ZAMAN RENAISSANCE - DOCUMENTS.TIPS

Loading...
(https://documents.tips/register.html)

(https://documents.tips/)

HOME (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/) LEADERSHIP (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/LEADERSHIP-MANAGEMENT.HTML) TECHNOLOGY (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/TECHNOLOGY.HTML) EDUCATION (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/EDUCATION.HTML) MORE TOPICS (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY.HTML)

Home (https://documents.tips/) / Documents (https://documents.tips/category/documents.html) / ZAMAN RENAISSANCE (https://documents.tips/documents/zaman-renaissance-566722586b588.html)

ZAMAN RENAISSANCE Category

View

Download

Posted on

REPORT (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/REPORT-COPYRIGHT/ZAMAN-RENAISSANCE-566722586B588) Documents (https://documents.tips/category/documents.html) 4 2 08-DEC-2015

RECOMMENDED (https://documents.tips/documents/arsitektur-dizaman-renaissance.html)

Arsitektur Di Zaman Renaissance (https://documents.tips/documents/arsitektu di-zaman-renaissance.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/education/pendidikanjasmani-zaman-renaissance5585e5b8b14d5.html)

Pendidikan jasmani zaman renaissance (https://documents.tips/education/pendidika jasmani-zaman-renaissance5585e5b8b14d5.html) Education

(https://documents.tips/category/education.html) (https://documents.tips/education/pendidikanjasmani-zaman-renaissance55893c1e56997.html)

Pendidikan Jasmani Zaman Renaissance (https://documents.tips/education/pendidika jasmani-zaman-renaissance55893c1e56997.html) Education

(https://documents.tips/category/education.html) (https://documents.tips/documents/rumusanzaman-renaissance.html)

rumusan zaman renaissance (https://documents.tips/documents/rumusan zaman-renaissance.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/fislafatzaman-renaissance.html)

fislafat zaman renaissance (https://documents.tips/documents/fislafatzaman-renaissance.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/tokoh-tokohzaman-renaissance.html)

Tokoh-Tokoh Zaman Renaissance (https://documents.tips/documents/tokohtokoh-zaman-renaissance.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/pendidikanjasmani-zaman-renaissance55c6c8a9ecf29.html)

Pendidikan jasmani zaman renaissance (https://documents.tips/documents/pendidik jasmani-zaman-renaissance55c6c8a9ecf29.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/education/pendidikanjasmani-zaman-renaissance.html)

Pendidikan jasmani zaman renaissance (https://documents.tips/education/pendidika jasmani-zaman-renaissance.html) Education

(https://documents.tips/category/education.html) (https://documents.tips/documents/pendidikanjasmani-pada-zaman-renaissance.html)

Pendidikan jasmani pada zaman renaissance (https://documents.tips/documents/pendidik jasmani-pada-zamanrenaissance.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/tiga-tokohfilosofi-di-zaman-renaissance.html)

Tiga Tokoh Filosofi Di Zaman Renaissance (https://documents.tips/documents/tigatokoh-filosofi-di-zamanrenaissance.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/sejarah-anpj-di-zaman-renaissance.html)

Sejarah & an Pj Di Zaman Renaissance (https://documents.tips/documents/sejarahan-pj-di-zaman-renaissance.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/science/zaman.html)

Zaman (https://documents.tips/science/zaman.html Science

(https://documents.tips/category/science.html) (https://documents.tips/science/zaman55b0cf02b1bad.html)

Zaman (https://documents.tips/science/zaman55b0cf02b1bad.html) Science

(https://documents.tips/category/science.html) (https://documents.tips/documents/zaman56168f36cc4af.html)

zaman (https://documents.tips/documents/zaman56168f36cc4af.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html)

ISL TAJUK 4 4.0 ZAMAN RENAISSANCE 4.1 RENAISSANCE 4.1.1 KONSEP 1. Zaman Renaissance merupakan satu sempadan antara zaman kegelapan dan pencerahan di Eropah. 2. Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang bermaksud pemulihan atau menghidupkan semula aspek kebudayaan dengan memberi penekanan terhadap pemulihan budaya meliputi aspek ilmu pengetahuan seperti sains, sastera dan seni klasik yang pernah menjulang Eropah sebagai pusat peradaban dunia pada ketika itu. 3. Zaman Renaissance berlangsung selama dua abad dari pertengahan abad ke 14

