjenovës / Luan Rama Dritëro Agolli - Literat und Intellektueller in zwei Systemen / Thomas Kacza Vojo Kushi / Hasan Ulqini; Petrit Ymeri Libohovitët e Amerikës : histori & tradita. Malita Tribe / Kolec Traboini; Diana Kasa Arbën Xhaferri : emër i pavdekshëm në regjistrin e Dritës / Xhafer Martini; Anila Bregu Ndër breza besë dhe nder : Përnocajt e Fanit / Nikollë Loka; Marie Loka Lekë Rajta, burri i madh i një dere të njohur / Nikollë Loka; Shkodran Imeraj Atë e bir për mëmëdhenë : kushtuar jetës dhe veprës së atdhetarëve Josif dhe Vasil Pani / Sotir V. Pani; Kolec Traboini Zenjel Kadana : (rezatonte vetëm mirësi) / Mehmet A. Dume; Shaqir Skarra Majakovski, dashuria e fundit / Serena Vitale; Adrian Beshaj; Alda Bardhyli Aleksandri i Madh : përkth / Arthur Weigall Dëshmorë njëqindvjeçarë / Sevo Tarifa; Izet S. Çulli Shkolla shqipe në Suedi / Ramadan Reshitaj; Muhamet Bicaj Atë Gjergj Fishta : filozof, ideolog kombëtar dhe vizionar / Nue Oroshi Gjerasimi : predikues, iluminist, rilindës / John Quanrud; Edmond Seferi; Teuta Toska; Kujtim Kapllani Ramiz Kelmendi-humorist dhe satirik / Hashim Baftiari; Stefan Çapaliku; Remzi Salihu; Salajdin Mehmeti Me tanët në Suedi : (reportazhe dhe portrete bashkëkombasish) / Ramadan Reshitaj; Faton Osmani Imzot Vinçenc Prennushi me shokë martirë : profil historik hagjiografik / Leonardo Di Pinto; Angjelina Gjeka; Artur Lugu; Loreta Tomaj; Angelo Massafra Imzot Vinçenc Prennushi me shokë martirë : profil historik hagjiografik / Leonardo Di Pinto; Angjelina Gjeka; Artur Lugu; Loreta Tomaj; Angelo Massafra Profilo storico agiografico di Mons. Vinçenc Prennushi e compagni martiri / Leonardo Di Pinto; Angelo Massafra; Loreta Tomaj; Luigi Aluisi Profilo storico agiografico di Mons. Vinçenc Prennushi e compagni martiri / Leonardo Di Pinto; Angelo Massafra; Loreta Tomaj; Luigi Aluisi Esat Pashë Toptani : njeriu, lufta, pushteti / Ilir Ikonomi Ismail Qemali / Luan Rama; Semela Mero; Natasha Pepivani Dora d'Istria / Luan Rama; Entela Kasemi; Sulid Kasemi; Natasha Pepivani Aleksandër Moisiu / Luan Rama; Dorina Basha; Semela Mero Babaçe Faiku, shqiponja e qiellit / Rrapo Dervishi; Sevo Tarifa Album / Antoni Rovira i Virgili; Xavier Ferré Të vërteta të pa thëna : mbresa / Kozma Gjini; Qemal Sakajeva Geraldina, mbretëresha e shqiptarëve / Joséphine Dedet; Xhimi Lazri; Helena Kadare; Diana Çuli Cari i ri : ngritja dhe sundimi i Vladimir Putinit / Steven Lee Myers; Taulant Hatia; Xhevahir Lleshi; Mariglena Kurtaj Vjersha : me nji jetëshkrim të shkurtë prej Gjikam / Luigj Gurakuqi; Gjon Kamsi; Vili Kamsi Volteri / Koli Xoxi; Adem Mezini Tefta Tashko Koço, familja dhe bashkëkohësit e saj në imazhe [album] = Tefta Tashko Koço, her family and contemporaries in images / Eno Koço Vrasje në Amsterdam : vdekja e Theo van Goghut dhe caqet e tolerancës / Ian Buruma; Virgjil Muçi Letërkëmbim Ipeshkëv i Shkodrës dhe administrator i Arkipeshkëvisë së Tivarit (1660-1670) / Pjetër Bogdani; Odette Marquet; Mirie Rushani; Lluka Qafoku Mehmet Akif Ersoy : atayurdunda uluslararasi sempozyumbildirileri : Tiran-Arnavutluk, 11-12 Mart 2016 = Mehmet Akif Ersoj : esetë e simpoziumit ndërkombëtar në vendlindje : Tiranë-Shqipëri, 11-12 mars 2016 / Hidir Yildirim; Jonida Begaj Sulejman Bushi Tepelena : monografi / Xhezo G. Cana; Ibrahim Vasjari Jeta e Mehmet Aliut Pashës së Misirit / Aleksandër Xhuvani Zonjat angleze në Shqipëri / Afrim Q. Karagjozi Kur kam Atdheun, kam gjithçka : poezi, përjetime dhe vlerësime / Sadulla Zendeli (Daja); Kujtim Dashi Fjalët e shpirtit : shkrime, intervista dhe kumtesa / Jorgo Bulo; Besa Vila Kombinati Metalurgjik Elbasan : [mbi jetën e punonjësve që kanë punuar në ndërtim-montimin e tij] / Myfit Lulo Kostë Çekrezi-i treti, i munguari : monografi / Andon Andoni; Naim Zoto Burri i odës dibrane : historia e një spektakli / Bujar Kapexhiu; Lila Guxholli (Plasari) Epoka e Titos : përkth. / Tafil Morina Gjikajt e Tërbaçit në rrugën e jetës dhe të lirisë : (monografi) / Remzi Gjika; Bardhosh Gaçe Markeljani, magjistar i violinës : monografi / Dhimitër T. Shtëmbari Sabri Caka, krahu i shqipes në flamur / Halil Teodori; Sonila Jaupllari Brenga ime shqiptare : dokumentet e procesit nën diktaturë / Aldo Renato Terrusi; Elvana Zaimi; Agron Tufa Vargu i lotuar : poezi dhe shkrime të tjera / Zyber Gjoligu; Alketa Gjoligu Manchevski : monograph / Marina Kostova; Emili Sapundzija; Kalina Janeva; Sashe Tasev; Tome Siljanoski Historia mahnitëse e grave të Biblës / Gien Karssen; Artan Metohu Epoka Kadare / Nadire Buzo Istoria di Giorgio Castrioto detto Scander-begh / Giammaria Biemmi Tahir Emra [album] : ekspozitë personale : Gjakovë dhe Prishtinë, nëntor dhe dhjetor 2014 = Tahir Emra : personal exhibition / Tahir Emra Fenomenologjia artistike [album] : vështrim esencial mbi veprën e Gjelosh Gjokajt : (monografi) / Suzana Kuka (Varvarica); Gjelosh Gjokaj; Luan Mulliqi; Xhevdet Xhafa; Zeqirija Ballata Trois femmes de la Révolution : Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe / Léopold Lacour Bijtë e Trieshit fisnik : kushtuar Kolë Prekë Cacaj / Ilmi Kurti; Naim Deniku Anita, ditari qiellor / Alma Feruni U rrita me lotët e nënës... : (kujtime, dokumente dhe vlerësime) / Adem Kormaku; Kujtim Boriçi Asllan Zenel Cena : (1903-1988) / Miftar Spahija Thaçi; Shefqet Hoxha; Izet Duraku Baba Shefqet Gllava, martir i demokracisë / Kujtim Boriçi; Syrja Xhelaj; Agim Zeka Arshi Selfo Dalani-një vatër kombëtare në Kaninë : monografi / Bardhosh Gaçe; Izet S. Çulli; Enver Memishaj (Lepenica) Qemal Haxhihasani-personalitet i shquar i arsimit dhe i folklorit shqiptar / Universiteti "Ismail Qemali" Fatmir Agalliu- njeriu, pedagogu dhe shkencëtari / Asqeri Llanaj; Rami Memushaj; Bardhosh Gaçe Vizioni i parë i botës : Gjirokastra në syrin e Ismail Kadaresë : vështrim letraro-estetik dhe jetëshkrimor / Foto Malo; Agim Mato Kronikë në Krua : kujtime, përjetime, meditime / Bardhyl Bejko; Pajtim Çaushi Fatmir Terziu- krijues dhe studiues i risive artistike : (vlerësime të bashkëkohësve) / Zyhdi Dervishi; Agim Mato; Pandeli Koçi Divat e Teatrit Kombëtar [album] : homazh në 70-vjetorin e themelimit të Teatrit Kombëtar (1945-2015) / Flori Slatina; Pjerin Logoreci Braktisja e fshatit : botim publicistik / Illo Foto; Viktor Puka; Jani Gusho Plumba në ferr / Bedri Blloshmi Vepra / Elez Braha; Shefqet Hoxha Tragjedia e inteligjencës së naftës / Nuredin Skrapari Veprimtaria e kolonel Xhemal Laçit (1912-1994) përmes dokumenteve dhe kujtimeve : jetëshkrim / Leonora Laçi; Tomë Mrijaj; Fatmir Minguli Shkolla ime ''Skënderbej" : publicistikë, etj. / Shpend H. Topollaj; Mehdi Ramohito Zenel Beqir Shehu : monografi / Xhezo G. Cana; Ibrahim Vasjari 55 vjet publicistikë : antologji vetjake në shtypin e shkruar : shkrime publicitare dhe intervista / Miho Gjini; Aleksandër Çipa Një Lato me dyqind fashistë / Sevo Tarifa; Izet S. Çulli J. Hudson Taylor- një njeri në Krishtin / Roger Steer; Klodian Bodinaku; Arnida Bodinaku Përroi letrar i Milesë : (autorë dhe antologji) / Mihal V. Xhamo Figura të shquara të Çamërisë : portrete, kronika, thënie, trajtesa historike... : tekst ndihmës për lëndën e Historisë së Shqipërisë në shkollat e mesme / Idajet Jahaj; Leka Skëndaj Akademik Ethem Likaj dhe ndihmesa e tij në gjuhësinë shqiptare : përmbledhje e materialeve të konferencës shkencore / Artan Xhaferaj; Universiteti "Ismail Qemali"; Akademia e Shkencave e Shqipërisë Përse në Vlorë? : përmbledhje ngjarje e personazhe historike nga Vlora / Ergys Alushi; Adriana Manaj (Gjika) Flakë e pashuar / Hajrush Kurtaj; Sabit Syla; Marenglen Verli; Sabile Basha Akademik Burovic : zivot i stvaranje / Xhevdet Resulbegovic Monstruozni albanski kulturocid / Aleksa Muzaka Skënderbegasit ndër vite... : (arkiva, kujtime dhe personalitete) / Kujtim Boriçi; Maksim Fejzulla; Zyhdi Kroj Heroizëm i shkruar me gjak atdhedashurie : Ibrahim Basha-Dëshmor i Atdheut : (monografi) / Kujtim Boriçi; Arben Duka; Ferit Fixha Aviacioni, jeta ime... / Xhevair A. Shegaj; Hasan Luçi Dionysios mitropolitis Larisis "Filosofos" i "Skylosofos" [1541(;) - 1611] / Dimitrios Ang. Papazis Robespier dhe revolucioni francez / Joël Schmidt; Eqerem Gaxholli; Dhurata Agalliu Visare të Gollobordës / Mehmet Hasani; Fatos Daci Dëshmori Shaban Jahollari / Qemal H. Gegollari; Shpëtim Topollai Hysni Milloshi- publiçist dhe politikan që shihte larg / Ndue P. Gjeta; Gjon Bruçi Aviacioni dhe Myzeqeja : (kujtime, mbresa, intervista dhe fotografi) / Aleksandër Çala; Naum Kule; Flora Haka Ndrekë Luca : monografi / Luigj Martini; Tefë M. Topalli Gjergj Kastrioti Skënderbeu / Luan Rama; Natasha Pepivani; Entela Kasemi; Sulid Kasemi Përtej madhështisë : personalitete të mjekësisë shqiptare / Agron Sejamini; Anila Ferizaj (Avdia) Ju rrëfej gjenezën e familjes sime : monografi / Zoi N. Strori; Rushan Dosti Eleminimi i Grupit Komunist të "Të Rinjëve" : Sadik Premtja dhe Neki Ymeri : (Dokumente, dëshmi, studime) / Enver Memishaj (Lepenica); Muharrem Dezhgiu; Petrit Bezhani At Pjetër Mëshkalla S.J. : (1901-1988) / Fritz Radovani Vol.5 : L-M Lenini, ideologu i së keqes / Spiro Mëhilli; Izet S. Çulli Kufiri, ky ndarës i madh i shqiptarëve : publicistikë / Harallamb Kota; Albert Zholi Tirana [album] : prefektët dhe nënprefektët e saj : 1912-2017 / Gazmend A. Bakiu; Kastriot Dervishi Progonat, të kam zemër... : publicistikë / Shefik Koka; Izet S. Çulli Lulishtarët e Atdheut / Luan Çipi; Arta Çipi Liri Belishova-gruaja që sfidoi diktaturën : monografi / Halil Rama; Naim Berisha; Elisabeta Ilnica Sadik Premtja-historia e panjohur e një disidenti / Dashnor Kaloçi; Monika Shoshori (Stafa); Kadrie Dedja V. 4 : I-K Prefektura e Gjirokastrës : monografi / Bektash Mema; Xhezo G. Cana; Ibrahim Vasjari Martyroun tora ta osta tou. (Thriskeftiki diamachi an prepei na metaferthei apo tin Alvania stin Ellada i ieri larnaka) / Stavro Vitali Rímur af Skanderbeg Epirótakappa / Hannes Bjarnason Kratki beležki iz moja život / Dimit"r Blagoev Prinos"t na Dimit"r Blagoev za izucavaneto na ruskiâ ezik i ruskata literatura v B"lgariâ / Kiril G. Babov Fisi Toti nga Labova e Zhapës, Gjirokastër : prejardhja dhe një historik i shkurtër / Foto Toti; Bardhyl Xhama Elbasani ndër vite, për librin : biobibliografi enciklopedike / Astrit Bishqemi; Tomor Plangarica; Skënder Karriqi; Pëllumb Zekthi Maria Domenica Mazzarello-një jetë e thjeshtë me plot dashuri / Maria Pia Giudici; Mara Borsi; Teuta Buka; Mimoza Paluca; Ferdinand Ndocaj Refik Resmja-''perandori'' i golave : (histori, statistika, foto, opinione) : monografi / Sotir Seferaj; Miço Papadhopulli; Mikel Janku Kahreman Ylli / Petrit Myftiu; Bernard Zotaj Kapiten Mark Raka-patrioti i vjetër, dëshmori i ri / Tonin Kraja; Artur Pasko Ec pas këtij njeriu / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku Meteor / Aleksandër Çala; Niazi Nelaj Tre botanistë të shquar : [Kolë Paparisto, Mustafa Demiri, Xhafer Qosja] / Kujtim Kopani; Peçi Naqellari Kolë Popa akademik, personalitet i shkencës shqiptare / Kujtim Kopani; Muharrem Frashëri; Dhimitër Haxhimihali Director general's honours list / Nicholas Law Dritëhijet e një poeti : monografi kushtuar Naim Plakut / Shaqir Skarra; Fejzulla Gjabri Kreshniku Llan Destan Ndregjoni : monografi / Enver Kaloshi; Astrit Kola Catilina Iugurtha Orationes et epistulae excerptae de historiis / Cajus Sallustius Crispus; Axel W. Ahlberg Res Gesta e Divi Augusti / Enrica Malcovati Kratki beležki iz moja život / Dimit"r Blagoev Dimit"r Blagoev : literaturen teoretik i kritik / Stoan Karolev; Pantalei Zarev Einhard`s life of Charlemagne : the latin text / Einhardus; Heathcote William Garrod; Robert W. Mowat Dimit"r Blagoev : essai biographique / Christo Christov; K. Vassilev Personaliteti shumëdimesional i prof.dr.Shefik Osmanit nëpërmjet fotografive [album] / Urti Osmani; Fatmiroshe Xhemalaj (Shehaj) [V.] 14 : Bajrush Doda- një jetë e shkrirë në këngë : monografi Muza e krojeve të bardha : (shtigjeve krijuese pesëdhjetëvjeçare të Hasan Hasanit) / Dinë Halilaj; Nazmi Rrahmani Muza e Dushkajës : (qasje nga autorë shqiptarë krijimtarisë letrare pesëdhjetëvjeçare të Hasan Hasanit) / Skënder R. Hoxha; Nazmi Rrahmani Lev Davidoviç Bronshtein-Trocki / Spiro Mëhilli; Petrit Kaziu Shkodra : kontributet në traditat kulturore e artistike shqiptare / Marian Shestani; Eugen Gjuraj; Klementina Shestani Malësia dhe fisi Ivezaj në rrjedhat e historisë : (shënime historike) / Gjon F. Ivezaj; Rexhep Mali Koleksioni Shehaj në historinë e pikturës Shqiptare [album] : 51 piktorë shqiptarë / Suzana Kuka (Varvarica); Jona Kuka; Dhurata Agalliu; Albes Fusha Njerëz me kurorë : (publicistikë) / Bashkim Koçi; Zylyftar Hoxha Tuk Jakova : jeta dhe vepra / Nikollë Loka; Nezir Bata Ylber mbi lajthizë : monografi : (kushtuar shtatë dëshmorëve lajthizakë) / Gjovalin Ndoja; Anton Boçi Rinasi, ''djepi'' i supersonikëve shqiptarë : kujtime nga Regjimenti i Aviacionit "Niko Hoxha" të shkruara me lapsin që përpilonim planin e fluturimit / Serafin Shegani; Agustin Gjinaj Antologji e mendimit të sotëm për Mirditën : intervista / Gjon Marku; Ndue Dedaj; Fatmir Sulejmani; Mahir Hoti; Leze Spaçi Nazmi Bunjaku ''Artist i merituar'' / Flori Slatina Komandant Hasani : (monografi) / Nazmi Çela; Bashkim Koçi Flori Bruqi në shënimet e bashkëkohësve / Rexhep Shahu; Izet Duraku Mësues e krijues në diasporë : Hazir Mehmeti : monografi social- pedagogjike / Musa Kraja; Emirjona Kraja; Hajrullah Koliqi; Vehbi Hoti Kuvendim me engjëjt dhe trimat e Zavalanit / Dhimitër M. Xhoga; Çelik Petriti Prenkë Jakova : 1917-1969 : [broshurë] / Ridvan Karakaçi; Gjon Shllaku; Lorenc Radovani Libër faktesh / Shoqata e ish të Përndjekurve Politikë Prof. Ymer Berisha truri dhe zemra e organizatës politiko-ushtarake ''Besa Kombëtare'' të Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare / Emin Fazlija; Asllan Istrefi; Ramiz Bala Edi Rama-kryebashkiaku ndryshe / Aleksandër Gjollma; Dhurata Gjollma Homazh për flijimtarët / Nezir Myrtaj; Ahmet Qeriqi Historia dhe e vërteta në rapsodi : (monografi për Selman H. Balën dhe Adil C. Dugollin) / Ilir A. Dugolli; Adem Gashi; Mehmet Rukiqi Ljute rane : studije i clanci / Kapllan Resuli Ulisse Bosio : cenni biografici / Antonio Baldacci Për Dibrën e Madhe : kujtime, mall, shpresë... / Aqif I. Ademi; Xhevdet Stafa Unë dhe diktatura : kujtime / Reshit Lala; Demir Gjergji Pilkët e Dibrës me rrënjë të thella në histori / Fatos Daci; Nexhat Pilku; Ibrahim Daci Diktatura kuçedër që vriste dhe dënonte njerëz të pafajshëm : kujtime / Vangjel Kondo Një histori e shkurtër e ngjarjeve shqiptare : kujtime / Qazim Kokoshi; Enver Memisha; Remzi Zeqja Konstelacioni françeskan / Angjelin Deda; Tefë M. Topalli Titollarët në breza / Piro Tito Baba Ahmet Turani, "Nderi i Kombit" / Xhezo Cana; Bardhosh Gaçe Saga e jetëve legjendë : Winston Churchill, Katerina e Madhe, Albert Speer... etj. / Arjan Konomi Un Célébre méconnu : le Duc de Lauzun : (1747-1793) / Roger de Gontaut Biron The Letters of Percy Bysche Shelley : containing material never before collected / Percy Bysshe Shelley; Roger Ingpen Yoland D`Anjou : la reine des quatre royaumes / Jehanne D'Orliac L' Oeuvre de Pascal / Blaize Paschal; Jacques Chevalier Alexandra Féodorowna Impératrice de Russie / Maurice Paléologue Théodora Impératrice de Byzance / Charles Diehl Kujtime në vite / Shyqyri Shabani; Adem Avdia Kujtime nga pjesëmarrja në luftën nacionalçlirimtare : (1941-1945) / Berdo Asllani Dëshmorë 90-vjeçarë / Sevo Tarifa Ec pas këtij njeriu / Donika Anxhaku; Zenel Anxhaku Një jetë përballë terrorit komunist : Llan Selman Doda : (portret-monografi) / Petrit H. Dunga; Asllan Daci Mbahu nënë / Sali Musai; Fatmir Minguli Optika letrare : këndvështrim / Bexhet Asani; Kristaq F. Shabani; Zekerija Idrizi Pushkë lajmëtare / Kadri Rexha; Lulëzim Etemaj; Hasan Ukëhaxhaj; Muhamet Mavraj Portrete të anatemuarish / Enver Zhinipotoku; Ismet Aliu Dervish Shaqa : (rruga jetësore dhe artistike e rapsodit) / Kadri Rexha; Ahmet Qeriqi; Enver Mehmeti Edi Luarasi-dashuri dhe dramë në jetë dhe në skenë / Zenepe Luka Legjenda 50000 tonë : monografi kushtuar Hysen Cenaj / Ergys Alushi; Adriana Manaj (Gjika) Ahmed Dakli, njeriu i ndershëm, gazetari i guximshëm, kryebashkiaku i zot, atdhetari i flaktë / Hilmi Dakli; Astrit Bishqemi Despot Durad Brankovic : gospodar srbima, podunavlu i zetskom primorju / Cedomir Mijatovic Kristale në errësirë : fakte, dëshmi, përjetime / Ibrahim Vasjari; Sadik Bejko Jani Koli Bega : monografi / Mihal L. Krimçe; Mariola Poro Pak dritë në themelet e Sinicës / Ibrahim Z. Memelli; Fuat Memelli Malësorët : vështrim etno-kulturor kushtuar malësorëve... / Zef Përgega; Marash Mirashi; Luigj Pepaj Reshat Arbana (Artist i Popullit) : monografi / Albert Zholi; Timo Luto Martin Luther : historia e jetës / Jim Cromarty; Florenc Mene; Agesil Qiriazi Zef Deda-Çaplini shqiptar / Fadil Kraja; Arlon Liko Tigri i fushave të blerta : monografi / Theodhori Proko; Gëzim Zilja Jetë kushtuar humanizmit : monografi / Elmaz Puto; Izet S. Çulli Flakadani i lirisë, Bajram Daklani : (1873 - 03.Shkurt 2017) / Shevqet S. Canhasi Bashkimi kombëtar : pengesat, sakrificat / Sheremet Ajazi; Drita Maxhuni Udha e eshtrave të Heroit Kombëtar Isa Boletini / Hysni Syla; Fazli Hajrizi; Halit Barani Enver Mara : jeta dhe veprimtaria / Ermir Dizdari; Nexhat Myftiu Ismail Lesko Progonati : monografi / Bardhosh Gaçe; Lirim Dede; Kastriot Hadëri; Izet S. Çulli Xhanfise Keko-an Albanian woman film director : (1929-2007) / Genc Përmeti; Artur Lazebeu; Ska-Ndal Film Production Rrëfim nga lartësia e 80 vjetëve... : kujtime të një jete / Ali Manaj Adem Shyt Derri : (poet & rapsod) / Adem Sh. Derri; Muhamet Dauti Maja çajupiane : studime, poezi, publicistikë / Kristaq F. Shabani; Andon Pango Magjia e dritës : "roman" jetësor i magjisë / Kristaq F. Shabani; Anastas Nika; Majlinda (Aleksandra) Shabani Kronika e qytezës : "roman" jetësor i magjisë = The Chronicle of the small town : a magical novel of life / Kristaq F. Shabani; Dritan Kardhashi Vrapo, Niki vrapo : urrejtje, fuqi, mbijetesë, falje, shpengim : përkthim / Niki Cruz; Jamie Buckingham Gjeniu në botën e numrave : jeta dhe vepra e Pr. Dr. Rashit Alidemës / Sabit Alidema; Ramadan Musliu; Naim Braha; Blerim Rexha Mazhja në rrjedhën e historisë / Besim Dema; Alma Dema Perlat Rexhepi, Jordan Misja, Branko Kadia : me rastin e 35-vjetorit të themelimit të PPSh 22 qershor 1942-1976 Një jetë me Biblën : kujtime / Zhuljeta Grabocka (Çina) Kujtimet e një arsimtari / Hasan Spahiu Baladë për Josif Budon, "Martir i demokracisë" / Josif Doja; Xhevat Mustafa Kadareja, Nobeli dhe letërsia e braktisur... / Rifat Hoxha; Sefer Hoxhalli Poeti dhe qyteti / Zenel Anxhaku Të përkushtuar për jetën / Eqerem Pllaha; Bujar Balliu Autorë nga rajoni i Ferizajt : (1893-2016) / Isa Baftiaj; Rrahim Sadiku Aleksandër Moisiu : Trieshtë, Berlin, Nju Jork : një legjendë aktrimi : biografi / Rüdiger Schaper; Feride Xh. Berisha Profile kolegësh / Orhan Sakiqi Epopeja e Kastriotëve / Fehmi Kaloshi; Naim Plaku Drithërimat e fjalës : publicistika e Zylyftar Hoxhës : shënime kritike / Mihal Gjergji; Orgeta Hoxha; Xhevahir Spahiu Poeti i Labërisë, Lirim Deda : ( konferencë, kujtime, poezi, in memorial) / Bashkim Qeli; Bernard Zotaj; Ajet Nuellari Shkrime historike për Rilindjen Kombëtare : (artikuj shkencorë, referate dhe kumtesa të botuara) / Kristaq Prifti; Pëllumb Xhufi Nga Kosova për Kosovën : 101 profile biografike : (studime, skica, publicistikë, dokumente, ilustrime) / Marenglen Verli; Beqir Meta Biografitë e eurofizikanëve të shquar [CD] / Pëllumb Berberi Marie Logoreci [CD] : libër elektronik Homazh për De Radën [DVD] : 100 vjetori i vdekjes : 1903-2003 = Omaggio a de Rada : centennario della morte : 1903-2003 / Francesco Altimari Who is who Turkiye Who is who in Österreich Who is who Magyarorzagon Aleksander Matrashov dhe Ivan Bogatyr : heronj të Bashkimit Sovjetik Who is who w Polsce : 2008 Who is who stin Ellada : 2007 Who is who v Slovenskej republike Who is ... ? (v Ceske republice) : 2007 Who is who in der Bundesrepublik Deutschland 2007 Who is Who Magyarorszagon : 2008 Enciclopedia personalitatilor din Romania : 2007 Who is who w Polsce : encyklopedia biograficzna z zyciorysami znanych Polek i Polakow : uzupelnione Who is who in Österreich : Supplementwerk der biographoischen Enzyklopadie führender Frauen und Männer Österreichs Who is who Magyarorszagon : magyarország vezetö személyiségeinek életrajzi enciklopédiája : kiegészitö kötet Islamizmi dhe reforma n'Egjyptë [mikroformë] / Charles Adams; Vexhi S. Demiraj FDR Robert Vaughn [DVD] : an intimate and courageous portrait of a powerful American leader! / Robert Vaughn Her Majesty Queen Elizabeth, The Queen Mother [videokasetë] : the BBC official tribute 1900-2002 / Jonathan Gili Harold Lloyd [videokasetë] : the third genius New labour in focus [videokasetë] : Tony Benn's video diary / Tony Benn Snakes and ladders [regjistrim zanor] : a political diary / Shirley Williams Reaching for glory [regjistrim zanor] : Lyndon Johnson's secret : White House tape, 1964-1965 / Lyndon B. Johnson; Michael Beschloss Give me ten seconds [regjistrim zanor] / John Sergeant The Time of my life [regjistrim zanor] : life stories / Denis Healey McCarthy [videokasetë] : death of a witch hunter : a story of hate, violence and the politics of power / Emile de Antonio Daley [videokasetë] : the last Boss / Barak Goodman; Hal Holbrook Great grand nations [videokasetë] : stories from the world's greatestrace / Jenny Pitman Omaggio a Girolamo De Rada [DVD] : nel bicentenario della nascita : 1814-2014 / Francesco Altimari; Universita di Calabria Kadri Roshi feston 82-vjetorin mes urimeve të ngrohta / Kadri Roshi; Blendina Cara Ndahet nga jeta satiristi Niko Nikolla / Eni Kaçi; Blerina Goce Mbrojësi fisnik i trojeve shqiptare : [Dedë Gjo Luli dhe Malësia në vitet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në dritën e disa dokumenteve shqiptare e malazeze] / Gjergj Nikprelaj Një portret kulturor për dr. Moikom Zeqon dhe një vështrim kritik mbi veprat e tij kryesore / Fatmir Minguli Ja 30 vitet e mia në ekran / Dhimitër Gjoka; Leontina Nika Robert Capa aty ku filloi fotografia e luftës : [fotograf] / Eni Kaçi Niko Nikolla faraoni i tetë / Dionis Bubani Buza, aspak primitiv. Moderni i parë : 100 vjet nga lindja e piktorit shqiptar [Abdurrahim Buza] / Suzana Kuka (Varvarica) Piktori endacak : historia. Një ditë nga jeta e një.."artisti" : piktori Pjetër Lala / Ani Jaupaj Jeta e Fan Stilian Nolit eruditit të madh shqiptar : mbushen 124 vjet nga dita e lindjes Kur më të afërmit dëshmojnë për artistët : duke shfletuar albumin trivëllimësh "Për Paskalin nga Paskali": [Odhise Paskali, "Për Paskalin nga Paskali", përg. e mblodhi Floriana Paskali] / Adriatik Kallulli Niko Nikolla, ose buzëqeshja e pazbehur e Satirës / Llambro Ruci Albanologu që ëndërroi kurorën e shqipërisë : [Franz Nopsca] / Nikollë Loka Një bisedë në Tiranë me regjisorin Fatmir Koçi : [intervistë] / Dejvid Darsi Kush ishte në të vërtetë Mozarti! : [Wolfgang Amadeus Mozart] / Gaby Reucher Zeki Kastrati - një virtyoz i valleve / Natasha Dhoska Trashëgimia përcakton të ardhmen e kulturës sonë : maestroja i këngës popullore shkodrane, rrëfehet për gazetën / Zef Çoba; Virtyt Avdyli Në 100 vjetorin e Buzës / Stefan Taçi Atentatori 18-vjeçar që qëlloi Zogun para Parlamentit : [Beqir Valteri, procesverbali gjyqësor i mbajtur nga avokati mbrojtës] Maestro Ciko rrëfen vetveten, muzikën dhe jetën intime : [intervistë] / Zhani Ciko Arvanitasi që themeloi simbolizmin : [Jean Moreas, esse] / Luan Rama Ku gjendet Shekspiri / Christofer Marlowe; Silvana Leka Atdheu dhe populli : përjetë mirënjohës : [veteranë që ndahen nga jeta] Një libër për kujtesën : rreth librit të Z. Ibrahim Vasjari "Kristale në errësirë" me një parathënie të Z. Sadik Bejko / Enver Memishaj (Lepenica) Mjeshtri i Madh i Sportit, që fitoi ndaj të gjithëve : [Mirash Vuksani] / Riza Lahi Atentatori i Ahmet Zogut zhduket përjetë : cili qe fati i Beqir Valterit pas seancave të dështuara të gjyqit mbi tentativën e vrasjes së ish-kryeministrit? Charles Baudelaire poeti i mallkuar : rreth jetës së veprës së poetit të shquar francez / Vasil Qesari Komeditë e Çajupit si prirje realiste : në 140 - vjetorin e lindjes së Çajupit / Ermir Nika Vdekja e largët e Kristina Koljakës : [skulptore] / Ylli Xhaferri Havzi Nela, fjala në litar : Shkrimet për Havzi Nelën në një libër : ["Fjala në litar, shkrime për Havzi Nelën", Zgjodhi dhe përgatiti Petrit Palushi] / Elsa Demo Laura, kozmologia shqiptare, që sfidoi teorinë e Ajnshtajnit : [intervistë e realizuar nga BBC) / Laura Mersini (Houghton) Miteran, dhjetë vjet më pas... / Luan Rama Aleko Minga, profesori i matematikës letrare : bisedë me matematicienin përkthyes të Poperit, Klarkut dhe John Lock - ut / Aleko Minga; Agim Baçi Frang Bardhi në 400 - vjetorin e lindjes : [Tonin Çobani, "Frang Bardhi dhe relacionet e tij"] / Ariola Hekurani Klerikët shqiptarë nën plumbat e komunistëve jugosllavë / Pjetër Pepa Abdurrahim Buza, piktori par ekselence : [piktura "Refugjatët", 1957] / Ali Podrimja Si njoha në 1939 Vasil Shanton, Qemal Stafën dhe Enver Hoxhën : intervistë / Pilo Peristeri; Elisabeta Ilnica Si njoha në 1939 Vasil Shanton, Qemal Stafën dhe Enver Hoxhën : intervistë / Pilo Peristeri; Elisabeta Ilnica Udhëtimi fantastik i Lumturi Blloshmit / Fani Zguro Perandoria tjetër e Velos : "Koha antishenjë" dhe dinosaurët e diktaturës / Miranda Haxhia 55 vjet nga kalimi nga jeta e martirit bektashi Dede Kamber Prishta : ish -sekretar i përgjithshëm i Kryegjyshatës Botërore Bektashiane / Tomor Aliko Mohimi i origjinës shqiptare të Karl Gegës : [edhe fundi tragjik i inxhinierit të ndërtimit të hekurudhave] / Artan Canaj " Si u futa në librin botëror të rekordeve" : [dhuntia e të shkruarit me dy duar] / Kristaq Viso; Leonard Veizi Goditja e fundit : në vitin e pesëmbëdhjetë të një reporteri "të rrezikshëm" / Armand Shkullaku; Zefina Hasani Në procesin e Nasi Lerës. Romani i vogël i një romani : [Nasi Lera, "Ana Zh", jeta dhe vepra e shkrimtarit] / Arta Marku Artisti borgjez ekspozitë në Pragë : [piktori Leonard Voci] / Anisa Ymeri Fatos Lubonja që prish rregullat / Besim Tula Si njoha në 1939 Vasil Shanton, Qemal Stafën dhe Enver Hoxhën : intervistë / Pilo Peristeri; Elisabeta Ilnica Ipeshkvit imzot Mark Sopi, pusho në paqe shkëlqesi : Ipeshkvia, lamtumira / Rrok Berisha Ramadan Sokoli, "muzeu i gjallë i muzikologjisë" / Agim Baçi Peter Drucker ose "Babai i Menaxhimit" / Anila Bashllari Rexhep Çeliku : në hapat e mjeshtrave të valles / Rexhep Çeliku; Eni Kaçi Veterineri, personaliteti politiko - shoqëror e afaristi libohovit : [Dr. Tare Libohova (Myftar Haxhiu) 1895 - 1972] / Uran Asllani " Dashuria për teatrin nuk mbaron kurrë"; intervistë me aktoren e njohur të teatrit "Migjeni" / Paskualina Shllaku; Esmeralda Bardhyli Kosova e gjitha e shokuar. Shuhet Ibrahim Rugova : [materiale] " Letërsia erdhi rastësisht tek unë" / Ylljet Aliçka; Esmeralda Bardhyli Shuhet Rugova, shqiptarët në zi : [materiale] Shuhet Rugova. Shqiptarët në Zi : [materiale] Vdekja e misionarit : [ndahet nga jeta Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova] / Baton Haxhiu Ibrahim Rugova dhe shqiptarët : [ndahet nga jeta Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova] / Mero Baze Shuhet Rugova rilindasi i fundit : [materiale] Rugova, simbol i pavarësisë së Kosovës / Mehmet Emërllahu Atij nuk i gjen të dytë : [ndahet nga jeta Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova] / Mentor Nazarko Bonaparti : ngjitja vertikale: [Tarle,E., "Napoleoni"] / Ardian Klosi Një foto e pangjashme për Uinston Çërçill : [fotografuar nga Jousuf Karash] / Qerim Vrioni Suzane Sontag, lamtumira e një shkrimtareje " Përkulem me respekt para rrugicës ku kam lé, familjes dhe këngës" : intervistë me regjisorin, saksofonistin dhe këngëtarin Mula / Osman Mula; Eglantina Nasi Jeta e Rugovës, fitore në politikë, disfatë nga kanceri : autori i shkrimit është kërkues në "Global Challenge Researche" / Can Karpat Marubi, 100 fotografi për Malin e Zi / Fiqiri Sejdiaj Jam fatlum që njoha nga afër Rugovën / Pjetër Arbnori Magjepsje e menjëhershme mbi një sfond të errët : Federico Garsia Lorka, dossier / Giovanni Mariotti; Faslli Haliti Ibrahim Rugova, emblema e pavarësisë : fragmente nga libri "Për shtetin e Dardanisë" / Gani Mehmetaj Pas 12 vjetësh Saimir Kumbaro, rikthehet me komedinë e tij të parë / Eni Kaçi Të ndezësh një qiri për Rugovën / Visar Zhiti Është koha për të folur, kohë luftrash : [marrë nga libri me kujtime për Shqipërinë, i misionerit britanik Entoni Kueill, me titull "Është koha për të folur"] / Anthony Quayle; Lirim Hoxha Gjeçi, përkthim parajsor në ferr Dante Aligierit : mjeshtri i dënuar, solli në shqip "Odiseun", "Faustin", "Hamletin" dhe poezitë e Leopardit / Agim Baçi Ati, gjaku dhe kujtesa në një libër për atin : një libër i shkruar nga Syrja Vasjari, Ibrahimi, ish-deputet në Parlamentin Shqiptar nga viti 1992 - 1997, "Kristale në errësirë" / Sadik Bejko Muzikantët kosovarë : [Lorenc Antoni etj] / Natasha Dhoska " Skenat e mëdha sfida ime e përherëshme" : flet sopranoja lirike e TOB / Erjona Gjyzeli; Leonard Veizi Përkushtimi e pasioni i Zef Alimhillit, krijoi breza muzikantësh; i pari violinë e parë në Shkodër / Virtyt Abdyli Dr.Ibrahim Rugova dhe historia / Moikom Zeqo Rugova i dha jetë pavarësisë së Kosovës / Veip Proda [ Cikël me poezi] : [poezitë i shoqëron shkrimi "Ndjenja të trazuara", bota e emigrantit pezak, i autorit Halil Buçpapaj] / Muhamed Kalaja Tahir Emra, dimensioni shqiptar i pikturës / Nazmi Hoxha Kapexhiu në 3K : [Bujar Kapexhiu në kinema dhe artin e karikaturës] / Elsa Demo Shkronja të arta! : Isamil Kadaresë, me rastin e 70-vjetorit të lindjes / Beqë Cufaj Ovacione ndërkombëtare për Ermonela Jahon : [soprano shqiptare] / Mërgim Korça Ciko, baritoni i pazëvendësueshëm i skenave shqiptare : 20 vjet nga ndarja nga jeta e mjeshtrit të madh Mihal Ciko / Esmeralda Bardhyli Baleti i parë shqiptar : "Halili dhe Hajrija", në 80 vjetorin e lindjes së Tish Daisë / Marash Hajati Një rrëfim brilant i vetvetes : Marlon Brando, "Përtej famës" (Autobiografi) / Kliton Nesturi Përkthyesi i parë në gjuhën shqipe dhe ndoshta i vetëm i kujtimeve të Gjeneralit Dejvis : [Zenel Sopoti] / Ilir Sopoti Kronika e një jete në heshtje : [tregim] / Artur Spanjolli Përshtypje : [poezi] / Juan Ramón Jiménez; Faslli Haliti Parfumi "Esad Pasha" në Parisin e 1920-ës : një reklamë e ruajtur në Arkivin e Shtetit, zbulon anët e panjohura të Esad Pashë Toptanit / Admirina Peçi Kadareja 70 vjeç. Krijimtaria që i mungon vetëm "Nobeli" : [materaile] I pushtuar nga magjia e artit të tij : [shkrimtari Ismail Kadare] / Bujar Hudhri; Anisa Ymeri Ismail Kadare, sot 70 vjeç : speciale për personalitetin e shquar të letrave shqipe [materiale] Rugova dhe Kosova / Veip Proda Ismail Kadare : 70 vitet e një krenarie për shqiptarët [materiale] Si e mbytën Prelatin më të lartë imzot Vincenc Prenushin / Pjetër Pepa Politikani dhe burri i shtetit më i madh që njeh historia e djepit të shqiptarizmit : [Dr. Ibrahim Rugova] / Bujar Hoxha " Si u fejova dhe u martova brenda javës me Pilon" / Lejla Peristeri; Elisabeta Ilnica Loro Simoni. Zhdukja e oficerit që u arratis pas takimit me Mehmet Shehun / Maman Saliu Si e mbytën Prelatin më të lartë imzot Vincenc Prennushin / Pjetër Pepa Kadare, universi që trondit dhe emblemë shqiptare : flasin prof. Çiraku dhe dr.Agim Vinca, studiues dhe profesor nq Universitetin e PRishtinës / Ymer Çiraku; Agim Vinca Dy ngjarje nga jeta e kompozitorit Tish Daija : [në 80 -vjetorin e lindjes] / Marash Hajati Kur artistët e uritur ushqejnë epokat : një esse mbi rolin e madhërishëm të artistit, që edhe pse në skamje dhe uri, udhëton nëpër të gjitha kohërat : [Franz Schubert] / Shpëtim Kelmendi Libër me shumë vlera, kushtuar disa pedagogëve tanë të shquar : Murat Gecaj, "Filologë që nuk harrohen" / Marash Kola Rugova - monument kulture dhe historie : intervistë e kryetarit të Grupit Parlamentar të Partisë Lidhja Demokratike e Kosovës / Sabri Hamiti Muza e Kadaresë në orët e mëngjesit / Mimoza Çika (Kelmendi) Si e mbytën Prelatin më të lartë imzot Vincenc Prennushin / Pjetër Pepa Presidenti Rugova dhe krijimi shtetit të Kosovës / Kastriot Dervishi Edhe i vdekur, ai shërbeu : [presidenti i Kosovës z. Ibrahim Rugova] / Mentor Nazarko Rugova, udhëheqësi normal / Shpëtim Nazarko Si shpëtoi qytetari Kadare / Milena Selimi Edhe miti Kadare duhet t'u nënshtrohet kritereve moderne të rivlerësimit : në 70 vjetorin e lindjes / Isak Ahmeti Si e mbytën Prelatin më të lartë imzot Vincenc Prennushin / Pjetër Pepa Hanah Arend dhe dinjiteti i politikës : rrallë mund të ketë në shek. XX dhe rrallë në historinë e njerëzimit një femër që të ketë lënë gjurmë kaq të thella në kulturologji dhe politikologji si Hanah Arend / Moikom Zeqo Halili dhe Hajrija baleti që nuk harrohet : 80 vjet nga lindja e kompozitorit Tish Daija / Marash Hajati Pilo Peristeri më dhuroi familjen, por jo karrierën : ish-funksionarja përgjegjëse për gratë në Tiranë, tregon marrëdhëniet me bashkëshortin / Lejla Peristeri; Elisabeta Ilnica Isa Boletini, si u vra nga malazezët : Akademia e Shkencave përkujton 90-vjetorin e rënies së heroit të popullit Isa Boletini / Leonard Veizi Larry Post u vra, kishte vrimë pas koke! : gruaja e oficerit shqiptar të CIA-s flet për sekretet e burrit / Liza Papa; Anila Prifti Tiranë - Prishtinë - Tiranë, ose "Ra ky mort e u pamë" : minutë pas minute me përcjelljen e Rugovës drejt banesës së fundit / Blendi Fevziu Rugova e paracaktoi të ardhmen e Kosovës / Tim Judah Ibrahim Rugova dhe krijimi i shtetit të Kosovës / Kastriot Dervishi " S'e binda Rugovën të linte duhanin" : marrë nga "Le Monde" / Bernard Kouchner Udhëtimi fantastik i Lumturi Blloshmit / Fani Zguro Tola, "ambasadori" i Shqipërisë në Olimpiadë : [Erjon Tola, pjesëmarrës në Lojrat Olimpike Dimërore, "Torino 2006". Materiale] Si e mbytën Prelatin më të lartë imzot Vincenc Prenushin / Pjetër Pepa Presidenti i jep "Medaljen e Artë të Shqiponjës" Hajri Hasan Fetahut : nderohet çami që u internua në Itali, Gjermani, po edhe në Shqipëri / Hyqmet Zane Profeti dhe testamenti / Agron Tufa Rugova, formula shqiptare më frytdhënëse / Bujar Leskaj Aris Golemi koreograf në "Ballet Fest 2006" në Atlanta / Blerina Goce Orë pas ore si u shkarkuan Kadri Hazbiu e Veli Llakaj / Veli Llakaj Si na humbën reliket në demokraci / Lejla Peristeri; Elisabeta Ilnica Epilogu i legjendës së gjallë të komunizmit : [Pilo Peristeri] / Elisabeta Ilnica Ditari special i Enver Hoxhës. Incidenti me Milicën, gruan e Vukmanoviç Tempos : [marëdhëniet shqiptaro-jugosllave gjatë Luftës, në kujtimet e misionarit anglez] / Enver Hoxha; Jon Holliday Shqiptarët, "beniaminët" e konservatorit : Kujtimet me rastin e 80-vjetorit të kompozitorit Tish Daija / Marash Hajati Kjo ishte hera e fundit që konkurova për çmimin "Onufri" / Ali Oseku; Blendina Cara Kur të vdes dua të më venë mbi varr një gur nga Shqipëria dhe një nga Kosova : biseda e fundit me piktorin pak para se të thoshte lamtumirë / Ibrahim Kodra; Nadire Buzo Do të zgjedh rrugën e një prijësi si Rugova : zgjidhet pas tre votimeve nga Kuvendi, Presidenti i ri i Kosovës / Fatmir Sejdiu Dom Mark Gjani, kleriku që e hëngrën qentë e Shpalit / Pjetër Pepa Lamtumira post - kubisti Ibrahim Kodra : nderohet nga personalitete të artit, kulturës dhe politikës piktori i madh / Leontina Nika Fotografia, tabuja e pakapërcyeshme e botës shqiptare : bisedë me studiuesin dhe kritikun e fotografisë / Qerim Vrioni Abraham Linkolni, Shqipëria dhe qytetërimi botëror : Esse / Moikom Zeqo Nga futbolli u largova si kampion i vërtetë : [intervistë] / Shyqyri Ballgjini Lamtumira e fundit për realistin Kel Kodheli / Eni Kaçi Togeri në kërkim të ushtrisë : [Leka Zogu II] / Erion Tase Azem Hajdari, legjendë i gjallë, legjendë i vdekur : perkujtimi i Heroit të Demokracisë / Agim Doçi Mynih 1972 : [intervistë me regisorin e filmit "Mynihu"] / Steven Spielberg Zbulohet letra që Mehmet Shehu fshehu 40 vjet në kasafortë : [edhe faksimile e dëshmisë së L. Post dhënë në hetuesi për aktivitetin e tij në Amerikë. Materialet shoqërohen me një shkrim të gazetares Anila Prifti] Kritika më ndihmon të gjej vetveten, Siro Muedini : [piktor] Kadareja në spanjisht, vështirësitë e përkthimit : flet fituesi i "Penda e Argjendë 2005" për përkthimin / Ramón Sánchez Lizarralde; Dhurata Hamzai Kur vdekja vjen në shkurt : [ndahet nga jeta poeti Frederik Rreshpja] / Shpëtim Kelmendi Shtëpia e madhe e muzikës ruse e botërore : Kujtimet me rastin e 80-vjetorit të kompozitorit Tish Daija / Marash Hajati " 82 vjet janë shumë, por dua të jetoj më tepër" : pionieri i teatrit shqiptar feston 82-vjetorin e lindjes / Sulejman Pitarka; Blendina Cara Zbardhet e vërteta e vrasjeve të Zef Ndojës dhe Ludovik Nikajt : [sipas dokumenteve arkivore] / Kastriot Dervishi Të shkruarit është jeta ime / Gabrielle Alioth; Esmeralda Bardhyli Dionisi ynë : homazh për shkrimtarin Dionis Bubani / Kliton Nesturi Regina Manushi, pak jetë mbi vargjet poetike : in memoriam për poeteshën beratase që u nda nga jeta aksidentalisht Njeriu, artisti, profesori : me rastin e 70 vjetorit të lindjes së Prof. Gjon Simonit "Artist i Merituar" / Roland Çene Në kujtim të Ibrahim Kodrës : ikën dhe mjeshtri i madh i penelit / Kujtim Buza Një amerikan në oborrin tonë shkëmbor : [nga krijimtaria e Mark Tuejn] / Ardian Klosi Garcia Marquez. Vjeshta e shkrimtarit : takim me nobelistin e letërsisë që prej më shumë se një viti nuk arrin të gjejë ide për libra të rinj / Armin Tirana I jepet lamtumira e fundit Dionis Bubanit : [shkrimtar] / Eni Kaçi Gjon Karma : Kur hapet perdja :[intervistë] / Gjon Karma; Xhelil Aliu Noam Chomsky - "papa" i gjuhësisë / Asllan Saraçi Ndjenjë Përzemërsie : [Fjodor Mhailloviç Dostojevski, shkrimtar] / Stefan Zweig Njerëzorja e pazbuluar e Vath Koreshit / Natasha Lushaj Ndërron jetë arkitekti i Kosovës : [Presidenti Ibrahim Rugova] / Tim Judah Ibrahim Kodra, homazh babait të postkubizmit Për shkrimtarin që nuk ikën dot kurrë : [Vath Koreshi] / Miranda Haxhia Vrasja e Ludovik Nikajt, pas takimit me Enver Hoxhën : [sipas dokumenteve arkivore] / Kastriot Dervishi " Arti im nga Skënderbeu tek Enveri e Azem Hajdari" : Njohja me Eqerem Çabejn dhe roli i Ismail Kadaresë: skulptori rrëfen jetën etij, studimet në Çeki dhe puna e gjatë me skulpturën / Hektor Dule; Leonard Veizi Lashë mikrofonin në Tiranë gjeta mistrinë në Athinë : [me këngëtarin] / Tonin Tërshana; Etleva Skonja Bohemi i fundit i shqiptarëve : in memoriam për Frederik Rreshpjen / Sadik Bejko Frederik Rreshpja : u mbyll një arkapi / Arian Leka Ndahet nga jeta piktori Kel Kodheli Vdekja e Skënder Çarçanit : in memoriam / Shpëtim Nazarko Ndoc Jakova, "Martir i Demokracisë", shembull unikal i binomit "Fe - Atdhe" / Paulin Pali " De morte transire ad vitam" : në 250 vjetorin e lindjes së gjeniut të muzikës : [Wolgang Amadeus Moxart] / Luan Rama Kush është Marcel Proust / Boyd Tonkin; Ben Andoni Bukuria që vriste : piktori i modeleve "të ndaluara", në gjimnazet e Tiranës komuniste : [Llambi Blido] / Violeta Murati Si u pushkatuan misionarët gjermanë Alfons Tracki dhe Zef Marksen / Pjetër Pepa Vath Koreshi, shkrimtari që sfidoi perënditë / Miranda Haxhia Pushoi zemra e Gogolit të letrave shqipe : u nda nga jeta shkrimtari i shquar Vath Koreshi / Esmeralda Bardhyli Azem Hajdari, legjendë i gjallë, legjendë i vdekur / Agim Doçi Udhëtimi pa kthim i Vath Koreshit : ndahet nga jeta në moshë 70-vjeçare shkrimtari dhe skenaristi Vath Koreshi / Alma Mile Pjetër Budi, pse ka mbetur në harresë : studiuesi, Behar Gjoka, flet rreth studimit për letrarin e Mesjetës / Behar Gjoka; Leonard Veizi Robert Ballauri. Ikja e qytetarit të fundit : shuhet jeta e njërit prej filatelistëve të shquar shqiptarë, njeriu që koleksiononte historinë Atdheu dhe populli : përjetë mirënjohës : [veteranë që ndahen nga jeta] Zemra e Nexhatit digjej për Shqipërinë... : duke përkujtuar Nexhat Peshkëpinë që ndërroi jetë në Detroit, shkurt 1970 / Dalip Greca Takim me artistin Omer Kaleshi ku pikëtakohen dervishët, dramat ballkanike dhe ikonat e shenjtëve kristianë / Luan Rama Requiem për Koreshin / Teodor Laço Bubani, shakaja e fundit tragjike : në vend të një lamtumire për mjeshtrin e humorit / Admirina Peçi Rugova në Francë : [përceptimi i z. Ibrahim Rugova në Francë] / Muhamedin Kullashi Shkrimtari që sfidoi perënditë : [Vath Koreshi. In memoriam] / Miranda Haxhia Ndoc Jakova, "Martir i Demokracisë", shembull unikal i binomit "Fe - Atdhe" / Paulin Pali Lamtumirë, mik i shtrenjtë! : [Vath Koreshi] / Kliton Nesturi Lamtumira e fundit e Vath Koreshit : [materiale] / Oliverta Lila Dionis Bubani : dossier Poet i traditës dhe realitet historik : Ndue Bytyçi 1847 - 1917 / Vlash Prendi Jean Moreas arvanitasi që themeloi simbolizmin / Luan Rama Viktoria : zonja ruse e ikonave shqiptare: miqësia e Puzanovëve me familjen Durolli në Vlorë / Vasil Qesari Rikthimi i Niko Nikollës në parajsën e humorit : in memoriam " Mehmet Shehu më solli nga Parisi flautin tre mijë dollarë" / Gjovalin Shestani; Manjola Bregasi Koreshi, humanisti në kinema : [skenaristi Vath Koreshi] / Vladimir Prifti; Elsa Demo Lamtumirë, Vath! / Myftar Gjana Zhan Moreas : nuk i përkas racës greke, jam nga Epiri / Luan Rama Si u pushkatua misionari gjerman Zef Marksen / Pjetër Pepa Azem Hajdari, legjendë - i gjallë, legjendë - i vdekur / Agim Doçi Kadare : Drita Çomo vajza në kulmin e zymtimit diktatorial: [Drita Çomo, "Dritë që vjen nga humnera"] / Meri Lalaj Thanas Floqi personaliteti që i bën nder kombit (1884 - 1945) / Hyqmet Zane " Për 80-vjetorin, më propozuan të luaj në film" : [me aktoren Liza Laska] / Liza Laska; Zenepe Luka Kthimi i Mehmetit nga Spanja, të formonte një parti : sinqeriteti i ish - Kryeministrit 2 muaj para vetvrasjes / Mystehak Xhemali Ahmet Zogu dhe e dashura e tij moldave : "Tirana Observer" boton historinë e vërtetë të mbretit në Paris / Luan Rama Miladin Popoviçi, armiku i përbetuar i shqiptarëve / Bujar Hoxha Hans Kristian Andersen (1805 - 1875) Mehmeti urdhëroi para Enverit luftën e organizuar : si e kam njohur ish-kryeministrin / Mystehak Xhemali Alain Finkielkraut, kriticizmi për sub-kulturën : esse / Moikom Zeqo Si u pushkatuan misionarët gjermanë Alfons Tracki dhe Zef Marksen / Pjetër Pepa Shkrimtari që i deshi aq shumë fëmijët : [Rifat Kukaj] / Astrit Bishqemi Një emër që rron mes nesh : [Intervistë me shkrimtarin B. Dedja] / Bedri Dedja Prijësi që u kthye në legjendë : me rastin e 90 vjetorit të vrasjes së Isa Boletinit më 23 janar 1916, në Podgoricë / Gjergj Nikprelaj Lame Dhimitër Kareco (1888 - 1953) / Vladimir Misja " Ai na la studime për pedagogjinë, historinë e trashëgiminë" : [profesor Faik Luli] / Vehbi Hoti; Virtyt Avdyli Bubani, jeta e vështirë, i lehtë dheu : në ditën e lamtumirës për humoristin Dionis Bubani / Dhurata Hamzai Ahmet Zogu dhe e dashura e tij moldave : "Tirana Observer" boton historinë e vërtetë të mbretit në Paris / Luan Rama Jeta e Bllokut në këndvështrimin e Teuta Hoxhës / Teuta Hoxha; Ilir Bushi Në atelierin postum të murgut Sulovari : [piktori Jusuf Sulovari] / Suzana Kuka (Varvarica) Thanas Vaja nga Lekli, personalitet legjendar i oborrit të Ali Pashës / Vilson Kuri Si u pushkatuan misionarët gjermanë Alfons Tracki dhe Zef Marksen / Pjetër Pepa Çezarina Canco, nxënësja e Idromenos / Eleni Laperi; Jaho Margjeka Urdhëri i Mehmetit për TVSH : filmoni vetëm Enverin : "si e kam njohur ish-kryeministrin Mehmet Shehu" / Mystehak Xhemali Maliq Lila ose rivlerësimi "post mortum" i njeriut : udhëheqës i grupit artistik të Bënçës / Gëzim Tushi Njëri nga ata që rrëzuan shtatoren e dikatatorit Hoxha : me rastin e 15 -vjetorit të rrëzimit të bustit të Enver Hoxhës, 20 shkurt 1991- 20 shkurt 2006 : [Fatmir Merkoçi] / Uran Butka Spiro Prifti, mjeku që shëroi me qindra pacientë dhe nuk shpëtoi dot vetveten : për herë të parë biografia e doktorit të Oborrit Mbretëror / Albert Hitoaliaj Si u pushkatua misionari gjrman Zef Marksen / Pjetër Pepa Homazh për Agim Darovën : [instrumentist] / Tomi Mato Prototipi Arkan : një kriminel lufte dhe paqeje në Serbi / Norbert Niediek-Mappes I biri : Shefqet Ndroqi u bë mjek kur i vdiq e ëma: përvjetori i 5 - të i vdekjes së mjekut të shquar / Zirina Llambro Anija e poezisë vajton kapitenin e vjetër : homazh i përunjur për vdekjen e poetit të madh shqiptar Frederik Rreshpja / Shpëtim Kelmendi Kur shuhet në vetmi poeti : ndërron jetë poeti, tregimteri dhe eseisti shkodran, Frederik Rreshpja / Ariola Hekurani Një buqetë me lule Elvira Daços : homazh për këngëtaren dhe aktoren pogradecare / Tomi Mato Si u pushkatuan misionarët gjermanë Alfons Tracki dhe Zef Marksen / Pjetër Pepa Nuk trondit më njeriu Rreshpja, poezia e tij : poeti Frederik Rreshpja shuhet në moshën 66-vjeçare / Anila Dushi Pullat, prapa vjen historia : Ferik Ferra dhe historitë e pullave të rralla të filatelisë shqiptare / Violeta Murati Mjeku që ngriti spitalet e para shqiptare : Jani Basho doktori që pati meritën për ngritjen e Spitalit Civil dhe atij Ushtarak / Eglantina Nasi Shkëlqimi dhe rënia e misioneve fetare : përgjigje replikuesit tim grek dr. Kosta Giakoumis-it / Agron Tufa " Lamtumirë MIG!" Historia e 160 supersonikëve shqiptarë : [me pilotin Gëzdar Veipi] / Gëzdar Veipi; Afrim Imaj " Në skenë mundohem të jem gjithmonë besnike e traditës" / Violeta Zefi Shqiptari që shpiku avionin e parë : [Kadrush Sylejmani, "Hasan Masurica - hoxhë e inovator"] / Merita McCormack (Bajraktari) Teatri, streha ime e vërtetë ku shkriva jetën : [intervistë me rastin e 80 vjetorit]` / Violeta Manushi; Zenepe Luka Qamil Bala personalitet i shquar i arsimit shqiptar (1878 - 1933) / Iljaz Gogaj Salvatore Quasimodo, Miti i rrënonjave psikologjike / Gilberto Finzi; Zimo Krutaj Pengu i Leon Reit, rikthimi për kërkime në Apoloni pas Luftës / Irena Mërtiri Jozefina Topalli vazhdimi i vështirë / Henri Çili Një jetë për jetën : [Doktor Shefqet Ndroqi] / Fatos Lubonja Aqif Pashë Biçakçiu, regjenti i parë i Shqipërisë / Hyqmet H. Kotherja Prof. dr. Shefqet Ndroqi, figurë e shquar e mjekësisë shqiptare Dimitri Shostakoviç : [kompozitor rus] / Eno Koço; Alma Mile Dritan (Tony) Dovolani, një nga balerinët më të mirë të Amerikës / Beqir Sina Pritja e epërme e Ramon Sanches : [përkthyesi spanjoll Ramon Sanches Lizarralde, fitues i çmimit "Penda e argjendtë" pë vitin 2005] / Violeta Murati Sabri Berkel, piktori turk me origjinë shqiptare : flet Arben Morina nipi i Berkel / Arben Morina; Blendina Cara Si u pushkatua në Përmet meshtari i ri Dom Dedë Maçaj / Agim Pipa Një brilant më pak... : ose një kurorë drite për Frederik Rreshpen / Arben Bllaci Pas vetvrasjes, si rrodhën fatkeqësitë e fisit Shehu : fundi tragjik i familjes së ish - kryeministrit shqiptar / Mystehak Xhemali Joseph Roth, ditë të paharrueshme në Shqipërinë e Ahmet Zogut : një shkrimtar dhe gazetar brilant zbulon befas nje vend enigmatik për botën / Ilda Lumani Funerali që solli shumë viktima : Imzot Gasper Thaci / Pjetër Pepa Kel Kodheli, romantiku i shquar i pikturës shqiptare, "Nderi i Kombit" / Kujtim Buza Dhori Gërnjoti, boksieri që theu burgun e Burrelit / Anila Prifti Ikja e pabujë dhe e dhimbshme e Poetit ose Frederik Rreshpja / Llambro Ruci Buzzati ose Kafka i vogël italian : në 100 vjetorin e lindjes / Klaudio Toksani Drita Çomo, Anna Franku e letërsisë shqipe! / Miranda Haxhia MIG-ët,si u martirizuan gjatë fluturimit 20 pilotët e aviacionit luftarak : [me pilotin Gëzdar Veipi] / Gëzdar Veipi; Afrim Imaj Shuhet piktori Ibrahim Kodra, por jo vepra e tij / Anisa Ymeri Udhëtimi i fundit i Ibrahim Kodrës : [materiale] Media shqiptare është në kërkim të vetvetes / Jonila Godole; Eglantina Nasi Ibrahim Rugova njeriu meditant, njeriu militant / Sabri Hamiti Një libër në itali për jetën e Nexhmije Hoxhës : ["Il dovere della memoria", pjesë nga libri] / Caterina Gerardi; Ada Donno; Blendina Cara Hysni Toska, ushtaraku dhe politikani që la gjurmë / Nuri Plaku " Lymi", njeriu që përdorte të gjitha armët : jeta e Myslym Ketës në kujtimet e shokut të tij Vasil Gjylameti / Vasil Gjylhameti Viktor Eftimiu, mes Shqipërisë dhe Rumanisë / Raimonda Moisiu Koha "R" : dhjetor 1989 - janar 2006 : [Ibrahim Rugova] / Leka Ndoja Si e ulëm avionin sërb "F 84 G" në Rinas : [me pilotin Gëzdar Veipi] / Gëzdar Veipi; Afrim Imaj Vikena Kamenica - koha e artistëve universalë / Dalina Jashari Niko Nikolla Shkolla e vetme e kritikës në fushën e humorit / Leonard Olli Roland Karanxha Teatri i Korçës ju "mirëpret"... me temperatura polare... / Dalina Jashari " Historia nuk shkruhet as shpejt, as vetëm" : studiuesi Bejtullah Destani, drejtor i Qendrës për Studime Shqiptare në Londër : [publikohen edhe disa libra mbi historinë e Shqipërisë botuar nën kujdesin e kësaj Qëndre] / Sokol Gruda Procesi i "kafesë" dhe jeta në burg e Nexhmije Hoxhës : ["Il dovere della memoria", pjesë nga libri] / Caterina Gerardi; Ada Donno; Blendina Cara Urdhri i Partisë : Të zhduket gjithçka që kujton Mehmetin: si u (vetë) vranë njerëzit e afërm të ish - kryeministrit / Mystehak Xhemali Rekuiem për të gjallë e për të vdekur : Frederik Rreshpja / Zyhdi Morava Frederik Rreshpja Post Mortum : [shkrimtar] / Myftar Gjana Në muzgun e një poeti lirik : Frederik Rreshpja / Shpëtim Kelmendi Skllavja e bardhë : [tregim] Galera, Daniel / Bardhyl A. Selimi Robert Kapa, legjenda e fotografisë së luftës : blic nga fronti deri në oborret e gjenive: Robert Kapa dhe shoqëria e fotografëve "Magnum" / Qerim Vrioni Misteret dhe të (pa) vërtetat e dashurive të Bllokut : Liljana Hoxha: prapaskenat në familje / Liliana Hoxha [ Piktori Kel Kodheli] / Ferid Hudhri Tereza : brenga e njërit prej Kodhelëve: ish - ambasadori italian në Tiranë rrëfen historinë e dashurisë së Kel Kodhelit / Paolo Foresti Një ithtar i lëvizjes "New Age" : [piktori Mihallaq Zhavo] / Belina Budina Kodra : shqiptari më mikpritës : [piktori Ibrahim Kodra. Intervistë] / Ylli Drishti Bota e fëmijve në ekran : [regjisorja Xhanfise Keko] / Abdurrahim Myftiu Si e njoha unë At Gjon Shllakun / Zef Simoni Pjesë nga historia e dhimbshme e një familjeje : sipas kujtimeve të pjesëtarëve të familjes së Halil Muharrem Karapicit : [dossier] / Gani Halil Karapici Dosja Kokalari : [Musine Kokalari] / Nevila Nika Me Monikën zihem për vajzën e madhe : [me kryetarin e LSI-së z. Ilir Meta] / Ilir Meta; Ermira Shpëtimi Për dëshmorin Xhezo Proda / Sevo Tarifa Kasapi i Ballkanit Sllobodan Millosheviç, vdiq në qelinë e tij në Hagë : speciale Hyrje : Kujë për Karl Solomonin : [Paraqitje e tregimit të A. Ginsberg] / William Carlos Williams; Uk Zenel Buçpapaj Kujë për Karl Solomonin : [poezi] / Allen Ginsberg; Uk Zenel Buçpapaj Samuel Berklei Beketi (Samuel Barclay Beckett) : [Jetëshkrim] / Uk Zenel Buçpapaj Akademiku Bedri Dedja - profesori im i paharruar / Skënder Demaliaj Gjergj Bubani : publiçistikë / Kliton Nesturi Kryeparlamentari që punoi nën kërcënimin e gjermanëve e komunistëve : flet e bija e Mihal Zallarit, kryetarit të Kuvendit gjatë luftës / Afrim Imaj Nikiforos Vretakos / Sokol Çunga Pjesë nga historia e dhimbshme e një familje : (sipas kujtimeve të pjesëtarëve të familjes së Halil Muharrem Karapicit) / Gani Halil Karapici Fundi i parakohshëm i një kasapi : [Sllobodan Millosheviç] / Enver Robelli Faik Konica dhe formula për shqipen letrare / Kristina Jorgaqi Për një erudit të kinemasë kosovare : in memoriam, Besim Sahatçiu, regjisor i kinematografisë kosovare / Beqir Sina Një jetë për jetën : [me Prof. Dr., 1999] / Shefqet Ndroqi; Xhelil Aliu Viktimat e para të një funerali : [Pier Xhorxho Frasati] / Pjetër Pepa Talenti mizor : esse, refleksione mbi Fedor Mihailloviç Dostojevski Si e njoha unë At Gjon Shllakun / Zef Simoni Një arsimtar, atdhetar e dijetar i lënë në harresë : [Ambroz Marlaskaj] / Pal Doçi Faik Konica : gjuha letrare mes dy dialekteve / Kristina Jorgaqi Si u pushkatua monsinjori më i ri i botës, Imzot Gjergj Volaj / Pjetër Pepa Besim Hamdiu, traineri, drejtuesi, arbitri : kujtime nga fusha e Shallvares / Orhan Sakiqi Abedin Çaushi Mësues i Popullit (1894 - 1966) / Sulë Dedej Zëra artistësh : [intervista] / Behije Çela; Xhelil Aliu Të shkruaj, nuk e quaj punë. Është jeta ime / Sokol Balla; Eglantina Nasi Poeti që kyçi shirat : [Frederik Rreshpja - homazh për poetin e madh / Enver Kushi At Valentini, jezuiti që adhuroi Shqipërinë / Esmeralda Bardhyli Çinsio Aldobrandini : [kardinali që zë një vend të rëndësishëm në historinë tonë kombëtare] / Luis Coloma; Ndriçim Kulla; Dritan Thomollari Rreshpja....A do të kthehet përsëri bohemi plak : [poeti Frederik Rreshpja - in memoriam] / Ben Andoni Mes fëmijëve, 70 vjeç : Skënder Hasko feston mes miqsh, dashamirësve e kolegëve / Ariola Hekurani Shefqet Ndroqi, pedagogu i parë i lëndës së tuberkulozit : [in memoriam] / Jul Bushati; Hasan Hafizi [ Piktori Skënder Balaj. Materiale] Kujt i bën hije Mjeshtri i Madh, Lukë Kaçaj : në tetëdhjetëvjetorin e lindjes së këngëtarit të madh lirik, Lukë Kaçaj, i mbiquajtur Shaljapini shqiptar / Kadri Ujkaj Odiseja e klerikut patriot Dom Nikoll Kimza / Pjetër Pepa Isuf Myzyri : ustai i muzikës popullore qytetare / Fatos Salliu Ç'fat të kesh mik Ibrahim Kodrën ! / Pjetër Arbnori Ali Cungu (1898 - 1985) / Iljaz Gogaj Palok Traboini (1888 - 1951) / Ilinden Spasse I pasionuar për gjuhën shqipe, atdhetar i pastër : [Mësuesi i Popullit Sali Morina] / Murat Gecaj Prof. dr. Jup Kastrati "Mësues i Popullit" / Faik Luli Shenjtorja e të "pafe - ve" : [Nënë Tereza] / Martin Leka Roli i Isa Boletinit në luftë për liri dhe stabilizimin e shtetit të pavarur shqiptar / Fatmira Musaj Nonda Gaqi Bulka, 1906 - 1972 "Shkrimtar satirik, personalitet i kulturës dhe arsimit në Shqipëri" / Kastriot Bezati Evokime të vendlindjes në krijimtarinë e Nonda Bulkës / Stilian Adhami Shkëlqimi, rënia dhe ringritja e Dacit : [Nexhat Daci - anëtari i kryesisë së LDK] / Bajrush Morina Mjeku Pol Miliez rrëfen se De Gol vlerësoi Enver Hoxhën : shënimet e fundit të Enver Hoxhës para vdekjes / Enver Hoxha Me shenjëtoren tonë Nënë Tereza ne bëhemi myslimanë më të mirë : letër mirëkuptimi atyre që shkruan letër për bustin e Nënë Terezës në Shkodër / Visar Zhiti NënëTereza - shpirt i kombit / Bujar Leskaj Jeta ime midis Festivalit dhe Ferrit / Edi Luarasi; Ilir Bushi Kiço Kapetani, mijëra kilometra me këngë në 75 vjet / Bardhyl Bejko Pater Gjon Shllaku - mësuesi i ndërgjegjes kombëtare : 60 vjet prej martirizimit të Pader Gjon Shllakut, nxjerrë prej kujtimeve të Pader Daniel Gjeçaj / Vitor Demaj Pengu i ditëlindjes së fundit të Hysniut : sot përvjetori i lindjes së krahut të djathtë të Enver Hoxhës / Vito Kapo; Armand Jonuzi Viktori Puzanova, zonja ruse e shenjtorëve shqiptarë / Vasil Qesari Pater Gjon Shllaku - mësuesi i ndërgjegjes kombëtare : 60 vjet prej martirizimit të Pader Gjon Shllakut, nxjerrë prej kujtimeve të Pader Daniel Gjeçaj / Vitor Demaj Pater Gjon Shllaku - mësuesi i ndërgjegjes kombëtare : 60 vjet prej martirizimit të Pader Gjon Shllakut, nxjerrë prej kujtimeve të Pader Daniel Gjeçaj / Vitor Demaj Konteksti jetësor i Gjon Buzukut dhe konteksti historik - letrar i mesharit të tij / Zeqirja Naziri Musine Kokalari, martire e lirisë dhe demokracisë shqiptare / Agim Musta Një monografi e re për Imzot Nikë Prelën : [Frrok Kristaj, "Imzot Nikë Prela"] / Hilmi Saraçi Ramiz Kovaçi, ky emër i madh i lirikës shqiptare : në ditët e 70 - vjetorit të lindjes / Agron Xoxa Në panteonin e njerëzve të mëdhenj : lidhur me emisionin "Një zë brilant" të Dhimitër Pecanit për lirikun e Operas Shqiptare Ramiz Kovaçi / Nafie Rajnica Debute të një niveli të lartë artistik : [Ramiz Kovaçi] / Tonin Arapi Dr. Besim Qorri, mësuesi i lauruar me Shqipërinë e