How do you start off a college application essay

Loading...
Home Psychologenpraktijk Verkaart & Bekkers We bieden u een deskundig totaalaanbod aan hulp. We staan voor integriteit, respect en vertrouwen. We nodigen u uit om kennis te nemen van wat wij aanbieden om uw psychische problemen en klachten te behandelen om te komen tot meer kwaliteit van leven.We zijn laagdrempelig en streven er naar om geen wachtlijst te hebben. Voor behandelingen vanuit de BGGZ kunt u binnen 2 weken terecht. Voor behandelingen vanuit de SGGZ is er momenteel toch een wachttijd ontstaan, nl. 3 maanden. We werken vanuit twee locaties:

Praktijk Nijmegen

Praktijk Geldermalsen

Eerstelijns gezondheidscentrum

Een kleinschalig

waar 10 huisartsenen

gezondheidscentrum,

verschillende paramedische

multidisciplinaire samenwerking

disciplines werkzaamzijn waarmee

met:

desgewenst samengewerkt wordt. www.medischcentrumsintanna.nl

www.huisaandehaven.nl (https://www.huisaandehaven.nl/)

(https://www.medischcentrumsinta nna.nl) We hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ voor zowel de Generalistische Basis GGZ* (voorheen eerstelijnspsychologische zorg) als voor de Specialistische GGZ** (voorheen psychotherapie). Deze liggen ter inzage op de praktijk. Bovendien zijn we gevisiteerd door het NIP en voldoen we aan de professionele standaard voor psychologen. *Bij de Generalistische Basis GGZ gaat het om kortdurende klachtgerichte behandelingen (maximaal 12-14 sessies) gericht op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren in de leef-, woon- en werksituatie. **Specialistische GGZ is langduriger (15-50 sessies) en intensiever, gericht op klachtvermindering maar ook op diepgaandere veranderingen in het persoonlijk functioneren.

Loading...

How do you start off a college application essay

Home Psychologenpraktijk Verkaart & Bekkers We bieden u een deskundig totaalaanbod aan hulp. We staan voor integriteit, respect en vertrouwen. We nodi...

68KB Sizes 2 Downloads 8 Views

Recommend Documents

No documents