(https://documents.tips/documents/zaman561aa314d10d0.html)

Zaman (https://documents.tips/documents/zaman561aa314d10d0.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html)

sehingga pertengahan abad ke 16. 4. Ianya bermula di Itali kemudian telah merebak ke seluruh Eropah melalui perkembangan intelektual dan pemikiran manusia. 5. Ia juga dikenali sebagai zaman kebangkitan atau kelahiran semula dan pemulihan budaya masyarakat Eropah. 6. Asas Zaman Renaissance ialah penonjolan erhadap keupayaan manusia berfikir

(https://documents.tips/education/renaissance5584a7d2aab6c.html)

Francesco Petrach. 4.1.2 FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN ZAMAN RENAISSANCE 1. KEMUNCULAN BANDAR-

Renaissance (https://documents.tips/education/renaissan 5584a7d2aab6c.html)

BANDAR DI ITALI · Zaman Renainssance bermula di Itali dan di Itali telah muncul bandar-bandar terkenal seperti Venice,

Education

untuk menyelesaikan permasalahnnya. 7. Aliran pemikiran ini dikenali sebagai humanisme. 8. Bapa humanism ialah

Genoa, Florence, rom dan Milan yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa. · Dari segi geografi, kedudukan Itali strategik kerana dikelilingi oleh Laut Maditerranean. · Kedudukan ini menjadikan Itali sebagai persimpangan utama dan pusat perdagangan antarabangsa. · Bandar pelabuahn yang terkenal ialah Venice dan Genoa. · Kesannya, berlaku pertembungan budaya, bahasa dan agama yang terus menjadikan Itali sebagai pusat perkembangan idea baru. 2. KEMUNCULAN PARA PEDAGANG · Aktiviti perdagangan di Itali telah membawa kepada kemunculan para pedagang kaya. · Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk mengindahkan bandar dan menjadikannyatumpuan para seniman dan cendiakawan. · Golongan pedagang kaya ini kemudiannya menjadi patron atau penaung kepada para pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis. · Antara patron yang terkenal termasuklah keluarga Medici di Florence. · Golongan patron ini berusaha menarik seniman dan cendiakawan yang terbaik dalam pelbagai bidang ke bandar masing-masing. · Lantas berlakulah persaingan antara bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan tokoh cendiakawan Renaissance. 3. PERSELISIHAN FAHAM PIHAK GEREJA · Paus di Rom juga menjadi penaung kepada para seniman dan cendiakawan. · Golongan penguasa Gereja di Rom telah mula mencemburui pencapaian bandar seperti Florence serta kuasa yang dipegang oleh keluarga Medici. · Oleh itu, mereka juga berhasrat untuk menjadikan Rom cantic dan menarik seperti Florence. · Pihak berkuasa gereja menghadapi masalah dalam hal in. · Mereka tidak bersedia menaungi ahli sains dan ahli matematik keran akhuatir kumpulan saintis tersebut akan mencabar pemikiran yang dibawa oleh Gereja Katolik. · Para saintis menekankan kaedah pemerhatian atau empirikal serta penggunaan akal dan logic dalam menerangkan sesuatu fenemena alam. · Pihak gereja terus menekankan penjelasan tradisional. · Berlakunya konflik seperti dalam kes Galileo Galilei. 4. PENEKANAN KEPADA KEUPAYAAN INDIVIDU · Zaman Gelap penekanan diberikan kepada pengkhususan terhadap kemahiran dan ilmu tertentu. · Zaman Renaissance pula pembinaan kemahiran dalam semua aspek intelektual serta fizikal adalah digalakkan di kalangan individu. · Misalnya, Leonardo da Vinci dan Michelangelo selain dikenali sebagai seorang pelukis dan pengukir agung, juga disanjung kerana kemahiran mereka dalam bidang ilmu pengetahuan yang lain. 4.2 KEPENTINGAN INKUIRI (KBKK) a) Tingkatkan semangat ingin tahu dalam kalangan masyarakat. b) Berani untuk meneroka perkara baru yang boleh tingkatkan kesedaran. c) Dapat mencapai bidang yang baru. d) Kesediaan meneroka kawasan baru untuk perkara yang bermanfaat seperti membawa keuntungan kepada negara. e) Buat pembaharuan dalam agama kerana adanya ilmu. 4.3 KESAN ZAMAN RENAISSANCE 1. POLITIK · Kemunculan monarki baru. · Terdapat di England, Portugal, Castile dan Aragon ( Sepanyol ), Perancis dan Belanda · Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. · Kekuasaan monarki diperkukuhkan melalui pembayaran cukai kepada kerajaan pusat. · Kuasa raja semakin kukuh. · Kuasa gereja dan golongan bangsawan semakin berkurangan 2. EKONOMI · Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus. · Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas. · Kegiatan penjelajahan dan penerokaan berkembang. · Seiring dengan kemajuan bidang matematik, geografi, kartografi, dan astronomi. · Merintis jalan kepada perkembangan ilmu sains seperti biologi,fizik,kimia & perubatan. 