vërtetë / Hyqmet Zane " Koncert" i Artistit të Popullit Demir Zyko në Afrikën e Jugut : me rastin e 95 vjetorit të lindjes, bisedë me prof.dr. Shaban Sinanin / Fitim Çaushi Homazh, në 92 - vjetorin e lindjes së Janaq Paços : [skulptor] / Bujar Kapllani Si u pushkatua monsinjori më i ri i botës, Imzot Gjergj Volaj / Pjetër Pepa Porosia për Ramizin : Aleancë me Turqinë në përkrahje të Qipros : shënimet e fundit të Enver Hoxhës para vdekjes / Enver Hoxha Ndahet nga jeta Rrahman Hanku personalitet i shquar i ndërtimit / Emin Mysliu Shqiptarja për gjithë njerëzimin : [Nënë Tereza, citime të personaliteteve botërore për të] / Pjetër Pepa " Veprat e lavdishme të Skënderbeut" pas 525 vjetëve në shqip : me autor Dhimitër Frangun dhe përkthyer nga Lek Pervizi / Blerina Goce Gëzim Alpion, Nënë Tereza, Shenjtore apo e Famshme : [studim i cili do të hedhë dritë mbi aspekte të jetës personale të Nënë Terezës] / Eni Kaçi Ikja e heshtur e Minush Jeros : historia e "Njollave të murrme" drama që theu konceptet e realizmit socialist / Esmeralda Bardhyli Gjon Sinishta 1925 - 1995 bir i denjë i diasporës shqiptare në ShBA / Lec Zadeja Kontribut i familjes Logoreci për çështjen kombëtare : [ Mati Logoreci] / Lec Zadeja Shqiptarja për gjithë njerëzimin : [Nënë Tereza] / Pjetër Pepa Si u pushkatua monsinjori më i ri i botës, Imzot Gjergj Volaj / Pjetër Pepa Homazh, në 92 - vjetorin e lindjes së Janaq Paços : [skulptor] / Bujar Kapllani Trillet letrare të një përkthyesi : Gjon Shllaku, nderim me rastin e përvjetorit të lindjes së helenistit të madh / Ridvan Dibra Faik Konica, jeta plot pasione e "Lordit" shqiptar / Esmeralda Bardhyli Nderim për Kalorësin e fundit : në përvjetorin e 83 të helenistit Gjon Shllaku / Shpëtim Kelmendi Pas festivalit të 11 - të Sherif Merdani më shpëtoi nga burgu / Justina Aliaj; Ilir Bushi Van Dami më bëri kampion bote : [Andi Leka rekordmeni absolut i karatesë] / Andi Leka; Vangjel Sako Abdyl Ypi, nismëtari për Normalen e Elbasanit dhe Kongresin e Lushnjës : biografia e atdhetarit sipas dëshmive e dokumenteve te kohës / Hyqmet H. Kotherja Mbrojtja e një teze të re për origjinën e Skënderbeut : Me rastin e 600 vjetorit të lindjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut / Fehmi Kaloshi Tomas Mor, projekti i humanizmit / Moikom Zeqo Shqiptarja për gjithë njerëzimin : [Nënë Tereza] / Pjetër Pepa Shqiptarja për gjithë njerëzmin : [Nënë Tereza] / Pjetër Pepa Mithat Frashëri, i fundmi i Frashërllinjve / Kastriot Dervishi Kujtime të reja e të vjetra për Karl Gurakuqin / Arben Marku Kurajoja dhe tmerri i vdekjes : [autori në burgjet e regjimit komunist] / Fatos Lubonja 16 partizanët shqiptarë që Tito i shpalli heronj : kush janë dëshmorët heronj të Jugosllavisë që nga Meto Bajraktari e deri te Sezai Surroi / Armand Jonuzi; Erion Habilaj Dhjetë vitet e mia mes bandave kriminale : të pathënat e ish -ficerit të Sigurimit të Shtetit / Mark Dodani; Kujtim Boriçi Shqipëria e Esad Pashës / Pëllumb Xhufi Artisti që ngjalli Skënderbeun : [skulptori i shquar Janaq Paço] / Bujar Kapllani Një kimist.....krijon Francën : [Uran Asllani, "Studentët shqiptarë të Francës dhe veprimtaria e tyre"] / Uran Asllani; Milena Selimi Mbrojtja e një teze të re mbi origjinën e Skënderbeut : me rastin e 600 vjetorit të lindjes së heroit tonë kombëtar / Fehmi Kaloshi I paharruari i muzikës dhe i skenës shqiptare : me rastin e 75 - vjetorit të lindjes së baritonit Ramiz Kovaçi / Flori Slatina Ouen Çambërlein / Andi Nuhu Shqiptarja për gjithë njerëzimin : [Nënë Tereza] / Pjetër Pepa Shqiptarja për gjithë njerëzimin : [Nënë Tereza] / Pjetër Pepa Shqiptarja për gjithë njerëzimin : [Nënë Tereza] / Pjetër Pepa Emra të harruar nga e kaluara : Viktori Puzanova / Vasil Qesari Kur Zogu sekuestroi 2500 librat e Maksim Gorkit : në regjimin e Ahmet Zogut censuroheshin të gjitha veprat me përmbajtje komuniste / Armando Boçe Shqarri, "dinozauri" i fundit i sportit shqiptar : [Ahmet Shqarri] / Belina Budina Shqiptarja për gjithë njerëzimin : [Nënë Tereza] / Pjetër Pepa Papati dhe Shqipnia / Vili Kamsi Procesi i Tiranës : [Llukman Luftiu tregon se si është rekrutuar për llogari të spiunazhit jugosllav. Nga proces - verbalet e gjyqit, 1950] / Dritan Kiçi Familja Hito, e persekutuar dhe e zhdukur nga politika / Enver Cakaj Jehona e një krimi të shëmtuar politik : rrethanat e vrasjes së Luigj Gurakuqit në mars 1925 / Skifter Këlliçi Mbrojtja e një teze të re mbi origjinën e Skënderbeut : me rastin e 600 vjetorit të lindjes së heroit tonë kombëtar / Fehmi Kaloshi Profesori me sandale : prof. Hamit Beqja / Spiro Saqellari Konica, vdekja e vetmuar : in memoriam - 130 vjetori i lindjes / Ben Andoni Përse Enver Hoxha urdhëroi pas Festivalit të 11 - të dënimin tim me burg / Sherif Merdani; Ilir Bushi Themeluesi i artit modern turk : Sabri Fetahu, piktor / Kujtim Buza Atdheu dhe populli : përjetë mirënjohës : [jepen emrat e veteranëve që ndahen nga jeta] Një jetë kalvar - Patër Pjetër Mëshkalla / Pjetër Pepa Salvador Dali në jetë, në art, në politikë / Xhuli Moran Fishta dhe poeti "lirik" S.S.Kranjçeviç : poetika ballkanike e një shkrimtari evropian / Blerina Suta Uilliam Shekspir, djali i paligjshëm i mbretëreshës Elisabet : [Paul Streitz, "Oxsford : Djali i Mbretëreshës Elisabeth I"] / Eni Kaçi Si u emërua Qazim Mulleti kryetar bashkie i Tiranës : flet pinjolli i Mulletëve / Tanush Mulleti; Armand Jonuzi Në procesin e Arian Lekës, këpucët e rënda dhe krahët e Dedalit / Arta Marku Rrënjët e Elena Gjikës gjenden në Labovë : historitë e famshme të paraardhësve të Dora D'Istrias / Mihallaq Qilleri Rruga për tek Fan Noli / Nasho Jorgaqi Çfarë na pruri thëllëza? : [Bernard Zotaj, "Thëllëza e Mesaplikut"] / Muhamet Derri A lind me Saussure - in gjuhësia moderne? : përgatitet për botim monografia "Ferdinand de Saussure" / Ledi Shkreli (Shamku) Ibrahim Kodra, rikthim në fëmijërinë e mjeshtrit të madh / Gëzim Kabashi Ali Këlcyra, dritë - hijet e një arisokrati : [Tanush Frashëri, "Ali Këlcyra aristokrati kuqezi"] / Aleksandër Meksi Një jetë kalvar - Patër Pjetër Mëshkalla / Pjetër Pepa Për mua Pogradeci është më i bukur se Praga : intervistë me regjisorin pogradecar, me rastin e 79 - vjetorit të lindjes / Tomi Mato; H. Balli Heshtja për "Enciklopedinë" e Shkodrës : në 110 vjetorin e lindjes së Hamdi Bushatit, njërit prej intelektualëve më të shquar të këtij qyteti Një traditë e veçantë... : përkujtohen shtatë poetët, postmortum [Fier] / Hasan M. Shahinaj Libër i shkruar me dhimbje : [Qani Duraj, "Midis nesh Dino Kalenja"] / Feride Papleka 25 vitet e mia me Fan Nolin : [flet shkrimtari, sapo ka nxjerrë dy libra biografi të jetës së Fan Nolit] / Nasho Jorgaqi; Roland Qafoku Liza Vorfi, dezdemona e teatrit shqiptar / Xhelil Aliu Pjetër Gjoka dhe qyteti që i fali magjinë e artit : Shkodra ishte qyteti i parë që njohu, qyteti që i fali ëndrra, që e zhvilloi, e formoi dhe i fali dashurinë për teatrin / Xhahid Bushati Një jetë kalvar - Patër Pjetër Mëshkalla / Pjetër Pepa Ahmet Zogu : mbreti i 800 mijë mbretërve / Alda Delija Gjenerali shqiptar Përvizi, në Luftën e Abisinisë : [pjesë nga kujtimet e tij] / Dashnor Kaloçi Si u emërua Qazim Mulleti kryetar bashkie i Tiranës : flet pinjolli i Mulletëve / Tanush Mulleti; Armand Jonuzi Kur ndesheshin Noli me Konicën : historia e panjohur e konflikteve dhe polemikave të ashpra ndërmjet dy kolosëve të politikës së letrave shqipe, Faik Konicës e Fan Nolit / Dashnor Kaloçi " Gremina e dashunisë" dhe gremisja e një shkrimtari të talentuar : [Mustafa Greblleshi] / Bedri Alimehmeti Muharrem Xhixha, martir i demokracisë / Uran Butka Origjina & Tradita, një fil për "piktorët gjenetikë" : [piktorët Sabri Brekel dhe Arben Morina, lidhja mes tyre] / Blerina Goce Dr. Zoi Xoxa, intelektuali i tri burgjeve të fashizmit / Flori Slatina Jeta ime në burg midis Spartak Ngjelës dhe Pjetër Arbnorit / Sherif Merdani Vizioni i Ibrahim Kodrës për jetën : nga libri i Viktoria Palacos "Nga afër" / Kostaq Xoxa Fletë nga ditari i Dhora Lekës / Dhora Leka OKB mbajti një minutë heshtje për vdekjen e Enverit : [Enver Hoxha] / Ilir Hoxha; Roland Qafoku Gazetari - i rëndësishëm sa kleriku, mjeku, mësuesi, gjykatësi... / Fatos Baxhaku; Eglantina Nasi 5 vlerat dhe 5 gabimet e babait tim : [Enver Hoxha] / Ilir Hoxha; Roland Qafoku Ç' do të thotë të bësh sherr me Doktorin : ditar personal [kryeministri aktual Sali Berisha] / Bashkim Kopliku Afërdita Tutulani : kush i spiunoi Margaritën e Kristaqin : [Margarita e Kristaq Tutulani] / Afërdita Tutulani Në tokën e shenjtë : [me hebrenjtë e larguar nga Shqipëria pas viteve "90 dhe që shkuan në Izrael] / Luan Rama Mirënjohje e vonuar për Lec Shllakun : [materiale] Kujt i bën hije "Mjeshtri i madh" Lukë Kaçaj / Kadri Ujkaj Kulla e fluturimit që nxiton nëpër Tiranë : aviatori dhe sportisti injohur Masar Aga një figurë e gjallë dhe e nderuar e aviacionit shqiptar / Riza Lahi Semsettin Sami mi yazdi bu 'sakincali" kitabi? Yazari tartismali bir kitap; Arnavutluk Neydi, Nedir ve ne Olacak (1899) / Bulent Bilmez Çfarë biseduan Kristaqi dhe Ramiz Alia në qershor 1943 : flet motra e Tutulanëve të ekzekutuar në 1943 : [Margarita e Kristaq Tutulani] / Afërdita Tutulani; Luan Kondi Eleni Bukura, e para piktore në Greqi : historia e arvanitases që u zgjodh në krye të ekspozitës Olimpike të Athinës / Mihallaq Qilleri 50 atentatorët e Luftës Nacionalçlirimtare : që nga Vasil Laçi deri tek Kajo Karafili / Armand Jonuzi Elena Gjika, shqiptarja, që i shërbeu kombit : replikë me shkrimtarin dhe studiuesin Mihallaq Qilleri, ku flitet për origjinën e Dora D'Istras / Stilian Adhami Leonik Tomeu, pjesë e pandarë e identitetit kulturor shqiptar / Afërdita Stefani Udhëtim në 6 vende për të treguar Nolin e panjohur / Nasho Jorgaqi; Anisa Ymeri At Zefi - "Pllumi" i monumenteve veriake / Artan Shkreli Kush ishte Pol Poti? Kam dashur më shumë të vërtetën se Nolin : intervistë me shkrimtarin e biografin, ditë pas publikimit të dy vëllimeve me titull "Jet e Fan S. Nolit" / Nasho Jorgaqi; Ermir Hoxha Lef Nosi, rilindasi i fundit që mbeti pa varr : 9 prill 1877 - 9 prill 2006, 129 vjetori i lindjes së Lef Nosit / Kastriot Dervishi 5 vlerat dhe 5 gabimet e babait tim : [Enver Hoxha] / Ilir Hoxha; Roland Qafoku Lutja e Margaritës : "mbrojeni mikun tim të çmuar, Lef Nosi" [letër e antropologes angleze, Margaret Hasluck, dërguar Enver Hoxhës] / Elsa Demo Atdheu dhe populli : përjetë mirënjohës : [jepen emrat e veteranëve që ndahen nga jeta] Ju rrëfej Benediktin XVI : intervistë me Alfred Lapple, njeriu që e njeh më mirë se kushdo / Alfred Läpple Arti i mëson njerëzit si ta shohin realitetin : intervistë me skenografin dhe piktorin / Agim Zajmi; Genta Kondi Të jesh mirë, padre : memorie një Atë i rezistencës : [botohen së shpejti të plota kujtimet e at Zef Pllumit] / Ardian Klosi Zef Valentini, një albanolog i madh dhe një albanofil i jashtëzakonshëm / Ndriçim Kulla Historia e "fëmijëve të Bllokut" nga familja Hoxha, tek Hazbiu / Armand Jonuzi; Erion Habilaj Duke kujtuar piktorin e shquar Bukurush Sejdini / Kujtim Buza Mes engjëjve dhe djajve të Diana Çulit / Arta Marku Mes nesh e panjohura si "Muri kinez" : poeti grek i ftuar në "Poeteka", tregon për poetët shqiptarë që ka njohur / Titos Patrikios; Oliverta Lila Skënderbeu, origjina e vërtetë e Kastriotëve : një udhëtim historik në trekëndëshin Has - Mat - Dibër / Ilirjan Gjika Sekretet që bënë "Nolin e Madh" : rrëfimi i biografit, pas botimit të dy vëllimeve mbi jetën e Fan S. Nolit, si krijonte dhe përkthente. / Nasho Jorgaqi; Admirina Peçi Simbol pavdekësie : [Qani Duraj, "Midis nesh Dino Kalenja"] / Feride Papleka Nëna e madhe shqiptare / Engjëll Koliqi " Pse e ulën babanë në detyrë në '49 : [Teki Kolaneci] / Klement Kolaneci; Erion Habilaj Universi i Migjenit, zbulime të reja : [në publiçistikën e viteve '30] / Moikom Zeqo Ricardo Wagner : i bundur se ishte një nga dramaturgët, mendimtarët dhe kompozitorët më të mëdhenj të botës : Shekspir, Bethoven dhe Platon të bashkuar tek një person i vetëm / Deems Taylor Diego Velazquez - piktori i kryeveprave / Malcolm Vaughan Gazeta "AKS", një nga kontributet e rralla në funksion të kulturës : gazetarja tregon për vitet e saj të punës në media / Arta Marku; Eglantina Nasi Ju rrëfej Benediktin XVI : intervistë me Alfred Lapple, njeriu që e njeh më mirë se kushdo / Alfred Läpple " Pse u bashkua babai im me PKSH" : [Teki Kolaneci] / Klement Kolaneci; Erion Habilaj Esat Oktrova, regjisori si krijesë / Xhelil Aliu Kolë Xhumari, një jetë mes fëmijëve dhe Abetares : ndahet nga jeta profesori, që krijoi Abetaren moderne të shqipes / Leonard Veizi Teatri shqiptar po përfaqësohet me vepra dekadente : intervistë me regjisoren e parë shqiptare / Drita Agolli; Genta Kondi Maria Spaziani, Zhan D'Arka italiane, merr unazën "Poeteka" : nderohet me dy çmime edhe poetja ruse Olga Sedakova : [Festivali Ndërkombëtar i Poezisë "Poeteka"] / Admirina Peçi Tribuna e gjeniut : Frojdi në 150 vjetorin e lindjes së tij (Sigmund Freud, 1856 - 1939) / Luan Rama Akuzat, tipike të një përçarësi fetar : shkrimtari i përgjigjet akuzave të Stefan Schwartz - it / Ismail Kadare Dr. Budo, dekani i Mjekësisë në Stamboll Zef Valentini, një albanolog i madh dhe një albanofil i jashtëzakonshëm / Ndriçim Kulla Zef Valentini, një albanolog i madh dhe një albanofil i jashtëzakonshëm / Ndriçim Kulla " Gjenerali" i klarinetës : në 77 vjetorin e lindjes së Laver Bariut / Engjëll Serjani Jeta e Nolit në plotëninë e saj : [Nasho Jorgaqi, "Jeta e Fan S. Nolit"] / Agim Vinca Me Lukë Kaçajn rrugëve të Pragës : reportazh, 50 vjet më parë / Tomi Mato Hafiz Ali Kraja e Mehdi Kraja - babë e bir, të denjë për njëri - tjrtrin : [persekutimi i klerit musliman në diktaturë] / Pjetër Pepa Kush është Mufit bej Libohova Pal Skiroi, ankthi i Buzukut : Pal Skiroi themeloi disiplinën e Buzukologjisë / Moikom Zeqo Me vodkën ruse pushtoi Ballkanin : [Anastas Lakçe, tregëtari korçar] / Erget Cenolli Artisti lëviz shpirtin e njeriut : intervistë me "Artstin e Popullit" / Demir Hyskja; Hyqmet Zane Figura e Papë Albanit në dokumentet austriake / Eqrem Zenelaj Figura dhe vepra e dijetarit Idriz Ajeti / Rexhep Ismajli Familja e Ismail bej Vlorës / Petro Lati Jozefina Topalli - ikona apo "Mari Antuaneta" e PD - së / Kastriot Myftaraj Fara e Kollokotronëve dhe revolucioni grek : në labirintet e origjinës së Theodhori Bithgurit. Si u helenizua mbiemri i arvanitasit / Mihallaq Qilleri At Zef (Giuseppe) Valentini, si kritik letrar dhe mendimtar i viteve 30 në Shqipëri / Ndriçim Kulla Duke kujtuar mjeshtrin Bakalli : Harilla Bakalli një emër më shumë i gazetarisë sonë / Nasho Bakalli Enver Hoxha ndryshoi 4 herë ditëlindjen : [materiale] Deri në 40 vjeç luaja vetëm dashnoret : [intervista me aktoren, realizuar në vitin 2001] / Drita Pelinku; Xhelil Aliu " Si u arrestuan Margarita e Kristaqi në korrik '43" : [Margarita e Kristaq Tutulani] / Afërdita Tutulani; Luan Kondi Luzi, shqiptari që u vlerësua nga Regani : Isuf Luzaj jeta e panjohur e historianit dhe filozofit shqiptar në Amerikë ; njeriu që shkruajti mbi 100 vepra për çështjen kombëtare dhe çetifikimi i diplomave të mëdha / Muço Beshaj Dritë nën ferexhe... : në kujtim të Nadia Anjuman Herawi (1980-2005) / Majlinda Bashllari Manuel Altolaguirre... dhe Rafael Alberti : [poetë] / Pablo Neruda; Sara Radovicka Normalja e Elbasanit, "Universiteti" i parë shqiptar : [materiale. Edhe për "Mësuesin e Merituar", Genc Trëndafili] / Ledia Lleshi Në vend të proçesit : duke skicuar portretin e Lekë Dukagjinit : [Tonin Çobani, "Princi i përfolur Lekë Dukagjini"] / Arta Marku " Vetëm një zot mund të na shpëtojë" : bisedë e " Spiegel" me filozofin Martin Heidegger / Martin Heidegger Miniatura : [prozë] / Jorgos Pieridis; Milena Selimi Faruk Koka, pionieri i koreografisë shqiptare, që u akuzua si agjent... / Albert Janku Shqiptari që u bashkua pas 46 vjetësh me gruan italiane : [Valentin Përvizi] / Dashnor Kaloçi Arkitekt Sinani / Ibrahim Shametaj Mbreti Zog, fejesa, vatikani dhe kriza gjeopolitike : të gjitha kushtet që pranoi dhe nuk pranoi Mbreti Zog para martesës së tij / Astrit Kola Gjon Mark Ndoi, jeta e një shkrimtari desident : rekuiem : [Gjon Mark Ndoi, "S'mujta me e ndalë kohën" ] / Genti Marku 150 vjet nga lindja e babait të psikoanalizës " Sigmund Freudi "doktori" që shëroi sëmundjet shpirtërore / Gabriela Schaaf; Carl Josef Kutzbach Kolë Shiroka, mjeshtri i madh i karnavaleve / Xhahid Bushati Regjisura është arti i torturës dhe unë vazhdoj të torturohem / Mevlan Shanaj; Genta Kondi Kadare - Qosja, "Nderi i Kombit" shpallin njëri - tjetrin "Turpi i Kombit" / Kastriot Myftaraj Dueli më i dobët, ai me Kryetarin e Bashkisë : [basketboll] / Gazmend Çaçi Karl Gega : legjenda që eklipsoi enigmën : [materiale] / Armand Plaka Babai i psikanalizës : 150 - vjetori i lindjes së Sigmund Freud / Flori Slatina Kavafis drita e ironisë tragjike / Virion Graçi Dr. Ibrahim Temo - atdhetar dhe demokrat shqiptar i përmasave ballkanike / Gazmend Shpuza Kemi gazetarë që bëjnë pallate dhe ndërtues që bëjnë gazeta ! : një nga gazetarët e njohur tregon eksperiencat e tij pranë gazetës "Koha jonë', që në fillimet e saj / Martin Leka; Eglantina Nasi Si jam njohur me profesorin : [Bedri Dedja] / Ilinden Spasse Kush janë krerët e kryengritjeve pas 1822 : historia e komandantëve Boçari, Gjoleka, Picari etj / Erion Habilaj Fadil Hoxha, personalitet i historisë sonë : me rastin e 5 - vjetorit të vdekjes / Bujar Hoxha Baldaçi, njeriu që donte të krijonte Ilirinë / Mehmet Gëzhilli Kush është Studiuesi : prof. Antonio Baldacci / Petraq Pepo Misioni italian në Shqipëri 1925 - 1939 / Alessandro Lessona; Kostaq Xoxa Fëmijëria e të mëdhenjve. Vogëlushi i heshtur : [Sami Frashëri] / Petrit Bezhani Kaleidoskopi i Nolit, ringjallja e një jete : duke shkruar për Fan Nolin, Nasho Jorgaqi të kujton një skulptor antik që skalit një nga relievet e Panthenonit : [Nasho Jargaqi, "Jeta e Fan S. Nolit"] / Moikom Zeqo Nikolin Xhoja : aktori i roleve të mëdha dhe të vogla / Nikolin Xhoja; Xhelil Aliu Hasan Nallbani piktori i shquar shqiptar / Ylli Drishti Qytetari i madh shqiptaro - amerikan : në 100 - vjetorin e zbritjes për herë të parë të Fan Nolit në SHBA (1906-2006) / Nasho Jorgaqi Misioni italian në Shqipëri 1925 - 1939 / Alessandro Lessona; Kostaq Xoxa Enver Hoxha, katër orë punë në ditë dhe 6 muaj pushime në vit / Kastriot Dervishi Me rastin e 120 - vjetorit të lindjes : liberatori Hasan Bitincka / Uran Butka Mësuesi i arratisur, si filmoi dasmën e Leka Zogut : [kameramani i Mbretit, Adil Biçaku] / Haxhi Balliu; Kujtim Boriçi Mësuesi i arratisur, si filmoi dasmën e Leka Zogut : [kameramani i Mbretit, Adil Biçaku] / Haxhi Balliu; Kujtim Boriçi Misioni italian në Shqipëri 1925 - 1939 / Alessandro Lessona; Kostaq Xoxa Selman Stërmasi, një emër i paharruar : 98 vite më parë, lindi njeriu që dha gjithshka për SK Tiranën / Bedri Alimehmeti Shijet dhe opinionin qytetar e krijon letërsia e vërtetë : intervistë me shkrimtarin / Dhimitër Xhuvani; Ilda Bejleri Faqe të ndritura të Historisë së Shqipërisë : shënime për librin e Bardhosh Gaçes "Sali Hallkokondi" "Historia e Shqipërisë së Re" dhe publicistikën e tij / Ibrahim Gani Prefekti i Mosulit që vdiq në mjerim në Tiranë : [Rasim Kalakulla] / Dashnor Kaloçi Kristo Sotiri, historia e njeriut që ndërtoi për mbretër : [Arkitekti] / Vali Qyrfyçi Biçakçiu...historia tragjike e një Kryeministri : Ibrahim Biçakçiu - historia e pinjollit të fundit të trungut të madh të Biçakçive të Elbasanit / Arben Boriçi Aliaj, legjenda e koreografisë në një vepër : promovohet vepra për mjeshtrin e baletit, "Agron Aliaj Artisti që thuri legjendë ", Dedin Suli Jeta ime kalvar mundimesh dhe padrejtësish : [me personalitetin e letrave dhe të skenës] / Mynever Zaimi; Hyqmet Zane " Misteret e vrasjes së Baba Faja Martaneshit" / Apostol Kotani; Armand Jonuzi; Erion Habilaj Mbreti Zog në varrezat e leckamanëve të Parisit Shtatë vjet pa Mihal Hanxharin / Ylli Vejsiu Mbesat e Zogut, jeta jonë e panjohur në Egjipt : intervistë me vajzat e vëllait të ish - mbretit Zog. Historia e familjes dhe marrëdhëniet me xhaxhain / Ilir Curri " Gjeniu shqiptar", Kristaq Viso, i vetmi shqiptar në librin Guiness / Emirjana Fili Dy fjalë për këtë libër dhe autorin e tij : [Çatin Saraçi, "Zogu i shqiptarëve"] / Aurel Plasari Vrasja tragjike e deputetit që kundërshtoi kolektivizimin : [Haxhi Hajdar Mani] / Dashnor Kaloçi Dr. Diletanti : [historiani maqedonas Petar Popovski lidhur me origjinën e Skënderbeut] / Avni Halimi " Çfarë thanë në gjyq spiunët e vrasësit të Tutulanëve" : [kujtime të Afërdita Tutulanit, motrës së Margarita e Kristaq Tutulanit] / Afërdita Tutulani; Luan Kondi Ekzekutimi me artileri i deputetit Hajdari, në shpellën e rrjollit : [Haxhi Hajdar Mani] / Dashnor Kaloçi Çdo ditë ka qënë një moment i bukur në punën time si gazetar / Pandi Gjata; Eglantina Nasi " Si e kujtojmë Gogo Nushin" / Qamil Poda; Adnan Qatipi; Erion Habilaj Një jetë për historinë e për kombin : [historiani Myslym Islami] / Xhevat Mustafa Sprovë në "ringjalljen"e një portreti : Tefë Krroqi, një nga aktorët themelues të teatrit "Migjeni" në Shkodër / Xhahid Bushati Anagnosti : sekretet e magjisë së një kineasti : flet regjisori pas premierës së filmit "Gjoleka djali i Abazit' / Dhimitër Anagnosti Agron Dautaj, jeta e panjohur e djalit të Kadri Hazbiut / Afrim Imaj I dashuruar me... të pamundurën : në 20 - vjetorin e vdekjes [Mustafa Greblleshi] / Ben Andoni Një jetë për demokracinë e vërtetë : në kujtim të intelektualit atdhedashës dhe demokrat Uran Kalakula / Tanush Kaso Heroi i heshtur i "Kapedanit" : Skënder Plasari, skenaristi i filmit të madh shqiptar, rrëfen pas kaq vitesh misteret e krijimtarisë / Ermir Hoxha Njuman, krijuesi i karakterit në fotoportret : ndahet nga jeta Arnold Newman, fotografi më i shquar i portretit të shekullit të XX / Qerim Vrioni Gjeniu më shqiptar i ikonografisë Kostandin Shpataraku / Moikom Zeqo " Në errësinë edhe pak dritë vlen më shumë" : me rastin e 400 vjetorit të lindjes së Frang Bardhit / Tonin Çobani " Kur luanim në një skuadër me djalin e Kadri Hazbiut" : [rrëfim i ish - futbollistit Mujo Targaj] / Afrim Imaj Kryeministri me origjinë shqiptare i Italisë : Françesko Krispi / Adrian Beshaj Miot e Korçës : [Anastasi, Vangjushi, Sokrati] / Petro Lati Në gjurmët e Mercedes - it që Hitleri i dhuroi Ahmet Zogut për dasmën / Ferdinand Dervishi Një aventurë 400 vjeçare : Durazzot. Historia e emigrantëve shqiptarë që u bënë dozhë të një Republike / Luan Rama Urdhri "Naim Frashëri" i Artë për poetin Faslli Haliti / Faslli Haliti; Emirjana Fili Princesha e bukur dhe e panjohur e artit shqiptar : [Tulla Paleologu - këngëtarja e panjohur zbuluar në arkivin diskografik të Nestor Mukos] / Thimi Çollaku Arti mund të shuajë mëritë ballkanike : Aliki Tombrou, artistja greke një album për Shqipërinë / ; Esmeralda Bardhyli " Kë akuzonte Gjin Marku për burgosjen e tij" : flet Pal Deda shoku i qelisë në 88 - vjetorin e lindjes / Pal Deda; Aleksandër Ndoja Qoseizmi, ose teoria e urrejtjes : [nisur nga debati "Qose - Kadare"] / Maks Velo Faktet, e vërteta e vrasjes së Pjetër Budit : me rastin e 440 vjetorit të lindjes së një prej poetëve të parë që shkruan në shqip, Pjetër Budit / Behar Gjoka Kadare - një Homer modern / Peter Morgan Sotir Peci, pjesëmarrës aktiv i historisë sonë kombëtare : figura të shquara që i bëjnë nder Korçës e Shqipërisë / Gjergji Pendavinji; Bashkim Jahollari Magjiku Aleksandër Moisiu, ishte një triestin apo durrsak? : [përpjekje për të zbuluar origjinën e aktori të famshëm të teatrit] / Paolo Muner Drama e meshtarit që ndihmoi në pajtimin e gjaqeve : Dom Preng Cafalija / Pjetër Pepa E vërteta për Fadil Hoxhën / Muharrem Dezhgiu Rembrandt : Gjeniu me një dorë "zjarri" : 400 vjetori i piktorit të madh holandez / Luan Rama Poet i shpirtit të së bukurës : Skënder Rusi / Zyhdi Morava Mes kufijve të baladës "Kuajt" dhe eposit : intervista. Misioni i poetit dhe arratia e tij drejt Amerikës, më 12 shtator të vitit 1990 / Gjekë Marinaj; Dhurata Hamzai Shkrimtari "shfrytëzon" komunizmin : Ylljet Aliçkaj rrëfen rastësinë që e futi drejt rrugës së letrave, dhe planet për të ardhmen / Esmeralda Bardhyli Aromë vargjesh nga Rumania : poezi / Paul Vinicius; Ardian-Christian Kyçyku Aromë vargjesh nga Rumania : poezi / Elena Vladareanu; Ardian-Christian Kyçyku Rexhep Qosja, rilindësi shqiptar i kohëve moderne : 70 vjetori i Lindjes së Akademikut Gamend Leka mes miteve, religjionit e protestës : pedagogu i Akademisë së Arteve, 26 vjet aktiv në ekspozita Unë, piktori i oborreve më të pasura të Evropës : piktori tregon për jetën mes Firences e Nju Jorkut / Arben Morina; Leonard Veizi Rexhep Qosja ose rishpikja e shqiptarizmit : Qosja shkrimtar dhe Qosja mendimtar duhen parë veç e veç doemos, se aty veprohet me mekanizma të ndryshëm ligjërimorë / Feride Papleka Zemrës sime në zi : [poezi] / Umberto Saba; Arben Dedja Jeta ime, në luftë kundër kancerit : flet kirurgia / Adelina Mazreku; Zenepe Luka Ju rrëfej jetën e vëllait tim : [61-vjetori i vdekjes së Alqi Kondit] / Vito Kapo Edi : Si e mori shtëpinë tonë Kiço Ngjela pas lufte : jeta mes artit dhe dënimit e çiftit të mirënjohur : [Edi dhe Mihal Luarasi] / Manjola Bregasi Gjergj Araniti prijësi që i lëshoi ultimatum Skënderbeut / Armand Plaka Idriz Sadikaj, besnik i Mehmet Shehut që pas luftës së Spanjës : Jetë "kundërzbuluesi" në Shërbimin e Fshehtë / Mark Dodani Përtej mjegullës së historisë - Sotir Gjika dhe familja e tij / Eugjen Merlika Përtej mjegullës së historisë - Sotir Gjika dhe familja e tij / Eugjen Merlika Imazhet tronditëse të Brehtit : poetë të mëdhenj në udhëkryqet e kohrave, Bertolt Breht / Michele Serra; Faslli Haliti Skënder Kodra, një mjek në klinikat e mëdha të SHBA : personazhe që pasurojnë jetën e Kombit Shqiptar / Adem Harxhi; Iliriana Sulkuqi Vrasja e Prena Ukës me foshnjen e saj 6-muajshe në gji : Jetë "kundërzbuluesi" në Shërbimin e Fshehtë / Mark Dodani Përmendorja e Skënderbeut në botë / Astrit Leka " Partizani i vogël Velo" : [autori polemizon me shkrimin e Maks Velos "Qoseizmi ose teoria e urrejtjes"] / Bashkim Muça Për kë shkruaj, kë dëgjoj, kujt ia vë veshin : shkrimtarët në procesin krijues ose poezia që shkruhet për vetë poezinë / Marina I. Cvetaeva; Faslli Haliti Statuja, ose rikthimi i profesorit : skulptori Mulliqi rrëfen rreth veprës së tij të fundit monumentale, një shtatore për Fehmi Aganin / Luan Mulliqi; Arta Marku Ndoc Kodheli, një fotograf i paharruar : me rastin e 75 vjetorit të lindjes së njërit prej fotoreporterëve më të dalluar të shekullit të kaluar / Qerim Vrioni Mësuesia për Mehmet Çadrin - ideal jetësor Ç'po ndodh kështu me personaliteten e shquar Elena Gjika? : [mbi origjinën] / Stilian Adhami Poeti që i donte shqiptarët dhe gjuhën shqipe : Mihai Eminesku / Dionis Bubani Engjëlli shqiptar në botën e magjishme të artit të shtatë : [Engjëll Koka - historia e një aktori] / Thimi Çollaku Zemërimi i fundit dhe më i tmerrshmi i Stalinit në agoni : nga libri biografik "STALINI", i autorit Eduard Stanisllavoviç Razinski, botim i vitit 1999 / Eduard Stanisllavoviç Razinski; Vladimir Poçari Bashkëbisedim me Nolin : [me hartuesin e biografisë, kushtuar figurës së njohur të Fan S. Nolit] / Nasho Jorgaqi; Ben Andoni Ndahet nga jeta "Mandela" shqiptar : [Pjetër Arbnori] / Sabina Veizaj Braktisja e poetit : (kushtuar Hito Sadikut dhe poetëve që...) : [poezi] / Novruz Xh. Shehu Mjeshtri i madh i artit skenik dhe karakterit dramatik : optikë kritike për Kadri Roshin, ikona e teatrit dhe kinemasë / Mexhit Prençi I dorëzoi historisë një dorëshkrim plot me pasoja : [Hegel] / Ralf Ludwig; Valentina Kazanxhi Përmendorja e Skënderbeut në botë / Astrit Leka Shtatë misteret e Beqir Ballukut : sekretet e njeriut që drejtoi Ministrinë e Mbrojtjes për dy dekada / Erion Habilaj Urdhri i çuditshëm i Stalinit para se të vdiste : "Largoni rojet" : pjesë nga libri biografik "Stalini" i autorit Eduard Stanisllavoviç Razinski, botim i vitit 1999 / Eduard Stanisllavoviç Razinski; Vladimir Poçari Pjetër Arbnori rrëfen 70 vitet e jetës së tij : intervista e Martirit të Demokracisë, Pjetër Arbnori dhënë gazetës "Tema" në janar të vitit 2005 / Pjetër Arbnori Henrik Ibsen akuzuesi libertin : Babai i teatrit modern, sot 100 vjetori i vdekjes / Arben Kumbaro Laver Bariu "gjenerali" i këngës popullore / Abedin Kaja Psikoanaliza e Frojdit si teori dhe terapi : në 150 vjetorin e lindjes së Sigmund Freud / Lekë Sokoli Valltari i palodhur i Ansamblit : shuhet artisti i shquar i kërcimit popullor Faik Kurti / Rexhep Demetja Sigmund Freud dhe ndikimi i tij në shkencë : (në 150 vjetorin e lindjes) / Lekë Sokoli Henrik Hajne, revolucionari që nuk u bë dot komunist / Jeton Xoxa Shuteriqi eruditi i shqipes së vjetër : [në 3-vjetorin e vdekjes] / Vilma Masha Perandori me origjinë ilire që i dha jetë legjendës së Shën Valentinit : Klaudi II / Lorenc Rabeta Kapriçiot e mjeshtrit : disa orë në shtëpinë e kthyer në një galeri arti të Sali Shijakut / Esmeralda Bardhyli Intelektuali që ka për hobi gjuhët e huaja : [Aleko Ballauri - përkthyes] / Hasan Malolli Nexhmije Zaimi, gazetarja e parë shqiptare që punoi për "CNN" dhe "Zërin e Amerikës" : hisoria e panjohur e vajzës nga Libohova që bëri emër në median e SHBA nëpërmjet dëshmive, dokumenteve dhe kujtimeve të të birit, Erik Margolis / Afrim Imaj Kur të del një mik në pension : udhëtimi 40 vjeçar i një operatori të paharrueshëm në TVSH : ditët e Stefan Gajos në televizion / Agron Çobani Tre misteret që shoqëruan Abdyl Këllezin : cilat janë të fshehtat e ish - ministrit të Financave gjatë rregjimit komunist / Erion Habilaj Nexhmije Zaimi, gazetarja e parë shqiptare që punoi për "CNN" dhe "Zërin e Amerikës" : hisoria e panjohur e vajzës nga Libohova që bëri emër në median e SHBA nëpërmjet dëshmive, dokumenteve dhe kujtimeve të të birit, Erik Margolis / Afrim Imaj Mehmet Akif Ersoj : kush ishte djaloshi pejan që krijoi epokë në publicistikën dhe letërsinë turke / Ermir Hoxha Nexhmije Zaimi, gazetarja e parë shqiptare që punoi për "CNN" dhe "Zërin e Amerikës" : hisoria e panjohur e vajzës nga Libohova që bëri emër në median e SHBA nëpërmjet dëshmive, dokumenteve dhe kujtimeve të të birit, Erik Margolis / Afrim Imaj Të përndjekurat 100 gra kundër Enver Hoxhës : një libër, ku përmblidhen dy studime mbi gratë që u përndoqën në diktaturë : ["Gratë e përndjekura politikisht"] / Violeta Murati Mehmet Shehu : Mua dhe Hysni Kapon nuk na pyeste kush : ndërhyrja e Tuk Jakovës për të mos zbatuar planet e pushkatimit masiv ideuar nga Dushan Mugosha : [roli i Idriz e Drita Sadikajt] / Mark Dodani Marigoja qëndistarja e flamurit të pavarësisë : të vërtetat e pathëna të gruas që thuri simbolin kombëtar / Stilian Adhami Tri kohët e Kasem Trebeshinës : me rastin e 80 vjetorit të lindjes / Gjovalin Kola Shërbyesja e librit : [Katerina Goshi, bibliografe] / Elsa Demo Kitara magjike e Vaçe Zelës si u mbajt për 22 vjet në burg : Gëzim Çela i burgosuri politik që luante me kitaren e Vaçes / Novruz Xh. Shehu " Si më ndihmoi gruaja e Manush Myftiut" : Festivali i 11 - të dhe gënjeshtrat e Enver Hoxhës në lidhje me këtë eveniment artistik / Mihal Luarasi; Edi Luarasi; Manjola Bregasi Shënime mbi librin për legjendën : [Dedin Suli, "Agron Aliaj artisti që thuri legjendë"] / Luigj K. Gurakuqi Në shtëpinë e Isuf Luzajt në Çikago / Agim Shehu Në shtëpinë e Isuf Luzajt në Çikago / Agim Shehu Artur Tashko mjeshtër i shquar i kubizmit dhe konstruktivizmit / Kujtim Buza Shqipëria në një shpirt të ndjeshëm perëndimor : [kujtime] / Waltraud Bejko (Tunger); Zylyftar Hoxha Plaka Marie : [poezi, kush ishte Che Guevara] / Ernesto "Che" Guevara; Jovan Ll. Jano Ana Blandiana, fragmente / Milena Selimi " Si ia mohova djaloshit që unë isha Edi Luarasi" : [kujtimet e aktores] / Edi Luarasi Kalvari i një talenti të baletit shqiptar : solisti i talentuar i baletit Estref Shaqiri, në një rrugë të vështirë, por të sukseshme të artit / Rexhep Demetja Vdekja e kaprollit : [poezi] / Nicolae Labish; Dionis Bubani Vangjush Mio, piktori dhe poeti i natyrës shqiptare / Xhon Baka Ernest Heminguej, si e spiunonte Mao - n : misteri i 100 ditëve që nobelisti kaloi gjatë luftës në Kinë / Federico Rampini Ju flasim nga fundi i detit : Polumbarët, histori njerëzish të heshtur / Fatos Baxhaku Bertolt Breht dritëhijet e një shkrimtari patriot : një takim me kancelaren Angela Merkel e aktorin gjerman Klaus Maria Brandauer tenton të na rrëfejë më shumë për këtë temë E motra : si ma masakruan vëllanë diversantët : flet motra e Nik Ndrekës në 54 vjetorin e vrasjes / Vitore Ndreka; Armand Jonuzi " Unë, gjenerali i 17 ministrave të Mbrojtjes" / Kostaq Karoli; Qamil Xhani Miku i mbretit : Zogu, "njeriu i lig" i shqiptarëve : [Çatin Saraçi, "Zogu i shqiptarëve"] Pse nuk u bë Xheferr Deva kryeministër i Shqipërisë : armiqtë politikë të Xhaferr Devës në krahun jokomunist / Kastriot Dervishi Më vjen keq që TVSH - ja merret me pseudo - këngëtarët : flet këngëtari Mustafa Mehja / Mustafa Mehja; Hyqmet Zane Saimir Larti, dëshmori i demokracisë : me rastin e 15 vjetorit të ekzekutimit komunist / Kostaq Xoxa Një kujtim postmortum për Patër Anton Harapin : [Çfarë ishte "Anrra e Pretashit" dhe si e ka përshkruar jetën e veprën e Harapit, nxënësi dhe kolegu i tij Padër Daniel Gjeçaj, i njohur ndryshe me pseudonimin letrar Pal Duka Gjini] / Dashnor Kaloçi Edhe një herë për Pirron e Epirit : [debat në distancë, në një gazetë greke është shkruar lidhur me figurën e Pirros] / Mexhit Kokalari Kush është në të vërtetë shkrimtari Ismail Kadare / Pëllumb Çabej Mokrari, që strehoi për një vit 16 ushtarë italianë : [Haxhi Lufo, 1943] / Bardhyl Berberi Intelektuali patriot Thanas Floqi / Tomor Plangarica Rrapo Dervishi flet për Sinan Gjonin, komisarin e pushkatuar : jetë "kundërzbuluesi" në Shërbimin e Fshehtë : [Abdulla Muzhaku piloti që refuzoi betimin fashist për tu kthyer në Shqipëri] / Mark Dodani Gabriel Garsia Markezi / Sokol Çunga Tiranë - Moskë, një jetë midis dy dashurive ! : historia rozë e arkitektit të dëgjuar korçar Rustem Myteveli / Raimonda Moisiu Stefan Kondillari, si u bë mik me Mbretin bullgar : nga jeta e atdhetarit të shquar, që luftoi për pavarësinë e Shqipërisë / Stilian Adhami Djaloshi Reiz Hasho, që vuajti ferrin komunist, në emë të pluralizmit : me rastin e 8 vjetorit të vdekjes / Kostaq Xoxa Sikur të kishim pak Naim përbrenda, të shkriheshim... : me rastin e 160 - vjetorit të lindjes së Naim Frashërit / Petrit Qejvani Pirro Dhima rikthehet në Shqipëri pas 15 vjetësh : kampioni : më kishte marrë malli. Himara nuk ka ndryshuar / Pirro Dhima; Rezarta Delisula Ëngjëjt e Drishtit, arbërorët me gjak perandorësh : [dokumente] / Anisa Papleka Qyteti i varfëruar pa Lakon : vdiq shkrimtari dhe përkthyesi Adhurim Lako / Ardian Klosi " Heamus" në Bukuresht, ose një Europë në miniaturë : nga Bukureshti flet shkrimtari dhe botuesi i revistës kulturore elitare "Haemus"Ardian Kyçyku / Ardian-Christian Kyçyku; Dhurata Hamzai Mihai Eminesku në 117 vjetorin e vdekjes : dashamirës i madh i popullit dhe gjuhës shqipe / Baki Ymeri CIA : Shefi i Gestapos së Hitlerit u strehua në Tiranë : sipas dokumenteve të panjohura të CIA - s amerikane : [Hajnrih Myler] / Iv Kaloçi Jam psikologe e vetvetes / Diana Çuli; Mirela Sula Bertolt Brecht kundër kohës : 50 vjet nga vdekja e shkrimtarit Holandezi që dëboi Esadin nga Shqipëria : [mbi librin e Skënder Luarasit botuar më 1929 "Kolonel Thomson"] / Rezarta Delisula Kadare përballë pasqyrës së Elenës : Elena tregon për impenjimet e saj dhe çka nuk dimë për Ismailin / Helena Kadare; Edi Lesi Lef Nosi - burrë shteti i kombit shqiptar (1873 - 1946) : flet mbesa, Adelina Kosturi dhe rrëfen çifuti Marko Menahemi / Hyqmet Zane Gjenealogji krijuese hoxhë Dobi, stërgjyshi poet i Kadaresë : duke gërmuar në rrënjët e shpirtit letrar të shkrimtarit të njohur / Novruz Xh. Shehu Simbol i drejtuesit për shkollat politeknike në Shqipëri : [Gjergji Canco "Mësuesi i Popullit"] / Dhimitër M. Xhoga Tashko, kubisti kolumbian me gjak shqiptari : nga ceremonia e dhurimit të veprës së piktorit shqiptar në Galerinë Kombëtare të Arteve : [Artur Tashko] / Dhurata Hamzai " Ndjenjat e fluturta të Artur Tashkos" : flet nipi i piktorit Frederik Koço Tashko, si e njoh xhaxhain tim / Frederik Tashko Dashuria është aty, ti nuk duhet ta lësh atë : Dapha Dumaurier / Esmeralda Bardhyli Ali Asllani, ana e panjohur e poetit kur ishte kryebashkiak i Vlorës : rrëfimi i nipit të poetit Qëndro Meminaj / Gëzim Llojdia Si u prish krushqia Zogu - Vërlaci : dokumenti sekret i ndarjes së Ahmet Zogut me vajzën e Shefqet Vërlacit / Kastriot Dervishi Unë, "pasardhësi" i Kolë Idromenos / Ndoc Gurashi; Valbona Idrizi Figura të shquara me shërbesë në kulturën kombëtare : Xhemal Meçi - mësues dhe studiues me kontribute në kulturën kombëtare / Sulejman Sula Volejbollistja korçare që nderoi sportin shqiptar : [Tamara Nikolla] / Raimonda Moisiu Katër misteret që shoqëruan Koçi Xoxen : nga miqësia e ngushtë me Enverin deri tek ekzekutimi i tij / Erion Habilaj " Unë deputete në Parlamentin anglez" : Mirela Bogdani kandidatja e Partisë së Margaret Thatcher / Mirela Bogdani Këngë të pambaruara : kujtime për të paharruarin, të talentuarin, mikun e shtrenjtë Kastriot Gjini / Zhuliana Jorganxhi Ana e panjohur e poetit Ali Asllani, kryebashkiak i Vlorës : intervistë me nipin e poetit, Qëndro Meminaj / Qëndro Meminaj; Gëzim Llojdia Enciklopedia, antologja e krimeve : ["Antologjia e krimit komunist"] / Qemal Velija Halit Lleshi dhe enigmat e vrasjes së tij : raportet zyrtare dhe jo zyrtare për vrasjen në qershor të 1923 / Kastriot Dervishi Mjekësia shqiptare ka nevojë për rikthimin e humanizmit : Kiço Shqau, një personalitet i farmaceutikës shqiptare / Hyqmet Zane Jeta dhe Teatri i një ish - komunisti : Xhemal Broja / Elsa Demo " Anna Bolena", mbretëresha angleze me origjinë shqiptare : Një libër i shkruar për Mbretëreshën britanike nga historiani Eucardio Momigliano, shqipëroi Petrit A.Velaj / Zenepe Luka Tajar Zavalani - euridit dhe demokrat i shquar : me rastin e 40 vjetorit të vdekjes së figurës së ndritur të nacionalizmit dhe kulturës shqiptare Si dje dhe sot me Teodor Kekon / Flora Nikolla I dashur Gras, ti nuk je një shenjt : flet historiani i "Frankfurter Allgemeine", polemika për shkrimtarin / Joachim Fest Et'hem Qerimi : Tingulli i violinës më mban gjallë / Anisa Ymeri Marksi, kujtesa për një emër të harruar : [Sami Leka, përkthyesi i "Kapitalit"] / Ermir Hoxha Përmendorja e Skënderbeut në botë : [lidhur me vendosjen e bustit të Skënderbeut, vepër e Odhise Paskalit, në disa kryeqytete të botës. Autori polemizon me znj. Floriana Paskali. Përmbledhja është përgatitur nga z. Flori Slatina] / Astrit Leka Lorka, si u pushkatua poeti modern i Spanjës : shtatëdhjetë vjet nga ndarja me shkrimtarin e shquar Sfidat e fituara të Teodor Kekos / Bardhyl Londo Tu eres grande Garcia : [në 70 vjetorin e vrasjes së Federiko Garcia Lorkës, shkrimtar] / Elsa Demo Mes iluzioneve dhe zhgënjimeve : me autoren e rrëfimit autobiografik "Qëllime të mira" / Vera Isaku; Arta Marku Ashtu lind, rritet dhe ecën Njeriu : hijet e kullës së vitit 1930, ku ka lindur Ali Aliu / Kim Mehmeti Kam folur shumë vonë : shkrimtari gjerman flet për të shkuarën e tij në TV / Günter Grass Jam optimiste e pandreqshme : bisedë me aktoren e madhe shqiptare / Margarita Xhepa; Mirela Sula Një balerin shqiptar në Teatrin e Cannes : historia e Brigel Gjokës, balerinit që kërcen në skenën franceze / Esmeralda Bardhyli Kristofor Kolombi, një tiran? : një raport i përcjellë nga arkivat spanjolle Kthejeni në Shqipëri "Të uriturin" : fëmijët e skulptorit kërkojnë veprën e famshme të babait : një letër sensibilizuese drejtuar ambasadës italiane ku mendohet të jetë edhe skulptura si dhe një rrëfim i shkurtër i Paskalit : "si e krijova "Të uriturin"" / Odhise Paskali; Admirina Peçi Borges, fenomeni letrar që la gjurmë në të gjithë botën / Flora Nikolla Shqiptari që ka dhënë tri herë koncerte para Papës : in memoriam për violinistin Rrok Jaku Hirësia e tij, Anastas Janullatos, misionar i Krishtërimit, i Paqes dhe Përparimit / Koço Pihoni Kleriku që kundërshtoi bashkëpunimin me Mehmet Shehun : flet Tonin Radovani, nipi i françeskanit të pushkatuar At Mati Prenushit / Tonin Radovani; Manjola Bregasi; Ridvan Dibra Një luftë që s'ka të mbaruar : mbi diçka që i detyrohem Mark Dodanit [nisur nga kujtimet që ka botuar M. Dodani] / Pëllumb Kulla Zbulohet testamenti politik i Fan Nolit : [dy audiokaseta në duart e një miku dhe admiruesi të tij Vasil Qesari] / Armand Plaka Era franceze e Dhimitër Shuteriqit : shkrimtari dhe kritiku i njohur i letrave shqipe kujtohet në përvjetorin e lindjes dhe të vdekjes / Feride Papleka Erih Maria Remark : rrënjët mitike të një emri të madh : shkrimtari ushtar i paqes / Armand Plaka Xhevat Korça, shembull i qëndrimit moral për intelektualët shqiptarë / Ardian Ndreca Hoxha Tahsini, akademiku i harruar nga akademikët e sotëm : njerëz që bënë historinë e këtij vendi / Hyqmet Zane Pseudonimet : [Emrat e fshehtë të militantëve komunistë shqiptarë] / Albert Kotini; Alqi Koçiko Historia e jetës dhe e vdekjes së Fatime Sokolit : flet nipi mbi jetën e këngëtares së njohur / Përparim Sokoli; Armand Jonuzi Loro Boriçi, "zotëria" i futbollit shqiptar ndër vite : portret i lojtarit dhe trajnerit më të mirë të kombëtares / Leonard Karaj Kanali; Nemesis; Elegjia vëllazërore : [poezi] / Arshi Pipa Nënë Tereza, aty ku fillon dashuria për njerëzimin : në përvjetorin e lindjes së shqiptares që dhuroi dashuri Zef Vorf Nekaj i Domgjonit, profesor i famshëm në SHBA / Dashnor Kaloçi Në kujtim të Prof.Skënder Anamali / Naser Ferri Skënder Luarasi përballë Enver Hoxhës dhe Haxhi Qamilit : si iu kundërvu intelektuali i njohur përfshirjes në tekstet mësimore të rebelit nga Sharra, si figurë patriotike / Ermir Hoxha Shuteriqi : "Grenoblë, këtu prehet rinia ime e varfër": rikthimi i shkrimtarit Dhimitër Shuteriqi në Francë më 1962: historia e panjohur kur ai ishte student i filozofisë dhe formohej si njeri i letrave / Feride Papleka Tragjedia e '71 : pagëzoi një fëmijë, u dënua me pushkatim: Shtjefën Kurti, kleriku që çoi në OKB rezolutën shqiptare : martirizimi i klerit katolik në dikataturë / Manjola Bregasi Ndërron jetë Naguib Mahfouz : shkrimtari i parë arab ka fituar çmim Nobel në histori në vitin 1988 Rexhep Demetja, njeriu i lirë që kontribuoi në fushën e artit, sportit dhe krijimtarisë letrare / Dedin Suli Aspekte nga jeta dhe vepra e një shkrimtri realist : Jean - Paul Sartre Jezuiti italian...një jetë ndryshe për Shqipërinë : [At Zef Valentini] / Ben Andoni " Unë Ana Kohen, izraelitja nga Vlora" : flet e "huaja" që u bë "Qytetare nderi" në Shqipëri me motivin "Personalitet i shquar i komunitetit" / Ana Kohen; Zenepe Luka Pashko, themelues i rritjes së qëndrueshme të ekonomisë : in memoriam për Gramoz Pashkon / Misha Glenny Hyperioni, rrethi i ngushtë i fatit dhe vdekatarët : dokumente të reja mbi Eminescun / Ardian-Christian Kyçyku Leka I : Socialistët? Ata më urrejnë, porse unë i du. Jam mbret i të gjithëve: e sotmja dhe e ardhmja nga përvoja e Leka Zogut të Shqypnisë / Leka I Zogu; Fatos Baxhaku Nënprefekti i Himarës që mbylli shkollat greke në '35 : [Kristo Kirka - historia] / Niko Kirka; Dashnor Kaloçi Andon Lakuriqi, njeriu artist dhe artisti njeri : homazh piktorit të njohur peisazhist / Qamil Buxheli Dufi i një historiani bonsai : replikë me historianin Pëllumb Xhufi: [në vazhdim të debatit mbi identitetin e shqiptarëve] / Ardian Ndreca Do të visheni si talebane : Oriana Fallaci, portret. Një grua që vazhdon të jetë ende shumë e bukur me fytyrë të rregullt dhe me mollëza të dukshme / Enkeleida Ferrollari Amanetet e përmbushura prej së gjalli : interviste me shkrimtarin / Naum Prifti; Esmeralda Bardhyli " Hysni Lepenica, kundërshtimi, që i bëri Mehmet Shehut" : marrë nga ditari i gjeneralmajor Halim Xhelos / Halim Xhelo Viktor Eftimiu, krenaria e Rumanisë dhe Shqipërisë : mik i ngushtë i të madhit Stefan Cvajg dhe i aktorit me famë botërore Aleksandër Moisiu / Raimonda Moisiu Gjashtë misteret e Ismail Qemalit : nga shpallja e pavarësisë deri tek vdekja e dyshimtë: cilat janë të fshehtat e njeriut që themeloi shtetin e parë shqiptar / Erion Habilaj Homo ballkanicus i fundit : [Jevrem Brkoviq] / Violeta Murati Lasgush Poradeci, Liriku i madh i Shqipes Frymëmarrja e fundit e gjeniut : gazeta amerikane "New York Times" boton shkrimin me një deklaratë të Ajnshtajnit ku dënohet vrasja makabre e Profesor Shuflajit : [Milan Sufflay - albanologu i madh] / Armand Plaka Regjisura, dëshira, ëndrra, jeta dhe dhembja ime... : bisedë me rregjisorin / Serafin Fanku; Xhahid Bushati Historia e panjohur e Shuteriqit student në Francë : disa episode nga jeta e tij studentore në Francë, kur ende ishte në formim ai që do të bëhej një ndër aktorët kryesorë të kulturës shqipe / Feride Papleka Xhevat Korça, shembull i qëndrimit moral për intelektualët shqiptarë / Ardian Ndreca Tetë vjet pa azem Hajdarin : 12 shtator 1998, vrasja e shekullit / Kastriot Dervishi Dëshira e Enverit, të vëzhgonte me dylbi nga ballkoni i vilës : ditari i shefit të grupit të sigurimit / Sulo Gradeci " Namuzqarja" tradhëtarja që ndihmoi Ataturkun : shkrime të marra nga guida me portrete të njerëzve të shquar Kolec Thani : valltar i talentuar dhe mjeshtër i madh në skalitjen e drurit / Dedin Suli Epopeja e Ballit dhe shkrimtari Shefqet Musaraj / Vullnet Musaraj Gjashtë misteret e Ahmet Zogut : që nga dashuria me balerinën deri tek vdekja e tij në Francë / Erion Habilaj Një shpirt hungarez i xhindosur : [poeti Endre Ady] / Danilo Kiš; Anton Papleka Blanche dashuria me shikim të parë e Shuteriqit : historia e panjohur e shkrimtarit dhe studiuesit Dhimitër Shuteriqi kur ishte student në Francë / Feride Papleka Mësuesja që u dënua se këndonte kundër Enverit : Marie Tuci 20 -vjeçarja që u dënua si bashkëpunëtore me vrasësit e Bardhok Bibës : dënimi i katolikëve në diktaturë / Manjola Bregasi A do të shfaqet Kadareja i vërtetë? : shkrimtari rrëfehet për jetën, kujtimet, ndjesitë, nën kthetrat e diktaturës / Duncan Fallowell Vdes në Australi dramaturgu 62 vjeçar me origjinë shqiptare : Aleksandër Buzo, historia e emigrantit që preku majat e artit / Marsida Gjonçaj Në shtëpinë e "Heminguejit" shqiptar : atje ku banoi për 32 vjet Petro Marko, kolosi i letrave shqipe / Dorina Topollaj " Çamëria" çeta që shpartalloi italianët ditën e krijimit : marrë nga ditari i gjeneralmajor Halim Xhelos / Halim Xhelo " Dëshmorët e familjes sime dhe Haxhi Lleshi" / Tefta Cami; Armand Jonuzi Orë fatale të poetes : Sylvia Plath / Esmeralda Bardhyli Martin Segoni biografi i Skënderbeut : Dalmati qe njëri ndër autorët e parë që shkroi biografinë e Gjergj Kastriotit / Anisa Papleka Fraksionistët në krye të fushatës së spstrimit : marrë nga ditari i gjeneralmajor Halim Xhelos / Halim Xhelo Një jetë e denjë për monografi : homazh në 70 - vjetorin e vdekjes së dr. Hajdar Sulo, drejtorit të parë të spitalit rajonal të Beratit / Jorgo Mitili; Marela Guga; Sami Starova; Vlash Pambuku; Hulusi Hako Gramoz Pashko, ekonomisti i aftë pas rënies së komunizmit : in memoriam jepet një profil i ekonomistit Pashko nga revista "The Times" Laert Vasili : "kur i dorëzohesh dashurisë..." : intervistë me aktorin e njohur shqiptar të skenave greke / Laert Vasili; Jakup B. Gjoça " Unë, një nga 35 vajzat që thyem tabutë e Dibrës" / Tefta Cami; Armand Jonuzi I burgosuri që në 2 muaj bëri mozaikun më të madh në Evropë : historia e Allaman Hysës mjeshtrit të mozaikut : [mozaiku tek Muzeu Kombëtar] / Rezarta Delisula Biografët, të mbetesh nën hijen e... : rrëfejnë biografi i Nolit, Ali Pashë Tepelenës dhe Sali Berishës. / Nasho Jorgaqi; Sabri Godo; Fahri Balliu; Belina Budina Njeriu me statusin e Princit : vepra e Iljaz Bej Mirahorit si një udhëheqës ushtarak i Perandorisë Osmane të shek. XV dhe si themelues i qytetit të Korçës / Valter Shtylla Recension i librit "Metaforë lirie" i autorit Sabit Alidema / Adem Murati " Si e kam njohur Enverin dhe Mehmet Shehun" / Tefta Cami; Armand Jonuzi " Njeriu që jetoi me dy zemrat e maleve" : homazh për inxhinier - gjeolog Haki Casllin / Hamit Aliaj Arratisja e Kadaresë, ç'shkroi "New York Times" : vizita e shkrimtarit të madh në metropolin amerikan në janar të vitit 1996 / Diana Kristo Zbulimet e reja kulturore : piktori Longini i Pejës; Eustath Gjakova - piktori shqiptar i shek. XV; Emil Zola me gjak shqiptari; Kostandin Vasili personalitet, shkrimtar dhe diiplomat i shquar / Moikom Zeqo " Trioja Qerimi", një jetë për muzikën : duke udhëtuar nëpër botë me muzikantët e famshëm të trios "Qerimi" / Ethem Qerimi; Bruno Qerimi; Fatos Qerimi; Nuri Dragoj Ju rrëfej teknikat e mia : intervistë me shkrimtarin / François Mauriac; Ben Andoni Histerizmi anakronik i fisit Lleshi / Kastriot Dervishi Lufta me Zaho Kokën për të zhdukur gjurmët e fraksionistëve : marrë nga ditari i gjeneral major Halim Xhelos / Halim Xhelo Liberalët : Gjithmonë gati! : nga studimet në universitetet perëndimore tek nisma për themelimin e një universiteti të ri : [Adri Nurellari; Henri Çili; Blendi Kajsiu; Ermal Hasimja] / Zefina Hasani Rrëfimi : në emër të Atit Gjergj : gjithë jeta e At Gjergj Frendos dhe vitet e tij në Shqipëri / Gjergj Frendo Sot, 9 vjet pa shenjtoren Terezë : e madhërishmja Angje Gonxhe Bojaxhiu nderohet për çdo vit nga besimtarë të ndryshëm / Flora Nikolla Si e pushkatoi Enveri mësuesen e Nexhmije Hoxhës në 1951 : rrëfen për "panorama", Viktori, nipi i Sabiha Kasimatit / Viktor Kasimati; Manjola Bregasi Si u dënua Myslim Peza për vrasjen e Osman Balit : 80 vjet nga vrasja / Kastriot Dervishi " Trioja Qerimi", një jetë për muzikën : duke udhëtuar nëpër botë me muzikantët e famshëm të trios "Qerimi" / Ethem Qerimi; Bruno Qerimi; Fatos Qerimi; Nuri Dragoj A thua vallë të jenë nga Kurveleshi? : [Euciardio Momigliano, "Anna Bolena"] / Ermir Hoxha Prokop Sorra violinisti virtuoz, që vdiq në kampin e Mathauzenit / Perikli Jorgoni Shefikat Nazarani, mësuesja që la Turqinë për gjuhën shqipe (1898 - 1972) / Hyqmet Zane " Momentet më të vështira dhe të bukura të jetës sime" / Tefta Cami; Armand Jonuzi " Zgjedhja e Enverit komisar i Shtabit të Përgjithshëm" : marrë nga ditari i gjeneralmajor Halim Xhelos / Halim Xhelo Shqiptarja që po bën karrierë në Partinë e Margaret Thatcher / Mirela Bogdani; Këze (Kozeta) Zylo Shënim për një filantrop të madh shqiptar : [Thoma Turtulli] / Iljaz Goga Antonin Artaud pesimizmi lakuriq : [shkrimtar] / Elsa Demo " Dosja e Çorovodës" nga lindi shkrimtari me paterica : historia e shkrimtarit Enver Qama që humbi këmbët në 97 - n, dhe libri "Kodeso" / Gëzim Llojdia Kadri Hazbiu njihej si njeri që "të qëronte lëkurën" : marrë nga ditari i gjeneralmajor Halim Xhelos / Halim Xhelo 19 muajt e mi në shënjestrën e pushtetit të Berishës : ish - kryetari i Kasacionit dëshmon për proçeset që nxitën armiqësinë e presidentit / Zef Brozi; Erion Tase " E vërteta e "Gjeneralit të ushtrisë së vdekur"" : [lidhur me përpjekjet e një studioje franceze për ekranizimin e romanit të Kadaresë] / Tefta Cami; Armand Jonuzi Volter : Ju rrëfej Skënderbeun : një shkrim i shkurtër por domethënës i shkrimtarit dhe filozofit francez / Voltaire; Naum Prifti Doktor Selenica, në kujtime 20 vjet pas vdekjes : opinione nga kolegët dhe historia e radiologut / Rezarta Delisula Ferri zyrtari mund aktorin : [Xhevdet Ferri] / Belina Budina Hapet "Dosja"e Marie Krajës : me rastin e 95 - vjetorit të lindjes së sopranos Merie Kraja, shfletohet dosja artistike e artistes, që ruhet në arkivin e TKOB - it / Alma Mile Agron Fico, profesori i tri kontinenteve : historia e panjohur e prof. me origjinë nga Gjirokastra i cili u dërgua në Pekin, ku hapi katedrën e gjuhës shqipe / Dashnor Kaloçi Një leje për të folur në fund : [Saimir Strati - artisti i mozaikut; kandidati i Guinessi - it] / Zija Çela Beqir Spahiu, eduaktor i kohëve të vështira : u deshën 50 vjet që të njihej figura e tij në lëmin e arsimit e të kulturës shqiptare / Fejzulla Gjabri " Ikonë" e diplomacisë liberale : [Winston Çurçill] / Jorgji Kote Kadri Roshi mjeshtri i artit skenik / Mexhit Prençi Baba Alushi i Teqesë së Frashërit rilindasi i ndritshëm i Frashëllinjve / Gëzim Llojdia Shkrimtarja që investigon shëndetësinë / Mynever Zaimi; Hyqmet Zane Mexhit Haxhiu - mjeshtër i madh i futbollit shqiptar / Teki Gjonzeneli Ismail Lesko Progonati, atdhetari që nuk ia zbehën dot lavdinë / Ibrahim Gani; Lekë Leskaj Ëndrra e Sokol Dinellarit dhe realizimi i saj 500 vjet pas gurit të parë të vendosur nga Iliaz Bej Mirahori : historia e mjeshtrave të gurit që po i rikthehet traditës së ndërtimeve të gurta në Korçë / Vepror Hasani Në Brigadën e Parë, Enveri dëgjonte fjalimet e Mehmetit : marrë nga ditari i gjeneralmajor Halim Xhelos / Halim Xhelo Heronjt e agimit të pamvarësisë : në përvjetorin e lindjes së idealistit Zef S. Harapit (18 /9/ 1885 - 15/8/1912) / Ardian Ndreca " Liri Belishova dhe Fadil Paçrami, të dyshuar për vrasjen e Alqi Kondit" / Vito Kapo; Armand Jonuzi Luftëtari i qëndresës shqiptare : Halim Begeja / Emin Fazlija Hysni Kapo, komisari i plagosur që shpëtoi nga vdekja : marrë nga ditari i gjeneralmajor Halim Xhelos / Halim Xhelo Mexhit Haxhiu - mjeshtër i madh i futbollit shqiptar / Teki Gjonzeneli Miti i Annës : disa komente me rastin e promovimit të përkthimit në shqip të librit të Educardio Momigliano - s : "Anna Bolena" / Rexhep Meidani Brando, zbritja e një ylli në tokë : rreth rrëfimit autobiografik të Marlon Brandosë, "Përtej famës" / Arta Marku Thoma Turtulli, figurë madhore e mirëbërësisë shqiptare / Iljaz Gogaj Ju rrëfej teknikat e mia : intervistë me shkrimtarin / François Mauriac; Ben Andoni Ju rrëfej jetën e babait tim : sot, 130 vjetori i lindjes së patriotit të njohur Spiridon Ilo / Vangjo S. Ilo; Armand Jonuzi Mikel Koliqi, shenjtori i Krishtërimit dhe Kombit Shqiptar Edith Durham - Mbretëresha e (pa) kurorëzuar e shqiptarëve / Moikom Zeqo Dueli i bujshëm Oriana - Kisinger : intervista / Kostaq Xoxa Esat Golemi, emër që meriton nderim e respekt të veçantë / Lame Çekani Trashëgimi të etnokulturës shqiptare : [Fran Lleshi, "Mark Tirta ky etnolog"] / Fran Lleshi Omer Kaleshi : të mbetesh shqiptar në metropolet e botës / Feride Papleka Ismail Kadare për poetët e pushkatuar Blloshmi dhe Leka, ose "Ungjilli sipas Pilatit" : [mbas botimit të librit të Sadik Bejkos, "Vilsoni dhe Genci"] / Kastriot Myftaraj Dekretet e zhdukura të Enver Hoxhës : si i zhduku "diplomati" Enver Hoxha dekretet e emërimit dhe shkarkimit të tij nga detyra e sekretarit të Konsullatës Shqiptare të Nderit në Bruksel në vitet 1935 dhe 1936 / Kastriot Dervishi Martiri i kishës shqiptare, Dom Shtjefën Kurti : në 35 vjetorin e vrasjes / Vlash Prendi Heminguej, ushtari që vrau 122 robër gjermanë : në dritë sekreti më i madh i shkrimtarit Nobelist / Flora Nikolla Mikel Koliqi, shenjtor i krishtërimit dhe kombit shqiptar : me rastin e 104 vjetorit të lindjes së kardinalit të parë shqiptar Ju rrëfej jetën e babait tim : sot, 130 vjetori i lindjes së patriotit të njohur Spiridon Ilo / Vangjo S. Ilo; Armand Jonuzi Idriz Meti, figurë që mbarti vlera në histori : njeriu që bëri epokë jo vetëm në Pukë, por edhe në Lezhë / Sulejman Sula E ndiej veten mirë kur kam spektatorë : intervistë me regjisorin, aktorin, piktorin dhe karikaturistin / Bujar Kapexhiu; Mine Fero Nderim për jetën dhe veprimtarinë e prof. Bujar Hoxhës / Murat Gecaj Xhuzepe Antonio Borxheze dhe "Golia, rrugëtimi i Fashizmit" / Agron Gjekmarkaj Ibrahim Rugova dhe momenti historik : kumtesë e mbajtur në simpoziumin "Rugova dhe vepra e tij" në shtator, bashkorganizuar nga Instituti i Kërkimeve Politike "Alcide de Gasperi" / Marenglen Verli Koloneli - deputet që u vra me artileri : kundërshtoi Enverin dhe Mehmetin për kolektivizimin, Haxhi Hajdari / Anila Dushi Ramadan Sokoli, patriarku i etnomuzikologjisë sonë : [Instituti Amerikan i Biografive njofton Profesorin se ka vendosur të përfshijë emrin e tij në "Listën e Ekspertëve më të Respektuar në Botë"] / Astrit Kola Shoku Ali Maliqi kërkon të hedhë baltë mbi nacionalistin e shquar të jugut, Haki Rushiti : [autori i shkrimit i përgjigjet kritikës që i bëhet librit të vet "Haki Rushiti me derte"] / Halil Shabani Kristoforidhi në arkivat angleze : për herë të parë 150 dokumente kryesisht nga arkivat angleze botohen në studimin "Kristoforidhi përmes dokumentimit" e prof. dr. Xhevat Lloshit / Alma Mile Dosja shtetërore : Arsyet pse Janulla Rrapi duhet të internohet : zbulohet dosja shtetërore e Janulla dhe Renato Rrapit / Robert Rakipllari Ju rrëfej jetën e babait tim : sot, 130 vjetori i lindjes së patriotit të njohur Spiridon Ilo / Vangjo S. Ilo; Armand Jonuzi Kur preket e vërteta... : polemikë rreth shtrembërimeve nga gazetarët të biografisë së Nolit / Nasho Jorgaqi Jusuf Oruçi, autori i promemories shqiptare në Kongresin e Berlinit : [materiale] / Dashamir Oruçi; Ermira Shpëtimi Ana e panjohur e At Zef Pllumit / Aleksandër Meksi Monografia "Faik Luli - jeta dhe veprimtaria" / Murat Gecaj Ramadan Sokoli hierarku i etnomuzikologjisë shqiptare / Astrit Kola Frikë nga Shqipëria kur Kina u prish me sovjetikët : intervistë ekskluzive e Giulio Andreottit 7 herë Kryeministër i Italisë dhe senator i përjetëshëm / Giulio Andreotti; Mentor Nazarko Ylli i plejadës së parë lirike Marie Kraja / Brunilda Merko Monumentaliteti i Fan Nolit nën optikën e Nasho Jorgaqit : [Nasho Jorgaqi, "Jeta e Fan S. Nolit"] / Moikom Zeqo Dokumenti i panjohur i Sami Kokës : [biografia] / Kastriot Dervishi Fjalimi i lamtumirës mbi varrin e Konicës : Boston, 20 dhjetor 1942 Dritë mbi Kostandin Boshnjakun / Albert Kotini; Alqi Koçiko Ju rrëfej jetën e babait tim : sot, 130 vjetori i lindjes së patriotit të njohur Spiridon Ilo / Vangjo S. Ilo; Armand Jonuzi Një dinasti kulture : [Familja Canco] / Alida Cenaj Dino Kampana, "i çmenduri" : [poet] / Agron Gjekmarkaj I jepet lamtumira e fundit profesor Bujar Hoxhës Jeta e Aristidh Koljes, vjen nëpërmjet një dokumentari : flet Lirio Nushi, regjisor dhe skenartist, autori i dokumentarit "Rrënjët e mia janë tek Arbëria" / Leonard Veizi Ju rrëfej jetën e babait tim : sot, 130 vjetori i lindjes së patriotit të njohur Spiridon Ilo / Vangjo S. Ilo; Armand Jonuzi Eqrem Çabej kryeëngjëlli onufrian i gjuhës shqipe / Moikom Zeqo Pohimet e Balto Stamollës në gjyqin e Trenit : deklarimet e gjyqtarëve : vrasja e Luigj Gurakuqit : [historia e proçesit gjyqësor të zhvilluar në Itali] / Kastriot Dervishi Në trevjetorin e lumturimit të Nënë Terezës / Flora Nikolla Nuk mund të portretizosh pa lexuar shpirtin : me piktorin e njohur në një ekspozitë në portretin grafik të njerëzve të artit / Ndini R. Bardhi; Nuri Dragoj Harresa mbi zonjën e penelit : Androniqi Zengo, piktore. Udhëtimi i Branko Merxhanit në sallonin e vogël ku piktorja e njohur e viteve '40, kishte hapur ekspozitën e saj të parë / Esmeralda Bardhyli Dy beratasit e famshëm, kryearkitektë të Perandorisë Turke : Mehmeti dhe Mimari vinin nga kasabaja e Beligradit shqiptar / Abedin Kaja " Sheherazade" - ja e mohuar : koreografi i shquar Skënder Selimi për rikthimin pas 40 vjetësh të veprës në skenë / Skënder Selimi; Hekuran Koka Miro Tërbaçi, vajza si djalë që vrau Pashanë e Beratit : historia e pabesueshme e luftëtares nga Tërbaçi i Vlorës / Zenepe Luka Misteret e vrasjes së Luigj Gurakuqit / Kastriot Dervishi Janulla dhe Renato Rrapi dënohen me 5 vjet internim : dokumenti u firmos nga Myftiu, Isai, Mino e Çela 1950 - 60, kolonelët e ndëshkuar për pesë shkrimet e "Mbrojtjes" : Dilaver Radeshi, 23 vite burg dhe internim për të provuar vërtetësinë e parashikimeve ushtarake : Forcat tona të armatosura nuk mund të bëjnë luftë frontale / Ylli Molla " Kur të sulmojnë si çifut" : në 100 vjetorin e Hannah Arendt / Udo Marquard Gore Vidal : "Hemiguei? Shkrimtar për fëmijë" / Gilmana Bushati " Lady Liberty" mbush 120 vitet e lirisë : më 28 tetor 1886 në Nju Jork u zbulua për herë të parë dhe iu shfaq publikut Statuja e Lirisë / Suzana Kuka (Varvarica) Ju rrëfej jetën e babait tim : sot, 130 vjetori i lindjes së patriotit të njohur Spiridon Ilo / Vangjo S. Ilo; Armand Jonuzi Donald Suxho, volejbollisti shqiptar që e bëri Amerikën të dashurohet pas tij E vërteta e historisë "Kadare" : si ka qenë reagimi i Kadaresë. Biseda me Gresën vajzën e shkrimtarit 25 vjet më parë / Neshat Tozaj Kryedetyra jonë - njohja nga Evropa dhe bota e vlerave shqiptare : intervisë me akademikun Kopi Kyçyku / Kopi Kyçyku; Zhani Canco Plaku Buza : piktori i nudos së parë të një shqiptareje : në shtëpinë e piktorit të parë modernist shqiptar, ku ruhen relike dhe tablo befasuese : [Abdurrahim Buza] / Admirina Peçi Një homazh i domosdoshëm për mikun tim Pjetër Arbnori / Murat Gjonzeneli Gjergj Fishta si dijetar dhe erudit : [në 135 vjetorin e lindjes] / Lekë Sokoli " Rolin e Gazit do e luaja më mirë" / Luftar Paja; Roland Qafoku; Dorina Topollaj Gjërat e ndaluara të Lek Pervizit : intervistë me shkrimtarin dhe përkthyesin Lek Pervizi / Lek Pervizi; Gjovalin Kola Kristo Dako, profili i një atdhetari të shquar : Dhimitër Dishnica "Kristo Dako, Jeta dhe Vepra," Portreti i panjohur i "Adhamudhit" : cili ishte ministri Dr. Adhamidhi? / Kastriot Dervishi Frano Alkaj, një mjeshtër i madh i përkthimit / Perikli Jorgoni Mbi personin dhe personazhin Kadare / Fatos Lubonja Gjeniu i skenës gjermane : aktorja bullgare Zorka Jordanova, për Aleksandër Moisiun / Elena Atanasova Përkujtim për Pipin gjakëmbël : shuhet në moshën 78 - vjeçare Piro Naçe, fotografi që i ra kryq e tërthor Shqipërisë / Donika Omari " Liria, e vetmja fjalë që më emocionon" : Andre Breton - 600 vjet nga vdekja e themeluesit të surrealizmit / Elsa Demo Valter Audisio : Italia fashiste i ka zhvatur dhe persekutuar shqiptarët : nga transkriptimi i diskutimeve në Parlamentin italian më 14. 