Mba - Hungarian translation – Linguee

Loading...
About LingueeLinguee magyarul

EnglishLogin

Hungarian

Feedback

é á í ö ó ő ű ü ú

mba External sources (not reviewed) The mouse bioassay (MBA) and the rat bioassay (RBA) are the official methods for the detection of lipophilic biotoxins. eur-lex.europa.eu

A lipofil biotoxinok kimutatására szolgáló hivatalos módszerként az egéren végzett biológiai teszt (MBA) és patkányon végzett biológiai teszt (RBA) szolgál. eur-lex.europa.eu

establishment of a reliable itemised list of all the material in each location of the MBA. eur-lex.europa.eu

Statement by Dr Onofre Rojas, Minister of State and National Authorising Officer of the EDF (Dominican Republic), for Mr Casimir Oye Mba, Minister for Development Planning and Programming (Gabon) and President-in-Office of the ACP Council

Az összes anyag megbízható, tételes jegyzékének összeállítása az anyagmérlegkörzeten belüli valamennyi tárolási helyre nézve. eur-lex.europa.eu Dr. Onofre Rojas úrnak, államminiszternek, az EFA nemzeti programengedélyezőjének (Dominikai Köztársaság) nyilatkozata Casimir Oye Mba úr, tervezésfejlesztési és -programozási miniszter (Gabon), az AKCS Tanácsa soros elnöke képviseletében eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

support of regular reconciliation of local records and central MBA records, when the accountancy of nuclear material in process involves separate storage of these records eur-lex.europa.eu

A helyi jegyzőkönyvekben és az anyagmérlegkörzet központi jegyzőkönyveiben rögzített adatok rendszeres egyeztetésének támogatására, ha a feldolgozott nukleáris anyagra vonatkozó nyilvántartásban ezeket a jegyzőkönyveket egymástól elkülönítve őrzik. eur-lex.europa.eu

verify regularly that stock records correspond to KMP flow records, storage location records and processing records, and regularly reconcile local records and central MBA records eur-lex.europa.eu

Biztosítják, hogy jegyzőkönyv készül a nukleáris anyag valamennyi áthelyezéséről a tárolókból a feldolgozási körzetbe, illetve vissza (mérési kulcspontok). eur-lex.europa.eu

the MBA list of inventory items presented to Commission inspectors as a basis for PIV should be authenticated by the signature of a responsible person before being handed over eur-lex.europa.eu

A leltári tételek adott anyagmérlegkörzetre vonatkozó jegyzékét, melyet a tényleges leltárellenőrzés alapjaként a bizottsági felügyelők elé erjesztenek, átadás előtt az arra jogosult személynek aláírásával jóvá kell hagynia. eur-lex.europa.eu

In an MBA involving processing or re-measurement, the material balance derived from a PIT, and also the process area material balances forming part of an inventory control approach, should be tested for acceptance using balance standard deviations that take into account justified measurement uncertainty and in the case of estimated amounts, the process and measurement uncertainty. eur-lex.europa.eu

Egy feldolgozást vagy újramérést folytató anyagmérlegkörzetben meg kell vizsgálni a tényleges leltáron alapuló anyagmérleget, valamint a feldolgozási terület a leltár-ellenőrzési koncepció részét képező anyagmérlegeit abból a szempontból, hogy azok elfogadhatóak-e olyan anyagmérlegszórással, amely figyelembe veszi az indokolt mérési bizonytalanságot és becsült mennyiségek esetében a feldolgozási és mérési bizonytalanságot. eur-lex.europa.eu

Within business studies at undergraduate and graduate level (including MBAs), courses should have a greater focus on aspects such as setting up a business, managing the growth phase of an SME and ensuring continuous innovation. eur-lex.europa.eu

Az alapképzés és a posztgraduális képzés keretében folytatott üzleti tanulmányok (beleértve az MBAképzéseket is) során nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az olyan területekre, mint a vállalkozás létrehozása, a kisvállalkozás felfuttatási szakaszának irányítása és a folyamatos innováció. eur-lex.europa.eu

A physical inventory of each MBA should be taken every calendar year and the period between two successive physical inventory takings should not exceed 14 months. eur-lex.europa.eu

Minden naptári évben el kell végezni a tényleges leltár felvételét valamennyi anyagmérlegkörzetre vonatkozóan, de két egymást követő tényleges leltárfelvétel között nem telhet el 14 hónapnál hosszabb időszak. eur-lex.europa.eu

Nuclear material tracking’ means the documentation of the identification, the movements, the location and the basic characteristics of every item of nuclear material in the MBA. eur-lex.europa.eu

„Nukleáris anyag nyomon követése”: az anyagmérlegkörzetben lévő összes nukleárisanyag-tétel beazonosítására, mozgatására, tárolási helyére és alaptulajdonságaira vonatkozó dokumentáció. eur-lex.europa.eu

The ‘List of inventory items’ (LII) is a complete list of nuclear material (NM) items in a material balance area (MBA) or a specified location within an MBA produced as a result of applying an installation procedure. eur-lex.europa.eu

Physical inventory taking’ (PIT) means the process to produce a complete list of the nuclear material items for an MBA as a basis for allowing verification of physical inventory by Commission inspectors.

„Leltári tételek jegyzéke”: az anyagmérlegkörzetben vagy egy anyagmérlegkörzeten belüli meghatározott tárolási helyen lévő nukleáris anyagok átfogó listája, amelyet egy létesítményspecifikus eljárás alkalmazásával állítottak össze. eur-lex.europa.eu „Tényleges leltár felvétele”: egy anyagmérlegkörzet vonatkozásában a nukleárisanyag-tételek átfogó jegyzékének összeállítása, ami a bizottsági felügyelők által végzett tényleges leltárellenőrzés alapját képezi.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Current searches: santiago, unravel, használata, iron, mosni, remote control, alig, bag, marathon, shaping, önhordó, quail, veszélyes anyagok, divorced, módszeres Most frequent English dictionary requests: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k Most frequent Hungarian dictionary requests: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k Publisher Terms and Conditions Privacy

Loading...

Mba - Hungarian translation – Linguee

About Linguee Linguee magyarul English Login Hungarian Feedback é á í ö ó ő ű ü ú mba External sources (not reviewed) The mouse bioass...

46KB Sizes 4 Downloads 20 Views

Recommend Documents

No documents