3. SOSIAL · Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia. · Manusia menzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan & ukiran yang dihasilkan. · Dapat memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri. · Perubahan sikap terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah, dan metafizik. · Pendidikan menekankan tanggungjawab sosial dalam masyarakat. · Manusia mempergunakan sepenuhnya minda mereka dlm pelbagai bidang ilmu 4. PERKEMBANGAN TEKNIK PERCETAKAN · Johannes Gensfleisch Gutenberg (l-k 1398-1468) ialah seorang pencipta Jerman yang mencapai kemasyhuran dengan sumbangannya kepada teknologi percetakan pada 1440an. · Gutenberg terkemuka sebagai orang yang membuat mesin cetak. · Idea Gutenberg yang terpenting tercetus ketika dia bekerja sebagai tukang emas di Mainz. · Dia mendapat buah fikiran untuk menghasilkan surat pengampunan dengan membentuk cop huruf untuk mencetak surat pengampunan dengan banyak agar dia boleh mendapat banyak wang untuk membayar hutang-hutangnya ketika dia bekerja sebagai tukang logam dahulu. · Pada masa itu buku dan surat ditulis dengan tulisan skrip gotik dengan tangan dan mengandungi banyak kesalahan ketika penyalinan serta lambat. · Oleh itu, Gutenbert mula membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam untuk membentuk huruf skrip gotik. · Gutenberg mula mencetak beribu-ribu surat pengampunan yang disalah gunakan oleh Gereja Katolik untuk mendapatkan wang. Penyalahgunaan ini merupakan punca timbulnya bantahan daripada sesetengah pihak seperti Martin Luther. · Selain menjadi peneroka bidang percetakan, Gutenberg juga mencipta bahan sampingan percetakan seperti dakwat dan cop huruf. Dakwat yang digunakan merupakan campuran minyak, tembaga, dan timah hitam masih kekal warnanya. Ianya adalah berlainan daripada dakwat tulisan biasa kerana dakwat percetakan adalah lebih pekat dan likat. · Gutenberg juga telah menyempurnakan campuran logam untuk membentuk cop huruf dengan gabungan timah hitam, antimoni dan timah yang masih kekal digunakan sehingga abad ke 20.  5. PEMIKIRAN HUMANISME · Humanisme adalah satu corak pemikiran yang berasaskan kepada individualisme dan bersifat sekularistik. Tujuan utamanya adalah untuk memartabatkan manusia sebagai individu yang mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi di dunia ini melalui penggunaan kekuatan pemikiran mereka sendiri. ·  Pemikiran humanisme sudah muncul sejak zaman Yunani lagi, tetapi telah dipinggirkan setelah agama Krisitian mendominasi corak berfikir orang Eropah sepanjang zamanpertengahan.Namun begitu, bermula pada abad ke-12 dan ke-13 , setelah berlakunya perkembangan perdagangan dan kemunculan semula bandar-bandar di Itali sebagai pusat perdagangan, pemikiran humanisme telah muncul semula. ·  Golongan borjuis yang menguasai pentadbiran bandar-bandar di Itali memberikan sambutan baik terhadap pemikiran tersebut. Mereka menjadi penaung utama kepada golongan intelektual yang melakukan pengumpulan dan kajian ke atas karya-karya klasik. ·  Menjelang tahun 1400, sebahagian besar manuskrip klasik Yunani di temui dan dikumpulkan di pelbagai perpustakaan di Itali. Manuskrip kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Itali dan Latin. Hasilnya, bermula pada abad ke-15 sehingga pertengahan abad ke-17 humanisme muncul sebagai corak pemikiran yang dominan di benua Eropah. Pemikiran ini dimanifestasikan melalui perbagai hasil kegiatan kesusasteraan, kesenian, pendidikan dan juga falsafah. · Selepas pertengahan abad ke-17, meskipun humanisme terus mencorakkan pemikiran Eropah, tetapi pengaruhnya tidak dominan lagi setelah munculnya corak pemikiran lain, seperti kapitalisme, absolutism dan nasionalisme. Tahap perkembangan awal di Itali : Kemunculan Humanisme : ·  Humanisme muncul dalam bentuk kebangkitan pembelajaran dan pengkajian karyakarya klasik Yunani · Para sarjana bergiat mengumpul manuskrip klasik dan memperkenalkan karya sastera/literature Yunani-Rumawi di sekolah dan universiti. Idea Utama dan Tumpuan pemikiran : ·  Mereka Menyalin semula karya klasik dan