10. 1952 : si u shpreh në favor të popullit shqiptar partizani që vrau Musolinin : planet e Romës për "thithjen" e pasurive të Shqipërisë Pirro Naçe, mikrofoni dhe kamera fotografike : refleksion mbi humbjen e një prej gazetarëve më të mirë në vitet 50 - 80 / Skifter Këlliçi " Reis Murati, pirati shqiptar që jetoi 103 vjet" Liri Gjoliku : për nderin e Kadaresë u bënë krime ndaj familjes Rrapi : ditari i juristes së Presidiumit të Kuvendit Popullor / Liri Gjoliku Frikë nga Shqipëria kur Kina u prish me sovjetikët : intervistë ekskluzive e Giulio Andreottit 7 herë Kryeministër i Italisë dhe senator i përjetëshëm / Giulio Andreotti; Mentor Nazarko Milo : Kadare ka qënë lustraxhiu më i madh i Enver Hoxhës : kreu i PDS- së sqaron deklaratat e tij për Enver Hoxhën / Paskal Milo; Aristir Lumezi Dritëroi, babai i poezisë shqiptare kap 75 pranvera : emocionet e poetit duke pritur ditëlindjen / Anila Mema Si kundërshtova urdhrin për të vrarë : intervistë me ish - ministrin e arsimit / Thoma Deliana; Xhon Baka E pa thëna e Adamit : Mirsa Adami e suksesshme në skenën holandeze dhe atë botërore në një koncert recital në Tiranë / Ermir Hoxha Valter Audisio : Italia fashiste i ka zhvatur dhe persekutuar shqiptarët : nga transkriptimi i diskutimeve në Parlamentin italian më 14. 10. 1952 : si u shpreh në favor të popullit shqiptar partizani që vrau Musolinin : planet e Romës për "thithjen" e pasurive të Shqipërisë: [materiale] Shtëpitë e vogla të Nondës së madh : [shkrimtari Nonda Bulka] / Dorina Topollaj Për Nonda Bulkën / Ilinden Spasse Kristo Dako, rivaliteti me Nolin dhe Konicën : historia e një prej intelektualëve më të mëdhenj shqiptarë në SHBA / Esmeralda Bardhyli Një shkencëtare e kohëve moderne : [Klara Kodra, studiuese, kritike letrare, poete, përkthyese etj] / Florika Bushi Valter Audisio : Italia fashiste i ka zhvatur dhe persekutuar shqiptarët: nga transkriptimi i diskutimeve në Parlamentin italian më 14. 10. 1952 : si u shpreh në favor të popullit shqiptar partizani që vrau Musolinin : planet e Romës për "thithjen" e pasurive të Shqipërisë : [vijon fjala e Audisios në Parlamentin italian për raportet me Shqipërinë] Rustem Haxhia, një jetë e tërë me përkushtim për atdheun dhe popullin Gruaja floriri që mbetet në fund / Mevlan Shanaj; Mirela Sula Mevlani më ka ndimuar të jem më e ngrohtë / Natasha Lako; Mirela Sula Kadare - Familja Rrapi : dosja e plotë : [materiale] Lufta për të mbetur njeri : [Pjetër Arbnori simboli i dinjitetit dhe forcës njerëzore në burgjet e komunizmit] / Skënder Shkupi Misteret e vrasjes së Luigj Gurakuqit / Kastriot Dervishi Viti 640 : Gjoni IV, iliri që pavarësoi papatin. Papa Ilir Gjoni IV ia kushton papninë e tij qëndresës antisllave në Gadishullin Ballkanik / Artan Shkreli Filonid Durrsaku, mjeku i njohur i antikitetit / Anisa Papleka Dritë e shkruar : në kujtim të përkthyesit Dritan Çela / Luljeta Dano Vilsoni dhe Genci, çfarë lanë para ekzekutimit : [Sadik Bejko, "Vilsoni dhe Genci, jeta dhe vepra"] / Sadik Bejko; Elsa Demo Simon Gjoni dhe himni "Luleborë" : 15 vjet nga ikja e Simon Gjonit dhe 55 vjet nga "ditëlindja" e "Luleborë" / Flora Nikolla Baronesha vjeneze : si e shtyu drejt vetvrasjes i dashuri i saj Ahmet Zogu : një histori dashurie dhe tradhtish që përfundoi në tragjedi më1934 : një artikull i këtij viti në "Daily Expres" na rrëfen detajet / Admirina Peçi Historia ime me familjen e Janulla Rrapit : intervista e plotë e shkrimtarit në emisionin "Opinion" / Ismail Kadare Tito donte që ne të armiqësoheshim me kosovarët : intervista e fundit me Heroin e Popullit / Shefqet Peçi Tito donte që ne të armiqësoheshim me kosovarët : intervista e fundit me Heroin e Popullit / Shefqet Peçi Viktor Eftimiu - dy udhëtime për një vdekje : orët e fundit të jetës, Eftimiu i kaloi në qiell mes Shqipërisë dhe Rumanisë / Ardian-Christian Kyçyku Tito donte që ne të armiqësoheshim me kosovarët : intervista e fundit me Heroin e Popullit / Shefqet Peçi Pjetër Budi në 440 - vjetorin e lindjes / Tomor Osmani Kadare dhe Qose nuk kanë nevojë për arbitër : dy fakte të përjetuara rreth marrëdhënieve Kadare - Qose / Idajet Beqiri Miqtë anglezë, si e ngritën zërin për pavarësinë e Shqipërisë : Elisabeth Countess of Carnarvon dhe Aubrey Herbert miq të shquar të Shqipërisë dhe shqiptarëve / Islam Sharofi Himni i Djelminisë Shqiptare : historia e himnit me tekst të Hilë Mosit dhe muzikë të L. Cirenei / Sofokli Duka Zef Mala një politolog 20 vjeçar në vitet '30 : kritiku i regjimit të Zogut, një nga komunistët e parë, që u kthye në kundërshtarin e fortë të Hoxhës / Leka Ndoja Mbreti Zog i shpëtoi rastësisht atentatit në Vjenë : atentati i vitit 1931 në shtypin austriak të kohës / Admirina Peçi " Na thanë, kufoma duhet të vuajë dënimin pastaj të varroset, por ende sot nuk ia dimë varrin" : historia e të burgosurit Hajrulla Hasanasi që vdiq nga torturat në burgun e Vlorës / Vepror Hasani Kur modernizohej Shqipëria.... : Zogu "ndërton" mbretërinë e vogël në Ballkan : qershor 1929. Revista "Time" sjell panoramën e një vendi të zymtë e të varfër, por të dëshiruar për zhvillim Lideri jugosllav një politikan misterioz, por jo i komplikuar : Josif Broz Tito në kujtimet e bashkëpunëtorit të tij, Milovan Gjilas Hysni Myzyri : "Pandeli Evangjeli (1859 - 1949). Atdhetar dhe burrë shteti i shquar", Shtypshkronja "Urtësia bektashiane", Tiranë, 2004, 401 f. / Fatmira Musaj Karl Gega, midis legjendës dhe realitetit / Artan Canaj Lideri jugosllav një politikan misterioz, por jo i komplikuar : Josif Broz Tito në kujtimet e bashkëpunëtorit të tij, Milovan Gjilas Vitet e mia argjentinase : aktori Minella Borova rrëfen për jetën disa vjeçare në vendin e largët dhe surprizat që përjetoi si artist / Minella Borova; Ermir Hoxha Hysni Kapo mori hakun e babait tim : flet djali i Heroit të Popullit, Koci Bako, në 65 vjetorin e rënies së tij / Niko Bako; Gëzim Ashimi Kohët e artit : historia e një prej pinjollëve të familjes Serreqi. Jeta jashtë Shqipërisë komuniste dhe rikthimi në atdhe e artistit që hap ekspozita pikture në vende të ndryshme të botës [Jak Serreqi] / Esmeralda Bardhyli Lideri jugosllav një politikan misterioz, por jo i komplikuar : Josif Broz Tito në kujtimet e bashkëpunëtorit të tij, Milovan Gjilas Artistja e lartësive të mëdha dhe poetja e brishtë : flet "Artistja e Merituar" e cirkut shqiptar / Vitore Sallaku; Zenepe Luka Nikolla Zoraqi, një jetë kushtuar muzikës / Brunilda Merko Një libër që e tejkalon gjininë e memorialistikës : "Namik (Mustafa) Luci" / Kostaq Xoxa Ali Asllani dashnor i poezisë së vesuar : spektri historiko - letrar i një kohe të trazuar, të çuditshme dhe të pakthyeshme / Albert Habazaj Tedi Papavrami koleksionuesi i orëve / Ani Lori Para një viti : [Gjovalin Simoni, in memoriam] / Hamit Beqja Dritëroi mes arkës së djallit dhe arkës së ëngjëllit / Shaban Sinani Plutarku, "Jetët paralele" dhe vepra e tij / Muzafer Xhaxhiu Ismail Qemali, figurë madhore e pavarësisë kombëtare / Kaliopi Naska Dy vjet pa Nermin Vlorën, ambasadoren e shqiptarëve / Zenepe Luka Nace Dimov (1876-1916) i programata za makedonskata nacija i nacionalna drzava / Blaze Ristovski Italianët ekzekutuan Kryegjyshin Botëror në ditën e Pavarësisë : Sali Niazi Dede nderohet në 65 vjetorin e vdekjes / Uran Butka Një leje për të folur në fund : për Saimir Stratin, që me portretin e Da Vinçit vendosi një rekord botëror / Zija Çela Faik Konica vdiq me borxhe : një letër që zbulon detaje nga trashëgimia. Legata e Zvicrës në Washington i shkruan Nolit, për dy persona që janë interesuar me udhëtimin e tij për gjithë çka lënë i ndjeri / Admirina Peçi Kultura e vuajtjes : [homazh për Maria Rafael, pianisten hungareze, që jetoi në Shqipëri] / Pëllumb Kulla Për babanë.... [Petro Marko, shkrimtar] / Arianita P. Marko Besnik Dizdari, 20 vjet në jurinë e "France Football" : [gazetari sportiv] / Gerti Çarçani Pse nuk kam pranuar për president : Kadare flet për imazhin e shqiptarëve në botë dhe Ministrin Mustafaj, flet dhe për marrëdhëniet e tij me Rexhep Qosjen / Ismail Kadare; Adriatik Kelmendi Besnik Mustafaj, midis letërsisë dhe politikës / Lindita Arapi "Jo, ministër, jo qe besa, s'çarmatosem sa të jetë jeta!" : roli dhe kontributi i Isa Boletinit për Pavarësinë e Shqipërisë / Dajçi. Mimoza Kadareja, drama morale dhe keqbërësit kulturorë të kombit / Albert Nikolla Kitara e Vaçe Zelës në shtëpinë time : intervistë me ish - të dënuarin politik i cili jetoi 22 vjet rresht me kitarën e Vaçes nëpër burgjet e Shqipërisë / Gëzim Çela; Flori Slatina Ismail Kadare, mes letërsisë dhe biografisë / Ndue Dedaj Dashuria gjithmonë të kthehet / Moikom Zeqo; Mirela Sula Presidenti nderon figurën e shkëlqyer dhe të harruar të Musa Shehzades : [Presidenti i Shqipërisë, z. Alfred Moisiu] / Bashkim Shala Beogradi zhduku të internuarit shqiptare nga kampi i Dachaut : Çndodhi me shqiptarët e tjerë ish - të internuar në Dachau që kaluan në Beograd / Gjelok Marko Historia e jetës së Gjin dhe Marie Nikollit : në kujtim të ish - oficerit zogist vdekur në Amerikë / Ndue Bajraktari Fotografia e fundit e Gjon Milit në studion e një amerikani / Qerim Vrioni Stefë Curani një gegë patriot : [Vladimir Misja, "Stefë Curani, jeta dhe vepra"] / Elsa Demo Apostull i grigjës në mërgim : kushtuar 95-vjetorit të lindjes së Mons. Dr. Zef Oroshit, kapelan i parë i Kishës Katolike në Amerikë / Zef Përgega Një padrejtësi që s'duhet bërë : si shkruanin paraardhësit tanë : jeta dhe vepra e profesorit korçar Spiro Konda / Gjergj D. Bubani Si e kam njohur Enverin : kujtime për dhimbje plagësh të vërteta... : përsiatje për autorin Seit Selfon dhe librin e tij me kujtime / Faslli Haliti Homazh i vonuar për Qerim Panaritin : në 116 vjetorin e lindjes së gazetarit të shquar shqiptaro-amerikan / Nasho Jorgaqi Kur të lidhur më futën në një arkivol : nga burgosja te mbijetesa ndaj torturave, rrëzimi i komunizmit dhe lindja e dy fëmijëve / Pjetër Arbnori; Najada Selmani Familjet që krijuan Korçën : nga historia dhe tradita e familjeve të hershme korçare / Zenel Anxhaku Albanologu i madh Mithat Frashëri / Kastriot Dervishi Një libër i ri me vlera në libraritë tona : [Enver Memisha (Lepenica), "Pseudonime të përdorura gjatë lëvizjes antifashiste 1939 - 1944"] / Iljaz Gogaj Simposion dedicat împlinirii a 100 de ani de la nasterea scriitorului albanez : Mitrush Kuteli sau bucura de a povesti / Marius Dobrescu Luan Starova bast me veten : migrimi, dygjuhësia dhe rrënjët e identitetit ballkanik në letërsinë e Luan Starovës / Luan Topçiu Mikpritja bullgare e paharruar nga rilindasit shqiptarë : jeta dhe vepra e shumë patriotëve të shquar është nënshkruar në Bullgari / Nedai Thëllimi; Vepror Hasani Atentatet kundër Hitlerit : një vazhdë e gjatë dështimesh : në një libër të tij historiani Moorhouse tregon tentativat e ndryshme të bëra nga qytetarë të veçantë, nga shërbimet angleze e sovjetike dhe nga rezistenca polake dhe gjermane / Armin Tirana Kombndriçuesit e mëdhenj Frashëri dhe Fishta / Moikom Zeqo Saimir Pirgu, talenti shqiptar i "prodhuar" nga tre tenorët / Armand Plaka Gjak i shprishur / Astrit Lulushi Një letër e Bernard Shaw dërguar Fan S. Nolit dhe identiteti / Anton Çefa Vani Burda, një fotograf patriot / Qerim Vrioni Fedor Kuzmiçi : shënime të starecit, botuar pas vdekjes i cili ndërroi jetë më 20 janar të vitit 1864 në Siberi, afër Tomskut, në tokë rrabe të tregtarit Hromov / Lev N. Tolstoj; Robert Vullkani Pashku modern i letrave shqipe : në 71-vjetorin e lindjes së shkrimtarit / Petrit Palushi Familjet që krijuan Korçën : nga historia dhe tradita e familjeve të hershme korçare / Zenel Anxhaku Dy yje në mes të majit : [Bahri Fazlliu dhe Agron Rrahmani] / Jovan Ll. Jano Teatrin e parë në Greqi prej guri e ndërtoi shqiptari Jani Bukura / Arben P. Llalla Heq pallton e burgut : [Maks Velo, "Historia e një cope guri"] / Maks Velo; Esmeralda Bardhyli Tomas, rikthehet pinjolli i Logorecëve : Tomas Logoreci, një prej producentëve të rinj më të njohur në SHBA, rrëfen origjinën e tij shqiptare. Lidhjet me rregjisorë të njohur si Caveh Zahedi dhe ku duhet të ndryshojë kinemaja shqiptare / Esmeralda Bardhyli Demaçi : luftëtari, shkrimtari, humanisti : veprimtar i shquar politik, krijues me talent të rrallë artistik, në 70 - vjetorin e lindjes së "sfiduesit të madh" dhe legjendës kosovare, Adem Demaçi / Agim Vinca Drita Pelingu "magjistarja" e roleve : në 80 - vjetorin e lindjes Një deputet si Kolë Prela / Lazër Kodra Kryeministrat dhe ministrat e eleminuar të shtetit shqiptar / Dorina Topollaj; Armand Jonuzi Sekretet e një jete, të fshehur në një ditar : në shtëpinë e Qamil Buxhelit. Mes dorëshkrimeve të lëna pas ikjes së mjeshtrit të madh / Esmeralda Bardhyli Lexoj shenjat e kohës për të kuptuar filozofinë e saj : intervistë me shkrimtaren / Natasha Lako; Denisa Kona Jeta e një patrioti që u shua në një bodrum... : [Xhemal Pazari] / Ibrahim Rr. Gashi Dhimitër Beduli, dijetari i mirë, që sapo kaloi pranë nesh... / Aurel Plasari Pal Hasi dhe tradita hasjane e shkrimit të shqipes / Besim Muhadri Dy fotografë të hershëm nga Dardha e Korçës : [Pero Kaçauni dhe Thimi Raci] Shqiptari nga Tuzi që sfidoi një shtet : historia e shqiptarit Vasil Margilaj nga Tuzi i Malit të Zi i cili mori përsipër dhe arriti të ndërtonte një rrugë të gjatë në krahinën e thellë malore të Trieshit / Dashnor Kaloçi Maksimilian Lamberc : zbulohen fotografitë e panjohura [fotografi të bëra gjatë udhëtimit të tij në Shqipëri, 1916, kryesisht në Mirditë dhe në Italinë e Jugut në fshatrat arbëreshe] / Robert Elsie Archimandrita papas Sepa Ferrari : un arbëresh tra Roma e Costantinopoli / Antonio Trupo 14 pikat e fjalimit të Wilsonit të mbajtura më 4 korrik 1918 : 150 vjetori i lindjes së ish presidentit të SHBA - së, Thomas Woodrow Wilson [qëndrimi ndaj problemit shqiptar] / Kastriot Dervishi Libri i prof. Nasho Jorgaqit për jetën e Nolit : komentar / Peter R. Prifti Vdekja e Shefqet Vatës- humbje e një atdhetari Mbi një aspekt të librit "Zonja e zezë" : [autor Fahri Balliu] / Ilia Plaku 80 vjet eleganca e Dritës : aktorja Drita Pelingu dje ka festuar 80 vjetorin e lindjes / Violeta Murati Një gjysmë shekulli për filmin : Abaz Hoxha - inxhinieri, historiani dhe studiuesi i palodhur [intervistë] / Abaz T. Hoxha Kur humb dashurinë : Edgar Allan Poe / Esmeralda Bardhyli Ja gabimet e perëndimit : bisedë me shkrimtarin turk, që ndodhet në Stokholm për të marrë çmimin "Nobel" / Orhan Pamuk; Arlinda Balla Në "akademinë" Frashëri : bisedë me Kristo Frashërin / Ermira Kazhani Fundi i një ëndrre sllave : [Nënë Tereza, "Mësomë të dua"] / Ali Podrimja Patrioti që nuk pranoi udhëheqjen e luftës prej komunistëve : Ram Muja, lufta në Tropojë e Gjakovë. Ndarja me LANÇ në fund të vjeshtës 1943 dhe bashkëpunimi me aleatët / Veli Haklaj A. Z. Çajupi për rolet e besimeve fetare : me rastin e 140 vjetorit të lindjes së Çajupit / Alqi Jani Luigi Maria Ugolini, arkeologu që zbuloi Butrintin : historia e arkeologut të famshëm / Kastriot Dervishi Fragmenti autobiografik i Visar Zhitit / Visar Zhiti; Arta Marku Robin Hudi i maleve shqiptare : [Gjekë Gjonaj, "Prekë Cali, Piramidë e kufijve të Shqipërisë" : me rastin e 60 - vjetorit të pushkatimit] / Gjovalin Shkurtaj Dy biografi të panjohura të Nolit dhe Konicës : studimet e panjohura për dy personalitetet më në zë të letrave shqipe, Noli e Konica, të referuara në vitin 1969 në Nju-Jork, me rastin e kremtimit të 60 vjetorit të gazetës "Dielli", në këndvështrimin e Hasan Dostit dhe Martin Camajt / Dashnor Kaloçi Krenaria vlonjate : [Ago Shero Agaj] / Reshat Kripa A. Z. Çajupi për rolet e besimeve fetare : me rastin e 140 vjetorit të lindjes së Çajupit / Alqi Jani Një jetë për gjuhën shqipe : mirënjohje për jetën dhe veprën e prof. Anastas Dodit, në kuadrin e 75-vjetorit të lindjes / Laver Niku Atdhetari idealist, njeriu i fisëm dhe poeti mistik Nexhat Peshkëpia / Anton Çefa Duke kujtuar Injac Zamputti-n / Elsa Demo Një tjetër "lartësi e përulur" : [Profesor Dhimitër Pilika] / Florika Bushi Ismail Veliko Leskua, shqiponjë kombëtare : me rastin e 95 - vjetorit të rënies në shërbim të atdheut / Ibrahim D. Hoxha Në olimpiadë me shpenzimet e familjes : Ingrid Llaveshi, 16 - vjeçarja nga Burreli, e dyta në botë për Shkencat e Natyrës, në Olimpiadën e Brazilit / Bruna Prifti Adem Jashari, legjenda e Kosovës / Dilaver Goxhaj Presidenti historik i Kosovës : [Ibrahim Rugova] Varri i tre ministrave : historia e Gjergj Kokoshit, ministrit të Arsimit që tentoi të themelonte opozitën e parë në Kuvendin e 1945 dhe dy minsitrat e tjerë të arsimit vdekur para tij, Marash Ivanaj dhe Xhevat Korça / Agim Musta Rrëfime të Dhora Lekës : burgjet dhe internimi / Dhora Leka Sportisti dhe profesori i shquar që gëlon : [Skënder Begeja] / Irfan Rama Frang Bardhi në 400 vjetorin e lindjes : në Prishtinë është përkujtuar njëri ndër pionierët e kulturës shqiptare / Sadri Fetiu Vepra, "Muzeu" që i ndërtoi vetes Poradeci : pikturat prej duarve të poetit / Anisa Ymeri Nënë Tereza, lajmëtare e ndritur e dashurisë : [me rastin e përurimit të shtatores së Nënë Terezës në Shkodër] Lulja dhe dora që e këput : mbi jeten dhe flijimin e Monsinjor Vladimir Gjikës, njërit prej mistikëve të mëdhenj të Evropës / Ardian-Christian Kyçyku Lirikat që nuk u shkruan kurrë : mbresa nga një takim me Profesor Muzafer Xhaxhiu / Apostol Duka Ju tregoj takimet me Helena dhe Ismail Kadarenë : shënimet e një shkrimtareje që jeton në SHBA / Rozi Theohari Shkrimtari është si një fëmijë i mërzitur : nobelisti i sapokurorëzuar flet për ëndrrat dhe realitetin e dashurisë së tij / Orhan Pamuk; Delina Cici Letërsi me rini : [Bisedë me poetin] / Primo Shllaku; Elsa Demo Lulja dhe dora që e këput : mbi jeten dhe flijimin e Monsinjor Vladimir Gjikës, njërit prej mistikëve të mëdhenj të Evropës / Ardian-Christian Kyçyku Kujtime për Martin Camajn / Hans-Joachim Lanksch Zbulohet testamenti i Mithat Frashërit : dokumenti është shkruar plot 78 vjet më parë. Historia e jetës së Mithat Frashërit / Dorina Topollaj Përmes kujtimeve për Nikolla Zoraqin : shënime e konsiderata nga leximi i një libri të veçantë, "Nikolla Zoraqi - Jeta dhe vepra e tij - Kujtime" me autor vëllanë e tij më të madh, Kastriot Zoraqi / Stilian Adhami Kristo Isak, hapi të parën shkollë në Boston : fletë nga historia e diasporës / Agim Bacelli Skënder Luarasi, figura emblematike e kulturës shqiptare : në përkujtim të 106 vjetorit të lindjes Fotografi i Bllokut dhe frontit antik : Mehmet Kallfa i përkiste brezit të fotografëve të parë në Tiranën e '44-ës / Elsa Demo Besim Sahatçiu, korife i skenës teatrore dhe filmike në Kosovë / Akil Koci Karl Gurakuqi një mendje e ndritur : gjuhëtari, përkthyesi dhe politikani i arsimit në 35 vjetorin e vdekjes / Tomor Osmani Apologjia e Frang Bardhit : F.Bardhi në historinë moderne dhe metodën e Arnold Tojnbit. 400 vjet nga lindja e njerës prej figurave të shquara të shek. XVII / Xhoana M. Perkaj Origjina e mohuar e një miti : [Karl Gega, kolosi i artit të ndërtimit të hekurudhave] / Artan Canaj Agatha, misteri në rekord shitjesh : jeta dhe krijimtaria e shkrimtares së njohur të romaneve policeske : [Agatha Christie] Brengat e një legjende : [Kadri Roshi] / Alida Cenaj Tahsim Spahiu, ushtaraku i lartë që u varros si heretik : veprimtaria në shërbim të atdheut e oficerit me akademi italiane / Fejzulla Gjabri Kujtimi i hidhur i një janari tjetër : në 60 vjetorin e ekzekutimit të mesharit Dom Dedë Macaj / Pjetër Pepa Maku, një fotograf i harruar : homazh për Mandi Adham Koçin, me rastin e 95 vjetorit të lindjes / Qerim Vrioni Pedagogu i përkushtuar i gjuhës shqipe : me rastin e 70-vjetorit të lindjes së prof.dr. Simon Pepa / Tomor Osmani Ramiz Alia : "Kam frikë se të kanë gënjyer" : intervistë me Jake Tofikun, personazh real i Librit "Udhëkryqe të historisë" / Apostol Duka Fryma shqiptare në "shpërthimin" e ngjyrës : [Arben Morina, piktor] / Blerina Goce Ndrek Luca aktori i madh i skenës dhe ekranit : në kujtim të aktorit të shquar "Artistit të popullit" i cili u nda nga jeta 14 vjet më parë në 13 janar 1993 / Flori Slatina Pavlo Mela, lufta për Maqedoninë dhe shqiptarët : figura të mëdha të botës arvanitase / Mihallaq Qilleri Angela Merkel, gruaja më e pushtetshme e botës : [Kancelarja e Gjermanisë] / Elda Kepi Kush do ta shkruante më mirë historinë e Skënderbeut : veprën e Dhimitër Frangut, Lek Pervizi e zbulon në arkivat e italishtes së vjetër, promovohet në Lidhjen e Shkrimtarëve "Veprat e lavdishme të Skënderbeut" / Dhurata Hamzai Mars 1945, Harry T.Fultz, asistent special në Shqipëri : ish-drejtori i Shkollës Teknike u rikthye pas Luftës së Dytë Botërore si dilplimat në Misionin Amerikan / Olimbi Velaj Universi Sokoli : [seminari ndërkombëtar, në nderim të figurës dhe veprës kulturore të Ramadan Sokolit] / Altin Topi Mars 1945, Harry T. Fultz, asistent special në Shqipëri : ish-drejtori i Shkollës Teknike u rikthye pas Luftës së Dytë Botërore si dilplomat në Misionin Amerikan / Olimbi Velaj Johan Cruyff, njeriu që revolucionarizoi futbollin / Elda Kepi In memoriam Edip Tërshanës / Reshat Kripa Një shkrim ndryshe për Xhafer Matukën : me rastin e 25 vjetorit të vdekjes / Veli Hodaj Ibrahim Rugova - Njeriu, intelektuali, burri i shtetit : [një vit pa Rugovën] / Sami Repishti Qirici, artistja shqiptare që pushtoi Hollivudin : historia e familjes, fama e martesa që e ndau nga arti / Jorgjeta Gjançi Me vdekjen afër : [piktori Zef Kolombi] / Anila Dushi Nga Altari tek morgu i studentëve - fati tragjik i një kleriku Dom Mikel Beltoja / Pjetër Pepa Condoleezza Rice, gruaja me ngjyrë që ndryshoi diplomacinë amerikane / Elda Kepi Udhëtimi i Muharrem Bajraktarit drejt Greqisë : Libri i Neshat H. Bilalit "Muharrem Bajraktari në kujtimet e mia : dëshmi dhe vlerësime historike" / Petrit Palushi Nderim këngëtarit të papërsëritshëm të Durrësit, Qemal Kërtusha / Shpend H. Topollaj Për Kujtimin që vlen : në nderim të Kujtimit dhe familjes së tij Myzyri të Elbasanit, të njohur në tërë Shqipërinë / Hamit Beqja Patrioti dhe idealisti i lirisë : [Arif Shaqir Kaloçi] / Arif Radeshi Një "Stradivar" nga Kukësi : përveç prodhimit të violinave, Hamdi Sokoli luan pothuajse në të gjitha instrumentet muzikore / Sulejman Dida Karl Kraus, ose liria dhe paradoksi i gazetarisë / Moikom Zeqo Me petkun e shkrimtarit të "fshehur" Rugovë : [një vit nga ndarja me Ibrahim Rugovën] / Anisa Ymeri Udha e Dritëroit : [Dritëro Agolli] / Zenel Anxhaku Përmendorja naimiane për Hasan Tahsinin : [Vepra poetike e Naim Frashërit. Hasan Tahsini i pranishëm në poezinë e Naimit] / Laurant Bicaj Hoxha Hasan - Tahsini, mësuesi i rilindësve të mëdhenj / Ibrahim D. Hoxha Kardinal Koliqi, shenjtori i krishtërimit dhe i kombit shqiptar : 10 vjetori vdekjes së Kardinalit të parë Shqiptar, Mikel Koliqi (!997-2007) / Flori Slatina Bejtullah Destani shqiptari i arkivave britanike : 16 vite jetë duke zbuluar të fshehtat e historisë shqiptare / Muhamed Veliu Albert Kamy, "gratë që i shkuan gjithnjë pas" / Esmeralda Bardhyli Historia femërore e Kremlinit : Vladimir Fedorovski "Careshat, gratë që bënë Rusinë" / Arta Marku Ditët e fundit të Ismail Qemalit : jeta e panjohur e plakut të Vlorës pas largimit nga Shqipëria deri kur vdiq në Peruxhia, dëshmi, letërkëmbime dhe fakte të panjohura / Kaliopi Naska Vilsoni & Genci : zhduken dokumentet autentike : repilikë, shkruan vëllai i Vilson Blloshmit mbi librin "Vilsoni dhe Genci" / Bedri Blloshmi Sulejman Jemin Nikollari, një jetë në shërbim të çështjes kombëtare / Apostol Kotani Zbulohet "Dashuria e çmendur" e Dionis Bubanit : romani që shkrimtari la përgjysmë në dorëshkrim / Dionis Bubani Poezi të zgjedhura / Eugenio Montale; Shpëtim Kelmendi " Jeta si pikturat, pikturat si jeta" : piktori Gjelosh Gjokaj njëri ndër krijuesit e mëdhenj shqiptarë të shekullit XX hap ekspozitë në Podgoricë / Zuvdija Hoxhiq Musine Kokalari, Zhan d'Ark shqiptare : me rastin e 90 vjetorit të lindjes së Musine Kokalarit, në Lidhjen e Shkrimtarëve u organizua një tubim përkujtimor Frederik Rreshpja, liriku i harruar me përmasa evropiane / Prelë Milani Pal Skiroi, ankthi i Buzukut : Pal Skiroi themeloi disiplinën e Buzukologjisë / Moikom Zeqo Elsa Lila : kësaj here nuk do t'ju zhgënjej: kritikët: shqiptarja me ADN specifike / Anila Mema Revolucionarja Musine Kokalari : në 90 vjetorin e lindjes së shkrimtares së parë femër, politikanes dhe "rebeles" së parë të diktaturës komuniste / Brunilda Merko Mustafa Adem Gjinishi i bën nder Peqinit dhe Shqipërisë : me rastin e 95 vjetorit të lindjes / Sali Verdha; Nimet Ymeri; Muharrem Kokomani; Sherbet Karuli [ Historia e rrallë e Reshit Shimës agjitatorit të Grupit Komunist të Shkodrës treguar nga i biri] : Represioni pas hedhjes së bombës në legatën sovjetike më 19 shkurt 1951 / Zyhdi Shima; Alket Shehu Kur muzika prek një burrë : Milan Kundera / Al.Ba. Edhe vetë ferri, ishte shumë më i mirë se sa realiteti që përjetonim ne : [intervistë me Kryetarin e Shoqatës së të Përndjekurve Politikë] / Kurt Kola; Apostol Duka Trebeshina : Art dhe legjendë : [Kasem Trebeshina] / Erenler Ajdinlli Pretenca Kokalari : [pjesë nga ditari, i cili rrëfen procesin gjyqësor] / Musine Kokalari [ Historia e rrallë e Reshit Shimës agjitatorit të Grupit Komunist të Shkodrës treguar nga i biri] / Zyhdi Shima; Alket Shehu Ermir Krantja : dirigjimi kompleks i "Muzikës migjeniane" / Ermir Krantja; Blerina Goce Ali Kastrati, njeriu që nuk rron pa masazh dhe sport : sportisti dhe trajneri i tre sporteve të rënda shumë herë kampion dhe masazhatori i famshëm / Irfan Rama Edhe vetë ferri, ishte shumë më i mirë se sa realiteti që përjetonim ne : [intervistë me Kryetarin e Shoqatës së të Përndjekurve Politikë] / Kurt Kola; Apostol Duka Greqi, një shqiptare synon çmimin europian : gazetarja Evis Qaja merr pjesë në garë në konkursin europian të gazetarisë me shkrimin "Kufijtë e qiellit" botuar në gazetën më të madhe të Greqisë së Veriut "Angjelioforos" / Aleksandër Gjoni U nda nga jeta Prof. Ass. Dr. Koço Katundi / Pandi Stratobërdha; Sulejman Xhelepi Njolla e dashurisë është në botë : [poezi] / William Carlos Williams; Myftar Gjana Rikthimet e shumëfishta të Hulio Kortazarit : [ese] / Ariel Dorfman; Shpëtim Kelmendi Omeri në katër kohë : [Omer Kaleshi, piktor] / Mark Simoni Një jetë e fiksuar në celuloid : shuhet Gëzim Erebara, kineasti i shquar i filmit shqiptar / Flori Slatina Arti si një sindromë .... : arti pamor në Shqipëri pas viteve '90 / Vladimir Myrtezai; Esmeralda Bardhyli Piktori Helidon Haliti mes Tiranës dhe Athinës / Anila Çuli Xhon Belushi, tragjikja e një komediani / Astrit Lulushi Violeta Manushi, kur u "pagëzua" si zonja Ollga : aktorja që ndërron rolet me tharm kombëtar: [marrë nga dorëshkrimet e aktorit] / Vangjush Furxhi Musine Kokalari duarlidhur me tela në varrezën e Rrëshenit : mesazhet e historisë tragjike të shkrimtares dhe socialdemokrates së parë shqiptare / Novruz Xh. Shehu Alma Kovaçi, shqiptarja që "çmendi" Amerikën : prej një viti ish - volejbollistja e kombëtares kuqezi drejton si trajnere Akademinë Ushtarake në Kolorado të SHBA Artisët shqiptarë që thyen tabutë e izolimit komunist : [Edi Rama dhe Anri Sala] / Anila Çuli Gavril Dara i panjohur : në 180 vjetorin e lindjes së poetit të madh : [Erminia Tuttolomondo, "Një njeri i madh në hije : (Mbi jetën dhe veprën e Gavril Darës")] / Nasho Jorgaqi Shuhet legjenda e folkkëngës mirditore : Fran Vorfi in memoriam / Gjergj Marku Sallaku, njeriu i shumë fytyrave : Skender Sallaku "Artist i Popullit", përfaqësues i denjë i kllounadës dhe komedisë / Fatmira Nikolli Kurorë me fjalë mbi varrin e mjeshtrit : kujtime nga takimet me Kadri Roshin / Tomi Mato Historia e Agllai Zotos mes ferrit dhe parajsës : 81 - vjeçarja rrëfen rrugën e jetës së saj mbushur me rreziqe gjatë regjimit komunist : marrë nga revista "K" e gazetës "Kathimerini" / Aida Harka Miklós Rósza, përjetësisht i pandreqshëm : kompozitori i afirmuar në Hollivud / Aldo Shllaku Hafiz Ymer Bakalli, kleriku i paharruar i Shkodrës : jeta dhe vepra e personalitetit të njohur fetar nderohet me titullin "Qytetar Nderi" post mortum / Virtyt Abdyli Norbert Jokl albanologu i madh Mrekullia dhe tmerri : si komunikova me nobelistin Harold Pinter / Emin Emini Kurorë me fjalë mbi varrin e mjeshtrit : kujtime nga takimet me Kadri Roshin / Tomi Mato Portret i nobelistit Albert Camus / Kolec Traboini Skulpturat në flakë : pasuri e trashëgimisë që mbrohet nga UNESCO, muzeu dhe veprat ende nën rrënoja: historia e trishtë e djegies së shtëpisë muze dhe skulpturave të artistit të madh Agim Çavdarbasha / Admirina Peçi Bota pa kufij e Agim Çavdarbashës : [skulptori kosovar] / Eqrem Basha " SHIK- u i Gazidedes më kërkoi 100 mijë dollarë" : Cizia Zykë rrëfen çmendurinë e akuzave për spiunazh në qelitë e policisë më 1995 / Cizia Zykë; Jerome Fritel Edhe vetë ferri, ishte shumë më i mirë se sa realiteti që përjetonim ne : [intervistë me Kryetarin e Shoqatës së të Përndjekurve Politikë] / Kurt Kola; Apostol Duka Një sqarim biografik për Zef Jubanin, mendimtarin patriot / Kolec Çefa Sadri Ahmeti : për një pikturë në burgjet e Shqipërisë komuniste: u arrestua në Tiranë për një tablo që paraqiste një kosovar lidhur me zinxhirë / Admirina Peçi Edhe vetë ferri, ishte shumë më i mirë se sa realiteti që përjetonim ne : [intervistë me Kryetarin e Shoqatës së të Përndjekurve Politikë] / Kurt Kola; Apostol Duka Jetën ia kushtoi idealit të arsimimit të shqiptarëve : 14 shkurt, u mbushën plot 53 vjet nga vrasja e mësuesit Myfit Sinojmeri nga Gjirokastra: përkujtimore / Mehmet Latifi Gruaja, model i vlerave të tolerancës dhe bashkëjetesës : [Mhill Gjinaj, "Aisheja"] / Dukagjin Hata Dashuria që lidhi dy yjet e sportit shqiptar : njohja dhe jeta e Nora Goxhit dhe Arben Mingës : [in memoriam për futbollistin Arben Minga disa ditë pas ndarjes nga jeta] / Nora Goxhi; Leonard Karaj Rrafshi kulturologjik i Kalorësit Harffi 510 vjet më parë : [në kujtim të albanologut Arnold Von Harffi] / Moikom Zeqo Sakrifica e Popës : [Theofan Popa] / Elsa Demo Edhe vetë ferri, ishte shumë më i mirë se sa realiteti që përjetonim ne : [intervistë me Kryetarin e Shoqatës së të Përndjekurve Politikë] / Kurt Kola; Apostol Duka At Zef Pllumi / Novruz Xh. Shehu Jeta dhe vdekja e një kompozitori : [Prenk Jakova] / Brunilda Merko Shkolla realiste e artit nuk është antagonizëm : intervistë me skulptorin Kreshnik Xhiku, që jeton dhe krijon në SHBA / Kreshnik Xhiku; Ragip Sylaj Esmihan Hanëmi, gruaja që lindi Pashanë e Tepelenës : "Hankoja" ka qenë femra më e përfolur e perandorisë turke / Seldi Hasanasi Gjeneralit nuk ka kush t'i shkruajë.... : intervistë, me "Gjeneralin" e elektronikës shqiptare, goditur nga sistemi tiranik i shpirtit / Bardhyl Belishova; Andi Bica Çerçiz Topulli, figurë e shquar e kombit / Kozma Gjini Thinjat e bukura të një shkrimtari : [Anton Pashku] / Esmeralda Bardhyli 50 pyetje për Luan Ramën e Parisit, jeta e ambasadorit / Luan Rama; Roland Qafoku Fredi, poezia si ndëshkim : [Frederik Rreshpja, poet] / Azem Qazimi Nëse zemra jonë është e ngrohtë : [poezi] / William Blake; Faslli Haliti Juliette Greco muza e ekzistencialistëve / Arlinda Balla Edhe unë në kërkim të xhaxhait : drejtuesja e emisionit "Njerëz të humbur" rrëfen jetën e saj / Aida Shtino; Lorena Kollobani Edhe vetë ferri, ishte shumë më i mirë se sa realiteti që përjetonim ne : [intervistë me Kryetarin e Shoqatës së të Përndjekurve Politikë] / Kurt Kola; Apostol Duka Ali Asllani, tradita që ka humbur bashkia e Vlorës : rekuiem për një qytetar të nderuar të Vlorës, ndërtuar sipas kujtimeve të bashkëkohësve dhe tregimit të nipit të poetit, Qëndro Meminaj / Gëzim Llojdia Simboli i një epoke mbushi 80 vjeç : Gabriel Garcia Marquez / Armand Plaka Popullsia e botës dhe e Shqipërisë në Fokus : në kuadrin e 50 vjetorit të Universitetit të Tiranës. Me rastin e 85 vjetorit të lindjes së Profesor Fiqiri Sheri, pedagog dhe figurë e shquar / Fadil Kepi; Klarida Rrogozi Zylyftar Poda, shqiptari i vetëm me bust në Muzeun e Luvrit / Dashnor Kaloçi; Qamil Çaci (Poda) Zëri shqiptaro-amerikan i Nelo Drizarit / Nasho Jorgaqi Enigma "Larry Post" : [Historia e shqiptarit Llazar Papapostoli] / Albert Kotini Alkoli, dashuria dhe trishtimi i Kerouac : [Jack Kerouac] / Esmeralda Bardhyli Njeriu dhe poeti : profili bibliografik i Xhuepe Ungaretit Kur do të mbarojë lufta : [poezi] / Izet Sarajliç; Salajdin Salihu Lorenc Antoni, princ i muzikës në Kosovë / Akil Koci Poezia, dashuria ime e pabotuar : intervistë, pasionet mes poezisë dhe gazetarisë / Alfons Zeneli; Leonard Veizi Elizabeth Taylor, ikona 75 vjeçare e kinemasë / Blerina Gjevori Adem Jashari, epopeja që ndërroi rrjedhat e historisë : Prekaz. Në 9 - vjetorin e rënies së familjes së madhe Jashari / Bedri Tahiri Ana Ahmatova : [jeta dhe vepra e shkrimtares] Njerëz hiqjani telat Musine Kokalarit : [në 90 vjetorin e lindjes] / Novruz Xh. Shehu Homazh për publicistin dhe politikanin Dr. Luigj Koliqi / Kolec Çefa Iliaz bej Mirahori, themelues i Korçës, 520 vjet më parë / Vepror Hasani Kalorësi Harff : rrafshi kulturologjik i kalorësit Harffi, 510 vjet më parë : takimi i një aventurieri me gjuhën shqipe / Moikom Zeqo Djali i Ismail Qemalit, Qazim Bej Vlora jetoi dhe vdiq në Strugë : gjurmë të pashlyeshme historike / Mehmet Latifi Historia e nacionalistit Beqir Skëndo Rama / Gëzim Llojdia Autori i preferuar jam unë : intervistë, nga poezia për Kapedan Rrapon tek të shkruarit si mënyrë jetese / Ervin Hatibi; Alma Mile Ditët e fundit të At Shtjefën Gjeçovit / Zenel Anxhaku Renato Radoja : basketbollisti që luante si amerikan / Irfan Rama Homazh për publicistin dhe politikanin Dr. Luigj Koliqi / Kolec Çefa Faik Konica, kujtohet 132 vjetori i lindjes : publicisti, kritiku letrar dhe veprimtari politik Coelho, alikimisti i fjalës në klubin e 60 vjeçarëve : librat e tij janë të përkthyer në më shumë se 56 gjuhë të botës / Flora Nikolla Pogradecari që njihet si autor kosovar : intervistë, shkrimtari flet për rrugën e letërsisë shqiptare (Shqipëri, Kosovë e më gjërë) nëpër botë / Ardian-Christian Kyçyku; Adem Abazi Kalorës i shqiptarizmit në Rumani : Marius Dobrescu / Novruz Xh. Shehu Çfarë i kishte thënë Qazim Bej Vlora Enver Hoxhës : gjurmë të pashlyeshme historike / Mehmet Latifi Ana e Madhe : jeta e poetes Anna Ahmatova në faqet e biografisë së saj të fundit / Armin Tirana Zef Kolombi, talenti i piktorit që u zbulua nga ushtari italian / Virtyt Abdyli Të bëhesh mbret me 2 mijë malokë : vazhdim i portretizimit të shkëlqyer të mbretit Ahmet Zogu / Faik Konica Sejfulla Malëshova : "Ai ishte legjendë e luftës së parë". Kujtim i paharruar për Zaim Muharrem Brahimin / Gëzim Llojdia Piktori i heronjve : ikja befasisht nga jeta e piktorit Vasil Talo. Piktori i shkollës së pikturës vlonjate / Gëzim Llojdia Takimi i Qazim Bej Vlorës me gjeneral Edip Ohrin në Strugë : gjurmë të pashlyeshme historike / Mehmet Latifi Ditaret e Ema Darvin : zbulohen ditaret e gruas së biologut të famshëm, Charles Darvin. Cila ishte jeta e përditshme dhe të metat e burrit që Ema dashuroi Pustina, koloneli i Zogut, që shpëtoi 36 komunistë nga plumbi : historia e panjohur e kolonel Bajram Pustinës, ish-ushtartakut të lartë të monarkisë së Zogut. Rrëfimi i të bijës Vera Pustina (Nepravishta) / Dashnor Kaloçi Unaza e humbur e Qazim bej Qemalit ruhet në muze : gjurmë të pashlyeshme historike / Mehmet Latifi Kartolina e janarit dhe fotografia e Qazim Bej Qemalit : gjurmë të pashlyeshme historike / Mehmet Latifi Themistokliu : [Themistokli Gërmenji] / Zenel Anxhaku Kultura e dokumentit dhe libri për Qemal Halilajn : [Enver Cakaj, "Njeriu që la pas dashuri njerëzore"] / Naim Zoto Nëntëdhjetë vite ose fjalët e vonuara për një avokat : [Thoma Haxhistasa] / Ylli Polovina Baba Alushi i Teqesë së Frashërit, rilindasi i ndritshëm i frashërllinjve / Gëzim Llojdia Margarita erdhi me pranverën : [Margarita Xhepa] / Flori Slatina Njëmbëdhjetë shqiptarët që kanë udhëhequr Greqinë : [shkrimi merr shkas nga politika e jashtme e shtetit grek, sot] / Sulejman Abazi Vitore Nino, ikën pa u ndierë akoma e madhe / Zenepe Luka Baba Alushi i Teqesë së Frashërit, rilindasi i ndritshëm i frashërllinjve / Gëzim Llojdia Platonicus : një nga t'birt e shekullit të ri : [Veli Stafa jeta dhe krijimtaria] / Monika Shoshori (Stafa) Iraku në vështrimin e Batool Khaderit : [shkrimtarja irakene rrëfen krijimtarinë e saj] / Kozeta Zavalani Koleksionisti që ka në duar objekte mijravjeçare : hulumtime në koleksionin e Vangjel Kapedanit / Vangjel Kapedani; A. Boriçi Kolos i diplomacisë botërore : në 80 - vjetorin e lindjes së ish - ministrit të jashtëm gjerman Hans Dietrich Genscher / Jorgji Kote Gravuristi Jost Amman, Skënderbeiada e artit : ikonografia skënderbeiane në gravurat e Jost Ammanit / Moikom Zeqo Takimi i një aventurieri me gjuhën shqipe : Arnold Von Harffi / Moikom Zeqo Vangjel Gjikondi, njeriu i argumentit shkencor : në kujtim të një mësuesi të talentuar / Miltiadh M. Muçi Koha e Nosit : [Lef Nosi, në 130 - vjetorin e lindjes] / Kujtim Bevapi Dhimbja për motër Pinën sportisten e shquar : ndahet nga jeta Pina Thani / Zenepe Luka Një jetë në shërbim të Shqipërisë : me rastin e 4 - vjetorit të vdekjes së Abaz Ermenjit / Adriatik Alimadhi Sekretet e mëdha të njeriut të hekurt Rrok Maloku : profil i njeriut që drejtoi më pak se një vit shërbimin sekret shqiptar në vitet 1943 - 1944 / Kastriot Dervishi Ikja e befasishme e piktorit Vasil Talo : përtej mjegullës, rrugëçelësi i shkollës së pikturës vlonjate / Gëzim Llojdia Panajoti Koliomihalis : mjeku grek i shqiptarëve dhe Shqipëria e 3000 kartolinave: mjeku që ndihmoi 60 mijë shqiptarë nderohet me medaljen e mirënjohjes nga Presidenti Moisiu / Anisa Ymeri Vuajtjet e mia nga Tirana në Selanik / Tonin Tërshana Rruga e jetës sime nga Italia në Tiranë : intervistë me kantautorin Ardit Gjebrea / Ardit Gjebrea " Të arrestohet regjizori Kiço Londo"... : në vend të dhuratës për ditëlindje / Novruz Xh. Shehu Me shkrimtarin dhe dramaturgun / Stefan Çapaliku; Mark Simoni Eglantina : jeta pranë Minushit : hisoria e dramës "Njolla të murrme" nën rrëfimin e gruas së dramaturgut Minush Jero / Esmeralda Bardhyli Sabri Berkel njëqindvjetori i mjeshtrit të penelit : kubisti me origjinë shqiptare ndër më të famshmit e botës / Blerina Goce Xhaxhiu, studiuesi që "asnjë ditë s'rri pa hequr një vizë" : [Muzafer Xhaxhiu profesori që përcolli me dashuri nder breza kulturën antike greke dhe romake] / Muzafer Xhaxhiu; Anisa Ymeri Lambertzi e Pader Justin Rrota në një letërkëmbim të censuruem nga diktatura / Justin Rrota; Maximilian Lambertz; Kolec Çefa " Ëngjëlli i zi" i Amerikës dhe ëndrra e tij : [me autorin e monografisë për Martin Luter King - un] / Jovan Ll. Jano; E. Lamaj Miqësia ime me kampionët e botës : flet akademiku dhe ish-presidneti i Federatës së Peshëngritjes / Gudar Beqiraj; Olgert Serani Rrëfimi i jetës sime : Kryetarja e Kuvendit rrëfen për herë të parë historinë e jetës së saj, rininë dhe karrierën politike / Jozefina Topalli; Blendi Fevziu Xhaxhiu, studiuesi që "asnjë ditë s'rri pa hequr një vizë" : [Muzafer Xhaxhiu profesori që përcolli me dashuri nder breza kulturën antike greke dhe romake] / Muzafer Xhaxhiu; Anisa Ymeri Naim Kryeziu, kampion i Italisë me Romën : futbollisti i madh nga Gjakova shpërtheu me lojën e tij të shpejtë e të fuqishme te SK Tirana dhe më pas u shpall kampion i Italisë me Romën në vitin 1942 / Irfan Rama Feminiliteti i luleve dhe shkenca e erotikës : Waterhouse dhe simbolet e piktorëve bashkëkohës të personifikuara nën seksualitetitn femëror: [piktori John William Waterhouse] / Xhuli Moran Doktor Gjilpëra i shekullit të 21 - të : në përvjetorin e 132 - të të lindjes së Faik Konicës: po bëhen afro 100 vjet nga botimi i papërfunduar i romanit të njohur "Doktor Gjilpëra" / Pjetër Jaku Dënuar për poezinë "Syzjarret partizane" : kujtime nga bota e madhe e shkrimtarit Odhise Grillo / Xhahid Bushati Jakup Keraj : Të pikturosh ashtu siç dashuron: intimitetet e një prej personazheve më të njohur të pikturës shqiptare / Esmeralda Bardhyli Si nisën prapaskenat me librin e Paskalit : rrëfimi i redaktorit të dorëshkrimit të kujtimeve, libri "Gjurmë jete" Odise Paskali / Adriatik Kallulli; Afrim Imaj Një hero i harruar : në vend të një urimi për Fadil Koçi Hamitin, dekoruar si "Hero i Punës Socialiste" gjatë regjimit komunist / Fatmir Luarasi E kam për nder që kam shërbyer tridhjetë vjet pranë Enver Hoxhës! : bisedë me ish-përgjegjësin e grupit të shoqërimit të Enver Hoxhës / Sulo Gradeci; Apostol Duka Usta Taqja i Prodanit, një Marub kolonjar : Dhimitër Prodani mjeshtri i Kolonjës që la trashëgimi mbi 1000 pllaka fotografike / Bardhyl Prifti Zef Kolombi : kthjelltësia e "etshme" e një artisti: Hapet ekspozita me piktura në kujtim të piktorit të njohur shkodran / Blerina Goce Mjekësia, ky art i vallëzimit të jetës : balerina që u bë mjekja e dashur e korçarëve Viollandi Rëmacka / Irena Vreto 1937 : emrat e atyre që kishin depozituar paratë në bankat e huaja : njoftim pa koment i gazetës "Drita" drejtuar nga Zoi Xoxe / Kastriot Dervishi Pse mbetet Safo Marko piktore e panjohur? / Zimo Krutaj Prof. Vangjel Gjikondi, kujtesa e shkollës shqiptare / Muzafer Xhaxhiu Lirio Nushi : edhe në fund të botës do të them se jam shqiptar: këngëtari i denjë si ambasador i kulturës duke shpalosur artin shqiptar / Dalip Greca Kur Mit'hat Farshëri ishte i mbytur deri në fyt me borxhe : për herë të parë publikohet letërkëmbimi i panjohur i Mit'hat Frashërit me mikun e tij të ngushtë Sotir Kolea / Dashnor Kaloçi Kush ishte Sotir Kolea? : biografia e panjohur e publicistit dhe patriotit të famshëm Iljaz Bazna, "007" shqiptar : historia e një prej personazheve më të njohur të spiunazhit gjatë Luftës së Dytë Botërore vjen në një dokumentar Ministri i Jashtëm çek, medalje për Prof. Hilmi Bimbashi : profesori i Fakultetit të Shkencave vlerësohet si personalitet në propagandimin e shkencës dhe kulturës e gjuhës çeke / Vilma Masha Françesk Radi : kantautori që i bën të gjitha / Françesk Radi; Lorena Kollobani Çelësi i sekretit tim, në letërsinë për fëmijë : flet juristja, poetja, prozatorja dhe gazetarja / Drenusha Zajmi; Raimonda Moisiu Andon S. Frashëri i fundmi i dishepujve të Nolit / Meri Lalaj Jashar Qemal, sfinksi krijues mes fjalës së shkruar dhe dialogut / Moikom Zeqo Shuhet Pitarka, aktori i portreteve origjinale : [Sulejman Pitarka] / Leonard Veizi Si kalova nga ferri i krimit në parajsën e çlirimit : historia e shqiptarit në Greqi që u bë subjekt i një filmi të suksesshëm "Eduart" / Eduart Leka; Robert Goro Kush ishin pilotët e parë shqiptarë : historia e aviacionit shqiptar : që nga viti 1920 deri në vitin 1951 / Armand Jonuzi Ikën portreti unik "Zheleznovi" : koracja e të shuarve: ndahet nga jeta aktori Sulejman Pitarka / Violeta Murati Dita ime nis me gjimnastikë dhe mbaron me ditar / Drita Pelinku; Arlinda Canaj Shuhet artisti "i pamoshë" Sulejman Pitarka : si e kujtojnë kolegët artistin e madh / Anila Mema Pirro Mani : vitet e arta të regjisorit të madh / Josif Papagjoni Shkrimtari që përjetoi holokaustin : kujtimet e Primo Levit / Flora Nikolla Luigj Gurakuqi - barometri i politikës shqiptare / Kolec Çefa Duro, moj zemër ! : Dhimbjes së shkrimtarit Zija Çela, për humbjen e të birit, përkthyesit Dritan Çela / Josif Papagjoni Pina nuk ishte vetëm : ndahet nga jeta në një klinikë në Zvicër Pina Thani atletja e rekordeve ndërkombëtare / Elsa Demo Lamtumirë Mastrojani shqiptar : ndahet nga jeta aktori i madh i skenës Sulejman Pitarka / Flori Slatina Imazhet e fundit të Sandër Prosit : "Pranvera e hidhur" filmi që mbeti në mes nga vdekja aksidentale e aktorit të madh / Flori Slatina Opera është institucioni më i lartë kulturor i një shteti , dhe pa opera nuk ka shtet të mirfilltë / Besiana Mehmeti David Pepa, frati që "zbuloi" Martin Camaj / Pjetër Pepa Shuhet Halla e "Çiftit të lumtur" : [aktorja Vitore Nino] Teatri "Migjeni" pa Vitore Ninon : Shkodra humb "Hallën" aktoren e madhe / Besi Bekteshi Kalëruar mbi muzë të viteve : cikël poetik / Fatmir Terziu Një udhëtim në ishullin Rodrigë : [bisedë me shkrimtarin] / Jean-Marie Gustav Le Clézio; Adriana Koxhaj Mathieu Arif ose Mehmet Mati : [autori i librit "Shqipëria : (historia dhe gjuha) ose odiseja e pabesueshme e një populli parahelen"] / Bajram Canameti Dënimi i dytë i Mexhid Haxhiut dhe Komiteti Ekzekutiv i FSHF - së / Besnik Dizdari Për psikologun e shquar shqiptar, Pajazit Nushi / Hamit Beqja Si kalova nga ferri i krimit në parajsën e çlirimit : historia e shqiptarit në Greqi që u bë subjekt i një filmi të suksesshëm "Eduart" / Eduart Leka; Robert Goro Fëmijët e mi duhet të kenë vlera që të më hyjnë në zemër / Mimoza Ahmeti; Arlinda Canaj Shqiptari që i dha Francës tekstilin e ri : historia e bujshme e emigrantit Gazmend Toska / Pandeli-Pierre Simsia Një padrejtësi që s'duhet bërë : jeta dhe vepra e profesorit korçar Spiro Konda : [shkrim i botuar nga aut. nxënës i S.Kondas, në vitin 1933] / Gjergj D. Bubani Përkujtohet Vasil Talo, piktori nga Vlora / Zenepe Luka Ike mjeshtër i fjalës teatrore! : [Sulejman Pitarka] / Përparim Kabo Elvis Presley, legjenda e gjallë muzikore / Blerina Gjevori Homazh për Bedri Dedjen : [shkrimtar] Andon Zako Çajupi, 141 vjet nga lindja / Ersejla Murati Alcide de Gasperi - një mesazh i madh iluminist, liberal dhe evropian / Ndriçim Kulla Quattordici pitture dell'albanese Camaj trattate senza riguardo : l'artista shqipetaro le realizzò un secolo fa per abbellire una sala della residenza dei rettori del Collegio di Sant' Adriano : San Demetrio Corone / Adriano Mazziotti Aqif Pasha, patrioti që ndihmoi demokracinë / M. Sadiku Sabat Zevi, Mesia i Rremë, Ulqini dhe shqiptarët / Moikom Zeqo Skënder Blakaj, një vepër autentike për Skënderbeun : libri mbi heroin kombëtar zbulon dhe gravurat e Jost Ammann, ilustruesit të Biblës në gjermanisht : [Skënder Blakaj, "Skënderbeu"] / Dhurata Hamzai Marrëdhaniet e Justin Rrotës me albanologët, sipas ditarit të kujtimeve / Kolec Çefa Riza Drini, prefekti që mbajti fjalimin në varrimin e Gjergj Fishtës : [figura e Riza Drinit plotësohet edhe me kujtimet e Hysni Tërpezës] / Kastriot Dervishi Marie Corelli dhe rrëfenjat e saj okulte : romancierja angleze, historia e jetës së saj / Jesicca Amanda Salmonson; Xhuli Moran Takova vdekjen dhe kuptova ç'është jeta : përjetimet e çasteve të dhimbshme, reflektimet dhe projektet e së ardhmes nga regjisori Londo / Kiço Londo; Oliverta Lila Shkund botën tënde : prill 1980 - vdiq filozofi, shkrimtari dhe poeti francez Zhan-Pol Sartri Dy anët e Ramush Haradinajt : në Kosovë ish - komandanti guerilas shihet si një prej liderve më karizmatikë të dalë nga luftimet '97- '99:shkrimi i marrë nga "Express" / Nicholas Wood Riza Cerova ky Çe Guevara shqiptar : [Syrja Laze, "Të pathënat e vrasjes së Riza Cerovës"] / Naim Zoto " O muzë yll i fatit tim" me baritonin Gëzim Myshketa : TKOB vijon ciklin e Koncerteve të Integrimit Me Pirro Manin ditën e 75 vjetorit në Nju Jork... / Pëllumb Kulla Me Pirro Manin ditën e 75 vjetorit në Nju Jork... / Pëllumb Kulla Loro Boriçi, simboli i futbollit e sportit shqiptar / Irfan Rama Më vete, në një kafene plot me burra / Luljeta Lleshanaku; Elsa Demo Geraldina, ose modeli bashkëkohor i Penelopës : [Mbretëresha e Shqipërisë] / Etienne Bommier; Monika Shoshori (Stafa) Një shtëpi muze për Androniqi Zengo - Antoniun / Gjergj Antoniu; Blerina Goce Bota është absurde : Kurt Vonnegut, shkrimtari vdiq 4 ditë më parë në moshën 84 vjeçare / Antonio Monda Aleksandër Moisiu : shtetësi shqiptare me kusht! Aktor i oborrit të Zogut / Anisa Ymeri Mësojeni, unë jam vajza e Violeta Manushit / Raimonda Bulku; Zenepe Luka Shqiptari Rexh e amerikani Roxher : [jeta e shkrimtares Rose Wilder Lane - një mike e madhe e shqiptarëve] / Astrit Lulushi Jovan Tërpini : kuzhinieri i Leon Trockit / Spiro Mëhilli Konrad Adenauer, bashkëthemelues i Europës së bashkueme / Ardian Ndreca Konrad Adenauer, bashkëthemelues i Europës së bashkueme / Ardian Ndreca 75 vitet e arta të Piro Manit : kolegët urojnë artistin e madh në 75 - vjetorin e lindjes / Flori Slatina " Fan Nol, ejani bëhuni rektori i parë i universitetit në Shqipëri" : ftesa e mbretit Zog për Fan Nolin në komentet e shtypit amerikan më1935: [shkrimi shoqërohet me një biografi të Nolit marrë nga revista amerikane "Time"] / Kastriot Dervishi Jashar Erebara (1872 - 1953) : një jetë kushtuar për zgjimin e ndërgjegjes kombëtare shqiptare / Evelyne Noygues; Odeta Hoxha Uillson, pararendës i një politike moderne : politika largpamëse amerikane gjunjëzon nacionalizmat shoviniste evropiane / Lavdosh Ahmetaj Mbi librin "Kosova, vendorigjina e Skënderbeut" e studiuesit Fehmi Kaloshi : Skënderbeu dhe vendorigjina, hipotezë që trondit historinë / Vasil Tabaku John Everett Millais, piktori rebel i stilit viktorian / Dhurata Hamzai Librat otomanë na thaheshin në tavane : nga Dekarti, te Paskali, Kanti, Hegeli,Gëteja deri tek leximet që thyejnë barriera të natyrës intelektuale. Autorët dhe librat që kanë ndikuar në botkuptimin e tij zbulohen për Ditën Ndërkombëtare të Librit / Arbën Xhaferi; Elsa Demo Kahreman Ylli, zyrtari që përfaqësoi Shqipërinë në Konferencën e Paqes / Ëngjëllushe Llane Elsa Triolet : gruaja e "letrave të dashurisë" / Esmeralda Bardhyli Ibrahim Madhi, arti i një jete në telat e violinës / Roland Çene Martin Lucaj, impresionisti që vjen në Tiranë me një famë evropiane : [piktura] Poeti që i shërbeu kombit dhe si zyrtar i lartë : me rastin e 122 - vjetorit të lindjes së Hilë Mosit Pandi Raidhi, mjeshtër i skenës dhe ekranit : Monografia "Pasion për artin, dashuri për njerëzit" e Spiro Dhimitrit / Muharrem Xhaxho Nderim i veçantë për "Uliksin" shqiptar : sot, 89 vjetori i piktorit të madh bashkëkohor Ibrahim Kodra Pjetër Zarishi : poeti klerik që adhurohej nga Fishta : [Monografia e studiuesit Tonin Çobani, "Pjetër Zarishi dhe krijimi i rruzullimit", botimet "Toena", 2007] Ditët e sprasme të Laver Bariut / Niko Mihali Kahreman Ylli reformator i arsimit shqiptar / Syrja Laze Safet Zhulali, një politikan pa lamtumirë : në 5-vjetorin e vdekjes së ish - ministrit të parë të Mbrojtjes të qeverisë demokratike / Çerçiz Loloçi Musine Kokalari e Vlorës : [Vilhelme Vranari - Haxhiraj] / Gëzim Llojdia Nga Shkodra në Afrikë për të shpëtuar njerëz : Nazmi Mandiq dhe dekoratat e tij të rralla të 1901 - shit: në gjurmët e shkodranit që shpëtoi marinarët belgë në Algjeri / Fatos Baxhaku Zana Turku mes politikës dhe muzikës / Suzana Turku; Petrika Grosi Në 80 vjetorin e regjisorit Tomi Mato Pirro Xheblati : kapiteni "xhongler" që refuzoi "Partizanin": futbollisti / Rezarta Gjata Llukan Monka, këpucari me "sallaken" e thatë që provoi edhe burgun e Spaçit / Rezarta Gjata Presidenti do zgjidhet në minutën e fundit : intervistë / Monika Kryemadhi; Elio Laze Asqeri Zinxhiria : gjysmën e kohës kapiten i "Tomorrit":familja Zinxhiria i ka dhënë futbollit 4 emra të mirënjohur: Bajazit Zinxhiria; Demokrat Zinxhiria; Ismail Zinxhiria; Ilir Zinxhiria] / Rezarta Gjata Dyshimet për mjekët kinezë në vdekjen e Enverit : flet nusja e djalit të diktatorit / Liliana Hoxha; Blendi Fevziu " Edhe bunkerët në Shqipëri më dukeshin të bukur" : [me aktorin nga Kosova] / Enver Petrovci; Esat Teliti Enigma e një murgu endacak dhe legjenda e tij si Shenjt : [Shën Kozmai i Etolisë] / Mystehak Xhemali Sokrat Mio e Pandi Stillu pionierë të regjisurës profesionale / Mexhit Prençi Katër vjet pa Robert Shvarcin : portret, qytetari i botës me pasaportën e gjuhës shqipe / Flora Nikolla Kahreman Ylli, rektori i parë i Universitetit të Tiranës / Zylyftar Hoxha " I shpëtova thikës, por ndiej dhimbje për kolegët e ikur" : aktori Reshat Arbana flet për jetën në skenë dhe jashtë saj / Reshat Arbana; Zenepe Luka Albanologjia : Dy gjuhëtarë vjenezë në gjurmët e Norbert Joklit: [Stephan Shumaher dhe Joachim Matzinger në gjurmët e albanologëve të shquar austriakë në hulumtimin e gjuhës shqipe] / Ina Arapi Dyshimet për mjekët kinezë në vdekjen e Enverit : flet nusja e djalit të diktatorit / Liliana Hoxha; Blendi Fevziu Magjia nisi me përrallën e Kësulkuqes : gjashtëdhjetë vitet e Pali Kukes. Dashuria për kamerën mbështetja e familjes dhe projektet më të afërta / Alma Mile Si e bëra Leninin "të gjallë" : flet aktori i njohur i skenës së Teatrit Kombëtar / Lazër Filipi; Zenepe Luka " Rikthim në vendlindje" i një artisti të arratisur : piktori shqiptaro - amerikan Zois Shyttie i dhuron 150 punime Muzeut të Lushnjes / Faslli Haliti; Tonin Çobani Poeti disident Trifon Xhagjika : me rastin e 75 - vjetorit të lindjes / Andrea Llukani Miku dhe armiku, Nikita Sergejeviç Hrushov : ish lideri sovjetik, nderi dhe turpi i Tiranës në vitet 1959 dhe 1964 / Kastriot Dervishi Piktura që mbart misterin e vendlindjes : piktorja Zafina Delmonte (Vasa) / Zafina Delmonte (Vasa) Sabri Muharrem Lumani : luftëtari i luftës së Spanjës / Fatmir Luarasi Robert Shvarc : burri i përfytyrimeve / Esmeralda Bardhyli Dyrr Këlliçi, korrektori legjendar i shtypit : shënime rreth librit "Episode me dritë - duke kujtuar Dyrr Këlliçin" / Xhevdet Shehu Tatuazhet e Veriut : "Luleboje" të gdhendura në shpinë të dorës: historia e Gëzim Uruçit nga Shkodra të apasionuarit pas shpellave, alpinizmit dhe etnologjisë / Fatos Baxhaku Tingujt e një jete : në ditëlindjen e kompozitorit Aleksandër Lalo / Roland Çene Fundi i absurdit të dashurisë dhe familjes : Yllka Mujo, aktorja që u jep roleve jetë nga jeta e saj. Aktorja e Teatrit në dramën "Hotel Franca" të Margaret Duras / Tonin Çobani Desidenca, kjo urë e rrezikshme drejt së vërtetës / Mehmet Myftiu; Mimoza Ahmeti " Jeta dhe universi i tij", të panjohurat e Ajnshtajnit : në 52-vjetorin e vdekjes një libër zbulon disa nga enigmat e tij / Flora Nikolla Pelegrini, jeta e një albanologu të shquar : Xhovani Batista Pelegrini - albanolog dhe filolog italian (1921 - 2007). Personaliteti italian, kontributet për shqipen / Tomor Osmani Odhise Paskali, artisti mit që krijoi në katër regjime : flet e bija e artistit :Ju tregoj sekrete e atit tim... / Floriana Paskali; Dalip Greca Suela Mullai, violinistja që drithëroi skenat italiane / Denisa Kona Um Gulsumi, gruaja që dashuroi pashai : Gabriel Remerand. Një francez shkruan biografinë e Ali Pashë Tepelenës / Esmeralda Bardhyli Polici i burgjeve që shqipëroi "Alkimistin" e Coelhos : historia ndryshe e Robert Anastasit / Rezarta Delisula Gjenerali Sharl De Gol / Vladimir Poçari Shkrimtarët janë qënie egoiste / Fatos Kongoli; Arlinda Canaj Sprovë për një portret të Aleksandër Lalos / Petrit Ruka Vdiq shkrimtari i madh shqiptar Iljaz Prokshi / Flori Bruqi " Më mungon jeta e përditëshme" : Rinuccio - ja i Saimir Pirgut tërheq vëmëndjen në Londër. Nënshkruan dhe dy kontrata të tjera me "Royal Opera Covent Garden" / Saimir Pirgu; Alma Mile Poeti rus Kukulin mbërrin i pari në "Poeteka" : trokitjet e para në dyert e festivalit "Poeteka" poetë nga 19 vende të botës i drejtohen Durrësit / Dhurata Hamzai Nermin Vlora Falaschi, një letër nga Marsi Ris : Përkujtohet 86 vjetori i lindjes së Ambasadores së Kombit / Zenepe Luka Publiçisti e satiristi i post - rilindjes shqiptare : botohet 1000 faqe për ish-drejtorin e parë të Radio Tiranës. Gjergj Bubani "Vepra e zgjedhur : 1919-1944)" / Leonard Veizi Lulzim Basha : natyrshëm në krye të diplomacisë :pas dorëheqjes së Besnik Mustafajit në krye të Ministrisë së Jashtme Basha / Blerina Gjoka Të dhëna të reja për gjurmët e Gurakuqëve në Shkodër : [nga vepra në dorëshkrim "L.Gurakuqi në optikë të re"] / Kolec Çefa Oficeri që nuk u përkul nga jeta / Naim Muhaj; Pano Hallko Agjah Libohova (Ismailati) 1886 - 1941 / Uran Asllani Vëllezërit Karkanjozi, dy "meteorë" që s'shuhen kurrë : Robert Alabaku, mbi 40 vjet "i kapur" nga futbolli: [historia e futbollistëve beratas] / Rezarta Gjata Idhulli i gjallë, Mato! : në 80 vjetorin e gazetarit Tomi Mato / Anastas Kostandini Një gjykim i pavërtetë : Gurakuqi "ateist", "antiklerikalist"? / Kolec Çefa Jeta ime mes vargjeve dhe çështjes kombëtare : flet shkrimtarja dhe aktivistja Merita Bajraktari / Merita McCormack (Bajraktari); Raimonda Moisiu Nudot e fshehtësisë së Jakup Keraj / Anisa Ymeri Vëllezërit Kokalari, epoka që nuk mund të përsëritet më : vëllezërit Robert dhe Arben mbeten modele të sportistëve perfekt / Rezarta Gjata Cilingirët, "kyçi" i mbrojtjes e portës së ekipit "Tomori" : tre vëllezërit Cilingiri, Petriti, Fatosi, e Agimi ngjasojnë për shpirtin dhe karakterin e fortë në lojë / Rezarta Gjata Vera Verria, pasuesja virtuoze e 17 Nëntorit / Irfan Rama Libohova, juristi dhe veprimtari shoqëror e politik : [Agjah Libohova] / Uran Asllani Zigmund Frojd dhe gratë e tij Gandi, ringjallja indiane e Jezu Krishtit : bisedë me publicistin, autor i një monografie në shqip për indianin me famë botërore "Mahatma Gandi" / Jovan Ll. Jano Të panjohurat e jetës së themeluesit të shtetit : letërkëmbimet e panjohura të Ismail Bej Vlorës / Dionis Qirzidhi Leka Zogu : librat dhe Suzana / Esmeralda Bardhyli Shembëlltyra e papërsëritshme e Qemal Stafës : meditim në 65 vjetorin e rënies / Nasho Jorgaqi Avokat Zija Luniku dhe Qemal Stafa, dy intelektualë, dy fate tragjike : homazh për kuestorin "fashist", në 65 vjetorin e vrasjes së xhaxhait tim "komunist" / Veli Stafa Koka e florinjtë e Shën Kozmait në Lushnjë : [Shën Kozmai i Etolisë] / Mystehak Xhemali Babai i Shkollës Teknike Shqiptare : nderim Mësuesit të Popullit, Gjergj Canco, në 40 vjetorin përkujtimor / Dhimitër M. Xhoga Të ishe poet në komunizëm : poeti i vletësuar me çmimin "Liburna", rrëfen poezinë e shkruar gjatë kohës së diktaturës dhe vlerën që ai art ka sot... / Anton Papleka; Esmeralda Bardhyli Gjurmë të arta në muzikën shqiptare : në 60 vjetorin e lindjes së kompozitorit Kujtim Laro / Roland Çene Të internuar, edhe pas 17 viteve demokraci : Miti i Sizifit realizohej me vuajtjet e të internuarve që shkripëzonin fushat : historia e familjes shkodrane që ende jeton në Bedat të Fierit : [familja Hoti] / Ferdinand Dervishi Ndoc Tusha : mjeshtri me duar në kashtë : një udhëtim në veprat e mrekullueshme të një artizani të punimit të kashtës / Oliverta Lila Letërkëmbimet tona me xhaxhanë, Qirjako Tenet : [intervistë me djalin e xhaxhait të George Tenet, ish - shefi i CIA - s] / Koço Koka Faik Bregu, nënprefekti i Tiranës i dënuar nga fashistët dhe nga komunistët / Kastriot Dervishi Si e kam njohur Skënder Luarasin : sot në 25 vjetorin e vdekjes së përkthyesit dhe intelektualit Skënder Luarasi / Ali Dhrimo Asfaltimi natën i rrugës dhe zvarritja e Melina Mërkurit pranë varrit të Shën Kozmait : [delegacioni grek në vendin tonë për të vizituar kishën e Shën Kozmait] / Mystehak Xhemali Fjalë zemre për vëllain, që i përket Shkodrës : në pesëvjetorin e ndarjes nga jeta të Simon Pepës / Pjetër Pepa Gabimi i shtetit për Ibrahim Kodrën varrimi në Ishëm : dëshira e Kodrës: kur të pushoj dua të jem në një vend të bukur / Fatos Faslliu; Anila Mema Pjetër Zarishi - pararendës i rilindasve : [Tonin Çobani " Pjetër Zarishi dhe krijimi i rruzullimit"] / Tefë M. Topalli Zyliha Miloti, aktorja e humorit shqiptar / Zyliha Miloti; Brunilda Merko " Ambasadori" i shqipes në Hungari : flet përkthyesi dhe studiuesi i letërsisë shqipe që jep leksionet e gjuhës në universitet / Istvan Schütz; Olimbi Velaj Aleksandër Xhuvani, arsimtari që iu përkushtua gjithë jetën gjuhës shqipe : familja Xhuvani, mes arsimit, artit, letërsisë e teologjisë / Ledia Lleshi Mjekët që në breza i shërbyen Elbasanit e qytetarëve të tij : familja Popa, personat që bënë historinë e kësaj familje / Ledia Lleshi Testamenti : një bojaxhi dhe miliarderi Pacolli, duel për pikturat e Ibrahim Kodrës / Paolo Colonnello " Vallja e shqipeve" korifeu i kërcimit shqiptar : flet Mjeshtri i Madh i Ansamblit të Këngëve dhe Valleve popullore / Besim Zekthi; Sulejman Abazi Neki Kalaja, ëndrra që nuk u realizua kurrë : shkrimtar / Agim Xh. Dëshnica Dhori Samsuri : Një jetë në shërbim të progresit të vendit / Lluka Pashko Kështu fliste Mandela i Evropës : [Adem Demaçi : Bardhyl Selimi, "Kosova në udhëkryq"] / Fehmi Baftiu Si ka ndihmuar Skënder Luarasi Lasgushin, Migjenin, Kadarenë : 25 vjetori i vdekjes së studiuesit të letërsisë shqipe / Armand Jonuzi Jam arrivist, tani i jam futur biznesit / Henri Çili; Roland Qafoku Esat Oktrova mjeshtër i regjisurës dhe pedagogjisë teatrore / Mihal Luarasi Mes teatrit dhe estradës / Vasillaq Vangjeli; Lorena Kollobani Dhaskal Todhri : simboli i familjes që luftoi dhe vdiq për alfabetin e shqipes : historia e familjes, e treguar nga pinjollët dhe historianët / Ledia Lleshi Historia nga priftërinjtë deri te ngritja dhe rënia në diktaturë : një nga familjet e mirënjohura të lagjes "Kala" në qytetin e Elbasanit : [Familja Deliana] / Ledia Lleshi Inxhinieri i famshëm kimist që ëndërronte Trepçën e Mitrovicës : Namik Luci / Dashnor Kaloçi Piktori dhe kahja ekzistenciale : [Hasan Nallbani] / Suzana Kuka (Varvarica) Mihal Kaso, kryetari pak i njohur i parlamentit shqiptar / Kastriot Dervishi Dy yje në mes të Majit : [kushtuar heronjve të Kosovës Bahri Fazlliu dhe Agron Rrahmani] / Jovan Ll. Jano Fundi i historisë së eshtrës së munguar të Shën Kozmait : [delegacioni grek në vendin tonë për të vizituar kishën e Shën Kozmait] / Mystehak Xhemali " Sui generis" i '900 - s : [Faik Bregu] / Uran Asllani Kur historia shkruhet prej një shqiptari : [Vladimir Misja, "Stefë Curani : jeta dhe vepra"] / Marash Hajati Familja Nosi : Lef e Stiliano, jeta mes shëndetësisë e humanizmit / Ledia Lleshi Familja Dodbiba, në krah të patriotëve elbasanas / Ledia Lleshi Gruaja e "dashurive të pamundura" : Gabriela Mistral / Esmeralda Bardhyli Ra një lis Labove ! : [Lame Çekani] / Sevo Tarifa Libër me prurje të admirueshme : [Sami Kapaj, "Sulajt e Kuçit"] / Skënder Hasko I martuar me muzikën : projektet e kompozitorit shqiptar në Itali / David Tukiqi; Anila Mema Muhamet (Mehmet) Ali Pasha shqiptari themelues i shtetit të Egjiptit modern, si shtet i parë islamik i dalë nga feudalizmi i mesjetës / Selman Kaci Çaplini shkodran i Myzeqesë : Ndrek Beltoja, stërnipi i Ded Gjo Lulit, që themeloi humorin skenik fierak / Matilda Troka Ja pse u vra Sali Tivari : [bisedë me ish-oficerin madhor të Ushtrisë para viteve '90, tani teolog, autor i Fjalorit Teologjik] / Halit Muharremi; Apostol Duka Ja pse u vra Sali Tivari : [bisedë me ish-oficerin madhor të Ushtrisë para viteve '90, tani teolog, autor i Fjalorit Teologjik] / Halit Muharremi; Apostol Duka Kozmai nga Etolia shenjtor, apo misionar? / Mystehak Xhemali " Perëndeshat e spiunazhit" : ose historitë e grave që punuan nën rrogoz / Arta Marku Shqipja, dashuria ime e përjetshme : albanologu hungarez, rrëfen aventurën e tij në njohjen e gjuhës shqipe / Istvan Schütz; Oliverta Lila Shqiptarët që kanë drejtuar Turqinë / Ermir Dardani Familja Biçakçiu : lindja, shkëlqimi dhe "zhdukja" pa nam e çifligarëve / Ledia Lleshi Amerikani Christopher, i fundmi i Kristoforidhëve : [Colin Christopher] / Ledia Lleshi Sekretet e pinjollit të Kastriotëve / Alessandro Castriota - Scanderbeg; Mereme Llubani Si u bëra shkrimtar : intervista e vitit 1990 dhënë shkrimtarit, Eric Faye / Ismail Kadare Si u bëra shkrimtar : intervista e vitit 1990 dhënë shkrimtarit, Eric Faye / Ismail Kadare Urat e Aristidh Kolias dhe përrallat e Petrit Bidoshit / Kolec Traboini Kryebashkiaku që u dënua 2 herë me vdekje : historia e patriotit dhe klerikut të shquar, Hafiz Musa Basha, sipas rrëfimit të mësuesit dhe veteranit 84 vjeçar / Muharrem Dardha Vrasja enigmatike e artistit : [Agim Shuke] / Flori Slatina Si u bëra shkrimtar : intervista e vitit 1990 dhënë shkrimtarit, Eric Faye / Ismail Kadare Imzot Mjeda dhe Gurakuqi - dy personalitete, dy miq zemre : [Lazër Mjeda - Luigj Gurakuqi] / Kolec Çefa Kryebashkiaku që u dënua 2 herë me vdekje : historia e patriotit dhe klerikut të shquar, Hafiz Musa Basha, sipas rrëfimit të mësuesit dhe veteranit 84 vjeçar / Muharrem Dardha Si u bëra shkrimtar : intervista e vitit 1990 dhënë shkrimtarit, Eric Faye / Ismail Kadare Ju rrëfej fytyrën e re të islamit shqiptar : rrëfimi analitik i poetit që u zhyt nga bota e poezisë te ajo e fesë / Ervin Hatibi; Franceska Niçolai Si u bëra shkrimtar : intervista e vitit 1990 dhënë shkrimtarit, Eric Faye / Ismail Kadare Pesha e fjalës së çiltër : [Kopi Kyçyku, "Zinxhiri i anktheve"] / Lutfi Derveni Shënime mbi librin e Baxhul Merkajt : "Personalitete të artit shqiptar" në Toronto / Dhimitër M. Xhoga Një figurë e shquar e mjekësisë shqiptare : dr. Janko Theodhosi / Thoma Noti Profesori që pajtoi njeriun me natyrën : [Lekë Gjiknuri] / Zenel Anxhaku Francesco Candreva : letterato e patriota spazzanese / Francesco Marchianò Tonçi Kilica (1856 - 1916), kryebashkiaku i parë i qytetit të Fierit, miku i Ismail Qemalit / Irena Mërtiri Historia 250 vjeçare e familjes Kokalari : rrëfimi i Tajar Kokalarit. Krushqitë dhe pasuritë e familjes / Entela Bani Giorgio Castriota Scanderbeg nella storia e nella letteratura : atti del Convegno Internazionale, Napoli 1-2 dicembre 2005 / Addolorata Landi Jani Kapodistria : shqiptari që u zgjodh kryetar i parë i shtetit grek / Arben P. Llalla Homazh i vonuar për Qerim Panaritin : në 115 - vjetorin e lindjes së gazetarit të shquar shqiptaro - amerikan / Nasho Jorgaqi 70 vjetori, Serafin Fanku ky mjeshtër i teatrit shqiptar / Flori Slatina Missis Bush, si nënë dhe si grua : vizitat e Zonjës së Parë të Amerikës, Laura Bush, në jetimore dhe në Maternitetin e Tiranës / Elsa Demo Familja Vlora, historia e të mëdhenjve / Anila Peçi Helmimi i fesë : shkrimtari maroken Tahar Ben Jelloun me një libër mbi botën perëndimore pas 11 shtatorit 2001 / Enver Robelli Patrioti Stavro Skëndi, dekani i studimeve albanologjike në SHBA / Nikolla Pano Eduardo Moga : Ne vëllezërit mesdhetarë! / Edoardo Moga; Dhurata Hamzai Serafin Fanku, mistik jashtë kryeqytetit : [shkrim me rastin e 70 - vjetorit të regjisorit] Apostol Kotani, një jetë në shërbim të çështjes kombëtare : me rastin e 80 vjetorit të lindjes / Ahmet H. Mehmetaj; Dhimitër M. Xhoga Si u shua njeriu që e donte shumë kombin shqiptar : Aristidh Kola, shkrimtari, studiuesi dhe shqiptari që shkroi nën presionin e nacionalistëve grekë / Albert Xholi Biri i Labërisë, Xhemal Zeneli, njeriu që e jetoi jetën me nder / Shpend H. Topollaj Dalai Lama i shqiptarëve të Rumanisë : shqiptarët dhe filoshqiptarët e Rumanisë, Xhelku Maksuti (Maksutovic, Gelcu Sefedin) / Baki Ymeri Guri ka folur, por ne s'kemi dëgjuar : [Njazi Ruka, piktor] / Lirim Deda Luigj Gurakuqi e gazeta "Ora e maleve" / Kolec Çefa Stanislav Zuber, sa borxhe ndaj tij : [historia e vdekjes së gjeologut hebreo-polak në burgjet komuniste në Shqiperi] / Uran Butka; Monika Shoshori (Stafa) Poema kombëtare e filipinëve i dedikohet Skënderbeut : [Francisko Balagdas, "Jeta e Florentit dhe Laurës në mbretërinë e Shqipërisë"] / Irakli Koçollari Si u zhduk manifesti i profesor Rizës : [Selman Riza] / Aleksandër Meksi Ndoci, kurora me Aidën nga xhaxhai i Mel Gibson : aventurat artistike të këngëtarit, aktorit dhe poetit Frederik Ndoci / Kozeta Zavalani " Rikrijimet" letrare të Odhise Grillos : përvojë e re në letërsinë tonë për fëmijë / Milo Nelaj Tefta Tashko dhe Lasgushi, një miqësi e dëshmuar në letra / Eno Koço Martirët nuk mund të errësohen : profil, Selfo Qazim Hekalit, me rastin e përvjetorit të rënies / Ceno Çaushi Ribotim i plotë i veprave të Jakovit : flet Agron Xoxa, djali i shkrimtarit të njohur / Agron Xoxa; Blerina Goce Universi "Rugova", sipas dr. Sabri Hamitit : një Rugovë tredimensional paraqitet në libraritë e Tiranës nga studiuesi Sabri Hamiti / Flori Slatina Mustafa Kruja, profil i një jete / Eugjen Merlika Haziz Kasem Shehu, nacionalisti që u martirizua në altarin e shqiptarizmës : in memoriam, në 61 vjetorin e vdekjes së lavdishme / Mina Hysa Jeta plot tallaze e Gjergj Titanit : në 70 vjetorin e lindjes / Shpend H. Topollaj Berati nën prizmin e shkencëtarit të përndritur : [Vasfi Samimi, "Një studim mbi Evlia Çelebiun dhe mbi qytetin e kështjellën e Beratit"] / Laurant Bica Për një emër që nuk fshihet nga kujtesa : [Arben Llalla, "Aristidh Kola dhe shtypi shqiptar"] / Ersejla Murati Jeta ime mes librave dhe fëmijëve : shkrimtarja "best seller" rrëfehet për kohë kur nisi të shkruante për herë të parë, letërsinë dhe familjen / Danielle Steel; Esmeralda Bardhyli Ja cili ishte zbuluesi shqiptaro-amerikan Tom Stefani Tingujt e një pianoje, .. "Unë çdo ditë jetoj me Kosovën ! : intervistë me pianisten ne famë ndërkombëtare / Ardita Statovci; Flora Dyrmishi Tuxharët patriotë dhe tregtarë të mëdhenj, të persekutuarit nga "patriotët" e rremë : historia e familjes së vjetër të tregtarëve, që vuajti nga regjimi komunist, pse ishin të pasur: [Familja Tuxhari] / Vepror Hasani Mezinët, në bahçen e të cilëve u projektua pavarësia : historia e njërës prej familjeve më të vjetra të Vlorës / Anila Peçi Shqiptari që baleron në të gjithë Kontinentet ... : Leonard Ajkun, legjenda e baletit nga Teatri i Operas dhe Baletit në skena boterore / Iliriana Sulkuqi Familja Merdani Nikolla Zoraqi : ditari i luftës [edhe disa pjesë nga libri "Nikolla Zoraqi - jeta dhe vepra e tij" shkruar nga vëllai i tij Kastriot Zoraqi] / Admirina Peçi Lavdia e përjetshme e një ikone : Marie Logoreci ishte një aktore poliedrike, një aktore e madhe, me një individualitet të veçantë / Flori Slatina Irredentisti Kristo Dako, Uillsoni dhe Shqipëria / Zana Shehu Yjet e zinj të Paul Celanit : cili është vendi i Celanit në poezinë gjermane? / Hart Wegner; Pirro Dollani Trashëgimtarët dhe themeluesit e Mësonjtores së Parë : familja Naçi. Nuçi Naçi, jeta dhe vepra e një prej drejtorëve të parë të Mësonjëtores / Vepror Hasani Të keqkuptuarit : "Aventura e artit në shekullin XX" / Edmond Gjikopulli Gjenerali i shquar stradiot, Gjergj Basta : shqiptarët, mjeshtër të artit ushtarak në shek. XV - XVI / Anisa Papleka Analisti dhe shkrimtari midis kontradiktave : Mustafa Nano analisti midis dy brezave sa të ndryshëm aq dhe të njëjtë / Manjola Xhavara Jeta dhe vepra e Qazim Turdiut / B. Selimi Rekrutimi i një ushtari nga Sigurimi i Shtetit : ["Nuk ju ndihmoj dot..." titulli i tregimit të Dionis Bubanit i cili botohet për herë të parë, edhe një biografi e shkurtër për autorin] / Dionis Bubani Dorëshkrimet e Vexhi Buharasë, pasuri e kulturës kombëtare / Agim Xh. Dëshnica " Albania", me një pllakë përkujtimore në Bruksel / Gjovalin Kola Zinxhirët e turpit : Martirizimi i intelektualit Kostaq Stefa në kuadër të 60 vjetorit të vrasjes : [Eleni Stefa "Kostraq Stefa "Martir i Demokracisë" (1905-1948)"] / Flori Slatina; Kostaq Xoxa Lilo Xhimitiku një fotograf për Beratin e viteve '30 : ekspozita "Vështrim mbi fotografinë shqiptare" në Galerinë "Edward Lear" në Berat / Sulo Gozhina Herman Nitsch me masakër deri te katarsisi : [piktor] Oficeri që vuri piramidat në kufirin me Greqinë : historia e Enver Patës, ish-drejtor i Kufirit, që "firmosi" heqjen e "Ligjit të Luftës" në vitin 1985 / Veip Proda Psikologjia e "Hoxha Tahsim" dhe Nuri Abdiu / Laurant Bica Mid'hat Frashëri në rrugën e Frashëllinjve : krijimi i Ballit Kombëtar dhe debatet me nacionalistët në Konferencën e Mukjes / Adriatik Alimadhi Prenkë Cali, si u bë mik me mbretin Zog : Kryengritja e Malësisë / Klajd Kapinova Ky "plak detesh" i vetëmbytur : [Ernest Heminguej] / Ermir Hoxha Profesor Kolë Prela, partizani shkodran që sfidoi prangosjen e lirisë / Prel Milani Antologjia e një shpirti : rreth jetës dhe veprës së Rrapo Dervishit / Lirim Deda Kono, student në Paris me bursën e Zogut : nëpër faqet e ditarit të panjohur të Kristo Konos / Zhani Ciko Dramaturgu që jetoi jetën si në dramë : [Ruzhdi Pulaha] / Flori Slatina Dhimitër Mborja, fotograf me famë në Hollivudin e viteve '20 / Qerim Vrioni Ikona e pavarësisë së Kosovës në analizën e Sabri Hamitit : nga promovimi i librit "Presidenti Ibrahim Rugova" / Fatmira Nikolli Skulptori i shquar i dhimbjes dhe i qëndresës së Kosovës : Fatmir T.H.Gjakova / Laureta Petoshati Tahsini... : [Hasan Tahsini, atdhetar i shquar dhe dijetar i madh] / Ibrahim D. Hoxha Intelektuali i panjohur i Monumenteve : [Gani Strazimiri] / Emin Riza Persekutimi i pasardhësve të themeluesve të Ersekës, miqve familjarë të Ismail Qemalit e Fan S. Nolit : familja Maluka / Vepror Hasani Heroi i betejave të huaja : [Arbër Xhaferri] / Kim Mehmeti Një dashuri eterne : letra të nobelistit Jorgo Seferisi nga Korça : [ese] / Alfred Uçi Ju rrëfej Rugovën që s'keni njohur : katër kapituj për të treguar dimensionet si njeri, shkrimtar dhe politikan të Ibrahim Rugovës / Sabri Hamiti; Oliverta Lila Ju tregoj gjyqet e ministrave të Brendshëm : komisar Lushaku rrëfen zbulimet në arkivat e "bluve" / Hilë Lushaku; Armand Jonuzi Skënder Begeja - Laureati i sportit dhe i shkencës / Ahmet Shqarri Sadije Zogolli ndërmjet Kanunit dhe Kurorës Mbretërore / Agron Gjekmarkaj Mendimet politike të At Bernardin Palajt, sipas epistolarit të viteve 1921 - 1939 / Kolec Çefa Prenkë Jakova : në 100-vjetorin e lindjes së kompozitorit të madh, 25 qershor 1917-2007 / Paulin Pali Jan Kukuzeli, gjeniu nga Durrësi që i dha tingullin shpirtit të Bizantit / Irakli Koçollari Mësuesi i madh i muzikës së Lirisë : [Thoma Nashi] / Zenel Anxhaku Një dashuri eterne : letra të nobelistit Jorgo Seferis nga Korça / Giorgos Seferis; Romeo Çollaku Prenkë Jakova : në 100-vjetorin e lindjes së kompozitorit të madh, 25 qershor 1917-2007 / Paulin Pali Viktor Gjika mjeshtri i kinemasë / Flori Slatina; Fatmira Nikolli Karriera ime 30-vjeçare mes mjekësisë, familjes e shoqërisë : flet shefi i Shërbimit të Parë të Kardiologjisë dhe shefi i Laboratorit të Kateterizimit të Zemrës dhe Kardiologjisë Intervencionuese në QSUT / Artan Goda; Mina Hysa Iku Xhaferri : [Arbër Xhaferri, largimi nga politika] / Petrit Mënaj Ish-senatori francez, njeriu që s'reshti së mbrojturi Shqipërinë : [Kaliopi Naska, "D' Estournelles de Constant dhe Shqipëria"] / Eglantina Alliaj Miku i "Dy princave të rremë të Shqipërisë" : [Guillaume Apollinaire] / Gjovalin Kola Urithi i fundit i KGB : lufta e heshtur e Kim Philby, xhentëlmenit të spiunazhit anglez që në 30 vjet u transformua në profesionistin më të madh të dezertimit / Armin Tirana Kukullat, skulpturat e buta të ëndrrave : [Nimfa Jaço, skulptore] / Blerina Goce Frang Bardhi dhe Albanologjia : kush është vendi i Frang Bardhit në studimet albanologjike në 400 vjetorin e lindjes? / Begzad Baliu Pjetër Gjoka, ikonë e gjallë e artit shqiptar : në 95 vjetorin e lindjes dhe 20 vjetorin e vdekjes / Gjon Neçaj Të jesh oficer artilerie, është mbi të gjitha dinjitet : [intervistë me nën/kolonel në rezervë] / Jonuz Korkuti Prenkë Jakova : në 100 - vjetorin e lindjes së kompozitorit të madh, 25 qershor 1917 - 2007 / Paulin Pali Pse ia prenë këngën Demir Zykos / Enver Cakaj Një kukull grua : të rrëfesh me gjuhën e kukullave. Nimfa Jaço, artistja ekspozon në galerinë "Zenit" / Esmeralda Bardhyli Një shkrimtare në kërkim të historive ballkanike : romancierja bashkëkohore turke, rrëfehet për letërsinë dhe udhëtimet në Bosnjën e pas luftës / Ayse Kulin; Burbuqe Rushiti Tuxharët patriotë dhe tregëtarë të mëdhenj të persekutuar nga "patriotët" e rremë : [Familja Tuxhari] / Vepror Hasani Familja Merdani Familja Naçi : trashëgimtarët dhe themeluesit të Mësonjtores së Parë / Vepror Hasani Familja Myteveli : Iljaz Bej Mirahori, stërgjyshi i nënës së vëllezërve Frashëri / Rustem Myteveli; Vepror Hasani Familja Ballauri / Vepror Hasani Familja Pllaha / Vepror Hasani Gjergj Antoni, ylli që ndriçonte Rrugën e Dibrës / Andi Bica Kalorësi fisnik i historisë psikologjike shqiptare : [Nuri Abdiu, "Psikologjia e Hasan Tahsinit"] / Laurant Bica Jani Basho, gjeniu që e kërkoi dhe s'e mbajti dot Vjena / Denisa Kona Stefan Cvajg. Labirinthet që nuk njihnim. Një biografi me vetdëshmi dhe dokumente fotografike : gazetari i njohur gjerman Hartmut Muller, rrëfen në një libër jetën plot tallaze deri në fundin tragjik / Admirina Peçi Nënë Tereza shenjtore apo e famshme : si është përdorur Nënë Tereza nga biografët e saj? libri i Gëzim Alpion / Margaret Nutting Ralph Faruk Begolli, mbreti i filmit zbulon sekretet : një monografi për aktorin shqiptar që u shndërrua në idhullin e miliona njerëzve në ish-Jugosllavi / Admirina Peçi Spahivogli & kultura postum : një vepër për Kujtim Spahivoglin botohet së shpejti me rastin e 20 vjetorit të vdekjes dhe 75 vjetorit të lindjes së artistit të teatrit / Elsa Demo Gjergj Antoniu, dora e dashuruar me violinçelin / Gjergj Antoniu; Blerina Goce Nëpër faqet e ditarit të Kristo Konos : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 / Flori Slatina Kryekomisari i qeverisë së Vlorës : Hamza Isaraj - një gur i fortë në themelet e shtetit shqiptar / Sazan Goliku Amelie von Godin e dashura e beut të fundit : në proces përkthimi në shqip i veprës së aristokrates bavareze Ameli fon Godin.Shënimet e udhëtimit në atdheun e njeriut që dashuroi, Eqrem bej Vlorës. Përkthyesi Afrim Koçi na grish vetëm kureshtjen për figurën e baroneshës / Elsa Demo Historia e një fisi që nuk iu bind asnjë regjimi : nga familja e madhe shkodrane, Bushatllinjtë / Anila Dushi Nëpër faqet e ditarit të Kristo Konos : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 / Flori Slatina Nderi i munguar për Musine Kokalari / Veledin Durmishi Nënë Tereza shenjtore apo e famshme : si është përdorur Nënë Tereza nga biografët e saj? libri i Gëzim Alpion / Margaret Nutting Ralph Nëpër faqet e ditarit të Kristo Konos : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 / Flori Slatina Saranda më mundësoi dimensionin njerëzor dhe atë natyror : intervistë me politikanin dhe shkrimtarin e shquar kosovar / Adem Demaçi; Bardhyl Bejko Një familje, katër individualitete : familja Krisiko, një atelie arti qeramike me veprimtari nga Tirana në Athinë / Tonin Çobani Familja Iliazi : dëbimi nga trojet greke dhe persekutimi në Shqipëri : hakmarrja komuniste ndaj familjes së bashkëluftëtarit të Safet Butkës : [Servet Iliazi] / Vepror Hasani Piktori Lin Delija dhe Galeria Kombëtare e Arteve / Ardian Ndreca Tregtarët dhe klerikët e Çobajve, armiqtë e "luftës së klasave" / Anila Dushi Skënderbeu vs Muratit II. Motivi? Gjakmarrje : [me autorin e monografisë që sjell dokumente të reja për Skënderbeun Edhe një përmbledhje e një bisede të diplomatëve milanezë me Skënderbeun] / Oliver Jens Schmitt; Ardian Klosi; Ardian Klosi Pasazhe nga jeta dhe veprimtatia politike e mbretit Leka I / Astrit Kola Lamtumirë Moi, miku ynë i mirë! : [Gramoz Pashko. In memoriam] / Blendi Fevziu U nda nga jeta Akademiku Teki Tartari / Pano Hallko Nëpër faqet e ditarit të Kristo Konos : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] / Flori Slatina 13 vjet me Nexhmijen : [shoferi Çelo Zhupa] / Alida Cenaj E'them bej Tirana ( ? - 1848) / Gazmend A. Bakiu Mes Klinton e Milosheviç : [Engjëllushe Shqarri përkthyesja zyrtare e qeverisë shqiptare] / Lorenc Vangjeli Ushton Vjosa e turbulluar : [Këshilli bashkiak i rrethit Tepelenë, i akordon z. Rebani Arshi Shehu titullin "Qytetar Nderi"] / Lirim Deda Mehdi Rakip Frashëri (1874 - 1963) / Vladimir Misja Jani Fullani, pasioni i botimeve (1923 - 2002) / Vladimir Misja Enrik Veizi / Dhimitër Ligori Tedi Papavrami, Paganini shqiptar / Ersejla Murati " Korbi", në kuzhinën e shkrimtarit Poe : [Luljeta Krasniqi, "Edgar Allan Poe në letërsinë shqipe : studim"] / Luljeta Krasniqi Kono, studenti që la Parisin për Milanon : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 / Flori Slatina Historia e familjes që sfidoi Bushatllijtë : [Familja Gjylbegu] / Anila Dushi 1932, Kono, emërimi si profesor në Gjirokastër : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] / Flori Slatina Rrugëtim shpirtëror me rilindasin e hershëm : [Naum Veqilharxhi] / Gëzim Llojdia Violeta Manushi, ikja që i dhemb skenës / Olimbi Velaj Përcillet për në banesën e fundit "Artistja e Popullit", Violeta Manushi / Fatmira Nikolli Lotë dhe trishtim në rrugëtimin e fundit të Ollgës : [Violeta Manushi] / Olimbi Velaj 1932, Kono, pas studimeve kthehet në Atdhe : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978: [Kristo Kono] / Flori Slatina Familja mbretërore shqiptare : historia / Hysen Selmani Portrait de diplomate : Nicolae Misu (1858-1924) : Colloque de la Commission mixte roumano-bulgare d'histoire / Daniel Cain Kristo Kono, profesor në Liceun e Korçës : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 / Flori Slatina Alfred Mirashi : piktura ime ka identitet mesdhetar : artisti shqiptar në Itali / Fatmira Nikolli Socialisti i parë shqiptar : [në lidhje me artikullin mbi "Socializmi dhe sistemi i pronësisë së përbashkët" të Sami Frashërit në gazetën e Stambollit "Tercuman-i-saark", nr. 77, dt. 13 qershor 1294 (25 qershor 1878) dhe nr. 78, dt. 24 qershor 1294 (26 qershor 1878)] / Alket Aliu Kristo Kono, fillimet e krijimtarisë muzikore : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 / Flori Slatina Iliaz Bazna, agjenti shqiptar i gjermanëve : spiunazhi shqiptar Kono, kulmi i suksesit, opera "Lulja e Kujtimit" : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Duke hyrë në Frashër me Naimin / Gëzim Llojdia Refik Resmja ndër më të mirët golashënues të botës : [futbollist] / Ahmet Shqarri Faik Konica / Vangjel Koça Ali Kuçi, vatrani që dha shpirt në hetuesinë e Beratit... : diktatura komuniste nuk i kurseu bashkëpunëtorët e bashkëluftëtarët e Nolit dhe të Konicës / Dalip Greca Duke shfletuar fletën e fundit të kujtimeve të Konos : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Nuk kam frikë nga vdekja : në një intervistë të fundit, shkrimtari i shquar rus dhe laureat i çmimit "Nobel", flet për historinë e trazuar të Rusisë, versionin e Putinit për demokracinë dhe mendimet e tij për jetën e vdekjen / Aleksandr Solzenicyn Nga këngët partizane te marshet e Luftës : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Kurrgjë më shumë se liria : me At Zef Pllumin në Kuvenin françeskan ku prej më shumë se një muaji ndihet i sëmurë. një bisedë për ndjesën, besimin, fatin, guximin, politikën dhe femrën / Zef Pllumi; Elsa Demo Poeti i mistereve, i zbuluar nga letrat : Thomas Stearns Eliot / Enrico Franceschini David Stanaj këndon poezinë e Diasporës / Gjekë Marinaj Kono, pesë herë deputet i Korçës në kuvendin Popullor : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Pikturat naive të Jefto Dhorës : në 101-vjetorin e lindjes / Kujtim Buza Nexhmije Pagarusha, ambasadorja e këngës shqipe nëpër botë : jetë artistësh Për atdheun na djeg malli, por tashmë jemi integruar : bisedë me intelektualët në diasporë / Vitore Leka (Stefa); Albert Zholi Nënë Tereza, gruaja e madhe e kombit shqiptar Nexhmije Hoxha dhe Mira Millosheviç : Riccardo Orizio, "Fjala e djallit : në gjurmë të ish dikatatorëve" / Anisa Ymeri Letrat e fundit të Musine Kokalarit : në përvjetorin e vdekjes së disidencës antikomuniste / Platon S. Kokalari Kompozimet e para pas Luftës, turnetë në Maqedoni : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Kush ka frikë nga ariu rus : një intervistë me autorin e librit "Stare con Putin" / Maurice Blondel; Armin Tirana Katër fletoret e Duras : një dokument i vyer autobiografik i cili u ka hapur rrugë romaneve të shkrimtares [Marguerite Duras] / Endrit Veleshnja Musine Kokalari - Refuzim politik, etik dhe estetik ndaj komunizmit / Agron Gjekmarkaj Mesjeta shqiptare dhe mesjeta evropiane : "Vepra e Bogdanit : 1675-1685", Ibrahim Rugova / Xhafer Syla 50 agjentët sekretë më të famshëm shqiptarë : spiunazhi shqiptar 50 agjentët sekretë më të famshëm shqiptarë : spiunazhi shqiptar 50 agjentët sekretë më të famshëm shqiptarë : spiunazhi shqiptar Lec Shllaku lamtumirë artist : në vdekje të Lec Shllakut. Arti i tij i botuem dhe i pabotuem, më jepte idenë se ishte shprehje e mungesave të kohës në të cilën ai kishte jetue / Ardian Ndreca Aktori, kjo qenie e mbinatyrshme : vepra e një prej regjisorëve të parë dhe të talentuar të teatrit shqiptar që Shkodra e përcolli dje me përulje : [Lec Shllaku] / Anila Dushi Kompozimet e para pas Luftës, turnetë në Maqedoni : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Ajazi 15 vjet burg, sepse urrente Bashkimin Sovjetik : procesi gjyqësor ndaj publicistit të njohur Beqir Ajazi në vitin 1945 / Kastriot Dervishi Robert Radoja, profesori i festivaleve / Fatiola Kurteshi Lec Shllaku - legjenda e teatrit shqiptar : u nda nga jeta në moshën 86 vjeçare, regjisori / Xhahid Bushati Arif Hasko, një nga gjeneralët tanë legjendarë / Sevo Tarifa Kompozimet e para pas Luftës, turnetë në Maqedoni : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Abdyl Frashëri, arkitekt i platformës politike të Rilindjes Kombëtare Shqiptare / Izmi Zeka Kujtime për shokun tonë të shtrenjtë e të paharruar Xhelo Murraj / Polo Çakalli; Ago Nezha Pishtar e hero i dritës Bardhok Biba i Mirditës / Ndue Gjini Ali Podrimja - poet i kujtesës / Mazllum Saneja El Greko "Rezervat" : [Gjergj Ruci, "Meteori El Greko : jeta dhe arti"] / Gëzim Tafa Anton Pashku që nuk njohim : i biri i shkrimtarit tregon anën e panjohur të babait të tij / Alfred Beka Abdyl Frashëri, arkitekt i platformës politike të Rilindjes Kombëtare Shqiptare / Izmi Zeka Nuredin Kapaj, shqiptari që u bë pjesë e një enciklopedie shkencore : jeta dhe veprimtaria shkencore e inxhinierit shqiptar, biografia e të cilit është publikuar në një nga enciklopeditë më të njohura në Amerikë / Vitore Nela Njeriu që la pas një emër e një buzëqeshje të çiltër njerëzore... : nderim e respekt për ing. Skënder Embro Shehu / Bektash Zite E vogla Edi e madhe : [aktorja Edi Luarasi] / Anila Çuli Figura e Nexhip Vinçanit, Gjeneralit të talentuar në 90 vjetor Havzi Nela dy vjet larg lirisë : në nëntëdhjetë vjetorin e varjes së njeriut që mendonte i lirë nën një diktaturë të egër / Petrit Palushi Kur shenjtorët drejtonin shtetin : bisedë me qytetarin dhe klerikun alevian z. Shemsi Karbunara / Andi Bica Një gjeneral shqiptar në Belgjikën e Mbretit Boduin : [Prenk Pervizi] / Gjovalin Kola Gjenerali shqiptar që nënshkroi aktin historik, Selanikun ia dha grekëve : [1912, gjenerali turk me origjinë shqiptare, Hasan Tahsin Pasha, formuloi dhe nënshkroi aktin për dorëzimin e qytetit të Selanikut] / Agim Jazaj Ali Begeja, historia dhe jeta e patriotit tiranas : pronari i kafe "Kursal" dhe intelektuali që i dha çështjes kombëtare / Shyqyri Vlashi Shkencëtari i shquar shkodran Anton Ashta / Nazmi Murati; Dine Merja Ymer Bali, fotografi më i shquar tiranas i viteve '30 / Qerim Vrioni Ballaurët, historia e një fisi me shumë personalitete / Seldi Hasanasi Qamil Poda, mik i dashur dhe i shtrenjtë i pasardhës-veteranëve / Kiço Kutali Gjosho Vasia nga persekutimi prej regjimit te përpjekjet për mbijetesë dhe rikthimi nga "arratia" në Itali e kitaristit humorist : kujtimet e jetës së mbushur me "tallaze", por edhe me gëzim / Xhevahir Gradica " Kono, autor i operës së parë shqiptare "Agimi" : shënime, mbresa dhe kujtime të një muzikanti shqiptar / 1978 : [Kristo Kono] Nobelisti, që i mësoi botës fjalën transplant : [Christiaan N. Barnard] / Lluka P. Heqimi Nuk dorëzohem përpara vështirësive : flet drejtoresha e radios së vetme publike në Shqipëri / Zamira Koleci; Marenglen Lika Gjurma e pashlyeshme e nji frati të madh shqiptar : [At Danjel Gjeçaj] / Ardian Ndreca Një grua lider ndërmjet interpretimesh : [Shote Galica] / Agron Gjekmarkaj Spartaku i Moskës, Stalin, Beria dhe Shqipëria / Besnik Dizdari Abaz Kupi, dyzimet e Enverit / Alket Aliu Holger Pedersen : përvjetori i një shqipdashësi të shquar / Ali Dhrimo Ali Aliu, në një afresk me shtatë piktura : duke lexuar librin e Kim Mehmetit "Kështu ecën njeriu", është shëtitje e veçantë nëpër lagjet jetësore të akademikut Ali Aliu / Xhevdet Pozhari Strati, për të dytën herë në Rekordet Guinness : pas rekordit me portretin me gozhdë të Leonardo Davinçit, Saimir Strati hyn për herë të dytë në librin e Rekordeve Guinness / Alma Mile Mosha një cak konvencional : restauratori dhe studiuesi Emin Riza, festoi dje 70 vjetorin e lindjes / Alma Mile Gruaja që trishtoi Stalinin : Svjetllana Alivjeva. E bija e Stalinit rrëfen në një libër kujtimesh intimitete nga jeta me të atin / Esmeralda Bardhyli Do të pranoja një punë që di të bëj unë, si di unë : një ditë e ish-kryeministrit të Shqipërisë / Aleksandër Meksi; Rezarta Delisula Veterania e arsimit kombëtar, Tefta Naçi / Niko Kotherja Fan Noli : botuar më 1925. : si shkruanin paraardhësit / Eqrem Çabej Kush janë ata që nuk e dëshirojnë një krijues si akademik Qosja : frika e pushtetarëve primitivë nga mendja e ndritur / Jakup Krasniqi Jeta ime në "Piano Forte" : [intervistë me kantautorin] / Joe Ardit Fejzo; Arta Mezini Gjeneralin që s'e lënë të qetë as në varr : historia e Veli Bregut që nga koha e Mbretit Zog, Lufta Nacionalçlirimtare dhe dënimi nga gjykatat komuniste / Mark Brunga Gjurmë të një jete dhe të një vdekjeje me lavdi : Osman Beshiri, partizani dhe komandanti legjendë i Luftës Nacionalçlirimtare / Manxhar Binaj Bota e muzikës humbi yllin Pavarotti / Dhurata Hamzai Balada për emra që na mungojnë : në kujtim të Halil Muslisë / Hamit Aliaj Admirali i admiralëve Abdi Mati / Lirim Deda Inkuzicion ndaj Rexhep Qosjes / Reshat Sh. Sahitaj Pse hesht elita letrare e Kombit? : bashkëbisedim me Kadarenë, Agollin etj. / Faik Islami Bota e muzikës në zi, shuhet Luciano Pavarotti / Albin Tirana Takimi me presidentin Uillson dhe pabesia e Llazar Fundos : këtë vit mbushen 45 vjet nga vdekja e Nikolla Lakos, një figurë që i bën nder historisë dhe kulturës sonë kombëtare : [kujtime] / Nikolla Lako; Nasho Jorgaqi Figurë e shquar shqiptare Karl Gega, ndërtues gjenial i hekurudhës së Semmeringut në shek. XIX / Tomor Dani Fragmente nga veprimtaria e atdhetarit fisnik Adem Xhindoli / Belul Hasanbelliu Rilindasi i shquar Ismail Lesko Progonati / Halil Qëndro Peng që Pavaroti nuk këndoi në skenën shqiptare : tenori i njohur shqiptar në skenat e botës rrëfen miqësinë e tij me Luciano Pavarottin / Saimir Pirgu; Esmeralda Bardhyli Kujtime për franceskanin At Anton Harapi / Genc Korça Teresa Ferro (30 mars 1956 - 8 qershor 2007) : [nekrologji] Pavarotti, zëri i pavdekshëm i muzikës operistike / Blerina Gjevori Gjergj Kastrioti Skënderbeu në një libër "më ndryshe" : [Skënder Blakaj, "Skënderbeg"] / Musa Ahmeti Libri "Ndregjonët", e vërteta e trevës së Dibrës : [autor Xhafer Martini] / Ramazan Dervishi Ushtari shqiptaro-amerikan, çlirimtari i parë që hyri në Austri : historia e rrallë e 84 vjeçarit që përjetoi Luftën e Dytë Botërore / Tom Nikolla; Vehbi Furxhi Bodler-rebeli, që i parapriu poezisë moderne / Naum Mara Në rrugëtimin e një jete në shërbim të "arit të zi" : [Ramadan Përhati] / Irena Mërtiri Si ndikoi baba Alush Frashëri te Naimi / Gëzim Llojdia Skulptori shqiptar me Nënë Terezën në Avenue : Nini, artisti i udhëhequr nga pasioni për SHBA-në / Vasiliev Nini; Christine Shaw Zbuloni Konicën gjuhëtar... : rreth 100 shkrime për gjuhësinë na shpalosin një anë krejt të panjohur të erudit të madh / Admirina Peçi Sajmir Strati, dy herë rekord në "Gines", në Shqipëri i shpërfillur / Bashkim Nikolla Kujtime të një veterani... kulturë dhe "barbarizëm" : [Tomson Nishani, "Njerëzit e mirë të luleve : (historia e gjelbërimit shqiptar)", Biblioteka Kombëtare e Firences dhe drejtuesja Antonia Ida Fontana shfaq interes për librin dhe kulturën shqiptare] / Nuri Dragoj Një Burrë - Muze : në 2 vjet ka arritur të mbledhë relike të jetës private ose artistike të shumë personaliteteve në jetë ose jo, në Shqipëri apo jashtë saj. Synimi i Novruz Shehut të hapë një muze privat arti me 300 ekzemplare / Ermir Hoxha Greku i Krujës, "dëshmor" i EAM-it apo agjent i KGB-së? : historia e rrallë e oficerit misterioz, që mbylli sytë i vetmuar në qytetin e vogël : luftoi me partizanët grekë, jetoi në Kazakistan dhe u burgos nga Sigurimi i Shtetit Shqiptar : [Foto Shutka] / Ylli Molla Luigj Shala, bilbili i parë shqiptar i FIFA - s : memoristikë me rastin e 40 vjetorit të vdekjes / Prelë Milani Kujtesë për arvanitasin Aristidh Kolia : [Llalla Arben P., "Aristidh Kola dhe shtypi shqiptar"] / Namik Selmani Si i zbulova Yllka Mujon dhe Rajmonda Bulkun : flet operatori i njohur i Kinostudios "Shqipëria e Re" / Ilia Terpini; Fatiola Kurteshi Serafin Fanku, dishepulli i së bukurës / Alma Mile Aleks Verli, ministri jetëgjatë i financave (1920 - 1977) At Zef Pllumi rrno(n) për me tregue... / Ndue Dedaj Po kush është Spiro Rusha? / Hamit Beqja Oxhaku i Këlcyrës : historia e familjes Këlcyra, sipas vajzës së Ali Këlcyrës (pjesa 1) / Hana Këlcyra; Mero Baze Pse komunisti Qemal Stafa u shpërblye nga fashizmi italian me të drejtë studimi / Kastriot Myftaraj Oxhaku i Këlcyrës : historia e familjes Këlcyra, sipas vajzës së Ali Këlcyrës (pjesa IV dhe e fundit) / Hana Këlcyra; Mero Baze Kastriotët dhe origjina etnike e tyre / Ilirjan Gjika Trashëgimtari i amanetit për të mbrojtur kombin shqiptar : botohet eseja me rastin e 58 vjetorit të vdekjes së Mit'hat Frashërit / Adriatik Alimadhi Shekspiri është yni, quhej Florio : nga vendi fqinj hidhet një tjetër tezë për origjinën italiane të dramaturgut të madh / Lorenc Rabeta Shyqyri Sako një "dhuratë" në 70 - vjetor : [skenografi i shumë filmave shqiptarë] / Doloreza Dyli Sten Dragoti, Shqiptari që "shembi" muret e Hollivudit : në 75 vjetorin e regjisorit të madh shqiptar në Amerikë / Beqir Sina Eqerem bej Vlora : të njohim figurat e historisë / Fahri Shaska Eqerem bej Vlora, patriot, intelektual i madh dhe burrë shteti i shquar : [mbi konferencën që u zhvillua në Vlorë për Eqrem bej Vlorën] / Gëzim Llojdia " Të jesh mirë", pater Zef! : [ndahet nga jeta At Zef Pllumi. Materiale] At Zef Pllumi, ai që "rishkroi Ferrin" : [in memoriam] / Dhurata Hamzai Pse transmetohej pa emër muzika ime në Radio "Tirana"?! : kolosi i etnomuzikologjisë shqiptare flet për kalvarin e vuajtjeve të shumta gjatë regjimit komunist / Ramadan I. Sokoli Njeriu i vetëmohimit e i sakrificës : [Ajet Xhindoli] / Belul Hasanbelliu Dr. Frederik Shiroka, poeti i kirurgjisë shqiptare : me rastin e 100 - vjetorit të lindjes / Flamur Tartari Oxhaku i Këlcyrës : historia e familjes Këlcyra, sipas vajzës së Ali Këlcyrës (pjesa e dytë) / Hana Këlcyra; Mero Baze Oxhaku i Këlcyrës : historia e familjes Këlcyra, sipas vajzës së Ali Këlcyrës (pjesa e tretë) / Hana Këlcyra; Mero Baze Dënimi i deputetëve, apel për vlerat e demokracisë : [nipi i sheh Ibrahim Karbunarës flet për "gjyqin e deputetëve", 10 tetor 1947, dhe tragjedinë e familjes Karbunara] / Shemsi Karbunara; Andi Bica In memoriam për At Shtjefën Gjeçovin / Ndoc Kamsi Vajza që pozonte në studion e Kristaq Sotirit : [fotografia] / Qerim Vrioni Më lejo që të marr vuajtjen tënde : [At Zef Pllumi] / Miranda Haxhia Një jetë të tërë në arsim : një siluetë vetëportreti / Hamit Beqja Prifti italian : aventura ime 10-vjeçare në burgjet e Shqipërisë komuniste : [At Giacomo Gardini] / Giacomo Gardin; Dashnor Kaloçi E vogla Editi e madhe : [Edit Mihali] Modernizmi, xhaketë që s'më shkon : [piktori i filmit] / Shyqyri Sako; Alma Mile Napoleon Bonaparti dhe shqiptarët : [të dhëna burimore që vërtetojnë origjinën shqiptare të perandorit Francez] / Flori Bruqi U shua një fisnik : [Serafin Fanku, aktor e regjisor] / Kliton Nesturi Romantiku i harruar : in memoriam : Ndue Bytyçi, 1847 - 1917 / Anton Papleka Të kaluarën e kam hedhur pas krahëve : [në prag të 80 vjetorit të lindjes, shkrimtari gjerman, fitues i çmimit Nobel, rrëfen të kaluarën e tij] / Günter Grass At Gardini : "Represioni komunist mbi klerin katolik" / Giacomo Gardin; Dashnor Kaloçi Për filmin sakrifikova jetën : intervsitë me regjisoren / Donika Muçi; Julia Vrapi Valltarja Lili Cingu : Karriera më pengoi të krijoj familjen time / Arlinda Canaj Puna, në përgjithësi, nuk vlerësohet : bisedë me përkthyesin Shpëtim Çuçka / Shpëtim Çuçka Janina Kaçkovska Luarasi : aventura shqiptare e intelektuales polake që jetoi për 60 vjet në Rrugën e Kavajës / Genc Luarasi; Dashnor Kaloçi Esmihan Hanëm, gruaja më e përfolur e perandorisë turke / Vepror Hasani Lik Seiti, historia ballkanike e një superambasadori : kush ishte ambasadori më jetëgjatë në historinë e diplomacisë shqiptare të pasluftës së Dytë Botërore / Anila Doka Frati që u shndërrua në ikonë të shqiptarizmit : 23 tetor 1871, 136 vjet ma parë lindi At Gjergj Fishta / Mërgim Korça Piktor i vetmisë, trishtimit dhe melankolisë : Edward Hopper / Vasil Qesari Një artist i "fshehur" pas dekoreve : 70 - vjeçari Shyqyri Sako, piktor i mirënjohur i dhjetra dekoreve të filmit shqiptar / Flori Slatina Patër Gjergj Fishta, akoma i trajtuar si "gogol" : ç'fatkeqësi për kombin tonë! / Mërgim Korça Shkodër, besimi e vetmja pasuri : reportazh. Homazh në ceremoninë e përcjelljes së At Zef Pllumit / Gilmana Bushati Gjergj Fishta, Homeri i kohëve moderne Autori francez : Homoseksuali, Ali Pashë Tepelena : [Didier Godard, "Fjalor i udhëheqësve shtetërorë homoseksualë ose biseksualë"] / Anila Mema Françeskani i letrave : së shpejti, veprat e At Zef Pllumit në anglisht, frëngjisht dhe italisht / Ardian Ndreca; Esmeralda Bardhyli Frati që u shndërrua në ikonë të shqiptarizmit : 23 tetor 1871, 136 vjet ma parë lindi At Gjergj Fishta / Mërgim Korça Geraldina, modeli i papërsëritshëm i një mbretëreshe / Kastriot Dervishi Zbardhet jeta e plotë e Mbretëreshës së vetme të Shqipërisë : fakte dhe foto të reja në përvjetorin e Geraldinës / Anila Mema Kristaq Papargjiri, mjeshtri që gdhendi qytetin e Korçës / Artan Grabocka Poezia e madhe është e paparashikueshme : rreth fenomenit krijues të Xhevahir Spahiut, të cilin Robert Elsie e ka quajtur ndryshe si "zë i mbijetesës" / Alfred Uçi Frati që u shndërrua në ikonë të shqiptarizmit : 23 tetor 1871, 136 vjet ma parë lindi At Gjergj Fishta / Mërgim Korça Fishta i dekoruem : [Gjergj Fishta] / Kolec Çefa Sulo Klosi : inxhinieri i famshëm i "grupit të Deputetëve" që e varën në litar : [edhe dëshmia e vajzës, zonjës Edit Klosi] / Dashnor Kaloçi Një "asket" i kohëve moderne : [Pandi Nauni] / Sulejman Sula Meropi Xhoja. Rrëfehet femra e parë aktore që u ngjit në skenë në vitin 1936 / Zenepe Luka Mata Hari, bukuroshja që gënjente shumë : historia e "spiunes" më të famshme të të gjitha kohërave Martin Luter King, vrasja e mbrojtësit të së drejtës njerëzore : 14 tetor 1964, udhëheqësi amerikan për të drejtat e zezakëve, fiton çmimin 'Nobel' për Paqe Kur shtrembërohet historia : reagim ndaj shkrimit të Dionis Qirzidhis, botuar në "Gazetën Shqiptare", 21 tetor 2007 [lidhur me origjinën e piktorit Niko Egonopulos] / Arben P. Llalla Skraparlliu që luftoi për çlirimin e Myzeqesë : me rastin e 185 vjetorit të lindjes të atdhetarit Jashar Qazim Buba / Belul Hasabelliu Unë pinjolli i Qypërlinjve, shqiptarëve që drejtuan Turqinë e madhe : mbi historinë e të parëve të famshëm të familjes së tij. Si u persekutuan nga regjimi komunist / Fitim Mimani; Sulo Gozhina Ai mbeti profesori i rinisë : [Filip Ndocaj] / Albert Zholi I fali jetën çështjes së kombit të lirë sepse ishte çështja më fisnike : në përkujtim të atdhetarit Mithat Frashëri, vdekur më 3 tetor 1949 / Adriatik Alimadhi Mbërrijnë nga SHBA foto të rralla të Faik Konicës / Roland Qafoku Thanas Nano : Gazetarët e parë që punuan në TVSH : pjesa e fundit e kujtimeve të babait të ish - kryeministrit Fatos Nano / Thanas Nano; Qamil Xhani Sali Berisha më burgosi se mbrojta babain : [me djalin e Enver Hoxhës] / Ilir Hoxha; Rezarta Delisula Diplomatët e parë shqiptarë : cilët kanë qenë ministrat e Jashtëm të Shqipërisë që nga fillimi i shekullit XX Elena Gjika, shqiptarja, që i shërbeu kombit / Stilian Adhami Kur Shkodra rrezikonte të shkaktonte Luftë Botërore : kujtimet e ish - kryeministrit italian, Giolitti / Giovani Giolitti; Klodian Briçi Shënime për Pader Marin Sirdanin / Kolec Çefa Astrit Nuri, gazetari që e ngjeu penën në "sherbet" : [in memoriam] / Bashkim Nikolla Diplomati shqiptar që takoi Hitlerin : cilët ishin ministrat e Jashtëm në periudhën kohore midis dy luftrave botërore Anjeza Shahini : Dua të kem suksesin e Vaçes / Anjeza Shahini; Dorela Paci Portret i Viktor Gjokës në liri : [in memoriam] / Dhurata Hamzai Urdhri kalorsiak i Shën Gjergjit dhe një gjenealogji e familjes së ëngjëllorëve nga Drishti / Anisa Papleka Durrësakët e filmit shqiptar në vite / Flori Slatina Ministrat e Jashtëm të diktaturës komuniste : cilët ishin ministrat që përfaqësuan Shqipërinë nga fillimi i Luftës II - të Botërore deri në vitin 1982 Himni rozë i Simon Gjonit : [Gjon Simoni] / Flora Nikolla Bardi i fundit i Tropojës : në 80 - vjetorin e lindjes : [Sokol Arifi] / Anton Papleka Apostol Meksi, të pathënat e kolegut të Kristoforidhit : [në këtë shkrim flitet për kontributet e Apostol Meksit në lëmin e studimit të kulturës popullore, ndoshta i pari studiues shqiptar i folklorit të popullit tonë] / Fedhon Meksi Mos vallë duhet të jesh homeseksual ose biseksual për të udhëhequr ? : [Didier Godart, "Fjalor i udhëheqësve shtetërorë homoseksualë ose biseksuale"] / Virgjil Muçi Shkencëtari i famshëm polak që vdiq nga torturat në burgun e Tiranës : historia e panjohur e tragjike e prof. Dr. Stanislav Zuber që punoi pë 20 vjet në Shqipëri në kërkimin e zbulimin e fushave naftëmbajtëse / Dashnor Kaloçi Ndre Mjeda : bari shpirtëror / Nikë Ukgjini Figura madhore e një apostulli të fesë e të kombit : recension / Mikel Gojani Camaj pa kapele bavareze... : [Martin Camaj] / Hans-Joachim Lanksch Enver Hoxha sajon dy udhëtime për vrasjen e Viktor Eftimiut / Ardian-Christian Kyçyku Një ditë në shtëpinë e Tolstoit : jeta e gjeniut nga zejtar këpucësh deri te kryevepra boterore "Lufta dhe Paqja" / Elona Bano Feim Ibrahimi - një prej personalitet më të spikatura të muzikës shqiptare : pjesë nga jeta dhe vepra / Metila Dervishi Nënë Tereza ka kombësi shqiptare / Naum Prifti Është koha e heronjve dhe e maskarenjve ! : [Ylli Polovina, "Një kolonel midis Tiranës dhe Prishtinës"] / Lirim Deda Sadik Gaçi, artisti që ruan vlerat e kulturës kombëtare / Fatime Kulli Figura dhe vepra e Akademik Idriz Ajeti / Rexhep Ismajli Faktorët kryesorë që e bënë Idriz Ajetin një ndër albanologët më të shquar të kohës / Shaban Demiraj Gazetari që denoncoi SITA - n, ose KESH - in e kohës së Zogut : Gazeta "Shqip" publikon historinë e gazetarit të njohur Aleks Mavraqi, i cili në vitin 1935, i sugjeroi shoqërisë së famshme SITA që të merrte përsipër ndriçimin e bulevardit të Tiranës me emrin "Zogu I" / Dashnor Kaloçi Kristo Luarasi : patrioti kolonjar që ngriti shtypshkronjën e parë shqipe në Sofje / Dashnor Kaloçi Mësuesi shembullor dhe nacionalisti që i tha ndal diktaturës : presidenti i Republilkës nderon Edip Tërshanën pas vdekjes me medaljen "Shqiponja e Artë" / Nuri Dragoj Një shqiptar vendos lule te varri i Bajronit : Tefik Rama, udhëton Tiranë - Londër - Notingam për të nderuar poetin anglez / Nuri Dragoj Unë jam Lilo Labja e vërtetë e luftës partizane : historia e Ervehe Gorishtit që u copëtua për të mos rënë në duar të gjermanëve / Ervehe Gorishti; Zenepe Luka "Psikologjia" e Hasan Tahsinit dhe studimi i saj nga prof. dr. Nuri Abdiu : [recension] / Pajazit Nushi Visarion Xhuvani - teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare : shënime mbi botimin e fundit "Visarion Xhuvani - në kishë, në parlament dhe në burg" ["Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare " me autor Nos Xhuvani] / Myzafer Berberi Për dëbimin e mjegullnajës nga fytyra e ndritur e patriotit të madh Fan S. Noli / Agim Xh. Dëshnica Bukurinë e gjej tek e shkuara : [intervistë me fotografen] / Lala Meredith (Vula); Blerina Goce Tri veprat e pavdekshme të Nolit : botuar më 1940 : si shkruanin paraardhësit, / Ernest Koliqi Visarion Xhuvani - teolog dhe patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare : shënime mbi botimin e fundit "Visarion Xhuvani - në kishë, në parlament dhe në burg"; Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare" me autor Nos Xhuvani / Myzafer Berberi Ju tregoj Saliun që nuk e shihni : bashkëshortja e kryeminstrit tregon jetën e saj / Liri Berisha; Arlinda Canaj Për Donikën e Kaninës, Donikën e Kastriotit / Idajet Jahaj Kasëm Trebeshina, shigjetë në një shoqëri me hark të shkrehur : [Nuri Dragoj, "Trebeshina, një jetë para gjyqit"] / Veledin Durmishi E vërteta përvëluese e Aristidh Kolës : [polemikë me zotin Arben Llalla] / Kolec Traboini Lekë Leskaj sjell Smajl Lesko Progonatin : ["Biri i Arbërisë : poezi, kujtime dhe vlerësime"] / Re. Ku. Më është dobësuar nervi i syrit, por jo i punës : flet piktori, dhe kritiku i artit / Llambi Blido; Zylyftar Hoxha Malet janë më pranë rrufeve : shënime për librin e Nuri Dragoit "Trebeshina, një jetë para gjyqit" / Petraq Risto George Miku : Ju tregoj 22 vitet e mia në Shqipëri : flet i ngarkuari me punë i Rumanisë në Tiranë / George Miku; Anisa Pëllumbi Historia e fotos së Isa Boletinit në Vlorë / Qerim Vrioni Kur lind një rebel : [shkrimtari Artur Miller] Albert Minga rikthen Milerin në teatrin shqiptar : pas 40 vjetësh, rivihet në skenë "Pamje nga ura" / Albert Minga; Anila Mema At Zef Pllumi - Institucioni që u rezistoi kohërave / Anton Çefa Mësuesi ynë i letërsisë, Jonuz Blakçori / Agim Xh. Dëshnica Ju tregoj Familjen e Vlorajve : shkruar më 1936 : si shkruanin paraardhësit / Eqrem Vlora Ina Rama, një Silvia Konti për prokurorinë e përgjithshme : [Kryeprokurorja e Republikës] / Roland Qafoku Sermet Xhaxhuli, diplomati që drejtoi shërbimin sekret : karriera e njeriut që zëvendësoi Haki Stërmillin dhe që mbeti i harruar / Kastriot Dervishi Humor nga Tano Banushi : [Isa Alibali, "Me Tano Banushin dhe humorin e tij : jeta dhe veprimtaria artistike"] / Alma Mile Të vërtetat e bukura të Ani Wilms : [shkrimtare] / Zefina Hasani Shkrimtar dhe poet, ana e panjohur e Mehmet Shehut : gazetari i New York Times - it, Harrison Salisbury zbulon talentin letrar të kryeministrit shqiptar. Intervista surprizë ne Tiranë në gushtin e vitit 1957 / Xhevdet Shehu Kristaq Antoniu. 