mula menerapkan cara berfikir klasik, kaedah berkarya dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kajian kemanusiaan (Humanitities) â Tumpuannya kepada dignity manusia sebagai individu dan kedudukannya yang dominan dalam alam semesta. Kajian kemanusiaan juga perihatin kepada permasalahan dan cabaran hidup semasa. Tokoh Humanisme : · Gerakan ini dipelopori oleh Francesco Petrarca dan Giovanni Baccacio. Boccacio telah menghasilkan novel bertajuk Fiammetta. Dianggap sebagai novel psikologi pertama di Eropah yang menggunakan pemikiran humansime. Persoalan dalam novel tidak lagi merujuk kepada soal keimanan dan moral Krisitian. Kemajuan Fahaman Humanisme : · Perkembangan humanism semakin pesat setelah keruntuhan empayar Byzantine dan kejatuhan Constantinople akibat penghijrahan para sarjana Byzantine yang membawa bersama beribu-ribu manuskrip ke Itali, khususnya Florence, Venice dan Rome. · Tahap puncak kemajuan pemikiran humanisme di Itali dan Eropah Utara. · Kemajuan pemikiran humanisme dimanifestasikan. · Pendidikan di Itali â bermula awal abad ke-15, golongan humanis muncul sebagai sarjana sekular yang paling awal di Eropah. Mereka menguasai universiti Itali, kemudiannya meluas ke peringkat sekolah. · Kemunculan sekolah swasta â menawarkan ilmu kemanusiaan seperti Sejarah, tatabahasa, Retorik, Sajak, dan falsafah moral â bertanggungjawab mengembangkan pemikiran humanisme, dan mula meminggirkan pengaruh gereja dan pemikiran agama.   · Sejak abad ke-16, pendidikan yang berasaskan humanisme turut berkembang pesat di Utara Eropah, khasnya Perancis, German dan England. Pengaruh Humanisme Dalam Pelbagai Bidang : · Falsafah â Perkembangan pemikiran dan kaedah pembelajaran Platonisme dan pemikiran Ibnu Rush.  Cosmode Medici, menubuhkan Akademi Plato di Florence untuk mengkaji falsafah dan pemikiran Plato. Munculnya golongan sarjana yang dikenali sebagai Latin Averroce, yang mempopularkan konsep âkebenaran bergandaâ, diterima baik oleh golongan humanis. Kemunculan sarjana yang kritis seperti Lorenzo Valla, mempelopori Hermeneutika, kaedah analisis teks Nicollo Machiavelli  menerapkan kaedah induksi/emperikalisme dalam kajian sejarah dan politik. Menekankan kepada fakta yang dapat diperhatikan. · Para sarjana humanis mempelopori gerakan kajian teks â mengambil sikap yang kritikal terhadap apa sahaja bentuk skrip bertulis dan memberikan perhatian kepada fakta empiris. Tujuannya, membebaskan para sarjana daripada kebebasan yang berasaskan autoriti dan akal/logika. Menggalakkan para sarjana mencari kebenaran melalui kajian empirikal.  The Prince dihasilkan oleh Machiavelli dengan menggunakan kaedah empirikal melalui pemungutan data dalam rekod sejarah dan pengalaman peribadi. Pemikiran humanisme dan kaedah penelitian yang dikembangkan sarjana Humanisme menjadi landasan kepada perkembangan falsafah moden dan sains kemudiannya. · Kesenian dan kesusasteraan pemikiran humanisme dalam kesenian dan kesusasteraan berkembang melalui doktrin naturalisme dan realisme. Dimanifestasikan menerusi karya seni tokoh humanis terkemuka sepanjang anad ke15, 16 dan 17. Contohnya, Leonardo Da Vinci â Monalisa dan The Last Supper; Michelanglo Buonerroti â The Last Supper, The Creation of Adam, dan David; Francois Rabelais â karya satira â Gargantuan & Pantagruel; St Thomas Moore, Utopia- karya tentang Negara ideal; Miguel de Cervantes- Don Quixote, karya satira. Michael Montaigne, Karya bertajuk essays â himpunan tulisan bentuk rencana; Disiderus Erasmus dengan karya The Praise of Folly â mempelopori humanisme krtistian: reformasi spiritual dan agama yang murni;  William Shakespheare â karya dalam bentuk drama, Hamlet, Merchant of Venice, Othello, MacBeth, Romeo and Juliet. · Intipati kepada karya tokoh di atas fokus pemikiran mereka kepada kebebasan dan digniti manusia sebagai individu (Lâuomo Universale ) atau manusia universal/manusia sempurna dan kepentingan kedudukan mereka dalam alam semesta/kosmos. Menunjukkan keyakinan terhadap kebaikan sifat manusia dan kemampuan mereka mengatasi permasalahan dengan menggunakan akal. · Selepas pertengahan abad ke-17, meskipun humanisme terus mencorakkan pemikiran Eropah, tetapi pengaruhnya tidak dominan lagi setelah munculnya corak pemikiran lain, seperti kapitalisme, absolutisme dan nasionalisme.