100 - vjetori i "Rudolfo Valentinit" të Ballkanit / Blerina Goce Media dhe Akademia e Shkencave, bujë dhe rrëmujë! Ringjallet Enver Hoxha : [në përgjigje të një "specialeje" në 99 - vjetorin e lindjes së Enver Hoxhës : 100 fakte nga jeta e Enver Hoxhës, "Tirana observër", 2007] / Vasfi Baruti Ndregjonët e Dibrës. Familja fisnike që mbrojti hebrenjtë në vitet 1943 - 1944 / Dashnor Kaloçi " Ndregjonët", libër jo vetëm me vlera historike : vlerësim për librin e Xhafer Martinit / Ramiz Gjini Vrasja e Kenedit, e urdhëruar nga Hrushovi : teza e fundit mbi atentatin e shumëpërfolur vjen nga libri i shkruar prej ish - kreut të shërbimeve sekrete rumune, Ion Mihai Pacepa E vogla Marika e madhe : [aktorja Marika Kallamata] Helidon Haliti, piktori që i rrëmbeu të atit penelin : [djali i poetit të njohur Faslli Haliti] / Anila Çuli Të fala nga Bronksi shqiptar : bashkëbisedim me skenaristin dhe regjisorin e njohur që flet nga Amerika, ku jeton prej 6 vitesh / Leka Bungo; Ermir Hoxha Ju rrëfej anën e panjohur të Thaçit : intervistë eskluzive me gazetarin, publicistin dhe shkrimtarin e njohur, ish - drejtues kryesor i Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe një nga bashkëpunëtorër e afërt të Hashim Thaçit / Bedri Islami; Dashnor Kaloçi Edith Durham, më tepër se sa një shqiptare / Safet Ramolli Një vit pa satirikun Buxheli / Blerina Goce Ju rrëfej anën e panjohur të Thaçit : intervistë eskluzive me gazetarin, publicistin dhe shkrimtarin e njohur, ish - drejtues kryesor i Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe një nga bashkëpunëtorët e afërt të Hashim Thaçit / Bedri Islami; Dashnor Kaloçi " E vërteta ime për rrugëtimin e Ismail Qemalit nëpër Myzeqe" : rrëfimi i Qemal Karaosmanit, delegatit të Elbasanit që shoqëroi plakun e Vlorës / Qemal Karaosmani Misteri Ukshin Hoti : "Bisedë permes hekurash". Ribotohen letrat mes politologut të njohur kosovar, Hoti, dhe shkrimtarit Ismail Kadare / Esmeralda Bardhyli Zbulohet emri i babait të Nermin Vlorës : flet Orhan Zarshati, stërnipi i Ismail Qemalit për të pathënat e familjes / Orhan Zarshati; Zenepe Luka Ismail Qemali, si e rrëmbeu gruan e tij greke : një histori personale nga jeta e plakut të Vlorës / Kristo Frashëri Dukagjini është frigoriferi i gjuhës së vjetër shqipe : amaneti i fundit i Artistit të Popullit Lec Shllaku / Lec Shllaku; Prelë Milani Profili politik i Ismail Qemalit / Lavdosh Ahmetaj Fotografia e fundit e Gjon Milit në studion e një amerikani / Qerim Vrioni Publikohet Deklarata e plotë e Pavarësisë / Armand Maho Nermin Vlora Flamurtaja : zoti di seç bën të mori në qiell në 28 nëntorin tonë, në 28 nëntorin tënd / Zenepe Luka " Nderim heronjve të Kombit" : [Skënder Luarasi, "Tri jetë : Koloneli Tomson, Ismail Qemali, Isa Buletini'] / Mystehak Kapo Pinjollët e përndjekur të Ismail Qemalit : ana e turpshme e sjelljes së regjimeve me të afërmit e plakut të urtë të Vlorës : [materiale] Pse vazhdon të injorohet vepra e këtij atdhetari : heshtje për Xhelal Koprenckën, firmëtarin e Shpalljes së Pavarësisë / Zylyftar Hoxha Vdekja e Ismail Qemalit : pjesë nga ditari i plakut të urtë që shpalli pavarësinë e Shqipërisë / Rudina Xhunga Adem Jashari, lufta dhe rëndësia e veprës së tij / Dilaver Goxhaj Si përfunduan ministrat e qeverisë së parë shqiptare : 17 ministrat e qeverisë së Ismail Qemalit / Kastriot Dervishi Adem JASHARI i tha popullit të tij : Mos dëgjo moral nga imoralët dhe, mos beso të pabesët! / Dilaver Goxhaj Flijimi i Jasharëve, mbolli në lëndinën e lotëve shpresën e epokës së Kastriotëve / Dilaver Goxhaj Balerina franceze që rrëmbeu zemrën e Ahmet Zogut : Tanja Visirova Timo Flloko : dashuria me Verën / Timo Flloko; Blendi Fevziu In memoriam për dr. Enis Boletinin : me rastin e 80 vjetorit të lindjes / Vera Ibrahimi Pashk Përvathi, piktori i vjeshtave : rikthim te motivet e hershme, vjeshtat dhe ciganët / Eralda Kenaj Ndihem e plotësuar, kur ekspozoj : Brikena Berdo dhe realizmi postmodern në artin e saj / Eralda Kenaj Një vit pa shkrimtarin humorist Qamil Buxheli / Halil Katana I vogli Haliti i madh : [poeti Faslli Haliti] Autorja, Doris Lessing, fituese e Çmimit Nobel në 2007 në letërsi : [Doris Lessing, "Fëmija i pestë"] Valltari më i mirë i ballove shqiptare të Bukureshtit : bukureshtarët e Rekës Shqiptare : Matej Danili (1909-1993) / Baki Ymeri Ndihem shumë borxhli ndaj gruas : [jeta e politikanit dhe historianit Paskal Milo] / Paskal Milo; Artemida Çollaku Romantiku mbi pëlhurë : Qamil Grezda, piktor / Suzana Kuka (Varvarica) " Ju tregoj të vërtetën e 'dashurisë' së Qemal Stafës me Nexhmije Hoxhën" / Hasan Stafa; Kastriot Kotoni Filmi në zi, shuhet teto Xhano : shuhet Xhanfise Keko, regjisorja e filmit për fëmijë / Flori Slatina Presidenti dekoron me urdhrin "Gjergj Kastrioti Skënderbeu" patriotët e mohuar nga diktatura : [dekorime nga presidenti Bamir Topi. Materiale] Politikanët të gjejnë zgjidhjen më të drejtë që secili të kthehet në trojet etnike shqiptare : flet mbesa e Ministrit të Mbrojtjes së Qeverisë së Parë Shqiptare - Mehmet Pashë Derallës / Valdete Deralla; Kozeta Zavalani Jeta në mërgim dhe eshtrat në Vlorë : Isuf Luzaj, shqiptari që i tha "ndal" diktaturës / Agim Boçari Historia e marrëdhënieve të tim eti me Enver Hoxhën : flet djali i Koço Tashkos / Frederik Tashko; Armand Jonuzi Xhanfize Keko : shuhet kineastja e parë shqiptare : sot homazhet për regjisoren e fëmijëve / Oliverta Lila Artistët shqiptarë të Luftës / Mehmet Gëzhilli; Admirina Peçi Shqiptarët e Thraqi - Evros në Greqi : mes të afërmve të Fan Nolit dhe dëshmive për prejardhjen shqiptare / Arben P. Llalla 50 agjentët sekretë më të famshëm shqiptarë : spiunazhi shqiptar Antikomunistët më të shquar dhe diktatori në kujtimet e Hana Këlcyrës / Hana Këlcyra; Blendi Fevziu " Miltiadh Papa, kërcimtari fluturues" në një libër të studiuesit Nexhat Agolli / Albert Janku Historia e jetës sime në 50 përgjigje : akademiku i njohur tregon intimitetet e jetës së tij / Hamit Beqja; Roland Qafoku UDB - ja, infiltron agjentët e saj në shërbimin sekret shqiptar : spiunazhi shqiptar Burda, fotografi që zbardh arkivën e historisë shqiptare / Qerim Vrioni Neshat Tozaj : "Ju tregoj Kadri Hazbiun, ashtu siç e kam njohur" / Neshat Tozaj Hakani, pionieri i Artit të Shtatë : 50 vjetori i filmit shqiptar dhe pionieri i saj, 75 vjeçari Hysen Hakani / Flori Slatina Përse babai im nuk pajtohej me Enver Hoxhën : flet djali i Koço Tashkos / Frederik Tashko; Armand Jonuzi Jeta ime është një poezi : flet poeti në 68 vjetorin e lindjes së tij / Gjokë Beci; Aleksandër Ndoja Diaspora në pasqyrë : dr. Zef J. Oroshi, ish - nxënësi i Mjedës e i Fishtës / Klajd Kapinova Në kërkim të Marsel Prustit / Luan Rama Në gjurmët e një regjisoreje : Xhanfise Keko / Abdurrahim Myftiu Rruga e Ramiz Alisë drejt pushtetit : karriera politike " Si kundërshtoi babai ngritjen e një mauzoleumi" : flet djali i Koço Tashkos / Frederik Tashko; Armand Jonuzi Trishtimi i zonjës Shuteriqi : [Mynever Shuteriqi, "Një jetë në dashuri"] / Mynever Shuteriqi; Esmeralda Bardhyli I fundit i Shekullit të XX : [Reshat Bardhi] Me fëmijët, për fëmijët! : [Xhanfize Keko] / Përparim Kabo Princi i vallzimit shqiptar : [Dedin Suli, "Agron Aliaj, artisti që thuri legjendë"] / Fitim Çaushi Mark Vuji - modeli i mësuesit, drejtuesit e studiuesit : [Qazim Dushku, "Mësuesi i mësuesve"] / Jak Rrozhani Theofan Stilian Noli themeloi Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare / Apostol Bitraku Isa Boletini, skena e panjohur e vrasjes së një heroi legjendash : në kujtim të 92 - vjetorit të vdekjes së luftëtarit të madh / Ferdinand Dervishi Të panjohurat e mëdha të Aleksandër Moisiut / Esmeralda Bardhyli Portreti i një Zonje : [Zamir Këlliçi; Nexhat A. Agolli, "Gjyzepina Kosturi, zonja me shpirt e operës shqiptare"] / Alma Mile Nacionalisti që ndihmoi emigrantët shqiptarë : dr. Ismail Boçari, shqiptari i madh i diasporës në Itali / Qëndro Meminaj; Gëzim Llojdia Liri Berisha. Misioni bamirësi / Alida Cenaj Neritan Liçaj : aktori i "çmendurive" / Neritan Liçaj; Anila Çuli " Tradhëtar" si Ali Këlcyra / Albert Kotini Ministrat që bëjnë jetë luksoze dhe ndërtojnë vila : intervistë me politikanin e njohur / Sabri Godo; Valentina Madani " Katër atentatet që i janë bërë babait tim" : flet djali i Koço Tashkos / Frederik Tashko; Armand Jonuzi Si e vlerësoj tim bir, Benin, në politikë : [Ben Blushi] / Kiço Blushi; Qamil Xhani Natan Shakner, mjeku hebre që shërbeu për 33 vjet në Shqipëri : dëshmitë e Mila Çoratit mbi historinë e familjes Shakner : [1939-1973] / Dashnor Kaloçi Aleksandër Moisiu : "Nënë, po më helmoni jetën" : [letra drejtuar familjes pak para vdekjes] / Oliverta Lila Miltiadh Papa, kërcimtari i kalibrit botëror : shënime për monografinë "Miltiadh Papa, kërcimtari fluturues" të Nexhat Agollit / Albert Janku Pesëdhjetëvjetori i Fjalorit "Bashkimi" : ["Fjalori i ri i Shqypes". Shkrimi i autorit Karl Gurakuqi botohet në 36 - vjetorin e vdekjes së tij] / Karl Gurakuqi Kush ishte Mihal Zallari / Tanush Kaso Cherardo Bosio krijuesi i një kryeqyteti : arkitekti që u la pas shqiptarëve, një kryeqytet / Artan Shkreli Fan Noli, i ndjekur nga Sigurimi i Shtetit / Kastriot Dervishi Takim me djalin e Eseninit : [Aleksandër Sergejev Esenin) / Rozi Theohari Misteri i zhdukjes së mjekut të famshëm hebre, Shakner : Durrës 1973 : [dëshmitë e Mila Çoratit mbi historinë e familjes Shakner] / Dashnor Kaloçi Stefan Kondillari, shqiptari që habiti mbretin e Bullgarisë : [nga jeta e atdhetarit të shquar, që luftoi për pavarësinë e Shqipërisë] / Niko Kotherja Dr. von Hahn, Tirana dhe tiranasit : [albanalogu Johann Georg von Hahn] / Fedhon Meksi Dr. Vasfi Samim Visoka : themelues i madh në sportin shqiptar : dossier me personalitetet më të shquara të Shqipërisë / Besnik Dizdari Elvira Molinari në kërkim të nostalgjisë televizive / Dhurata Hamzai 100 fakte nga jeta e Skënderbeut / Qamil Xhani; Entela Resuli Ndonjëherë nuk mjafton një jetë e tërë për të përfunduar një projekt arkeologjik : intervistë me arkeologun dhe profesorin e asociuar / Gëzim Hoxha; Eralda Kenaj Fati tragjik i At Bernardin Palajt, mbledhësit të Eposit të Kreshnikëve / Dashnor Kaloçi At Bernardini ishte "Frati i kangvet" : poeti, prozatori dhe studiuesi i famshëm, shkruante me superlativa për Palajn / Ernest Koliqi Rexhep Ferri, piktor i njeriut Sizif - ian / Mustafa Ferrizi Enciklopedia e pashkrueme e Dhimitër Antonit / Andi Bica Rembo - Një stinë e shkurtër në ferr! : [Arthur Rimbaud] / Luan Rama Ramë Dervishi, nacionalisti i shquar i trevës së Martaneshit / Astrit Kola Albert Kamy - "Njeriu i revoltuar" : [me rastin e 95 vjetorit të lindjes] / Luan Rama Ahmet Zogu, personalitet madhor e shumëplanësh : jeta e mbretit të shqiptarëve - sa shumë e kërcënuar?!!! / Safet Ramodhi Një mijë fjalët në ditë të Xhek Londonit : jeta e sfidat e novelistit dhe romancierit në luftë të vazhdueshme me natyrën dhe botën Të kaluarën e kam hedhur krahëve : intervistë me shkrimtarin e njohur gjerman fituesin e çmimit "nobel" për letërsinë në vitin 1999 / Günter Grass Pashko Gjeçi : "Si e bëra Dante Alighierin të flasë shqip" : [historia e dhimshme e një prej kolosëve më të mëdhenj të letrave shqipe, studiuesit dhe shoqëruesit të famshëm, me origjinë nga Shkodra që përktheu "Komedinë Hyjnore", "Odisenë"] / Dashnor Kaloçi Kostaq Cipo, burri i dijes : portreti i studiuesit. Shumë gjurmë të këtij gjuhëtari dhe themeluesi të Arsimit të Lartë në Shqipëri mund t'i hasim ende sot / Aleksandër Meksi " Pas Enverit, në krye të shtetit duhet të vinim Dritëroin" : [letër e ish - prokurorit dhe avokatit të familjeve të dëshmorëve të atdheut dhe i veteranëve të LANÇ - it, dërguar në redaksinë e gazetës "Albania"] / Pandi Konomi; Petrika Grosi Mulliqi, dekan i pikturës shqiptare në Kosovë : 10 vjetori i vdekjes së piktorit të shquar Muslim Mulliqi / Flori Slatina Nuk perëndon dielli i poetit Ali Asllani / Gëzim Llojdia Sikur Bilal Xhaferri të ishte gjallë, të dëgjonte si flitet për Fadil Paçramin / Hyqmet Zane 88 vjet të pathëna mbi Kongresin shtetformues : bisedë me trashëgimtarin e oxhakut aristokrat të Lushnjës që priti personalitetet e para të shtetit / Shemsi Karbunara; Andi Bica Biografia zyrtare e Ahmet Zogut, mbretit të Shqipërisë / Sejnada Rroshi Si shpend nëpër trojet shqiptare : dëshmori tiranas Skerdilajd Llagami që ra për çlirimin e Kosovës / Rajmonda Maleçka Ibrahim Shyti, patrioti që hapi librarinë e parë në Vlorë : [dëshmia e 81 vjeçares Godiva Shyti vajza e Ibrahim Shytit, nga qyteti i Vlorës] / Dashnor Kaloçi Një grua në botën e burrave : në 100 vjetorin e lindjes së shkrimtares së njohur franceze, Simonë de Bovuar, përkthyesja e saj në gjuhën shqipe, Diana Çuli, tregon diçka më tepër për letërsinë që ajo la pas / Esmeralda Bardhyli " Ethet", gazetaria dhe ca gjëra për veten... : [intervistë] / Adi Krasta; Elona Demollari " Partizanët e admironin Dritëroin e vogël kur mbante një pushkë italiane, Patick" : ish - prokurori tregon kujtimet për Dritëro Agollin që nga fëmijëria, lufta, çlirimi, diktatura e deri sot / Pandi Konomi; Petrika Grosi Dr. Ibrahim Rugova, protagonist i historisë moderne të Kosovës : dy vjet që kur Dr. Ibrahim Rugova u nda nga jeta Nderi..., për një grua të fortë : [Musine Kokalarit i jepet titulli "Nderi i Kombit"] / Eneida Bitri - : Musine Kokalari, zëri i përjetshëm i lirisë / Kastriot Dervishi Gjon Mili : shqiptari i madh që shpiku blicin / Maksim Zotaj Gjon Mili : shqiptari i madh që shpiku blicin / Maksim Zotaj Jeta ime, nga lufta me partizanët tek takimet me Berishën : intervistë me republikanin / Sabri Godo; Blerina Toslluku Meta rrëfen marrëdhëniet e tij me Ramën, Nanon dhe aleatët : intervistë me Kryetarin e LSI- së / Ilir Meta; Blerina Toslluku Këlliçi i mikrofonit, kamerës dhe penës sportive : në 70 vjetorin e lindjes së gazetarit [gazetari Skifter Këlliçi] / Gavrosh Levonja Parashqevi Qiriazi, një grua mes diplomatëve burra në Konferencën e Paqes në Paris.... / Dalip Greca Historinë e shkruajnë mërgimtarët : intervistë me shkrimtarin, çmimi "Nobel", 2001 / Vidiadhar Surajprasad Naipaul; Flori Slatina Nuk ka "Histori Mjekësie Shqiptare" pa dr. Kadri Kërçikun / Paul Tedeschini Mërgimi i shpirtit të poetit : [Sali Bashota] / Luan Topçiu " Njerëzit e mirë të luleve" : [promovohet libri i Tomson Nishanit] / Astrit Xhaferri "Marin Barleci" pseudonimi i Marin Beçikemit "prej Marin Beçikemit nga Shkodra" / Ilia S. Karanxha Kush mori pjesë në varrimin e Fadil Paçramit : flet i biri. Pengjet e tim ati do t'i realizoj unë / Agim Paçrami; Entela Resuli Merr fund jeta - dramë e Fadil Paçramit / Dhurata Hamzai Bajram Haxhiu, patrioti i harruar i Kongresit të Lushnjës : dëshmi të reja për pjesëmarrës të përndjekur. 88 vjet pas Kongresit të Lushnjës / Miranda Haxhia Dorëshkrimi sekret i patriotit Palok Traboini dhe lidhja me "Motrën Tonë" : [libri "Gjurmë në histori" kushtuar Palok Traboinit dhe me pjesë nga shkrimet e tij botuar në shtypin shqiptar në vitet e luftës për pavarësi] / Kolec Traboini Tre librat, reliket e familjes patriotike të Traboinëve : [libri "Gjurmë në histori" kushtuar Palok Traboinit] / Kolec Traboini Mjedisi kishtar dhe politik i Kuvendit të vitit 1462 : me rastin e 540 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut / Kasem Biçoku Ngjarjet që formuan një poet të madh : udhëtim fragmentar në jetën e De Radës Trimi Tafil Buzi dhe gjurmët e tij të pashlyeshme në historinë kombëtare të shek.XIX : një libër i vogël me një bibliografi të madhe : [Mexhit Kokalari, "Trimi i vegjëlisë Tafil Buzi : (1792-1844)"] / Kostaq Xoxa Një letër e pabotueme e Fishtës në mbrojtje të Joklit : in memoriam / 25 shkurt 1877 lindi albanologu i njohur Norbert Jokli / Kolec Çefa Shqiptarët skanë nevojë për teatër, u mjafton politika : [flet shkrimtari dhe skenaristi] / Ruzhdi Pulaha; Fatiola Kurteshi " Historia e vërtetë e internimit tim për romanin "Tuneli" : Dhimitër Xhuvani rrëfehet për jetën, punën e familjen / Dhimitër Xhuvani; Anila Mema Prof. dr. Jakov Milaj, figurë shumëplanëshe e botës intelektuale shqiptare ; mësues, publicist, dr. veteriner, antropolog, historian, politikan, atdhetar i shquar / Pertefe Leka Kadare kundër poshtërimit të njeriut nga diktatura / Kostaq Xoxa Miniportret : Ahmet Kopliku / Çelo Hoxha Debatet shqiptare në vitin 1920 : letërkëmbime me Mit'hat Frashërin [për ruajtjen e paprekur të kufijve etnikë] -- : Gëzim Erebara, regjisori që jetoi mes pasionit për filmin dhe letërsinë / Flori Slatina Shaban Çollaku, albanolog dhe atdhetar i përkushtuar / Muharrem Dezhgiu Dëshirë pas hekurave : shkruaj mama : [Liri Lubonja, "Larg dhe mes njerëzve". Edhe intervistë me autoren e librit] / Ermir Hoxha Përndjekja e Musine Kokalarit nga Sigurimi : [edhe letërkëmbimi i saj me Sotir Kolean] / Kastriot Dervishi Dr. Vasfi Samim Visoka : themelues i madh në sportin shqiptar / Besnik Dizdari Themelimi i Kombëtares së Atletikës dhe roli i madh i Dr. Samimit : Dr. Vasfi Samim Visoka - themelues i madh në sportin shqiptar / Besnik Dizdari Shuhet pionieri i kameras shqiptare, Agim Fortuzi / Flori Slatina In memoriamm/ Ditët e fundit të P. Anton Harapit / Daniel Gjeçaj Sartre, Beauvoir dhe "seksi i dytë" : me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Simone de Beauvoir (1907 - 2007) / Luan Rama Vlonjati që qeverisi në Podgoricë : [Ago Agaj] / Gëzim Llojdia Faik Konica : "Raufi shqiptar kur s'kishte Shqipëri" : [biografia dhe veprimtaria politike e Rauf Fico - s] / Shyqyri Hysi Avni Mula : Ju tregoj dy dashuritë e mia : në 80 - vjetorin e lindjes, artisti rrëfem jetën : [edhe mbi librin kushtuar artistit me autor Mustafa Gërcaliu - n, "Midis dy dashurive"] / Avni Mula; Anila Mema Kur mbylli sytë i katërti i frashëllinjve : [Mithat Frashëri] / Gëzim Llojdia Bejlerët e Këlcyrës nën dritën e dokumenteve të kohës / Apostol Kotani Eluard, poeti i dashurisë dhe i lirisë / Luan Rama Mesjeta dhe titujt që mbanin feudalët shqiptarë : shekulli XIII - XIV Mal i lartë, dritë e shërbimit veterinar : [kontributi i Vasfi Samimi - t] / Myzafer Çela 1967/ Letra nga Norvegjia që kërkonte lirimin e Musine Kokalarit / Kastriot Dervishi Ju kam sjellë dy gurë nga Kosova : Doktor Shefqet Ndroqi, mjeku i paharruar, që u mungon të gjithëve [materiale] / Olimbi Velaj Si u rekrutua nga Sigurimi i Shtetit / Isuf Mullai; Blendi Fevziu Burri që përsosi kabanë : [Vasil S. Tole, "Usta Laver Bariu, i fundit nga mjeshtrat e mëdhenj të Sazeve"] / Alma Mile " Blerja" e Legalitetit nga agjenti i Sigurimit të Shtetit / Isuf Mullai; Blendi Fevziu Prof. Imzot Frano Ilia, një personalitet fisnik i kulturës sonë / Kolec Çefa Jeronim De Rada - përfaqësues madhor i Rilindjes Kombëtare / Safet Ramolli Ja pse e cilësova "Nënë Tereza" : [Viktori Titani] / Lluka Pashko Frashërliu i harruar : [Shefqet Frashëri, veprimtar i çështjes shqiptare] / Albert Kotini Pema gjenealogjike e Alfred Kaçinarit / Elona Pasha Shkencëtari shumëplanësh i politikës shqiptare të bashkëkohësisë : [Niko Faberi, "Dhjetë vjet në politikë"] / Laurant Bica Përse babai im nuk pajtohej me Enverin : flet djali i Koço Tashkos / Frederik Tashko; Armand Jonuzi Sinan Çeli, legjenda e pilotit që pagëzoi helikopterët shqiptarë / Afrim Imaj; Riza Lahi Bizneset e mëdha të Daragjatëve të Shkodrës : [familja Daragjati] / Dashnor Kaloçi Breznitë e Runajve / Albert Kotini Gjumi i Baladave : [Frederik Reshpja, poet] / Flurans Ilia Kur historia shkruan të vërtetën e saj... dr. Vasfi Samimi, një dosier krejt i panjour i hapur për herë të parë në historinë tonë / Besnik Dizdari Lessing në shqip... dhe shkatërrimi përmes dhunës : [Doris Lessing, "Fëmija i pestë"] / Arta Marku Në atë dhomë një çast : [cikël me poezi] / Aleksandër Çipa Persekutimi i familjes Katro : [Enver Hoxha asnjëherë nuk u pranua nga aristokratët e Korçës, ndaj i persekutoi ata] / Vepror Hasani Mes nudove të kuqe : krijimtaria e piktorit Artur Muharremi vjen në një katalog Reliktuari dhe kulti i Gjon Vladimirit te shqiptarët : ç'përfaqëson zbulimi i ndodhur javë më parë në Elbasan nga koleksionisti i njohur Vangjel Kapedani? Ç'farë fshihet pas figurës së Gjon Vladimirit, shkak për trajtimin e të cilit u bë gjetja e një kutize argjendi? / Moikom Zeqo Riza, unik, i gjallë i Monumenteve : Emin Riza, - enciklopedia e gjallë e Monumenteve / Behar Gjoka Jeta ime si ish - president : ish - kreu i shtetit shqiptar rrëfen karrierën e tij ushtarake, politike dhe shtetërore, raportet me krerët e politikës shqiptare / Alfred Moisiu; Urim Bajrami; Eva Gjura Adem Jashari, bëma që kaloi masën njerëzore : në 10 vjetorin e rënies së heroit të Kosovës dhe gjithë familjes së tij / Rexhep Qosja Unë që urreja sportin, u martova me futbollistin e kombëtares : rrëfehet ish - prefektja e Tiranës / Makbule Çeço; Darina Tanushi Përse Zogu e ka prejardhjen nga familja e Skënderbeut : flet nga Parisi, djali i vëllait të Ahmet Zogut / Skënder Zogu; Roland Qafoku Aleksandër Moisiu në skenat e Berlinit : (copa të zgjedhura nga artikulli i Dr. S. Visokës botuar në revistën "Shkëndija" nr. 3) [edhe një biografi për Vasfi Samimin] / Vasfi Samimi Nëpër tingujt e jetës së Laver Bariut / Vasil S. Tole Aleksandër Moisiu gjeni arti i racës shqiptare / Vasfi Samimi Në kujtim të një shoku : [Shaban Thaçi, mjek] / Albert Sotiri Homazhe për Ramadan Sokolin, kolosin e etnomuzikologjisë shqiptare / Fatiola Kurteshi " Vajza Uragan", obelisk përjetësie për Musine Kokalarin : [Novrus Xh. Shehu, "Vajza Uragan : Musine Kokalari"] / Enver Memishaj (Lepenica) Ramadan Sokoli, patriarku i etnomuzikologjisë shqiptare : muzikologut dhe albanologut, që ishte dhe mbeti në fokusin e institucioneve më prestigjioze shkencore mbarëbotërore / Astrit Kola " Viti Çabej" në 100 vjetorin e lindjes : përvjetori i Eqerem Çabejt shënon edhe një shekull nga Kongresi i Alfabetit në Manastir / Anisa Ymeri Konica, prozë dhe kritikë / Ledri Kurti Xhafer Matuka, gjenerali i lirisë dhe i dashurisë njerëzore / Fatime Kulli; Bashkim Nikolla Disa "penelata" mbi emblemën e kulturës popullore : [Ramadan Sokoli, etnomuzikolog] / Agim Baçi Jam në jetë, do të luftoj... : [prozë] / Musine Kokalari Doktor Nuri Veseli një emër nderi mbi kalanë e Krujës / Zef Rrozhani Robert Shvarc : portreti, psikologjia dhe fotografia : [Roland Tasho ia ka arritur qëllimit duke na treguar ato detaje të cilat nisin me pozicionin e kokës së Shvarcit, të cilat nuk janë vënë pa qëllim në dy apo tri klishe; me mënyrën se si ai lëvizte kokën dhe mënyrën se si e hidhte apo e fiksonte shikimin e tij] / Suzana Kuka (Varvarica) Admirimi i Amerikës ndaj kombit shqiptar : Kristo Dako - shqiptari që e përfaqësoi Kosovën në shtëpinë ku u shpall Pavarësia e Amerikës / Baki Ymeri Përse Zogu e ka prejardhjen nga familja e Skënderbeut : flet nga Parisi, djali i vëllait të Ahmet Zogut / Skënder Zogu; Roland Qafoku Viti 100 i Çabejt : Ministria e Kulturës e shpalli 2008 - ën "Viti Çabej". Vepra e gjuhëtarit nuk është botuar e plotë në Shqipëri / Elsa Demo Pashë një hero ballist : historia e Daut Gumenit, një prej disidentëve më të njohur të regjimit komunist : [përkthyes, shkrimtar] / Ylli Polovina Palimpsesti i Martin Camajt : [me rastin e 16 vjetorit të vdekjes] / Kastriot Marku Llagamët, tiranasit me rrënjë në Rugovë : intervista/ flet Tarik Llagami, mësues, studjues, redaktor. Historia 286 vjeçare e fisit. I pari i tij, i quajtur Moç Llagami, është vendosur në këtë qytet në vitin 1764 / Tarik Llagami; Olimbi Velaj Një univers teknik, sociologjik dhe propagandistik : [Vasfi Samimi] / Hysen Çobani Libër i panjohur për Skënderbeun : i autorit francez Zhermen Lefevri Pontalis / Ymer Jaka Eleanor Ruzvelt, madhështia e një gruaje / Albana Lifschin (Mëlyshi) Sevasti Qiriazi, sfida me Stambollin për shkollën e Vashave / Anton Çefa Zëri i arbëneshve të Zarës : [shkrimtari Shime Deshpali] / Mustafa Spahiu Mjeshtri ynë : me rastin e 75 vjetorit të lindjes së Sali Shijakut, "Piktor i Popullit" / Ylli Drishti Gabriel Garcia Marquez : vetmitari i madh mbush 81 vjeç / Flora Nikolla Një Hamlet i kohës sonë : [Kujtim Spahivogli] / Sheri Mita; Pëllumb Kulla Gjeniu i hekurudhave të Austrisë : shqiptari dr. Karl Ritter von Ghega : 1802-1860 / Eqrem Zenelaj Dokumentet sekrete të Ciceronit, legjendës së spiunazhit shqiptar : [Iliaz Bazna, ciceroni] Poetët janë profetë të bukurisë, trazirës dhe harmonisë, trininë të cilën e njeh vetëm arti i dashurisë / Akil Koci; Fahredin Shehu Përvjetor : 40 vjetori i vrasjes së heroit Sefer Selimi, pishtar i arsimit në Trevën e Pollogut / Ibrahim Egriu " Bota është e jotja kur dorëzon veten" : rrëfimi i Kryegjyshit Botëror të Bektashinjve, Haxhi Dede Reshat Bardhi, në përvjetorin e 73 - të të lindjes / Reshat Bardhi; Luan Kondi Mustafa Merlika Kruja, figurë e ndritun e shkencës shqiptare : në 121 vjetorin e lindjes / Ardian Ndreca Mustafa Merlika Kruja, figurë e ndritun e shkencës shqiptare : në 121 vjetorin e lindjes / Ardian Ndreca Gruaja dhe komunizmi : [Wislawa Szymborkska, shkrimtare] Jeta tragjike e muzikologut të famshëm Ramadan Sokoli : [historia e panjohur e profesorit dhe etnomuzikologut] / Dashnor Kaloçi Mikel Zavalani, figura me vlerë qytetare dhe kombëtare / Rajmonda Moisiu Midis letërsisë dhe teatrit : intervistë me shkrimtarin dhe regjisorin / Pëllumb Kulla; Miranda Haxhia Xhemal Pazari, patriot i shquar tiranas [intervistë me autorin Ibrahim Gashi, "Xhemal Pazari, atdhetar i shquar tiranas" monografi] / Ibrahim Rr. Gashi Në kështjellën e piktorit mes armëve, kuajve e luftëtarëve : Fatmir Haxhiu. Një udhëtim në momentet e krijimit dhe jetës së piktorit / Enver Kushi Shqiptari që ndërtoi teatrin e parë prej guri në Greqi : Jani Bukura / Arben P. Llalla Mustafa Merlika Kruja, figurë e ndritun e shkencës shqiptare : në 121 vjetorin e lindjes / Ardian Ndreca Gjergj Antoni, "Skenaristi i parakohshëm në kinemanë e "Broadwajt" të Tiranës" / Andi Bica Dr. Zoi Xoxa për mënyrën sesi shkruante Konica : me rastin e 133 vjetorit të lindjes së Faik Konicës Mustafa Merlika Kruja, figurë e ndritun e shkencës shqiptare : në 121 vjetorin e lindjes / Ardian Ndreca Lezhë : Mësuesi që mbeti i respektuar nga brezat : [Pal Gilaj] / Jak Rrozhani Çfarë fshihet në aktivitetin e agjentit të Sigurimit, Isuf Mullai / Sulejman Q. Gjanaj " Gjuha e qumështit të mëmës" : [Niko Stillo, autor i librit "Fjalori i Marko Boçarit"] Dora Bakoyannis, kush është shefja e diplomacisë greke : jeta dhe karriera politike e ministres së Jashtme të vendit fqinjë / Blendina Cara Një jetë në shërbim të Shqipërisë : Abaz Ermenji Dy jetët e Zanës : [Zana Shuteriqi mes jetës akademike dhe asaj diplomatike] / Zana Shuteriqi; Mira Zoto Ditari i ish - konsullit të Stambollit : "Enveri mbrojti Turqinë" : kujtimet e diplomatit shqiptar, na përcjellin marrëdhëniet e mira me turqit edhe në kohën e komunizmit / Ali Ymeri Bizhutë e Musine Kokalarit : veshjet që Musine Kokalari përdori vitet e fundit të jetës në internim ku dha shpirt më 13 gusht 1983. Nipi, Platon boton së shpejti "Jeta ime në Rëshen". Një fragment nga shënimet e vitit 1940 dhe nga viti 1981 po botohen për herë të pare / Elsa Demo Në '79, paradite varrosa babanë, në mbrëmje isha në skenë : [intervistë me aktorin] / Birçe Hasko; Albert Zholi " Ditët e Zamputtit me Gjergj Fishtën dhe Ndre Mjedën" : e bija e historianit e sjell përmes kujtimeve / Marie Zamputti; Oliverta Lila Zamputti Homo Historicus : [shkenca e historisë kujtoi në dhjetëvjetorin e vdekjes humbjen e pazëvëndësueshme të Injac Zamputti] / Elsa Demo Pesha e një emri : [Fejzi Alizoti] / Sebi Alla Një diplomat i sekuestruar : [Qemal Mesareja ambasador i Ahmet Zogut] / Albert Kotini Mësuesi që lutej : [Izet Bebeziqi] / Nexhmi Bushati E dhimbsura Çezarinë : [mësuesja Çezarina Laca që u persekutua në periudhën e komunizmit, flet e bija Edi Luarasi] / Nadire Buzo Nina dh Avni Mula : midis dy dashurive / Nina Mula; Avni Mula; Mustafa Gërcaliu " Në fillim të verës", e vërteta e ngjarjes, së cilës iu kushtua filmi : [dëshmia e Jaup Xhezo Iljazit, i cili më 1941, mori përsipër dhe kreu aksionin e hedhjes në erë të depove të mëdha të municioneve që italianët kishin përqëndruar në fshatin Radhimë] / Dashnor Kaloçi Fisi Maçi, tiranasit e vjetër sa vetë qyteti : flet mësuesi i nderuar me Urdhërin "Naim Frashëri" të Klasit të Parë / Xhavit I. Maçi; Olimbi Velaj Dalip Greca, "Qytetar nderi" i qytetit të Lushnjës : nderohet gazetari dhe kryeredaktori i gazetës "Illyria" / Faslli Haliti Shqipërimi i pakohë i Sotir Cacit : mbushen plot 25 vjet nga vdekja e përkthyesit Sotir Caci, një ndër shqipëruesit më të mirë të shkollës së përkthimit shqip / Alma Mile Fëmija jetim që u bë lider : [intervistë me drejtuesin e G - 99] / Erion Veliaj; Ilda Lumani Gjin Marku, që nga grupet e para komuniste deri në çetën e Pezës / Gjet Ndoj Mbrojtja e palexuar e Beqir Valterit në gjyqin special : cilat ishin fjalët e fundit të atentatorit të Ahmet Zogut [gjyqi special mars - prill 1945] / Kastriot Dervishi Nderimi i Shkodrës për studiuesin Qemal Draçini : [referat i mbajtur më 22 mars, në ceremoninë e dhënies së titullit "Qytetar nderi" i Shkodrës] / Ahmet Bushati Dhurohen 2 fotografi të Princ Vilhemit dhe Sofies : [familja e Ibrahim Shytit, i dhuron bibliotekës publike "Shefqet Musaraj", Vlorë, një kontigjent me libra që ruante patrioti Ibrahim Shyti. Historia e kësaj biblioteke] / Gëzim Llojdia Piktorët e mëdhenj të Greqisë me origjinë shqiptare : portretet e 10 artistëve të mëdhenj / Arben P. Llalla " Si u dënua gjenerali mirditor i Luftës së Dytë Botërore, Gjin Marku" : [flet Pal Deda shoku i qelisë në 88 - vjetorin e lindjes] / Pal Deda Noli është i gjallë me veprën e tij madhështore në dobi të kombit / Naum Prifti Skulptori në pasqyrën e pikturës : skulptori Ardian Pepa ka skspozuar disa cikle të punëve të tij në telajo në galerinë " Kledio" / Dhurata Hamzai Fan Noli, përkujtim në komunitetin shqiptar të Amerikës / Beqir Sina Valteri : si do krijoja Rojën Kombëtare në vend të Partisë Fashiste më 1943 : cilat ishin fjalët e fundit të atentatorit të Ahmet Zogut [gjyqi special mars - prill 1945] / Kastriot Dervishi Gould, i fundmi i bohemëve për Shqipërinë : [Joe Ferdinand Gould mik i Konicës dhe Nolit, në Amerikën e viteve 1900] / Eni Begu Përndjekja e Bajram Currit nga Ahmet Zogu deri në vrasjen e tij / Sylë Gosturani Si u shpërbë Partia Nacional Ballkanike Shqiptare : cilat ishin fjalët e fundit të atentatorit të Ahmet Zogut : [gjyqi special mars - prill 1945] / Kastriot Dervishi Liriku i fjalës së bukur (Nderi i Kombit) : Ali Asllani (1822 - 1966) / Nase Jani Kacelët, tiranasit që njiheshin në gjithë Ballkanin : intervista/ Flet Buron Kaceli, ish - nënkryetar i Bashkisë së Kryeqytetit : Historia e familjes me emër, miqësitë, tradita, regjimet dhe mbijetesa / Buron Kaceli; O.V. Rrahman Parllaku, një zgalem në furtunë : të flasësh për Rrahman Parllakun, respekton veten, se nderon LANÇ - të popullit shqiptar / Albert Habazaj Masar Këlliçi, deputet i Tiranës në parlamentin e parë shqiptar / Orhan Sakiqi Pse e shkroi Fan Noli vjershën "Jepni për nënën"? : nëpër dokumentet dhe procesverbalet e Federatës "Vatra" në vitin 1917 / Zenel Anzheku Anglezët, leksione për të ruajtur jetën nga municionet : [mbas tragjedisë së Gërdecit, ish - drejtuesi i lartë i ushtrisë shqiptare flet pë eksperiencën personale lidhur me montimin dhe çmontimin e municioneve] / Xhafer Peçi; Leonard Veizi Rexhep Jella, prefekti anglosakson i Tiranës / Orhan Sakiqi Kryeministrat e Greqisë me origjinë shqiptare : [kontributi i arvanitasve në jetën politike të Greqisë, shek. XIX dhe biografitë e tyre] / Arben P. Llalla Qytetaria e një shkrimtari : flet arkitekti, shkrimtari dhe përkthyesi / Petraq Kolevica; Miranda Haxhia Çabej, im at : në prag të "Vitit Çabej", vajza e shkencëtarit të madh, botuesja Brikena Çabej jep një portret të të atit në vitin e 100-të të lindjes. Botimi surprizë me sonetet e dashurisë që zbulon për herë të parë gjuhëtarin poet, marrëdhëniet e tij me regjimet dhe bashkë me këtë bisedë një ese rebele e Eqrem Çabejt 21 - vjeçar / Brikena Çabej; Elsa Demo Duajeni Shqipërinë, mbrojeni atë : kushtuar patriotit Musa Milaqi / Bashkim S. Kadiu Apostol Gega, mësuesi që ndaloi nxënësit të nderonin me grusht : dosja e zezë e komunizmit në Elbasan [1946] / Kastriot Dervishi Jeta dhe veprimtaria poetike e At Mihal Dhosit / Klementina Dhosi (Orozi) Historia si mit dhe si poezi : [Xhelal Ndreu, "S'ka qetësi në Lisivallë"] / Dukagjin Hata Vitet e arta : aktori i njohur, Rikard Larja, feston 65 vjetorin mes kolegësh dhe miqsh në Kinostudio Arkeologia më e moshuar në botë : [etja për aventura e 93 - vjeçares, që njihet si Indiana Xhons e arkeologjisë. Beatris De Kardi] Një dishepull i Gandit : Martin Luter King / Ilir Hashorva Tasim Gjokutaj, mjeshtri i poezisë për fëmijë / Dhurata Hamzai Ju tregoj historinë e vërtetë të babait tim : flet djali i Hamit Matjanit / Xhavit Matjani; Qamil Xhani Familja Turdiu, nga më të hershmet e Tiranës / Zydi Ali Turdiu; Olimbi Velaj Piktura shpreh një pjesë të qenësishme të shpirtit tim / Skënder Kamberi; Eralda Kenaj Dje censurë artistike dhe në demokraci censurë ekonomike : TVSH mbetet fidanishtja, pionierja e parë e televizionit, metalurgjia e Televizionit Shqiptar / Ylli Pepo; Albert Zholi Elozhi im për letërsinë / Stephen Vizinczey; Armin Tirana Një jetë në funksion të Shqipërisë demokratike e perëndimore : [Ali Këlcyra] / Albert Kotini Filtër artistik i jetës : intervistë me shkrimtaren / Diana Çuli Emri im është Tamara Kudrickaja : [historia e gruas ruse Tamara Gaci] / Tamara Gaci; Elsa Demo " Këngët janë si fëmijët e mi që nuk i ndaj dot" / Avni Mula; Albert Zholi Bylbyli i Shkodrës - Dom Ndre Zadeja : in memoriam / Pjetër Pepa Sotir Caci, qiriri i ndezur i artit poetik : [edhe disa përkthime të autorit] Njëqind vjet, Kodra dhe amaneti i tij : [Ibrahim Kodra] / Dhurata Hamzai Hafi Dalliu, kleriku që ia kushtoi jetën atdheut. Një monografi për mësuesin : [flet autori i monografisë për Hafiz Ibrahim Dalliun] / Xhemal Balla; Olimbi Velaj Karapicët, tiranasit me zakone perëndimore : rrëfimi për familjen treshekullore të Tiranës / Dilaver Karapici; Gani Halil Karapici Firmëtari i Pavarësisë, Pandeli Cale : jeta e ministrit të parë të Bujqësisë të shtetit shqiptar / Niko Kotherja Bogdani i mërguar : [Luigj Marlekaj, "Pjetër Bogdani e Shqipnia e kohës së tij : me riprodhim fotografik të 132 dokumentave"] / Vitor Demaj Zbulohen fotot e të dashurave të Ibrahim Kodrës : albumi personal i piktorit me 90 fotografi të rralla / Fatos Faslliu; Anila Mema Ju tregoj historinë e vërtetë të babait tim : flet djali i Hamit Matjanit / Xhavit Matjani; Qamil Xhani " Gjenerali me shajak", përballë sfidave të mëdha : [Isuf Elezi] / Garip Troci " Më mirë një ujk i uritur, se sa një qen i majmur" : [Nuri Dragoj, "Trebeshina, një jetë para gjyqit"] / Sejdo Harkaj " Misteret e Leka Zogut, ja përpjekjet për të rrëzuar Enver Hoxhën " : [jeta e familjes Zogu në Spanjë] / Ed Zuckerman; Albert Gjoka Reshat Këlliçi : djaloshi rebel që kundërshtonte Ahmet Zogun në krah të Fan Noli dhe Avni Rustemit / Stilian Adhami Avni Rustemi - frymëzim atdhetarizmi e qëndrese / Mehmet Bislimi Thesaret e një fotografi : [Luan Jaupi] / Xhevahir Cirongu Vera Blloshmi, tabllotë e stërmbesës së Ismail Qemalit : [duke kujtuar piktoren e madhe Vera Blloshmi Mellett, me rastin e 85 vjetorit të lindjes, 19 prill 1923] / Darling Vlora Karapicët, tiranasit me zakone perëndimore : rrëfimi për familjen treshekullore të Tiranës / Dilaver Karapici; Gani Halil Karapici 130 - vjetori i "Bletës Shqiptare" : [Thimi Mitko] / Anton Papleka " The New York times" : "Si u arrestua Leka Zogu në Bangkok" [1977] / Ed Zuckerman; Albert Gjoka Një filozof popullor në oborrin e Mbretit Zog : [Halil Rama; Shaqir Skarra, "Dine Hoxha një filozof popullor në oborrin mbretëror"] / Myslim Islami " Piktori ynë Kombëtar" : [Qenan Mesarea] / Uran Asllani Petro Marko arrestohet me grupin e Koçi Xoxes, si agjent i anglo - amerikanëve : [1947] Edward Lear, një mit për ne / Elsa Demo Me rastin e 106 - vjetorit të lindjes : [Zoi Xoxa] Ju tregoj historinë e vërtetë të babait tim : flet djali i Hamit Matjanit / Xhavit Matjani; Qamil Xhani Radoja, një jetë kushtuar muzikës dhe fëmijëve : sot në 70 vjetorin e lindjes së prof. Robert Radojës / Flori Slatina . : Ne bijtë e Xhubletës... : mbresë mbi dorëshkrimin e librit "Lufta e maleve" [autor Kolec Traboini] / Gjovalin Shkurtaj Nacionalisti që rilindi në burg dhe breznia e fëmijëve të rritur : [Shefqet Kelmendi] / Andi Bica Ismail Qemal Vlora i Kaninës dhe i shqiptarëve : me rastin e 164 vjetorit të lindjes së Ismail Qemalit, simbolit të lirisë, krijuesit të shtetit të parë shqiptar / Besnik Velaj Ju tregoj historinë e vërtetë të babait tim : flet djali i Hamit Matjanit / Xhavit Matjani; Qamil Xhani Ju tregoj historinë e vërtetë të babait tim : flet djali i Hamit Matjanit / Xhavit Matjani; Qamil Xhani E kuqja e Rigosë : një pikturë origjinale e piktorit francez, Hyacinthe Rigaud, në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve. Anonimi që solli në Shqipëri veprën që Rigaud i kushtoi Dukës së Burgonjës / Esmeralda Bardhyli Kuteli, si financier dhe romancier brilant / Jovan Ll. Jano Letrat shkruar familjes nga burgjet famëkeqe : rrëfimet e atyre që provuan terrorin komunist si "armiq të popullit" : goditja ndaj intelektualëve / Denisa Kona Kudret Kokoshi, emblemë e intelektualizmit dhe e atdhedashurisë shqiptare : me rastin e 100 - vjetorit të lindjes / Kostaq Xoxa Kur diplomatët shqiptarë punonin nën bombat e amerikanëve : [me bashkëshorten e Qemal Rahmanajt, ish - ambasadori shqiptar në Hanoi, 1970 - 1975] / Adika Rahmanaj; Dashnor Kaloçi Kombi shqiptar po zgjohet : parashtresë mbi Lëvizjen Kombëtare Shqiptare / Faik Konica; Evelina Lito Kurti, diplomati dhe muzikanti i harruar shkodran : jeta dhe krijimtaria e ish - ambasadorit shqiptar në OKB [Lec Kurti] / Meri Kumbe Ismail Qemal Vlora i Kaninës dhe i shqiptarëve : me rastin e 164 vjetorit të lindjes së Ismail Qemalit, simbolit të lirisë, krijuesit të shtetit të parë shqiptar / Besnik Velaj 60 vitet e Sokratit : Mirush Kabashi. Në përvjetorin e aktorit, regjisori Esat Teliti i kushton një dokumentar "Midis helmit dhe dafinës - rrugëtimit të Sokratit..." / Vali Qyrfyçi Adriatik Kallulli, ky shërbëtor fisnik i artit / Fran Lleshi Gjeneral, mirupafshim në atdhe! : [Jani Lufi, nga partizan shqiptar deri në gradën e gjeneralit sovjetik në Krasnodar të Rusisë] / Vasil Premçi Migjeniania "Zemra" e grafikës sime : bisedë me piktorin dhe grafistin / Pandi Mele; Eralda Kenaj Rrëfehet piktori i arratisur në '64 : rikthehet nga Amerika për dy ekspozita retrospektive / Zois Shuttie; Oliverta Lila Ku ka jetuar Safoja e pikturës ?! : [Safo Marko, piktore] / Dhurata Hamzai Elena Qirici, shqiptarja e parë në Hollivud : [aktore] / Anisa Ymeri Të burgosurit që kthyen në Akademi, qelitë e ndyra të diktaturës : shkrimtarët, ata që "blasfemuan" sepse dashuronin shpirtin e lirë, drita nga brenda errësirës : goditja ndaj intelektualëve Mustafa Gjinishin e vrau Enver Hoxha : Myslym Peza heshti për vrasjen e mikut të tij të familjes : intervistë me Xhemile Gjinishin, motrën e Mustafa Gjinishit / Xhemile Gjinishi; Hyqmet Zane Jani Tiko Milo, si doli malit me 5 djem partizanë : historia e familjes së madhe patriote nga fshati Gostivisht i Kolonjës atdhetare / Kristaq Laka; Xhevat Lluri Historia e patreguar e Sartrit dhe De Beauvoir / G. Fusha Jehona nga honet e historisë si një legjendë mitologjike : [Ruzhdi Bajrami, "Mbi dallgët e jetës"] / Albert R. Abazi Gjergji Canco, miku i Fishtës, Koliqit, Lasgushit dhe Asdrenit : djali i Mësuesit të Popullit flet per "gjurmët në histori" / Zhani Canco Shuhet ikona e fotografisë shkodrane Angjelin Nenshati : Shkodër. Arkiva e fotografit kishte më se 500 mijë foto / Rudina Llazari Kaditë, nga myderizët te balerinët : rrëfimi për fisin 300 - vjeçar dhe pasardhësit më të shquar të familjeve tiranase [edhe një "shkrim i veçantë" për Sulejman Kadiun] / Nexhmi Sulejman Kadiu; Olimbi Velaj AQSHF, sot në Teatrin Kombëtar, ese filmike për kineasten e shquar : Adriana Elini - Xhajanka, kineastja e palodhur / Flori Slatina Angjelin Nenshati, vdes mjeshtri i madh i fotografisë / Virtyt Abdyli Për Vathin dhe filmat... : Vath Koreshi, zemra që kish aq shumë mirësi e dashuri për njerëzit / Kolec Traboini Kur Zogu punonte për "The Times" : [historia e Suzanës, gruas nga Sidnei e pretendentit për fronin shqiptar që ndau me të ëndrrën për një rikthim në monarki] / Nertila Maho [ Persekutimi i intelektualëve nga regjimi komunist] / Denisa Kona Kristaq Rama, portreti i një skulptori / Arta Marku Prof. Mehmet Vokshi në librin e parë të diplomacisë kosovare / Orhan Sakiqi Karl Jung, miqësia dhe armiqësia me Frojdin / Rudina Dahri Ja pse kam mbetur gazetare terreni / Ariana Qatipi; Arlinda Canaj Familja Qoqja, një histori përtej gërshërëve e penjve : rrëfimi për familjen e njohur të bujqve, tregtarëve e rrobaqepësve / Fatos Qoqja; Olimbi Velaj Budi i Gurit të Bardhë : [Pjetër Budi, shkrimtar i prozës] / Rexhep Ismajli Blancus : 1606 - 1643 [Frang Bardhi] / Kujtim Dashi Rrëfim për shtatë brezat e familjes Dushku : [historia e familjes së vjetër tiranase] / Bedri Dushku; Olimbi Velaj Hiqmet Gonxhja - intelektuali që sfidon moshën : me rastin e 80 vjetorit të ditëlindjes / Zef Lleshi Ai më quajti Gjergj : [Migjeni nderohet me "Nder i kombit". Nipi i tij, Gjergj Pero, rrëfen jetën e poetit] / Gjergj Pero; Esmeralda Bardhyli Më ka mahnitur bukuria e Gërdecit : bisedë me ushtarakun dhe piktorin Faik Skopeci / Faik Skopeci; Albert Zholi Si e kam njohur Vehxhi Buharanë / Luan Myftiu Berisha e ka të vështirë që të korrigjojë veten : [në këtë intervistë, autori zbulon të vërtetat e tij që nga fëmijëria deri në ditët e sotme] / Sabri Godo Kazanzaqi, shkrimtari që pëlqente udhëtimet / Flori Slatina Këngë e hidhur për Cacen tonë vjershëmjaltor : Anastas Bita do të ngelet një pasaportë poetike e letërsisë vlonjate dhe e nderimit qytetar / Albert Habazaj Lisi gjenealogjik i familjes Kastrioti : Familja Kastrioti fillon me shekullin 14 - të, me krye të parin Konstandin Mazrekun / Mexhit Kokalari Bisha e vjetër e UÇK - së : Mark Abdyli luftëtari i orëve të para dhe Komandant UÇK për zonën e Rekës së Keqe / Prel Milani Kasëm Trebeshina, promemoria drejtuar Enverit i kushton persekutimin Familja Bulku, nga centralistët te futbollistët : Tiranasit e vjetër/ flet Remzi Bulku. Rrëfimi për fisin e piktorit të xhamisë së Et'hem Beut / Remzi Bulku; O.V. Pse ishte një mik i dalluar i shqiptarëve : Harry Trevelyv Fultz, pedagog i shquar amarikan / Iljaz Gogaj Shkruan më mirë kur dashuron : Ernest Heminguei / Al.Ba. Humbja e Evropës : homazh jo zyrtar kushtuar Zai Fundos në Javën e Evropës. Së bashku me Stavro Skendin, kujtohen në Itali si dy shqiptarët që kanë kontribuar në "Manifestin e Vetontenes", dokumenti i idealeve të para për Evropën e Bashkuar / Elsa Demo Një roman të ri për dashurinë : [Gabriel Garcia Markez, i rikthehet sërish temës së dashurisë, por "romani i ri" ende nuk ka një titull] Imzot Gaspër Thaçi - funerali që solli shumë vktima / Marjan Lumçi Sefer Efendi Kazazi, njeriu që i dha krenari Durrësit : familja Kazazi, atdhetarët antiosmanë dhe përfshirja e tyre në lëvizjen antifashiste / Aleks Kalemasi Qazim Lika, monumenti i atdhetarizmit : [Fejzulla Gjabri, "Qazim Lika : jeta dhe vepra"] / Mevlud H. Buci Safet Sokoli, këngëtorja e heshtur e Zanafillës / Andi Bica Emra të tillë nuk duhen harruar : [Shahin Zavalani është pjesë e asaj krenarie që ka populli i Sulovës] / Pëllumb Gorica Kolë Popa, akademiku që diplomoi dhjetëra shkencëtarë / Petrit Skënde Si shpëtoi Mehmet Shehu, Petro Markon nga persekutimi i komunizmit : me ndërhyrjen e tij u botua "Hasta la vista" / Pëllumb Çabej Kazazët, njerëzit që i dhanë krenari Durrësit : Mjeshtri i Merituar i Sportit, Rauf Kazazi dhe ndihmesa e tij për sportin durrsak / Aleks Kalemasi Burrat që zgjonin qytetet : historia e orkestrave frymore në Shqipëri/ Nga koha kur italiani Xhani Canale krijoi formacionin e parë muzikor më 1878 - ën në Shkodër deri te jeta e tyre nën komunizëm dhe shpëbërja pas viteve '90 [edhe biografia e Prokop Mishku- t ] / Esmeralda Bardhyli Naun Prifti (Doko) : rektori shqiptar i Tbilisit [jeta dhe veprimtaria] / Jovan Ll. Jano Vitet e mia në Moskë dhe dashuria me rusen Larisa : shkrimtari flet për herë të parë për median ruse / Ismail Kadare; Vasilij Tjuhin; Nikolla Sudar Kolonel Arben Zylyftari, flijohet për demokracinë Prof. Ramadan Sokoli merr çmimin "Oscar Mondiale del Folklore" : Unioni Ndërkombëtar i Shoqatave të Folklorit, vlerëson maksimalisht studiuesit dhe folklorin shqiptar / Astrit Kola Burrë shteti dhe intelektual i shquar : përkujtohet në Vlorë Ago Agaj / Gëzim Llojdia Hamit Matjani luftoi dhe u vra për një Shqipëri demokratike : takim me mbesën e Hamit Matjanit, Lije Merkja / Hyqmet Zane I pamposhturi : Hekuran Bida, është një rrëmb gjaku i kulluar i aortës së madhe legjendare të Hodo Nivicës / Lirim Deda Kristo Shuli, ky fotograf i shkollës së parë shqipe : i kushtohet fotografit të vjetër nga Korça, me rastin e 70 vjetorit të vdekjes / Qerim Vrioni Intelektuali i shquar, nacionalisti Sulejman Demiri / Bashkim S. Kadiu Inva Mula në "Oborrin e të Mëdhenjve" / Luan Rama Dr. Samimi, gati kolana me 28 vëllime / Flori Slatina Cili jeni ju zoti Teme Sejko?! Teme Sejko në fillimet e veprimtarisë së tij agjenturore : në ç'rethana kur dhe nga kush, u përpunua dhe u vu Teme Sejkua në shërbim të zbulimeve të huaja? Hekuran Bida, njeri me vullnet të hekurt e i etur për dituri / Lirim Deda " Shqiptarët : nga Mesjeta deri në ditët tona" : Në tregun e librit një prej veprave kryesore të shkrimtarit gjerman Peter Bartl, i cili është sot padyshim një ndër studiuesit më seriozë e më të rëndësishëm të albanologjisë Xhelozitë e kolegëve për punën time / Ndriçim Xhepa; Anila Mema At Zef Pllumi, në anglisht. Dhimbje që zbukuron : shtëpia amerikane "Universe Inc" nxori nga shtypi në anglisht vëllimin e parë të librit "Live to Tell" të At Zef Pllumit, ku përfshihen kujtimet e tij nga viti 1944 - 1955 Faik bey Konitza from American archives : (excerpts) / Agron Alibali Testamenti i Safete Jukës si akt shqiptarie dhe leksion për shtetin shqiptar / Dalip Greca [ Persekutimi i disa figurave të njohura shqiptare nga regjimi komunist] / Denisa Kona Harry Trevelyv Fultz, pedagog i shquar amarikan, mik i dalluar i shqiptarëve / Iljaz Gogaj Pjetër Marubi - babai i fotografisë shqiptare : me rastin e 105 - vjetorit të vdekjes së fotografit të shquar / Qerim Vrioni [ Persekutimi i disa figurave të njohura shqiptare nga regjimi komunist] Naun Prifti (Doko) nga Myzeqeja , Rektori shqiptar i Transkaukazisë : në kuadrin e jubileut të 100 - të të hapjes së shkollës së parë shqipe në Libofshë të Myzeqesë / Jovan Ll. Jano Hekuran Bida në edukimin e kuadrove / Lirim Deda Mjeshtri i ekranit, Gëzim Erebara, homazh në 80 vjetorin e lindjes / Flori Slatina Impulset i marr gjithnjë nga Tirana : piktori rikthehet me një ekspozitë personale / Naxhi Bakalli; Oliverta Lila Dhimbje që zbukuron : libri i At Zef Pllumit botohet në Amerikë ["Rrno për me tregue"] / Astrit Lulushi Kadare - Dyran, të jesh mik me autorin : [botuesi francez i veprave të Kadaresë] / Luan Rama Një udhërrëfyes në veprat më kryesore të Tomas Manit / Rudina Dahri Aludimet për mikun nga Amerika : [Hekuran Bida] / Lirim Deda Lufta e Koplikut : nuk e dua jetën para atdheut : Isa Hasanbelliu, njeriu që ka lënë gjurmë me punën dhe jetën e tij / Servet Sheqi Një mendje, kandar floriri : [Halil Rama, Shaqir Skarra "Dine Hoxha, një filozof popullor në oborrin mbretëror"] / Myslim Islami Cezar Ivanescu, shtegtimi me Shqipërinë në zemër : [ndahet nga jeta poeti rumun me origjinë shqiptare] / Admirina Peçi Nëna shqiptare e Ivanescu - t : një çelës për të hyrë në universin e poetit / Besnik Mustafaj Naxhi Bakalli, artisti dhe mësuesi i madh : refleksione teoriko - filozofike dhe analizë profesionale mbi krijimtarinë ndër dekada dhe veçanërisht mbi punimet e ekspozitës së piktorit, të titulluar "Enigma pezull" / Fatos Kola Letërsia më ka shpëtuar jetën / Salman Rushdie; G. Fusha Hasan Banja, njeri dhe shkencëtar i shquar / Ago Nezha Akademiku Xhemal Guri, njeriu që arriti të mposhtë vdekjen : [dënimet me vdekje, turpi i gjykatave komuniste. Si formuloheshin dënimet me vdekje, viti 1953. Edhe emrat e disa personave të dënuar] / Bashkim S. Kadiu Veprat e Enverit kanë mangësi : [Hekuran Bida] / Lirim Deda Shllaku dhe Ndreu, dy shqiptarët që ndihmuan Presidentin Zhak Shirak : [historia e tre emigrantëve politikë shqiptarë, Isa Ndreu, Lec Shllaku dhe Skënder Zogu, të cilët në vitin 1978 i drejtuan kryebashkiakut të Parisit Zhak Shirak një kërkesë për të pagëzuar një nga sheshet e Parisit me emrin Gjergj Kastriot Skënderbeu. Shllaku dhe Ndreu botonin revistën "Koha jonë" në Francë] / Dashnor Kaloçi Mihal Hanxhari, njeriu unikal i kulturës shqiptare / Ylli Vejsiu Njeriu që i bën vërtet nder kombit : shkrimtarit të shquar Thoma Kacorri i jepet titulli i lartë "Nderi i Kombit" / Kristaq Laka Balkan strongmen : dictators and authoritarian rulers of Southeast Europe : [recension] / Antonia Young Ëndrra ime, konfederatë Shqipëri - Kosovë dhe referendum për monarkinë : [intervistë] / Leka I Zogu; Agim Baçi Sejfulla Malëshova, një kalorës i demokracisë (1900-1971) / Niko Tyto 330 vjetori i vdekjes së Volterit : më të mirët e letërsisë në vite Eleonor Roosevelt, shenjtorja e mençur / G. Fusha Anastas Lakçia, botuesi i veprës së Naimit, i zhdukur nën pluhurin e harresës / Erget Cenolli Sakrifica dhe humanizmi i Dr. Rexhep Kërçikut / Zef Rrozhani Njeriu që i bën vërtet nder kombit : shkrimtarit të shquar Thoma Kacorri i jepet titulli i lartë "Nderi i Kombit" / Kristaq Laka Xhafer Peçi, si mbijetoi 48 vjet në ushtri : një libër për jetën dhe veprimtarinë e ish-komandantit të Gardës : [Skënder Hasko, "Xhafer Peçi, njeriu që nuk u lodh kurrë"] / Dritëro Agolli Pjetër Marubi, babai i fotografisë shqiptare : me rastin e 105-vjetorit të vdekjes së fotografit të shquar Çe Guevara në optikën e Enver Hoxhës / Jovan Ll. Jano Vdekja e bukur : [botohet fotografia e Palokë Kurtit në shtratin e vdekjes. Në arkiva gjendet edhe një rekomandim i Nolit për Lec Kurtin, zv/konsull në Bari] / Alma Mile Kristo Sulidhi, fotografi i mësonjëtores shqipe të Korçës dhe Vangjel Sulidhi, fotografi i shqiptarëve të Amerikës / Niko Kotherja Lidhja e Prizrenit dhe teqeja në Frashër : [teqeja bektashiane në Frashër të Përmetit dhe roli i saj në "Lidhjen e Prizrenit"] / Gëzim Llojdia Rrëfime për Vithkuqin : mbi librin "Vithkuqi i 100 krojeve e 24 kishave" i Gjikë Kurtiqit / Zylyftar Hoxha Ideologët e Rilindjes, si e deshën Heroin : [Liljana Verdho, "Skënderbeu në shtypin e lëvizjes kombëtare (1880-1912)] / Violeta Murati Certifikuesi i dramës "Njollat e murrme", të vetmen dëshirë ka të ketë një shtëpi ku njerëzit të mblidhen për vdekjen e tij : [intervistë me regjisorin] / Miho Gjini; Vepror Hasani Çarls A. Hollingshead, pedagog i dalluar amerikan në Shqipëri, mik i paharruar i shqiptarëve / Iljaz Gogaj Historia e vërtetë e Bajos dhe Çerçizit : [libri i Bajo Topullit, "Topullarët e Gjirokastrës Bajua e Çerçizi, pararendësit e pasardhësit e tyre..."] / Alma Mile Për heshtjen dhe metaforën e poetit shqiptar Hiqmet Meçaj / Ardian-Christian Kyçyku Sundimtari i Sulovës Haxhi Sali Bej Përrenjasi : ai mbetet njeriu më i madh i kohës së tij e më vonë në Sulovë e më gjërë / Pëllumb Gorica Ikonopisot na Dico Zograf vo Struga i Strusko / Saso Cvetkovski Pridonesot na Dimitrie Darvar vo slovenskata knizina / Milka Zdraveva Shaban Balla, lajmëtar i demokracisë : kujtime nga Shallvarja, nr.24 / Orhan Sakiqi Lasgush Poradeci dhe kultura shqiptare / Emin Kabashi Një libër me interes për historinë e Rilindjes Kombëtare Shqiptare : Christian Gut, Pashko Vasa, Prishtinë, ....2008, 276 faqe... : [recension] / Ymer Jaka Akademik Eqrem Çabej - gjeniu i shqipes moderne / Agron F. Fico Myfit Juka - Njeriu dhe mësuesi që do kujtohet gjatë / Shpend H. Topollaj Myfit Juka - njeriu dhe mësuesi që do kujtohet gjatë / Shpend H. Topollaj Sali Njazi Dedei, një pëllumb i bardhë : [ish - Kryegjyshi Botëror të Bektashinjve] / Gëzim Llojdia Toptanasit, krushqit e Frashërllinjeve / Olimbi Velaj Terenc Toçi një jetë për Shqipërinë / Terenzio D'Alena; Agim Zeka Resuli e Cungu, dy kolosët e harruar të letrave shqipe : [Namik Resuli, Mahmut Cungu] / Dashnor Kaloçi Jusuf Vrioni nga "armik", i çmuar për regjimin : [jeta e përkthyesit nën regjimin komunist dhe postkomunist] / Denisa Kona Kur Gjeneva hapi dyert pët zyrtarët e Tiranës : nga shënimet "Sekrete" të Alfred Papuçiut, ish diplomat dhe funksionar ndërkombëtar / Alfred Papuçiu OKB, si u takova në fshehtësi me ambasadorin e Izraelit : nga shënimet "Sekrete" të Alfred Papuçiut, ish diplomat dhe funksionar ndërkombëtar / Alfred Papuçiu 110 vjetori i lindjes së Federico Garcia Lorkës Në gjurmë të Shabetai Zavi : "Following Shabetai Zvi", në Galerinë Kombëtare. Një pjesë e kulturës dhe historisë së popullit izraelit [nëpërmjet ekspozitës së dy artistëve izraelitë Nadav Bloch dhe Nechama Levendel. Biografia e Shabbetai Tzevi] / Suzana Kuka (Varvarica) " Unë, shoku i Enver Hoxhës, që u arratisa në Australi" : historia e Rifat Hysenit, njeriu që ishte mik me diktatorin / Rajmonda Moisiu Edith Durham, anglezja e "dehur" nga dashuria për shqiptarët / Veli Varfi Boksieri kampion Syri Basha : kujtimet e boksierit 70 - vjeçar. / Syri Basha; Xhevahir Gradica Fatmir Agalliu, gjurma e gjeniut të shqipes lënë jashtë publicitetit : portret/ bashkëshortja rrëfen për jetën me shkencëtarin / Arta Agalliu; Ferdinand Dervishi Rrëfehet për herë të parë vëllai i Mehmet Shehut : [Duro Shehu bën publike kujtimet me të vëllanë në librin "Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Anila Mema Ju rrëfej përse e vranë Mehmetin : [Duro Shehu bën publike kujtimet me të vëllanë në librin "Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Leonard Veizi Unë, shoku i liceut të Enver Hoxhës që u arratisa në Australi : historia e bujshme e familjes Hyseni nga Kamenica e Korçës. Ngjarja e vitit '54 / Rajmonda Moisiu Zef Gjeloshaj, shqiptari që u takua me Titon në vitin 1950 / Dashnor Kaloçi Mësuesja 95 - vjeçare boton libër - amanetin në kujtim të të shoqit të vrarë nga komunistët : [Eleni Stefa, "Kostaq Stefa, martir i demokracisë"] / Xhovan Shyti Kërcënimi i Mehmetit : Po i ndodhi gjë Enverit do t'u vras të gjithëve : [Duro Shehu bën publike kujtimet me të vëllanë në librin "Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Leonard Veizi " Çfarë i tha Nexhmija vajzës së Turdinjëve" : Duro Shehu, vëllai i ish-kryeministrit Mehmet Shehu tregon ato që s'ka thënë në libër ["Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Kujtim Boriçi Hazis Ndreu, një artist shumëplanësh i kulturës sonë : me rastin e 80 vjetorit të lindjes së artistit të shquar dibran / Flori Slatina Pëllumb Katroshi, një shpirt fluturues : [këngëtar] / Nuri Çuni Botë fisnike e një njeriu fisnik : Riza Spahiu / Nuri Çuni Marie Logoreci, aktorja që i ktheu nënat në artiste : kujtohet në 20-vjetorin e vdekjes, një prej ikonave të skenës shqiptare / Fatiola Kurteshi Fenomeni Niko Stillo : Nikua është një majë shkencore, një lartësi e shkencës shqiptare dhe jo vetëm e saj / Laurant Bica Sejfulla Malëshova kalorës i demokracisë / Niko Tyto Skënderbeu, ndriçohet pjesa e errët e heroit : prezantohet libri "Gjysma e harruar e Skëndërbeut" i autorit Ylli Polovina / Leonard Veizi Servet Dede - patriot e demokrat : jeta dhe veshja e këtij njeriu ishte diçka e ndryshme nga ajo e zakonshmja, e bashkëfshatarëve tanë / Ismet Lena Jam shqiptar nga Preveza : Nikua është një majë shkencore, një lartësi e shkencës shqiptare dhe jo vetëm e saj / Laurant Bica E vërteta ime / Blendi Gonxhe; Plator Nesturi; Alqi Koçiko Sheh Ali Bojdani - klerik i ditur, atdhetar, antikomunist (1880 - 1968) / Shefqet Hoxha Arvanitët, fenomeni Niko Stillo : Nikua është një majë shkencore, një lartësi e shkencës shqiptare dhe jo vetëm e saj / Laurant Bica Portet me ngjyra i një familje : {Françoise Giroud, "Zheni Marks, viktima e përjetëshme"] / Virgjil Muçi Në përvjetorin e vdekjes : Izet Hasani ishte një ndër ata njerëz që gjatë gjithë jetës së tij punoi në heshtje / Shaqo Gjimbishta Naxhi Bakalli, artisti dhe mësuesi i madh : refleksione teoriko - filozofike dhe analizë profesionale mbi krijimtarinë ndër dekada dhe veçanërisht mbi punimet e ekspozitës së piktorit, të titulluar "Enigma pezull" / Fatos Kola Simfonisti tiranas i vlerave të demokracisë : jeta e Sheh Ali Pazari, personalitetit të njohur që ecte pa pranga në burgjet komuniste / Andi Bica Si e kam njohur profesorin e famshëm Eqrem Çabej / Skifter Këlliçi Burri përtej bibliotekës : familja e intelektualit Hasan Dosti rrëfen në një libër gjithë jetën e tij. Shënimet dhe letërkëmbimet që nuk tregojnë thjesht një jetë por edhe epokën në të cilën ai jetoi Burri që u doli përballë terroristëve komunistë : Jonuz Kaceli, njeriu që u shqua për fisnikëri, dituri, bujari, besnikëri e atdhetari, por i mori jetën regjimi diktatorial / Uran Butka " Tradhëtia" ime ndaj arbërishtes : intervistë me shkrimtarin / Carmine Abate; Diana Rexha 85 vjeçarja që rrezaton mençuri e mirësi : Eleni Sterjo (Panduku) / Kozeta Zavalani Skënderbeu " I harruar" : [Ylli Polovia, "Gjysma e harruar e Skënderbeut"] / Ylli Polovina Izolimi në Austri, si më survejoi Sigurimi : [Duro Shehu bën publike kujtimet me të vëllanë në librin "Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Leonard Veizi Midis shumë harmonish dy nota stonuese : maestroja ishte i paqartë dhe oportunist : [Giacomo Puccini] / Armin Tirana Engjëll Telegrafi, njeriu që la gjurmë në artin shqiptar Zalo Fama, intelektuali i pushkatuar më 1946 / Bashkim S. Kadiu " Ju tregoj dashuritë te oborri i Enver Hoxhës : Duro Shehu, vëllai i ish-kryeministrit Mehmet Shehu tregon ato që s'ka thënë në libër ["Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Kujtim Boriçi Izolimi i Mehmetit, leje nga Enveri për të gjuajtur me çifte : [Duro Shehu bën publike kujtimet me të vëllanë në librin "Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Leonard Veizi Art në një territor të izoluar : [një rrëfim për veten, pikturën dhe skemën e artit bashkëkohor në vend] / Najada Hamza; Esmeralda Bardhyli Haxhi Isuf Banka, tiranasi që themeloi financat e shtetit shqiptar / Dashnor Kaloçi Kur kombi kërkon të mos shuhet historia : shënime për "Vithkuqi 100 krojeve dhe 24 kishave" të Gjikë Kurtiqit / Jovan Ll. Jano Pse nuk mora pjesë në varrimin e Mehmetit : [Duro Shehu bën publike kujtimet me të vëllanë në librin "Mehmet Shehu, im vëlla : kujtime, fakte, dokumente"] / Duro Shehu; Leonard Veizi Çfarë ka ndodhur me to gjatë regjimit komunist : familjet e mëdha të Shkodrës : [familja Çoba] At Gjon Shllaku heroi i katoliçizmit / Rudina Llazari Para dhe pas Shuflajit : Milan Shuflai është pa dyshim një ndër albanologët më të mëdhenj në histori / Ermir Hoxha Besnikëria dhe trimëria e Aga Pronjos së Paramithisë : kjo është e vërteta e pastër për Çamërinë dhe heroizmin e Aga Pronjos së Paramithisë / Arbër Thesproti " Ju tregoj për Mirditën dhe familjen e Gjomarkajve" : [Filip Gjomarkaj, "Mirdita dhe Gjomarkajt"] / Dashnor Kaloçi Shkodrania si këngëtarja e heshtur e Zanafillës : [Safet Sokoli, motra e Ramadan Sokolit, historia e këngëtares që ia mohuan skenën] / Andi Bica Si i kam njohur Margarita dhe Kristaq Tutulanin / Sulo Gradeci; Zylyftar Hoxha Behar Shtylla, "Kisingeri i diplomacisë shqiptare" : me rastin e 90 vjetorit të lindjes / Petrit Zeneli Pasardhësit e Skënderbeut janë gjallë : [Ylli Polovina tregon se si e shkroi librin "Gjysma e harruar e Skënderbeut"] / Ylli Polovina Kryeveziri beratas shpëtoi nga vdekja një prej figurave të njohura hebraike : Veziri i Madh Fazil Qypriliu dhe hebreu Sabatai Zevi / Arjan Kaja Zeqirija Ballata, "ambasador" i kulturës dhe muzikës në Slloveni : intervistë e Dr. Franz Kriznar, muzikolog nga Slllovenia, njohës dhe kritik i mirë i muzikës së Zeqirija Ballatës / Flori Slatina Dr, Sami Berati, veprimtar i shquar i Lushnjës : me rastin e 70 vjetorit të vdekjes / Kozma Gjini Figura madhore e një apostulli të fesë dhe të kombit : refleksione rreth monografisë "Monsinjor Dr. Zef Oroshi - Një jetë e shkrirë për fe dhe atdhe" të autorit Tomë Mrijaj / Mikel Gojani Në parajsë është gjithnjë e diel... : [një shënim për poeteshën nga Preç Zogaj dhe disa poezi] / Emily Dickinson Pasardhësit e Skënderbeut janë gjallë : [Ylli Polovina tregon se si e shkroi librin "Gjysma e harruar e Skënderbeut"] / Ylli Polovina Figura madhore e një apostulli të fesë dhe të kombit : refleksione rreth monografisë "Monsinjor Dr. Zef Oroshi - Një jetë e shkrirë për fe dhe atdhe" të autorit Tomë Mrijaj / Mikel Gojani E vërteta e princeshës Anastasia : 90 - vjetori i pushkatimit tragjik të familjes së Romanovëve / Spiro Mëhilli Kirurgu i famshëm tiranas që shërbeu në Zagreb : [Dr. Faik Turdiu] / Tarik Llagami Figura madhore e një apostulli të fesë dhe të kombit : refleksione rreth monografisë "Monsinjor Dr. Zef Oroshi - Një jetë e shkrirë për fe dhe atdhe" të autorit Tomë Mrijaj / Mikel Gojani Martiri i parë i Shqipërisë së "çliruar" : në përvjetorin e lindjes së Dom Lazër Shantojës / Pjetër Pepa Ana e panjohur e Tedi Papavramit : lidhjet me Shqipërinë të violinistit me famë botërore, që ndan jetën mes Gjenevës e Parisit / Fatiola Kurteshi Ditaret e djaloshit kryengritës : Ismet Toto : [në 100 - vjetorin e lindjes] Rruga e trishtë e zonjës së shkollave : Sevasti Qiriazi / Anton Çefa Xhelal Veizi, një nga ata që ndërtuan Vlorën e re : sinonim i emrit të përveçëm të tyre është fjala sakrificë / Albert Habazaj Fotografia shqiptare në shekuj : ja pse i dënoi regjimi komunist fotografët shqiptarë që studiuan në botë Letra e Komandantit të Rojes Mbretërore mbi kapitullimin : koloneli që u detyrua të tërhiqej në çastet e fundit nga përballja me pushtimin fashist : [veprimtaria e Sami Kokës në periudhën e sundimit të Zogut dhe gjatë pushtimit italian dhe gjerman] Martiri i parë i Shqipërisë së "çliruar" : në përvjetorin e lindjes së Dom Lazër Shantojës / Pjetër Pepa Kur udhëtonim drejt BS-së të fshehur si refugjatë : inxhinier Ibrahim Jakupi, rrëfen për studimet në akademinë "Xherxhinski" [Moskë] / Ibrahim Jakupi; Leonard Veizi Ibrahim Kodra piktori që bëri epokë Mustafa Gjinishi, një hero i harruar / Shpend H. Topollaj Servili; Malli : [poezi, dhe autobiografia e poetit] / Hamdi Hajdarmataj Njeriu i madh është ai që e bën vepër arti jetën e tij : [Ali Mula, "Paçi faqen e bardhë"] / Mujo Buçpapaj Gjenerali erudit : [Qazim Kondi, "Kujtime"] / Ilir Balili E provova skenën vetëm në diktaturë : në prag të 80-vjetorit, regjisori tregon për jetën dhe pengjet / Gjergj Vlashi Simbolika e një rrëfimi : [Ali Mula, "Paçi faqen e bardhë"] / Namik Selmani Cili është Rahmi Memushaj Islam Raiti i Dhëmblanit dhe Tepelenës / Rrapi Meçaj Me rastin e 65 vjetorit të rënies së Asim Zeneli, Hero i Popullit / Sulo N. Gërbi Xhuvi Sharëxhi, profili i një juristi patriot / Niko Kotherja Aedi i fundit : kush ishte Haziz Ndreu, rapsodi i këngëve të egra dhe të buta / Vasil S. Tole Arti sa vetë jeta / Sadi Halili; Shpëtim Bozha Aristokracia dibrane : [familja princërore e Gropajve (apo Çokëve)] / Laurant Bica Nonda Kajno : orkestra me tri kitara elektrike dhe një bateri, suksesi dhe persekutimi për kantautorin nga Korça / Nonda Kajno; Vepror Hasani The Political life of Milo Djukanovic / Kenneth Morrison Janko Huniadi, kthim tek Moti i Madh : [fjala e mbajtur nga drejtori i Bibliotekës Kombëtare në ambjentet e kësaj të fundit, me rastin e përurimit të monografisë në gjuhën shqipe "Janko Huniadi - Mbrojtësi i Krishterimit" i akademikut rumun Camil Muresanu] / Aurel Plasari Stalini teorik dhe epoka e tij "socialiste" : [si paraqitet figura e tij në botimet shqiptare dhe ato sovjetike] / Genc K. Hoti Shkrimtari Vath Koreshi "Nderi i Kombit" / Albina Gjergji Vargjet e ruajtur në sëndukun e kujtesës : [portret dhe disa poezi] / Ferik Ferra; Admirina Peçi Thanasi Moraiti, mbledhësi i këngëve të hershme arvanitase : portreti i një këngëtari dhe historia e një populli që i transmetonte ngarjet e shënuara përmes këngëve / Arben P. Llalla Ku është zhdukur vëllai i Doruntinës : [Sefer Pasha, "Doruntina kërkon Ukshin Hotin"] / Agim Hila Hiqmet Ndreu, një zë i fortë shqiptar antikomunist në Australi / Beqir Sina Si u burgos dhe u dënua Osman Gazepi : çfarë deklaroi në hetuesi koloneli i famshëm / Kastriot Dervishi " Si e njoha ish-kryeministrin Mehmet Shehu" : dëshmia e korrierit të Brigadës së Parë Sulmuese / Zenel Mejro Qazim Kondi, lufta e gjeneralit erudit : autobiografia. Historia e njërës prej figurave më të lavdishme të Luftës partizane / Ilir Balili Një jetë mes udhëtimesh : [Czeslaw Milosz, shkrimtar polak] Ju rrëfej Vojo Kushin, komandantin e gueriljeve : 90 vjeçari flet për jetën dhe luftën e shokut të tij të ngushtë, Heroin e popullit Vojo kushi në përvjetorin e 90 - të të lindjes / Hysni Ndoja; Leonard Veizi Nga fizika te metafizika njrëzore : [Sabri Hamiti, "Presidenti Ibrahim Rugova - momente për Rugovën"] / Rahim Ombashi Hasan Dosti, "Një jetë për çështjen shqiptare" / Koli Xoxi Komisar Zylyftari shkatërroi parajsën e krimit : Arben Zylyftari, dhëmb për shëmb me botën e krimit, për triumfin e ligjit dhe të së drejtës / Dukagjin Hata Është koha e gramafonëve, por vlerat letrare s'kanë vdekur : intervistë me shkrimtarin dhe publicistin / Bahri Myftari Pse serbët s'e donin Vojo Kushin në Akademinë e Aviacionit : 90 vjeçari flet për jetën dhe luftën e shokut të tij të ngushtë, Heroin e Popullit Vojo kushi në përvjetorin e 90 - të të lindjes / Hysni Ndoja; Leonard Veizi Kujtimet e vogla të të madhes Maria [Logoreci] : [flet i biri] / Pjerin Logoreci Simeoni II i Bullgarisë, i fundmi i carëve / Kamber Velaj Mbretëria shqiptare, të fundmit e Ballkanit / Bajram Peçi Topalli drejton me dorë të fortë një kuvend burrash maçistë : 50 pyetje nga "TO" / Artan Fuga; Roland Qafoku Komisar Zylyftari shkatërroi parajsën e krimit : Arben Zylyftari, dhëmb për shëmb me botën e krimit, për triumfin e ligjit dhe të së drejtës / Dukagjin Hata Uilliam Martin Lik : koloneli britanik që hapi rrugën e albanologjisë / Irakli Koçollari Sali Spahiu - figurë e madhe atdhetare / Isuf Spahiu Casimiro de Bitro, i ftuar në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë "Poeteka" / Dhurata Hamzai Shqiptarët në "Kohën e kometës" : [intervistë me aktorin mbi filmin e tij të fundit] / Blerim Destani; Dalip Greca Investimi im në minierat e Shqipërisë : [aktori flet për rikthimin e tij në Shqipëri si investitor] / James Belushi; Erald Kapri Mithat Frashëri, shërbestari i Shqipërisë / Adriatik Alimadhi Raportimi : Vilsoni mban librat e Didëroit, Shatobrianit, Lamartinit : krimet e komunizmit, pjesa e dytë "pëndjekja e Vilson Blloshmit" Miku i Xhevdet Mustafës nga SHBA : ju tregoj të vërtetën e bandës së vitit '82 / Halit Bajrami; Afrim Imaj Si po e pres 80 vjetorin tim të lindjes : flet aktorja / Besa Imami; Arlinda Canaj Komisar Zylyftari shkatërroi parajsën e krimit : Arben Zylyftari, dhëmb për shëmb me botën e krimit, për triumfin e ligjit dhe të së drejtës / Dukagjin Hata Ju rrëfej organizatorin e aksioneve të guximshme : 90 vjeçari flet për jetën dhe luftën e shokut të tij të ngushtë, Heroin e Popullit Vojo kushi në përvjetorin e 90 - të të lindjes / Hysni Ndoja; Leonard Veizi Vështrim mbi angazhimet politike të Shefqet Vërlacit / Rudina Mita (Todri) Bajo dhe Çerçizi, krenaria e Gjirokastrës : [Topulli, Bajo J. "Topullarët e Gjirokastrës Bajua e Çerçizi, pararendësit e pasardhësit e tyre...."] / Naxhi Kasoruho Ati i vallëzimit : personazh, një udhëtim në jetën e Panajot Kanaçit, me rastin e 85 vjetorit të lindjes / Esmeralda Bardhyli Një rrëfim për burrin që deshi : [Almerina Buxati, bashkëshortja e shkrimtarit italian Dino Buxati] Uilliam Martin Lik : koloneli britanik që hapi rrugën e albanologjisë / Irakli Koçollari Vlonjatja që portretizoi nënën labe : [Liza Laska, aktore] / Anila Peçi Ismail Qemali. Ja kontributet për dijen dhe shkollën shqipe : pak ditë pas replikave mbi heqjen e emrit të Ismail Qemalit nga Universiteti i Vlorës, stërnipi i tij, sjell fakte të reja të panjohura / Darling Vlora; Admirina Peçi Bezhanët, vlonjatët që hapën Bankën e parë në Shqipëri më 1850-ën / Dashnor Kaloçi; Fahri Shaska Ky gjak i shprishur herët : mbi filozofin, teologun dhe matematikanin italian me origjinë shqiptare nga nëna, Luka Valerio.- Ineresimi i tij për figurën e Skënderbeut dhe lidhjet me Margherita Sarrocchi-n, e cila me nxitjen dhe nën kujdesin e Luka Valerios shkruajti poemën "Scenderbeide". Emri i mirë trashëgohet, ushqehet, por edhe fitohet : [patrioti Neim Cërriku] / Pëllumb Gorica Fati tragjik i familjes së famshme vlonjate, Bezhani, në vitet 1944 - "90 / Dashnor Kaloçi; Fahri Shaska Dështimi i përgjimeve ndaj Vislon Blloshmit : krimet e komunizmit, pjesa e dytë "përndjekja e Vilson Blloshmit" Banda e Xhevdet Mustafës, kurth i Sigurimit për Kadri Hazbiun : Koli Marko : "si operonin zbuluesit e fshehtë të Enverit" / Afrim Imaj; Rajmonda Moisiu Rako Gjermëni, ushtaraku që i kushtoi jetën Atdheut : figura të shquara të formacioneve partizane në Luftën NACL / Dhimitër T. Shtëmbari Bebeka Alla, piktorja, grimierja, fotografja / Albert Zholi Shuhet shkrimtari i gulagëve : nobelisti Aleksander Sollzzhenicin u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare Pagues në natyrë të çmimit të lirisë : [Tomë Mrijaj, "Monsinjor Dr. Zef Oroshi, një jetë e shkrirë për fe e atdhe"] / Astrit Lulushi Dragana Çiveçi : "unë e dashura e Xhevdet Mustafës" / Afrim Imaj Kush ishin Bajo e Çerçiz Topulli : flet pasardhësi i familjes së njohur gjirokastrite, për librin e tij "Topullarët e Gjirokastrës Bajo e Çerçizi pararendësit dhe pasardhësit e tyre" / Bajo J. Topulli; Qamil Xhani Çabej i madh harrohet prej të vegjëlve... : [në 100 -vjetorin e lindjes së Eqrem Çabejt] / Admirina Peçi Ikën gazetari Gambeta : [Vangjush Gambeta] / Elsa Demo Komisar Zylyftari shkatërroi parajsën e krimit : Arben Zylyftari, dhëmb për shëmb me botën e krimit, për triumfin e ligjit dhe të së drejtës / Dukagjin Hata Kombinacionet agjenturore kundër Vilson Blloshmit : krimet e komunizmit, pjesa e dytë "përndjekja e Vilson Blloshmit" Harrimi fatal : [fjala e mbajtur me rastin e marrjes së Çmimit Templon, në Pallatin Buckingam, më 10 maj 1983] / Aleksandr Solzenicyn Ramiz Dani, roja besnike e Abaz Kupit dhe shoqërues i anglezëve : [kujtimet e dy oficerëve anglezë: Julian Amery dhe David Smiley] / Dalip Greca Sigurimi më 17 prill 1976 : të ecet drejt goditjes së Vilson Blloshmit : krimet e komunizmit, pjesa e dytë "përndjekja e Vilson Blloshmit" Xhevdeti zbarkoi për t'u hakmarrë për familjarët e keqtrajtuar : rrëfimi i mikut të Mustafës nga Amerika / Netil Muratoviçi; Afrim Imaj Naxhi Bakalli, piktori shqiptar me famë kombëtare dhe ndërkombëtare / Fatos Kola; Astrit Kola Mbi paraqitjen trupore të Gjergj Kastrioti Skënderbeut : në përgjigje të atyne që hedhin baltë mbi Heroin e madh Kombëtar / Lek Previzi Lamtumirë Profesori ynë i nderuar, gazetari i famshëm, Vangjush Gambeta! / Zenepe Luka Njeriu plotëson tribunin, tribuni plotëson njeriun : [Xhafer Matuka, "Mustafa Matohiti, heroi i popullit" monografi] / Halil Qëndro Përse nuk ishin më 28 Nëntor në Vlorë Bajo dhe Çerçiz Topulli : flet pasardhësi i familjes së njohur gjirokastrite, për librin e tij "Topullarët e Gjirokastrës Bajo e Çerçizi pararendësit dhe pasardhësit e tyre" / Bajo J. Topulli; Qamil Xhani Qenan Mesarea, një pikturë për dorëzimin e Selanikut [tetor 1912] / Arben P. Llalla Zbulohet kartela mjekësore e Migjenit / Adriatik Kallulli Familja hebre [Kofina] që i mësoi frëngjishten Enver Hoxhës / Entela Bani Mbi paraqitjen trupore të Skënderbeut : [polemikë e autorit me shkrimtarin Ben Blushi dhe dëshmi që flasin për këtë fakt] / Lek Pervizi Si e prodhuam automatikun e Xhevdet Mustafës në '84 : flet inxhiinieri, ish-drejtori i Uzinës së Artilerisë, një nga konstruktorët e armës / Skënder Xhafa; Afrim Imaj Krijimi i Komitetit dhe e vërteta e vrasjes së Bimbashit : flet pasardhësi i familjes së njohur gjirokastrite, për librin e tij "Topullarët e Gjirokastrës Bajo e Çerçizi pararendësit dhe pasardhësit e tyre" / Bajo J. Topulli; Qamil Xhani Partia vendos "Ky grup të konsiderohet si grup sabotatorësh" : krimet e komunizmit, pjesa e dytë "përndjekja e Vilson Blloshmit" Ramiz Dani, roja besnike e Abaz Kupit dhe shoqërues i anglezëve : [kujtimet e dy oficerëve anglezë: Julian Amery dhe David Smaley] / Dalip Greca Kush e tradhtoi Çerçiz Topullin në Shkodër : flet pasardhësi i familjes së njohur gjirokastrite, për librin e tij "Topullarët e Gjirokastrës Bajo e Çerçizi pararendësit dhe pasardhësit e tyre" / Bajo J. Topulli; Qamil Xhani Xhevdet Mustafa, historia e inkursionit të dështuar për të vrarë Enver Hoxhën : detajet e ngjarjes në librin e ish-hetuesit Dilaver Bengasi / Ferdinand Dervishi; Afrim Imaj " Donika Kastrioti", 80 vjeçare : aktorja e Teatrit Kombëtar Besa Imami, "Artiste e merituar", feston sot 80 vjetorin e lindjes / Flori Slatina Hetuesia, Vilson Blloshmi nuk pranon asnjë nga akuzat : krimet e komunizmit, pjesa e tretë "akti i fundit, dënimi" Fan Noli : "Njeriu që më ktheu në vegjetarian ishte Faik Konica" / Ilda Lumani Si u ndërtua monumenti i Çerçizit : flet pasardhësi i familjes së njohur gjirokastrite, për librin e tij "Topullarët e Gjirokastrës Bajo e Çerçizi pararendësit dhe pasardhësit e tyre" / Bajo J. Topulli; Qamil Xhani Intrigat dhe kombinacionet e gjyqit të poetëve : krimet e komunizmit, pjesa e tretë "akti i fundit, dënimi" : [Vilson Blloshmi] Në Zhamë, ku fantazma e Mustafës vazhdon të ndjekë nga pas banorët / Ferdinand Dervishi; Afrim Imaj Pena e Gani Burnacit, risjell historinë e kulturës së Labërisë trime : [Gani Burnaci, "Karafil Bello legjendari, me shokët te lapidari"] / Xhevahir Cirongu Unë, i forti i Zhamës që vëzhgoja Xhevdetin nga vrima që hapa në tavan : Muharrem Berberi rrëfen aventurën e 26 shtatorit '82 / Ferdinand Dervishi; Afrim Imaj Një letër për Migjenin! / Përparim Kabo Histori e pathënë gojore : [Joe Ferdinand Gould, mik i Konicës dhe Nolit, në Amerikën e viteve 1900] / Astrit Lulushi 20 vjetori i vrasjes së Havzi Nelës / Rexhep Shahu At Antoni Luli, dëshmitar e mbijetues i torturave çnjerëzore / Gjon F. Ivezaj Plani i gjykatësit për të përgatitur persona që do diskutonin në gjyq : krimet e komunizmit, pjesa e tretë "akti i fundit, dënimi" : [Vilson Blloshmi, Genc Leka] Havzi Nela kur diktatura varte poetin : në kuadrin e 20 vjetorit të varjes (8 gusht 1988 - 8 gusht 2008) Dino Buzzati : "Njeriu krijohet nga ëndrrat dhe përfundon në pluhur" : më të mirët e letërsisë në vite. "Shkretëtira e Tartarëve" / Rudina Dahri Të mos harrojmë ata që përgatitën kontigjentin e atdhetarëve demokratë : ["Mësuese e merituar", Viktoria Ilia Dilo] / Eduard M. Dilo Aktori i bujqësisë : [Hysen Çobani] / Ago Nezha Qenan Mesarea, si e zhdukën në harresë piktorin e madh të viteve '30 : ai ishte piktori që hapi të parën ekspozitë vetjake në Tiranë, në tetor 1930 / Ferid Hudhri Ata që u vranë nën thirrjet "Rroftë Shqipëria dhe flamuri" / Pëllumb Myrtezaj; Shpëtim Sala Sytë e Geraldinës : [Lucien Aigner, nga Parisi në Shqipëri, për të fotografuar martesën e Mbretit Zog] / Esmeralda Bardhyli Universiteti i Oberlinit dhe Kristo Dako : me rastin e 175 vjetorit të themelimit të Universitetit të Oberlinit në shtetin e Ohajos, SHBA, faqe nga jeta studentore në këtë universitet e patriotit Kristo Dako e Parashqevi Qiriazi / Zana Shehu Jam quajtur spikeri i Kosovës / Kiço Fotiadhi; Albert Zholi Kë quajmë bashkëkohës?! : [ese filozofike] / Giorgio Agamben; Ilirjana Stringa Jam kishëz : [poezi] / Edward Cummings; Uk Zenel Buçpapaj Biografitë, këndvështrimi tjetër ndaj një portreti / Arta Marku Mustafa Qemal Ataturku, shqiptari nga Stebleva që u bë reformator dhe krijuesi i Turqisë moderne / Sakip Cami Mitet e studios / Robert Pinsky; Flurans Ilia Mbi interpretimin : ese / Mark Twain; Granit Zela Baudelaire : [Konferencë e vitit 1929] / Paul Valery; Alket Çani Ejani të hamë e të pimë çmenduri : [poezi të zgjedhura] / Kenneth Patchen; Uk Zenel Buçpapaj Nga dikush çau folenë e qyqes / Ken Kesey; Sokol Çunga " Portierë të mëdhenj" në penën e mençur të Ismet Bellovës / Shpend H. Topollaj Jup Kazazi, ikona që mbajti gjallë antikomunizmin shkodran : biografia e vërtetë dhe nevoja e rishikimit të historisë e rivlerësimit të figurës së atdhetarit / Skënder Shkupi Nëpër gjysmëmuzgun drejt aktit të vetëflijimit : jeta e poetit Mëhill Velaj, që ka kaluar nëpër katrahura të kohës që në fëmijërinë e tij në Gllogjan të Pejës : recensë e mbajtur më 6 shtator 2008 në Monroe College, Austin Hall, në promovimin e librave të poetit M.Velaj / Rajmonda Moisiu Për të mos u ndjerë i poshtëruar : [Vangjel Kasapi, "Mihal Prifti, diplomat i shquar i Shqipërisë"] / Luan Laze Me horizontet e pafunda të syve : poezi franceze : [edhe një biografi e shkurtër e autores] / Nicole Gdalia; Feride Papleka Kur jeta s'të pyet si e ke emrin : [Luan Toto, shkrimtari dhe piktori] / Gëzim Llojdia Çdo herë që ndihem i lumtur, ndihem fajtor : [intervistë me shkrimtarin] / Fatos Kongoli; Elsa Demo Nata e ëmbël : tregim : [edhe një biografi të autores] / Paula Fox; Rudina Dahri Xhevahir Spahiu : profil Kur e mora në telefon, motrës i ra të fikët : [jeta mes Shqipërisë dhe Rusisë] / Nina Mula; Albert Zholi Dr. Fuad Myftia, shkodrani që udhëhoqi legalistët në emigrim për më shumë se 30 vjet / Fuad Myftia; Dalip Greca " Zyrtarët që na përbaltën dhe vranë Bujarin" : [rrëfimi i bashkëshortes së Bujar Muharremit] / Fiqirete Muharremi; Arben Rrozhani Marrëdhëniet delikate të Ahmet Zogut me austrohungarezët gjatë Luftës së parë Botërore : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (2) / Terenc Toçi; Beqir Ajazi; Neritan Kolgjini Terenc Toçi, prejardhja dhe aktiviteti i tij : shënime të botuesit italian "Mondadori" për Terenc Toçin, botuar në Milano, prill 1938 / Beqir Ajazi Stanislav Zuber dhe gjenocidi komunist / Ajet Mezini 1920. Si i dëboi Zogu serbët nga Shkodra dhe veriu i Shqipërisë : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (4) / Terenc Toçi; Beqir Ajazi; Neritan Kolgjini Faik Shatku, juristi që ndoqi Zogun edhe në mërgim / Saimir Shatku Dhuratat : tregim / Rezarta Reso Duke dëgjuar sonatën e hënës : [cikël me poezi] / Gazmend Krasniqi Korrieri partizan në Oborrin e Mbretit : [Hajdar Tonuzi] / Dalip Greca Tonuzi i internuar në Korsikë me Abaz Ermenjin : [Hajdar Tonuzi] / Dalip Greca Aventura drejt Italisë [dhe Egjiptit] : [Dr. Fuad Myftia, shkodrani që udhëhoqi ilegalistët në emigrim për më shumë se 30 vjet] / Fuad Myftia; Dalip Greca Prenk Jakova, kompozitor dhe dirigjent i madh / Sul Gragjevi Jam "marrosur" pas magjisë së televizionit / Dhimitër Gjoka; Albert Zholi Zeqai Spahiu, njeriu që e ktheu mësimdhënien në art / Bashkim Kadiu Humanistja beratase Vitore Stefa Leka, shpallet "Qytetar Nderi" / Xhovani Shyti Jani Lufi, unë partizani shqiptar që u bëra gjeneral i ushtrisë ruse : historia e ushtarakut që nuk u riatdhesua pas divorcit me BS / Jani K. Lufi; Afrim Imaj; Vasil Premçi E panjohura e Donikës : [Giancarlo Vallone, "Periudha pas Skëndërbeut", botuar në gjuhën shqipe në Leçe (Itali)] / Ilirjan Gjika Drama e ish - studentit të Moskës : [aviatori Hamdi Arapi] / Zenepe Luka Fehmiu dhe Xheva [Lladrovici] një jetë e jashtëzakonshme : shënime rreth librit autobiografik "Përjetësia e dyfishtë" të autorit Bedri Islami / Sulejman Mato Si depërtoi agjenti i Sigurimit i shtetit shqiptar në udhëheqjen e lartë të legalistëve : [Dr. Fuad Myftia, shkodrani që udhëhoqi ilegalistët në emigrim për më shumë se 30 vjet] / Fuad Myftia; Dalip Greca Takimi im me Zogun në Romë nën hijen e Koloseumit : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (3) / Terenc Toçi; Beqir Ajazi; Neritan Kolgjini Si erdhi tek unë e kuqja / Gani Gashi; Dhurata Hamzai Jani Lufi : Enver Hoxha vodhi yjet e gjeneralit dhe u vetshpall Hero : [historia e ushtarakut që nuk u riatdhesua pas divorcit me BS] / Jani K. Lufi; Afrim Imaj Patriotit Gjin Ndue Gegë Kaçorri nga Rrësheni i këndon pushka / Eglantina Legisi Në dritë edhe mund ta harrosh errësirën : 10 vjet nga vdekja e intelektualit dhe gazetarit pasardhësi, Jozef Radi, tregon veprën në proces botimi, sidomos trilogjinë për Prizrenin, Shkodrën dhe Romën : [Lazër Radi] / Jozef Radi; Elsa Demo Pengu i jetës sime, sëmundja e Hysniut / Vito Kapo; Monika Shoshori (Stafa) Avni Hafuzi : shqiptarët e suksesshëm në diasporë / Musa Ahmeti Poetja e dashuruar me ketrin : [Lindita Agolli] / Kolec Traboini Heronjtë nuk dekretohen : [Qazim Kondi, "Heronjtë nuk dekretohen"] / Tasim Aliaj Ne, pilotët që sollëm me "Bell"-in presidencial Papa Gjon Palin në Tiranë : rrëfimi i ish-pilotit të helikopterit qeveritar që mori pjesë në fluturimin historik / Gjergj Braksi; Riza Lahi; Afrim Imaj Çfarë ka thënë Ahmet Zogu për atentatorin e tij Beqir Valteri : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (5) / Terenc Toçi; Beqir Ajazi; Neritan Kolgjini Njëmbëdhjetë kongreset e legalistëve në emigrim : [Dr. Fuad Myftia, shkodrani që udhëhoqi ilegalistët në emigrim për më shumë se 30 vjet] / Fuad Myftia; Dalip Greca Kalvari i një atdhetari të shquar : [Hysni Toska] / Shyqyri A. Toska Rrëfimi i [Jani] Lufit : si e "tradhtova" Shqipërinë për t'u bërë gjeneral në Rusi : [historia e ushtarakut që nuk u riatdhesua pas divorcit me BS, shkollimi në Akademinë "Frunze" të Moskës dhe si vazhdoi jeta e tij pas përfundimit të studimeve] / Jani K. Lufi; Afrim Imaj Leon Battista Alberti, një traktat "Mbi pikturën" : libri "Mbi pikturën" Spekulimet e biografëve të Skënderbeut / Fan S. Noli Një "poet grua" : [Ana Ahmatova] " Kulla", fisi që u ndëshkua se priti Mbretin kur la Shqipërinë / Dalip Greca Dëshmori Niko Hoxha krenaria e aviacionit luftarak shqiptar / Cane Rama Kthimi në Shqipëri me rusen : [aviatori Hamdi Arapi] / Zenepe Luka Sadik Kaceli... Një jetë jo dhe aq e zakontë : [Eli Xoxa, "Kaceli : 1914 - 2000"] / Arta Marku Pluhuri i harresës dhe i mbulesës... : [pjesë nga kapitulli "A few famous men", marrë nga libri i Sommerville Story - t "20 year in Paris with a pen", kapitull ku flitet për Ismail Qemalin] / Astrit Lulushi Presionet për të braktisur gruan : [aviatori Hamdi Arapi] / Zenepe Luka Si u torturuan në punë dhe jetë gratë Blloshmi : historia e Blloshmëve të Elbasanit dhe persekutimi në komunizëm i patriotëve që shënuan emrin në histori / Yllka Blloshmi (Joldashi); Ledia Lleshi Si e masakruan komunistët familjen Kulla / Dalip Greca Leka Zogu, mbret i shqiptarëve : historia e familjes mbretërore / Astrit Kola " Ju rrëfej At Zefin, që na shëroi plagët ne "burgaxhinjve" / Gëzim Peshkëpia; Ferdinand Dervishi At Zef Pllumi : "Një burrë i vërtetë i Shqipërisë" / Odile Daniel; Ariola Hekurani Një vit pa At Zef Pllumin / Jak Rrozhani " Gjuha jonë nuk do të shkruhet më me alfabet grek apo arab" : Naum Veqilharxhi Homazh për kompozitorin Musa Piperku / Akil Koci 1924, Pakti i çuditshëm i Zogut me fanolistët e Shkodrës : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (6) / Terenc Toçi; Neritan Kolgjini Një homazh për Prenk Jakovën, kolosin e muzikës shqiptare / Dashnor Kaloçi Iljaz Gogaj plotëson amanetin e Urani Rumbos, pas 72 vjetësh : shënime rreth librit të z. Iljaz Gogaj "Urani Rumbo, punëtore e shquar e shkollës shqiptare" / Enver Memishaj (Lepenica) Isha arlekin i gjuhës / Francesco Micieli; Lindita Arapi Ibrahim Turdiu, mësuesi e gjyqtari / Zydi Ali Turdiu Historia e rrallë e luftëtarit Andrea Stathi / Niko Kotherja Iljaz Gogaj plotëson amanetin e Urani Rumbos, pas 72 vjetësh : shënime rreth librit të z. Iljaz Gogaj "Urani Rumbo, punëtore e shquar e shkollës shqiptare" / Enver Memishaj (Lepenica) Ungjilli i kujtesës sipas poezisë : ["Miscellenea"] / Moikom Zeqo Kush është Filip Papajani (Lipi) / Hyqmet Zane Nexhmije Hoxha : 50 vitet e mia me Enver Hoxhën / Nexhmije Hoxha; Rudina Xhunga Miqtë dhe të afërmit më braktisën : [aviatori Hamdi Arapi] / Zenepe Luka Azem Hajdari, sot me emrin e Heroit : [Azem Hajdari nderohet me urdhrin "Gjergj Kastriot Skënderbeu", nga Presidenti i Republikës", në 10 vjetorin e vdekjes] Aranit Çela, jeta e panjohur e ish-kreut të Gjykatës së Lartë dhe dënimi me vdekje më 1996-ën / Rezarta Delisula Që nga fëmijëria bashkëjetoi me armën : Rifat Galica - luftëtar i shquar i Lëvizjes për Çlirim e Bashkim Kombëtar / Bedri Tahiri E vërteta e dënimeve me vdekje në kohën e Ahmet Zogut : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (9) / Terenc Toçi; Neritan Kolgjini 1925, prapaskenat e zgjedhjes së Ahmet Zogut : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (7) / Terenc Toçi; Neritan Kolgjini Aventura e Zogut nga Stambolli në Mat e më pas në Vlorë : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (1) / Terenc Toçi; Beqir Ajazi; Neritan Kolgjini Ja pse monarkia ishte e domosdoshme për mentalitetin shqiptar : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (8) / Terenc Toçi; Neritan Kolgjini Ja pse Zogu kishte simpati për politikën italiane : Zogu Mbreti i Shqiptarëve (10) / Terenc Toçi; Neritan Kolgjini Adelina Mazreku, ana e panjohur e jetës së kirurges së famshme / Adelina Mazreku; Emanuela Sako Portreti i mikut Bekim Fehmiu / Ali Podrimja Kush është Bekim Fehmiu? / Bekim Fehmiu; Valentin Batalaku Lisi i gjakut dhe tamlit në oxhakun fisnor të Ndroqve : [sipas librit të Igli Gugashi-Ndroqi, "Gjeneza e fisit Ndroqi"] / Andi Bica Maksi dhe qyteti / Maks Velo; Fjodora Fjora Eli Xoxa në kërkim të imazhit të Sadik Kacelit : [Eli Xoxa, "Kaceli 1914 - 2000"] / Dhurata Hamzai Ndjeshmëria dhe mesazhet e lirikut Enver Gjerqeku / Ali Podrimja Kolë Rodhe, një jetë në shërbim të atdheut / Klara Çelo (Mitrushi) Rezistenca e shkrimtarit të madh : [Migjeni] / Ismail Kadare Fernandez : Letërsia, atdheu im / Dominique Fernandez; Ariola Hekurani Si i nisëm në vitet '90 fëmijët tanë jashtë shtetit / Nexhmije Hoxha; Rezarta Delisula Musa Fratari, simbol i lirisë në ndërgjegjen e Shqipërisë : [pjesëmarrës në Luftën e Spanjës] / Kastriot Bezati Kleriku Marko Moçka dhe presidenti i SHBA-ve, Uillson / Albert Zholi Ahmet Zogu hodhi bazat në ndërtimin e një shteti të ri / Nexhmije Hoxha; Rezarta Delisula Geraldina e Shqipërisë! : portret / Blendi Fevziu Dalin në dritë grafikat e panjohura të Sadik Kacelit : [Eli Xoxa, "Kaceli 1914 - 2000"] / Julia Vrapi " Mëkati rinor" i shkrimtarit Milan Kundera / Armand Plaka Duke lexuar librin "Doktor Hajdar Sulo : 1866-1936" [autor Asllan Sulo] / Hulusi Hako Robin Hudi shqiptar dhe Mbreti Zog : [Hazis Gjergji, "Myslim Peza dëshmitar dhe protagonist në historinë e shqiptarëve : 1912-1939"] / Dilaver Goxhaj Kaceli, një artist fisnik i pikturës shqiptare : promovohet albumi për piktorin e shquar Sadik Kaceli / Eli Xoxa; Ogerta Proko Në "retrospektivë" me Jakup Kerajn / Blerina Goce Gjirokastritë; qetësojani shpirtin motrës dhe mësueses tonë, Uranisë..! : [Iljaz Gogaj, "Urani Rumbo punëtore e shquar e shkollës shqiptare"] / Naun Kule Grafika e errët : [i biri i piktorit, flet rreth monografisë së botuar nga Eli Xoxa, "Kaceli 1914 - 2000"] / Buron Kaceli Kush është Hasan Prishtina - Polaci : [1873 - 1933] / Ferat Koca Debati i Nermin Vlorës me Nexhmije Hoxhën në Laprakë : [çfarë u bisedua në vitin 2002 në takim mes dy shoqeve të klasës së Insitutit Femëror "Nëna Mbretëreshë"] / Zenepe Luka Nase Beni, poeti tjetër i Himarës shqiptare / Lefter Çipa Pushimet e mia në Pogradec : [ditari i panjohur familjar i ish-udhëheqësit komunist] / Enver Hoxha Nikolla Naço në letrat e Lasgushit.. : tre intelektualë të shquar për Nikolla N. Naço : një vepër e Poradecit 77 vjet më parë, botur në Konstancë të Rumanisë me titull "Një fatos i veteranerisë shqiptare...", një vepër e Ismet Dërmakut botuar në korrik 2002, me titull "Nikolla N. Naço - Korça (1843 - 1913) apostull i shqiptarizmit" dhe një shqyrtim mbi këtë vepër nga Bedri Dedja / Rebeka Martha Burda (Nanushi) I jepet titulli "Nderi i krahinës së Dëshnicës", Hajrullah Muhametaj Markez,"kam shkruar mjaft, tani dua të pushoj" : 20 vjet punë, 300 intervista, 30 takime. Nga fëmijëria e kaluar në Arkataka, te pasioni për gazetarinë, jeta e një prej kolosëve të letërsisë botërore treguar nga historiani Gerald Martin / Gerald Martin I shpëtuari nga socrealizmi : [piktori Jakup Keraj] / Alma Mile Në emër të dashurisë .. [Vera Isaku, "Libër i hapur : ruset në Shqipëri"] / Admirina Peçi Nikolae Jorga dhe popujt e lindur nën një "zodiak të pafat" / Kopi Kyçyku " Rikthimi" i Jakup Krejat në GKA / Nexhat A. Agolli Berisha ka degraduar në qeverisje : "ju tregoj 25 vitet e mia me Donikën dhe jetën e re që kemi nisur me Borën" / Besnik Mustafaj; Ilda Lumani Historia e dhimbshme e familjes Çoku / Dalip Greca Jeta ime mes dashurisë dhe muzikës / Zhani Ciko; Petrika Grosi Letrat e Nënë Terezës dhe zanafilla e karizmës së saj / Mario Imperatori Pse ndërrova violinën me shkopin e dirigjentit / Alqi Lepuri; Nuri Dragoj Berisha, si e njoh unë : [me motrën e Kryeministrit, Hajrie Osmani] / Hajrie Osmani; Valentina Madani Në përvjetorin e "Homerit" shqiptar, At Gjergj Fishta" : Fishta dallohet për veprimtarinë e tij poetike, arsimore, politike - atdhetare dhe fetare / Albina Gjergji Mjeku që kishte "pronë" humanizmin dhe artin e fjalës : kontributi i shquar i Dr. Bedri Myderizi në jetën profesionale dhe bashkëpunimet në TVSH / Suzana Zyrakja Filip Ndocaj mbeti profesori i rinisë : ish - nxënësit dhe studentët e kujtojnë pedagogun e tyre të qeshur, të afrueshëm, plot humor të pashtershëm / Albert Zholi Aristidh Kolia : rrëfimi i fundit... / Aristidi P. Kollia; Arben P. Llalla Falsifikimi i vitit 1943 : [Tanush Frashëri, "Ali Këlcyra, aristokrati kuqezi"] / Lekë Tasi Historia e dhimbshme e familjes Çoku / Dalip Greca Kodi i Nostradamusit : lufta e tretë botërore - periudha e trazirave / Biordi Lundra Skëndërbeu dhe gjeneralët që ndryshuan historinë : Gjergj Kastrioti Skëndërbeu, heroi ynë kombëtar, është pjesë e biografisë së 100 njerëzve më të famshëm të botës, botuar prej "Newton & compton Editori" / Dritan Hila Shqipëria, sot jeton në pellgun e padrejtësisë : Prof. Sami Repishti , "Asgjë nuk kam harruar, por shumë kam mësuar" / Klajd Kapinova Kush është Le Clezio? : portreti i nobelistit të letërisë për vitin 2008 / Rudina Dahri Shqipëria, sot jeton në pellgun e padrejtësisë : Prof. Sami Repishti , "Asgjë nuk kam harruar, por shumë kam mësuar" / Klajd Kapinova Festivali i 11-të më realizoi ëndrrën, por më ndëshkoi të ardhmen / Bashkim Alibali; Albert Zholi Në gjurmët e mësuesit të vet... : [Klerikët Don Dedë Malaj, Don Marin Shkurti] / Fritz Radovani 50 vjet të "epopesë" së Partizanit dhe "epika" e flamurtarit të tij Jani Lufi - gjeneral major i BRSS : [Jani K. Lufi, "Partizani shqiptar, gjeneral i ushtrisë sovjetike"] / Besnik Dizdari Xhemal Simixhiu, drejtuesi që dha një kontribut të shquar për ndërtimin : portret Nudot e babait i fshihnim në copa çarçafësh : e bija e piktorit Jakup Keraj rrëfen mbijetesën e artit të të atit / Albana Sinaj; Oliverta Lila Rruga ime e vështirë drejt skenës : "artisti i merituar" rrëfehet eksluzivisht për gazetën "Albania" / Mirush Kabashi; Petrika Grosi Shënime për qytetarin : [në 10 - vjetorin e vdekjes së Vedat Kokonës, (8 gusht 1913 - 14 tetor 1998)] / Ben Andoni Piktura ime kushtuar femrës : piktorja shkodrane, Xhemeta Kadillari, ka çelur ekspozitën vetjake / Ariola Hekurani Gazetarja e publicistja e parë amerikane : [Margaret Fuller] / Albana Lifschin (Mëlyshi) Do të doja shumë t'i rikthehesha edhe njëherë fëmijërisë sime : [intervistë me shkrimtaren] / Michele Roberts; Jenny Newman; Rudina Dahri Sekretet e fundit të Oruellit : Xhorxh Orwell, jeta, vepra, tradhtitë Lasgushi nuk e ka takuar diktatorin : e përsëris "shoqja" Nexhmije, jeni gënjeshtare / Tomi Mato Të jesh vajza e Lasgush Poradecit : [kujtimet e Marie Gushos] / Arta Marku " Ditari im për të tjerët", testamenti i gazetarit të shquar Astrit Nuri Haradinaj, heroi kryeopozitar! : [kryetari i Partisë për Ardhmërinë e Kosovës] / Martin Leka Në ditët e tiranisë së kuqe, kur pushkatoheshin të rinjtë : Prof. Sami Repishti , "Asgjë nuk kam harruar, por shumë kam mësuar" / Klajd Kapinova Të shkruash, do të thotë të vrasësh... : intervistë / Ismail Kadare; Branka Bogavac; Nikolla Sudar Sopranoja shqiptare që u rrit në skenat italiane : Sofilda Shuke / Admirina Peçi Dinastia Marubi, ja si vulosnin mjeshtrat e fotografisë / Oliverta Lila Sadik Kaceli i panjohur : [monografia e studiueses Eli, Xoxa, "Kaceli 1914 - 2000"] / Dhurata Hamzai Jemi krenarë për babain tonë : ekspozita retrospektive e artistit shkodran në ambientet e GKA-së : [Jakup Keraj 15 shtator 1933 - 7 dhjetor 1987] / Albina Gjergji Vepra e Francesco Maria da Lecce-s në dritën e të dhënave të arkivit të Propaganda Fide-s / Gëzim Gurga Krist Maloki 1900 - 1973 : 35 vjetori i vdekjes së Prof.Dr.Phl. Krist Maloki, njërit prej viganëve të mendimit progresist shqiptar në vitet '20 - '30 e më pas / Isa Halilaj Vjeshta e 60-të e një jete pranverore... Pajtim Ribaj, profesori që rrezaton dinjitet... / Pano Hallko Dy motra si në legjenda : Nore Kolja dhe Katerina e Luc Nishit / Kolec Traboini Elena dhe Ismail Kadare rrëfejnë dashurinë / Duncan Fallowell Mithat Frashëri / Gazmend Bakiu Karl dhe Zheni Marks një dashuri e vështirë : [Françoise Giroud, "Zheni Marks, viktima e përjetshme"] / Alda Bardhyli Preludi i një artisti të shquar shqiptar : një kujtim me rastin e 75 vjetorit të lindjes së "Artistit të Popullit" Agron Aliaj : [baletmaestër] / Dedin Suli Po, unë jam Robert Desnos!... : [Robert Desnos, poet francez] / Luan Rama Persekutime... dhe tradhëti bashkëshortore : ruset në Shqipëri : [me autoren e veprës "Libër i hapur"] / Vera Isaku; Arta Marku Monarkia - organizim shtetëror që garantoi reforma demokratike ekonomiko - shoqërore : reforma agrare demokratike nga një monark / Theodhor Kareco T'i shkruash Zotit... : [intervistë me shkrimtarin] / Agim Vinca; Blerina Goce " Jeta pas kinemasë dhe gjurmëve të babait" / Xhevdet Ferri; Petrika Grosi Krist Maloki (1900 - 1973) : [35 vjetori i vdekjes së Prof. Dr. Phl. Krist Malokit, njërit prej viganëve të mendimit liberal progresist shqiptar në vitet '20 - '30 e më pas / Isa Halilaj Të këndosh himnin kombëtar është një privilegj / Kastriot Tusha; Albert Zholi Radio Tirana, portrete të folësve të parë... / Skifter Këlliçi Një vepër që meriton të lexohet : fakte dhe dokumente në jetëshkrimin real : "Monsinjor Dr. Zef Oroshi - Një Jetë e Shkrirë për Fe e Atdhe", i studiuesit e publicistit shqiptaro amerikan Tomë Mrijaj / Azem Gjidija 21 vjet pa Poradecin, poetin e dashurisë : përvjetor Llazar Gusho, poeti që shquhej për sensibilitetin e tij / Albina Gjergji Abdyl Frashëri një jetë për Shqipërinë / Mirel Sharxhi E vërteta e Kunderës : shkrimtari dhe armiqtë e tij / Jean Daniel Alilueva, Svetlana (1926) / Enzo Biagi; Besnik Dizdari Në Shqipëri të gjithë duan të jenë "kryetarë" : ish-kryeministri i viteve '92 - '96, rrëfen për "Shekullin" arsyet se pse nuk i rikthehet politikës / Aleksandër Meksi; Entela Resuli Piloti që sfidonte dhimbjen për të shpëtuar jetë njerëzish : Beqir Barxha / Riza Lahi Silvane Musselier, humanitarja frënge që e do dhe ndihmon Shqipërinë / Kozeta Zavalani Agatha Christie, shkrimtarja që letrarizoi misteret e vrasjeve / Rudina Dahri Nusja amerikane e Mario Soldatit / Astrit Cani Pretendimet e artistit për gruan e jetës : [Kel Kodheli] / Arta Marku Gruaja që luajti Vilhelm Telin... në Korçën e fillimshekullit XX : [Aleksandra Ilo] / Niko Kotherja; Anila Mema Karl Gega një ndër 100 personalitetet e Austrisë : Karl Gega është Gega i Semmeringut, personi që ndërtoi hekurudhën më malore për kohën / Fate Velaj Merita Bajraktari McCormack, në shërbim të diasporës shqiptare / Merita McCormack (Bajraktari); Fatime Kulli Fati i zonjës së "Nobelit" : [shkrimtarja Sigrid Undset] / Ariola Hekurani Sa për të kujtuar se cili ishte Skënderbeu : [vendi që zë heroi ynë kombëtar në botimet e Kostanco D'Agostino-s dhe krahasimi me figurën rumune të Vlad Tepes] / Ylli Polovina [ Çezarina] Daragjati, piktorja shkodrane që sfidoi realizmin socialist / Dashnor Kaloçi Kush ishte Mihal Zallari / Tanush Kaso Dashuria e Mishelës me Barak Obamën : [Presidenti i Ri i SHBA - së. Materiale] / Aulona Kadillari; Altin Sinani; Blendina Cara Një hero me shembullin e Enver Hoxhës : dokumenti që ndryshoi rrjedhën e studimit të Oliver Jens Schmitit : Skënderbeu hakmarrës ndaj Sulltanit. I kishte vrarë të atin : [Oliver Jens Schmitt "Skënderbeu"] / Oliver Jens Schmitt; Elsa Demo Ledi e zjarrtë Xheni Xherom Çurçill, gruaja që marrosi Britaninë / Gleni Roberts Një rrëfim për sekretet e artistit të madh : [Vangjush Mio, flet e bija] / Rozeta Mio; Gëzim Ashimi Petro Marko : kujtimet e fëmijërisë në një bllok shënimesh : [shkrimi shoqërohet me fotografi të shkrimtarit] / Admirina Peçi Kaçaj, një monument për "legjendat nuk vdesin" : [Loro Sata, "Legjendat nuk vdesin" (Lukë Kaçaj)] / Nin Gj. Rajta Alfred Moisiu : Na e deformojnë historinë : kujtimet e Presidentit në tre vëllime nga "Toena". jeta e Moisiut " Si e njoh unë luftëtarin demokrat Myslim Peza" : [flet autori i librit: "Myslim Peza dëshmitar dhe protagonist në historinë e shqiptarëve : 1912-1939", edhe pjesë nga libri] / Hazis Gjergji; Etleva Delia Disa kujtime të mia të vjetra dhe të reja për Ataturkun : botuar më 1938 : si shkruanin paraardhësit / Branko Merxhani Radio Tirana, radiokronikat e para... / Skifter Këlliçi Vdekja s'është fjala e tij e fundit : homazh për Enver Gjerqekun, 1928 - 2008 / Agim Vinca Tashko : Miladin Popoviçi kërkoi të më vrasë gjatë luftës : dëshmia e rrallë e njërit prej themeluesve të 8 nëntorit 1941. Pjesë nga autobiografia [e cila më së shumti është histori e mirëfilltë] / Kastriot Dervishi Ninullat që përkundën djepin e Rifatit qenë këngët e trimërisë : [Guxim Alimani "Rifat Prençi : mbijetesë me lavdi" : monografi] / Fatime Kulli Kristo Luarasi dhe Frashërllinjtë / Laurant Bica Radio Tirana. Transmetimet e para, pas çlirimit : [historiku i Radio Tiranës] / Skifter Këlliçi Holokausti të hyjë në kulturë, në kulturën e përgjithshme të njerëzve : [çmimi Nobel 2002, jeta, të shkruarit dhe gjuha] / Imre Kertesz; Flori Slatina Tashko : Rrëfimi për jetën time : fëmijëria, njohja me Fan Nolin dhe posti i diplomatit në SHBA : autobiografia e Koço Tashkos e shkruar në vitin 1950 / Kastriot Dervishi Heroi modest nga Tirana heroike, aviatori Daut Gurabardhi / Riza Lahi Serenata korçare në pikturë : [piktorja Majlinda Bali (Kelmendi)] / Mustafa Ferizi Vargjet e panjohura të Lasgush Poradecit : [botohet teza e dizertacionit të autorit me të cilën mori titullin doktor-profesor, tezë që i kushtohet Emineskut, si edhe mbi lidhjet mes kulturën rumune dhe asaj gjermane] / Arjola Hekurani Enver Hoxha në politikën e ditës : [në 100 vjetorin e lindjes] / Liliana Hoxha; Bashkim Rakaj Çmitizimi i Skëndërbeut, një fushatë e turpshme : shkrimtari viziton qytetin e lindjes / Ismail Kadare Babai i Skëndërbeut quhej Ivan, Gjon është emër i shpikur : Monografia "Skëndërbeu" e Oliver Jens Schmitt / Ardian Klosi; Fatmira Nikolli Sekretet e shkollës leniniste të Kominternit : autobiografia e Koço Tashkos e shkruar në vitin 1950 / Kastriot Dervishi Zbulohen letrat e Nolit : dua një grua që të më sjellë para : [me autorin e librit "Letra të panjohura të Fan Nolit : (1906 - 1913)] / Shpëtim Sala; Anila Mema Dukagjini, dokumente dëshmuese në testamentin e Gjon Muzakës : autori Zef Gjeta në librin e tij rrëfen historinë e Dukagjinit që nga viti 1510 e deri më sot Vera Isaku, kërkuesja e fatit : [Vera Isaku, "Libër i hapur : ruset në Shqipëri"] / Valdete Antoni Kush ishte Sulejman Seazi Malaj / Mexhit Kokalari Në 80 vjetorin e lindjes : veterani Xhemali Izet Miftaraj / Isa Halilaj Një muzeum me vepra letrare : mendime për krijimtarinë e Vilhelme Vranari (Haxhiraj) / Myrteza Mara Një nobelist "anti - krizë" : [Paul Krugman, fitues i çmimit "Nobel" për ekonominë] / Adrian Civici Goditja dhe urrejtja e viteve të para, pas lufte : autobiografia e Koço Tashkos e shkruar në vitin 1950 / Kastriot Dervishi Një rrëfim për Gjirokastrën, librin, lirinë, shqiptarët, Parisin... / Ismail Kadare Pas ikjes time, i tregoni mbesës varrin në Kaninë : [amaneti i fundit i Nermin Vlorës] / Zenepe Luka Varri i Kapllan Pashës : [Toptanët, familje e madhe tiranase] / Gazmend A. Bakiu Enver Hoxha : Babaçe Faikut, pse në Itali do ta festojmë 29 nëntorin? : aviatori Daut Gurabardhi / Riza Lahi 1936/ Katër shqiptarët në "gjyqin" e Kominternit : autobiografia e Koço Tashkos e shkruar në vitin 1950 / Kastriot Dervishi Historia dhe pema gjenealogjike e familjes Vlora / Fatmir Hoxha (Vlora) Artistja që "end" telajon mes Prishtinës dhe Tiranës : Majlinda Kelmenti një rrëfim për veten dhe për artin nëpërmjet pikturës në Fier / Aurora Damini Skënderbeu, Zogu e Kadare tri figurat e kombit tonë : një ndër personalitetet e artit shqiptar në disa fusha të arteve pamore, rrëfehet për jetën dhe veprën e tij / Bashkim Ahmeti; Fatmira Nikolli Prapaskenat e formimit të PKSH-së dhe roli i emisarëve jugosllavë : autobiografia e Koço Tashkos e shkruar në vitin 1950 / Kastriot Dervishi Dy djemtë e Ismail Qemalit, për të cilët nuk u fol kurrë / Darling Vlora Pirgu, tenori shqiptar që shkriu dimrin e Lozanës : [Saimir Pirgu] / Edlira Dedja Selman Riza, shkencëtari dhe atdhetari : [në njëzet vjetorin e vdekjes] Intrigat e Milan Popovicit dhe atentati ndaj Tashkos : autobiografia e Koço Tashkos e shkruar në vitin 1950 / Kastriot Dervishi Profesori i Mirësisë : [Hilmi Bimbashi] / Namik Selmani Po të mos jemi ne si flamuri : Si e kam njohur Skënder Luarasin / Ali Dhrimo Ditari i Tashkos më 1947 : Hysni Kapo i quan kosovarët shovinistë : si ndiqej Koço Tashko nga Sigurimi / Kastriot Dervishi Mashtrimi dhe tradhëtia që iu bë Demir Dostit dhe ushtrisë së tij : kardhiqotët dhe krahinorët edhe kur porta e lartë turke u ka dhënë oferta, nuk janë vënë në shërbim të saj / Gani Burnaci Nostalgji për mësuesin : [Mahmut Bobrati] / Artan Fuga Fati në derën e Bebi Kristidhit : [pianistja Margarita Kristidhi] / Arta Marku Reliket e Marie Logorecit / Pjerin Logoreci; Anila Mema " Një jetë kushtuar dijes dhe pajtimit" i prof.as.dr. Qazim Dushku : [libri i dedikohet Pal Kukës] / Jak Rrozhani Petrit Dume - Ylli i ndritur i gjeneralëve shqiptar! / Orhan Frashëri Njeriu, Demokrati, Poeti : [në kujtim të 25-vjetorit të vdekjes së Luan Rexhepit. Shkrimi shoqërohet me disa poezi të autorit] / Halil Qëndro Arti magjik dhe i jashtëzakonshëm : Bashkim Ahmeti / Ylli Drishti Shaban Dyrma, intelektuali i parë Sulovar : [mësues, portret] / Pëllumb Gorica " Fletë-rrufeja, një fat për karrierën time" / Edit Mihali; Arjola Hekurani Tashko Ilo, patrioti që solli me vete këngën "Rreth flamurit të përbashkuar" [ Cikël me poezi] / Jacques Prévert; Ruzhdi Cara Portret në grup diktatorësh : [Bernd J. Fischer, "Diktatorët e Ballkanit"] / Virgjil Muçi Mërkur liriku nga Piluri : [Mërkur Mërkuri] / Lefter Çipa Shkrimet në gur na zbulojnë gjurmët më të hershme të shqipes / Nikos Stylos; Arben P. Llalla Te Vera Zheji / Vera Zheji; Elsa Demo Jani K. Ristani, "dekani" i fotografisë shqiptare : me rastin e 95-vjetorit të lindjes / Qerim Vrioni Historia e një familje : [familja Cërriku] / Pëllumb Gorica Hija e keqe që e ndoqi nga pas gjithë jetën : [basketbollisti Njazi Lleshi] / Agron Sejamini Sotir Kolea, një apostull i shqiptarizmës dhe themelues i Bibliotekës Kombëtare / Hyqmet Zane Piktori Fatmir Haxhiu - Mjeshtri i Madh i Kompozimit / Kastriot Bezati Zoi Themeli, si u vu në krye të Degës së Dytë të Zbulimit Ushtarak : nga biografia e ish-drejtuesve kryesorë të Zbulimit të Jashtëm Politik dhe Ushtarak Shqiptar / Spiro Nakuçi " Ringjallet" Tefik Sfiri : [Aurora Velaj, "Ringjallja e gjyshit : Tefik Sfiri, udhëheqës i rezistencës antifashiste në Mallakastër : 1909-1945"] / Dhurata Hamzai Futbollist i madh dhe njeri me vlera të shkëlqyera : Avdullah Duma, requiem për një futbollist të shquar, i cili do të mbetet gjithmonë në kujtesën e sportdashëve / Aleks Kalemasi Kur Mehmeti tregonte : Çfarë bëri Myslym Shyri në luftë : [flet vëllai] / Gëzim Shyri; Leonard Veizi Letërsi - Juridik - gjermanistikë, trekëndëshi i rrugëtimit tim / Anrila Spahia; Albert Zholi Karl Gega, shqiptari gjeni i inxhinierisë së shekullit XIX Amaneti i Hoxhë Muglicës : rroftë Shqipëria ! / Kolec Traboini Njerëz të shquar nga trevat etnike - Prof. Dr. Ejup Hamiti (Prishtinë) / Ibrahim Gashi Histori dashurie : [intelektualët, Fejzi dhe Riza Alizoti] / Meri Lalaj Palok Kurti, ditët në burgun e Korfuzit : botohet për herë të parë ditari i burgut të Palok Kurtit. Shënimet u mbajtën në vitin 1919 në qelinë e burgut, ku ai ishte mbyllur bashkë me te birin Lencin / Alma Mile Nga të parët juristë që hartoi legjislacionin e shtetit shqiptar më 1912 : Thanas Floqi / Niko Kotherja Tabloja e jetës sime me penel mes diktaturës dhe Amerikës / Bashkim Ahmeti; Petrika Grosi Zoi Themeli, raportet sekrete për Hysni Kapon e Ramiz Alinë : nga biografia e ish-drejtuesve kryesorë të Zbulimit Ushtarak Shqiptar / Spiro Nakuçi Xhemal Malindi : atdhetari i lënë në harresë / Stilian Adhami Nuk jam në asnjë nga punët e mia : [intervistë] / Alberto Moravia; Ana Maria De Dominicis; Ben Johnson; Umberto Morra Di Lavriano; Ben Andoni 11 fakte pse Skënderbeu është shqiptar. Origjina e Kastriotëve nga një kënd tjetër vështrimi / Petrit Begati Pse kam shkruar : Arti i rrëfimit i Simone de Beauvoir / Simone De Beauvoir; Madeleine Gobeil; Ben Andoni Komunistët shqiptarë pushkatojnë shqiptarët, pikërisht ata që deshën më shumë Shqipërinë / Mërgim Korça " E ftohtë Franca e fëmijërisë sime" : [rrëfen violinisti Tedi Papavrami] / Ariola Hekurani Poezia e një rrëfimi : [Pablo Neruda] / A.H. I "frikësuar nga gratë" : Vangjush Furrxhi : flet Marilda Furxhi, bashkëshortja e aktorit të mirënjohur / Marilda Furxhi; Anila Mema Rastësia që e lidhi me kinemanë : [Xhanfize Keko] / Arta Marku Rrëfim mes "Ditarit intim" : Andre Gide / A.H. Kristo Luarasi : një ndër përfaqësusit më të mirë të kolonisë shqiptare të Bullgarisë / Kostaq Xoxa Nje shekull më parë himarjotët i këndonin Shqipërisë : intervistë me dirigjentin / Eno Koço; Alma Mile " Publik dhe privat" : [Franc Ashiku, (grafist) 1924-1998] / Zef Paci Roli i parë kur isha 14 vjeçe, provova censurën në film : [Anila Bisha, karriera 20 vjeçare e aktores] / Anila Bisha; Julia Vrapi Kostumin e Leninit e mora në Moskë : [intervistë me aktorin] / Lazër Filipi; Fatmira Nikolli Selman Riza, në vitin e 100-të / Murat Gecaj Dita ime e parë në "Hosteni" : [shënime të autorit] / Niko Nikolla Doktor Zenel Kazhani, mbetet njeri gojëmbël dhe duarartë / Andi Bica Në studion e piktorit Guri Madhi : vështrim letrar mbi krijimtarinë / Luan Meta E kam njohur Shqipërinë nga Ismail Kadare / Amos Oz; Rudina Xhunga 40 vitet e mia me Saliun : [flet bashkëshortja e kryeministrit Sali Berisha] / Liri Berisha; Blendi Fevziu S'mund të pretendojmë nivelin e teatrove të huaj : [flet mezosopranoja shqiptare] / Enkelejda Shkoza; Fatmira Nikolli Ja çfarë raportonte Zoi Themeli në letrat sekrete për Kadri Hazbiun : nga biografia e ish drejtuesve kryesorë të Zbulimit Ushtarak Shqiptar. Raportet sekrete për krerët e shtetit / Spiro Nakuçi " Antropologji e fotografisë" e Xhyher Canit / Qerim Vrioni Islam Spahia i Lumës : me rastin e 170-vjetorit të lindjes dhe 80-vjetorit të vdekjes / Shefqet Hoxha Kraba, ku doja të gdhjendja kokën e Enver Hoxhës : me mjeshtrin e drurit nga Drenova, 77 vjeçarin Thoma Roça / Pëllumb Çuni Shuhet "pengu" i familjes Këlcyra : [Shega Këlcyra] / Mero Baze Fan Noli : Më ndihmoni, jam mbytur në borxhe : [mbi botimin e librit "Letra të panjohura të Fan Nolit : (1906-1913)] / Shpëtim Sala; Oliverta Lila Anton Ashta, mjeku që zhduku malarjen në Shqipëri / Ilir Bushi At Zef Pllumi, Luk Kaçaj, Lin Delija, të ndryshëm, të ngjashëm : [bashkënxënës të shkollës françeskane] / Agron Gjekmarkaj Prof. Hamit Beqja - ati intelektual i një brezi studiuesish socialë / Lekë Sokoli Milkani, regjisori që shembi idhujt : [në 70-vjetorin e lindjes] / Flori Slatina Zoi Themeli, drejtori që mbajti një gradë ushtarake me ministrin : nga biografia e ish drejtuesve kryesorë të Zbulimit Ushtarak Shqiptar / Spiro Nakuçi Franc Ashiku estetikë në propagandë / Agron Mesi; Yllka Lezo Dom Shtjefën Kurti - 110 vjetori i lindjes, 24. 12. 1898 - 24. 12. 