Download (https://documents.tips/download/link/zamanrenaissance-566722586b588) (https://documents.tips/documents/zaman-renaissance-566722586b588.html)

DESCRIPTION NOTA SEJARAH

TOP RELATED

(https://documents.tips/category/education.html) (https://documents.tips/education/renaissance5584a7d2a6ec3.html)

Renaissance (https://documents.tips/education/renaissan 5584a7d2a6ec3.html) Education

(https://documents.tips/category/education.html) View more (https://documents.tips/search? q=ZAMAN+RENAISSANCE)ZAMAN RENAISSANCE (HTTPS://…

ZAMAN RENAISSANCE (HTTPS://…

ZAMAN RENAISSANCE (HTTPS://…ZAMAN RENAISSANCE Zaman Kemuncak

zaman Renaissance Renaissance berasal dari kata

Pertengahan Zaman Renaissance Istilah

Re (kembali) dan Naitre (lahir). Jadi, arti

Renaissance berasal daripada perkataan Itali, iaitu

renaissance sebenarnya adalah lahirnya kembali

renisciment yang bermaksud ´kelahiran semula´… 427 0

orang Eropa untuk mempelajari ilmu…

2576

We built a platform for members to share

0

COMPANY

CONTACT & LEGAL

documents and knowledge. And we are not related to any other website

About (https://documents.tips/about.html) Contact (https://documents.tips/contacts.html)

Terms (https://documents.tips/info/terms.html)

6438

0

OPENING HOURS Monday to Saturday 9:00am to 5:00pm Sunday: CLOSED

DMCA (https://documents.tips/info/dmca.html)

STARTUP - SHARE TO SUCCESS

(https://facebook.com/d (https://twitter.com (https://goo

Loading...

ZAMAN RENAISSANCE - DOCUMENTS.TIPS

(https://documents.tips/register.html) (https://documents.tips/) HOME (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/) LEADERSHIP (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/LEADER...

113KB Sizes 5 Downloads 16 Views

Recommend Documents

No documents