2008 Atdhetari që jetonte në SHBA me dashurinë për Shqipërinë : homazh për profesor Ali Zelën, njeriu që sfidoi komunizmin prehet sot në tokën e ëndrrave në SHBA / Flori Slatina Mustafa Kruja dhe të vërtetat historike / Mërgim Korça Historia e shkollë së Koshtanit dhe nevoja për rishkrimin e historisë : [Novruz Xh. Shehu, "Shkolla e Koshtanit 1908"] / Enver Memishaj (Lepenica) 100 fakte nga jeta e Ismail Qemalit / Qamil Xhani; Altin Sinani I mbijetuari : Ju rrëfej çetën antikomuniste të Kurbinit / Bardhok Ndreu; Dalip Greca Rexhep Mitrovica, kosovari që punoi për Shqipërinë e çështjen kombëtare : [libri i Fazli Hajrizit] / Iljaz Gogaj Evanthi Ciko, "nëna" e 268 fëmijëve jetimë : [ish-drejtoreshës së Shtëpisë së Jetimëve Tiranë i akordohet titulli "Simbol i vlerave humane"] / Ilir Çumani Abdi Mati, si i përballoi incidentet pas prishjes me Traktatin e Varshavës : përkujtimi / kushtuar admiralit të parë të Flotës Luftarake detare Shqiptare, në 90-vjetorin e lindjes / Fitim Halili Llambi Kona, krenaria e inxhinierisë së ndërtim-montimeve industriale / Luan Çipi Kam nostalgji për "Rubrikën Sportive" : [Skifter Këlliçi, 50 vjet në gazetarinë sportive] / Skifter Këlliçi; Pandeli Simsia Mustafa Merlika Kruja, figurë e ndritun e shkencës shqiptare / Ardian Ndreca Të jesh më shumë se mjek : [Beniamin Çeta] / Joana Kosho Ndikimi i një fotografie : [Jackson Pollock, piktor, 28 janar1912-11gusht 1956] / Astrit Lulushi Familja Kajana, 100 vjet e persekutuar nga xhonturqit dhe komunistët / Sulo Gozhina Të "endësh" me telajo... : galeria private "Ekspoart 40". Angazhimet, ekspozitat, jeta private / Majlinda Kelmendi; Aurora Damini Pse ankohej Profesor Jup Kastrati : [pjesë nga dorëshkrimi që ka lënë autori me titull "Informacion mbi punën që kam bërë për hartimin e "Bibliografisë së Skënderbeut""] / Begzad Baliu Sigurimi i dha Zefit helm që të helmonte Mark Pirolin : familja Qypi e Kurbinit, që humbi 9 pjesëtarë në luftën kundër komunizmit / Bardhok Ndreu; Dalip Greca Beethoven, gjeniu i ashpër i muzikës / Sul Gragjevi Takim i paharrueshëm me "Petro Markon" : [flet operatori i ish-Kinostudios "Shqipëria e Re"] / Ilia Terpini Faqja e fundit e Anna Frank : ndoshta u shkrua nga SS.... / Marco Ansaldo Përmasa e panjohur e gjuhëtarit [Mustafa] Kruja / Flori Slatina Zhdukja e arkivit dhe e vërteta mbi hebrejtë : [mbi veprimtarinë e Mustafa Krujës] / Nevila Nika; Yllka Lezo Pema gjenealogjike e Redon Makashit / Elona Pasha Dyshimi për madhështinë : [Jackson Pollock, piktor] / Astrit Lulushi Hafiz Ali Korça (simbol i gërshetimit të Islamit dhe kombit në Ballkan) : [idetë e autorit në librin "Shtatë ëndrat e Shqipërisë"] / Muhamed Mufaku al-Arnaut; Azem Xheladini " TABAKËT", familja që i dha emrin Urës dhe Xhamisë / Belina Budini Im gjysh Mustafa Kruja : [Konferencë shkencore me rastin e 50 - vjetorit të vdekjes] / Eugjen Merlika Një natë para pushkatimit : Mustafa Doko, një histori e rrallë / Albert Kotini Polemikë me Schmitt-in : kur "Skënderbeu" nuk asht historia e Skënderbeut / Ardian Ndreca Skënderbeu Vasal? : një vërejtje mbi librin e O. J. Schmitt-it, si lexues për pozitën e vasalit që autori i atribuon Skënderbeut / Arben Puto Pas një rrugëtimi : poezi [dhe një biografi e shkurtër mbi autorin] / Thomas Hardy; Ben Andoni Ringjallja e Paskalit : [Odise Paskali] / Çelik Petriti Rruga e mundimshme e një tabloje : Venusi në Pasqyrë i Diego Velasquez-it / Gëzim Qëndro Vjen libri befasues : "Bija e heshtjes" e Kim Edwards / Kim Edwards; Admirina Peçi Skënder Halili sërish i përjetësuar : [Bedri Alimehmeti "Skënder Halili vezullimi i një ylli"] / Petrit Malushi Huzri Hoxha , dibrani i fisnikërisë / Mevlud H. Buci Një dëshmi më shumë në ngjyrat e ndryshme të artit : [Franc Ashiku, piktor] / Vladimir Myrtezai Gjergji Dako, doktori i ekzekutuar si proamerikan : krimi i pushtetit komunist ndaj një mjeku / Kastriot Dervishi Unë, legjenda që eleminova Best dhe Bekenbauer : ish-futbollisti i Tiranës dhe Kombëtares në 360 gradë / Ali Mema; Aimona Vogli U takova përsëri me Zef Lekën.. : mbas leximit të një monografie për Të / Luan Xhuli Sfidanti i profesionit : [Agim Rameta] / Ago Nezha Beethoven, si urdhëri sekret influencoi kompozitorin e madh / Armin Tirana Kaq shumë njerëz interesantë : [George Seldes] / Meri Lalaj Jakup Keraj : shënime për mjeshtrin e pagojë [flet e bija] / Albana Sinaj; Ben Andoni Të shpëtojmë "Udhën e shkronjave" / Vladimir Prifti; Blerina Goce Mevlud H. Buci dhe "Myftinia e Dibrës" : një plejadë e konsiderueshme hoxhallarësh që i dolën zot kombit shqiptar / Riza Lahi Një jetë me artin, rrëfim nga kamera e Ilia Tërpinit / Dhurata Hamzai Si e njoha Guri Madhin / Bashkim Ahmeti Jo të gjithë mirënjohësit janë zhdukur nga kjo botë! / Sami Milloshi; Rajmonda Moisiu [ Odhise] Paskali, si nuk është njohur : [botohet libri me ese dhe shënime të skulptorit "Shpirti im i ripërtërirë" ] / Floriana Paskali; Ben Andoni Fehmi Agani, promotor i doktrinës për pavarësinë e Kosovës / Jusuf Bajraktari Odhise Paskali përtej jetës... : [botohen në shqip mendimet filozofike të skulptorit "Shpirti im i ripërtërirë", ekspozohen për herë parë bocetet "Pjelloria" dhe medalioni i Skënderbeut] / Floriana Paskali; Milena Selimi Poema e mallkuar! : si u ndalua nga regjimi komunist poema "Dielli dhe rrëkerat" e poetit Faslli Haliti / Tahsin Xh. Demiraj Ju tregoj si bëhet ndërrimi i kombësisë nga shqiptare në greke : me avokatin Pandi Konomi / Nuri Dragoj Theodhosi përmend vetëm një herë emrin e Enver Hoxhës : intervista e fundit e ministrit të Ekonomisë, një vit para arrestimit / Koço Theodhosi Kol Ashta, një personalitet i papërsëritshëm / Islam Dizdari Poljakova - Luarasi : dashuri në kohë divorcesh / Maja Luarasi; Arta Marku Saimir Duku, mësues dhe artist i talentuar : portret instrumentistit dhe kompozitorit të talentuar nga Lezha / Jak Rrozhani Pamuk : Jam njeri me ideale / Orhan Zarshati Kompozitori i frymëzuar nga gruaja : Çesk Zadeja / Anila Mema Është virtyti yt që heshte, turp për të tjerët që nuk flisnin : [ese për Faslli Halitin] / Faruk Myrtaj Pengu i madh i të birit të Abaz Kupit : dëshmi dhe kujtime për jetën e Abaz Kupit dhe të birit të tij Fatbardh Kupi / Dalip Greca Diktatori më rrënoi jetën : [historia e skulptorit i persekutuar nga regjimi komunist] / Thanas Papa; Fatmira Nikolli Poeti indonezian që zgjodhi Shqipërinë komuniste : [Chalik Hamid, kaloi 30 vite të jetës në Tiranë] / Alpha Amirrachman Gramatika e Resulit : shënime rreth "Gramatikës shqipe" të prof. Namik Resulit / Evalda Paci Rrëfimi i dhimbjes.. së një jete : [pjese nga kujtimet e Safo Markos] / Anila Mema Historia nuk rishkruhet sa herë ndërrohen pushtetet : flet akademiku, kandidat për kryetar të Akademisë / Kolec Topalli; Alma Mile Jeta dhe vdekja e Fehmiut dhe Xhevës : historia e luftës në Kosovë e shkruar sipas burimeve arkivore : [Bedri Islami, "Përjetësi e dyfishtë : Fehmiu dhe Xheva një jetë e jashtëzakonshme"] / Bedri Islami; Elsa Demo Si e kam njohur poetin e pushkatuar Genc Leka : flet Kryetar Nderi i Shoqatës së Burgosurve Politikë, Korçë dhe Kryetar i Klubit të Shkrimtarëve "Bota e Re" / Ylber Merdani; Pëllumb Çuni Misteri i zhdukjes së arkivit të Qeverisë së Vlorës : Qazim Bej Vlora, i harruari nga historia. Gazetari strugan, Mehmet Latifi, që zbuloi varrin pas 40-vjetësh / Zenepe Luka Dy mbrëmje në kujtim të kompozitorit Nikolla Zoraqi / Oliverta Lila Marigo Posio, zonja e flamurit / Niko Kotherja Nikolla Zoraqi, një personalitet i shquar i muzikës shqiptare : në 80 vjetorin e lindjes së kompozitorit që reformoi muzikën tradicionale / Flori Slatina Kryeministri i parë i shtetit shqiptar : 24 janar 1919, 90 vjet nga vdekja e Ismail Qemalit / Kastriot Dervishi Romantizmi, liberalizmi dhe marksizmi kur bëhen bashkë me nacionalizmin : [Ernest Gellner, "Nacionalizmi" : bashkëngjitur dhe një biografi e shkurtër mbi autorin] / Ernest Gellner Nikolla Zoraqi, Çajkovski shqiptar / Fatmira Nikolli Kujtesa ka gjithnjë të drejtë! : [Drita Pelingu] / Përparim Kabo Ca kujtime mbi At Gjeçovin : si shkruanin paraardhësit : botuar më 1930 / Faik Konica Rrëfimi i një gruaje jo të zakonshme : [portreti i panjohur i Oriana Falacit] / Lucia Annunziata; Carlo Rossella Rugova, personaliteti i shquar i letrave shqipe / Sabri Hamiti Shënime mbi librin "Presidenti Ibrahim Rugova - Momente për Rugovën" Princesha e kulturës evropiane : Elena Gjika në 121-vjetorin e vdekjes (1828-1888) / Baki Ymeri Ja si e rrëmbyem "Gjerdanin e "artë"" në vitin 1970 në Francë / Liliana Cingu; Albert Zholi Një jetë të tërë mes librave e nxënësve : Elsa (Xixo) Vakëflliu, mësuesja e parë që nxori 600 edukatorë nga Pedagogjikja e Beratit / Pëllumb Çuni Shqiptarja që foli për herë të parë : "Ju flet Radio-Moska" : [flet ikona e Radio Shkodrës, Adile Xhabija] / Adile Xhabija; Zenepe Luka Komanadanti i Aviacionit : ju tregoj për shokët që m'u vranë para syve : historia e aviacionit ('74 - '90) / Bardhyl Taçi; Riza Lahi Arti i fabulës / Marguerite Yourcenar; Shusha Guppy; Ben Andoni Elementet biografikë në tregimet e John Updike : [si është shprehur autori lidhur me veprat e tij] / John Updike; Rudina Dahri Imer Bara, një libër ashtu siç ishte në jetë : [Lutfi Hanku; Arian Kadia, "Imer Bara (shënime jetëshkrimore)"] / Dine Kaca Nuk dua më të quhem qytetar i një shteti : [poezia "Kemalaltun". edhe një biografi e shkurtër e autorit] / Franz Xaver Kroetz; Gjelbrim Hoxha " Pse u largova në vitet '90" : [intervistë. Kadare merr çmimin e Letërsisë] / Ismail Kadare John Updike babai i 4 lepujve / John Updike; Diane Osen; Alfred Beka Ismail Qemali sekretet e jetës së plakut të Shqipërisë / Darling Vlora Tregim për njeriun e mirë Imer Bara : [Lutfi Hanku; Arian Kadia, "Imer Bara (shënime jetëshkrimore)"] / Arian Kadia Vdekja e Maratit : [tabloja e Lui - Davidit] / Gëzim Qëndro Si e njoha Franz Jozef Shtrausin : Ilia Tërpini, operatori veteran në 70-vjetorin e lindjes / Fatmira Nikolli Terrori në Shkodër : 600 veta në birucë kur u hodh busti i Stalinit / Apollon Haxhi; Arben Lagreta Vlash Dushniku diploma nr.1 e "Harry Fultz"-it / Mark Brunga Buharain, Nikolaj I. (1888-1938) / Enzo Biagi; Besnik Dizdari Haxhi Gjyla, deri në vdekje kundër komunizmit / Tanush Kaso Përpara dosjeve komuniste që flasin : [historia dhe persekutimi i familjes Zdrava] / Namik Selmani Reshat Zano Ramaj - njeriu që la pas vlera njerëzore / Zihni Haskaj Heronjtë janë yje ndriçues që rrezatojnë në histori dhe në shpirtin e popullit... : Servet Tartari në monografinë "Asim Aliko, legjendë" / Zihni Haskaj; Birçe Hasko Në Kinë në 1975-ën, ishte një surprizë / Shqipe Zani; Albert Zholi Jeta ime me Bashkimin : [flet gruaja e ish-shefit të shërbimit informativ Bashkim Gazedede] / Luljeta Gazidede; Roland Qafoku Tefta Radi : duke shfletuar albumin e familjes / Arta Marku Aktori që rrëmbeu gruan... pa lejen e prindërve : [flet gruaja e aktorit Sulejman Pitarka] / Meri Pitarka; Anila Mema Largimi nga Presidenca për një projekt të ri? / Elvira Diamanti; Ilda Lumani Tefik Rogu patriot i madh kombëtar / Aqif I. Ademi " Nga Sandër Prosi mësova vagabondin kur isha 16 vjeç" / Sokol Angjeli; Julia Vrapi Asim Aliko, biri i Labërisë, biri i Bolenës legjendare / Makbule Çeço Galeria 43 : [kujtimet e autorit nga vitet '80] / Agron Tufa Ata që drejtuan Sigurimin e Shtetit : [ligji për pastërtinë e figurave të funksionarëve si dhe debati PD-PS për këtë ligj] / Qamil Xhani; Etleva Delia; Aulona Kadillari; Altin Sinani Abaz Ermenji, të jetosh në tre kohë : portret / Blendi Fevziu Kujtime për John Updike-un / Rudolf Marku Zgjedhjet e lira dhe të ndershme mbeten kushti kryesor për integrimin e Shqipërisë në BE / Ermelinda Meksi; Albert Zholi Esetë e panjohura të Odhise Paskalit : [publikohet për herë të parë boceti i veprës "Pjelloria", ese filozofike, shkencore e akademike, si dhe një bust i papublikuar i Abdyl Frashërit : në 105 vjetorin e lindjes së skulptorit] / Floriana Paskali; Fatmira Nikolli Maksut Dërrasa, doktori që mori famë me përkushtimin e tij ndaj njerëzve / Flamur Tartari Migjeni, jeta, vepra dhe forca e poezisë së tij : Millosh Gjergj Nikolla, 1911-1938 / Gjovalin Shkurtaj; Enver Hysa Galeria 43 : [kujtimet e autorit nga vitet '80] / Agron Tufa Hajdar Blloshmi - figurë e mohuar e arsimit kombëtar : [patriot i periudhës së vonë të Rilindjes Kombëtare] / Astrit Bishqemi Shpirti kërkues dhe lirizmi te Llambi Blido / Aleksandër Filipi Trëndafilat e ndaluar : [piktura "Trëndafilat" e Llambi Blidos mbush 31 vjet] / Besim Tula Lamtumira e Raq Manushit dhe fundi i fisnikërisë sportive të Shqipërisë / Besnik Dizdari Filmat shfaqeshin vetëm pasi i shihte dhe vendoste Enveri / Dhimitër Anagnosti; Blendi Fevziu Në gjurmët e traditave folklorike : me Doktorin e Shkencave Folklorike, z. Fejzulla Gjabri Në Auzhvic nuk mendohej për vetëvrasjen : kjo është intervista e pabotuar më parë, që ka dhënë për një studenten e tij shkrimntari i madh italian, pak kohë së të ndërronte jetë / Primo Levi Pse u largova në vitet '90 / Ismail Kadare; Tirthankar Chanda Unë, i shpëtuari nga lista e vdekjes / Gjergj Zheji; Arjola Hekurani Lamtumira e John Updike Faik Konica, aristokrat edhe kur shau, ashtu si vetëm ai dinte të shante! : si shkruanin paraardhësit : botuar më 1944 / Arshi Pipa Pasuria që do t'u lë fëmijëve? një bibliotekë / Muhamet Sheri; Kristaq Thanasi Me Tano Banushin dhe humorin e tij : flet ish drejtori i Teatrit "Migjeni" / Isa Alibali; Fatime Kulli Pal Gega, si u dekorua nga Mehmet Shehu : jeta e ushtarakut veteran që sakrifikoi në mbrojtjen e atdheut Fakte të reja për familjet mëdha në Shqipëri : cilat duhet të jenë kriteret e përcaktimit për dyert e rëndësishme / Daut Doda Selman Riza, i biri rrëfen jetën e tij : [Selman Riza, gjuhëtar] / Emin Riza Surpriza në romanin e ri / Teodor Laço; Arjola Hekurani Kristo e Vangjel Sulidhi mjeshtrit e fotografisë që "skalitën" historinë / Niko Kotherja Poezia - ceremoni në katakombe : fjala e mbajtur me rastin e marrjes së çmimit letrar "Tomas Stern Eliot" / Octavio Paz; Demë Topalli Një njeri në themelet e artit modern : [aktori, regjisori, shkrimtari dhe tericieni teatral Konstatin Stanislavskij] / Armin Tirana Ismail Bej Vlora, simbol i pavarësisë dhe lirisë së Shqipërisë / Kajtaz Alikaj Nikollaq Muço, "Shvarcenegeri" shqiptar : [16 medalje në Body Building] / Sokrat Papadhopulli Kujtesë e harruar : [familjet e mëdha shqiptare] / Holta Vrioni Rrugëtimi i Odhise Paskalit / Ferid Hudhri Një emër i munguar në letrat shqipe : Dom Lazër Shantoja; poet, publicist, orator... / Neim Zhuri Grinta dhe sedra bardheblu : [Agustin Kola, Mjeshtër i Merituar Sporti] / Agron Sejamini Në kërkim të vlerave të panjohura të Dora D'Istrias / Rajna Kovaçi Një rrëfim me "gjuhën e zemrës" / Carmine Abate; Arjola Hekurani Ibrahim Kodra, një histori e çuditshme artisti! : [portret] / Blendi Fevziu Leka Bungo dhe loja me zjarret / Pëllumb Kulla Po nisem në Greqi për të luajtur Doruntinën : një dramë që nuk e prisja kurrë që ta sillte në skenë një regjisor grek / Margarita Xhepa; Albert Zholi " Si i realizova 30 filma në 40 vjet" : [operatori i kinematografisë shqiptare, Ilia Tërpini] / Ilia Terpini; Rozeta Pisku Nxënësja e Idromenos... nuse me avion në 1937 : [piktorja e parë shqiptare, Çezarina Canco] / Arta Marku Fati i familjeve të mëdha, i lidhur me fatin e Shqipërisë / Uran Butka; Ita Semi Shtëpitë e mëdha : botuar më 1964 : historia e familjeve të mëdha shqiptare / Eqrem Vlora Familjet fisnike / Bamir Topi Familjet e mëdha në Shqipëri : origjina e tyre, historia dhe personazhet më të njohur / Roland Qafoku Historia njerëzore : [Irfan Lulo] / Dhimitraq Th. Trajani Persekutimi i familjes Baci, 1945-1990 / Tomor Aliko; A. Shëmbitraku Hamzaraj, familja e madhe shqiptare nga Kanina / Fatmira Nikolli Dy dashuri : Stefan Cvajg / Alda Bardhyli Sokrati dhe Ibrahimi, çfarë i lidh me Kabashin : flet aktori, "Monodramat, sfida shumë të mëdha dhe unike në jetën artistike" / Mirush Kabashi Gruaja fisnike e humane, që punon për emancipimin shoqëror të emigrantëve : me poeten, Mina Caushi / Kozeta Zavalani Bisedë; Punëtorët e huaj; Të huajt : [copëza letare dhe eseistike] / Max Frisch; Enver Robelli Doktori pogradecar që pajisi Ajnshtajnin me pasportë shqiptare [historia e Dr. Jani Basho] / Bardhyl Berberi Shqetësimet për gjuhën e shtypit : [shënime të mbajtura nga Sejfulla Malëshova nga leximi i shtypit të kohës] / Nasho Jorgaqi Dy tingëllima për Skënderbeun : tingëllima e parë "Skënderbeu i pamposhtur", shkruar nga Luigi Groto (1541-1585); tingëllima e dytë "Mbi vorr të Skanderbegut", shkruar nga Gabriele Faerno (1510-1561) / Ledi Shkreli (Shamku) Me At Zef Pllumin në mes tonë (I) / Aurel Plasari Çfarë shkruanin personalitetet kur vdiq Fan S. Noli / Elton Tafaruçi Esat Bilali, novatori që i shërbeu atdheut në mërgim : zë i fuqishëm i mbrojtjes shkencore të çështjes shqiptare / Isa Halilaj " Bluzën dhe numrin 8 ia dorëzova djalit të Kadri Hazbiut" / Iljaz Çeço; Zenepe Luka Tungjatjeta Çamëri! : shënime për librin "Diplomacia e vetëmohimit" e autorit Shefki Hysa / Emrie Krosi Irini Qirjako : në diktaturë, paratë që na jepnin në turne, i merrte shteti : artistja e njohur tregon për karrierën dhe jetën e saj personale / Irini Qirjako; Aimona Vogli Salih Çeka, mësues e atdhetar me pllakën përkujtimore të shkatërruar : [përfaqësues i popullit të krahinës së Sulovës, në Kongresin e Lushnjës më 1920-ën] / Pëllumb Gorica Murgu i poezisë shqipe në mërgim / Gëzim Hajdari; Marjola Rukaj Panajot Plaku : Enveri, një bukurosh inferior : [botohen kujtimet e ish-ministrit] / Rezarta Delisula Me At Zef Pllumin në mes tonë (II) / Aurel Plasari Si i prishëm marrëdhëniet me Jugosllavinë me urdhrin e Stalinit : botohet libri me kujtime i ish-ministrit të viteve '50 / Panajot Plaku [ Enver Memisha] (Lepenica) "Përballë klithmave të korbave" / Alqi Naqellari Shumë të dashura... asnjë grua : Ibrahim Kodra / Anila Mema Arti i fabulës / Marguerite Yourcenar; Shusha Guppy; Ben Andoni Ivo Pervan : fotografi i thesareve natyrore Zyhra Ferra, heroina e Pezës / Luftulla Peza Mehmet Shehu : Krimet e diplomatit Kosta Meksi : [akuzat ndaj diplomatit shqiptar nga regjimi komunist] / Spiro Nakuçi [ Agim] Fortuzi, artisti që shkroi historinë me imazhe : [një vit nga lamtumira e operatorit] / Flori Slatina Merzhev, poezi shqipe pa alfabet : [mbi strukturën e vargut shqip tek poezitë e Petr Merzhev] / A. Nikolsakaja Pani plak që endet në romanca dashurie : [Pano Taçi] / Arjola Hekurani Në kujtim të profesor [Dhimitër] Pilikës / Ilir Mati Thesaret e bibliotekës së Atë Vinçens Malajt : një vizitë në Bibliotekën Albanalogjike të Atë Vinçens Malaj, në Tuz [Mali i Zi] / Vitor Demaj Si shkruante Updike / John Updike; Charles Thomas Samuels; Ben Andoni Konstandin Trako, 90-vjetori i dirigjentit të parë të korit / Flori Slatina Pagjumësia ime amerikane ka lidhje me nostalgjinë për teatrin e Tiranës / Pirro Mani; Rozeta Pisku Ju tregoj dashurinë e burrit : lirika e poetit që rebelon ndaj gozhdimit në vitet 80-të / Preç Zogaj; Violeta Murati Tufë lulesh; Kujtim i të dashtunvet; Dëshirë; Shtëpisë sime : poezi [edhe një biografi e shkurtër mbi autorin] / Luigj Gurakuqi Besoj në perëndimin e diellit / Pirro Mani; Elsa Demo Në Apolloni... hyjnizova gruan time / Saimir Strati; Anila Mema Këmbana : tregim / Hans Christian Andersen; Rudina Dahri Jeton i gjallë në kujtesën e brezave [At Zef Pllumi] / Zef Gurakuqi At Zef Pllumi, misionari i kulturës / Elda Omari Françeskani që bani të njohtun Shqipninë jashtë [At Zef Pllumi] / Giovanni Brusegan At Zef Pllumi - "i fundit" i françeskanëve të mëdhenj / David Luka Meditim mbi "Lule që rritemi në gurë" të Mëhill Velajt / Kozeta Zavalani Lasgushi [Poradeci] ndryshe / Istref Haxhillari Dr. Emid Tedeschini, pak kujtime për të / Zef Pllumi Historia dhe vendimet e gjykatës që dënuan Hysen Shoshorin : [gjyqet komuniste (1975)] / Lorenc Vangjeli Mësuesit e parë të Normales. Kush ishte Hajdar Blloshmi : Normalja e Elbasanit në 100- vjetorin e saj, 1909-2009 Ditari i amerikanes Agnes Mangerich : përkthyesi që na shpëtoi jetën në dimrin e '44 [Kostaq Stefa] / Afrim Imaj Histori dhe anashkalime : [Charles Burgess Fry dhe historia e Shqipërisë] / Astrit Lulushi [ Skënder] Selimi, profesor i baletit shqipta Familja Qyteza, nga të kamur e të respektuar, në të përçmuar e të mjerë... : [historia e dhimbshme e familjes rrëfyer nga Fatrije Qyteza] / Xhevahir Gradica Zef Simoni, amaneti i një shërbëtori... i zotit dhe i popullit / Elisabeta Ilinica Shqiptarët e shek. XX, 70 veshje për identitet : piktori Dhimitër Mborja i dokumenton në telajo kostumet popullore të 68- të trevave / Gerilina Kodheli Yje në kafaz : [Panajot Pano] / Bledar Kuka Elia Zaharia si në përrallë... : dashuria me princin Leka dhe jeta mes Parisit dhe Tiranës / Alida Cenaj Thoma Papapano : "Abetarja" dashuria e jetës sime / Krenar Progonati Kadri, Roshi, ashtu si ishte jashtë kamerave : [në dy-vjetorin e vdekjes së artistit botohet libri i Petrit Rukës, "Kadri Roshi, kalorësi mbi det" / Alma Mile Atdheu është Atdhe, edhe kur të vret / Agim Shehu; Aleko Likaj Selman Riza, kalvari i dhimbjeve dhe ëndrrat e dijetarit të madh / Behar Gjoka Piktor i shquar dhe njeri fisnik [Ibrahim Kodra] / Agim Faja Aleksandër Moisiu [mes Triestes dhe Durrësit : epistolae] : [Sali Hidri] Bashkëshortja [Lavdie Nela], çel dosjen e kujtimeve : [Havzi Nela, poet] / Sulejman Dida Washington, Lincoln dhe Wilson në shtypin shqiptar të 1900-ës : [Mehmet Gëzhilli, do të sjellë për lexuesin vëllime që përfshijnë artikuj mbi tre presidentët amerikanë në shtypin shqiptar] / Arjola Hekurani; Oliverta Lila 80-vjetori i lindjes së Artistit të Popullit, Gjergj Vlashi / Gjergj Vlashi [ Saim] Kokona, kinemaja që shfaqet nga larg / Flori Slatina Dashuri në kohën e "Njollave të Murme" : [botohen libra pas vdekjes të Vangjush Furxhi-ut] / Marilda Furxhi; Dhurata Hamzai Ky shekull mund ta shpallë shenjtë Imzot Nolin : [veprimtaria që u organizua në varrin e Fan S. Noli me rastin e 100 -vjetorit të Meshës së parë në gjuhën shqipe] / Dalip Greca Ëndrra e Zhulalit : Evropiani në Tiranë! : [kompozitori Edmond Zhulali] / Agron Sejamini Havzi Nela po thërret... / Bedri Çoku Të thyesh heshtjen për këngëtaren Melpomeni Nelaj : [(7 shkurt 1932-3 prill1981)] / Teuta Nelaj Regjizori fuqiplotë i filmografisë shqiptare : Ekrem Kryeziu / Fatmir Terziu Sporti dhe humori të pandashme në jetën time / Veli Rada; Gazmend Agai Mevlan Shanaj, "Mjeshtër i madh" : regjisori dhe aktori i mirënjohur i ekranit shqiptar nderohet me titullin e lartë Përkthyesi dhe gazetari i shquar : [Dhimitër Fallo] / Pëllumb Çuni Intervistë me këngëtaren Alida Hisku / Alida Hisku; Flora Durmishi Mbi jetën dhe veprimtarinë e Feliks Mendelsonit : me rastin e 200 vjetorit të lindjes së kompozitorit / Tonin Tarnaku Mystehak Xhemali dhe "Fundi i një kryeministri" : një roman që fshikullon me zgjuarsi diktaturën komuniste / Nuri Dragoj Unë kam vrarë : [rrëfimi i informatorit Koço Gjergji, ish pjesëtari i trupës informative në qarkun e Vlorës, në Brigadën e V e më pas në Sigurimin e Shtetit] / Albert Kotini Hafiz Ibrahim Dalliu / Gazmend Bakiu " Teatri shqiptar nuk bëri dot atë që bëri Kadare në letërsi" / Pirro Mani; Milena Selimi Ut pictura poesis : [lidhja midis pikturës dhe poezisë, edhe një biografi për autorin] / Alan Filreis; Irena Buzi Si i gjeta dhe rivarrosa eshtrat e tim eti : [poeti i pushkatuar Genc Leka] / Petrika Leka; Pëllumb Çuni Ja tri shtatat e Leninit në skenën shqiptare / Lazër Filipi; Albert Zholi Qeverisja e mirë sjell vetvetiu demokracinë, lulen e qytetërimit : [Gjergj Bubani, "Vepra e zgjedhur : 1919-1944, V.1, Publicistikë, Shënime udhëtimi"] / Eshref Ymeri Dashuritë e Lord Bajronit : dalin në dritë dëshmi e letra të shkrimtarit Girolamo de Rada e Hermann Kestner una lunga amicizia tra due studiosi / Luigi Ferdinando Tagliavini Alfredo Trombetti për historinë e hershme të gjuhës shqipe Il ruolo di Dora D'Istra nell'affermazione dell'identita nazionale albanese / Antonio D'Alessandri Louis Benloew për lashtësinë e popullit shqiptar dhe të gjuhës shqipe (me rastin e 190-vjetorit të lindjes) / Remzi Përnaska Vepra shkencore e Martin Camajt në fushën e gjuhësisë / Wolfgang Breu; Hans-Jürgen Sasse Një libër i hapur ashtu si dhimbja : [Vera Isaku, "Libër i hapur : ruset në Shqipëri"] / Virgjil Muçi Ndihmesa e Panajot Kupitorit në fushë të albanologjisë / Dhori Qiriazi In memoriam profesor Nush Radovanit / Rudolf Marku Një vit pa kolosin e etnomuzikografisë shqiptare, Ramadan Sokoli / Shaqir Rexhvelaj Për një rilindas puro : Ramadan Sokoli, etnomuzikolog / Shaqir Rexhvelaj Një monografi me vlerë për Hasan Prishtinën : [Bedri Tahiri, "Hasan Prishtina - Truri i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare", (monografi)] / Zenun Gjocaj Nuk ndjehem në faj ndaj Shqipërisë / Ornela Vorpsi; Oliverta Lila; Arjola Hekurani Të pathënat për jetën e Abaz Ermenjit : 6 vjet nga vdekja e një personazhi të rrallë të historisë sonë / Adriatik Alimadhi Kur "Otello" luhej në skenën e Akademisë : [në 100-vjetorin e lindjes së "Artistes së popullit" Jorgjia Truja] / Vangjel Kosta Skulptori, ju sjell rebelin Petro Marko : [skulptori Agim Rada] / Blerina Goce Hasitania e Kosovës dhe roli i shehlerëve shqiptarë si parashtrati i pavarësisë : bisedë me pinjollin e familjes së vjetër tiranase Pazari / Ali Pazari; Andi Bica Ines Angjeli Murzaku : si historiane në Perëndim, i bëj shërbim Shqipërisë / Këze (Kozeta) Zylo " Skëndërbeu i vërtetë" i autorit Fatos Daci / Hasan Çipuri Si mund të punojë një qeveri për popullin : sipas monografisë me titull "Lincoln" të autorit Xhevat Kallajxhi / Alqi Jani Arkitekti i Pavarësisë së Kosovës, Ibrahim Rugova / Anton Çefa Gomulka Wladislaw (1905-1982) / Enzo Biagi; Besnik Dizdari Hyjaaaa! : tregim : [dhe një biografi të shkurtër të shkrimtarit] / Nikolaj Stojanov; Abdurrahim Myftiu Përkthyesi në rrethin e unazës : [Dritan Çela] / Zija Çela Modeli i qytetarit : [Osman Kazazi] / Astrit Jegeni Pse i dogja 560 letrat e dashurisë / Anida Take; Arta Marku Elie Wiesel : Kam zgjedhur kujtesën dhe marrëzinë : libri i të mbijetuarit 81 vjeçar nga holokausti "Një dëshirë e çmendur për të vallëzuar" / Salter Reynolds; Rudina Dahri Qemal Pëllumbi (Nishica), fisnikëria e një fisi / Zylyftar Hoxha Alfred Xhomo, si i theu rekordet me Themie Thomain : një vit pa doktorin e grurit. Puna në Institucionin e Kërkimeve Bujqësore / Faslli Haliti Një jetë në arsim dhe në skenë : me artistin e Dibrës së Madhe Baudin Maqellara / Aqif I. Ademi Ditë marsi pranë varrit të Sandër Prosit / Flori Slatina S'munda ta gjej shpirtin binjak : rrëfimi i poetes për jetën private, martesën dhe fëmijët e munguar / Zhuliana Jorganxhi; Arta Marku; Anila Mema Të rebelohesh me portretin e diktatorit : [piktori Çlirim Ceka] / Suzana Kuka (Varvarica) Montale dhe hija e Dantes : [mbi librin e Arshi Pipës, "Montale dhe Dante", është studimi i parë i shkruar në gjuhën angleze dhe tani në shqipe për veprën e nobelistit të letërsisë italiane Euxhenio Montales] / Agron Gashi Njeriu i bandave apo "Profesori" që përfundoi roje kooperative : [Hamdi Çavolli] / Romeo Xhelili Ndue Shyti, muzikanti i shquar që u duartrokit dhe u vlerësua me çmime në 4 kontinente / Ndue Shyti; Xhevahir Gradica " Këtu isha zjarr, atje jam hi..." : [kujtim për inxhinierin gjeolog Shaban Xhezo] / Fatmir Shehu Si u quajt Ataturku, "babai i turqisë moderne" : historia e njeriut që themeloi Turqinë Gjeniu që revolucionarizoi shkencën : Ajnshtajni, në 130 vjetorin e lindjes së fizikantit të madh / Dritan Spahiu Për Artisten e Popullit, Jorgjia Truja : me rastin e 80 -vjetorit të lindjes / Tonin Harapi Qyprilinjtë, dinastia e Vezirëve të mëdhenj shqiptarë në Perandorinë Osmane / Irakli Koçollari Pse s'bëra dot role të mëdha... / Marika Kallamata; Anila Mema I dua gjarpërinjtë, dua të kem mik dhe varrmihësin tim : Skënder Rusi, poeti i dhimbjes mes fjalës dhe censurës, mes lirisë dhe prangave... / Vepror Hasani Në këtë kohë në Shqipni, asht turp i madh me kenë jashta burgut : Imzot Vinçens Prennushi OFM (4 shtator 1885 - 19 mars 1949) / Fritz Radovani Tingu pranverorë mbi varrin e Tishit : [Tish Daija, kompozitor] / Flori Slatina Qyprilinjtë, dinastia e Vezirëve të mëdhenj shqiptarë në Perandorinë Osmane / Irakli Koçollari Demokracia hyri në Shqipëri, e populli doli jashtë! / Agim Shehu; Aleko Likaj Bekim Fehmiu dhe identiteti (jugosllav) shqiptar / Bruce Williams Një rrezatim përvoje tek brezat e arsimit kombëtar : [Sami Shehu, "Selim Alliu gjithmonë mes nesh"] / Mevlud H. Buci Rastësisht artiste, jo rastësisht "ambasadore" : [violinistja e parë e TOB- it] / Suela Piciri; Gerilina Kodheli Dinastia e Qyprilinjve, në ish - Perandorinë Osmane : kalvari i persekutimit të pinjollëve të Qyprillinjve vazhdon edhe sot / Drita Braho Të gjallët që mbijetuan në sargofagun e vdekjes : [Jani K. Lufi, "Partizani shqiptar, gjeneral i ushtrisë sovjetike"] / Fehim Goxha Ja si e transmetuam rënien e bustit të Enver Hoxhës në RTSH : [intervistë me ish drejtorin e RTSH-së në momentin e rënies së bustit të diktatorit] / Virgjil Kule; Albert Zholi Si u vra Fuat Babani me dy shokë. Masakra u bë pas spiunimit nga prifti i Shëndëllisë / Ilo Bodeci; Leonard Veizi Raq Manushi, mjeshtri i futbollit në vitet '50 / Aleks Kalemasi Në 70 vjetorin e Piktorit të Merituar Agim Faja / Alfred Papuçiu Fisnikëria dhe madhështia e Fatmir Frashërit : nga të rrallët që ka shijuar titullin kampion me Tiranën, si lojtar, trajner dhe President / Agron Sejamini Kinematografia i jep lamtumirën "babait të filmit" : homazhe në nder të regjisorit dhe "Artistit të Popullit" [Viktor Gjika] / Julia Vrapi Monsinjor Zef Oroshi, një jetë për fe e atdhe : [Tomë Mrijaj] / Mërgim Korça Zigmund Frojdi dhe roli i tij në shkencën e psikologjisë / Vehbi Hoti Përthyerja e veprës së Frojdit në Shqipëri / Fatmir Vadahi Njazi Kazazi : "Në gjurmët e një didakti" : monografi për veprimtarinë dhe trashëgiminë e didaktit Shefik Osmani / Alfred Çapaliku " Luigj Gurakuqi për shkollën shqipe dhe arsimin kombëtar", një vepër dinjitoze e prof. Vehbi Hotit / Islam Dizdari Dr. Honoris causa Faik Luli - Mësuesi, pedagogu dhe studiuesi i shquar / Islam Dizdari; Anila Mesi Maksimilian Lambertz dhe gazeta "Posta e Shqypniës" / Tefë M. Topalli Personaliteti dhe poeti [Vehbi Bala] / Alfred Çapaliku Vehbi Bala si studiues / Klara Kodra Vehbi Bala - historiani i letërsisë / Fatbardha Hoxha Vehbi Bala - figurë e shquar e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" / Vehbi Hoti Prof. Jup Kastrati në kujtimet e një kolegu / Tomor Osmani Arrestimi dhe dënimi i Atë Anton Harapit sipas shtypit dhe dokumenteve të kohës / Nertila Ljarja (Haxhia) Misioni i kryer në 71 vite jetë, Viktor Gjika regjisor / Olsa Muhameti Kur "Skënderbeu" nuk asht historia e Skënderbeut : [Ardian Ndreca] / Monda Shima Kush ishte Kol Margjini? / Njazi Kazazi Dritë nga humnera : [jeta dhe vdekja e bijës së vetme të Liri Belishovës film dokumentar për Drita Çomon, realizuar nga regjisori Namik Ajazi] / Alida Cenaj Jam një elefant i çmendur : romani i ri i shkrimtarit portugez, Jose Saramago, "Historia e elefantit" / José Saramago Edward Hopper : Piktori i vetmisë / Faslli Haliti Dr. Veli Stafa në 70-vjetorin e vdekjes / Kastriot Kotoni Fllad mëngjesi, pranë varrit të Ramiz Kovaçit / Flori Slatina Arrestimi i vëllait tim, Halitit dhe pasojat e dënimit : jeta në SHBA dhe karriera si trajner / Skënder Gega; Leonard Karaj Shkrimtari, ky skllav-o-pronar i kohës / Teodor Laço; Demir Gjergji Jeta dhe vepra ime / Orhan Pamuk; Carol Becker; Granit Zela Xhoni Athanas, njeriu dhe artisti : [botohet libri i autorit Anxhelo Xhaçka] / Dhurata Hamzai Vangjo Kosta, një artist i kompletuar dhe me vlera : në 75-vjetorin e lindjes / Zamir Këlliçi Malli i Lizës... : [aktorja Liza Vorfi] / Blerina Goce Ca pika shiu mbi varrin e [Kristaq] Antoniut / Flori Slatina Kush ishte Kristaq Rama / Pavllo Gjidede Qyprillinjtë dhe aftësia shtetdrejtuese e shqiptarëve (I) / Abedin Kaja Himn për Jetën : duke lexuar librin e Rozi Theoharit "Më shumë se një jetë", kushtuar mjekut të paharruar Viktor Theohari / Albana Lifschin (Mëlyshi) Qyprillinjtë dhe aftësia shtetdrejtuese e shqiptarëve (II) / Abedin Kaja Kur studenti Enver Hoxha deklaronte se do bëhej "terrorist" : sipas kujtimeve të prof. Petro Fundos / Fritz Radovani Një jetë me filmin mes Pragës dhe Tiranës / Pirro Milkani; Petrika Grosi Kur njerëzit punojnë në interes të kombit të vet : "Fisnikëri myzeqare" e Jovan Ll. Janos / Zylyftar Hoxha Një poet i natyrës dhe lidhjes natyrore mes fjalës : [poeti Vangjush Ziko] / Fatmir Terziu Profecia e trimit At Pjetër Meshkalla dhe pehlivanllëqet e Kadaresë / Paul Tedeschini Agron Dine, një piktor i njohur i shkollës vlonjate / Gëzim Llojdia Aktorja interpretoi me dinjitet rolin e fundit tragjik, ndarjen nga jeta : Violeta Manushi dje kishte 83 vjetorin e lindjes. Për herë të parë publikohet biseda e regjistruar 24 orë para vdekjes / Zenepe Luka Jam një dëshmitar okular i ferrit komunist / Sami Repishti; Këze (Kozeta) Zylo Fjeti poeti i filmit : vdiq Viktor Gjika, një nga etërit e kinematografisë shqiptare / Nasho Jorgaqi Vendimi i gjyqit, pse vajza ndau Edi Ramën / Marije Makoçi; Ilda Lumani Jusuf Beshiri, patrioti që "hapi" ëndrrat në beze / Fatmira Nikolli Xhoni Athanas, si e mori rolin e Skënderbeut / Fatmira Nikolli Alpinisti i dritës ra nga mali i çikës : homazh për veprimtarin e shquar dhe intelektualin e spikatur Halo H. Abazi / Albert Habazaj Një mëhallë hebrenjsh : [Portret i Sabatai Zevi-s misionarit hebre, që jetoi në Berat] / Ajet Nallbani Leksioni i elefantit në dhomë : Randy Pausch, "Ligjërata e fundit", udhëtim i shkurtër i fotografive në vdekje dhe zëvendësimi i dhimbjes indivuduale me një rrëfim kolektiv / Veton Surroi Panajot Pano - e vërteta e futbollit të bukur / Ahmet Shqarri Dashuria thuret përtej vdekjes : Gabriela Mistral / Arjola Hekurani Jam e kënaqur me rolet e nënave / Yllka Mujo; Oliverta Lila Në role kam thyer mentalitete, familja më ka përkrahur / Anila Bisha; Albert Zholi Ju rrëfej historinë time me Dorin [Teodor Keko] / Xhuljeta Keko; Arta Marku I yti, përgjithmonë, Sam : Letrat e Samuel Becket / Dwight Garner; Rudina Dahri Me rastin e ditës së mësuesit : [Tomor Osmani] / Avdyl Sula Pelivan Azizi, një engjëll i prangosur / Gëzim Llojdia Njeriu me dhunti të jashtëzakonshme dhe vullnet të çeliktë... : Dr. Artan Haxhi - Pingpongisti i talentuar, sot specialist i bisturisë së artë / Zef Rrozhani Stuhia më ka shkulur vetëm një gjeth : [kush është Florica Bud (Rumani), poezi] / Florica Bud; Baki Ymeri Skënder Frashëri - themeluesi i këngës së krijuar në Mat / Esat Ruka I paharrueshmi Shpëtim Shmili / Flori Slatina Ali Hamza i Ballabanit / Hamit Aliaj Enigmat e mjekëve të Enverit, Isuf Kalo dhe Fejzi Hoxhës : [në 100-vjetorin e lindjes së Fejzi Hoxhës] / Isuf Kalo Ai zgjodhi Marsin : humbja e regjisorit Viktor Gjika / Suzana Kuka (Varvarica) Ja pse u largova nga Shqipëria : [letër e shkrurar më 28 gusht 1945, drejtuar mikut të tij Fan Nolit] / Mustafa Kruja; Admirina Peçi Gjergj Kastrioti, heroi në këndvështrimin e shkrimtarëve të huaj / Selman Riza Lumturie Risvani : Ibrahim Themo, patrioti rilindas i lënë në hije : [jeta e patriotit që punoi për gjuhën shqipe] / Fatmira Nikolli Requiem marsi për Tefta Tashko Koçon / Flori Slatina Skënderbeu, ku kanë gabuar historianët : [Qamil Alushi, Mexhit Demiri, "Skënderbeu nga M. Barleti tek O.Schmitt"] / Alma Mile Henrik Shliman Ëndrra për Trojën / Muzafer Xhaxhiu Figura që bënë epokë [Luigj Gurakuqi] / Shpëtim Kelmendi Leks Vini, "i çmenduri" pas traditës / Ledia Lleshi Ju rrëfej dashuritë e mia, ja ç'më ka mbetur peng / Muzafer Xhaxhiu; Leonard Veizi Përse duhej shkruar një monografi : "Reshat Zano Ramaj, komandant i batalionit partizan të Rinisë "Baba Fejzo" / Bektash Zite Prof. Bedri Dedja, njeri i mirë dhe pedagog i shquar : data e përvjetorit 13 prill 2009 / Murat Gecaj Rreth librit të Enver Memishajt (Lepenica) : "Përballë klithmave të korbave : (polemikë me komunistët)" / Shpresim Kasaj Mirënjohje për mësuesin : [Sulejman Elezi] / Namik Selmani Arrati dhe këngë : Skënder Frashëri, historia e panjohur e themeluesit të këngës së krijuar në Mat / Esat Ruka [ Luigj] Gurakuqi i shfrytëzuar : rikthim tek një figurë e shquar, 130 vjet nga lindja e tij / Albert Kotini " I vetëvrarë" nga diktatura : [Shpëtim Gina] / Renato Kalemi Vittorio Emanuele III / Gazmend A. Bakiu Pikëpamjet pedagogjike të mësuesit veteran Salih Kolgeci / Murat Gecaj Stavri Skëndo, profesori që u nderua në Amerikë : jeta e njeriut që dha mësim në Normalen e Elbasanit, Liceun e Korçës e Tregtaren e Vlorës / Pëllumb Çuni Miqesia e fshehte e Dritëroit me Nermin Vlorën / Dritëro Agolli; Zenepe Luka Panajotis Koliomihalis "Si e mblodha koleksionin e rrallë shqiptar" : [koleksionisti grek ka ardhur në Tiranë të ekspozojë, në Muzeun Historik Kombetar, kartpostale, gravura, harta e botime të rralla shqiptare] / Oliverta Lila Një Margarita(r) në artin shqiptar : një urim për 75 vjetorin e lindjes së "Artistes së Popullit" Margarita Xhepa / Flori Slatina Xhevahir Spahiu, poeti që dhimbjen ia ka falur poezisë / Fatmir Terziu Lefter Çipa, monument i gjallë i folklorit / Gëzim Llojdia Për t'u martuar me gruan "theva" katër vjehrra : Avokati i Popullit tregon për jetën e tij profesionale dhe atë personale / Ermir Dobjani; Aimona Vogli Ju rrëfej jetën e pazakontë të dajës tim, Artur Tashko : piktori që vdiq me pengun e ndarjes së përjetshme me Shqipërinë : [shkrimi shoqërohet me një fotografi dhe katër punime të piktorit] / Eno Koço; Admirina Peçi Maska tradicionale e gjeniut modern : [Yukio Mishima, shkrimtar] / Arjola Hekurani " Unë, oficeri i Mbretit ju rrëfej si u pushtua Saranda më 7 prill 1939" : një histori ndryshe në sytë e 98-vjeçarit, dëshmitar okular në ngjarjet e vitit '39 / Hiqmet Sulo; Hulusi Hasko " Të vrasësh zogun përqeshës" : vjen libri legjendar i Harper Lee / Admirina Peçi Liri Belishovës i ka mbetur peng diploma e vajzës : promovohet filmi dokumentar "Dritë në humnerë", kushtuar Drita Çomos / Namik Ajazi; Fatmira Nikolli Se desha shumë në jetë, e putha pak : flet Kryetar Nderi i Shoqatës së Burgosurve Politikë dhe Kryetar i Klubit të Shkrimtarëve "Bota e Re" / Ylber Merdani; Rajmonda Moisiu Kiço Londo në Teatrin Metropolitan : [përurohet Teatri i ri "Metropolitan"] / Kastriot Kotoni Urbanizmi lirik në gjuhën poetike të Peter Poulsen : fituesi i Çmimit Letrar "Naim Frashëri", 2007 / Remzi Salihu Zef Leka "Një artist nën pentagrame të kryqëzuara" : [monografia kushtuar Zef Lekaj, nga i biri Leon leka] / Vinçens Marku Lumturi Çela, modeli i përsosur i arsimit shqiptar : një grua intelektuale, mësuese dhe drejtuese me virtyte të larta njerëzore / Zef Rrozhani Monument i gjallë i folklorit : Lefter Çipa / Gëzim Llojdia Skanderbeg : der neue Alexander auf dem Balkan : Rezension / Peter Bartl Financuesi i Kongresit të Lushnjës, Dhimitër Kolea, në burgjet e Enverit / Gëzim Llojdia Njeriu që refuzoi çmimin e akorduar "Nobel" : Zhan Pol Sartri - Jeta e një gjeniu : [portret] Baba Abedini një ndriçim në kohë terri : [Teqeja e Frashërit, Përmet] / Gëzim Llojdia Frang Bardhi : figurë e shquar e kulturës shqiptare e shekullit XVII (1606-1643) : (me rastin e 400-vjetorit të lindjes) / Tomor Osmani Ju rrëfej ëndrrat e mia artistike, nën prangat e diktaturës : pas festivalit të 11-të, diktatatura më shpalli armike / Justina Aliaj; Ilir Bushi " Kjo qeveri më la pa punë dhe pension" : [Ermira Dingu, kampionia e Evropës në qitje] / Ermira Dingu; Gazmend Agai Antetatet ndaj politikanëve në 100 vjet shtet : [Kastriot Dervishi, "Plumba politikës" : historitë e përgjakjes së politikanëve shqiptarë"] / Alma Mile Arkitektët e munguar : [për kompozitorin e folklorit shqiptar, Kolë Susaj] / Hamit Aliaj E ardhmja për njeriun më të pasur në botë : [Bill Gates, "Njeriu i Vitit" dhe Fondacioni Bill & Melinda Gates, shoqata më e madhe bamirëse në botë] / Klarita Bajraktari " Për kinemanë tradhtova Hipokratin" / Mevlan Shanaj; Petrika Grosi Arritje në fushën e studimeve mjedologjike, si dhe ato që duhen bërë më tej në këtë fushë / Mentor Quku Në gjurmët e gjyshit : flet trashëgimtari i familjes mbretërore / Leka II Zogu; Blerina Gjoka Lec Kurti, kompozitori i operës së parë që kërkohej si kriminel lufte nga [Enver] Hoxha / Uran Butka Kush ishte Hankoja, nëna e Ali Pashë Tepelenës? / Vepror Hasani Skënder Rusi, poet i dhimbjes njerëzore / Skënder Rusi; Vepror Hasani Artur Tashko, ngjyrat e kubistit kthehen në "Zenit" / Eno Koço John L. Withers, dëshirat e panjohura të ambasadorit / John L. Withers; Rezarta Delisula Artur (Anastas) Tashko : "kthim" në Shqipëri Një vit pa kolosin e etnomuzikografisë shqiptare, Ramadan Sokoli / Shaqir Rexhvelaj Kur kujtojmë Bexhet Nelkun : në përkujtim të aktorit të shquar të skenës dhe ekranit / Flori Slatina Robert Elsie, dhe përkthyesit e shqipes / Ben Andoni Një befasi e bujshme botuese : 28 vëllime të Veprës së Dr. Samimit! / Besnik Dizdari Aleksandër Moisiu, princ i Shqipërisë?! / Vasfi Samimi Spiro Kosova, mbijetesa e patriotit nën diktaturë : [Marenglen Verli, "Shqipëria e viteve 1912-1964 në kujtimet e Spiro Kosovës"] / Alma Mile Duke mos pritur barbarët : Kavafi [Konstantinos P. Kabaphis] një poet i së shkuarës, që thur poezi për të ardhmen e njeriut universal / Georgios K. Giakoumis Një jetë që gjallon në dashurinë për lirinë dhe arsimin : "Lame Xhama "Mësues i popullit" : kujtime e dokumente" / Sejdo Harkaj Një nga shpikësit e fotografisë : [Ipolit Bajar, 1801-1887, fotograf francez] / Qerim Vrioni Andrea Stathi, dëshmori kombëtar "i pavarur" / Niko Kotherja Drita Çomo, drama e jetës vjen në film dokumentar : "Dritë në humnerë", me skenar të Petrit Rukës dhe Namik Ajazit, dokumentari synon rikthimin e vëmendjes në dramën e një brezi të tërë / Julia Vrapi Takimi me Pjetrin, më ndryshoi jetën : rrëfimi intim i këngëtares së madhe / Vaçe Zela; Ani Lori Mjeku dhe njeriu Kolomihali : [doktor Panajot Kolomihali mes Shqipërisë dhe Greqisë] / Abdurrahim Ashiku Wole Soyinka, një shkrimtar - monument Vajza e Abaz Kupit : si e kujtonte babai vrasjen e Mujo Ulqinakut / Hyjrie Kupi; Afrim Imaj 105 vjet përpara edhe një ushtar ma shumë... : në elterin e fesë dhe t'atdheut , At Mati Prenushi / Fritz Radovani Prof. Mahir Domi, shkencëtari dhe misionari i madh i çështjes kombëtare : një gjuhëtar i shquar dhe personalitet i kulturës shqiptare / Flori Slatina Magjia e Vaçe Zelës kur Shqipëria përjetonte krizën e bukës : ese / Faslli Haliti Do të vazhdoj rrugën time pa u ndalur : letrat e Samuel Beckett / Joseph O'Neill; Rudina Dahri E vërteta e vrasjes së Mujos, pse donin ta varrosnin në kishë : rrëfehet djali i heroit të rezistencës antifashiste Mujo Ulqinaku / Ismail Ulqinaku Pranverë pranë varrit të Vangjo Novës : kompozitori i disa gjinive, këngëve, romancave, deri tek gjinia e madhe: operat / Flori Slatina Bekimi gjerman mbi Shqipërinë : [autorja Waltraud (Tunger) Bejko] / Zylyftar Hoxha Esminah Hanëm, gruaja që "hante" pashallarë... : [nëna e Ali Pashë Tepelenës] / Vepror Hasani " Të panjohurat" e profesorit : në 85-vjetorin e prof. Jup Kastratit. Flet vajza e studiuesit, [Mira Kastrati] / Blerina Goce " Nuk kam qenë kurrë në Universitet" / Tedi Papavrami; Albina Gjergji " Kam qenë studente e varfër, por me zell" / Edit Mihali; Nertila Maho Ati i himnit : [Asdreni, bashkëngjitur me shkrimin është dhe poezia "Dua" e autorit] Pse i urrente kritikët babai i "Lolitës" : [Vladimir Nabokov] / Herbert Gold; Ben Andoni Vdekjet e pashallarëve që sollën në krye të Janinës Ali Pashë Tepelenën. : [nëna e Ali Pashë Tepelenës] / Vepror Hasani Luftëtarët që nderojnë brezat : rreth monografisë "Pengu i Qiellit" i publicistit Gëzim Voda / Mihal Gjergji S'desha një mama të dytë për grua / Ardit Gjebrea; Arta Marku Tefik Qiraxhiu, si e shau Enverin dhe Partinë në mes të pazarit / Pëllumb Çuni Nuk iu ngjajmë dot gjysheve klasike / Ketrin Gjonçaj; Anila Mema Shqipëria në sytë e Montanellit / Sandro Gerbi; Blerina Goce Daut Boriçi, kleriku i shquar i Rilindjes Kombëtare / Virtyt Abdyli [ Indro] Montanelli, ky dashnor i suksesshmëm! / Sandro Gerbi; Arjola Hekurani Pionierja e përpunimit artistik të folklorit për fëmijë : [Musine Kokalari, 1917-1983] / Astrit Bishqemi Drita Çomo, poetja në botën të gjallëve si "Doruntina e legjendës" / Kolec Traboini Artisti që nuk njeh moshë, por sukses : sot 75-vjetori i lindjes së artistit Prokop Nishku / Dedin Suli; Zhani Ciko Shenja e paparë e "bohemit" të madh shqiptar : [Artur Tashko, "Mes Kubizmit dhe Konstruktivizmit", ekspozitë personale me riprodhime në kanavacë] / Krenar Zejno Prof. Gjon Sinishta : Të luftohet për Fe e Atdhe (8 Prill 1929 - 8 Maj 1995) / Fritz Radovani Terezës,...shtigjet tona të vështira : [letër gruas si dhe një biografi e shkurtër e autorit] / Zef Zorba Vështirësitë e një kineasti : Todo Bozo / Blerina Goce Vetvrasja e Karl Gegës, ende enigmë : arkitekti e inxhinieri i dimensioneve euroatlantike e globale / Ramiz Lushaj " Vepra e babait nuk do të harrohet" : [autorja ka nxjerrë një libër të babait të saj Anton Mazreku-t] / Adelina Mazreku; Zenepe Luka Helenisti i fundit me "Autobiografi" të panjohur : [përkthyesi i Tuqididit boton autobiografinë e tij] / Sotir Papahristo; Violeta Murati Kur Themistokli Gërmenji shpëton Papahriston dhe Korçën nga djegia [përkthyesi Sotir Papahristo boton autobiografinë e tij] / Sotir Papahristo Gëzim përmes vuajtjes : "Grabiani rrëzë kodrave" i Lekë Tasit, skena, personazhe e historira nga vendi i internimit / Islam Spahiu 100 vjetori i "grykë-argjendtës" Truja : TKOB feston 100 vjetorin e lindjes së "Artistes së Popullit" Jorgjia Filçe - Truja, promovohet një libër dhe një film dokumentar / Ogerta Proko " Nuk mund t'i shpëtoja dot jetën tim eti" : [autorja ka nxjerrë një libër të babait të saj Anton Mazreku-t] / Adelina Mazreku; Zenepe Luka Njerëz të masakruar për interesat kombëtare : shënime mbi vlerat e monografisë së dr. Ibrahim Rr. Gashit / Hil Kamani Lulajt dhe Faiku : [historia e familjes Luli] / Valbona Idrizi Në kërkim të varrit të artistit Ylli Bebeziqi / Emil Koka; Flori Slatina Ngritja e flamurit në Korçë pas luftës me "batalionin e shenjtë" : [përkthyesi Sotir Papahristo boton autobiografinë e tij] / Sotir Papahristo Ngritja e flamurit në Korçë pas luftës me "batalionin e shenjtë" : [përkthyesi Sotir Papahristo boton autobiografinë e tij] / Sotir Papahristo Kur kryeministër ishte Koço Koto, hartoja ligjet e arsimit : [përkthyesi Sotir Papahristo boton autobiografinë e tij] / Sotir Papahristo 100 vjetori i lindjes së heroit të luftës për lirinë e popujve : kujtojmë Asim Vokshin / Murat Gecaj Është hera e parë që kam pasur ndonjë familje ! : [Artur Tashko, "Mes Kubizmit dhe Konstruktivizmit", ekspozitë personale me riprodhime në kanavacë] / Dhurata Hamzai Një burrë : në takimet me Mustafa Krujën, sjellim portretin që Indro Montanelli i ka realizuar Krujës për "Corriere della sera", 21 maj 1942 me titullin: "Në bisedë me kryetarin e qeverisë së Tiranës" / Indro Montanelli Pranë varrit "familjar" të Musine Kokalarit : homazh kushtuar disidentes Musine Kokalari / Flori Slatina Viti '82, si më "internuan" kur goditej Kadri Hazbiu : rrëfimi i ish-presidentit / Alfred Moisiu; Fatos Mahmutaj Ernest Koliqi, ministër - njeriu i zhveshur nga çdo virtyt : [përkthyesi Sotir Papahristo boton autobiografinë e tij] / Sotir Papahristo Në gjurmë të të parëve të kasabasë së Roshnikut... : [Fetah Mimani, "Qyprylinjtë dhe Mimanët e Roshnikut : materiale historike dhe kujtime"] / Fitim Mimani; Sulo Gozhina Kartonat i shpëtuan ideologjisë : [nderim pë regjisorin e filmit të animuar shqiptar, Boris Ikonomi] / Artur Dauti; Suela Furriku Meditim pranë varrit të Nikolla Zoraqit : [homazh në 80-vjetorin e lindjes] / Flori Slatina Hafiz Ibrahim Dalliu, mësuesi i parë i Normales së Elbasanit / Uran Asllani Kur braktisi liceun. Protesta e këngëtares : [Vaçe Zela] / Faslli Haliti Zemër prindi / Mustafa Kruja; Elsa Demo " E shkurtër jeta, e gjatë udh' e këngës sonë!" : [Gaqo Jorganxhi, 1902-1985] / Flori Slatina Mendime për librin "Kastriot Koçi, fisniku, besniku" / Namik Selmani Goditja e gjeneral Vinxhanit dhe puna me rusët për hartën sekrete topografike : flet Novruz Dervishaj, ish-komandanti i Korpusit të Gjirokastrës : [materiale] / Novruz Dervishaj; Leonard Veizi Një jetë në celuloid : [Xhanfize Keko, "Ditët e jetës sime"] / Virgjil Muçi Të lumtë dora, plako : [Kristo Frashëri "Skënderbeu i shpërfytyruar nga një historian zviceran dhe nga disa analistë shqiptar : vështrim kritik"] / Virgjil Muçi Kulakë dhe dëshmorë brenda në një familje : historia e hidhur e fisit Lajmeri, dënuar për shkak se blenë tokë buke me flori / Nuri Dragoj Tre pinjollët e familjes Gjika që drejtuan Rumaninë / Nikollë Loka Në 120-vjetorin e lindjes së akademikut Ilo Mitke Qafëzezi / Hamza Koçiu Veli Stafa - i talentuari i viteve '30 / Astrit Bishqemi Përtej izolimit... : flet presidentja e "PEN" (Organizata Ndërkombëtare e Poetëve, Botuesve dhe Novelistëve), qendrës në Shqipëri, Entela Safeti (Kasi) / Entela Safeti (Kasi) Pse e "vranë" Arziko Ismailin : prapaskenat e komunistëve dhe grupet "armiqësore" në Përmet / Guri Ato E qava çdo ditë, të mençurën, modesten... Evdhoksinë, gruan time ! : [përkthyesi boton autobiografinë e tij] / Sotir Papahristo Elena Gjika, shqiptarja e famshme në Bukuresht / Nikollë Loka Si po e ndryshon Michelle Obama Shtëpinë e Bardhë : [profili i ri i Zonjës së Parë] / Blendina Cara Tridhjetë vjet duke ringjallur shpresën dhe jetën e njerëzve : Hekuran Braho, mjeku që i ka kushtuar jetën profesionit human / Ilir Bushi " Si u njoha me Pavarotin dhe Plaçido Domingon" / Saimir Pirgu; Gazmend Agai Përcjellja e Beqir Skëndo Ramës dhe hija e zezë e komunistëve / Gëzim Llojdia Kolë Popa, personalitet i shquar i arsimit dhe i shkencës shqiptare (1913 - 1993) / M. Frashëri; Osman Kraja; Pandeli Troja; E. Shehu Prof. Qazim Turdiu (1917 - 1989) / Aleko Minga Prof. Kristaq Fundo (1906 - 1984) / Aleko Minga Prof. Shaban Baxhaku (1931 - 1992) / Osman Kraja Prof. Sotir Kuneshka (1912 - 1991) / D. Spahiu Prof . Fatmir Sinoimeri (1930 - 2002) / T. Mulaj Prof . Kolë Paparisto dhe bashkëpunëtorët e tij / L. Topuzi Prof . Islam Zeko dhe bashkëpunëtorët e tij / K. Misja Prof . Mustafa Demiri (1923 - 1985) / L. Dinga Prof . Lekë Gjiknuri (1938 - 2001) / L. Topuzi; A. Miho Prof . Menella S. Karajani (1912 - 1998) / M. Prifti Prof . Niko Laço (1908 - 1986) / A Çullaj Prof. Islam Rusi (1912 - 1980) / R. Pinguli Prof. Ernest Bushati (1912 - 1993) / L. Selfo; Dhimitër Haxhimihali Prof . Petraq Pilika (1924 - ) / Aleko Minga Prof. Muharrem Frashëri (1922 - ) / D. Prifti; R. Troja Hamza Myrtaj, intelektuali i vlerave / Sulo Tahiraj Shkatërrimi i 1967-s, do sjellë një brez pa kurajë civile, pa burrëri, oportunist e pa karakter : letra e 5 prillit 1967 drejtuar Mehmet Shehut nga kleriku Pjetër Meshkalla / Kastriot Dervishi Vdekjet e pashallarëve që sollën në krye të janinës Ali Pashë Tepelenën. : [nëna e Ali Pashë Tepelenës] / Vepror Hasani Ju rrëfej sekretet e prapavijës, si furnizohej ushtria : [flet ish-drejtori i prapavijës së ushtrisë në Ministrinë e Mbrojtjes] / Arqile Veshi; Leonard Veizi Errësira që buron dritë / Gazmend Leka; Petrika Grosi Autoportret me një gjethe vjeshte : [cikël me poezi. Edhe një biografi e autores] / Nichita Stanescu Pjetër Arbnori përmes shënimeve. Botohet për herë të parë një letër e tij e shkruar në burgun e Burrelit / Blerina Goce Pasolini shkrimtar, piktor, regjisor, filolog / Kastriot Kotoni Drama dhe bukuria e një jete midis Gjirokastrës dhe Gjenevës : [intervistë] / Agim Shehu Si e bëri kadri Hazbiu agjent në këmbim të jetës së vëllait [Pertef Agaj] : ditari i Reshat Agajt / Dalip Greca Burri me papijon, që të gjithë e thirrëm babë e bacë : [Vehbi Velija] / Mira Meksi Imazhe të Shqipërisë përtej oqeanit : [veprimtaria e Vehbi Ismailit] / Faik Kasollja Lin Delia, krijues i pikturës moderne shqiptare / Prelë Milani Promovohet libri "Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë 1912-2009" i deputetit Bujar Leskaj / Laureta Petoshati Si shpërtheu në ajër avioni me predhat pa sustë : Allaman Isaku rrëfen historinë e kolegut pilot Azbi Seranaj / Allaman Isaku; Leonard Veizi Nga abetarja e Kristoforidhit tek kitara e Vaçe Zelës : [koleksionisti Luan Jaupi] / Luan Jaupi; Xhevahir Gradica Si e ndiqte sigurimi Sotir Papulin : përndjekja e gazetarëve në diktaturë / Kastriot Dervishi Xhavit Qesja, disidenti komunist që e kundërshtoi Enver Hoxhën / Edip Ohri Një pentagram pranë varrit të Feim Ibrahimit : homazh për "Artistin e popullit" / Flori Slatina Takimi me Kadri Hazbiun : -E more Reshat, a e fitove luftën? : [Si e bëri Kadri Hazbiu agjent në këmbim të jetës së vëllait Pertef Agaj, ditari i Reshat Agajt] / Dalip Greca Vasil Mano spiunoi shokët, por e vranë bashkë me ta : [Si e bëri Kadri Hazbiu agjent në këmbim të jetës së vëllait Pertef Agaj, ditari i Reshat Agajt / Dalip Greca [ Laskarina] Bubulina, kapedania e detrave / Afërdita Stefani; Zenepe Luka Kuteli pse dhe çfarë?! : [studiuesi Spiro Gjoni sjell një vepër kushtuar figurës dhe krijimtarisë së Dhimitër Paskos [Mitrush Kuteli]] / Ermir Hoxha Nobelin e mora shumë vonë, tani nuk shkruaj më : Nobelistja flet për "Shqip" në "Top Channel" / Doris Lessing; Rudina Xhunga Berio shkroi mbi folk : [Mikaela Minga, "Luciano Berio dhe Folk Songs"] / Yllka Lezo " Së shpejti autobiografia ime në gjermanisht" / Alida Hisku; Gazmend Agai Dijetari dhe krijuesi që ra midis nesh si meteor : [Resul Llogo, njeriu që ia kushtoi jetën krijimtarisë dhe historisë] / Xhevat Lluri Prof. Dr. Isuf Luzaj filozofi shqiptar me përmasa botërore Të njohim dhe nderojmë klerikët e Kishës Ortodokse të Shqipërisë : Peshkopi Eugjen Hoshteva [Eftim Konomi] me rastin e 140-vjetorit të lindjes / Alqi Jani " Po dëmtohen veprat e Pjetër Gacit" : Tamara Gaci jep alarmin për të shpëtuar krijimet 50-vjeçare / Brikena Shllaku Muajt e ferrit në Kënetën e Maliqit : [Si e bëri Kadri Hazbiu agjent në këmbim të jetës së vëllait Pertef Agaj, ditari i Reshat Agajt] / Dalip Greca Enciklopedia e arsimit për Myzeqenë : [Naun Kule, "Mësonjtorja e parë shqipe"] / Jani Koçi Testamenti i pambushur dhe saga e bibliotekës së humbur të Faik Konicës. / Agron Alibali Francine Prose, një amerikane në kërkim të "Shqipërisë ekzotike" / Francine Prose; Dhurata Hamzai Profesor Fehmi Agani, dëshmor i kombit / Hysen Ibrahimi Kam qenë dhe do jem kundër jush deri në fund : letra e 5 prillit e At Pjetër Mëshkallës që solli 10 vjet burg / Kastriot Dervishi Pranë varrit të babait të skulpturës shqiptare : homazh për "Skulptorin e Popullit" Odise Paskali / Flori Slatina Takime me vëllanë peng para arratisjes në Greqi, ku u njoh me Hamit Matjanin : [Si e bëri Kadri Hazbiu agjent në këmbim të jetës së vëllait Pertef Agaj, ditari i Reshat Agajt] / Dalip Greca Rrëfimet e lira të "plakut të urtë" / Sabri Godo; Denisa Kona Homazh për Robert Ballaurin, themeluesin e tij : "Koleksionisti" mbushi 10 vjet jetë / Thimi Nika Nikollë Dakaj, personaliteti i shquar i letrave shqipe / Perikli Jorgoni Ne "pezakët", si e vramë nipin e të besuarit të Hitlerit : [Idriz Shehi ish-partizan i çetës së Pezës] / Idriz Shehi; Leonard Veizi Si i realizova veprat e mëdha, nga Skënderbeu tek Enveri : skulptori i popullit rrëfen punën e tij 50 vjeçare prej artisti / Thoma Thomai; Leonard Veizi Rrëfehet tek amerikanët : sigurimi më ka mbujtur vëllanë peng : [Si e bëri Kadri Hazbiu agjent në këmbim të jetës së vëllait Pertef Agaj, ditari i Reshat Agajt] / Dalip Greca Një libër për një njeri të mirë : [Mehmet Dume; Ilmi Qazimi S., "Kastriot Koçi, fisniku, besniku"] / Namik Selmani Donte t'i shërbente Shqipërisë, komunistët e quajtën armik : Vasfi Samimi, historia e një shkencëtari / Xhevdet Bashllari Ndue Shyti, Paganini i çiftelisë shqiptare : historia e artistit të popullit, i cili pushtoi skenat e botës me tingujt e çiftelisë dhe të fyellit / Fatmir Luarasi Shkëlqimi në kinema, peng teatri / Petrit Malaj; Petrika Grosi Faruk Koka, artisti që sfidoi diktaturën : në 75-vjetorin e lindjes së balerinit të shquar / Dedin Suli Rrëfimi në gjermanisht i Lasgushit për Emineskun : shënime për disertacionin doktoraturë në gjuhësi e letërsi - Monografi e Lasgushit për Emineskun / Perikli Jorgoni Katër shkrime të pabotueme të Gjon Kamsit. Jeta dhe veprimtaria : [shkrimi shoqërohet me fotografi] Aspekte nga veprimtaria politike e Hysni Toskës në vitet 1912-1943 / Muharrem Dezhgiu Nostalgjia e qytetit tim / Ilia Terpini Ju rrëfej për takimin me njeriun që ngriti flamurin mbi Rejshtag : rrëfimi, unë shqiptari që takova flamurmbajtësin e triumfit historik, Mihail Jegorov [1945] / Ymer Minxhozi Kadri Hazbiu i shkruan në SHBA me emër të rremë : [Si e bëri Kadri Hazbiu agjent në këmbim të jetës së vëllait Pertef Agaj, ditari i Reshat Agajt] / Dalip Greca Ndue Shyti, virtuozi i çiftelisë shqiptare : ["Artisti i Popullit", portret] / Flori Slatina At Ambroz Marlaskaj - erudit me vizione filozofike dhe sociologjike përherë aktuale / Zyhdi Dervishi Përkujtimore me rastin e 10-vjetorit të vdekjes : Injac Zamputi 1910-1998 / Musa Vyshka; Marenglen Verli " Piktori i Lirisë" : Ali Oseku / Mustafa Ferizi " Aranitasit dhe Mallakastra - Midis legjendës dhe të vërtetës" : libri i autorit Bujar Muçaj / Alma Gjini Mbretëria zgjedh poeten lezbike : Carol Ann Duffy / Oliverta Lila Ju rrëfej sëmundjen time, si mbijetova kur mjekët më hoqën shpresën : rrëfehet Enver Cakaj, shkrimtari që luftoi me tumorin e trupit për 27 vite me radhë / Enver Cakaj; Leonard Veizi Endri Keko, ditari i një kinoregjisori : pas botimit të librit me kujtime "Ditët e jetës sime" të regjisores Xhanfise Keko, po përgatitet për botim dhe ditari i regjisorit Endri keko / Arjola Hekurani I lindur për të shkruar : Philip Roth / Arjola Hekurani Jhumpa Lahiri një indiane amerikane : rrënjët në Bengala dhe jeta në Nju Jork. Shkrimtarja tregon për botën e saj Ismet Bellova, legjenda e mikrofonit sportiv / Ismet Bellova; Jorgji Muzaka Francine Prose, pushteti i fjalës : [Francine Prose, noveliste, gazetare] / Jorida Pasku Një shqiptar në shtëpinë e Frojdit / Spiro Mëhilli Reportazh për Mëhill Velajn : nënkryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve Shqiptaro-Amerikanë / Kozeta Zavalani Jam shqiptari Spiro Milo : një takim i parealizuar me nënën plakë : [viti 1958. Kapitenit himariot Spiro Milo, i refuzohet takimi me nënën nga Tirana zyrtare] / Alqi Koçiko; Albert Kotini Gjergj Fishta, përmes një traktati fetar : një dorëshkrim prej 30 faqesh i shkruar në italishten standarte prej Fishtës,"fle" në Arkivin e Shtetit / Shaban Sinani; Oliverta Lila Fati i paracaktuar i një mexosopranoje : Vikena Kamenica / Oliverta Lila Doktor Polena, si i shpëtoi jetët njerëzore nga helmi dhe plumbat : historia e familjes Polena / Pëllumb Çuni Fadil Kokomani, Vangjel Lezho dhe Xhelal Koprencka, tre therorë të demokracisë : me rastin e 30 vjetorit të pushkatimit të tyre 28 maj 1979 - 28 maj 2009 / Skifter Këlliçi Si kam gënjyer : intervistë me shkrimtarin e njohur gjerman fituesin e çmimit "nobel" për letërsinë në vitin 1999 / Günter Grass; Elizabeth Gaffney; John Simon; Ben Andoni Disa shënime rreth "Gramatikës shqipe" të prof. Namik Resulit (1908-1985) : 100 vjetori i lindjes / Evalda Paci Naim Frashëri, simboli i krenarisë kombëtare : [me rastin e 163-vjetorit të lindjes] / Petrit Zeneli Viktor Koliqi : tingujt ngashnjyes të së kaluemes : [në artikull janë dhe katër shkrime të Viktor Koliqit botuar në revistën "Shejzat"] / Ardian Ndreca Libri i Prof. Dr. Bardhosh Gaçes, nektar atdhetarizmi : ["Flamuri dhe Ismail Qemali në këngë e rrëfime popullore"] / Muhamet Derri Mësues i përkushtuar dhe studjues i talentuar : Anton Hila / Jak Rrozhani Ali Tepelena : [personaliteti i Vezirit të Janinës] / Mustafa Kruja [ Haiku] : [poezi. Edhe një biografi e autorit] / Casimiro de Brito; Entela Kasi 540 vjet nga vdekja e Skënderbeut : [figura e Heroit tonë Kombëtar] / Luan Malltezi Erwin Lewin : "Antifaschistischer Widerstand in Albania (1942-1943/1944)" = "Qëndresa Antifashiste në Shqipëri (1942-1943/1944") : [qëndrimi i studiuesit gjerman për këtë periudhe të historisë së Shqipërisë] / Muharrem Dezhgiu "Furtuna", filmi që rrezikonte marrëdhëniet Shqipëri - BS më 1959 : kineasti rrëfen jetën e tij artistike dhe familjare në 75-vjetorin e lindjes / Todi Bozo; Fatmira Nikolli Mësojnë në shkollën me emrin e tij, por nuk e njohin : [në 25-vjetorin e vdekjes së shkencëtarit Besnik Sykja] / Ilda Lumani; Aimona Vogli Le grand narrateur Mitrush Kuteli / Nasho Jorgaqi Kur unë ecja nëpër gjurmët e Migjenit... : piktori shqiptar rrëfen udhëtimin e tij në Veri dhe grafikat e relizuara mbi veprën e shkrimtarit / Pandi Mele; Fatmira Nikolli Historia 12- vjeçare e dashurisë me trajnerin tim : atletja shqiptare tregon për jetën sportive dhe atë personale / Klodiana Shala; Aimona Vogli Jemi ndër çiftet e sportistëve që patëm fund të lumtur / Sokol Morina; Eli Morina; Denisa Kona " Bajroni bie në dashuri" : "Një jetë e shkurtër, por e guximshme", libri më i ri biografik për Bajronin / Edna O'Brien Martir i shkollës dhe i çështjes kombëtare : [At Shtjefën Gjeçovi] / Frrok Kristaj E dija fundin, nuk kisha frikë nga puthja... / Jetmira Dusha; Julia Vrapi Prof. Agim Karçanaj - shembull frymëzues përkushtimi (1936-2009) / Aleko Minga Mbi jetën dhe aktivitetin misionar të apostullit Pavël / Thanas Gjika Edhe njëherë për muzeun "Bratko" dhe fotografin shqiptaro-amerikan George D. Borian : [fotografi Dhimitër Mborja, 1903-1990] / Kristaq Balli Viktori Puzanova, bizantologia ruse që studioi artin bizantin dhe postbizantin në Shqipëri / Maks Velo Pjesë monografie për Evlogjio Kurillën / Dion Tushi Sara, motivi jetës sime / Luiza Xhuvani; Arta Marku Arqile Andrea, mjeku që ka shpëtuar mijëra jetë njerëzish, në librin "Kujtimet e një kirurgu" / Izet S. Çulli Dy lule mbi varrin e Skënder Luarasit : [homazh për "Nderin e Kombit"] / Flori Slatina Mikesha e përjetshme e shqiptarëve : Edit Durham / Pëllumb Gorica Sekretarja e Hitlerit : tri vitet e mia pranë Fyhrerit : botohen në shqip kujtimet e sekretares së fundit të Hitlerit / Alma Mile 42 vjet nga vdekja aksidentale e Babingerit : homazh për prof. Franz Babinger 1891-1967 / Flori Slatina Një libër i vlefshëm për të shqiptarët (shënime për antologjinë "Pena të arta franceze për shqiptarët 1333-2007", përgatitur dhe përkthyer nga Fotaq Andrea) / Zyhdi Dervishi Parfumi i violinës, "gruaja" që më rrëmbeu / Tedi Papavrami; Gerilina Kodheli In memoriam Spiro Rusha / Shaban Sinani Shpifjet nuk mund të përbaltin emrin e nderuar të Dhora Lekës / Shpend H. Topollaj Elani i Mimozës : [fotografja Mimoza Veliu, rrëfimi për rrugën e saj drejt artit] / Mimoza Veliu; Elsa Demo Libri i dashurisë për Vlorën : rreth librit të deputetit Bujar Leskaj "Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë, 1912 - 2009" / Enver Memishaj (Lepenica) Mendime për librin "Kastriot Koçi, fisniku, besniku" / Namik Selmani Nikolla Naço në një duel mendimtarësh për Rilindjen Kombëtare / Istref Haxhillari Ahmet Osja, emblemë e qytetarisë shkodrane : në 70-vjetorin e lindjes / Fuat Memelli Ditari i panjohur i Rizës : "Mendime të shkëputura të një vazhde të vetme" të Selman Rizës / Violeta Murati Skena për patriotë dhe të dashuruar : skenografi Shaban Hysa përkujtohet katër vjet pas vdekjes / Pëllumb Kulla Poeti amerikan Dougherty, rrëfim nga Shqipëria / Sean Thomas Dougherty; Dhurata Hamzai Gabin, Jean (1904-1976) / Enzo Biagi; Besnik Dizdari Veli Toto, mjeku dhe drejtuesi profesional / Bernard Zotaj " Suksesi, studimet jashtë dhe biografia ndërpritnin çdo karrierë" : [urbanisti dhe arkitekti i njohur Rustem Myteveli tregon për kohën e diktaturës] / Vepror Hasani Cili është komandanti që luftoi për Labërinë : 65 vjet nga rënia e Heroit të Popullit, Xheladin Beqiri / Zenel Merjo Intelektuali i shquar Mark Zef Marku, një figurë e ndritur e arsimit lezhian / Jak Rrozhani Mustafa Gjinishi, ja kush e vrau anëtarin e Shtabit : [si e futën në kurth Mustafa Gjinishin, Enver Hoxha dhe Miladin Popovic] / Astrit Kaziu Loro Boriçi, "ylli" i futbollit shqiptar : homazh për lojtarin dhe trajnerin më të mirë të kombëtares / Flori Slatina Ushtaraku që i dha lavdinë ushtrisë shqiptare : [Xhemal Punavia] / Faik Xhani Shqiptarët "do të martohen" me gruan më pak të rrezikshme / Shkëlqim Cani; Denisa Kona Tinguj klasikë, homazh për Gjon Simonin / Ogerta Proko Saga e familjes Ibrahimi / Qazim Shehu Teodor Laço rrëfen amanetin e Viktor Gjikës / Petrika Grosi Pinjollët e fundit të familjes Gjika që drejtuan Rumaninë / Nikollë Loka Në 100-vjetorin e atdhetarit Sotir Peci / Uran Asllani Një minierë përtej oqeanit : [Isuf Luzaj, prurjet e tij në letërsinë shqipe në fund të viteve '30] / Xhevahir Spahiu Hebreu dhe shqiptari Zino Matathia / Ylli Polovina Si kam gënjyer : intervistë me shkrimtarin e njohur gjerman fituesin e çmimit "nobel" për letërsinë në vitin 1999 / Günter Grass; Elizabeth Gaffney; John Simon; Ben Andoni Plagët e shëruara të shkrimtarit : takim me Salman Rushdie Homazh pranë varrit të akademikut Buda : [prof. Aleks Buda, 1910 - 1993] / Flori Slatina Qani Sako - "Qytetar Nderi" për meritat në Luftën e Dytë Botërore / Riza Lahi " Si u botuan fotot e mia në "Francëfutboll"" : Luigj Prençi, 42 vjet me aparat në dorë krijoi arkivin e tij të pasur të fotografive / Gazmend Agai Shpërfillja e Gjergj Pekmezit / Istref Haxhillari Elena Gjika për origjinën mirditore të Qyprilinjëve / Preng C. Lleshi Dhimbja për djalin e vetëm, më bëri të shkruaj / Mato Kollozi; Zenepe Luka Ju rrëfej fuqinë e ushtrisë shqiptare. Si u armatosën 136 brigada dhe 750 mijë ushtarë. Sa ishte numri i tankeve, avionëve dhe anijeve luftarake. E vërteta për bunkerët : [materiale] / Kostaq Karoli; Leonard Veizi Riza Cërriku, legjenda e arsimit sulovar / Pëllumb Gorica Salvadorn Dali, piktura dhe pasionet / Aulona Minga Në '73-in m'u desh të zhdukja krijimtarinë time : [piktori rrëfen jetën e tij artistike] / Ali Oseku; Fatmira Nikolli E vërteta e 176 mijë bunkerëve të Luftës së ftohtë. Sa ishin rezervat e paprekshme dhe pasojat pas eleminimit të Beqir Ballukut, Mehmet Shehut e Kadri Hazbiut : [materiale] / Kostaq Karoli; Leonard Veizi Një esperantist në botën e dijeve / Vasil Pistoli; Blerina Goce Prosper Meniere : pionier dhe polymath / Narin Sulçebe Një libër që trondit lexuesit amerikanë : [John Ferling, "Kthim prapa tek Xhorxh Uashingtoni : e fshehta politike gjeniale e një idhulli amerikan"] / Agim Bacelli Një triptik nga udhëtimet e [Dhimitër S.] Shuteriqit / Feride Papleka " Ja pse rashë brenda me Sadijen" / Dritëro Agolli; Petrika Grosi " Më vinte turp të bëhesha dhëndër" / Dritëro Agolli; Petrika Grosi Mbreti i vlerësonte shumë gratë : së shpejti botohet libri me kujtime, shkruar prej nipit të Mbretit Zog / Skënder Zogu; Alma Mile Meditim në rrugën "Safet Zhulali"... : [mbi Safet Zhulalin] / Garip Troci Ëndërroja të bëhesha mjek i madh si Ndroqi dhe Kërçuku / Argjend Tafaj; Denisa Kona Prof. Dr. Flamur Tartari, bisturia e artë 43-vjeçare / Agron Sejamini Kapllan Asllan Bego, emër në sfondin e krenarisë së kombit shqiptar në vitet 1900-1940 / Ilmi S. Qazimi Sfidat e artistit të madh, Hazis Ndreu : kush ishte rapsodi i këngëve / Garip Troci Jam penduar që nuk u bëra "hajdut" : [Lorenzo Mavili (1860 - 1912)] / Pilo Zyba Misteret e gjeniut : [Leonardo Da Vinçi] / Aulona Minga Pjetri i madh, dhe një problem i monografive që bijtë shkruajnë për etërit e shquar : [Gjovalin Çuni; Gjovalin Gjoka, "Pjetër Gjoka, 52 vjet në skenë : monografi"] / Yllka Lezo Simbol dhe legjendë, kujtohet me nostalgji : [Ela Tase, ish volejbollistja, sot pedagoge] / Agron Kaja Si e njoha unë At Gjeçovin : [kleriku emblematik i traditës shqiptare] / Faik Konica 74 vjeçari që drejton Kombëtaren e Shahut dhe përdor kompjuterin e Kapsparovit : shqiptari që mposhti më '60-n, kampionin e Izraelit dhe përfaqësoi në Botëror 9 shtete bashkë / Ylvi Pustina; Denisa Kona " Të vërtetat e një fajtori pa faj" : libri i Gaqo Veshit, për një personazh siç është Shaban Zereci / Guro Zeneli Chiang Kai-shek (1887-1975) / Enzo Biagi; Besnik Dizdari Kur Enveri i shkruante letra dashurie Nexhmijes Mahmoud Darvish, poet i humanizmit : [bashkangjitur me shkrimin jepen dhe disa poezi të përkthyera] / Kujtim Agalliu Ahmet Osja - Ciceroni i bujqësisë shqiptare : [nderohet me titullin "Mjeshtër i Madh", në 70-vjetorin e lindjes] / Fuat Memelli E shkuara sekrete e [Arben] Ristanit / Lorenc Vangjeli Zgalemi : tregim / Dhimitër S. Shuteriqi Si nisa të shkruaj / Nelson Algreen; Alston Andersen; Terry Southern; Ben Andoni Të pathënat e jetës sime / Hashim Thaçi 110 vjet, nga Vepra e Parë në shqip për Metrikën : [Luigj Gurakuqi si poet, publicist, orator, hartues i parë i metrikës shqipe] / Fatmir Terziu Kjo është Ana : [Ana Ahmatova] / Flori Slatina Ja të pathënat e Dhorkës [Orgocka], divës së skenës korçare / Pëllumb Çuni Një ambasador i kulturës shqiptare : [Baki Ymeri] / Florentin Popescu Pengu im, mosvlerësimi material nga shteti / Besim Zekthi; Julia Vrapi Kosta Dede, piloti që kapi rob avionin anglez / Alqiviadh Dede Të gjithë si xha Suloja : regjisori i filmit "Kapedani kujton kohën e xhirimit dhe tregon arsyet se pse ky personazh vazhdon të jetë i dashur për publikun / Fehmi Hoshafi; Oliverta Lila Ngjarjet e mëdha varen nga një fije peri (mendime për librin e Ylli Polovinës : "Një kolonel midis Tiranës dhe Prishtinës") / Muhamet Derri Pse u prish imazhi i UÇK : [Të pathënat e jetës sime] / Hashim Thaçi Sukseset e çiftit Orgocka në skenë / Pëllumb Çuni " Mos u bëj lolo, Enver!" : kushtuar prof. Spiro Kondës / Agim Bacelli Letrat për Nexhmijen [Hoxha] nga Moska Prapaskenat e Rambujesë : [Të pathënat e jetës sime] / Hashim Thaçi Kadri Roshi, nga gagaç, në një "Kalorës mbi det" / Petrit Ruka; Albert Zholi Sterjo Spasse, një personalitet i kulturës shqiptare dhe asaj ballkanike / Spasse Thanasi Vepra e Musine Kokalarit tashmë në duart e lexuesve / Enver Memishaj (Lepenica) Giovanni Armillotta, miku i çmuar i shqiptarëve / Armand Plaka Arben Zylyftari nuk ishte rastësisht hero : burrat e derës së Zylyftarëve që bënë histori / Dukagjin Hata Rrëfehet Konica : "Ja pse nuk u martova kurrë" : ligji shqiptar nuk lejonte që diplomatët të martoheshin me shtetase të huaja. Si e theu Zogu rregullin dhe problemet e Geraldinës me kishën / Gerald G. Gross; Androkli Dralo Mehmet Elez Allaraj patrioti në panteonin e lavdishëm të historisë kombëtare / Aqif Demi Si u gjend i patretur trupi i Avni Rustemit / Gëzim Llojdia Takimi i fundit me Haxhi Lleshin... [kujtime] / Garip Troci Dy pasionet e mëdha të Selman Rizës : [Gramatika dhe Kosova] / Uran Butka " Ja si e munda vëllanë tim të madh" : [Ymer Reçi, boksier, "Mjeshtër sporti"] / Klodiana Haxhiaj John Updike - magjistari i madh i letrave amerikane / Ilir Sofroni Dritarja nga pashë botën (intervistë me John Updike) / John Updike; Granit Zela Puna ime 20-vjeçare në shtypin sekret. Urdhri i Kadri Hazbiut : "Botoni një revistë me sekretet e Sigurimit". Pse urdhëroi Mehmeti që revista të dilte në treg. Bashkëpunëtori që kaloi filtrin e Ministrisë së Brendëshme / Mato Hasamataj; Leonard Veizi Kam nxjerrë dufin / Hektor Dule; Yllka Lezo Roli kërkon jetë, ashtu si syri që kërkon dritë : [themeluesi i Teatrit të Korçës] / Vani Trako; Vepror Hasani Shtypi, ka mbetur tribuna e vetme e zbulimit të së vërtetës, politika është frenuese / Luan Rama; Albert Zholi Ema Qazimi, aktore, këngëtare, Artiste e Merituar / Pierre - Pandeli Simsia Pjetër Gjoka, kur luante dramën e Skënderbeut para princit turk : [Gjovalin Çuni; Gjovalin Gjoka, "Pjetër Gjoka, 52 vjet në skenë : monografi"] / Fatmira Nikolli Në burg, se takoi krerët e Ballit Kombëtar : Maliq Agolli dhe vrasja misterioze e të birit / Garip Troci Ja arsyet pse Lekë Dukagjini u martua me një vejushë! : pas zhgënjimit të dashurisë së parë, babai i kanunit duket se u ngushëllua nga një vejushë aristokrate / Prelë Milani Si ra në dorë letra sekrete e CIA-s amerikane për kryeministrin shqiptar : "Mehmet Shehu, njeriu që u ble nga CIA për të vrarë Enver Hoxhën". Telegrami urgjent për Reiz Malilen : Piro K. Andoni, ish-ambasadori shqiptar në Argjentinë / Piro K. Andoni; Leonard Veizi Armiku Filozofik i Komunizmit : Leszek Kolakowski / Artan Muhaxhiri " Dukaj, shkëmb i lavdisë" në optikën e Selfo Allka / Nuri Plaku Bilanci tragjik i një familjeje nacionaliste nga Lura : [fisi Rajta] / Fatos Daci Shes libra për fëmijë që të shtoj pensionin / Adelina Mamaqi; Pandeli Koçi 10 vjet pa Pandi Raidhin : [18 korrik 1999, ndahet nga jeta artisti i skenës dhe ekranit shqiptar] / Flori Slatina Kur vendlindja bëhet muza e frymëzimit : rreth librit të z. Agim Hametaj "Si e njoha Vlorën" / Bardhosh Gaçe Heroi shqiptar i Kretës dhe sakrifica për pavarësi : [Haxhi Mihal Daliani] / Namik Selmani Xhelozia e tim shoqi më ka torturuar : [sopranoja e TOB-it] / Edit Mihali; Arta Marku Dashuria lindi në kabinën e projeksionit : [Ibrahim Muçaj, regjisor] / Arjola Hekurani Gjeneral në sheshin e xhirimit : regjisori Mevlan Shanaj / Arjola Hekurani Kur dorëhiqet shkrimtarja : Agota Kristof / Arjola Hekurani Prof. Frano Prendi njëri nga themeluesit e arkeologjisë shqiptare / Adem Bunguri Tarasi... gjeneza e një perversiteti të kuq : [jeta dhe veprimtaria e Enver Hoxhës] / Edmond Prifti " Arratia nga diktatura dhe jeta në Gjermani" : si u zbulua talenti i tij, konkurset e para, arratisja drejt perëndimit dhe suksesi / Markeljan Koçibelli; Jorgjeta Gjançi Të pathënat e jetës së Nolit në Amerikë / Nasho Jorgaqi " Një shkrimtar në të vërtetë s'jeton, ai thjesht vëzhgon" / Nelson Algreen; Alston Andersen; Terry Southern; Ben Andoni Eqrem Bej Vlora i përgjigjet Mustafa Krujës : Ku isha në vigjilje të pavarsisë : për herë të parë një letër e Eqrem Bej Vlorës e cila jep vendndodhjen, lëvizjen dhe orët e fundit të përgatitjes së shpalljes së pavarësisë. Kush ishtë sipas tij Ismail Bej Vlora? Udhëtimi në Vjenë dhe këshillat e diplomacisë austriake / Eqrem Vlora Mbi disa aspekte të edukimit dhe formimit të personalitetit të heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriotit - Skënderbeut / Nexhat Abazi Prof. Frano Prendi njëri nga themeluesit e arkeologjisë shqiptare / Adem Bunguri Darka e madhe e Babilonit : [Aleksandri i Madh i Maqedonisë, testamenti i zbuluar nga studiuesja italiane Luçia Nadin] / Vepror Hasani Hafiz Musa Dërguti, mbijetesa në ferrin komunist Homazh për Prof. Kostë Koci (1941 - 2008) / Elda Marku; Dhimitër Haxhimihali Doc. Aristokli Çifligu (1929 - 2008) / Aleko Minga Maruf Arnauti- romancieri i parë në letërsinë siriane : [romancieri me origjinë shqiptare] / Muhamed Mufaku al-Arnaut Dy rrugët e dikurshme "Enrico Tellini" në Shqipëri : nderimi i dëshmorit të çështjes shqiptare / Kastriot Dervishi Prof. Frano Prendi njëri nga themeluesit e arkeologjisë shqiptare / Adem Bunguri At Martin Gjoka O. F. M. (1890 - 1940) : figura më e shqueme e muzikës sonë kombëtare në gjysmën e parë të shekullit XX / Robert Prennushi Një kontribut për historianët dhe historinë : "Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë : 1912 - 2009" , Bujar Leskaj / H. Koçi At Viktor Volaj : puntori i palodhun i shkencës / Ardian Ndreca Disa kujtime për At Anton Harapin / Danjel Gjeçaj [ Vangjel] Zhapa, jetëshkrimi i shqiptarit që ngjalli Lojërat Olimpike [në Greqi] / Fedhon Meksi Një jetë në shërbim të Kombit : [Hevzi Kryeziu] / Alfred Papuçiu Kafka, një gjuhë e vdekur e së ardhmes : Franz Kafka, i huaji si mrekulli dhe jeta si vonesë / Astrit Cani Njeriu i parrullave : Gut Tafaj, stema në vend të Enverit : [historia dhe karriera e një sportisti - artist] / Bledar Kuka Skulptori çam Idriz Balani / Mark Brunga Në universin poetik të Xhevahir Spahiut : "Mal i vetëm" / Kujtim Mateli Kur rrëfehej Teodor Keko : [in memoriam me rastin e 7-vjetorit të vdekjes së shkrimtarit] / Teodor Keko; Shaban Sinani; Naim Zoto Për pastërtinë e gjuhës / Eqrem Çabej Artisti që synonte përsosmërinë : dy vjet nga lamtumira e "Artistit të popullit" Lec Shllaku / Flori Slatina Kinema parajsa e Dhori Ziut / Dritan Halili Skënderbeu si realitet historik : [mbi debatin për origjinën e heroit tonë kombëtar Skënderbeu] / Fatos Daci Helmut Kohl (1930) / Besnik Dizdari Duke kujtuar Edison Gjergon : [1939-1989] / Islam Spahiu; Elsa Demo Diskursi tingëllor në veprat e Lorenc Antonit : 100-vjetori i lindjes së Bardit muzikor shqiptar / Akil Koci Vangjel Zhapa, në mes shqipes dhe greqishtes : [veprimtaria patriotike në hapjen e shkollave shqipe në Shqipëri] / Fedhon Meksi " Gjithmonë gëzimin tim e kam ndarë me të sëmurët" : [me mjekun dhe piktorin] / Petraq Cici; Gjergji Lako " Pse vendosa të kandidoj" : [flet kandidati për kreun e PS-së] / Arben Malaj; Jonaid Myzyri Beni na mësoi të besojmë të gjithë te shteti i së drejtës : [Arben Zylyftari] / Dukagjin Hata Kur gjurmët e një jete nuk shuhen në rërën e kohës... : [Rustem Dobi] / Namik Selmani Yehudi Menuhin gjeniu : [violinisti dhjetë vjet nga ndarja e jetës] / Sul Gragjevi Petro Harito, i dënuar me heshtje! / Ksenofon Dilo Jan Kukuzeli, saktësohen datat kur jetoi e krijoi / Musa Ahmeti Prof. Dr. Hektor Çoçoli : me fat ai që e ka pasur mjek dhe pedagog... / Agron Sejamini Jeta midis studentëve, prioriteti im dhe sfidat për të ardhmen : implementimi i Kartës së Bolonjës / Jorgaq Kacani; Pranvera Bozhiqi Aktori që u foli të gjitha kohërave : ["Artisti i Popullit" Stavri Shkurti] / Flori Slatina Njeriu që jetoi një jetë me lirinë : në kujtim të publicistit e Mjeshtrit të Merituar të Sportit Bujar Orizaj / Namik Selmani Shkaku pse burrat e këtij fisi mbajtën krahun e nacionalistëve : personaliteti i Luarasve dhe interesat e kombit shqiptar : universi shpirtëror i Luarasit [Kolonjë] / Besnik Velaj Një Kadare onkolog : [vëllai i vogël i Ismail Kadaresë] / Shahin Kadare; Eglantina Bardhi Kur njerëzit duan vatanin, duan edhe Shqipërinë : universi shpirtëror i Luarasit [Kolonjë] / Besnik Velaj Përgjigje për pyetje që për fat të keq nuk i bëjmë : libri "Nga jeta dhe vepra e Jovan Adamit" na e zgjon këtë kureshtje / Donika Omari Katër dilema rreth [Faik] Konicës / Mehmet Kraja Një pasues i denjë i Kostandin Kristoforidhit : [Vladimir Dervishi] / Thanas Gjika; Andi Dervishi [ Giovanni] Agnelli, mes pasionit dhe biznesit Për shqipen...! : [Anxhelo Leoti, albanologu italian për gjuhën shqipe] / Tomor Osmani " Miku i 300 personaliteteve" : [shkrimtari Dionis Bubani, jepet dhe pjesë nga intervista e Tij dhënë për gazetën "55"] / Flori Slatina Gabriela Mistral, një nobeliste e panjohur në shqip : [cikël me poezi dhe një biografi e shkurtër mbi autoren] / Gabriela Mistral; Bajram Karabolli Mario Rigoni Stern, Shqipëria, në sytë e një shkrimtari italian / Arjola Hekurani Gëzim Alpion, në ngërçin e civilizimeve! / Dhurata Hamzai " Tani që shita zërin, jam e mbaruar" : jeta e këngëtares së shquar Hafize Leskoviku. Historia e ofertave nga studiot e atëhershme muzikore / Vepror Hasani Rrëfehet Maria, nëna e Krishtit : aktorja rumune me origjinë hebre tregon jetën e saj / Maia Morgestern; Fatmira Nikolli Shqiptarja me zemër të madhe e dashuri për atdheun : [kushtuar poetes Viktore Leka e cila jeton në Itali] / Flori Bruqi Pasionet e një gjeniu : [Vasfi Samimi, portret] Ndre Mjeda. Zbërthehet etapa e katërt biografike : [Mentor Quku, "Mjeda - 4 : Identitet : (1912-1925)] / Admirina Peçi Të jetosh mes femrash ... një pasha i vogël / Sabri Godo; Anila Mema Nonda Kajno, kantautori korçar, sfidanti i triumfit e frikës! / Rajmonda Moisiu Shkodrës sot i mungon një e qeshur më shumë!.. : Shtjefën Mark Palushi, artisti dhe legjenda e satirës dhe e humorit shkodran (1943-1985) / Fritz Radovani Ndre Mjeda patriarku i poezisë shqipe / Luigj Temali Dymbëdhjet muaj pa kolosin e etnografisë shqiptare : [Ramadan Sokoli] / Shaqir Rexhvelaj Imzot Lazër Mjedja, atdhetar, barí i përshpirtshëm e letrar : [edhe disa poezi të autorit] / Tefë M. Topalli [ Faik] Ballanca, vetëvrasja e talentit / Sazan Goliku Kirurgu i rritur mes aktorësh / Sokol Xhepa; Eglantina Bardhi In memoriam Gjon Kapidanit (25/6/1933 - 31/5/2009) / Arian Shkurti Unë, spiuni Arthur Ransome : [jeta e dyfishtë e "shkrimtarit-spiun"] / G. B. Ish -Kryeministri i Anglisë që ngjan me Fatos Nanon : kush është personi që jetoi mes dy luftërave botërore / Jonaid Myzyri Babai i koreografisë, sa e njohim Panajot Kanaçin : [Albert Janku, "Kështu e njoha unë Panajot Kanaçin"] / Albert Janku; Suela Furriku Si dëmtohet jeta kulturore nga kritika e klientelës : [kritika e artit dhe e letërsisë si dhe një biografi e shkurtër e Dr. Luan Topçiut] / Luan Topçiu; Leonard Veizi Gjon Marshi, si hyri me kobure në brez në zyrën e Enver Hoxhës / Prel Milani Njolla e Golding. Tentoi të përdhunonte miken e tij : [William Golding, "Perëndia e mizave : roman"] Një dëshmi e fortë nga Grabjani rrëzë kodrave : [LekëTasi, "Grabjani rrëzë kodrave"] / Eugjen Merlika Themeluesi i radiologjisë shqiptare : [Ismail Tartari] / Flamur Tartari Syri i një fisniku : Shan Pici, peizazhisti dhe fotografi i parë i sportit / Qerim Vrioni Dr. Safete Juka : [dhe Musa Juka] / Gazmend A. Bakiu Njeriu i parrullave : Gut Tafaj, stema në vend të Enverit / Gut Tafaj; Bledar Kuka Rrek Gera, ose një pjesëz e historisë shqiptare : [Vladimir Misja, "Rrok Gera : jeta dhe vepra : (1901-1969) : monografi] / Skifter Këlliçi Antonio Baldaçi (1867-1950) - Një nga pionierët e studimeve botanike në Shqipëri / Lefter Kashta Agesilao Milano : Patriota arbëresh, tra storia e letteratura : (1830 - 1856) / Italo Costante Fortino Një spiun shqiptar informon gjermanët për planet e aleatëve / Raimonda Moisiu; Armand Plaka Me pikturën kompesoj lirinë që më mungonte / Ali Oseku; Denisa Kona Gjon Nikollë Kazazi, një kopje e rrallë e veprës zbulohet në Vatikan / Musa Ahmeti Mehmet Shehu, si ia hoqën shenjat e trimërisë : dekreti i veçantë që i hoqi ish-kryeministrit 13 titujt dhe medaljet / Leonard Veizi Elena Gjika Merlika - Kruja : shënime biografike Giorgio Castriota Scanderbeg nella storia e nella letteratura : atti del Convegno Internazionale, Napoli 1-2 dicembre 2005 / Addolorata Landi Me shenjat e një shkrimtari : [Umberto Eco] / Arjola Hekurani Triptik për dramaturgun Hekuran Zhiti : në vitin e 20-të të shuarjes së tij / Eda Agaj Rojtari i mirësisë : [At Zef Pllumi] / Enver Robelli " Si i shkela me këmbë oborret mbretërore të Evropës" : [piktori rrëfen për jetën mes Tiranës, Firences dhe Nju Jorkut] / Arben Morina; Leonard Veizi Adami i rrugëve : [botohet "Nga jeta dhe vepra e Jovan Adamit : 1892-1951"] / Elsa Demo Uollt Uitman, bardi gjenial i Amerikës / Elida Buçpapaj Libri më i shitur historik në qytetin e Vlorës : [Bujar Leskaj, "Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë 1912-2009"] / Gëzim Llojdia Martin Segoni, biografi bashkëkohës i Skënderbeut : [dorëshkrimi ruhet në Firence. Teksti origjinal në gjuhën italiane dhe përkthimi në shqip] / Musa Ahmeti; Etleva Lala Qëllimi i moralit, një shans shpëtimi në çdo jetë njerëzore / Evelyn Waugh; Julian Jebb; Ben Andoni Noli 81 vjeç, një miku : "Nuk takohemi dot sot. Studioj për provime" : [rrëfimi i Sara Panaritit të vesë së Qerim Panaritit, ish-botues i gazetës "Dielli" në Amerikë] / Sara Panariti; Nasho Jorgaqi Ju rrëfej takimin me Mehmet Shehun në rezidencën e tij në Durrës / Ethem Qerimi; Fatmira Nikolli [ Ferdinand] Paparisto në themelimin e urologjisë shqiptare / Flamur Tartari Emigrantja shqiptare jep 40 mijë USD për Bibliotekën Kombëtare / Aurel Plasari; Petrika Grosi Prof. Dr. Elez Selimi, mjeku shqiptar më i vlerësuar / Agron Sejamini As ushtarët, as telat me gjemba nuk ma ndalën të shkruarin / Visar Zhiti; Ilda Lumani " Ajo që s'më vret, më bën edhe më të fortë" : rreth librit autobiografik "Jetë e pajetuar" të të përndjekurit politik Neim Pasha / Veledin Durmishi Sllava, violoncelisti legjendar : [Mstislav Rostropovic i njohur si Yehudi Menuhin Sllava] / Sul Gragjevi Mjeku përmetar që ngriti spitalin e Himarës : [Kalem Tako] / Pëllumb Çuni Si u ndesha me delegacionin amerikan në varrimin e Mao Ce Dunit. Zbulimi i "armiqve" në ekonomi dhe ankthi i arrestimeve : [Maqo Bleta, ish-zv/ministri i Industrisë] / Maqo Bleta; Leonard Veizi Me Enver Hoxhën shokun tim të luftës dhe të jetës : intervistë dhënë gazetarëve italianë / Nexhmije Hoxha; Caterina Gerardi; Ada Donno Me Enver Hoxhën shokun tim të luftës dhe të jetës : intervistë dhënë gazetarëve italianë / Nexhmije Hoxha; Caterina Gerardi; Ada Donno Amaneti 40 mijë USD për Bibliotekën [Kombëtare] / Alma Mile Dhurata e rrallë e një gruaje : [Safete Juka i dhuron 40 mijë USD Bibliotekës Kombëtare] / Elsa Demo Biografia e ish-kreut të Zbulimit ushtarak Shqiptar, Teme Sejko / Spiro Nakuçi Ju rrëfej 80 vitet e mia. Sukseset e skenës dhe vuajtjet e burgut. Gjykatësi që më dënoi ishte komandanti i brigadës ku kisha qenë partizan, dhe prokurori, djali i shokut tim të luftës / Mihal Luarasi; Zenepe Luka Si e shpëtuam kombinatin e sheqerit nga shpërthimi : [Maliq] / Hamza Koçiu; Pëllumb Çuni Biografia e ish-kreut të Zbulimit ushtarak Shqiptar, Teme Sejko / Spiro Nakuçi Azemi u vra nga 140 vetë : 11 vjet nga vdekja e dhjetoristit / Fatmira Hajdari; Klodiana Lala Shkrimtari Viron Kona, në kufijtë e legjendës dhe së ardhshmes / Sejdo Harkaj Jam tradicional në lidhje me familjen : [kreu i PAA, jashtë petkut të politikës] / Neritan Ceka; Vilma Kërçiku Rexhep Ramaj, intelektuali model : [Qemal Shalsi; Gudar Beqiraj, "Profesor Rexhep Ramaj model i intelektualit të përsosur 1920-2006"] / Petrit Malushi Jozefina Topalli, butësia e zonjës së hekurt. Pasionet e panjohura të kryeparlamentares, nga sporti tek mania në facebook / Jozefina Topalli; Ilda Lumani Nëna, frymëzuesja e lirisë sime / Rudina Magjistari; Arta Marku Meta, politikani që ka arritur në kufijtë e të pamundurës : [portret] / Lorenc Vangjeli Neroni, perandori që qeveriste me audiencën / Philip de Bay; Armin Tirana Udhëtim në tri kohët e Hasan Kostrecit : [Hasan Kostreci, autor i vëllimit me tregime "Dimër në luginën e Drinit", sot jeton në SHBA] / Flori Slatina [ Cikël me poezi] / Ales Debeljak; Elvana Zaimi Cfaka ... ose Gjirokastra e panjohur : reportazh : [familja Cfaka] / Fatos Baxhaku Dekani që rrëfen sekretet e jetës nën tokë / Përparim Hoxha; Denisa Kona Ramiz Hafizi, një jetë kushtuar kirurgjisë / Flamur Tartari Si e prodhuan mediat politikanin Rama : u prezantua libri i Belina Budinit "Edi Rama, politikani pop(ulist)-star" / Alma Mile Amaneti i individit, apo trashëgimia kulturore : vullneti i fundit i Borgesit : "Të jem i padukshëm në Gjenevë" / Mira Meksi Ferid Murati : sot ditëlindja e mjekut shqiptar që e filloi jetën e kamarierit dhe e përfundoi si shkencëtar. 73 - vjeçari që mori çmimin "Nobel" për shpikjen e viagrës : [nobelisti shqiptaro-amerikan] / Jonaid Myzyri Mero Kallarati një burrneshë labe / Ksenofon Dilo Njeriu i çmuar i Shqipërisë në Venecia : [studiuesja, Luçia Nadin] / Ylli Polovina Kur letërsia takohet me pikturën dhe fotografinë : Claude Simon Kur këndonte Demir Zyko në Festivalin e Gjirokastrës : ["Artisti i Popullit", portret] / Naxhi Kasoruho Idriz Shehi, nga çeta e Pezës në sallonet e diplomacisë / Nesip Kaçi Parandjeva me poezinë kufirin mes jetës dhe vdekjes : intervistë me shkrimtaren / Feride Papleka Grindjen mes Qoses dhe Kadaresë po e shfrytëzojnë armiqtë tanë / Ali Podrimja Justiniani : "Ligji - arti i mirësisë dhe i drejtësisë" : një rrëfenjë për dashurinë mes tij dhe Theodhorës, që hodhi themelet e botës së qytetëruar / Vepror Hasani Vezir dhe konsull ose orienti dhe Revolucioni : libri "Ali Tepelena : Historia e vezirit të tmerrshëm" : [F. Pouqueville, Ali Tepelena ose pjesa e parë e librit "Historia e ringjalljes së Greqisë me një përshkrim të ngjarjeve nga 1740-1824"] / Ardian Klosi Pse konsiderohet [Rexhep] Qosja, mohues i letërsisë shqiptare / Minella Aleksi Krijuesi nuk duhet të heshtë para korrupsionit dhe injorancës : poeti i njohur, flet për Radion "Blue Sky", në Prishtinë / Ali Podrimja; Vera Pulaj " Ju rrëfej Pezën, si u mbajt Konferenca që bashkoi shqiptarët" : [Sherbet Karuli, ish efektiv i grupit partizan të Pezës, rrëfen] / Sherbet Karuli; Leonard Veizi " Heroi i dy kontinenteve", : një monografi plot dhimbje : Ndue Hila, kushtuar heroit Gentian Marku / Gjekë Marinaj Agim Spahiu mbidrinasi i madh i poezisë / Skënder Buçpapaj Mihal Luarasi, dramat e jetës : [në 80 - vjetorin e Artistit të Popullit] / Përparim Kabo " Përgjatë udhës për tek Nëna" : kushtuar Gjylë Buçpapajt / Skënder Buçpapaj " Vithkuqi larg dhe afër" : shkrimtari i njohur Gjikë Kurtiqi zbulon thesare të tjera historike dhe kulturore të Vithkuqit [libri i dytë] / Zylyftar Hoxha " Fotografia është një mjet i fuqishëm i kulturës kombëtare" : një kronikë mbi Petro Dhimitri (1869-1946) / Niko Kotherja Vepra e Gjon Milit : "Pikaso, duke skicuar hapësirën" / Gjekë Marinaj Lartësimi dhe rënia e Lordit Elgin dhe skulpturat e tij / Gjekë Marinaj; Irena Papingji Unë, inxhinieri që çoja në bllok sinjalin për stacionet e huaja : rrëfimi i inxhinierit, që siguronte mbulimin me sinjal televiziv të Enver Hoxhës / Pirro Bashari; Denisa Kona Poeti që donte "iluzionet" : [Ugo Fuscolo] / Arjola Hekurani Gabriel Garcia Marquez çmimi nobel (1972) : biografia / Endrit Shtylla Lin Delia, krijues i pikturës moderne shqiptare / Prelë Milani Frika si dimension i katërt në filmat vizatimorë të [Haijao] Mijazakit / Gjekë Marinaj; Irena Papingji Ernes Heminguej çmimi nobel në letërsi (1954) : biografia / Endrit Shtylla Martesë amerikane për stërnipin e Ali Pashë Tepelenës : [Nuredin bej Feridi] / Byron Farueti; Androkli Dralo Një sy për komunizmin : Vladimir Tismaneanu është një personalitet i njohur rumuno-amerikan i shkencave politike dhe sociologjisë / Flori Slatina Enver Hoxha kërkoi të martohej me Musine Kokalarin : historia e dashurisë së dy prej njerëzve më të rëndësishëm të regjimit / Mexhit Kokalari Biografia e ish-kreut të Zbulimit Ushtarak Shqiptar, Teme Sejko / Spiro Nakuçi Dervishi i Luzhës, portreti i një humanisti : njeriu që dha një model të bamirësit të palodhur / Mujë Buçpapaj Aleksandër Moisiu : Letrat për nënën. Dashuri, dhembshuri dhe pengje për mosmarrëveshjet në familje Gjuha e harruar : [Selman Riza, 100 vjetori i lindjes së një ndër themeluesve të gjuhësisë së re shqiptare] / Engjëll Angoni Luigi Pirandello çmimi Nobel për Letërsinë (1934) / Endrit Shtylla Aristoteli dhe Leka i Madh : rreth origjinës së dy kolosëve të historisë ballkanike dhe botërore / Riza Smaka Uollt Uitman, bardi gjenial i Amerikës / Elida Buçpapaj Studimet e Koço Tashkos në universitetin e Harvardit / Efthim Dodona Mbijetesa e një familjeje : shënim rreth librit "Jahelezët e Dragobisë" i Ndue Ukcama / Mujë Buçpapaj Tragjeditë e gjenialëve shqiptarë : jeta e pasosur e gjenive / Sinan Gashi Adolf Hitleri : ana e panjohur e nazistit. Nga ushtar në Luftën e Parë Botërore në arkitektin e Luftës së Dytë / Jonaid Myzyri Hafiz Abdullah Zëmblaku, misionar dhe i shquar : portret / Hysen Kobellari Sokrat Mio, regjisori që ngriti lart Teatrin : jeta e njeriut që iu kushtua artit të skenës / Dhimitër Orgocka; Pëllumb Çuni Mike Bongiorno - paraqitësi më kohëgjatë në historinë e televizionit botëror : shuhet Mike Bongiorno / Besnik Dizdari Mesazhi i "Kodit Temesvar" : Milo Temesvar, shqiptari i mistershëm / Umberto Eco; Arjola Hekurani Zëri i Jani Ricosit në poezinë botërore : me rastin e 100 vjetorit të lindjes së poetit Jani Ricos / Perikli Jorgoni Ja kush më ka spiunuar në birucë : publikohet për herë të parë letra e P. Arbnorit dërguar nënës së tij në korrik 1979; Llojet e torturave në burgjet komuniste / Pjetër Arbnori Stefan Cvajg është ndër shkrimtarët më të spikatur evropianë e botërorë të gjysmës së parë së parë të shek XX / Naser Mrasori Mike Bongiorno - paraqitësi më kohëgjatë në historinë e televizionit botëror : shuhet Mike Bongiorno / Besnik Dizdari Orkestra e RTSH, tinguj klasikë pë Prokop Nishkun : [artisti shqiptar i dekoruar me urdhrin "Naim Frashëri i Artë"] / Ogerta Proko Fishta ju qas Malësisë si Homeri, Trojës : në 138 vjetorin e lindjes / Nikolla Spathari Homage to the russian geologists Zinaida Andrejevna Mishunina (1900-2005) / Teki Biçoku Necrology : [Josif E. Adhami] / Teki Biçoku Kontributi i Hafiz Ibrahim Dalliut në historinë e kulturës dhe shkencës islame / Xhemal Balla Ibn Khalduni : jeta dhe vepra e tij / Muhammad Hozien; Eni Tahiri Të mençur pas kuvendit dhe trime pas beteje : [replikë me historianin Kristo Frashëri] / Tefta Cami Gjithmonë e kam ditur që do ta shkelja sërish skenën... : aktorja e njohur rrëfen jetën në Tiranë, largimin nga Austria dhe zbulon projektet artistike / Eva Alikaj; Julia Vrapi Shën Joan Kukuzeli, muzikanti i famshëm nga Durrësi : shenjtor, himnograf, mjeshtër dhe teoricien i muzikës kishtare bizantine / Asti Bakallbashi Kush ishte Fransua Pukëvili ? / Ardian Klosi Academic Petraq Pilika (1924-2009) / Aleko Minga " Ja pse Che Guevara u josh pas Shqipërisë" / Jovan Ll. Jano; Erion Habilaj Çfarë fshihet pas skandalit mbi historinë e shqiptarëve : intervistë ekskluzive me akademikun kosovar / Rexhep Qosja; Admirina Peçi Profesor Ahmet Osja, shkencëtari që vlerësohet nga puna konkrete / Llukan Tase; Sulejman Sula Mjeku i dënuar me pushkatim e më pas me vdekje : [Jani Melo, 1890-1975] Një i moshuar intelektual : Jonuz Balla, normalisti 96-vjeçar në Ditën e të Moshuarve / Hyqmet Zane Misioni i lartë i Gëzim Hajdarit : poeti përgatit në italisht dy vëllime të krijimtarisë gojore shqiptare "Këngët e nizamëve" dhe "Këngët e kurbetit" / Ylli Polovina Pse poeteka do të jetojë gjatë : flet fituesi i Çmimit "Liburna" / Bardhyl Londo; Dhurata Hamzai Takim me Safete Jukën / Riza Lahi Kliton Nesturi sjell "Histori tangjente" : [flasin shkrimtarët Virgjil Muçi, Flutura Açka, Leonard Olli, Leonard Veizi] Musineja e plotë : [botohet "Vepra" e plotë e Musine Kokalarit] / Violeta Murati Jani Zengo - fotograf i vjetër nga Dardha / Qerim Vrioni Shahin Matraku - kapedani i mësonjtores shqipe / Mihal Gjergji Prifti fotograf i Dardhës : [Jani Zengo] / Qerim Vrioni Zbulohen fakte sekrete për Zogun : profesori i "Harvardit", Jason Tomes, boton librin "King Zog, self-made Monarch of Albania" / Jason Tomes Kështjellari i Estetikës, përndryshe "Tapia" e prof. Alfred Uçit / Josif Papagjoni Përkujtojmë tri data historike për [Shtjefën] Gjeçovin / Ismet Elezi Kthehet piktori i ngjyrave : Dhimitër Prifti, piktori shqiptaro - kanadez, hap ekspozitë persoanle në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë / Arjola Hekurani Farudin Nuri, kolosi i hidroteknikës shqiptare : shënime për njeriun që ndërtoi vepra të mëdha ujore për sistemin e bujqësisë / Zyhdi Kasimati Si e sfidova botën... për dashurinë / Edi Luarasi; Arta Marku Përjetime thellësisht mallëngjyese : kujtime të një të internuari, sipas kujrtimeve të Gjon Markagjonit të Ri / Mërgim Korça Migjeni dhe Agolli, dy poetët që lindën më 13 tetor / Hysko Besjana [ Fatmir] Agalliu, shkencëtari i shqipes dekorohet nga Presidenti Topi : merr "Mjeshtër i Madh" pas vdekjes / Ferdinand Dervishi Ujku i letërsisë ruse në diktaturë : Mihail Bulgakovi / Mario Aleksandro Kurleto; Flori Slatina Marrëdhëniet e vështira të Zogut me Musolinin : lëvizjet e mbretit për ti shpëtuar influencës italiane / Jason Tomes Borxhi i shlyer ndaj Musine Kokalarit : Fultz & Withers, çfarë i lidh dy diplomatët amerikanë me historinë fatkeqe të Musine Kokalarit / Admirina Peçi Skënder Luarasi, tempull i harruar i dijes kombëtare : pse e luftoi kaq ashpër komunizmi këtë kalorës të kulturës dhe qytetërimit / Vlash Prendi Me dhe për Mid'hat Frashërin / Adriatik Alimadhi Kthehet piktori i ngjyrave : Dhimitër Prifti, piktori shqiptaro - kanadez, hap ekspozitë persoanle në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë / Fatmira Nikolli Zbulohet krushqia mes Frashëllinjve dhe Toptanasve : [materiale] Përjetime thellësisht mallëngjyese : kujtime të një të internuari, sipas kujtimeve të Gjon Markagjonit të Ri / Mërgim Korça Fjalori i Trashëgimisë Shpirtërore : Doktori i Shkencave Folklorike, Fejzulla Gjabri, del para lexuesve me librin e tij "Fjalori enciklopedik i Trashëgimisë Shpirtërore (vëllimi i parë) / Namik Selmani Myzafer Korkuti : "Përse arkeologjia është kthyer në pasion për mua" : Nënkryetari i Akademisë së Shkencave jep kontributin në fushën e arkeologjisë / Gëzim Llojdia Musine Kokalari, përfaqësuese e femrës atdhetare shqiptare : Enver Hoxha persekutoi tërë fisin, për shkak se Musineja nuk e deshi për burrë / Mexhit Kokalari Piktori i dashuruar pas Shkodrës : homazh për "piktorin e popullit" Ismail Lulani / Flori Slatina 9 vite në një dhomë. Ëngjëll Gusho : Ju tregoj Sali Berishën në rini / Ëngjëll Gusho; Valentina Madani Ali Pashë Tepelena, burrë shteti apo bandit? : Konferenca kombëtare mbi figurën historike / Oliverta Lila Shën Joan Kukuzeli, muzikanti i famshëm nga Durrësi : shenjtor, himnograf, mjeshtër dhe teoricien i muzikës kishtare bizantine / Asti Bakallbashi Simo Simonidhi reformatori i mjekësisë shqiptare / Flamur Tartari Rustem Hajrulla Çepani, heroi që tmerroi gjermanët / Belul Hasanbelliu Urimi i parë erdhi nga Devolli, puthja e parë nga Sadija : [78 vjetori i lindjes së shkrimtarit, Dritëro Agolli si dhe dy poezi të poetit : "Turkesha"; "Kur të jesh mërzitur shumë"] / Dritëro Agolli; Zenepe Luka Jeta në ekzil me Ali Këlcyrën, Konicën e Nënë Terezën / Lume Musa Juka; Këze (Kozeta) Zylo Një "Enciklopedi" për Vithkuqin : [Gjikë Kurtiqi, "Vithkuqi larg dhe afër"] / Bashkim Koçi Veziri, konsulli dhe personazhe të sotme : [François Pouqueville, "Ali Tepelena ose pjesa e parë e librit "Historia e ringjalljes së Greqisë me një përshkrim të ngjarjeve nga 17401824""] / Ardian Klosi Një komb që nuk shkruan historinë është i destinuar të shuhet : rreth librit të publicistit Jovan Jano, "Fisnikëri Myzeqare" / Nuri Dragoj Brumi i gurit të një qyteti : mendime për librin e Thanas Dinos, "Brumi prej guri" / Namik Selmani Gjergj Fishta, Homeri shqiptar që përjetësoi historinë e Shqipërisë në vargje Mbi rikthimin e eshtrave të Zogut në atdhe / Mentor Nazarko " Kam mësuar më shumë nga piktorët sesa nga shkrimtarët" / Ernest Hemingway; George Plimpton; Ben Andoni Rifat Kukaj, sot 70-vjetori i shkrimtarit për fëmijë / Luan Myftiu Arkivi Camaj në Mynih pret shqiptarët ta pronësojnë : Një vizitë në shtëpinë e shkrimtarit Martin Camaj / Bashkim Kuçuku Togliatti, Palmiro (1893-1964) / Besnik Dizdari Qamil Guranjaku - pionier i letërsisë së re për fëmijë / Milaim Nelaj Luan Qerimi, një jetë me dhe për teatrin... / Flori Slatina Me krijuesin që sfidoi vdekjen : poeti që instaloi Lidhjen e Shkrimtarëve te "Komuna e Parisit", Arben Duka / Mihal Gjergji Dhori Qiriazi - një ikonë e lirikës shqiptare Mirënjohje mikut, Kudret Velça / Tomi Mato Herta Muller, shkrimtarja disidente që ngurronte të thoshte fjalën "atdhe" : pak dritë mbi biografinë e Herta Muller, fituesen e çmimit Nobel në letërsi për 2009 / Rudina Dahri Jeta ime me Martinin : bisedë me bashkëshorten e shkrimtarit të mërguar, Martin Camaj / Erika Camaj; Bashkim Kuçuku Të fshehtat që i kam besuar Qiriazit në diktaturë : rrëfimi i shkrimtarit për poetin / Ismail Kadare; Robert Rakipllari Koha reale kur profesor Fatmir Agalliu nisi të bëhej "Mjeshtër i Madh" : [vlerësimi i gjuhëtarit pas vdekjes] / Dhurata Hamzai Ju rrëfej Enver Hoxhën dhe 45 mijë fotografitë e tij në arkivën personale. Gjatë luftës pinte cigare me gjethe fiku, ndërsa në banketet e paqes pëlqente djathin me kripë. Ja çfarë mendonte Enveri për Ahmet Zogun / Sulo Gradeci; Leonard Veizi Parlamenti shqiptar, debati për vrasjen e At Shtjefën Gjeçovit : 80 vjet nga vrasja e klerikut shqiptar në Prizren / Kastriot Dervishi Poeti i përvuajtur lirik Dhori Qiriazi : in memoriam / Naum Prifti [ Enver] Hoxha dhe [Eqrem] Çabej, djemtë vërsnikë të Gjirokastrës / Nexhmije Hoxha Ramiz Alia mund të flasë, vetëm nëse flet ndryshe : [replikë ndaj ideve të ish-presidentit shpalosur në emisionin "Top story"] / Fitim Zekthi Ikona e regjisë kinematografike rrëfen magjinë e filmit / Vladimir Prifti; Petrika Grosi Mirënjohje shkrimtarit Bardhyl Xhama, në 75 vjetorin e tij Rrëfim për shqiptarët e piktorit serb : [Paja Jovanoviç, 150 vjetori i lindjes] / Arjola Hekurani Lapsin mbi letër dhe mendjen në vendlindje : [Gjikë Kurtiqi, "Vithkuqi larg dhe afër", libri i dytë] / Enver Cakaj Stalini, si familjar mizor / Kostaq Xoxa Andrea Shundi - një jetë kushtuar bujqësisë / Fuat Memelli Pararendës i etnomuzikologjisë shqiptare : Injac Gj. Ndojaj / Eno Koço Kolë Bojaxhiu i helmuar nga serbët, si veprimtar i çështjes shqiptare : informacioni i vitit 1989 i MPB-së për udhëheqjen komuniste në prag të vizitës së Nënë Terezës në Shqipëri / Kastriot Dervishi Shqiptarja që fitoi zemrën e botës : Nënë Tereza / Bujar Kore Kur kthen kokën pas... : eshtrat e Ahmet Zogut / Skënder Minxhozi Sot, kambana e fundit : shuhet Dhimitër Xhuvani, shkrimtari që nuk e theu dot diktatura komuniste : [dhe një listë e veprave të tij] / Flori Slatina Lamtumirë Dhimitër Xhuvanit : shkrimtari, skenaristi, dramaturgu dhe publicisti ndërroi jetë në moshën 75-vjeçare. U lind më 23 maj të vitit 1934, në Pogradec / Arjola Hekurani Kur Enveri [Hoxha] përlotej në telefon me Eqremin [Çabej] / Nexhmije Hoxha Jup Kazazi, qëndresa e Shkodrës ndaj robërisë : një nga intelektualët më të shquar shqiptarë që luftoi kundër italianëve dhe komunistëve / Virtyt Abdyli Vera e fundit e humanistit : [intervistë e lënë përgjysëm me shkrimtarin Dhimitër Xhuvani] / Dhimitër Xhuvani; Bardhyl Berberi Gjaku i heronjve është fara e lirisë : Iliaz Haxhi Agushi, apostulli i Shqipërisë etnike / Muhamet Pirraku Metafizika e Rajnër Sholltas dhe rruga për tek gjuha shqipe : [Rajnër Shollta, "Ora e paqes" : pezi] / Shefqet Dibrani Kryeministri bullgar, i zë vendin Kryeministrit sovjetik : [Anton Jugov, "Qytetar Nderi" i Tiranës më 1957] / Valter Gjoni Lamtumira e shkrimtarit Dhimitër Xhuvani... : [shkrimtari që bëri epokë në letërsinë soc-realiste shqiptare] / Dhurata Hamzai Një aktivitet interesant për një mësues të nderuar : Shefqet Demiri / Agim Faja Dr. Polikron Çela 57 vite për shëndetin e fëmijëve / Agron Sejamini Një lamtumirë... : në kujtim të poetit : [Dhori Qiriazi] / Mehmet Gëzhilli Takimet e Bajronit me Ali Pashë Tepelenën : [Kristo Frashëri, "Bajroni në Shqipëri dhe takimet me Ali Pashë Tepelenën", punimi botohet me rastin e 200-vjetorit të udhëtimit që poeti romantik, ndërmori në viset e Shqipërisë së Jugut (1908). Punimi shoqërohet me një album të ilustruar] / Fatjon Balliu 85 vjet sport kombëtar : Trajneri 70 vjeçar Renato Radoja - farkëtuesi i madh i basketbollit në Shqipëri - është shpallur Kampion i Shqipërisë / Besnik Dizdari Rikthim tek Maria : ["Portret gruaje", vepër e skulptorit Sabri Tuçi] / Suzana Kuka (Varvarica) " Tingëllima e mesazheve të rapsodit Tom Nikolla" : Vlash Prifti sjell një botim për jetën dhe veprimtarinë artistike të rapsodit shqiptar / Ogerta Proko Gjaku i heronjve është fara e lirisë : Iliaz Haxhi Agushi, apostulli i Shqipërisë etnike / Muhamet Pirraku Koloneli që kërcënoi me vdekje Mehmet Shehun : Mevlan Dervishaj, jeta dhe vdekja e ish-kolonelit të Ministrisë së Brendshme / Leonard Veizi Endri & Xhanfize Keko përmes një albumi fotografik : [albumi me të dhëna mbi filmat e realizuar nga artistët] / Oliverta Lila Ikona e "anës së errët" : [Edgar Allan Poe] / Arjola Hekurani Ku jemi me traditën? : [Qendra e Studimeve Albanologjike boton "Mendimi shqiptar dhe shkolla shqipe"] / Ardian Marashi Ikje nga trilli i perëndive : [shkrimtari Amik Kasoruho] Nëna Terezë është nëna e mbarë botës : me këtë shenjtore, populli shqiptar dëshmoi që bën pjesë në qytetërimin e madh evropian / Nuri Dragoj Arsyet e vizitës së Che Guevarës në Shqipëri : detaje nga takimet e revolucionarit amerikano-jugor në Tiranë [flet diplomati Zeqi Agolli] / Ben Andoni Tafil Buzi - kapedan i dëgjuar : me recensent Profesor Aleks Budën (ish-drejtor i Akademisë së Shkencave) / Mexhit Kokalari Lamtumira e Levi-Strauss profetit të antropologjisë : autori i "Tropikë të trishtë" dhe "Antropologjia strukturore" Rrëfehet Ramiz Alia : Bisedat e mia me Nënë Terezën : botohen për herë të parë letërkëmbimet e ish-presidentit Alia me shenjtoren / Denisa Kona; Entela Duraj Nevila Nika, e ushqyer me historinë : [familja, pasionet e drejtoreshës së Arkivit të Shtetit] / Arta Marku Mbrojtja e Kadaresë është mbrojtje e Demokracisë / Agim Bacelli Rënkonte i munduar, po kurrë nuk u përkul : [Hasan Tahsini] / Riza Teufik Figura të shquara që janë lënë në harresë : njerëz që kanë bërë epokë për të mirën e Shqipërisë : [Mihal Çaushi, mjek] / Besnik Velaj Njeriu që themeloi traumatologjinë në Shqipëri : Nazmi Shehu, 1908-1982 / Flamur Tartari Enveri "këmbëkryq" me romët : Do t'u prish kasollet, do t'u jap shtëpi : Shaziman Kosturi dhe "Dinastia Kosturi e romëve të Korçës" : [materiale] / Pëllumb Çuni Piktura që flet me krenari : Ismail Lulani, një homazh për piktorin / Arminda Laçej Iris Halili rrëfen prapaskenat dhe hedh dritë mbi ish Presidentin Moisiun : shefja e kabinetit të Presidentit, rreth librit të Alfred Mosiut "Midis Nanos dhe Berishës" / Iris Halili Iris Halili rrëfen prapaskenat dhe hedh dritë mbi ish Presidentin Moisiun : shefja e kabinetit të Presidentit, rreth librit të Alfred Mosiut "Midis Nanos dhe Berishës" / Iris Halili Hafiz Ali Ulqinaku, rilindësi që i kushtoi jetën gjuhës dhe diturisë : kleriku i njohur luftoi në mbrojtje të Ulqinit dhe të trevave të tjera që u aneksuan nga serbët / Virtyt Abdyli Naxhi Bregu, mullixhiu që priste të deleguarit nga Tirana, Kina dhe Rusia / Pëllumb Çuni Utopisti që deshi ta harronte Babelin : jeta e hebreut Zamenhof, shpikës i Esperantos. Kjo gjuhë është lindur saktësisht më 26 korrik 1887, në Varshavë / Elena Loewenthal Marie Ndiaye, e para shkrimtare me ngjyrë që merr trofenë : çmimi "Goncourt 2009" Syri i Polifemit : [roman i autorit Robert Prifti, i shkruar në italisht] / Amik Kasoruho Ju rrëfej jetën time, nga Moska në Kuçovë : flet studiuesi i mirënjohur: gjuha dhe letërsia shqie në diktaturë dhe pas saj / Xhevat Lloshi; Leonard Veizi Gjermania pa shpirt : intervistë me shkrimtarin / Günter Grass Vërtet kemi një fotografi 151 - vjeçare? : [analiza e sipërfaqshme e teknikës dhe materialit të përdorur shton pikëpyetjet në lidhje me vitin e realizimit të fotografisë së parë me subjekt shqiptar, të realizuar nga Pjetër Marubi (1834-1903)] / Dashnor Kokonozi " Për martesë nuk zgjodha princeshën e përrallave, por Elian" / Leka II Zogu; Denisa Kona Plumbat e '79-ës : qitja dhe kapja e majave të Europës me Elizabeta Karabollin. Buja e atëhershme dhe zinxhiri i arritjeve pozitive në volejboll e futboll / Bledar Kuka 100-vjetori, Teatri Kombëtar nderon sot "Artistin e Popullit" Mihal Popi : [Mihal Popi, 7 nëntor 1909 - 19 shtator 1979] / Flori Slatina Kur "Bibla" foli shqip : në 10 - vjetorin e vdekjes së përkthyesit të shquar dom Simon Filipaj : ["Filipaj dhe Bibla shqip", konferencë] Folkloristi Filipaj dhe tri këngë dashurie : "Filipaj dhe Bibla shqip", konferencë shkencore për përkthyesin e Biblës : [Dom Simon Filipaj si folklorist] / Alfred Çapaliku " Filipaj dhe Bibla shqip", veprimtari përkujtimore në nderim të përkthyesit : Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Instituti Filozofik dhe Teologjik vlerësojnë veprën e dom Simon Filipit / Julia Vrapi Dom Filipaj i falej Zotit dhe fjalës : në 10 vjetorin e vdekjes së Dom Simon Filipaj (1925-1999), mjeshtrit të përkthimit t ë Biblës, konferencë shkencore "Filipaj dhe Bibla shqip" / Re. Ku. 80 vjet nga ndarja me Shtjefën Gjeçovin / Ismet Elezi Dom Simon Filipaj dhe Bibla Shqip : me rastin e 10 vjetorit të vdekjes konferencë shkencore "Filipaj dhe bibla shqip" / Dhurata Hamzai Ju rrëfej jetën time, nga Moska në Kuçovë : flet studiuesi i mirënjohur: gjuha dhe letërsia shqie në diktaturë dhe pas saj / Xhevat Lloshi; Leonard Veizi Panajot Kançi, krijuesi i baletit të parë shqiptar përkujtohet në TKOB : koreografi solli një krijimtari të çmuar në skenën shqiptare / Julia Vrapi Kur ikën një poet : in memoriam [Dhori Qiriazi] / Ben Andoni Jeta mes dy dashurive : flet regjisori / Hervin Çuli; Izaura Ndoj Ju tregoj tre muajt e gatishmërisë në repartin e artilerisë : historia e mësuesit që u bë oficer i armëve kundërajrore / Nuredin Dita; Pëllumb Çuni Figura të shquara që nderojnë Shqipërinë në SHBA : "Më shumë se një jetë" i shkrimtares Rozi Theohari, kushtuar bashkëshortit të saj. Libri me nëntitull "Rekuiem për mjekun Viktor Theohari" / Sulejman Çelaj Kështu e njohëm ne Panajot Kanaçin : në TKOB promovohet libri me kujtime i Albert Jankut "Kështu e njoha unë Panajot Kanaçin" / Dedin Suli Kështu e njohëm ne Panajot Kanaçin : në TKOB promovohet libri me kujtime i Albert Jankut "Kështu e njoha unë Panajot Kanaçin" / Ogerta Proko Figura të shquara që janë lënë në harresë : njerëz që kanë bërë epokë për të mirën e Shqipërisë : [Mihal Çaushi, mjek] / Besnik Velaj Kështu e njoha Panajot Kanaçin : në TKOB promovohet libri me kujtime i Albert Jankut "Kështu e njoha unë Panajot Kanaçin" / Jorida Pasku Profesor Peter Prifti, senatori i gjuhës dhe kulturës shqiptare / Agron F. Fico Tregimet e luftës që zemëruan Enver Hoxhën : rrëfim i shkrimtarit / Sabri Godo; Admirina Peçi Modernisti i kujdesshëm, i kursyer... : Piktori Danish Jukniu / Suzana Kuka (Varvarica) " Suitë franceze", një rrugëtim i vështirë : një vështrim mbi romanin e Irenë Nemirovskit : [shkrimtare hebreje] Elena Gjika për origjinën mirditore të Qyprilinjëve : [replikë ndaj reportazhit të Fatos Baxhakut botuar në gazetën "Shqip" më 14.12.2008 ku hidhet hipoteza se vend-origjina e fisit të Qyprilinjëve duhet kërkuar në Roshnik të Beratit] Ali Asllani, atdhetari i përkushtuar dhe poeti frymëzues Petro Marko dhe universi i njeriut të penës dhe sakrificës : Hasta la Vista [fragment nga romani dhe një biografi e autorit] / Petro Marko Të përkthesh "Malin magjik" / Afrim Koçi Amik Kasoruho : Jeta ime nën përndjekjen komuniste : shkrimtari rrëfen vitet në qeli dhe internimin e gjatë në romanin "Ikje nga trilli i perëndive" : [si dhe një listë me botime dhe përkthime të shkrimtarit] / Alma Mile Bardi muzikor, kompozitori Çesk Zadeja : [kompozitori dhe profesori në 82-vjetorin e lindjes dhe në 12-vjetorin e vdekjes] / Akil Koci Ç'thotë frëngu për shqiptarët : [shënime për antologjinë "Pena të arta franceze për shqiptarët" : 1332 - 2007, përgatitur dhe përkthyer nga Fotaq Andrea / Fotaq Andrea; Jorida Pasku Zëri i butë kundër dhunës : shtëpia botuese "Toena" ka hedhur në qarkullim vëllimin e titulluar "Gandi", nga Ilir Hashorva Ju rrëfej sagën time familjare : shkrimtari dhe intelektuali më aktiv i këtyre 20 viteve në treg me tri botime të reja (intervista)] / Agron Tufa; Violeta Murati Hilmi Dakli, jeta e një juristi të njohur : ndahet nga jeta ish anëtari i Gjykatës Kushtetuese / Skënder Qorri Andrea Mano, nudot e katër akademive : tre prej tyre të pa ekspozuara asnjëherë / Suzana Kuka (Varvarica) Mjeku që nuk e hoqi stetoskopin deri në ditën e fundit të jetës : Elbasani, 25 vjet pa doktor Nossin : [Steliano Nossi] / Hyqmet Zane Ju rrëfej mjekët në monizëm, si i përkushtoheshin punës : ish-dekani i Mjekësisë, flet për mungesat në sistemin mjekësor shqiptar / Sabit Brokaj; Leonard Veizi Një legjendë dashurie në kohë lufte : [Ramize Gjebrea] / Anila Mema Drama e firmëtarit të pavarësisë : [Qazim Kokoshi] / Agim Shehu Atë ditë, kur luanët kishin për komandant një luan : prijësi i talentuar ushtarak, Vrana Konti, (Konti Uran) 1398-1458 / Mexhit Kokalari Shaban Blloshmi, as i pashës, as i beut (në 80-vjetorin e vrasjes) / Kujtim Bevapi Tomas Man : "Mali magjik" flet shqip Udha përgjatë drurëve : [poezi] / Rudyard Kipling; Ben Andoni Nabokovi në dyluftimin mes vdekjes dhe realitetit : [Vladimir Nabokov, "Origjinaliteti i Laurës"] / Michiko Kakutani Qemal Pëllumbi (Nishica), peripecitë politike të një dere të madhe Thoma Kacorri dhe problemi i adaptimit të shkrimtarit jashtë atdheut / Rusana Hristova (Bejleri) Një jetë në muzikë : Lorenc Antoni dhe trashëgimia e tij muzikore / Alma Bejtullahu Man Kukaleshi, ja e vërteta për kryepolicin e Tiranës Kadri Bazi - midis këngës dhe rrëfimeve popullore / Nazmi Beqiri Rikthim në Arlë : Gjon Mili dhe festivali i Fotografisë / Qerim Vrioni Brezi që kërkonte një top : Muhamet Përmeti, një ikonë e përkushtimit: [Basketboll] / Bledar Kuka Eshtrat e pavarësisë : varrimi dhe rivarrimi i Ismail Qemalit. Dy javë pas vdekjes, Plaku i Vlorës u soll i ballsamosur në Kaninë. Gati 14 vjet më pas, me rastin e 20 vjetorit të pavarësisë, mbretëria shqiptare organizoi një ceremoni të denjë rivarrimi në Sheshin e Flamurit / Gazmend Bakiu Një rrëfim për vendin e të parëve : [intervistë me autorin e librit: "Vithkuqi larg dhe afër"] ] / Gjikë Kurtiqi E vëteta e njohjes së Teftës me Enver Hoxhën : si u njoh sopranoja me ish-diktatorin, prezenca në dasmën e saj dhe prejardhja e emrit Eno : dirigjenti u përgjigjet "akuzave" të Kastriot Myftarajt / Eno Koço Pavarësia, si përfunduan ministrat e qeverisë së parë shqiptare / Gëzim Llojdia Jeta e panjohur e dy prej djemve të Ismail Qemalit / Darling Ismail Vlora Zbulohet karriera e Ismail Qemalit si funksionar i Sulltanit / Dritan Egro; Elsa Demo Profili politik i Ismail Qemalit / Lavdosh Ahmetaj Vdekja dhe varrimet e Ismail Qemalit / Fatjon Balliu Nasi Papa, fshatari që mposhti kampionin jugosllav të mundjes [Pavllo Dopugia] : [botuesja e këtij lajmi është gazeta korçare "Zëri i popullit" në numrin e saj të datës 31 janar 1923] / Mark Brunga Vladimir Tismaneanu, kritiku i komunizmit Si u bëra gazetar / Georges Simenon; Flori Slatina Zerina Kuke, fati që i trokiti në derë 40 vjet të shkuara / Arta Marku Rivarrimi i trupit të Ismail Qemalit / Fatjon Balliu Fëmijëria ime në Shkodër... me babanë në burg : [intervistë] / Mirush Kabashi Ali pasha, koha dhe miti i tij : çfarë ka përfaqësuar Ali pasha dhe si ka ndryshuar në kohë profili i tij. Pse u krijua një mit rreth figurës së tij, si një ndër gjysmë personazhet e historisë së Shqipërisë : [Ali Tepelena ose pjesa e parë e librit "Historia e ringjalljes së Greqisë me një përshkrim të